Tuesday, August 31, 2021

ΝΕΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΡΛΟΥΤΣΟΥ

 


ΝΕΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΡΛΟΥΤΣΟΥ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

=====


Αφορμή για την σύνταξη του άρθρου μας έδωσε σχετική ανάρτηση του κ. Νίκου Σταματάκη στο ομογενειακό ιστολόγιο “Hellenicscope”.


Το ρεπορτάζ του κ. Σταματάκη μας πληροφορεί ότι ο ανεκδιήγητος Οικουμενιστής -και όχι μόνον- π. Αλέξανδρος Καρλούτσος φίλησε το χέρι του Κυβερνήτη της Νέας Υόρκης κ. Κουόμο, όταν ο τελευταίος επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο στην έδρα της 

Αρχιεπισκοπής 

Αμερικής.

Στο παρελθόν ο ανεκδιήγητος π. Αλέξανδρος Καρλούτσος δεν είχε καμμία αναστολή να φιλήσει το χέρι του αιρεσιάρχη του Βατικανού Πάπα Φραγκίσκου υπό το άγρυπνο και ευφρόσυνο βλέμμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.


Σε κάθε περίπτωση 

η πρακτική να φιλούμε το 

χέρι των πρεσβυτέρων και των επισκόπων βασίζεται στο γεγονός ότι παίρνουν με τα χέρια τους τον Άγιο Άρτο, το Σώμα του Κυρίου.


Δεν έχει καμμία σχέση με την Τουρκική πρακτική υποταγής των Οθωμανών, όπως ανακριβώς διατείνεται ο κ. Σταματάκης. Ο ασπασμός της δεξιάς των λειτουργών του Υψίστου ήταν η διαχρονική πρακτική των Ορθόδοξων χριστιανών πολύ πριν εμφανιστούν οι Οθωμανοί 

στο προσκήνιο 

της Ιστορίας.

Ούτε βεβαίως σχετίζεται με το χειροφίλημα του αρχινονού από τα μέλη της Σικελικής μαφίας που δρα, όχι μόνον στην Σικελία και την Νότιο Ιταλία, αλλά και στις ΗΠΑ, στην οποία αναφέρεται ο αρθρογράφος.


Επομένως ο διαβόητος 

π. Αλέξανδρος Καρλούτσος γνωρίζει -ως κληρικός και θεολόγος- ότι μόνο των κληρικών (πρεσβυτέρων και επισκόπων) φιλούμε το χέρι.


Η βαθειά διάβρωση της ορθόδοξης συνείδησης του π. Αλέξανδρου Καρλούτσου δεν του δημιούργησε καμμία αναστολή να φιλήσει την μιαρή δεξιά του αιρεσιάρχη της Ρώμης.


Το ίδιο -άλλωστε- έκαναν και συνεχίζουν ανενδοίαστα να κάνουν 

πολλοί Οικουμενιστές. 

Ο αρχιοικουμενιστής Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος λ.χ. φίλησε το χέρι του Πάπα Βενέδικτου, κατά την επίσκεψή του στο Φανάρι, όταν υπηρετούσε ως Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου.


Αλλά του Κουόμο; 


Γιατί έσπευσε ο 

καταχθόνιος αυτός 

κληρικός να 

φιλήσει το χέρι;

Δίκαιο έχει ο κ. Σταματάκης να δημοσιεύει φωτογραφίες από την ταινία ο “Νονός” για να δείξει ποιο πνεύμα διέπει το ήθος του π. Αλέξανδρου Καρλούτσου.


Άλλο ένα τρανταχτό δείγμα γραφής του ανερμάτιστου βίου και της πολιτείας του ανθρώπου του βαθέως κράτους των ΗΠΑ, π. Αλέξανδρου Καρλούτσου, και του πιο έμπιστου ανθρώπου του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.


Ευχαριστούμε τον κ. Σταματάκη για το ενημερωτικό ρεπορτάζ του.

ΣΕΒ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ,ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

Του Σεβ. Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου

=====


Γιά την αντιμετώπιση του κορωνοιού ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἔλαβε συγκεκριμένες ἀποφάσεις:


1.) Στίς 13 Ἰανουαρίου 2021 η Ἱερά Σύνοδος ἀποφάσισε: 


«παρακολουθεῖ στενά τό ζήτημα τῶν ἐμβολιασμῶν, μέσῳ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, ἡ ὁποία μέ συνεχεῖς ἀναφορές της ἐνημερώνει τό Συνοδικό Σῶμα γιά ὅλες τίς ἐξελίξεις. Στό πλαίσιο αὐτό ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνημερώθηκε ὅτι, κατόπιν γενομένης ἔρευνας, τά ἐμβόλια κατά τοῦ covid-19 πού ἐπί τοῦ παρόντος χρησιμοποιοῦνται στήν Πατρίδα μας, δέν ἀπαιτοῦν τήν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιά τήν 

παραγωγή τους.

Μέ ἀφορμή τήν ἀνωτέρω ἐνημέρωση ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπαναλαμβάνει, ἰδίως πρός ὅσα ἀπό τά μέλη Της παρουσιάζουν μία ἰδιαίτερη εὐαισθησία στά σενάρια ἀπειλῆς καί κινδύνων, στηριζόμενα μονομερῶς καί ἀνεξέλεγκτα εἴτε σέ διογκωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες κυρίως ἀπό τό διαδίκτυο, εἴτε διακατέχονται ἀπό διάφορες προκαταλήψεις, ὅτι ἡ ἐπιλογή τοῦ ἐμβολιασμοῦ δέν εἶναι ζήτημα τόσο θεολογικό ἤ ἐκκλησιαστικό, ἀλλά κυρίως ἰατρικό-ἐπιστημονικό καί ἀποτελεῖ ἐλεύθερη προσωπική ἐπιλογή τοῦ κάθε ἀνθρώπου σέ ἐπικοινωνία μέ τόν ἰατρό του, χωρίς ὁ ἐμβολιασμός νά συνιστᾶ ἔκπτωση ἀπό τήν ὀρθή Πίστη καί ζωή» (Δελτίον Τύπου 

Ἱερᾶς 

Συνόδου, 

13-1-2021).

2.) Στίς 14 Ἰουλίου 2021 ἀποφάσισε: 


«Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζοντας πώς ὁ ἐμβολιασμός ἀποτελεῖ μέγιστη πράξη εὐθύνης ἀπέναντι στόν συνάνθρωπο, συνιστᾶ σέ ὅλους, σέ συνεννόηση μέ τόν ἰατρό τους, νά ἀξιοποιήσουν τό δῶρο αὐτό πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός, προκειμένου νά προστατεύσουμε τούς ἑαυτούς μας, ἀλλά καί κάθε ἄνθρωπο "ὑπέρ οὗ Χριστός ἀπέθανε" (Ρωμ. 14, 15). 


3.) Καί θέλει αὐθεντικῶς νά διαβεβαιώσει πώς αὐτό τό ἐμβόλιο δέν ἔρχεται σέ καμία ἀντίθεση μέ τήν Ἁγιογραφική, Πατερική καί Κανονική διδασκαλία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας» (Συνοδική Ἐγκύκλιος 3074/1365/14-7-2021).

ΟΣΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ,ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΣΕ

 


Monday, August 30, 2021

ΟΙ π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

 

ΟΙ ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ή ΟΛΑ ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ;

Β΄


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

=====


Συνεχίζουμε την αναφορά μας σχετικά με το ερώτημα αν οι αρνητές της πανδημίας του κορωνοιού αρνούνται μόνο τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ή όλα τα υγειονομικά μέτρα. 


Στο προηγούμενο άρθρο είδαμε πόσο αναληθής είναι αυτός ο ισχυρισμός για τον π. Βασίλειο Βολουδάκη.


Β.) π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ 

π. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ

Σήμερα θα δούμε αν αυτός ο ισχυρισμός αληθεύει για τους π. Θεόδωρο και π. Σεραφείμ Ζήση και τους άλλους Αποτειχισμένους που τους ακολουθούν. 


Η απάντηση είναι σαφής.


Ο ισχυρισμός αυτός είναι 

απολύτως ανακριβής και για τους π. Θεόδωρο και π. Σεραφείμ Ζήση και για τους λοιπούς Αποτειχισμένους. 


α.) Υπενθυμίζουμε ότι η ομάδα του π. Θεόδωρου Ζήση έφτασε στο σημείο να λοιδωρεί και να απαξιώνει την Εκκλησία της Γεωργίας ως μη παραδοσιακή επειδή τηρούσε με σχολαστική ακρίβεια τις αποστάσεις και επέτρεπε 

την χρήση 

υγειονομικής μάσκας 

στους ναούς. 

β.) Ενθυμούμεθα, επίσης, ότι παρόμοιες ανοίκειες επιθέσεις οι Αποτειχισμένοι της Θεσσαλονίκης έκαναν εναντίον της παραδοσιακής Εκκλησίας της Βουλγαρίας επειδή, όπως η Εκκλησία της Γεωργίας, επέτρεπε, την 

χρήση υγειονομικής μάσκας στον ναό.


γ.) Μια απλή περιδιάβαση στα ιστολόγια που σχετίζονται με τους Αποτειχισμένους (“Κατάνυξη”, "Τας θύρας τας θύρας” κτλ.) μας βοηθά να αντιληφθούμε ότι περιλαμβάνουν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, άρθρα και φωτογραφίες που επιτίθενται, με εντελώς 

ανοίκειο τρόπο, 

εναντίον όσων κληρικών 

όλων των βαθμίδων 

φορούν υγειονομική 

μάσκα.

ε.) Άλλωστε η κοινή λογική λέγει ότι από την στιγμή που κάποιος υιοθετεί τις κακοδοξίες ότι 

1.) εντός του ναού καταργούνται οι φυσικοί νόμοι, και 

2.) ότι δήθεν προσβάλλεται το ανθρώπινο πρόσωπο από την χρήση υγειονομικής μάσκας -και όχι όχι όταν υποδουλώνεται στην αμαρτία και τον διάβολο- είναι φυσικό επακόλουθο να απαξιώνει όλα τα υγειονομικά μέτρα.


Η υποκρισία, όμως, η ανεντιμότητα και ο εγωισμός των αρνητών της 

πανδημίας δεν τους 

αφήνει να πουν 

την αλήθεια.

Υποκρίνονται λοιπόν ότι οι μόνες τους αντιρρήσεις για την πανδημία αφορούν

1.) Τον εμβολιασμό, και

2.) Την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.


Λένε την αλήθεια; 


Πολλού γε και δη.


1.) Ο π. Θεόδωρος Ζήσης λ.χ. υποστηρίζει ότι απλά ο ίδιος δεν θέλει να εμβολιαστεί και είναι εναντίον του υποχρεωτικού εμβολιασμού.


2.) Έλα, όμως, που πολύ πρόσφατα κατακεραύνωσε με αφορισμούς όσους εμβολιάστηκαν και τους κάλεσε να πάνε να εξομολογηθούν και να λάβουν επιτίμιο πριν κοινωνήσουν διότι διέπραξαν θανάσιμο αμάρτημα.!


Η στάση αυτή δείχνει ότι είναι 

μόνον εναντίον του 

υποχρεωτικού 

εμβολιασμού;

Διευκρινίζω, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν παίρνω θέση για τα εμβόλια επειδή στερούμαι πάμπαν ιατρικής παιδείας.


Απλά επισημαίνω ότι οι αρνητές της πανδημίας, όπως λ.χ. η ομάδα του π. Θεόδωρου Ζήση, δεν είναι απλά εναντίον της υποχρεωτικότητας του εμβολίου -όπως ψευδώς και ανεντίμως διατείνονται- αλλά εναντίον του εμβολιασμού και ότι θεωρούν ανόσια όλα τα άλλα υγειονομικά μέτρα (μάσκες, απολυμάνσεις, αποστάσεις) τα οποία προφανώς δεν σχετίζονται ούτε εξ αποστάσεως με τα εμβόλια.


Στο επόμενο άρθρο της σειράς θα εξετάσουμε αν αληθεύει ο ισχυρισμός ότι οι αρνητές της πανδημίας είναι μόνο εναντίον του υποχρεωτικού εμβολιασμού ή εναντίον όλων των υγειονομικών μέτρων αναφορικά με τους κύκλους που σχετίζονται με το ιστολόγιο “Ρωμαίικο Οδοιπορικό”.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ,ΧΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ,ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ


ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Χριστόδουλου Βασιλειάδη, Τα κωλύματα ιερωσύνης, Αγιογραφική, πατερική και κανονική κατοχύρωση, εκδ. Αγία Ταϊσία, Τρίτη έκδοση (Βελτιωμένη, επηυξημένη), Λευκωσία 2021, σσ. 67.


Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού

=====

 

Με θέμα αυτόχρημα καυτό, επίκαιρο και σοβαρό ασχολείται στο παρόν ο καλός συγγραφέας, σε μια εποχή διαδοχικών εκπτώσεων και πτώσεων ουκ ολίγων σε θέματα πίστεως. 


Όντως μιλάμε για θέμα πίστεως διότι όποιος πιστεύει, δηλαδή λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν τις επιταγές του Ευαγγελίου, εφαρμόζει στην καθημερινή ζωή τα “ρήματα ζωής” που απορρέουν από αυτό. 


Αν κάποιος, λοιπόν, νομίζει πως η εν Χριστώ ιερωσύνη είναι βόλεμα επαγγελματικό, “μια κάποια λύσις” στα οικονομικά αδιέξοδα των καιρών, περιφρονώντας ή και χλευάζοντας και ουσιαστικά, διαγράφοντας πολλές φορές  τις ουσιώδεις προϋποθέσεις 

γι’ αυτήν, κυριολεκτικά 

ζει με ψέματα. 

Και δεν είναι μόνο που ζει με ψέματα. Παίζει εν ου παικτοίς. “Φοβερόν το εμπαισείν εις χείρας Θεού ζώντος” μας προειδοποιεί ο Απόστολος. Και κάπου αλλού, αιώνες προ Χριστού, ετέρα γραφή λέγει: “Επικατάρατος ο επιτελών τα έργα Κυρίου αμελώς”. 


Για εκείνους που νομίζουν ότι μπορούν στο όνομα μιας ψευδεπίγραφης οικονομίας να παρακάμπτουν τις ευαγγελικές επιταγές, τις πατερικές θέσεις, τους θείους και ιερούς κανόνες και γενικά τη διαχρονική διδασκαλία της Εκκλησίας για τα σαρκικά και άλλα κωλύματα, τους λέμε απλώς ότι ματαιοπονούν, διότι στο παρόν ζήτημα ου χωρεί  καθόλου συγκατάβασις. 


Να θυμίσουμε την απάντηση του Απ. Πέτρου στο μάγο Σίμωνα που πήγε ν' αγοράσει την θεία χάρη με χρήματα; "Το αργύριόν σου συν σοι είη εις απώλειαν, ότι την δωρεάν του Θεού 

ενόμισας δια χρημάτων 

κτάσθαι» (Πραξ. η΄20).

Aναφερόμενος στα κωλύματα ιερωσύνης ο γέρων Επιφάνιος (Θεοδωρόπουλος) λέει και τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: “Αυτά διδάσκει και αυτά νομοθετεί η υπό Πνεύματος Αγίου φερομένη Εκκλησία. Και ημείς τολμώμεν να χαρακτηρίζομεν ως “αστεία πράγματα” τα θεόπνευστα εντάλματά της; Δεν αντιλαμβανόμεθα ότι ούτω δεν κινδυνεύομεν απλώς να γίνωμεν “αστείοι” ημείς, αντιπαρατάσσοντες τας ιδικάς μας “κοιλιοπνεύστους” θεωρίας εις τας αγιοπνευματικάς εμπειρίας Της (επιτέλους τούτο, δηλ. Το να γίνωμεν “αστείοι” ημείς δεν θα ήτο και μέγα κακόν…). Αλλά κινδυνεύομεν να ευρεθώμεν και θεομάχοι;” 


Το πράγμα είναι σαφές. Αυτοί που εισέρχονται στην ιερωσύνη με σαρκικά ή άλλα κωλύματα ή εκείνοι που προωθούν αυτούς τους ανθρώπους στα ενδότερα του καταπετάσματος δεν είναι σε τελική ανάλυση θεομάχοι; 


Γνωρίζετε το τέλος. Ο Χριστός “εξήλθε νικών και ίνα νικήση”. Αλοιμονο σ’ αυτόν που θα τα βάλει μαζί του. Στώμεν καλώς. 

ΑΡΧΙΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΨΑΝΗ),Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΩΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

 


Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΩΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ


Του Αρχιμανδρίτη Γεώργιου Καψάνη (†)

=====


Η εορτή του Τιμίου Προδρόμου, είναι εορτή όλης της Εκκλησίας, αλλά είναι και εορτή ιδιαιτέρως των Μοναχών. Διότι ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ο πρώτος Μοναχός της Εκκλησίας και το πρότυπο και υπόδειγμα κάθε αληθινού Μοναχού, και στην άσκηση, και στην αγάπη που είχε προς τον Χριστό, 

αλλά και στο πνεύμα της θυσίας 

που τον διέκρινε.

Έτσι όταν ήλθε η ώρα χάριν της αγάπης του Θεού και των ανθρώπων να θυσιάσει τον εαυτό του, ελέγχων τον παρανομήσαντα βασιλέα, δεν δίστασε να το κάνει. Ο δε έλεγχος που έκανε στον βασιλέα ήταν για το καλό του βασιλέως και το καλό της παρανόμου γυναικός του και το καλό του λαού. Διότι, όταν ο λαός βλέπει τους άρχοντες να παρανομούν, 

τι θα κάνει και αυτός;

Έχουμε ανάλογα παραδείγματα και στην ιστορία της Βυζαντινής Εκκλησίας. Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης επ’ ουδενί συνεχώρησε παράνομο γάμο του βασιλέως, γενόμενος μιμητής του Τιμίου Προδρόμου.

Διότι, όπως λέγει, εάν εμείς ευλογήσουμε και ανεχθούμε τον παράνομο γάμο του βασιλέως, τότε σε όλη την αυτοκρατορία και κάθε ένας άνδρας που θα βρίσκει μία άλλη γυναίκα, θα διώχνει την γυναίκα του και θα παίρνει την άλλη γυναίκα. Δεν είναι αυτό αμαρτία, να διώχνουν οι άνδρες εκείνες τις καλές συζύγους τους, για να παίρνουν τις άλλες; Και χάριν των τιμίων και καλών γυναικών ο άγιος Θεόδωρος υπέμεινε τα πάνδεινα, 

ελέγχων τον βασιλέα.


Άρα λοιπόν ο άγιος και Τίμιος Πρόδρομος δεν είναι μόνον ασκητής, δεν είναι μόνον αναχωρητής, δεν είναι μόνον προφήτης, είναι και ο κατ’ εξοχήν κοινωνικός εργάτης. Βλέπουμε όμως ότι η κοινωνικότητα των αγίων Πατέρων βασιζόταν στην άσκησή τους, στην αυταπάρνησή τους και στην αγάπη τους προς τον Θεό και τους ανθρώπους.


Ας τον έχουμε πάντοτε προ οφθαλμών μας τον Τίμιο Πρόδρομο, για να παίρνουμε και θάρρος και έμπνευση και δύναμη να αγωνιζόμαστε και εμείς στον καθημερινό μας πνευματικό και μοναχικό αγώνα.


Από το βιβλίο: † Αρχιμανδρίτου Γεωργίου, Ομιλίες σε Εορτές Αγίων (των ετών 1981-1991) Β’. Έκδ. Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου, Άγιον Όρος 2016, σελ. 270.

ΙΕΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ,ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ
 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ


 

Sunday, August 29, 2021

ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΕΙ Ο ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΜΒΟΛΙΟΜΑΧΟΥΣ

 ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΕΙ Ο ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΜΒΟΛΙΟΜΑΧΟΥΣ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

=====


Στο πρόσφατο άρθρο επισημάναμε την ασυνέπεια των Ουκρανομάχων, οι οποίοι υποβαθμίζουν ή και αποσιωπούν ολότελα τα οικουμενιστικά έκτροπα του Πατριαρχείου Μόσχας και του Έξαρχου του Πατριαρχείου Ρωσσίας στο Κιέβο Σεβ. κ. Ονούφριου. 


Σήμερα ας επισημάνουμε μια άλλη πτυχή του θέματος που αποδεικνύει ότι οι πάλαι ποτέ αντιοικουμενιστές και νυν Ουκρανομάχοι 

και κυρίως εμβολιομάχοι 

εγκατέλειψαν εντελώς τον 

αντιοικουμενιστικό 

αγώνα.

Συγκεκριμένα η επίσημη επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ουκρανία υπήρξε απολύτως επιτυχής επειδή ενίσχυσε την Αυτοκεφαλία που εκχώρησε η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ουκρανία.


Κατέδειξε, επίσης, την κακοήθεια και το εθνοφυλετικό και σχισματικό φρόνημα της Εξαρχίας του Πατριαρχείου Ρωσσίας στην Ουκρανία.


Συγκεκριμένα απέδειξε ότι είναι καθαρά εθνοφυλετικά τα κριτήρια και οι ανησυχίες της υπό τον Μητροπολίτη Ονούφριο Ιεραρχίας της Ρωσσίας στην Ουκρανία.


Είναι χαρακτηριστικό ότι ουδείς Ιεράρχης της ζήτησε να συναντήσει τον Πατριάρχη και να του εκθέσει τα όποια προβλήματα 

υπάρχουν στην 

Ουκρανία.

Αντίθετα για να δημιουργήσουν εντυπώσεις και μόνον ξεσήκωσαν λαϊκούς τους οποίους πήγε και ευλόγησε ο Μητροπολίτης Ονούφριος όταν διαμαρτύρονταν έξω από το κατάλυμμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και εξέφρασε την αποδοκιμασία του διότι ο Πατριάρχης δεν συναντήθηκε με ομάδα λαϊκών. !!!


Φυσικά δεν μπήκε στον κόπο να εξηγήσει για ποιο λόγο ο ίδιος και οι άλλοι Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ρωσσίας στην Ουκρανία δεν ζήτησαν ποτέ ακρόαση από τον Πατριάρχη για να του εκθέσουν τα όποια προβλήματα υπάρχουν.!!!


Η πατριαρχική επίσκεψη, 

όμως, είχε και 

αρνητικά στοιχεία. 

Συγκεκριμένα ο Παναγιώτατος, ως βαμμένος Οικουμενιστής, έδωσε δυστυχώς και νέα δείγματα οικουμενιστικής γραφής κατά την επίσκεψή του στην Ουκρανία, όπως έκανε και ο Μακαριώτατος Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος, ο οποίος συμμετείχε, καθώς και ο Μητροπολίτης Ονούφριος, στην συμπροσευχή που έγινε στην παρουσία του Προέδρου Ζελένσκυ, ο οποίος -ειρήσθω εν παρόδω- δεν είναι ορθόδοξος χριστιανός, αλλά Ιουδαίος.


Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεν συμμετείχε μεν στην πανθρησκειακή συμπροσευχή στο Κίεβο που τελείται κάθε χρόνο, αλλά όμως δεν δίστασε να έχει, με δική του πρωτοβουλία, ιδιαίτερη συνάντηση με τους Ουνίτες και να τελέσει 

εσπερινό σε παπικό ναό.

Ακούσατε τους αντιοικουμενιστές να βγάλουν άχνα για τα πατριαρχικά οικουμενιστικά έκτροπα; 


Ασφαλώς όχι.


Γιατί αποσιώπησαν το θέμα;


Κατανοούμε -έστω και αν διαφωνούμε- ότι λόγω Ουκανομαχίας δεν ήθελαν να ασκήσουν κριτική στον Μητροπολίτη Ονούφριο, αλλά -τουλάχιστον- γιατί δεν ύψωσαν φωνή για τα οικουμενιστικά 

έκτροπα του Πατριάρχη 

στην Ουκρανία;

Απλούστατα! 


Ο αγώνας εναντίον του Οικουμενισμού στην συνείδηση και στις προτεραιότητές τους δεν έχει δεύτερη αλλά εικοστή δεύτερη θέση.


Τα τελευταία τρία χρόνια 

εβραγχίασεν ο λάρυγξ μου να λέγω προς κάθε κατεύθυνση ότι ο αντιοικουμενιστικός αγώνας έχει εγκαταλειφθεί από τους πάλαι ποτέ αντιοικουμενιστές. 


Μόνη μας ελπίδα είναι οι παραδοσιακοί επίσκοποι, οι οποίοι εξακολουθούν να κατηχούν ομολογιακά τον λαό του Θεού και να επισημαίνουν τους θανάσιμους κινδύνους για την Ορθοδοξία από την επέλαση της παναίρεσης του Οικουμενισμού.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ,ΑΝΤΩΝΗ ΠΙΛΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ


ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Αντώνη Πιλλά, Τριάντα και τρεις προσωπογραφίες, Λευκωσία 2021, σς. 58.


Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού

=====


Από το 1973 ξεκίνησε ένα γράφει ποίηση ο Αντώνης Πιλλάς. Κι επιμένει να συνεχίζει άχρι του νυν. 


Στο παρόν τον βλέπουμε να ασχολείται με 33 πρόσωπα και να συνθέτει ισάριθμες προσωπογραφίες. Τις φιλοτεχνεί, όπως σημειώνει στον Πρόλογο, μέσα από το χώρο των αγίων και των ποιητών. 

Τοιουτοτρόπως ασχολείται με τη Θεοτόκο, τον Τίμιο Πρόδρομο, σύγχρονους Αγίους όπως τον Παΐσιο Αγιορείτη και Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη, γνωστούς ποιητές όπως τον Δ. Σολωμό, Κ. Παλαμά, Κ. Καβάφη και  Βασ. Μιχαηλίδη, αλλά κι άλλους, λιγότερο γνωστούς στο ευρύ κοινό (Μάνος Κράλης, Στέργιος Δημούλης, κ.ο.κ.). 


Από ένα ποίημά του αφιερωμένο στη Θεοτόκο, με τον τίτλο Παναγιά των αγρών, αντιγράφω: “Αν πεις από καρδιάς την Παναγία μητέρα σου, με όλους, δικούς και ξένους, αδελφώνεσαι”. Και το πιο κάτω: «Φώναζ’ ένα παιδάκι τ’ όνομά σου, Παναγία μου και γέμισε η αυλή περιστέρια κι οι αγροί τριγύρω με γαλάζια κρίνα”. 


Σύντομα λόγια, λιτά. Δωρικές κολώνες που υψώνονται στο απέραντο γαλάζιο. 


Κι ένα τρίτο, που συμπυκνώνει νοήματα θεολογικά μα και ιστορικά: “Πόσες φορές με μια μονάχα εικόνα σου μαλαμοκαπνισμένη, 

ολόδακρη πορεύτηκε 

το γένος μας”. 

Για τον ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο σημειώνει τούτο το χαρακτηριστικό: “Πέρασε μες από του πολέμου τη φωτιά, του εμφύλιου την κόλαση μα βγήκε χλωρός με μια γαλάζια φωτίτσα της αγάπης κ ένα φιλέρημο άστρο, πάνω απ’ τους ειρηνικούς λόφους της ποίησης”. Όντως. Μια προσωπογραφία με πινελιές έντονες. 


Και κάτι για το Φώτη Κόντογλου. Μεστό νοημάτων κι αυτό. “Δάκρυ και μύρο εσύ της Ρωμιοσύνης, δεν χωρείς μες των γραμματολόγων τα δεφτέρια. μιάς χαρμολύπης ο ανθός και της χαράς πνευματικής μες απ’ τη μνήμη σου πετιούνται περιστέρια, στης Άνω Ιερουσαλήμ το φως και της Ανατολής όπου ορθός με μάτι ογρό και σταυρωμένα χέρια του κυρ -Αλέξανδρου αδελφός, κανοναρχείς”. 


Αδρές οι πινελιές, γήινα τα χρώματα, φανερώνουν πως ο ποιητής είναι γνώριμος των προσώπων αυτών, δεν έτυχε απλώς ν’ αρπάξει κάτι τ’ αυτί του γι’ αυτά.

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ: ΟΛΟ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ

 


Άγιος Πορφύριος: 


Όλο το μυστικό είναι η αγάπη.


Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας στον Χριστό. 


Το δόσιμο στον κόσμο τον πνευματικό. 


Ούτε μοναξιά νοιώθει κανείς, ούτε τίποτα. 


Ζει μέσα σ’ άλλον κόσμο. 


Εκεί που η ψυχή χαίρεται, εκεί που ευφραίνεται, που ποτέ δεν χορταίνει…


Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ


Κρίμα που δεν συμπεριελήφθη και ο Πολάκης στην ομήγυρι.

Θα ήταν πιο ολοκληρωμένη η παρεούλα.

Saturday, August 28, 2021

ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;


 ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

=====


Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στα ιερά και αιματοποτισμένα χώματα της Κύπρου στο πλαίσιο της περιοδείας του “Στα αχνάρια του Αποστόλου Παύλου”.


Το οδοιπορικό του Πάπα θα αρχίσει από την Μακεδονία και θα συμπεριλάβει πολλά προσκυνήματα της Ελλάδας, από όπου πέρασε ο ο Απόστολος Παύλος, και ακολούθως ο Πάπας θα έρθει στην Κύπρο 

για τον ίδιο σκοπό.

Ελπίζουμε διακαώς να μην είναι ακριβείς οι πληροφορίες. Για την ώρα το Βατικανό αρνείται να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αυτές τις πληροφορίες. 


Ας ελπίσουμε ότι ο Πάπας 

δεν θα μαγαρίσει τα χώματα της πατρίδας μας 

όπως έκανε στο παρελθόν

ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄.


Τα προσκυνήματα που θέλει να επισκεφθεί ο Πάπας Φραγκίσκος στην Κύπρο ανήκουν στην Αρχιεπισκοπική περιφέρεια και στην Μητρόπολη Πάφου. Γι’ αυτό κάνουμε ιδιαίτερη έκκληση προς τον Μακαριώτατο Κύπρου και τον Πανιερώτατο Πάφου να μη συνεργήσουν σε τέτοια έγκλημα σε βάρος της πίστης μας.


Αρκετά παροργίσαμε την αγάπη του Θεού με την επίσκεψη του Πάπα 

Βενέδικτου.

Ο Πάπας Φραγκίσκος είναι -ως γνωστόν- θερμός οπαδός της παγκοσμιοποίησης και το μόνο που θα ζητήσει από τους Ελληνοκύπριους είναι να δεχτούμε περισσότερους λαθρομετανάστες για να βουλιάξει οριστικά η πατρίδα μας.


Εις ουδέν θα ωφελήσει την αίσια έκβαση του εθνικού μας θέματος η Παπική επίσκεψη επειδή  ο Πάπας Φραγκίσκος περί άλλων τυρβάζει και μεριμνά.


Εγκατέλειψε σε μεγάλο βαθμό τους Παπικούς της Μέσης Ανατολής στο έλεος των Ισλαμοφασιστών.


Επομένως ποια λογική υπάρχει ότι θα κάνει κάποιο καλό για μας αφού πρόδωσε 

τους δικούς του ανθρώπους;

Το δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Πάπας θα φέρει μαζί του τα λείψανα του Αποστόλου Παύλου.


Αν αυτό αληθεύει σημαίνει πλήρη εμπέδωση του “λαϊκού Οικουμενισμού”. Πέραν των όποιων συμπροσευχών θα πραγματοποιηθούν, ως εικός, χιλιάδες ορθόδοξοι θα σπεύσουν να προσκυνήσουν τα λείψανα του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου υπό το άγρυπνο βλέμμα και την επιδαψίλευση της ευλογίας -γράφε αλογίας - των φραγκοπαπάδων που θα συνοδεύουν τον Πάπα και τα άγια λείψανα.


Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου πρέπει να επιληφθεί του θέματος και ελπίζουμε ότι, αν όντως αληθεύουν οι πληροφορίες, οι Ιεράρχες μας θα κάνουν δεύτερες σοφώτερες σκέψεις.