Monday, October 31, 2016

Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ


Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, σε συνέντευξή του στο Νafpaktianews, μίλησε με σαφήνεια για τη στάση της Εκκλησίας για το μάθημα των Θρησκευτικών.

Κατά τη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου και επιτροπής εξ αρχιερέων με τον πρωθυπουργό και τον Υπουργό Παιδείας η Εκκλησία υπαναχώρησε από τις ομόφωνες αποφάσεις που έλαβε η Ιεραρχία βάσει των οποίων η συζήτηση έπρεπε να γίνει με βάση τα παλαιά Προγράμματα Σπουδών. Ατυχώς ο Αρχιεπίσκοπος δέχθηκε η συζήτηση να γίνει με τα νέα Προγράμματα Σπουδών και έτσι η κυβέρνηση πέτυχε σημαντική νίκη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κατόρθωσε να εξουδετερώσει τις αποφάσεις της Ιεραρχίας και να θέσει εκποδών την ΠΕΘ επειδή προμαχούσε για την διατήρηση του ορθόδοξου χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών. Παράλληλα με την εικονική παραίτηση του κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου από την εκδοτική επιτροπή του περιοδικού “Θεολογία” κατόρθωσε να δημιουργήσει θετικές εντυπώσεις υπέρ του ενώ στην πραγματικότητα η “παραίτηση” αυτή του έδωσε το πρόσχημα για να διατηρήσει τους ΚΑΙΡΟΣκόπους στις θέσεις τους. Οι κύριοι Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Θεόδωρος Γιάγκου και Μάριος Μπέγζος -όλοι σημαίνοντα στελέχη των ΚΑΙΡΟΣκόπων- εξακολουθούν ανενόχλητοι να διατηρούν τη θέση τους στην εκδοτική επιτροπή του περιοδικού “Θεολογία” ενώ δεν γνωρίζουμε πότε και πώς θα επανέλθει και ο κ. Γιαγκάζογλου το όνομα του οποίου εξακολουθεί να παραμένει στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας ως διευθυντής του περιοδικού “Θεολογία”.

Το πραγματικό μας πρόβλημα δεν είναι ο κ. Γιαγκάζογλου, οι ΚΑΙΡΟΣκόποι ή η κυβέρνηση. Όλοι οι πιο πάνω τη δουλειά τους κάνουν σύμφωνα με την ιδεολογία και τις αγκυλώσεις τους.

Το πραγματικό μας πρόβλημα είναι ο διά τας αμαρτίας ημών Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο οποίος υποσκάπτει καίρια και ακυρώνει τους αγώνες της Εκκλησίας.

Στην Κρήτη κατόρθωσε να ακυρώσει τις ομόφωνες αποφάσεις της Ιεραρχίας για το κείμενο που αφορούσε τις σχέσεις της Ορθοδοξίας με τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο και τώρα κατόρθωσε να ακυρώσει τις ομόφωνες και πάλιν αποφάσεις της Ιεραρχίας για το μάθημα των Θρησκευτικών.

Το κακό είναι ότι ακόμη και οι Μητροπολίτες που διαφωνούν με την υπαναχώρηση του Αρχιεπισκόπου έναντι του ΣΥΡΙΖΑ για το μάθημα των Θρησκευτικών δεν καταγγέλλουν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο αλλά τον αφήνουν ανενόχλητο να υποσκάπτει τους αγώνες της Εκκλησίας.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ


ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Τοῦ περιοδ. «ο ΣΩΤΗΡ»
=====

Ἔγινε μόδα μὲ ἀρκετὰ μεγάλη δυναμικὴ τὰ τελευταῖα χρόνια. Ξεκίνησε δειλά - δειλά, ἀρχικὰ σὲ ἐξειδικευμένα στούντιο, καὶ ἀργότερα στὰ μεγάλα γυμναστήρια, ὄχι μόνο ὡς μιὰ νέα παροχὴ ὑπηρεσιῶν ποὺ θὰ τὰ ξεχώριζε ἀπὸ τὰ ἄλλα, ἀλλὰ περισσότερο ὡς μιὰ προσπάθεια νὰ περάσει στὸ εὐρὺ κοινὸ ἀποσυνδεδεμένη ἀπὸ ὁτιδήποτε τὴν ταύτιζε μὲ θρησκευτικὴ ἄσκηση καὶ πρακτική. Ἔτυχε ἰδιαίτερα ἔντεχνης προβολῆς ἀπὸ κάποιους κύκλους, ἀρχικὰ στὴν «ἀνώτερη» κοινωνικὴ τάξη, μὲ σκοπὸ βέβαια νὰ γίνει κατόπιν ἀποδεκτὴ καὶ ἐφαρμόσιμη ἀπὸ τὶς πλατύτερες καὶ πιὸ λαϊκὲς μάζες καὶ εἰδικότερα τοὺς νέους.

Γι᾿ αὐτὸ καὶ προβλήθηκε ὅσο μποροῦσε πιὸ ἀποκομμένη ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ μεταφυσική της, τὴν ἰνδουϊστικὴ φιλοσοφία της καὶ τὴ θρησκευτική της ρίζα. Στὸ δυτικὸ κόσμο διαφημίστηκε ὡς ἕνα νέο εἶδος γυμναστικῆς. Μιὰ νέα λοιπὸν γυμναστικὴ ποὺ βοηθᾶ στὴν εὐλυγισία τοῦ σώματος, τὴν καλὴ κυκλοφορία τοῦ αἵματος, τὴν ἐξισορρόπηση τοῦ μεταβολισμοῦ, τὴν καλὴ λειτουργία τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ, ἐνδοκρινικοῦ, καρδιαγγειακοῦ συστήματος καὶ πολλῶν ἄλλων. Ὑποστηρίζουν καὶ προβάλλουν ἀκόμη τὶς εὐεργετικὲς ἐπιδράσεις της καὶ στὸ νευρικὸ σύστημα. Ἔχει, λένε, ἀντικαταθλιπτικὴ δράση, βοηθᾶ στὴ χαλάρωση, τὴν αὐτογνωσία καὶ σὲ ἄλλα παρόμοια.

Ὁ λόγος γιὰ τὴ γιόγκα. Αὐτὴν ποὺ προβάλλεται ὡς ἰδανικὴ μορφὴ σωματικῆς ἀσκήσεως, ποὺ διδάσκεται μέσα ἀπὸ διαλέξεις, μαθήματα, σεμινάρια καὶ τελευταῖα ἀποτελεῖ τὴ βασικὴ παροχὴ στὸ μενοὺ κάθε γυμναστηρίου, ἀκόμη καὶ τῶν πιὸ μικρῶν καὶ ἐπαρχιακῶν. Ἔγινε μόδα, νέα τάση, εἰδικὰ μεταξὺ τῶν νέων, καὶ ἴσως περισσότερο τῶν γυναικῶν. Τελευταῖα μάλιστα διδάσκεται καὶ ἐφαρμόζεται πιλοτικὰ καὶ μέσῳ ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων, τόσο στὴ δημόσια ἐκπαίδευση ὅσο καὶ ὡς ἰδιαίτερη παροχὴ σὲ ἰδιωτικὰ σχολεῖα. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἄλλωστε ἢ γιὰ τὴν ἀκόμη μεγαλύτερη προβολή της ὁ ΟΗΕ καθιέρωσε εἰδικὴ καὶ συγκεκριμένη ἡμερομηνία ὡς «παγκόσμια ἡμέρα γιόγκα».

Μπροστὰ σ᾿ αὐτὴν τὴν ἐκρηκτικὴ προβολὴ καὶ ἐπιβολή της ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὶν ἕνα χρόνο περίπου (16-6-2015) ἐξέδωσε σύντομη ἀνακοίνωση πρὸς ἐνημέρωση καὶ προειδοποίηση τῶν πιστῶν. Ἡ γιόγκα, λέει ἡ ἀνακοίνωση, «ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, ἔχει ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρμογῶν καὶ τάσεων καὶ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ εἶδος γυμναστικῆς. Ὡς ἐκ τούτου», συνεχίζει ἡ ἀνακοίνωση, «ἡ γιόγκα τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη μας καὶ δὲν ἔχει καμμία θέση στὴ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν».

Αὐτὴ τὴν ἀνακοίνωση ἔσπευσαν νὰ τὴν ἀποδοκιμάσουν καὶ νὰ τὴ χλευάσουν πλῆθος δημοσιογράφων, παραγωγῶν καὶ σχολιαστῶν σὲ ραδιοφωνικοὺς καὶ τηλεοπτικοὺς σταθμούς! Ἀλλὰ γιατί; Δὲν ὀφείλει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ ἐνημερώσει καὶ προστατέψει τὸ ποίμνιό της ἀπὸ τὸν θρησκευτικὸ συγκρητισμὸ καὶ ἀπὸ τὴν παγίδα τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν; τώρα μάλιστα ποὺ ἡ γιόγκα ντύθηκε τὸν μανδύα τῆς δῆθεν γυμναστικῆς καὶ προβάλλεται ἀσύνδετη ἀπὸ τὸν Ἰνδουϊσμό; Γιόγκα σημαίνει ἕνωση. Ἡ γιόγκα εἶναι ἰνδουϊστικὸ φιλοσοφικό - θρησκευτικὸ σύστημα ποὺ ἔχει σκοπὸ τὴν τάχα ἕνωση μὲ τὸ ὑπέρτατο Ὄν, ἀποσκοπεῖ, λέει, στὴ γνώση τοῦ ἀπολύτου Ἑνός.

Δὲν ἐπαρκεῖ βέβαια ὁ χῶρος ἑνὸς ἄρθρου γιὰ τὴν πλήρη ἐνημέρωση καὶ ἀνάπτυξη ἑνὸς τέτοιου θέματος. Ἀρκεῖ ὅμως νὰ σκεφτοῦμε ὅτι ἡ γιόγκα ἐξοικειώνει τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὴν ἀνατολικὴ μεταφυσική. Ἀκόμη καὶ ὡς δῆθεν ἄσχετη γυμναστικὴ ἐξάσκηση νὰ τὴν προσεγγίσει κανείς, ἀρκεῖ γιὰ νὰ λειτουργήσει ὡς εἰσαγωγικὴ μετάβαση καὶ ἐξοικείωση μὲ τὸν διαλογισμὸ καὶ τὴ χρήση τῶν «μάντρα», ὀνομάτων δηλαδὴ εἰδωλολατρικῶν θεοτήτων τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ. Καὶ τελικὰ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει ὅλοι νὰ ἐννοήσουμε εἶναι ὅτι εἴτε φανερὰ εἴτε συνεσκιασμένα προτείνει ἕναν τρόπο ζωῆς, συμπεριφορᾶς, ἀντιμετωπίσεως τῶν διαφόρων προβλημάτων καὶ ἐν τέλει μεταφυσικῆς, ἐντελῶς διαφορετικό, ξένο καὶ ἀπόμακρο ἀπὸ αὐτὸν τῆς ὀρθόδοξης προσευχῆς καὶ λατρείας. Προτρέπει, κατευθύνει καὶ καθοδηγεῖ τοὺς ἀνθρώπους στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ποικίλων προβλημάτων τους χωρὶς τὴν καταφυγή τους στὸ Θεό, τὴν ἐπίκληση τῆς βοήθειάς Του καὶ τῆς Χάριτός Του καὶ ξένο πρὸς τὴν τήρηση καὶ ἐφαρμογὴ τῶν θείων ἐντολῶν Του.

Ἂς προσέξουν λοιπὸν γονεῖς καὶ παιδιά, νέοι καὶ νέες ποὺ ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὴ σύγχρονη μόδα ποὺ ἀνθεῖ σὲ κάθε γυμναστήριο ἐγγράφονται ἀπροβλημάτιστα καὶ μὲ ἐνθουσιασμὸ στὰ διάφορα γκροὺπ τῆς γιόγκα. Καὶ ἂς ἀκούσουν τὴ φωνὴ τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας: Ἡ γιόγκα δὲν ἀποτελεῖ εἶδος γυμναστικῆς, ὅπως ἐσφαλμένα νομίζουν καὶ παρασύρονται πολλοί.

ΠΗΓΗ:

Χριστιανική Βιβλιογραφία

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ “ΣΥΝΕΔΡΙΟ” ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ


Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ “ΣΥΝΕΔΡΙΟ” ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Του Καθηγητή Δημήτριου Τσελεγγίδη
=====

Εἶναι θέμα τῆς ὅλης Ἐκκλησίας νά ἀποτιμήσει στό μέλλον, ἐν Συνόδῳ, θεολογικά καί τελεσίδικα, τίς ἀποφάσεις καί αὐτοῦ τοῦ Ἀρχιερατικοῦ «Συνεδρίου» τῆς Κρήτης. Ἕως τότε, ὅμως, μπορεῖ καί πρέπει ὁ κάθε πιστός, παραμένοντας ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, νά τοποθετηθεῖ στίς μετέωρες καί ἀντιφατικές ἀποφάσεις αὐτοῦ τοῦ «Συνεδρίου», μέ τά κριτήρια τῆς δογματικῆς συνειδήσεως τῆς Ἐκκλησίας, διαχρονικῶς. Τά ἀσφαλῆ κριτήρια αὐτῆς τῆς δογματικῆς συνειδήσεως συνοψίζονται στό περιεχόμενο τῆς ἁγιοπατερικῆς ρήσεως: «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι». Καί ἡ ρήση αὐτή ἀφορᾶ καίρια τόσο τόν τύπο τῶν Συνόδων, ὅσο καί τήν δογματική διδασκαλία τους.
   
Μέ ἄλλα λόγια, ἄν τό εὐλαβές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας –ὡς φορέας τῆς δογματικῆς συνειδήσεώς της– ἐπιβεβαιώνει τήν ὀρθότητα τῶν ἀποφάσεων τῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας, ἤ ἀκυρώνει ἀποφάσεις Πανορθοδόξων Συνόδων, θεωρῶντας τες ὡς Ψευδοσυνόδους, τότε εἶναι προφανές ὅτι ἔχει τό δικαίωμα καί τήν ὑποχρέωση νά ἐκφραστεῖ μέ φόβο Θεοῦ καί ἔνθεο ζῆλο καί κατεξοχήν, στήν προκειμένη περίπτωση, γιά τίς ἀποφάσεις τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης. (Βλ. σχετικῶς καί π. Γεώργιο Φλωρόφσκυ,Τό σῶμα τοῦ ζῶντος Θεοῦ, Μιά Ὀρθόδοξη ἑρμηνεία τῆς Ἐκκλησίας, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 1999, σσ. 80-83).

Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ ΣΤΟ "ΜΗΝΥΜΑ" ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ ΣΤΟ "ΜΗΝΥΜΑ" ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού
=====

Στο Μήνυμα «Προς το απανταχού πλήρωμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου επί τη 25ετία της εκλογής αυτού εις τον Οικουμενικόν Θρόνον» μνημονεύεται και ο Θεολογικός Διάλογος «μετά του λοιπού χριστιανικού κόσμου». 

Ο Παναγιώτατος δηλώνει, στο ως άνω Μήνυμα, ότι στους Διαλόγους «εδόθη και δίδεται μετά παρρησίας η αξιόπιστος μαρτυρία περί της Ορθοδόξου Πίστεως». Αν τα πράγματα ούτως είχον, οι απανταχού Ορθόδοξοι θα εχαίροντο χαράν μεγάλην σφόδρα. Αλλά, φευ, τα πράγματα έχουσιν αλλέως. Το κακόφημο και ψευδώνυμο «Π.Σ.Ε.» λ.χ. δέχεται ότι: «κάθε εκκλησία είναι η Καθολική Εκκλησία, αλλ’ όχι στην ολότητά της. Κάθε εκκλησία εκπληρώνει την καθολικότητά της όταν είναι σε κοινωνία με τις άλλες εκκλησίες…». Αυτό το γέμον προτεσταντικών κακοδοξιών κείμενο, που αρνείται, με τον πιο επίσημο τρόπο, ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι και παραμένει η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, συμβαδίζει με τη δήλωση «περί αξιοπίστου μαρτυρίας της Ορθοδοξου Πίστεως»; 

Στη Σύναξη του Κολυμβαρίου του παρελθόντος Ιουνίου (την οποία οι θιασώτες της προβάλουν υπό τον πομπώδη και βαρύγδουπο τίτλο «της Αγίας και Μεγάλης Συνοδου») αναφέρεται για την Επιτροπή Πίστεως και Τάξεως του κακωνύμου «Π.Σ.Ε.»: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία εκτιμά θετικώς τα υπ’ αυτής [της Επιτροπής Πίστεως και Ταξεως] εκδοθέντα θεολογικά κείμενα…». Τα κείμενα αυτά παρεπιπτόντως, βρίθουν προτεσταντικών αιρετικών απόψεων. Τοιουτοτρόπως «δίδεται αξιόπιστος μαρτυρία της Ορθοδοξου Πίστεως», Παναγιώτατε; 


Στο Κολυμβάριο αξιολογήθηκε, επίσης, θετικώς και η γνωστή Δήλωση του Τορόντο του 1950, που είναι παράδειγμα κακοδόξου κειμένου, εν παντί απαράδεκτο από Ορθοδόξου απόψεως. Επιλήψει με διηγούμενον ο χρόνος, αν αραδιάσω άλλα παραδείγματα τοιαύτης «Ορθοδόξου παρρησίας». Θυμίζω απλώς τα διαδραματισθέντα στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας, στο Πουσάν της Κορέας και τέλος την ταύτιση των Ορθοδόξων με τους καταδεδικασμένους από τρεις Οικουμενικές Συνόδους Μονοφυσίτες!!! Στα πλαίσια των Διαλόγων το ΠΣΕ έχει ταυτίσει Ορθόδοξους και Μονοφυσίτες. Ορθόδοξοι εμείς, «ορθόδοξοι» κι αυτοί!!! Κατά τα άλλα στους Διαλόγους «εδόθη και δίδεται μετά παρρησίας η αξιόπιστος μαρτυρία περί της Ορθοδόξου Πίστεως». Θλιβόμαστε τα μέγιστα, Παναγιώτατε, αλλά δεν μας βρίσκετε σύμφωνους. Καθόλου.

Sunday, October 30, 2016

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Διαβάσαμε στη “Ρομφαία” τα ακόλουθα αποσπάσματα από επιστολή του Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο:

“Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως ἐφέτος εἴκοσι καί πέντε ἐτῶν ἀπό τήν ἡμέραν τῆς ἐκλογῆς τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος, ὡς Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, εὐχόμεθα, ὅπως Κύριος ὁ Θεός δώσῃ Ὑμῖν χάριν ἀντί χάριτος καί ἐνδυναμώσῃ Ὑμᾶς εἰς τήν ὑψηλήν καί ὑπεύθυνον διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας καί εἰς τήν μαρτυρίαν, ἐντός τοῦ σημερινοῦ κόσμον, ὑπέρ τοῦ ἀναστάντος καί νικήσαντος τόν θάνατον Χριστοῦ.

Ἐπιπροσθέτως, ἐργασθήκατε μετά σπουδῆς προκειμένου νά ἐνεργοποιηθῆ ὁ σημερινός συντονισμός μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, διά τήν ἀπό κοινοῦ μαρτυρίαν.

Τό δέ ἄνοιγμα, πού εἰσαγάγατε εἰς τάς σχέσεις μετά τῶν λοιπῶν χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν καί ὁμολογιῶν, ἐνεργοποίησε τούς ὑπάρχοντας διμερεῖς καί πολυμερεῖς διαλόγους καί συνέβαλε οὐσιαστικῶς εἰς τήν ἕνωσιν τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου.” 

Τα πιο πάνω εύγλωττα αποσπάσματα από την συγχαρητήριο επιστολή του Μακαριότατου Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη προς τον Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο αποδεικνύουν ότι επαληθεύονται οι φόβοι μας για το Πατριαρχείο Αντιοχείας και τη Σύνοδο της Κρήτης. Ο Μακαριότατος Αντιοχείας επαινεί τον Παναγιότατο για τους οικουμενιστικούς ακροβατισμούς του και εξαίρει τον τρόπο που ασκεί τον συντονιστικό του ρόλο μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Καθόλου παράξενο, λοιπόν, ότι η Εκκλησία της Αντιοχείας απέρριψε τη Σύνοδο της Κρήτης ΜΟΝΟΝ για λόγους ομοφωνίας και διαδικασίας και όχι ουσίας.

Και πώς θα μπορούσε να την απορρίψει για λόγους ουσίας αφού είναι η πιο οικουμενιστική Ορθόδοξη Εκκλησία που υπερακοντίζει σε οικουμενιστικούς ακροβατισμούς ακόμη και το Φανάρι;

Η στάση της Εκκλησίας της Αντιοχείας έναντι της Συνόδου της Κρήτης υπαγορεύτηκε από δύο παράγοντες: Καταρχήν τις εθνοφυλετικές ανησυχίες της για να καθιερωθεί η Αντιόχεια σαν ο Θρόνος πάσης Ανατολής. Kαι ύστερα την ξεσήκωσε η Εκκλησία της Ρωσίας για να ικανοποιήσει τις δικές της τάσεις εθνοφυλετισμού και φιλοπρωτείας.

Ας μην περιμένουμε, λοιπόν, τίποτα θετικό από το Πατριαρχείο Αντιοχείας αφού ο Πατριάρχης Αντιοχείας αναγνωρίζει, όπως λέγει στην επιστολή του, “χριστιανικές Εκκλησίες και Ομολογίες”. 

ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Διαβάσαμε στη “Ρομφαία” τις ακόλουθες αξιόλογες δηλώσεις του Σεβ. Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικολάου:

«Βεβαίως, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις μαρξιστικές-αθεϊστικές προκαταλήψεις της σημερινής «αριστερής» Κυβερνήσεως, η οποία δηλώνει ότι δεν χρειάζεται καθόλου η Εκκλησία» πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο κ. Νικόλαος.

Σε ερώτηση εάν αυτοί που έχουν αυτές τις προκαταλήψεις στη σημερινή κυβέρνηση αποτελούν πλειοψηφία ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι «Τους υπερψήφισαν μόνο 19 % των Ελλήνων, ενώ οι υπόλοιποι κάτοικοι δεν προσήλθαν στις κάλπες. Γι’ αυτό μας κυβερνάει η δυναμική μειοψηφία.

Φρονώ ότι δεν πρέπει η Ελληνική Εκκλησία να φοβάται τις καινοτομίες της Κυβερνήσεως, αλλά με πλήρη πεποίθηση να υπερασπίζεται τις θέσεις της» πρόσθεσε κλείνοντας ο Μητροπολίτης Νικόλαος.”

Πολύ παρήγορες δηλώσεις. Πολλοί δυστυχώς στρουθοκαμηλίζουν και μιλούν για την κρίση στις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας με εξωπραγματικούς όρους. Τους φταίνε οι Βρυξέλλες, τους φταίνε οι “σκοτεινές δυνάμεις” και δεν συμμαζευόμαστε και δεν βλέπουν ότι η Εκκλησιομαχία και ο εθνομηδενισμός του ΣΥΡΙΖΑ και των συνοδοιπόρων του είναι η πραγματική αιτία που γιγαντώθηκε το αίτημα για χωρισμό Πολιτείας και Εκκλησίας και για απο-ορθοδοξοποίηση του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Εκφράζουμε, λοιπόν, τη χαρά μας επειδή ο Σεβ. Μεσογαίας βάζει τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων και λέγει τα πράγματα με το όνομά τους. Θυμίζει ότι μια μειοψηφία του 19% του εκλογικού σώματος έδωσε την εντολή διακυβέρνησης στον ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτό επιβάλλεται δυναμική αντιπαράθεση με τους Εκκλησιομάχους, που αποτελούν μια ελάχιστη μειοψηφία μεταξύ των Ελλήνων.

Η σύγκρουση Εκκλησίας και Πολιτείας πρέπει να λάβει πολιτικό χαρακτήρα επειδή μόνον το πολιτικό κόστος θα αποτρέψει τον Τσίπρα και τους συνεργάτες του να κάνουν κακό στην Εκκλησία. Είναι επιβεβλημένη ανάγκη η συμμαχία της Εκκλησίας με την αντιπολίτευση για να νιώσει η κυβέρνηση τον βρόγχο να θωπεύει ανατριχιαστικά το λαιμό της. Ενόσω ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στην εξουσία η Εκκλησία και το έθνος μας θα βρίσκονται υπό το καθεστώς διαρκούς απειλής.

Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ


   Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ

Του Καθηγητή Δημήτριου Τσελεγγίδη
=====
   
Οἱ ἀποφάσεις ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Συνόδων ὑπόκεινται στήν ἁγιοπνευματική κρίση τῆς δογματικῆς συνειδήσεως τοῦ πληρώματος τῆς ἀνά τόν κόσμο Ἐκκλησίας. Ὡς πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας νοοῦνται ὅλοι οἱ πιστοί –κληρικοί, μοναχοί καί λαϊκοί– οἱ ὁποῖοι, δυνάμει τοῦ Ἁγίου Χρίσματός τους, ἐπικυρώνουν ἤ καί ἀπορρίπτουν τίς δογματικές ἀποφάσεις τῶν Συνοδικῶν Ἐπισκόπων πού τούς ἐκπροσώπησαν, στήν περίπτωση πού αὐτοί δέν ἦσαν «ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι», διαχρονικῶς. 
    
Ἔτσι, ἡ δογματική συνείδηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος ἀποτελεῖ τήν ἀνώτατη αὐθεντία στήν Ἐκκλησία, τήν ὁποία –Ἐκκλησία– ἐκφράζει θεσμικά καί ἀλαθήτως ἡ ὄντως Οἰκουμενική Σύνοδος, καί εὔλογα τότε αὐτή ἔχει δεσμευτικές ἀποφάσεις γιά τό σύνολο τῶν πιστῶν ὅλων τῶν ἐπιμέρους Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὅλων τῶν ἐποχῶν.
   
Ἐδῶ, ὅμως, θά πρέπει νά διευκρινιστεῖ ὅτι καί ὁ Ὀρθόδοξος πιστός –κληρικός, μοναχός ἤ λαϊκός– δέν διασφαλίζεται ἀπό τήν ἐνδεχόμενη πλάνη μηχανιστικῶς, ἐπειδή ἔχει λάβει, ἁπλῶς, τό Ἅγιο Χρῖσμα καί ἐπειδή βρίσκεται σέ μυστηριακή κοινωνία μέ τούς ποιμένες του.
    
Ἀπό τήν πλάνη διασφαλίζεται ὁ πιστός μόνον ὅταν ἔχει καί ἐνεργό μέσα του τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού ἔλαβε μέ τό Ἅγιο Χρῖσμα. 
  

Αὐτό ὅμως προϋποθέτει ἔντονη ἀσκητική νήψη, ἀγαπητική τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν καί ἀκατάκριτη μετοχή τῶν θεουργῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας. Μόνο μέ αὐτές τίς βιωματικές προϋποθέσεις ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἔχει ἐνεργό τήν δογματική συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας. Γι᾿ αὐτό καί τότε μόνον εἶναι σέ θέση νά ἀνακρίνει τήν πίστη τῶν ποιμένων του καί τότε μόνον ὀφείλει νά τούς ἀκολουθεῖ, σύμφωνα μέ ὅσα ἑρμηνευτικῶς λέγει καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τό χωρίο τῆς πρός Ἑβραίους Ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν..., ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τήν πίστιν» (Ἑβρ. 13,7. Βλ. Ὑπόμνημα εἰς τήν πρός Ἑβραίους Ἐπιστολήν, Ὁμιλία ΙΔ΄, 1, ΕΠΕ 25, σ. 372).

‘’Ο ΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ’’ - π. ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ


‘’Ο ΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ’’ - π. ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

Του θεολόγου κ. Β. Χαραλάμπους
=====

Για πρώτη φορά μετά από αιώνες, από τον καιρό του αιρετικού αντιησυχαστή και αντιπαλαμίτη Βαρλαάμ του Καλαβρού, τον οποίο ο «πνευματορρήτωρ θείος Γρηγόριος ο Παλαμάς, άφρονα και άνουν απέδειξε», παρουσιάζεται αιρετική θέση περί της Θείας Χάριτος.  Όπως τότε με μειωτική και βλάσφημη θέση, ο Βαρλαάμ θεώρησε την Θεία Χάριν κτιστή, έτσι και στις μέρες μας σε Ορθόδοξους διαδικτυακούς ιστότοπους διακηρύχθηκε με μειωτικό και βλάσφημο χαρακτηρισμό, η Θεία Χάρις ως κατώτερη από τον ανθρώπινο  νου. 

Η  ομιλία του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, που έγινε στο Συνοδικό της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, και που προβλήθηκε από την Πεμπτουσία (www.pemptousia.gr) και την ιστοσελίδα που επιγράφεται (ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ) Vatopedi.gr, μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «Όταν λοιπόν όπως είπα κρατήσομεν την πρακτικήν έτσι αντιστάμενοι στην έννοιαν, στην κρούσιν του παραλόγου, τότε αρχίζει ο φωτισμός στον νουν, ξυπνάει ο νους και δεν πλανάται άκοπα στον άσκοπον μετεωρισμόν. Όταν η Θεία Χάρις αυτό το διαπιστώσει, ότι ο νους αυτός εξύπνησε και πήρε τη θέση του σαν πρόσωπο και ο νους είναι το πρόσωπο, τότε υποτάσσεται η Χάρις εις τον νουν, μυστήρια μυστηρίων. Κι άλλοτε σας τα είπα αυτό, αλλά σας το είπα συγχωνευμένα. Δεν είναι παράξενα τούτα. Ο νους του ανθρώπου που είναι πρόσωπον και το καθ’ εικόνα και ομοίωσιν, είναι υπεράνω της Χάριτος. Η Χάρις του Θεού είναι άκτιστος ενέργεια μέσω της οποίας κατασκεύασε τα πάντα και τα διοικεί. Αλλά αυτή είναι εργαλείο, ο νούς είναι πρόσωπον,  τόσον το καθ’ εικόνα και ομοίωσιν. Γι’ αυτό και το φόρεσε ο Θεός Λόγος και το έχει αχώριστα στην αιωνιότητα της δόξης του, ο Πατήρ του μέλλοντος αιώνος».

Και αυτό φυσικά, δεν είναι απλά ένα λεκτικό λάθος ή μια φραστική εκτροπή αφηγηματικού ειρμού.   Αποτελεί ξεκάθαρα αιρετική θέση περί της Θείας Χάριτος, μειωτική και βλάσφημη. Μάλιστα αυτή η αιρετική καινοτομία κατοχυρώνεται θεολογικά, ότι δηλαδή η αιτία της κατωτερότητας της Θείας Χάριτος, έγκειται στο γεγονός ότι η Θεία Χάρις είναι εργαλείο, ενώ ο νούς είναι πρόσωπο. Ο χαρακτηρισμός αυτών των λόγων ως «μυστήρια μυστηρίων», καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνη την αιρετική καινοτομία ότι «ο νους του ανθρώπου που είναι πρόσωπον και το καθ’ εικόνα και ομοίωσιν, είναι υπεράνω της Χάριτος».  

Δυστυχώς πολλοί είναι εκείνοι που θα ανασκεύαζαν την αιρετική τούτη πλάνη και όχι μόνο, αν όμως ήταν άλλος ο κακοδόξως διδάξας την αιρετική αυτή πλάνη και όχι ο υπερπροβαλλόμενος π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός, αλλά δυστυχώς κάποιοι εξ΄αυτών πιθανώς να κωλύονται από κάποια προηγούμενη ευεργεσία. 

Πολλοί είναι εκείνοι που θα έστεργαν να ανασκεύασουν και με βαρύτατους μάλιστα χαρακτηρισμούς, την αιρετική αυτή πλάνη περί της Θείας Χάριτος, αν τη μεγάλη τούτη  κακοδοξία την έλεγε κάποιος άλλος. Γιατί τόση συνένοχη σιωπή; Γιατί τόση κακόδοξη αδιαφορία;  

Saturday, October 29, 2016

ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΣΧΑΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ;


ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΣΧΑΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ;

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Δήλωσε ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος:

«Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ανέδειξε την συνοδικήν ταυτότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και είναι χρέος πάντων ημών, τόσον των συμμετασχόντων, όσον και των κωλυθέντων όπως παραστούν, η αποδοχή και η εφαρμογή των Αποφάσεων της Συνόδου».

Φυσικό είναι -κατά τη λαική έκφραση- ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος "να ευλογεί τα γένια του" και να ζητά αποδοχή και εφαρμογή των αποφάσεων μιας συνόδου που θεωρεί ως την κορυφαία στιγμή της πατριαρχίας του.

Ουδείς, λοιπόν, εκπλήττεται από τις θέσεις του Παναγιότατου. Αυτό που εκπλήσσει, όμως, είναι η παρατεταμένη σιωπή των τεσσάρων Εκκλησιών που απέσχαν της Συνόδου της Κρήτης καθώς επίσης της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Αγίου Όρους.

Η μόνη Εκκλησία που μίλησε για τη Σύνοδο της Κρήτης είναι η Εκκλησία της Αντιοχείας η οποία την απέρριψε, όχι για λόγους ουσιαστικούς, αλλά για λόγους ομοφωνίας και διαδικασίας.

Η Εκκλησία της Ρωσίας εξακολουθεί να σιωπά, ενώ ο Πατριάρχης Κύριλλος και ο Σεβ. Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας οργώνουν την υφήλιο για να έχουν συναντήσεις και να κάνουν συνέδρια με τους κάθε λογής αιρετικούς και αλλόθρησκους. Τι εμποδίζει την Εκκλησία της Ρωσίας να μιλήσει για τη Σύνοδο της Κρήτης;

Και γιατί οι όντως παραδοσιακές Εκκλησίες της Βουλγαρίας και της Γεωργίας καθυστερούν τόσο πολύ να εκδώσουν την ετυμηγορία τους για τη Σύνοδο της Κρήτης;

Πότε επιτέλους η Εκκλησία της Ελλάδος θα επιληφθεί του θέματος και γιατί αργεί τόσο πολύ το Άγιον Όρος, η Ακρόπολη της Ορθοδοξίας, να ελέγξει τις παρανομίες της Συνόδου της Κρήτης;

Η αδικαιολόγητη σιωπή των Εκκλησιών που απέσχαν των εργασιών της Συνόδου της Κρήτης παρέχει την ευχέρεια στον Οικουμενικό Πατριάρχη να ζητά πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις της. 

Επομένως γιατί συνεχίζεται;

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 11 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ - ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 60 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ


ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 11 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ.

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ 43 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 60 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ.

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ;

ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ


ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Του Ιωάννη Τάτση, Θεολόγου
=====

Η συνάντηση Αρχιεπισκόπου – Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου στέφθηκε με πλήρη επιτυχία. Επιτυχία για τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Παιδείας που δεν έκαναν βήμα πίσω στο ζήτημα του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Η εντολή εφαρμογής των νέων προγραμμάτων σπουδών συνεχίζει να ισχύει. Από τα παλαιά βιβλία χρησιμοποιούνται μόνο όσα αποσπάσματα συνάδουν με το πνεύμα του νέου προγράμματος σπουδών. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν πέτυχε τον σκοπό για τον οποίο πέρασε την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου. Αυτός ο σκοπός ήταν η αναστολή εφαρμογής των νέων προγραμμάτων σπουδών. Ακόμη χειρότερα εγκατέλειψε την ισορροπημένη πρόταση του Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου για το μάθημα, λόγος για τον οποίο ο εν λόγω Μητροπολίτης δικαίως αρνήθηκε τη συμμετοχή του στη νέα επιτροπή που συγκρότησε η Ιεραρχία για τη συνέχιση του διαλόγου με την Πολιτεία. Ο διάλογος αυτός, όποτε κι αν ξεκινήσει, είναι χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και πάντως δεν πρόκειται να γίνει από μηδενική βάση.

Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην τελευταία φάση του σχεδίου αλλαγής του μαθήματος των Θρησκευτικών με τη συγγραφή νέων σχολικών βιβλίων που θα είναι έτοιμα για τη νέα σχολική χρονιά. Τα βιβλία για το Λύκειο είναι ήδη έτοιμα ενώ για το Γυμνάσιο θα ετοιμαστούν απλά εγχειρίδια υπό τύπον τετραδίου εργασιών του μαθητή που θα περιέχουν μέρος του βοηθητικού υλικού που ήδη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Δεν θα υπάρχουν βιβλία με μορφή δοκιμίου, συνεχούς λόγου, όπως αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα. Σε κάθε περίπτωση τα νέα εγχειρίδια, με όποια μορφή κι αν λάβουν, θα συνάδουν πλήρως με τα νέα Προγράμματα Σπουδών. Η συστηματική διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, της εκκλησιαστικής ιστορίας, της ορθόδοξης λατρείας και δογματικής, των ξένων θρησκευμάτων αυτοτελώς και της ορθόδοξης χριστιανικής ηθικής εγκαταλείπονται. Αντί αυτών υιοθετείται ένα μάθημα Θρησκευτικών με κύριο γνώρισμα την ενασχόληση με κάποιες θεματικές ενότητες που είναι γεμάτες από διαθρησκειακά παράλληλα  και συγκρητιστική προσέγγιση φαινομένων της θρησκείας.

Η Εκκλησία μοιάζει να μην αντιλαμβάνεται την ταχύτητα με την οποία δρομολογεί το Υπουργείο Παιδείας τις εξελίξεις γύρω από το μάθημα των Θρησκευτικών. Όταν οι τρεις Μητροπολίτες και κάποιοι εμπειρογνώμονες που εκείνοι θα επιλέξουν θα συζητούν με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, ήδη το Υπουργείο θα στέλνει προς εκτύπωση τα νέα βιβλία. Ο διάλογος ξεκινά από την πλευρά του Υπουργείου με την παραδοχή ότι αυτός αναφέρεται απλώς σε βελτιωτικές κινήσεις που μπορούν να γίνουν επί του νέου προγράμματος σπουδών για να ληφθούν δήθεν υπόψη κατά τη συγγραφή των νέων βιβλίων.

Αν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον της Διοικούσας Εκκλησίας για το μάθημα των Θρησκευτικών μοναδικό αίτημά της πρέπει να είναι η ολοκληρωτική απόσυρση των νέων προγραμμάτων σπουδών, η επάνοδος στο μέχρι σήμερα διδασκόμενο μάθημα με τη χρήση των τωρινών βιβλίων και η συζήτηση σταδιακά της δυνατότητας προσθήκης κάποιων χωριστών ενοτήτων θρησκειολογικού περιεχομένου στο τέλος των σημερινών βιβλίων σύμφωνα με την πρόταση του Μητροπολίτου Ναυπάκτου. Για την υποστήριξη της παραπάνω θέσης πρέπει να ζητηθούν από το Υπουργείο Παιδείας:
α) Υπουργική απόφαση αναστολής εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για τα Θρησκευτικά που θα αποσταλεί άμεσα στο ΦΕΚ και ακολούθως στα σχολεία.
β) Εντολή εκτύπωσης και για την επόμενη σχολική  χρονιά των τωρινών διδακτικών βιβλίων Θρησκευτικών για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.
γ) Έναρξη διαλόγου για το περιεχόμενο των διδακτικών ενοτήτων θρησκειολογικού περιεχομένου που θα προστεθούν στα σχολικά βιβλία Θρησκευτικών πιθανότατα την μεθεπόμενη σχολική χρονιά.

Εάν η Ιεραρχία πιστεύει ότι είναι αδύνατον στην κυβέρνηση να κάνει τα τρία παραπάνω βήματα στο ζήτημα του μαθήματος των Θρησκευτικών τότε ας μην ελπίζει σε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα από τον διάλογο που θα διεξαχθεί μεταξύ της επιτροπής που συνέστησε και των στελεχών του Υπουργείου Παιδείας. Ενδιάμεση λύση δεν υπάρχει. Ή θα υπάρξει υποχώρηση της κυβέρνησης στο θέμα ή θα οδηγηθούμε στην ολοκλήρωση της αλλαγής του μαθήματος των Θρησκευτικών με τη συγγραφή των νέων βιβλίων Θρησκευτικών που είναι ήδη στα σκαριά. 

ΠΗΓΗ:

Θρησκευτικά,


Ορθόδοξος Τύπος

Friday, October 28, 2016

ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΕ


ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΕ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Διαβάσαμε στο ιστολόγιο “Χριστιανική Βιβλιογραφία”:

«Στὶς Βρυξέλλες ἐξελίσσεται ἕνα σχέδιο ἀποχριστιανοποίησης τῆς Εὐρώπης καὶ πρέπει νὰ βρισκόμαστε σὲ ἐγρήγορση» ἀνέφερε, μεταξὺ ἄλλων, ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ φυλάκιο τοῦ Ἁγίου Εὐστρατίου, ὅπου βρίσκεται ἀπὸ σήμερα τὸ μεσημέρι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. 

Κατὰ τὴν ὁμιλία του στὴν τελετὴ ἀνακήρυξής του σὲ ἐπίτιμο δημότη ὁ Μακαριώτατος ἔστειλε μήνυμα ἑνότητας πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις. «Ἡ ἱστορία ἔχει ἀποδείξει ὅτι ἑνωμένοι δὲ νικηθήκαμε ποτέ, ὅσες δυσκολίες καὶ ἂν ἀντιμετωπίσαμε» σημείωσε. «Ἦρθα νὰ πάρω δύναμη καὶ κουράγιο ἀπὸ ἐσᾶς» εἶπε ἀπευθυνόμενος στοὺς κατοίκους τοῦ Ἄη Στράτη.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑπογράμμισε τὴν ἀνάγκη συνεργασίας Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, χαρακτηρίζοντας τὸ μονόδρομο γιὰ νὰ ξεπεραστοῦν τὰ προβλήματα τοῦ τόπου. «Ὁ τόπος δὲν πρόκοψε ὅταν βρεθήκαμε ἀπέναντι ὁ ἕνας στὸν ἄλλο. Ὅταν ὑπῆρξε συνεργασία ἀπέδωσαν πολλοὶ καὶ καλοὶ καρποὶ» πρόσθεσε. «Μόνο ἑνωμένοι οἱ Ἕλληνες, ὅλοι μαζί, μποροῦμε νὰ ξεπεράσουμε τὶς δυσκολίες».

Δεν είναι μόνον στις Βρυξέλλες που εξελίσσεται σχέδιο αποχριστιανοποίησης των κοινωνιών Μακαριότατε. Στην Ελλάδα, επίσης, ανεξάρτητα από τις Βρυξέλλες, το κυβερνών κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει με κάθε μέσο την αποχριστιανοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας εξαιτίας των μαρξιστικών αγκυλώσεων που το χαρακτηρίζει. Η προσπάθεια διαχωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας και η απο-ορθοδοξοποίηση του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι ορισμένες πτυχές της προσπάθειας αυτής στην πατρίδα μας.

Γι’ αυτό καθόλου δεν βοηθούν δηλώσεις όπως οι δικές σας ότι το πρόβλημα εστιάζεται αποκλειστικά στις Βρυξέλλες. Αποενοχοποιούν τους Εκκλησιομάχους του ΣΥΡΙΖΑ και τους εξαγνίζουν στα μάτια του λαού.

Αλλά δεν περιορίζεται σ’ αυτά μόνον η αρνητική συνεισφορά σας Μακαριότατε. Στενοί συνεργάτες σας εν αγαστή συμπνοία με τους άθεους του ΣΥΡΙΖΑ προωθούν την απο-ορθοδοξοποίηση του μαθήματος των Θρησκευτικών τους οποίους εσείς στηρίζετε με κάθε μέσο και τους κάνετε πλάτες για να ολοκληρώσουν το καταχθόνιο έργο τους.

Οι δηλώσεις σας με τις οποίες προσπαθείτε να εστιάσετε το κακό στις Βρυξέλλες εξυπηρετούν θαυμάσια τους άθεους και αρνησιπάτριδες κυβερνώντες.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΜΠΑΛΩΣΕΙ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ


Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΜΠΑΛΩΣΕΙ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Διαβάσαμε στη “Ρομφαία”:

“Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος σε συνομιλία του με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με αφορμή χθεσινά δημοσιεύματα με αναφορά σε «αποχριστιανοποίηση» κατέστησε σαφές ότι δεν αναφερόταν στην Ευρώπη, ούτε σε θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας είπε ότι εξέφρασε τον προβληματισμό του και την αγωνία του για όλη την περιρρέουσα ατμόσφαιρα εντός και εκτός ΕΕ και στην ευρύτερη περιοχή μας και πρόσθεσε ότι ήθελε να επιστήσει την προσοχή γι' αυτόν τον προβληματισμό του.”

Φτηνές δικαιολογίες που δεν πείθουν κανένα και που εκθέτουν ακόμη περισσότερο τον Αρχιεπίσκοπο. Δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες προσπαθούν να αποχριστιανοποιήσουν την Ευρώπη και τώρα λέγει δεν εννοούσε ούτε την Ευρώπη, ούτε τα θεσμικά όργανα της Ενωμένης Ευρώπης.

Και τι εννοούσε, δηλαδή, με την αναφορά του στις Βρυξέλλες; Τους πλανοδιοπώλες και τους εστιάτορες των Βρυξελλών;

Μη στενοχωρείστε Μακαριότατε. Δεν σας παρεξηγούμε. Κατανοούμε πλήρως ότι με τις δηλώσεις σας περί Βρυξελλών προσπαθήσατε να μεταθέσετε το πρόβλημα και να αποενοχοποιήσετε τον ΣΥΡΙΖΑ για την Εκκλησιομαχία και τον εθνομηδενισμό του και τώρα προσπαθείτε να τα μαζέψετε.

Αλλά τι και πώς να τα μαζέψετε; Μαζεύονται τέτοιες δηλώσεις;

Ο ΣΕΒ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ


ΑΛΗΘΕΙΑ! ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ, ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΗΧΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΩ ΣΤΟΥΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ - ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΤΙΚΗ ΣΟΥΠΑ;

Thursday, October 27, 2016

ΑΣΤΟΧΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ


ΑΣΤΟΧΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Μετά τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο πολλοί Μητροπολίτες κάνουν παρεμβάσεις για το μάθημα των Θρησκευτικών και τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας και επαναλαμβάνουν το ίδιο λάθος.

Πρώτα αναγνωρίζεις τον εχθρό, ύστερα τον ονοματίζεις και μετά καταστρώνεις σχέδιο για να τον αποκρούσεις.

Γι’ αυτό καθόλου δεν ωφελούν, αλλά αποπροσανατολίζουν, δηλώσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη ότι το μάθημα των Θρησκευτικών και οι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας έχουν σαν εχθρό τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή το κόμμα αυτό χαρακτηρίζεται από μαρξιστικές αγκυλώσεις.

Καθόλου δεν βοηθούμε, επομένως, την κατάσταση αν λέμε ότι πρέπει να ψηφίζουμε προσωπικότητες φιλικά διακείμενες προς την Εκκλησία από όλους τους πολιτικούς χώρους επειδή δήθεν όλοι οι πολιτικοί χώροι είναι το ίδιο.

Αυτό απλά δεν είναι αλήθεια. Είναι ορθή βεβαίως η παρατήρηση ότι δεν υπάρχουν χριστιανικά κόμματα αλλά είναι επίσης ορθή η θέση ότι δεν έχουν όλα τα κόμματα τις μαρξιστικές αγκυλώσεις που διακρίνουν τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ως απόδειξη των όσων λέμε αναφέρουμε ότι ο κ. Φίλης ήρθε δεύτερος σε ψήφους στο πρόσφατο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ μόνον και μόνον επειδή θεωρήθηκε δεινός πολέμιος της Εκκλησίας.

Τα αστικά κόμματα που δεν διακατέχονται από μαρξιστικές αγκυλώσεις έχουν βεβαίως κοσμικό χαρακτήρα. Δεν είναι χριστιανικά κόμματα. Η Εκκλησία, όμως, πρέπει να τα προσεταιριστεί αν θέλει να περάσει τις θέσεις της για το μάθημα των Θρησκευτικών και να διατηρήσει το σημερινό καθεστώς των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας.

Ως εκ τούτου είναι μεγάλο λάθος η τήρηση ίσων αποστάσεων έναντι όλων των κομμάτων και η αντίληψη ορισμένων ιεραρχών ότι όλα τα κόμματα είναι εξίσου επικίνδυνα για την Εκκλησία.

Ας μη επαναλάβουμε το λάθος που έγινε στις δύο πρόσφατες εθνικές εκλογές όταν αφελώς πολλοί χριστιανοί προώθησαν τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε τα σημερινά προβλήματα.

Η Εκκλησία χρειάζεται συμμάχους στον πολιτικό κόσμο για να κατορθώσει να διατηρήσει ορθόδοξο το μάθημα των Θρησκευτικών και εν ισχύ τις σημερινές σχέσεις συναλληλίας Εκκλησίας και Πολιτείας.

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ


ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Διαβάσαμε, στο ιστολόγιο “Θρησκευτικά”, σε συνέντευξη που έδωσε ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης του “Ποταμιού”:

“ΕΡΩΤΗΣΗ: «Φάκελος μάθημα θρησκευτικών»: Πολύ κακό για το τίποτα ή πολύ σοβαρό ζήτημα που χειρίστηκε λάθος η κυβέρνηση αλλά και αντέδρασε υπερβολικά η Εκκλησία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν και δεν είναι το μείζον θέμα, είναι ενδεικτικό της αντίληψης που έχει ο καθένας από εμάς στα δικαιώματα των πολιτών.
Τα ρολόγια των θρησκευτικών πρέπει να συγχρονιστούν με την εποχή. Τα θρησκευτικά δεν μπορεί να είναι κατηχητικό. Και είναι παράλογο να διδάσκονται τα παιδιά μας 1 ώρα φυσική, 1 ώρα βιολογία, 1 ώρα πληροφορική και 2 ώρες θρησκευτικά. Και βέβαια είναι αδιανόητη η εμπλοκή ενός υπουργού Αμύνης στη διαμόρφωση της διδακτέας ύλης. Η σύσκεψη στο Μαξίμου Τσίπρα – Καμμένου και Ιεραρχίας με αντικείμενο τα βιβλία των θρησκευτικών ήταν μια προσβολή για τους εκπαιδευτικούς.”

Το δικό μας σύντομο σχόλιο στις δηλώσεις του κ. Σταύρου Θεοδωράκη. Μήπως ήρθε η ώρα να συγχρονιστεί το ρολόι του Ποταμιού και να μετοναμοστεί σε Ρυάκι; Το λέμε αυτό επειδή αποκλείεται να εξασφαλίσει το πλαφόν του 3% για να εισέλθει στη Βουλή όταν προκηρυχθούν εκλογές.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΘ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΘ
=====

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ. 137

Ποιοι και γιατί αγωνίζονται τα ΟΧΙ 
του Αρχιεπισκόπου και της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος,
για τα νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών,  
να μετατραπούν σε ΝΑΙ;

Προς
•    Τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, Πρόεδρο και άπαντες τους Ιεράρχες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος,


Μακαριώτατε,
Άγιοι Αρχιερείς,

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ) επικοινωνεί μαζί σας, διότι παρατηρούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο μάθημα των Θρησκευτικών με την βεβιασμένη ενέργεια του Υπουργού Παιδείας κ. Φίλη να εφαρμόσει με σχετικό ΦΕΚ, από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς τα «ακατάλληλα και επικίνδυνα», όπως πολύ σωστά τα χαρακτήρισε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, νέα Προγράμματα Σπουδών για το μάθημά μας, ολοένα και οξύνεται.

Τα νέα αυτά Προγράμματα, ισχυρίζονται οι Συντάκτες τους, δηλαδή η γνωστή σε όλους μας, ομάδα των Επιλεγμένων Θεολόγων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ότι είναι ορθόδοξα, όταν ταυτόχρονα ο κ. Φίλης υποστηρίζει με πάθος ότι προωθούν το ουδετερόθρησκο σχολείο και κράτος, που οραματίζεται. Τώρα πως συμβαίνει αυτά τα δύο να συνάδουν δεν γνωρίζουμε.

Εκείνο που γνωρίζει όμως και υποστηρίζει ο θεολογικός και εκκλησιαστικός κόσμος, στην συντριπτική του πλειονοψηφία, είναι ότι τα Προγράμματα αυτά είναι αντισυνταγματικά, αντιπαιδαγωγικά και αντορθόδοξα. 

* Αντισυνταγματικά, διότι καταργούν τη συνταγματική αρχή της ισονομίας, καθώς οι έλληνες μαθητές των άλλων οργανωμένων θρησκευτικών κοινοτήτων (Εβραίων, Μουσουλμάνων, Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών), απολαμβάνουν το δικαίωμα να διδάσκονται αμιγώς την πίστη τους (με ύλη και διδάσκοντες που οι θρησκευτικές τους κοινότητες επιλέγουν και εγκρίνουν), πλην των ορθοδόξων χριστιανών μαθητών, που είναι υποχρεωμένοι να διδάσκονται την δική τους πίστη ανακατωμένη με ένα μείγμα θρησκειών.

* Αντιπαιδαγωγικά, διότι μικρά παιδιά, από την Γ΄ Τάξη Δημοτικού, υποχρεώνονται να διδάσκονται ύλη μεγαλυτέρων τάξεων και διότι η ταυτόχρονη παροχή γνώσεων για όλες τις θρησκείες (συγκρητισμός), σε μικρά παιδιά, που δεν βρίσκονται ακόμη στο απαραίτητο πνευματικό επίπεδο και, επομένως, δεν έχουν την προαπαιτούμενη κριτική σκέψη και διάκριση, θα διαλύσει την πνευματική τους ισορροπία και θα τους δημιουργήσει προβλήματα σύγχυσης και πνευματικού αποπροσανατολισμού. Επίσης, τα νέα Προγράμματα θα τα οδηγήσει, λειτουργώντας προσηλυτιστικά, σε άλλους πνευματικούς δρόμους, γεγονός που καθιστά την παρεχόμενη παιδεία όχι μόνον επικίνδυνη αλλά και παράνομη, δικαιολογώντας απόλυτα τις ανησυχίες που έχει εκφράσει γι΄ αυτά ο Μακαριώτατος και η σεβαστή Ιεραρχία της Εκκλησίας μας.

* Αντορθόδοξα, διότι καταργείται ο Χριστοκεντρικός χαρακτήρας της παρεχόμενης, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τους Νόμους και τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας, σχολικής θρησκευτικής αγωγής για τους Ορθόδοξους μαθητές.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η ΠΕΘ αγωνίζεται, στο πλευρό της Εκκλησίας, να ενημερώσει τον ευσεβή κλήρο και τον ορθόδοξο λαό για την παιδαγωγική ακαταλληλότητα αυτών των Προγραμμάτων. 

Η Εκκλησία, αναλαμβάνοντας πλήρως την πνευματική ευθύνη που έχει έναντι της χριστιανικής αγωγής της νεότητας, με τρεις αποφάσεις της Ιεραρχίας και με κείμενα και δηλώσεις του Μακαριωτάτου, έχει εκφράσει την αντίθεσή της έναντι αυτών των Προγραμμάτων και τα έχει απορρίψει.

Δυστυχώς, όμως, τώρα τελευταία καταφθάνουν σε εμάς πληροφορίες ότι κάποιοι αγωνίζονται εναντίον αυτών των θέσεων της Εκκλησίας. Πληροφορούμαστε, αλλά δεν θέλουμε να πιστέψουμε τα σχετικά με κάποιες κινήσεις που γίνονται. Επισημαίνουμε τους κινδύνους, διότι οι καιροί ου μενετοί. Οφείλουμε όλοι να κατανοήσουμε ότι με το θέμα των Θρησκευτικών δεν μπορεί και δεν δικαιούται πλέον ουδείς να παίζει οποιασδήποτε μορφής παιχνίδια. Το θέμα του μαθήματος έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Ο πιστός λαός του Θεού ανησυχεί έντονα και αναμένει καθαρές και εκκλησιαστικές λύσεις από την Εκκλησία του και όχι μεθοδεύσεις που δείχνουν να υπηρετούν διάφορες αλλότριες σκοπιμότητες οι οποίες κάποια στιγμή θα έλθουν στο φως, θα φανερωθούν.

Με βάση την έγκυρη πληροφόρηση που έχουμε, η εξ’ Αρχιερέων Επιτροπή δεν φαίνεται να ακολουθεί πιστά την απόφαση της Ιεραρχίας όσον αφορά, αφενός στην επιλογή ειδημόνων και αφετέρου στην οργάνωση του διαλόγου με την πολιτεία από μηδενική βάση για το χαρακτήρα και το περιεχόμενο του μαθήματος.  

Κάποιοι φαίνεται, παρασκηνιακά, αγωνίζονται να αλλοιωθούν, να αλλάξουν ή να σβηστούν οι ξεκάθαρες και σωστές θέσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας και να ξεχαστούν οι δηλώσεις του Μακαριωτάτου για «επικίνδυνα και απαράδεκτα Προγράμματα Σπουδών»;

Ποιοι και γιατί αγωνίζονται τα ΟΧΙ του Μακαριωτάτου και της Ιεραρχίας, για τα νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών, να μετατραπούν σε ΝΑΙ; 

Ποιοι και γιατί αλλοιώνουν την απόφαση της Ιεραρχίας να χρησιμοποιηθούν ειδήμονες για τα Προγράμματα Σπουδών στην ειδική επιτροπή, αποστολή της οποίας θα είναι να μελετήσουν σε βάθος το θέμα και να προτείνουν θεολογικοπαιδαγωγικές και διδακτικές λύσεις και τρόπους για την από μηδενική βάση συζήτηση με την πολιτεία σχετικά με την σύνταξη Προγραμμάτων Σπουδών, που να προωθούν την ορθόδοξη χριστιανική αγωγή της νεότητας; 

Γιατί δεν κλήθηκαν οι ειδικοί επί της Παιδαγωγικής και Διδακτικής του μαθήματος των Θρησκευτικών να συμμετέχουν σε αυτήν την Επιτροπή; 

Με ποια εκκλησιαστικά ή επιστημονικά κριτήρια στιγματίζονται και αποκλείονται η ΠΕΘ και οι καθ’ ύλην ειδικοί και επιλέγονται τελικά κάποιοι άλλοι ως δήθεν ειδήμονες; 

Μήπως υπάρχουν σκέψεις να εξυπηρετήσει η εν λόγω Επιτροπή άλλες σκοπιμότητες από εκείνες που όρισε εξ’ αρχής η Ιεραρχία για την Επιτροπή; 

Ελπίζουμε να διαψευσθούν οι πληροφορίες που μιλούν για μεθόδευση προκειμένου να βγει απόφαση, με Συνοδική μάλιστα σφραγίδα, που θα προτείνει απλώς βελτιώσεις των νέων Προγραμμάτων και όχι από μηδενική βάση διάλογο για νέα Προγράμματα. 

Αυτό επίσης που μας προβληματίζει έντονα είναι ότι ορισμένοι στοχοποιούν, υποτιμούν και συκοφαντούν την ΠΕΘ, την παλαιότερη Επιστημονική Ένωση της Ελλάδας, που εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειονότητα των Θεολόγων της χώρας και που αγωνίζεται ανιδιοτελώς για την αποκατάσταση του μαθήματος των Θρησκευτικών από την αλλοίωση και την αλλαγή του χαρακτήρα και του περιεχομένου που επέφεραν αυτά τα Προγράμματα. 

Λυπούμαστε για τις συμπεριφορές αυτές, που δείχνουν ότι ορισμένοι στην πράξη δεν θέλουν καθαρή λύση στο πρόβλημα με το μάθημα, διότι, χωρίς εκκλησιαστική διάκριση, έφτασαν στο σημείο αφενός να μην χρησιμοποιούν επιστημονικά κριτήρια για την επιλογή των ειδημόνων, αλλά συκοφαντίες και λασπολογίες, προκειμένου να αποκλειστούν οι ειδήμονες και να επιλεγούν άλλοι και, αφετέρου, να ταυτίζουν τον θύτη με το θύμα και να τοποθετούν στην ίδια μοίρα τον ΚΑΙΡΟ με την ΠΕΘ. 

Στην ίδια μοίρα λοιπόν, ο ΚΑΙΡΟΣ, που ιδρύθηκε το 2010 και είναι ο δημιουργός των Προγραμμάτων, με την ΠΕΘ, που ιδρύθηκε το 1951 και που εξ αρχής αγωνίζεται στο πλευρό της Εκκλησίας για να αντιμετωπιστούν οι εναντίον της χριστιανικής αγωγής συνέπειες της δράσης αυτού του σωματείου;

Διερωτώμεθα, μήπως παίζονται πολιτικά και εκκλησιαστικά παιχνίδια ή μήπως υφαίνονται κάποιες προσωπικές επιδιώξεις στην πλάτη του μαθήματος των Θρησκευτικών, των Θεολόγων καθηγητών, των μαθητών, των γονέων τους και συνόλου του ελληνικού λαού;

* Ζητούμε λοιπόν, οι ειδήμονες της Επιτροπής της Εκκλησίας που θα συζητήσει το θέμα του μαθήματος των Θρησκευτικών, να ορισθούν από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο ή από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και επίσης, τα όποια συμπεράσματα αυτής της Επιτροπής να τύχουν και πάλι την έγκριση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

* Δοθείσης της ευκαιρίας, οφείλουμε ευσεβάστως να αναφέρουμε στην Ιερά Σύνοδο τα ονόματα των ειδικών Επιστημόνων της Παιδαγωγικής: 1. Ιωάννης Κογκούλης, ομ. Καθηγητής Παιδαγωγικής της Θεολογικής ΑΠΘ, 2, Χρήστος Βασιλόπουλος, ομ. Καθηγητής Παιδαγωγικής της Θεολογικής ΑΠΘ,  3. Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής της Θεολογικής ΑΠΘ, 4. Δημήτριος Λάππας, ομ. Επ. Καθηγητής Παιδαγωγικής, της Θεολογικής ΑΠΘ, 5. Μαρία Ράντζου, Επ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικής, της Θεολογικής ΑΠΘ 6. Αθανάσιος Στογιαννίδης, Επ. Καθηγητής Παιδαγωγικής, της Θεολογικής ΑΠΘ 7. Ευάγγελος Πεπές, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής της Θεολογικής ΑΠΘ, 8. Κωνσταντίνος Σπαλιώρας, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής της Θεολογικής ΑΠΘ, 9. Σταμάτιος Πορτελάνος, Επ. Καθηγητής Διδακτικής Θρησκευτικών – Θρησκειολογίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 10. Κωσταντίνος Πρέντος, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής της Θεολογικής ΕΚΠΑ, 11. Διαμάντη Τσαγκαρλή, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής της Θεολογικής ΕΚΠΑ, 12. Ιωάννης Φύκαρης,  Επ. Καθηγητής Διδακτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 13. Ιωάννα Κομνηνού, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής της Θεολογικής ΕΚΠΑ.

* Οι κ. Εμμ. Περσελής καθηγητής της Θεολογικής του ΕΚΠΑ, Μάριος Κουκουνάρας, Λέκτωρ της Θεολογικής του ΕΚΠΑ και Βασιλική Μητροπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια της Θεολογικής του ΑΠΘ ήταν συντάκτες των νέων Προγραμμάτων. Ο Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Στυλιανός Τσιπούρας, δρ. Φιλοσοφίας, έχει επιλεγεί με αίτησή του ως Επιμορφωτής των νέων Προγραμμάτων στο ΙΕΠ. Επίσης, κάποιοι εκ των επιλεγέντων στην Επιτροπή της Εκκλησίας, ως δήθεν ειδήμονες δεν έχουν σχέση με Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά, μερικοί δε δεν έχουν γνώσεις και σπουδές Θεολογικές.  

Εμείς ως Θεολόγοι δηλώνουμε ότι δεν αγωνιζόμαστε για τις θέσεις μας ή για να αυξήσουμε το μισθό μας. Αγωνιζόμαστε, διωκόμενοι και  λοιδορούμενοι, για να έχουν τα παιδιά του ελληνικού λαού, τα παιδιά μας, ορθόδοξη χριστιανική αγωγή στα σχολεία τους, αισθανόμενοι το χρέος και την ευθύνη που έχουμε πρωταρχικά προς Τον Χριστό στον οποίον πιστεύουμε, προς τη συνείδησή μας και στον όρκο που δώσαμε ως Θεολόγοι και προς τα παιδιά που διδάσκουμε.

Ως ΠΕΘ, δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε δυναμικά για μια Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή στα σχολεία μας και από εδώ και πέρα δεν θα ανεχθούμε ενέργειες από κανέναν, που δεν είναι συμβατές με ένα ορθόδοξο χριστιανικό μάθημα που δικαιούμαστε,  εμείς μεν, να διδάσκουμε, ως απόφοιτοι ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών και χριστιανοί, τα παιδιά δε, να διδάσκονται ως μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τέκνα ορθοδόξων γονέων. Καλούμε όλους να δείξουν την αρμόζουσα εκκλησιαστική υπευθυνότητα και να ακολουθούν την αλήθεια της Εκκλησίας.  

Καλούμε τα ΜΜΕ να στρέψουν την προσοχή τους, δείχνοντας την ανάλογη υπευθυνότητα και να αναδείξουν το πρόβλημα.

Καλούμε επίσης όλους τους Έλληνες να συστρατευθούν μαζί με την Εκκλησία και την ΠΕΘ στον αγώνα για μια Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή, που δικαιούνται να έχουν τα παιδιά τους ως βαπτισμένα στην Ορθόδοξη πίστη. Καλούμε όλους να αγωνιστούν, ο καθένας από τη θέση του και όλοι μαζί, για να επιτύχουμε, συν Θεώ, να φέρουμε την ανάσταση της χριστιανικής Παιδείας και του Γένους μας. 

Με σεβασμό ασπαζόμεθα την δεξιά Σας

Για το ΔΣ της ΠΕΘ

Κωνσταντίνος Σπαλιώρας  
Ο Πρόεδρος                                                             Δρ Θεολογίας

Ο Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτης Τσαγκάρης
Mr Θεολογίας