Saturday, January 31, 2015

ΟΙ ΕΥΓΛΩΤΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΠοιος θα νόμιζε ότι το πρόσωπο των φωτογραφιών είναι ο "τσάρος της οικονομίας" της κυβέρνησης Τσίπρα;

Ποιος δεν θα νόμιζε ότι πρόκειται για ηθοποιό ή για τραγουδιστή;

Αραγε αυτά τα μαγκλίκια μας οδηγούν πουθενά;

Εμένα μου θυμίζουν τις σαπουνόφουσκες του Ανδρέα Παπανδρέου που υιοθέτησε τη λέξη "συμπαράταξη" αντί "συμπαράσταση" για την Κύπρο και το μόνο που τελικά έκανε ήταν να "ραφοποιήσει" το Κυπριακό στο Νταβός στη συνάντηση που είχε με τον Οζάλ.

Η πιο μεγάλη τραγωδία είναι ότι οι φελλοί όλων των παρατάξεων πανηγυρίζουν για τους λεονταρισμούς του Βαρουφάκη γεμάτοι εθνική περηφάνεια.

Πώς θα προκόψουμε με αυτό το φρόνημα;

ΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣB.) Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ κ . ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

Του π. Αγγελου Αγγελακόπουλου
=====

Τα οικουμενιστικά μαργαριτάρια της επιστολής του Σεβ. Αργολίδος προς τον Παναγιώτη Τελεβάντο

Στό παρόν κείμενο θά ἀσχοληθοῦμε μέ τήν ἐπιστολή τοῦ Σεβ. πρός τόν κ. Παναγιώτη Τελεβάντο καί τά ὅσα οἰκουμενιστικά καί στρεβλωτικά τῶν ἁγίων πατέρων μας γράφει σ’αὐτήν.

Ὁ Σεβ. εἰρωνεύεται τὸ καθῆκον τοῦ κάθε πιστοῦ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν ὀρθόδοξη Πίστη, ὀνομάζοντάς το ...«ὀρθοδοξόμετρο»! Λέει: «Σκέφτομαι ὅτι στὴν Ἀμερική ὅπου ζεῖτε, σὲ μία χώρα ποὺ φημίζεται γιὰ τὶς νέες ἐφευρέσεις καὶ ἀνακαλύψεις, ἀνακαλύψατε καὶ σεῖς τὸ «ὀρθοδοξόμετρο», ἕνα ἀλάθητο φαίνεται μηχάνημα, γιὰ νὰ μπορεῖτε νὰ μετρᾶτε τὴν ὀρθοδοξία τῶν ἄλλων! Ὅλους τοὺς βρίσκετε λειψούς στὴν Ὀρθόδοξη πίστη. Κανένας δὲν ξεφεύγει ἀπ᾿ τὸ ὀρθοδοξόμετρό σας».

Ἀντὶ νὰ προβληματίζεται γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ποίμνιό του, ὅπως ὁμολογεῖ, ἀγνοεῖ παντελῶς τὴν ὕπαρξη τῆς Παναιρέσεως τῆς ἐποχῆς μας, ἐπιδίδεται σὲ μαῦρο χιοῦμορ, πληροφορώντας ὅτι ὁ λαὸς μπερδεύει τὸν «οἰκουμενισμὸ» μὲ τὸν «κομμουνισμό»!!!  Λέει: «Θυμᾶμαι, ἤμουν νέος φοιτητής στὴ δεκαετία τοῦ ᾿70, ὅταν ὁ οἰκουμενισμός βρισκόταν σὲ ἔξαρση καὶ κάποιοι θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη τοῦ ἀντιοικουμενισμοῦ. Κάποιος εὐλαβής ἐπίσκοπος, ἀλλά μᾶλλον ἐκτός πραγματικότητος, ἀνέλαβε τὸν ″τιτάνιο ἀγῶνα„ νᾶ ἐνημερώσει τὸ ποίμνιό του καὶ νὰ τὸν προφυλάξει ἀπό τὸν κίνδυνο τῆς «παναίρεσης τοῦ οἰκουμενισμοῦ». Ἡ ἐπαρχία του ἦταν μικρή. Πήγαινε, λοιπόν, στὰ χωριά τῆς ἐπαρχίας του καὶ μιλοῦσε γιὰ τὸν οἰκουμενισμό. Δὲν ὑπῆρχε ἄλλο θέμα. Οἱ ἄνθρωποι εἶχαν λύσει ὅλα τὰ θέματα, ἦταν, ὅπως πίστευε, βαθύτατα ὀρθόδοξοι καὶ ἀπό τὸ μόνο ποὺ κινδύνευαν ἦταν ὁ οἰκουμενισμός! Τὸν ἄκουγαν οἱ ἀγράμματοι ψαράδες, ἀγρότες, κτηνοτρόφοι καὶ νόμιζαν πῶς τοὺς μιλοῦσε κινέζικα. Στὸ τέλος ἀντέδρασαν οἱ ἄνθρωποι καὶ εἶπαν: «καλός ὁ Δεσπότης μας, ἀλλά συνεχῶς γιὰ τὸν κομμουνισμό μᾶς μιλάει»!

Θεωρεῖ τὴν αἵρεση ὡς τὸ μικρότερο πρόβλημα σήμερα, μὲ τὸ ὁποῖο δὲν ἀξίζει νὰ ἀσχολεῖται κανείς! Γράφει μάλιστα ὅτι ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμὸ «κανείς δὲν κινδυνεύει, οὔτε τὸ θέμα αὐτὸ ἀγγίζει κανένα»! Λέει: «Τὸ ξέρω, ἐσεῖς θὰ θέλατε σὲ ὅλα τὰ κηρύγματα νὰ κατακεραυνώνω τὸν πάπα καὶ τὸν οἰκουμενισμό. Ὅμως σᾶς ἐρωτῶ καὶ πάλι: Αὐτά εἶναι τὰ θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ; Πέστε μου εἰλικρινά, πιστεύετε ὅτι τὸ μεγάλο ποιμαντικό πρόβλημα καὶ ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος στὴν Ἀργολίδα, ἀλλά καὶ σ᾿ ὅλη τὴν Ἑλλάδα εἶναι ὁ πάπας; Κινδυνεύει κανείς νὰ προσυλητιστεῖ στὸν παπισμό; Ἀκούσατε ἐσεῖς κανένα ὀρθόδοξο χριστιανό νὰ ἀσπάστηκε τὸν παπισμό; Ὄχι κύριε Τελεβάντε. Ἄλλα εἶναι τὰ ποιμαντικά προβλήματα, ποὺ μὲ ἀπασχολοῦν ὡς ἐπίσκοπο».

Βεβαίως, κανείς δὲν ἰσχυρίστηκε νὰ ἀφήσει ὁ Σεβ. τὶς ἄλλες ποιμαντικὲς του καὶ λειτουργικὲς δραστηριότητες καὶ νὰ ἀσχολεῖται μόνο μὲ τὸν Οἰκουμενισμό. «Κακεῖνο ἔδει ποιῆσαι», ἀλλ’ ὅμως «μὴ ἀφιέναι» τὸ πρώτιστο, τὸ κακὸ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ γκρεμίζει ἐκ βάθρων τὸ Ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ μεταποιεῖ σὲ συγκρητιστικό καί Βατικάνειο, καὶ τὸ ὁποῖο συναντᾶμε πίσω ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα σύγχρονα προβλήματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς.

(Συνεχίζεται)

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟΙδιόμελο Τριωδίου

Δόξα... Ἦχος πλ. δ΄.

Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοὶ πύλας Ζωοδότα, 
ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεύμά μου, 
πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου, 
ναὸν φέρον τοῦ σώματος, 
ὅλον ἐσπιλωμένον, 
ἀλλ' ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, 
εὐσπλάγχνω σου ἐλέει.

ΠΑΠΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΠΑΠΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Του Χριστούφαντου
=====

Ἄς μή λησμονοῦμε, ὅτι ὁ προδότης τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως αἱρεσιάρχης Πάπας, ἐπέλεξε τήν ἐγκόσμιον βασιλείαν καί ὄχι τήν Οὐράνιον διά νά γίνῃ Κοσμοκράτωρ - Δαιμονοκράτωρ.

Οἱ Παπικοί, περισσότερον ἀπό χίλια ἔτη ἀρνοῦνται τήν μετάνοιαν καί τήν ἐπιστροφήν των εἰς τήν Μητέραν Ἐκκλησίαν.

Ὅταν λέγωμε, ὅτι δέν ὑφίσταται θέμα «ἑνώσεως» ὅπως τήν μεθοδεύουν οἱ Οἰκουμενισταί, κάποιοι μᾶς ἀποκαλοῦν «σκοταδιστές», φανατικούς, ἐχθρούς τῆς ἀγάπης καί τῆς ἑνότητος τῆς Χριστιανοσύνης. Ὅλα αὐτά θά ἴσχυαν ἐάν δέν ἐπιθυμούσαμε τήν ἐν μετανοίᾳ ἐπιστροφήν τῶν αἱρετικῶν εἰς τήν Μίαν Ἁγίαν Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν.
  
Ἡ Ἐκκλησία μας δέεται καί προσεύχεται διά τήν ἐν μετανοίᾳ ἐπιστροφήν πάντων τῶν πεπλανημένων καί ἀποκεκομμένων αἱρετικῶν καί σχισματικῶν ἀπό Αὐτήν: «Τούς πεπλανημένους ἐπανάγαγε καί σύναψον τῇ Ἁγίᾳ σου Καθολικῇ καί Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ». Αὐτή ἡ ἐπιστροφή, σύναψις καί ἐπανένωσις μπορεῖ νά γίνῃ μόνον ἐν Ἀληθείᾳ, καί ἡ Ἀλήθεια εἶναι μόνον ὁ Χριστός, μόνον ἡ Ὀρθοδοξία. Δέν ὑπάρχουν συμβιβασμοί μεταξύ Ὀρθοδοξίας και αἱρέσεως.

Ὁ Παπισμός, δυστυχῶς, ἐμμένει ἀμετανόητος εἰς τάς αἱρετικάς πλάνας του καί προβάλλει καί χρησιμοποιεῖ τήν παγίδα «ἀγάπης καί εἰρήνης» πού εἶναι ὁ δῆθεν «θεολογικός διάλογος», ὁ διάλογος τῆς «ἀγάπης», ἡ οἰκουμενική κίνησις διά τήν ''ἕνωσιν τῶν «ἐκκλησιῶν»'', κλπ.

Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι παναίρεσις, τό σύνολον τῶν αἱρέσεων πού σκοπόν ἔχει νά ἀλλοιώσῃ καί τελικῶς νά μεταλλάξῃ, νά ἀπορροφήσῃ καί νά ἀφανίσῃ τήν Ὀρθοδοξίαν.

Καί εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνες, ἀπαράδεκτες καί ἀνεπίτρεπτες οἱ προσπάθειες πού κάνουν ὡρισμένοι, ἀκόμη καί κληρικοί, λαϊκοί θεολόγοι, κλπ., φιλοοικουμενισταί, ἕνεκεν τῆς περιβόητης «ἀγάπης», ὥστε νά λαμβάνουν χώραν καί νά συνεχίζωνται ἀτερμόνως, χωρίς ἀποτέλεσμα, οἱ ψευτοθεολογικοί αὐτοί διάλογοι, πού ἀποσκοποῦν εἰς τήν διάβρωσιν καί ἅλωσιν τῆς Ὀρθοδοξίας. Μάλιστα, κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἔχουν μεταλλαχθῆ εἰς λατινόφρονας ''ὀρθοδόξους θεολόγους''. Τέτοιου εἴδους θεολογίες εἶναι δαιμονολογίες καί Θεομαχίες.

Κάθε μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας ὀφείλει νά μάχεται κατά τῶν αἱρέσεων καί τῶν αἱρετικῶν, πολλῷ μᾶλλον οἱ Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπολῖται, Ἐπίσκοποι, Ἱερεῖς, Μοναχοί καί Μοναχές. 

Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣΟ ΘΕΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

(Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡιΗΛ ΤΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 14 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΑΡΙΘΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ)
______

- Γέροντα στὰ ζητήματα τῆς πίστεως ὁ Θεὸς πῶς θέλει τὸν ἄνθρωπο;

Ἀναφέρεται σὲ ἕνα βιβλίο τοῦ ὁσίου Νήφωνος τὸ ἑξῆς: Πῆγε ἕνας στὸν Ἅγιο καὶ λέει· εἶμαι λυπημένος, ποὺ χάθηκε ὁ βασιλιὰς Σολομὼν μὲ τόση σοφία. Λέει κι ὁ Ἅγιος· κι ἐγὼ εἶχα αὐτὴν τὴ λύπη. Ὁ ἐπισκέπτης τότε πίεζε τὸν Ἅγιο νὰ τοῦ πεῖ κάτι ἐπάνω σὲ αὐτὸ τὸ θέμα. Ἀφοῦ τὸν πίεσε πολὺ, τοῦ λέει κι ἐγὼ εἶχα αὐτὴν τὴν γνώμη πὼς ὁ Σολομὼν χάθηκε, ἀλλὰ μοῦ ἐμφανίστηκε ὁ Χριστὸς καὶ μοῦ λέει: - Δὲ χάθηκε ὁ Σολομών, ὅπως ἐσεῖς νομίζετε. Παρασύρθηκε μὲν ἀπὸ τὶς παλλακίδες κι ἵδρυσε εἰδωλεῖα κι ἔκανε ἱερεῖς τῶν εἰδώλων ἀλλὰ ρητὰ δὲν μὲ ἀρνήθηκε. Κι ἐγὼ σὰν Θεὸς ποὺ εἶμαι καὶ σώζω ὅσους θέλω, πῆρα ὑπόψιν μου πὼς τόσα χρόνια βασανίστηκε καὶ στὸν Ἅδη καὶ τὸν ἔσωσα. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει σὲ μία ἐπιστολή του (Ἑβρ. 11, 32-33)· «ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ Ἰεφθάε, Δαυΐδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν». Ὁ Σαμψὼν εἶχε πέσει σὲ σαρκικὴ ἁμαρτία μὲ τὴ Δαλιδά, μία εἰδωλολάτρισσα. Καὶ ὅμως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τὸν κατατάσσει μεταξὺ τῶν σεσωσμένων, γιατὶ δὲν ἀρνήθηκε τὴν πίστη του.

Ὁ Θεὸς θὰ κρίνει μὲ ἐπιείκεια τοὺς χριστιανοὺς ποὺ ἔχουμε ἀδυναμίες καὶ ἀγωνιζόμαστε καὶ μετανοοῦμε. Στὰ θέματα ὅμως τῆς πίστεως θὰ εἶναι πολὺ αὐστηρός. Δὲν θὰ σωθεῖ κανένας ποὺ θὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη του. Ἔστω καὶ τὸ παραμικρὸ νὰ κάνει, τὴν παραμικρὴ παραχώρηση.

(Συνεχίζεται)

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΛΟΥΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΛΟΥ
=====

Καταλαλιά είναι η κατηγόρια, η κακολογία. Κατάλαλος είναι αυτός που κακολογεί και κατηγορεί τον πλησίον του. Ο Μέγας Βασίλειος λέει «καταλαλιά είναι να μιλάς εναντίον ενός αδελφού που δεν είναι παρών, με σκοπό να τον συκοφαντήσεις, ακόμα και αν είναι αλήθεια αυτό που λες». 

Ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος συμβουλεύει λέγοντας: «Αδελφοί, μην καταλαλείτε ο ένας εναντίον του άλλου. Αυτός που καταλαλεί εναντίον του αδελφού του, ή κρίνει τον αδελφό του, καταλαλεί ενάντια στον νόμο, κρίνει τον νόμο. Αν όμως κρίνεις τον νόμο, δεν τηρείς τον νόμο, αλλά είσαι κριτής του. Ένα είναι ο νομοθέτης που μπορεί να σώσει και να καταστρέψει. Εσύ ποιος είσαι, που κρίνεις τον άλλον»; 

"Ο κατάλαλος με την καταλαλιά τρώει τις σάρκες των αδελφών του" (Πατερικόν). 

Ο Μέγας Βασίλειος θεωρεί άξιους αφορισμού τον κατάλαλο και αυτόν που τον ακούει, λέγοντας «αν κάποιος βρεθεί να καταλαλεί εναντίον κάποιου ή να ακούει κάποιον να καταλαλεί και να μην τον επιτιμά, να αφορίζεται μαζί του». 

Ο κατάλαλος αφαιρεί την τιμή του ανθρώπου, όπως ο φονιάς την ζωή. Και οι δυο είναι εξίσου ανθρωποκτόνοι.

Απόδοση στα νέα Ελληνικά: 
Γεώργιος Τέζας - Φιλόλογος

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ κ . ΝΕΚΤΑΡΙΟΥΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ κ . ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Του π. Αγγελου Αγγελακόπουλου
=====

Δύο πρόσφατες ἐνέργειες τοῦ Σεβ. Μητρ. Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου ἀποκαλύπτουν ὅλο τὸ βάθος καὶ ὅλο τὸ μῆκος τῆς μετάλλαξης, ποὺ ἔχει ἐπιφέρει ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στοὺς Ἐπισκόπους. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ συμμετοχή καί ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβ. σέ παπική ἐκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης στίς 12 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. στήν Ἀθήνα, μέ διοργανωτή τό Ἰνστιτοῦτο Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν, ὄργανο τοῦ παπικοῦ «μοναχικοῦ» τάγματος τῶν ἐν Ἀθήναις Ἰησουϊτῶν καί μέ τίτλο τῆς ἐκδήλωσης «Γιά μιά Ἐκκλησία φτωχή καί τῶν φτωχῶν». Στήν ἐκδήλωση παρουσιάστηκε τό ὁμώνυμο μέ τόν τίτλο τῆς ἐκδήλωσης βιβλίο τοῦ Ἰησουΐτη αἱρεσιάρχου «πάπα» Φραγκίσκου τοῦ Α΄, καί στήν παρουσίαση ἔλαβαν μέρος ὁ παπικός ἰησουΐτης «ἱερεύς» κ. Θεόδωρος Κοντίδης, ὁ Σεβ. Μητρ. Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος καί ὁ συγγραφέας κ. Σταῦρος Ζουμπουλάκης. Ἡ δεύτερη εἶναι ἡ ἐπιστολή τοῦ Σεβ. πρός τόν ἐν Ἀμερικῆ διαβιοῦντα ἱστολόγο κ. Παναγιώτη Τελεβάντο στίς 19-1-2015[2],

Ἐάν κανείς μελετήσει τίς παραπάνω δύο ἐνέργειες τοῦ Σεβ., θὰ μείνει ἔκπληκτος ἀπὸ τὴν ἀνεπανόρθωτη ζημιὰ, ποὺ ἔχει προκαλέσει ὁ Οἰκουμενισμός στούς Μητροπολίτες. Θά διαπιστώσει ἐπίσης τήν πλήρη ἐφαρμογή ἐκ μέρους των τῆς Βατικάνειας ἐκκλησιολογίας στόν Ὀρθόδοξο χῶρο. Ὁ Σεβ. φανερώνει δημόσια τά πιστεύω του καί τόν ἑαυτό του καί οὐσιαστικά ἀποκαλύπτει τόν ἑαυτό του μέ τὴν ἀκτινογραφία ἑνὸς Οἰκουμενιστῆ Ἐπισκόπου. Οἱ δικαιολογίες τοῦ Σεβ. εἶναι σαθρὲς· χρησιμοποιοῦν τήν μισή ἀλήθεια καί ἀποτελοῦν τὸ «ἀκριβὲς ἀντίγραφο» καὶ ὑπόδειγμα τοῦ Οἰκουμενιστῆ Ἐπισκόπου!

Ἤδη, γιά τήν πρώτη ἀπαράδεκτη ἐνέργεια τοῦ Σεβ., ἔχει γραφεῖ σχετικό κατάλληλο ἄρθρο ἀπό τό γραφεῖο αἱρέσεων καί παραθρησκειῶν τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς, μέ θέμα «Σχόλιο σέ θλιβερό ἐπισκοπικό οἰκουμενιστικό ὀλίσθημα» στίς 29-1-2015.

(Συνεχίζεται)

ΤΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΔΩΣΕ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΕ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΤΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΔΩΣΕ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΕ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ

Του θεολόγου κ. Β. Χαραλάμπους
=====

Βρισκόμενος κάποτε στο Άγιον Όρος, επισκέφθηκα το κελί του Αγίου Παϊσίου. Εκεί ήταν και κάποιος προσκυνητής που σκόπευε να γράψει για έναν ιερομόναχο που ασκήτευσε στα μέρη της Νέας Σκήτης. Ο Άγιος Γέροντας αφού τον άκουσε προσεκτικά, τον προέτρεψε να μην επεκταθεί σε πάμπολλες αναφορές που κάποτε κουράζουν.

Είναι γεγονός ότι όταν κανείς δοκιμάζει να γράψει για κάποιον που η βιοτή θα μπορούσε να αποβεί παραδειγματική, είναι δυνατόν να βρεθεί μπροστά σε αρκετό υλικό. Ο εύκολος δρόμος είναι η καταγραφή όλων αδιακρίτως των στοιχείων που αφορούν τη ζωή του. 

Ο Άγιος Γέροντας επεσήμανε ότι λεπτομέρειες που δεν προφέρουν πνευματική ωφέλεια, και που απλά προσφέρονται για να δώσουν περισσότερες σελίδες, πρέπει να αποφεύγονται γιατί πιθανότατα θα κουράσουν τον αναγνώστη. Το νόημα των λόγων του Αγίου Παϊσίου, ήταν ότι απαιτείται διάκριση επιλογής και αποφυγή καταγραφής λεπτομερειών που κουράζουν.

Friday, January 30, 2015

ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Στο βίντεο της ανάρτησης, ο π. Θεόδωρος Ζήσης -μεταξύ άλλων- αναφέρεται στη συμμετοχή του Σεβ. Αργολίδος στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάπα Φραγκίσκου από ίδρυμα που σχετίζεται με το δυσώνυνο τάγμα των Ιησουιτών.

Πολλοί επεσήμαναν το απαράδεκτο της παρουσίας του Σεβ. Αργολίδος στην παρουσίαση του βιβλίου αντάμα με τον γνωστό οικουμενιστή, Αγουριδικό, μεταπατερικό και Νεοβαρλααμίτη κ. Σταύρο Ζουμπουλάκη και ένα φραγκόπαπα.

Ο π. Θεόδωρος, όμως, μας αποκάλυψε και άλλα άγνωστα εντελώς απαράδεκτα εκ μέρους του Σεβ. Αργολίδος συμβάντα στην εκδήλωση.

Ο Σεβ. κ. Νεκτάριος δεν δίστασε να αποκαλέσει “κουτούς και ψυχοπαθείς” όσους αντιτίθενται στα οικουμενιστικά ανοίγματα.

Δεν περιποιεί τιμή σε κανένα -πολλώ μάλλον σε ένα Μητροπολίτη- να χαρακτηρίζει κουτούς λαμπρούς Ακαδημαικούς δασκάλους, όπως είναι ο π. Θεόδωρος Ζήσης, ο π. Γεώργιος Μεταλληνός, ο κ. Τσελεγγίδης ή ιεράρχες της θεολογικής παιδείας του Σεβ. Ναυπάκτου.

Σίγουρα, όμως, υπερέβη κάθε μέτρο ο Σεβασμιότατος όταν χαρακτήρισε ψυχοπαθείς όσους μάχονται τον οικουμενισμό.

Μόνον τιμή δεν σας περιποιούν αυτοί οι χαρακτηρισμοί Σεβασμιότατε. 

Οχι μόνον ένας ευσεβής χριστιανός, αλλά ακόμη και ένας κοσμικός άνθρωπος με στοιχειώδη αξιοπρέπεια, δεν θα καταδεχόταν να εκστομίσει τέτοιους χαρακτηρισμούς για θεολόγους και ιεράρχες των οποίων τη θεολογική συγκρότηση ο ίδιος δεν μπορεί να λύσει ούτε τον ιμάντα των υποδημάτων των.

Θλιβόμαστε ειλικρινά για τα κατά συρροήν ολισθήματα του Σεβασμιότατου Αργολίδος.

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Διαβάσαμε στο ιστολόγιο “Τρομακτικό”:

“Δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Sabah κάνει εκτενή αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζοντας ότι έχει τουρκική καταγωγή.

Ο Αλέξης Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ «είναι εγγονός μίας οικογένειας που είχε μετακομίσει στην Ελλάδα από τη βορειοδυτική επαρχία της Τουρκίας Κιρκλαρέλι», αναφέρει στην ηλεκτρονική της έκδοση η Sabah, επικαλούμενη δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας που εκδίδεται στην βορειοδυτική επαρχία της Αδριανούπολης. 

Η Hudut Daily ανέφερε ότι η αυθεντική καταγωγή του 40χρονου Τσίπρα είναι από την Τουρκία. Ισχυριζόμενη ότι ο Τσίπρας είναι το εγγόνι μίας οικογένειας που διέμενε στο χωριό Μπαμπέσκι του Κιρκλαρέλι πριν μετακομίσει στην Ελλάδα, η καθημερινή εφημερίδα σημειώνει ότι ο Nevzat Çolak, τοπικός επικεφαλής του αριστερού κόμματος της Τουρκίας ÖDP (Κόμμα της Ελευθερίας και της Αλληλεγγύης) στο Κιρκλαρελί, δήλωσε πως έχει συναντήσει τον Τσίπρα όταν εκείνος επισκέφθηκε την περιοχή Εργίνη το 2010.”

Το δικό μας σχόλιο:

That explains everything!

Αν το θέλετε στην Τουρκία χαλάλι σας εφέντηδες.

Γι’ αυτό λύσσαξε και αυτός και οι συνισταμένες του να μας εξαναγκάσουν να δεχτούμε το σχέδιο Ανάν!

Πέραν, όμως, από τα αστεία, αυτό που φοβάμαι είναι ότι οι πιέσεις εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ στους δανειστές μας για να υπάρξουν διευκολύνσεις στο χρέος, θα έχουν αναπόφευκτα δυσμενείς επιπτώσεις σε όλα ανεξαίρετα τα εθνικά μας θέματα επειδή είναι αναμενόμενο οι ξένοι να μας πουν: Αν θέλετε διευκόλυνση για το χρέος πρέπει να υποχωρήσετε στα εθνικά θέματα.

Με δεδομένες τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη Θράκη, την Κύπρο και τη Βόρειο Ηπειρο, δύσκολα μπορώ να πιστέψω ότι η κυβέρνηση των εθνομηδενιστών του κ. Τσίπρα θα προβάλει ουσιαστική αντίσταση σε όποια αντεθνικά σχέδια προταθούν.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΚΟΝ ΜΑΣ ΧΡΕΟΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΚΟΝ ΜΑΣ ΧΡΕΟΣ

Του Χριστούφαντου
=====

Ἡ εὐθύνη, τόσον τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν, ὅσον καί τῶν πνευματικῶν ἀρχόντων διά τήν κρατοῦσαν κατάστασιν, εἶναι τεραστία μέ ἀποτέλεσμα οἱ ἴδιοι νά καθίστανται ἀναπολόγητοι.

Tό γε νῦν ἔχον, φανερώνει τά ἀποτελέσματα ἑνός ἀθεϊστικοῦ συνασπισμοῦ: Οἱ πνευματικές ἀξίες, οἱ θεσμοί, οἱ ἐθνικές μας παραδόσεις, κλπ., πού ἐκράτησαν ὄρθια τήν Πατρίδα μας, ὄχι ἁπλῶς βάλλονται καί ἀποδομοῦνται, ἀλλά ὁσονούπω θά τεθοῦν ἐκτός νόμου καί θά κριθοῦν ἐπικίνδυνα μεγέθη διά τήν ἀλλοπρόσαλλα διαμορφουμένην καί ἀφελληνιζομένην ἑλλαδικήν κοινωνίαν. Ἡ ἐκπαίδευσις-παιδεία τῆς νέας γενεᾶς ἀποκόπτεται ἀπό τίς ρίζες της. Ἐπίκεινται, ὡς διαφαίνεται, ἡ ἀποχριστιανοποίησις τῆς Ἑλλάδος, ἡ ἐθνοκτονία, ὁ ἀφελληνισμός, ἡ ἀποδόμησις τῆς ἑλληνορθοδόξου παιδείας, κλπ.

Ἀμελεῖς καί ἀναίσθητοι ὄντες οἱ πνευματικοί ἡγέτες, ἐκτός ἐξαιρέσεων ἔχουν χάσει τήν "ἐπαφήν" των μέ τήν ἀποστολήν των. Λές καί ἡ ἀποστολή τῶν κεφαλῶν τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά μετατρέπουν τούς ἱερούς ναούς καί τάς ἱεράς μονάς εἰς εὐαγῆ φολκλορικά ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα, σκοπόν ἔχοντα τήν ἐξυπηρέτησιν τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ καί τήν θεατρικήν ἀναπαράστασιν τῆς βυζαντινῆς λειτουργικῆς μεγαλοπρεπείας. Παρελαύνουν ἐν μέσῳ ἑνός λαοῦ λιμοκτονοῦντος, αὐτοκτονοῦντος καί ἀφανιζομένου ὑπό τῶν ''κατοχικῶν'' δυνάμεων, οἱ ὁποῖες ἔπληξαν, τῇ συνεργείᾳ τῶν γραικύλων προδοτῶν, μεθοδικῶς καί ἐθνοκτονικῶς τήν Ἑλλάδα. Ἐνδιαφέρονται μόνον διά τά προνόμια καί τούς θώκους των, διά τάς ἀνέσεις των καί διά τάς μεγαλοπρεπεῖς τελετάς των. 

Ἡ ἀποστασία καί ἡ ἀμετανοησία βασιλεύει εἰς κλῆρον καί λαόν. Ἰδού τό ὀξύμωρον! Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἀντί νά εἶναι οἱ κήρυκες τῆς μετανοίας, νά ἁλώνωνται ἀπό προδοσίαν καί ἀπό ἔλλειψιν μετανοίας ...!

Ὀφείλομε, εἶναι χρέος μας, ἐπιβάλλεται νά ἀντισταθοῦμε, νά κρατήσωμε ζῶσαν τήν Παράδοσιν καί νά τηρήσωμε τήν μεταλαμπάδευσιν τῆς ὑγιοῦς κατά τόν Ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν Ὀρθοδόξου πνευματικότητος, τήν ἐναντίωσιν κατά τόν Μέγα Βασίλειον πρός τόν ἐπελαύνοντα καί καταλύοντα τούς θεσμούς Καίσαρα καί τήν προάσπισιν, ὑπεράσπισιν, στήριξιν καί ἀποτροπήν τοῦ προδομένου Γένους ἐν καιρῷ χειμῶνος, ὡς ὁ νῦν, κατά τόν Ἅγιον Κοσμᾶν τόν Αἰτωλόν ἀπό τόν Ἐξισλαμισμόν, τήν ἐθνοκτονίαν καί τόν ἀφανισμόν.

“ΤΙΣ ΗΜΑΣ ΧΩΡΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;”“ΤΙΣ ΗΜΑΣ ΧΩΡΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;”

Του Πανοσ. Αρχιμ.  Ιωήλ  Κωνστάνταρου
=====

Συγκλονιστικός ο λόγος που γεμάτος πεποίθηση ο θεοκίνητος Απόστολος γράφει για το μέγεθος της αγάπης του Χριστού: “Είμαι πεπεισμένος ότι ούτε η απειλή τού θανάτου, ούτε τα θέλγητρα της ζωής, ούτε τα τάγματα των αγγέλων, ούτε οι περιστάσεις της παρούσης ζωής, ούτε τα μέλλοντα γεγονότα, ούτε οι επιτυχίες που υψώνουν τον άνθρωπο, ούτε οι ταπεινώσεις που τον βυθίζουν στην αποτυχία, ούτε οποιαδήποτε άλλη κτίση, διαφορετική από αυτή που βλέπουμε είναι δυνατόν να μας χωρίσει από την αγάπη που μας έδειξε ο Θεός με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό."

Αλήθεια! Oταν ο πιστός μελετά τα ιερά αυτά κείμενα και όταν ακούει από το κήρυγμα της Εκκλησίας μας τούτη την πραγματικότητα περί της αγάπης τού Κυρίου και Θεού μας, είναι δυνατόν να παραδίδεται στη θλίψη και την απογοήτευση όταν ξεσπούν τα κύματα των πειρασμών; 

Ουδέποτε! 

Αρκεί η καρδιά μας να φλέγεται από αυτή την μοναδική αγάπη. Την αγάπη που καίει οτιδήποτε κακό και πυρπολείται για την κατάκτηση των εν Χριστώ αρετών, τουτέστιν αυτής της αγιότητος. 

Δεν έχουμε, λοιπόν, παρά να κάνουμε αίτημα θερμοτάτης προσευχής, το να αποκτήσουμε και να ανταποκριθούμε στην αγάπη αυτή του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. 

“Κύριε πρόσθες ημίν πίστιν και κατάρτιζέ μας έως την τελευταία πνοή προς την ιδικήν σου αγάπην”.

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ
=====

Κατάκριση σημαίνει να κρίνεις και να καταδικάζεις κάποιον για ένα αμάρτημα. 

Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι «τίποτα δεν είναι τόσο ευχάριστο για τους ανθρώπους, όσο το να κατακρίνουν τις πράξεις των άλλων». Και ο Χρυσόστομος λέει ότι «με την κατάκριση ανατράπηκαν και βυθίστηκαν ψυχές». Ο Απόστολος Παύλος διδάσκει σε όλους ότι αυτός που κατακρίνει δεν μπορεί να απολογηθεί. Διότι για το κρίμα που κατακρίνει τον άλλον, κατακρίνει τον εαυτό του. Γιατί τα ίδια κάνει και αυτός που κρίνει. Και συ άνθρωπε που κρίνεις αυτούς που κάνουν τέτοιες πράξεις και κάνεις αυτά, νομίζεις ότι θα γλυτώσεις την κρίση του Θεού; Ο καθένας κουβαλάει το δικό του φορτίο. Για αυτό και ο Χρυσόστομος παραινεί λέγοντας: «ας μη γινόμαστε λοιπόν πικροί δικαστές των άλλων, για να μη ζητηθούν και από μας ευθύνες. Γιατί έχουμε αμαρτήματα μεγαλύτερα από κάθε συγγνώμη. Επομένως, καλύτερα να ελεούμε εκείνους που έκαναν ασυγχώρητα αμαρτήματα, για να εξασφαλίσουμε κι εμείς οι ίδιοι από πριν για τον εαυτό μας τέτοιο έλεος. Κι όμως, όσο κι αν φιλοτιμηθούμε, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να προσφέρουμε τέτοια φιλανθρωπία, την οποία χρειαζόμαστε εμείς από τον φιλάνθρωπο Θεό…γιατί όποιος μιλάει με φροντίδα και ακρίβεια για τον συνάνθρωπό του, πολύ περισσότερο θα έχει τον Θεό να κάνει το ίδιο για αυτόν. Ας μη μιλάμε λοιπόν ο ένας εναντίον του άλλου."

Και ο Κύριος μας δίνει εντολές λέγοντας: «Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Για το κρίμα που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Τι βλέπεις το ξυλαράκι στο μάτι του αδελφού σου, ενώ το δοκάρι στο δικό σου μάτι δεν το καταλαβαίνεις;»

Απόδοση στα νέα Ελληνικά: 
Γεώργιος Τέζας - Φιλόλογος

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

(Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡιΗΛ ΤΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 14 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΑΡΙΘΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ)
=====

- Γέροντα ποιό εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς αἵρεσης στὸν ἄνθρωπο;

Κάποτε πῆγαν στὸν ἀββᾶ Ἀγάθωνα οἱ πατέρες νὰ τὸν πειράξουν. Τοῦ λένε εἶσαι πόρνος. Εἶμαι ἀπαντάει. Εἶσαι γαστρίμαργος. Εἶμαι. Εἶσαι θυμώδης. Εἶμαι. Εἶσαι τοῦτο. Εἶμαι. Εἶσαι αἱρετικός. Ἀντέδρασε! Τοῦ λένε γιατὶ τὸ ἔκανες αὐτό; Αὐτὰ ὅλα ποὺ μοῦ εἴπατε προηγούμενα δὲ μὲ χωρίζουν ἀπὸ τὸ Θεό. Ἡ αἵρεση μὲ χωρίζει ἀπὸ τὸ Θεό. Οἱ αἱρετικοὶ εἶναι ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας. Δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε μὲ αὐτοὺς φιλίες. Ὁ Πάπας εἶναι ἀρχιαιρεσιάρχης. Εἶναι Ἀντίχριστος. Πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὄργανο τοῦ Σατανᾶ. Διαβάστε τὰ ἀναθέματα. Δεῖτε τί ἀναθέματα ἔχει ἡ Ἐκκλησία τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Τί ἀναθέματα ἔχει γι᾽ αὐτοὺς τοὺς αἱρετικούς.

(Συνεχίζεται)

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΓΝΑΤΙΟ ΤΟ ΘΕΟΦΟΡΟΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΓΝΑΤΙΟ ΤΟ ΘΕΟΦΟΡΟ

Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού
=====

Ο Αγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, επίσκοπος Αντιοχείας είναι Αποστολικός Πατέρας που επέδειξε αξιοθαύμαστο θάρρος και πέθανε μαρτυρικά σε αμφιθέατρο της Ρώμης. 

Στις 29 Ιανουαρίου γιορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων του. 

Ο Αγιος έγραψε, καθ’ οδόν προς τη Ρώμη κι υπό αντίξοες συνθήκες, Επιστολές πλήρεις «χάριτος και αληθείας». Σ’ αυτές αγγίζει πάρα πολλά θέματα και δίνει κατευθύνσεις, νουθεσίες και συμβουλές. Εμείς θα πάρουμε κάτι από την «άνωθεν σοφίαν» με την οποία είναι προικισμένος ο Αγιος εν σχέσει με τη θέση μας σαν Ορθοδόξων Χριστιανών έναντι των αιρετικών. 

Ο Αγιος, ως επίσκοπος, δίνει κατεύθυνση στους επισκόπους της Εκκλησίας πώς να αντιμετωπίζουν τους αιρετικούς. 

Γράφει χαρακτηριστικά στον επίσκοπο της Σμύρνης Αγιο Πολύκαρπο: “Οσοι φαίνονται αξιόπιστοι και διδάσκουν κακοδοξίες να μη σε γεμίζουν με κατάπληξη. Στάσου ακμαίος σαν αμόνι που κτυπιέται». 

Με απλά λόγια ο Πολύκαρπος έχει να αντιμετωπίσει ανθρώπους που φαίνονται αξιόπιστοι, αλλά αποδεικνύονται αναξιόπιστοι διότι διδάσκουν κακοδοξίες. Του λέει ο Αγιος Ιγνάτιος να μην εκπλήττεται από τη φαινομενική τους αξιοπιστία, αλλά να βλέπει το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους. Του λέει επίσης ότι οι αιρετικοί θα τον πολεμήσουν και τον καλεί να μείνει σταθερός στην πίστη. 

Αυτά λέγει ο Αγιος και στους σημερινούς επισκόπους της Εκκλησίας. Να πολεμούν τους αιρετικούς, να μη συναγελάζονται μ’ αυτούς και να είναι έτοιμοι να δεκτούν τις επιθέσεις τους. “Αλλά σας προφυλάσσω από τα ανθρωπόμορφα θηρία, από εκείνους, που όχι μόνο δεν πρέπει να τους αγκαλιάζετε, αλλά, αν είναι δυνατόν, ούτε και να τους συναντάτε και μόνο να προσεύχεσθε γι’ αυτούς, μήπως μετανοήσουν, πράγμα δύσκολο». 

Είναι όντως αποκαλυπτικοί οι λόγοι του Αγίου. 

Καταλαβαίνουν τι πράττουν αυτοί που αγκαλιάζουν όχι αιρετικό, αλλά αιρεσιάρχη κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας; Φοβερός επίσης κι ο λόγος του Αγίου για τα ανθρωπόμορφα θηρία. Πού να γνωρίζει ο Αγιος για την «αγάπην άνευ όρων και ορίων" που κήρυξε ο αλήστου μνήμης Αθηναγόρας εν μέσω 20ω αιώνι! 

Αν ζούσε στις μέρες μας οι Οικουμενιστές θα τον αποκαλούσαν φανατικό, ακραίο, φονταμεντιστή, ταλιμπάν! που χαρακτηρίζει “Ανθρωπόμορφα θηρία” τους ηγέτες “της αδελφής Εκκλησίας της πρεσβυτέρας Ρώμης»!  

Μα πώς είναι δυνατόν να μην τους συναντούμε; μας ρωτούν οι Οικουμενιστές; Πώς θα τους μεταφέρουμε το μήνυμα της Ορθοδοξίας; Πώς θα τους αποκαλύψουμε το κάλλος Της; 

Ολ’ αυτά τα χρόνια, στους Διαλόγους, δεν είναι αυτό που κάνουμε; Δεν δηλώνουμε παντού και πάντοτε ότι η Ορθοδοξία είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία; 

Ωστε; Αυτό υποστηρίξαμε στο Μπαλαμάντ του Λιβάνου; Αυτό προασπίσαμε στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας; Αυτό διακυρήξαμε στο Πουσάν της Κορέας; Ή μήπως το αντίθετο ότι η Εκκλησία είναι “διηρημένη” και “διευρυμένη”; 

Προτιμούμε τα «ζωηρά λόγια» του Αγίου Ιγνατίου από τις κακοδοξίες που υπογράφουν οι Οικουμενιστές και από τις λοιπές ασχημίες, που συνεχίζονται με μορφή χιονοστιβάδας.

ΟΙ ‘’ΜΕΓΑΛΕΣ’’ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΥΡΙΖΑ, ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΝΥΟΥΝΟΙ ‘’ΜΕΓΑΛΕΣ’’ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΥΡΙΖΑ, ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΝΥΟΥΝ

«Τίποτα δεν είναι πιο αβέβαιο από τον όχλο» (Nihil est incertius volgo) Κικέρων

Του oικονομολόγου Βασ. Χαραλάμπους 
=====

Είναι πολύ εύκολο να λες μεγάλα λόγια. Είναι τόσο εύκολα να δημαγωγείς. Η μεγάλη δημαγωγία τη μεγάλη πτώση που προδιαγράφει.  

Αλλοπρόσαλλες οι τοποθετήσεις των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για μνημόνιο και δανειακή σύμβαση. Αλλοπρόσαλλες και οι απαιτήσεις των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πλειοψηφία από το μαινόμενο πλήθος που φωνασκούσε στην ‘’μεγάλη’’ νίκη ΣΥΡΙΖΑ, αναμένει καταγγελία και απεγκλωβισμό από το μνημόνιο.  Μέχρι και θέσεις του τύπου «παρά μνημόνιο καλύτερος ο θάνατος», έχουν εκφρασθεί. ‘‘Οσμή’’ πολιτικού θανάτου για όσους δημαγωγικώς υποσχέθηκαν υπερβολές, που δεν πρόκειται να πραγματοποιήσουν.

Η μεγάλη αποτυχία της πολιτικής Τσίπρα, είναι ότι δεν θα πείσει αυτούς που ‘’ψυχολογικώς’’ τον ψήφισαν. Έχει καταγραφεί ποσοστό ύψους 80% ότι ψήφισε από αντίδραση και αυτό προδίδει και τις ανάλογες συμπεριφορές.

O νυν αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χουντής ανέφερε πριν τις εκλογές στα Παραπολιτικα 90,1: «Ή συνεχίζεται το μνημόνιο ή ακολουθείται το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη». Τώρα που θα δουν άλλα αυτοί που τους ψήφισαν; Τι θα γίνει με τον λαό που τους ψήφισε; Ο λαός «πολύτροπος εστίν όμιλος» για να χρησιμοποιήσομε τη φράση του αρχαίου Μιλήσιου ποιητή Φωκυλίδη και αλίμονο αν αθετηθούν τα υποσχεθέντα. Η παραφουσκωμένη αίγλη του σήμερα άδοξα θα παρέλθει.

Τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στα Προπύλαια αναφορικά με τα εκλογικά αποτελέσματα «Σήμερα οι Έλληνες έγραψαν ιστορία ποιος μπορεί να την αμφισβητήσει;» Στην Ιστορία όμως του Ελληνικού λαού υπήρξαν και χρυσές σελίδες, υπήρξαν και μελανές. Ποιος αμφιβάλλει για το μελανό της σελίδας τούτης, όταν αμείβεται με το Πρωθυπουργικό αξίωμα, Πρωθυπουργός της Ελλάδας δηλωμένος άθεος; 

Μεταξύ άλλων ο κ. Αλέξης Τσίπρας, στα Προπύλαια ανέφερε ότι «αφήνει πίσω τα μνημόνια της καταστροφής και η τρόϊκα καθίσταται παρελθόν». Όταν θα έλθει και πάλι η τρόϊκα, θα πουν ότι «ήλθαν για εμπορική επίδειξη πλαστικών ειδών;» 

Όλοι ευχόμαστε την έξοδο από τα μνημόνια και την φυγή της τρόϊκας, αλλ’ όμως αν παρατηρήσομε τις αλλοπρόσαλλες δηλώσεις για το μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση, αντιλαμβανόμαστε ότι αντιμνημονιακή στάση μάλλον δεν θα υπάρξει.

Ο αναφορές του σημερινού Πρωθυπουργού στην Κρήτη ότι «Θα παίζουμε ζουρνά και θα χορεύουν οι αγορές ή μάλλον μιας και είμαστε στην Κρήτη θα παίζουμε λύρα και θα χορεύουν πεντοζάλη» είναι μάλλον παλικαρισμός. Ο λαός αυτά τα θυμάται (και ειδικά ο Κρητικός) και δεν θα ανεχθεί την παραμικρή υποχώρηση στα υποσχεθέντα.  

Θα επαναλάβω τη λύπη μου, για το γεγονός ότι είναι απαράδεκτο ο Ελληνικός  λαός, που στην μεγάλη του πλειοψηφία, το πρώτιστο γι’ αυτόν είναι η Ορθόδοξη Πίστη του, να αμείβει στα κυβερνητικά αξιώματα αυτούς που  την πολεμούν και την ειρωνεύονται.