Thursday, September 30, 2021

ΠΡΟΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ Ο ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΠΡΟΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ Ο ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

=====


Κλαίουν και οδύρονται, με κροκοδείλια δάκρυα, ορισμένα παραδοσιακά ιστολόγια για την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να επιτρέψει σε αιρετικούς να χρησιμοποιούν ορθόδοξους ναούς για την τέλεση κηδείας, αν δεν υπάρχει δικός τους ευκτήριος οίκος στην περιοχή.


Και ορθότατα ασφαλώς πράττουν.


Επαναλαμβάνω! Και ορθότατα ασφαλώς πράττουν.


Δεν χάνουν ευκαιρία οι Οικουμενιστές να εμπεδώσουν, σε όλα τα επίπεδα, τον "λαϊκό οικουμενισμό" ως πειθήνια όργανα του διαβόλου.


Στα τρία ιστολόγια στα οποία 

αναφέρομαι θέλω να 

υποβάλω το ακόλουθο 

ερώτημα: 

Άραγε αντί να υιοθετούν τις πιο ψεκασμένες συνωμοσιολογίες για 

τον κορωνοιό και για 

τα εμβόλια δεν θα ήταν πρέπον να παρακολουθούν, 

εκ του σύνεγγυς, κάθε βήμα των Οικουμενιστών και να 

αντιδρούν ανάλογα;


Τι εννοώ με αυτό;


Ενώ ορθότατα καταδικάζουν την οικουμενιστική απόφαση της ΔΙΣ της Ελλάδος ταυτόχρονα δεν χάνουν ευκαιρία να διασυνδέουν την καταδίκη της απόφασης είτε με τις Ουκρανομαχίες τους, είτε με τις πλάνες τους ότι δήθεν εντός του ναού δεν κολλούμε αρρώστιες ή με την φαιδρή αντίληψη ότι 

η υγειονομική μάσκα -την οποία δεν μπορούν να 

διακρίνουν από την καρναβαλίστικη μάσκα- 

προσβάλλει το 

ανθρώπινο 

πρόσωπο!!!


Σκεφθείτε τι πιστεύουν.! Όχι ότι τα πάθη μας και ο διάβολος προσβάλλουν το ανθρώπινο πρόσωπο, 

την εικόνα του Θεού, αλλά 

η χρήση υγειονομικής 

μάσκας.!!!

Άρα δικαίως σχηματίζεται η εντύπωση ότι αυτό που τους πονά δεν είναι η όντως αξιοκατάκριτη οικουμενιστική απόφαση της Συνόδου, αλλά η Ουκρανομαχία τους και το 

ότι είναι ψεκασμένοι με τις 

πιο ανόητες και παρανοικές συνωμοσιολογίες τις οποίες έχουν την θρασύτητα να θέλουν να επιβάλουν ως διδασκαλία της Εκκλησίας.


Ανάγκη αλλαγή πλεύσης κύριοι "λοιμωξιολόγοι" του κακού καιρού, που μιλάτε με τέτοιο μένος για πρωτόγνωρα ιατρικά θέματα για τα οποία δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε ακόμη 

οι ειδικοί επιστήμονες. 


Ένα πρώτο θετικό βήμα, που δίνει ελπίδες ότι θα ξεκολλήσουμε από την εκτροπή του αντιοικουμενιστικού αγώνα σε Ουκρανομαχίες και λοιμωξιολογίες και συνωμοσιολογίες είναι η 

πρόσφατη Ημερίδα που διοργάνωσε η "Εστία Πατερικών Μελετών" για τον Οικουμενισμό.


Σε κάποια στιγμή -συν Θεώ- θα αποτιμήσουμε την Ημερίδα, αλλά αφού προηγουμένως μελετήσουμε όλες τις εισηγήσεις που έγιναν και αφού παρουσιάσουμε στους αναγνώστες ένα ανθολόγιο από την κάθε εισήγηση.


Η μόνη ευχή που εκφράζουμε τώρα είναι η Ημερίδα αυτή να μην είναι η μόνη προσπάθεια επαναφοράς στον αντιοικουμενιστικό αγώνα και η προσδοκία να μην επιστρέψουμε και πάλιν επί το ίδιον Ουκρανομαχικό, συνωμοσιολογικό και λοιμωξιολογικό εξέραμα, που ζήσαμε τα 3 τελευταία χρόνια, προς άφατη χαρά των Οικουμενιστών και του διαβόλου.

ΜΕΤΕΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,Η ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 


Η ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


Του Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου

Προηγουμένου Ἱ. Μ. Μεγάλου Μετεώρου

=====


Τῆς «Συνόδου τῆς Κρήτης» εἶχαν προηγηθεῖ τά κείμενα τῆς Ραβέννας (10η Γενική Συνέλευση Μικτοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων-Παπικῶν, Ὀκτώβριος 2007) καί τῆς Θ΄ Συνελεύσεως τοῦ ΠΣΕ (Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν) στό Porto Alegre τῆς Βραζιλίας 

(Φεβρουάριος 2016).

Μέ τά κείμενα αὐτά ἔχουμε τήν ἀποδοχή τῆς νέας ἐκκλησιολογίας, ἔχουμε τήν ἐπέκταση τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας, μέ συνέπεια ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νά μήν ταυτίζεται ἀποκλειστικά μέ τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. 


Ἡ ὀρθόδοξη δογματική συνείδηση ἀποδέχεται καί ἐκφράζει διαχρονικά τήν πάγια θέση τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας «extra Ecclesiam nulla salus» (ἐκτός Ἐκκλησίας 

οὐδεμία σωτηρία). 

«Ὁ ἕνας Κύριος, ἡ μία πίστη, τό ἕνα βάπτισμα καί τά τρία αὐτά συνθέτουν τήν ἔννοια τῆς μίας Ἐκκλησίας καί διασφαλίζουν τήν ἀδιάσπαστη ἑνότητά της. Ἐκτός αὐτῆς ὅ,τι λέγεται Ἐκκλησία εἶναι συνάθροιση αἱρετικῶν πού ἔχουν ἀπολέσει τήν μία πίστη στόν ἕνα Κύριο καί κατά συνέπεια τό βάπτισμα, τό ὁποῖο τελεῖται ἀπό αὐτούς, δέν εἶναι 

Χριστιανικό Βάπτισμα».

Ποτέ ἄλλοτε στό παρελθόν ἡ Ἐκκλησία δέν ἀπώλεσε τήν αὐτοσυνειδησία Της ὡς τῆς «Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας» καί δέν τήν ὑπέβαλε σέ συσχετισμούς καί σέ λογικές ἰσορροπιῶν καί πλειοψηφιῶν ἤ δέν τήν περιόρισε στά ψιλά γράμματα τῶν ὑποσημειώσεων, ὅπως στό τελευταῖο κείμενο τῆς Ραβέννας ἤ τῆς Θ΄ Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Π.Σ.Ε. στό Porto Alegre τῆς Βραζιλίας, τόν Φεβρουάριο τοῦ 2006, ὅπου συναποδεχθήκαμε ὅτι «Ὁμολογοῦμε Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ὅπως αὐτὴ ὁρίζεται ἀπὸ τὸ σύμβολο Νικαίας-Κων/πολης (381). Κάθε ἐκκλησία (σημ. πού συμμετέχει στό Π.Σ.Ε., δηλαδή οἱ ἀναρίθμητες προτεσταντικές «ἐκκλησίες») εἶναι ἡ Ἐκκλησία καθολικὴ καὶ ὄχι ἁπλὰ ἕνα μέρος της. Κάθε ἐκκλησία εἶναι ἡ Ἐκκλησία καθολική, ἀλλὰ ὄχι στὴν ὁλότητά της. Κάθε ἐκκλησία ἐκπληρώνει τὴν καθολικότητά της ὅταν 

εἶναι σὲ κοινωνία μὲ τὶς 

ἄλλες ἐκκλησίες»(!). 

Γι’ αὐτή τήν κατάλυση κάθε ἔννοιας ἐκκλησιολογίας στό Porto Alegre ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπιχαίρει, δύο χρόνια ἀργότερα στήν Γενεύη καί στήν ὁμιλία του ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 60 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Π.Σ.Ε. 


Διαβάζω τμῆμα τῆς Συνεντεύξεώς του:

«...Ἀπηλλαγμένοι λοιπόν τῶν ἀγκυλώσεων τοῦ παρελθόντος καί ἀποφασισμένοι νά παραμείνωμεν ἡνωμένοι καί νά ἐργασθῶμεν ἀπό κοινοῦ, ἐθέσαμεν, πρό δύο ἐτῶν, κατά τήν διάρκειαν τῆς Θ΄ Συνελεύσεως ἐν Porto Alegre Βραζιλίας, τάς βάσεις μιᾶς νέας περιόδου εἰς τήν ζωήν τοῦ Συμβουλίου, λαμβάνοντες ὑπ’ ὄψιν τό σημερινόν πλαίσιον τῶν διεκκλησιαστικῶν σχέσεων, ὡς καί τάς σημειωθείσας εἰς τόν οἰκουμενικόν χῶρον σταδιακάς ἀλλαγάς. Χαίρομεν διότι εἰς τό ἐπίκεντρον τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Συμβουλίου εὑρίσκεται πάντοτε τό ὅραμα τῶν ἐν αὐτῷ δραστηριοποιουμένων Ἐκκλησιῶν διά τήν ἐπίτευξιν, τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ, τῆς ἑνότητος ἐν τῇ αὐτῇ πίστει καί πέριξ τῆς αὐτῆς Εὐχαριστιακῆς Τραπέζης...». (περιοδικό Ἐπίσκεψις).


Ὅπως εἶναι φανερό, ἡ νέα ἐκκλησιολογία περικλείει ταυτόχρονα ὅλες τίς δυτικογενεῖς ἀντορθόδοξες θεωρίες περί ἀοράτου ἐκκλησίας, περί διηρημένης ἐκκλησίας, τήν θεωρία τῶν κλάδων, τῶν δύο πνευμόνων, τῶν ἀδελφῶν 

ἐκκλησιῶν καί τήν 

μεταπατερική θεολογία.

Τελικά εἶχε ἀπόλυτο δίκαιο ὁ μακαριστός καί θεοφώτιστος π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ὅταν ἔγραφε: «Ὑπό τόν ἐπάρατον Οἰκουμενισμόν δέν κρύπτεται ἁπλῶς μία αἵρεσις. Κρύπτεται αὐτή αὕτη ἡ ἄρνησις τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ χαρακτῆρος τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως. Κατά τοῦτο ὁ 

Οἰκουμενισμός εἶναι χείρων πάσης 

αἱρέσεως. 


Πᾶσαι αἱ χριστιανικαί αἱρέσεις, καί αἱ πλέον βλάσφημοι, οὐδέ διενοοῦντο κἄν νά ἀμφισβητήσωσι τήν μοναδικότητα καί ἀποκλειστικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς ἀληθείας ἐξ ἀποκαλύψεως. Ἐνῷ διά τόν Οἰκουμενισμόν πᾶσαι αἱ Θρησκεῖαι ἔχουσιν στοιχεῖα ἀληθείας καί στοιχεῖα πλάνης, ὁ δέ Χριστιανισμός δέν ἀποτελεῖ εἰμή μίαν Θρησκείαν μεταξύ τῶν λοιπῶν. Πολλά τέρατα ἐγέννησεν ἐν τοῖς καιροῖς ἡμῶν ὁ Ἅδης, ἀλλ’ ἰσομέγεθες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ οὐδέν!».

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ,Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

 


ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ


1.) Πόσα στόματα μένουν σιωπηλά, ὅταν εἶναι ἀνάγκη νά υπερασπισθοῦν τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί τῶν Ἁγίων Του...

 

2.) Πόσοι Xριστιανοί λένε ότι πιστεύουν στον Θεό χωρίς πραγματικά να πιστεύουν! 


3.) Πόσα στόματα μένουν σιωπηλά, όταν είναι ανάγκη να υπερασπισθούν την δόξα του Θεού και των Αγίων Του ενώπιον ''τῶν υἱῶν τοῦ αἰῶνος τούτου'' που την βλασφημούν!


4.) Πολλοί λένε ότι πιστεύουν στον Θεό, αλλά όταν έρχεται ο πειρασμός, η πίστη τους εξανεμίζεται! Η πίστη αυτή λοιπόν ήταν μόνο λόγια. 


Η ώρα του πειρασμού είναι ακριβώς η ώρα να δείξει κανείς την υπακοή του στις βουλές του Κυρίου και να του πει “Γενηθήτω τό Θέλημά Σου”. Ή να αναφωνήσει: “εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τούς αἰῶνας”(Ιώβ α' 21).


Εάν δεν γίνεται έτσι τότε πρόκειται για πίστη που ανθεί στον καιρό των ανέσεων, αλλά απαρνείται τον Κύριο στον καιρό της δοκιμασίας.


ΠΗΓΗ:


Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης, "Η εν Χριστώ ζωή μου".

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ!

 


Wednesday, September 29, 2021

ΣΕΒΑΣΤΟΣ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: “ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ 10.000 ΤΡΟΥΛΟΙ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΝΑ ΠΛΑΚΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΒΛΑΚΩΔΗ ΛΑΟ”!!!ΣΕΒΑΣΤΟΣ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: “ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ 10.000 ΤΡΟΥΛΟΙ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΝΑ ΠΛΑΚΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΒΛΑΚΩΔΗ ΛΑΟ”!!! 

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Αφήνω, χωρίς εκτενή σχολιασμό, τον ορυμαγδό των θεολογικών ασυναρτησιών του σεβαστού και προσφιλούς π. Βασιλείου Βολουδάκη που περιέχονται στο βίντεο που προτάσσεται της ανάρτησης.

Πραγματικά προσβάλλει την νοημοσύνη κάθε εχέφρονα ανθρώπου το ανελέητο μαστίγωμα της λογικής που επιχειρεί, με την ομιλία του, ο σεπτός Γέρων των Εξαρχείων.

Ο κ. Χρυσοχοίδης προειδοποίησε ότι οι συνωμοσιολόγοι θα αντιμετωπίσουν την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος αν συνεχίσουν να αναστατώνουν τον Ελληνικό λαό με τους τσαρλατανισμούς τους για τον κορωνοιό που βάζουν σε θανάσιμο κίνδυνο την ζωή των πολιτών.

Αλλά γιατί, άραγε, χρειάζεται η επέμβαση της Πολιτείας για να σταματήσει τις αμπελοθεολογίες, τις συνωμοσιολογίες του και τους τσαρλατανισμούς του ο σεβαστός π. Βασίλειος Βολουδάκης;

Δεν υπάρχει προϊσταμένη εκκλησιαστική αρχή για να τον μαζέψει;

Ερωτούμε τον άμεσο προϊστάμενο του σεβαστού πατρός, Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, αλλά και την Ιερά Σύνοδο: 

Σεβαστοί πατέρες! Ακούτε τι λέγει στο βίντεο ο σεπτός πατήρ; “Να πέσουν 
και οι 10.000 τρούλοι των ναών να πλακώσουν αυτόν τον βλακώδη λαό”.!!!!

Δεν νομίζετε, Μακαριώτατε και άγιοι αρχιερείς, ότι επιτέλους πρέπει να νουθετήσετε και να παιδαγωγήσετε αρμοδίως τον σεβαστό Γέροντα;

Είναι δυνατόν ένας κληρικός να διακατέχεται και να διατυπώνει δημόσια τόσο αιμοβόρα ένστικτα;

Δεν μπορώ, δεν μπορώ”, αναφωνεί στην ομιλία του ο προσφιλής Γέρων.

Αναρωτήθηκε, άραγε, αν ο κόσμος μπορεί καθημερινά να ακούει τσαρλατανισμούς, συνωμοσιολογίες και θεολογικές μπαρούφες;

Απευθύνουμε θερμή έκκληση, σε όλους όσους μπορούν, να 
αναρτούν σύντομα και προβληματικά αποσπάσματα από τις ομιλίες του σεπτού Γέροντος των Εξαρχείων, ώστε να πληροφορούμεθα το περιεχόμενό τους για να μας δίνεται η ευχέρεια στην συνέχεια να τα σχολιάζουμε και να 
διαφωτίζουμε 
τους πιστούς.

Προσωπικά το βρίσκω τόσο δύσκολο να κάτσω να ακούω τις φλύαρες, δοκησίσοφες, εν πολλοίς ασυνάρτητες και κενές ορθοδόξου περιεχομένου ομιλίες του σεπτού Γέροντος, που πολλές φορές 
υπερβαίνουν κατά πολύ την διάρκεια της μίας ώρας.

Ζητώ, λοιπόν, την βοήθεια όλων όσων μπορούν να αναρτούν σύντομα προβληματικά αποσπάσματα από τις 
ομιλίες του 
σεβαστού πατρός. 

Υπόσχομαι, με την σειρά μου, να τον συγυρίζω δεόντως με χριστιανική πάντοτε ανεξικακία και νηφαλιότητα, αλλά και με σεβασμό και αγάπη προς το σεπτό του πρόσωπο.

Η παράκληση αυτή απευθύνεται φυσικά σε όλους γενικά, αλλά ιδιαιτέρως παρακαλούμε τον Οσιολογιώτατο Ιερομόναχο Σάββα Σταυροβουνιώτη και τον Σεβ. Προικοννήσου Ιωσήφ τακτικούς ακροατές των βιντεοσκοπημένων ομιλιών του σεβαστού π. Βασιλείου Βολουδάκη να μας δώσουν ένα χέρι βοηθείας.

ΜΕΤΕΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,Η ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΟΣ ΕΝ ΜΙΑ ΝΥΚΤΙΗ ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΟΣ ΕΝ ΜΙΑ ΝΥΚΤΙ


Του Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου

Προηγουμένου Ἱ. Μ. Μεγάλου Μετεώρου

=====


Νοιώθουμε τήν ὑποχρέωση νά καταδείξουμε τόν ἀντιφατικό καί ἀντικανονικό τρόπο μέ τόν ὁποῖο σκέπτεται, ἀποφασίζει καί ἐνεργεῖ τά τελευταῖα χρόνια ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 


Στό παρελθόν, ἀπό τήν ἀρχή ἀκόμα τῆς λεγόμενης Οἰκουμενικῆς Κίνησης, ἡ διοίκηση τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξε πάντοτε προσεκτική στήν ἀνοχή πού ὁδηγεῖ στή συνενοχή, φειδωλή στά ἀνοίγματα πρός τούς ἑτεροδόξους καί 

ἐπικριτική στίς 

παρεκτροπές 

τοῦ Φαναρίου. 

Ἡ παραδοσιακή αὐτή στάση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἄρχισε σταδιακά νά μεταβάλεται καί νά διολισθαίνει σέ οἰκουμενιστικές πρακτικές μέ ἀποκορύφωμα τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, τόν Ἰούνιο τοῦ 2016.


Σ’ αὐτή συνέβησαν “σημεῖα καί τέρατα”! Ἀνετράπη πλήρως τόσο ἡ οὐσία ὅσο καί τό συνολικό πνεῦμα τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱεραρχίας τόν Μάιο τοῦ 2016. Καί αὐτό γιατί ἡ ὅλη ὑπόθεση πού ἀπασχόλησε κυρίως τήν Ἱεραρχία ἦταν τό ἄν θεωροῦνται ἤ ὄχι Ἐκκλησίες οἱ ἑτερόδοξοι. Στήν πολύωρη καί γεμάτη ἀντεγκλήσεις συζήτηση πού πραγματοποιήθηκε ἀποφασίστηκε νά γίνει ἡ πρόταση “νά ἀντικατασταθοῦν ὅλες οἱ φράσεις πού χαρακτηρίζουν ὡς “Ἐκκλησίες” τούς ἑτεροδόξους καί ἀναφέρονται στίς σχέσεις μέ τούς ρωμαιοκαθολικούς καί 

τούς προτεστάντες”. 

Ἔτσι, σύμφωνα μέ τήν ἀπόφαση – πρόταση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στά πρός ἐπικύρωση κείμενα τῆς Μεγάλης Συνόδου, ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶχε λάβει σαφῆ ἐντολή: “ὅπου ὑπάρχει ἡ λέξη “Ἐκκλησία” καί ἀναφέρεται στούς ρωμαιοκαθολικούς καί στούς προτεστάντες, θά πρέπει νά ἀντικατασταθεῖ μέ τούς ὅρους 

“ὁμολογία” ἤ “χριστιανική 

κοινότητα””. 

Τήν πρόταση αὐτή μάλιστα ἡ Ἱεραρχία ἀποφάσισε νά τήν ὑποστηρίξει σθεναρά καί χωρίς ὑποχωρήσεις. «Ἄς μείνουμε μόνοι. Μοναδικοί κήρυκες τῆς Ὀρθοδοξίας. Γνήσιοι ἐκφραστές», διεκήρυσσε ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας, κύριος εἰσηγητής τοῦ θέματος στήν Ἱεραρχία, δίνοντας τό στίγμα αὐτῆς τῆς ἀπόφασης. Ὁ στόχος, λοιπόν, καί ἡ δέσμευση πού ἔθεσε ἡ Ἱεραρχία μέ τήν ἀπόφασή της στόν Ἀρχιεπίσκοπο καί τούς Ἀρχιερεῖς, πού συναποτελοῦσαν τήν ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού τόν συνόδευε, ἦταν σαφής: νά μήν γίνεται ἀναφορά τοῦ ὅρου “Ἐκκλησία” σέ σχέση μέ τούς ἑτεροδόξους.


Ἀπό κεῖ καί πέρα Κύριος οἶδε τί ἀκολούθησε. Τό σίγουρο εἶναι ὅτι ἡ ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού ἐλήφθη στίς 25 Μαΐου 2016 ἄλλαξε σκανδαλωδῶς 

ἐν μιᾷ νυκτί. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ Ἀρχιερεῖς πού μετεῖχαν στήν ἀντιπροσωπεία, πλήν τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, προχώρησαν σέ μία ὠμή παραβίαση τῆς ἐντολῆς πού εἶχαν λάβει. Ἀποφάσισαν νά κατατεθεῖ μία νέα πρόταση, ἤτοι “ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνοµασίαν ἄλλων ἑτεροδόξων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁµολογιῶν”. 


Λειτούργησαν δηλαδή μέ ἀπόλυτα ἀντισυνοδικό τρόπο, ὑπερβαίνοντας τήν ἐξουσιοδότηση πού εἶχαν λάβει ἀπό τό ἀνώτατο ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι ἡ Ἱεραρχία.


Ἀδιαφάνεια, μεθοδεύσεις, 

ἐκδουλεύσεις, ἀπειλές, 

ἐκτροπές, πονηρίες, ψεύδη.

Αὐτές εἶναι οἱ βάσεις πάνω στίς ὁποῖες στηρίχτηκε ὁ ἐν λόγω διάλογος. Αὐτές εἶναι οἱ ἀρχές πάνω στίς ὁποῖες οἰκοδομήθηκαν οἱ ἀγαπητικές σχέσεις. Ὅλα ἐπιτρέπονται κι ὅλα καταλύονται στό ὄνομα τῆς ἀγάπης! “Ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καί ἡμῖν” τοῖς παροῦσι νά μή μείνει τίποτε ὀρθό ἤ ὄρθιο! Οἱ παρόντες, λοιπόν, στήν σύνοδο ἔκριναν σωστό νά μετέλθουν ὅλων τῶν ὅπλων πού διαθέτει τό ὁπλοστάσιο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Προκειμένου δέ νά πραγματοποιήσουν τό σχέδιό τους γιά μιά ἑνότητα στό ὄνομα τῆς ἀγάπης, ὄχι ὅμως καί στό ὄνομα τῆς Ἀληθείας, ἀλλά τοῦ ψεύδους, ἔφτασαν στό σημεῖο νά ἀποδειχθοῦν “ἀχθοφόροι” τοῦ λειτουργήματος καί ἀξιώματός τους, γιά ὅσους προτιμοῦσαν νά προδώσουν τήν Ἀλήθεια τῆς Πίστεως ἐν ὀνόματι μιᾶς ἀθεόφοβης φιλαδελφίας.


Ἐκτός αὐτοῦ, παραβίασαν κάθε δεοντολογία, διέσυραν κάθε ἀρχή δημοκρατικῆς ἐκπροσώπησης καί κατέλυσαν ἐν τέλει τόν ἱερό θεσμό τῆς Συνοδικότητας. ΑΝΕΡΥΘΡΙΑΣΤΑ. Δέν ντράπηκαν, δέν φοβήθηκαν, δέν δίστασαν νά ἀνατρέψουν αὐθαίρετα καί προκλητικά ἀτιμώρητα τόν Κανονισμό Λειτουργίας τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.


ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ, ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

 ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ


Του Αγίου Ισαάκ του Σύρου

=====


Οι αγωνιστές δοκιμάζονται, 

για να αυξήσουν τον πνευματικό τους πλούτο.


Οι χλιαροί

για να αναγκαστούν 

να προφυλάξουν τον εαυτό τους 

από εκείνα που τους βλάπτουν.


Οι απομακρυσμένοι

για να ξαναπλησιάσουν τον Θεό.


Οι κοιμισμένοι

για να ξυπνήσουν …”


ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΠΗΓΑΙΝΑΜΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΣΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ

 


Tuesday, September 28, 2021

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ ΜΟΣΧΑΣ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ ΜΟΣΧΑΣ;

Του Παναγιώτη Τελεβάντου

======

Διαβάσαμε στην ιστοσελίδα “Ρομφαία”:

Ανθρωπίνως αγωνιούμε πολύ, που σήμερα ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως προσχώρησε στο σχίσμα, διότι κοινώνησε μαζί με σχισματικούς και αναγνώρισε τους αυτοχειροτόνητους, όσους δεν διαθέτουν έγκυρη χειροτονία, ως κανονικούς αρχιερείς», είπε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Πολύ περίεργη η αντίληψη 

του Μακαριώτατου Μόσχας 

περί Σχίσματος.

Η βοώσα πραγματικότητα είναι ότι η Εκκλησία της Ρωσσίας προχώρησε σε Σχίσμα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και τις Εκκλησίες της Κύπρου και της Ελλάδας εξαιτίας του ότι ενέταξαν στα Δίπτυχα των Εκκλησιών τους τον Μακαριώτατο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιο, ως τον Προκαθήμενο της 15ης Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Και όχι μόνο αποσχίστηκε από τις 4 Αυτοκέφαλες Εκκλησίες το Πατριαρχείο Μόσχας, αλλά δεν φείδεται αθέμιτων προσπαθειών 

για να προσδώσει 

πανορθόδοξη έκταση 

στο Σχίσμα.

Σταμάτησε ποτέ ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος να μνημονεύει τον Μόσχας Κύριλλο; Τον έβγαλε ποτέ από τα Δίπτυχα του Οικουμενικού Θρόνου;

Ποτέ!

Σταμάτησαν ποτέ οι Προκαθήμενοι της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας, της Κύπρου και της Ελλάδας ακόμη και της Ουκρανίας να μνημονεύουν ποτέ τον Πατριάρχη Ρωσσίας;

Τον έβγαλαν ποτέ από τα Δίπτυχα των Εκκλησιών τους παρόλον ότι το Πατριαρχείο Μόσχας αφαίρεσε από τα Δίπτυχά του τις 4 Εκκλησίες που μνημονεύουν τον Μακαριώτατο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιο;

Ποτέ!

Επομένως ποιος κάνει 

Σχίσμα Μακαριώτατε 

Μόσχας;

Αυτός που έχει ενταγμένες στα Δίπτυχα όλες τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες ή αυτός που αφαίρεσε από τα Δίπτυχα 4 Αυτοκέφαλες Εκκλησίες και προσπαθεί να δημιουργήσει σχισματικούς πυρήνες σε άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες;

Ισχυρίζεστε, Μακαριώτατε Μόσχας, ότι θεωρείτε Σχισματικό το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις άλλες 3 Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, επειδή κατά τον ισχυρισμό σας έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με τον Κιέβου Επιφάνιο και την Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησίας τους οποίους θεωρείτε Σχισματικούς.

Γιατί προβαίνετε σε αυτόν 

τον ασύστατο ισχυρισμό, 

Μακαριώτατε;

1.) Δεν γνωρίζετε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο επανέφερε υπό την Δικαιοδοσία του την Εκκλησία του Κιέβου; 

2.) Αγνοείτε ότι αποκατέστησε τους πρώην Σχισματικούς; 

3.) Διέλαθε της προσοχής 

σας ότι συγκάλεσε “Ενωτική Σύνοδο”, η οποία εξέλεξε τον Κιέβου Επιφάνιο ως τον πρώτο Προκαθήμενο της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας; 

4.) Είναι δυνατόν να αγνοείτε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκχώρησε 

Αυτοκεφαλία στην Εκκλησία 

της Ουκρανίας;

5.) Ποια Πανορθόδοξη Σύνοδος κήρυξε ανυπόστατη την επαναφορά της Εκκλησίας του Κιέβου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο; 

6.) Ποια Πανορθόδοξη Σύνοδος θεώρησε την αποκατάσταση των πρώην Σχισματικών άκυρη;

7.) Ποια Πανορθόδοξη Σύνοδος 

ακύρωσε την Αυτοκεφαλία που 

εκχώρησε το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο στην Ουκρανία;

8.) Επομένως πώς νομιμοποιείστε να αφαιρέσετε από τα Δίπτυχα όσες Εκκλησίες αναγνώρισαν την Αυτοκεφαλία της Ουκρανίας;

9.) Είναι δυνατόν να αγνοείτε την ρήση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ότι "ούτε το αίμα του μαρτυρίου δεν μπορεί να ξεπλύνει την αμαρτία του Σχίσματος;"

10.) Μακαριώτατε Μόσχας! Συνειδητοποιείτε ότι "παίζετε εν ου παικτοίς" και ότι υπάρχει Θεός και Ημέρα της Κρίσεως;

ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΕ ΤΑΜΑΣΟΥ! ΑΚΥΡΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΧΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΕ ΤΑΜΑΣΟΥ! ΑΚΥΡΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΧΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

=====


Διαβάσαμε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας “Φιλελεύθερος” συνέντευξη που παραχώρησε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού κ. Ησαίας στην κ. Μαρία Παναγιώτου αναφορικά με τις πολιτιστικές δραστηριότητες της Μητροπόλεως Ταμασού.


Στην συνέντευξή σας, Πανιερώτατε, είπατε πολλά για τα πολιτιστικά δρώμενα της Μητροπόλεώς σας, αλλά για την ταμπακιέρα 

ουδείς λόγος.

Γνωρίζετε -βεβαίως- ότι το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι η δημιουργία Σχίσματος, σύμφωνα με τον κορυφαίο Πατέρα και Διδάσκαλο της Εκκλησίας μας Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.


Εσείς, όμως, Πανιερώτατε Ταμασού, αντάμα με τον Μητροπολίτη Κύκκου και τον Μητροπολίτη Λεμεσού και τους υποτακτικούς του, αρνείστε να συλλειτουργήσετε με τον Μακαριώτατο Κύπρου, επειδή η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου με πλειοψηφία των 3/5 των μελών της αποφάσισε να εντάξει τον Μακαριώτατο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. 

Επιφάνιο στα Δίπτυχα 

της Εκκλησίας της 

Κύπρου.

Βεβαίως είχατε κάθε δικαίωμα να διαφωνήσετε με την απόφαση της πλειοψηφίας. 


Είχατε κάθε δικαίωμα να παραθέσετε την επιχειρηματολογία σας γιατί δεν έπρεπε η Ιερά Σύνοδος να λάβει αυτή την απόφαση.


Αλλά δεν έχετε απολύτως κανένα δικαίωμα να δημιουργείτε Σχίσμα στην Εκκλησία της Κύπρου επειδή δεν σας είναι αρεστή 

η απόφαση της πλειοψηφίας.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Πανιερώτατος Λεμεσού είπε ότι δεν αρνείται να υποταχθεί στην απόφαση της πλειοψηφίας και ότι δεν έχει πρόβλημα να συλλειτουργήσει με τον Μακαριώτατο Κύπρου.


Αν όντως αυτή θα αποδειχθεί στην πράξη η απόφασή του, χαρά “επί γης και εν Ουρανώ.” 


Στην πορεία του αυτή, προφανώς, αν υλοποιηθεί, θα τον ακολουθήσουν και οι υποτακτικοί του επίσκοποι.


Τι σημαίνει αυτό; 

Ότι εσείς και ο Μητροπολίτης Κύκκου θα μείνετε μόνοι στην σχισματική σας πορεία.


Σας παρακαλούμε θερμά και υικά να αποστείτε του σχισματικού σας φρονήματος.


Σας παρακαλούμε θερμά και υικά εσείς και ο Μητροπολίτης Κύκκου, αλλά και ο Μητροπολίτης Λεμεσού, να αναζητήσετε αμέσως την ευκαιρία για να συλλειτουργήσετε με τον Μακαριώτατο για να ακυρωθεί στην πράξη το εν δυνάμει Σχίσμα, το οποίο -ως μη οφείλατε- δημιουργήσατε.


Η Πατερική και Κανονική ομόφωνη Παράδοση της Ορθόδοξου Εκκλησίας είναι ότι δεν δημιουργούμε Σχίσμα ποτέ και για κανένα λόγο.