Sunday, May 31, 2015

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ


Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

«Το δε Πνεύμα το Άγιον και αυτό μεν εκ του Πατρός, αλλ’ ου γεννητώς, αλλ’ εκπορευτώς» - Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Του θεολόγου κ. Β. Χαραλάμπους
=====

Η κύρια αιτία που έχουν αποκοπεί οι Παπικοί από την Εκκλησία ήταν η αιρετική προσθήκη του Filioque. Αυτό έγινε αιτία να θέσουν εαυτούς εκτός Εκκλησίας και η αιτία να απωλέσουν την Χάριν.

«Η και ‘’εκ του Υιού’’ εκπόρευσις του Αγίου Πνεύματος εισάγει την διαρχίαν ή τον ημισαβελλιανισμόν εις την Αγίαν Τριάδα, υποτιμά το Άγιον Πνεύμα και παραποιεί όλην την Τριαδολογίαν» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης (’Ορθοδοξία και Παπισμός). Αλλού σημειώνει στο ίδιο σύγγραμμα: «Δια του Filioque η Δύσις προσεπάθησε να κατανοήσει ‘’λογικώς’’ το μυστήριον της Αγίας Τριάδος καταργούσα την αντινομίαν του Τριαδικού μυστηρίου και δεικνύουσα τον ανθρωποκεντρικόν χαρακτήρα της θεολογίας της».

Να σημειώσουμε ότι ο Πάπας Σέργιος Δ΄ (1009-1012 μ.Χ.) έβαλε την αυθαίρετη προσθήκη του «filioque», ενώ προηγουμένως ο Πάπας Λέων Γ΄ (796-816 μ.Χ.) Ορθοδόξως την πολέμησε.

«Ο μεν γαρ Πατήρ αναίτιος και αγέννητος· ου γαρ εκ τινος, εξ εαυτού γαρ το είναι έχει. Ο δε Υιός εκ του Πατρός γεννητώς. Το δε Πνεύμα το Άγιον και αυτό μεν εκ του Πατρός, αλλ’ ου γεννητώς, αλλ’ εκπορευτώς», αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Για την αίρεση του Filioque σημειώνει ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης πως «η αίρεσις του Filioque έχει τας συνεπείας της εις την εκκλησιαστικήν και την προσωπικήν ζωήν, αι οποίαι γίνονται επίσης ανθρωποκεντρικαί», και ότι «οι παρεκκλίσεις από την πίστιν δεν αλλοιώνουν την Θεολογίαν μόνο της Εκκλησίας, αλλά και διαστρέφουν και αυτήν την πνευματικήν και εκκλησιαστικήν ζωήν» (’Ορθοδοξία και Παπισμός). 

Ας μη λησμονούμε ότι ο λίβελλος του ψεύδους τον οποίο κατέθεσε στην Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη ο Καρδινάλιος Ουμβέρτος στις 15 Ιουλίου 1054, ως απεσταλμένος του Πάπα, το δογματικό αυτό θέμα ανέφερε ως αιτία. Στον λίβελλο των Παπικών κατηγορούντο οι Ορθόδοξοι ως Πνευματομάχοι και Θεομάχοι, καθότι απόκοψαν από το σύμβολο της Πίστεως την αιρετική προσθήκη «και εκ του Υιού», που είχε θεσπίσει η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος. Το ψεύδος τούτο καταρρίπτεται από την Εκκλησιαστική Ιστορία. Τόσους αιώνες δεν είναι το Σύμβολο της Πίστεως που είχε θεσπίσει η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος, που απαγγελόταν σε  Ανατολή και Δύση, χωρίς  την αιρετική προσθήκη; 

Αν προστρέξει κανείς στην «Κατήχηση της καθολικής εκκλησίας» (Catechismo della Chiesa Cattolica) των Παπικών (Αρθρο 1, Εδάφια 245-248), θα διαπιστώσει την Παπική εμμονή στην αιρετική προσθήκη του Filioque, με την ψευδή αναφορά ότι το Σύμβολο της Πίστεως χωρίς την προσθήκη αυτή ανήκε στην Ανατολική όπως αναφέρει Παράδοση. Η ανάγνωση του Συμβόλου της Πίστεως από τον Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ στο Τόλεδο αλλά και στην Αθήνα επί Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, δεν καταδεικνύει δείγμα καλής θέλησης αλλά σκοπιμότητα. Επίσης φανερώνει και το γεγονός ότι και οι ίδιοι οι Παπικοί αμφιβάλλουν  για την αιρετική προσθήκη των, καθότι κάποιος ο οποίος κάνει τόσους αγώνες για κάτι που το θεωρεί θέμα Πίστεως, δεν κάνει υποχωρήσεις ως δείγμα καλής θέλησης.

Πώς, λοιπόν, έχουν αρθεί τα αναθέματα επί Πατριάρχου Αθηναγόρα, χωρίς να αρθεί η αιτία των αναθεμάτων, που ήταν η αιρετική προσθήκη του Filioque;

ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Μας εστάλη το πιο κάτω μήνυμα αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη ψήφιση νομοσχεδίου από την Κυπριακή Βουλή που θα νομιμοποιεί το φρικαλέο έγκλημα των εκτρώσεων. Αναφέρει το μήνυμα:

“Σας ενημερώνουμε ότι προωθείται από ομάδα βουλευτών πρόταση νόμου, που θα επιτρέπει τις ελεύθερες και δωρεάν εκτρώσεις στα δημόσια νοσηλευτήρια χωρίς αιτιολόγηση μέχρι και τη 12η εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Η έκτρωση είναι φόνος εκ προμελέτης ανυπεράσπιστων παιδιών και οφείλουμε να αντιδράσουμε έντονα σε αυτόν τον δολοφονικό νόμο. Θα σας αποστείλουμε το συντομότερο δυνατό υλικό το οποίο θα καταδεικνύει τον εγκληματικό χαρακτήρα των εκτρώσεων. Επείγει να αντιδράσουμε άμεσα. Σε πρώτη φάση σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε να κάνετε τις εξής δύο ενέργειες:
(α) Ένας συμπατριώτης μας ξεκίνησε ήδη  συλλογή ηλεκτρονικών υπογραφών διαμαρτυρίες. Πηγαίνετε στον ιστοτόπο 
http://chn.ge/19cix56?recruiter=230201106 και υπογράψτε και εσείς. Ενημερώστε όσους περισσότερους φίλους, συγγενείς και γνωστούς σας μπορείτε, για να υπογράψουν και εκείνοι.
(β) Στείλτε στον Πρόεδρο της Βουλής και στους βουλευτές που προωθούν αυτή την πρόταση νόμου ηλεκτρονικό μήνυμα διαμαρτυρίας. 
Εισηγούμαστε αυτό το περιεχόμενο: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ. ΟΙ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΦΟΝΟΙ ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ!
Σας δίνουμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Προέδρου της Βουλής και των συγκεκριμένων βουλευτών.
Θερμή παράκλησή μας είναι να μπείτε στον κόπο να στείλετε αυτά τα μηνύματα και να προτρέψετε φίλους, γνωστούς και συγγενείς σας να στείλουν και εκείνοι.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
Γιαννάκης Ομήρου, Πρόεδρος Βουλής president@parliament.cy 
Σκεύη Κουτρα-Κουκουμά skoukouma@parliament.cy
Αθηνά Κυριακίδου akyriakidou@parliament.cy
Στέλλα Κυριακίδου skyriakidou@parliament.cy
Ρίκκος Μαππουρίδης amappourides@parliament.cy
Ρούλα Μαυρονικόλα rmavronikola@parliament.cy

Παρακαλούμε θερμά όλους τους αναγνώστες του ιστολογίου να στείλουν μήνυμα στον πρόεδρο της Βουλής της Κύπρου και στους συγκεκριμένους βουλευτές που προωθούν το νομοσχέδιο-Δράκουλα δολοφονίας των εμβρύων μέχρι τον τρίτο μήνα της κυήσεως. Είναι η καλύτερη δυνατή πίεση στους βουλευτές και ελπίζουμε ότι θα τους αποτρέψει από το μεγάλο έγκλημα της νομιμοποίησης των εκτρώσεων. Αφού δεν φοβούνται τον Θεό και δεν τους ελέγχει η συνείδησή τους, ας ελπίσουμε ότι θα φοβηθούν τις πολιτικές συνέπειες της ανομίας τους.

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Του Θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού
=====

Στην τελευταία του ομιλία προς τους μαθητές του ο Χριστός μίλησε και για το Άγιο Πνεύμα. Στην ομιλία αυτή, που έγινε λίγο πριν από το εκούσιο πάθος του Κυρίου ο Χριστός αναφέρεται όχι μόνο ονομαστικά στο Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά και αποκαλύπτει στους Αποστόλους, όπως και σ’ όλους τους χριστιανούς γενικά, βασικές αλήθειες για τον Παράκλητο, το Πνεύμα της αληθείας. Μια βασική αλήθεια είναι ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Λέει χαρακτηριστικά ο Κύριος: «όταν δε έλθει ο Παράκλητος, ον εγώ πέμψω υμίν παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, ό παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού» (Ιωάν. ιε΄26).  Αυτόν το λόγο του Κυρίου παραποίησαν, συν τοις άλλοις, οι Παπικοί, που, περιφρονώντας τον ίδιο τον Χριστό μιλάνε, ανερυθριάστως, για το ότι δήθεν το Πνεύμα το Άγιον «εκπορεύεται από τον Πατέρα και από τον Υιό». 

Όπως καταλαβαίνουν οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ μιλάμε για την αίρεση του Φιλιόκβε (Filioque) που αντιστρατεύεται: 
α) τα λόγια του ιδίου του Σωτήρος Χριστού, 
β) τις αποφάσεις των Αγίων εκατόν πεντήκοντα Πατέρων της Β΄ εν Κωσταντινουπόλει Οικουμενικής Συνόδου, της οποίας προήδρευσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος 
γ) τις αποφάσεις της Γ΄Οικουμενικής Συνόδου της εν Εφέσω, η οποία απαγόρευσε με τον ζ΄ Κανόνα της οποιανδήποτε προσθήκη ή αφαίρεση στο Σύμβολο της Πίστεως, και 
δ) τις  αποφάσεις ορθοδόξων παπών, όπως του Αγίου Λέοντος, που όταν έμαθε για την αίρεση αυτή (που εκκολάφθηκε στην ψευδοσύνοδο του Τολέδο από Ισπανούς επισκόπους στα 589 ) την καταδίκασε χωρίς δεύτερη σκέψη και έβαλε να γράψουν το Σύμβολο της Πίστεως σε δύο αργυρές πλάκες, έξω από τη βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, στα ελληνικά και τα λατινικά. Και σημείωσε από κάτω ο ορθόδοξος ιεράρχης της πρεσβυτέρας Ρώμης: - Αυτά τα έγραψα εγώ ο Λέων, για να υπερασπίσω την Ορθόδοξη πίστη. Τελικά όταν οι Γερμανοί επέβαλαν δικό τους πάπα στα 1014, έγινε επίσημη διδασκαλία του Παπισμού η αίρεση του Filioque. Από τότε, μέχρι και σήμερα. 

Φυσικά το Βατικανό, σαν τον μυθικό Πρωτέα, αλλάζει προσωπεία ανάλογα με την περίσταση. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να επιτρέπει στους εν Ελλάδι Παπικούς να απαγγέλλουν το Σύμβολο της Πίστεως ΧΩΡΙΣ το Φιλιόκβε (Filioque). Στη Δύση όμως και στους ανά την Υφήλιον Παπικούς επιβάλλεται να έχουν το Filioque σαν επίσημη διδασκαλία!!! Όντως “μίξις άμικτος και τέρας αλλόκοτον”. Από την άλλη, όλοι οι Προτεστάντες δέχονται ασυζητητί το Φιλιόκβε, παρά το γεγονός ότι αντιβαίνει στην Αγία Γραφή!!! 

Αυτούς τους ανθρώπους, δηλ. τους πνευματομάχους Παπικούς, ονομάζουν ορισμένοι «αδελφήν Εκκλησίαν της πρεσβυτέρας Ρώμης»!!! Με τον επικεφαλής της αιρέσεως αυτής ανταλλάσσουν επ’ εκκλησίαις λειτουργικόν ασπασμόν. Αυτούς που δεν έχουν μυστήρια, που πολεμούν και υποβιβάζουν το Πνεύμα το Άγιον, που «όλον συγκροτεί τον θεσμόν  της Εκκλησιας»!!!

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ


ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΑΝΑΞΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΞΕΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

ΕΝΑΣ ΑΞΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ.

ΑΚΟΥΣΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΜΟΝΟΝ ΕΠΑΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ.

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΥΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑ ΝΑ ΕΥΑΡΕΣΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ.

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΡΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΜΕ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ Ο ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΑΝΑΓΚΑΙΟΣ Ο ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Του Πανοσ. Αρχιμ Ιωήλ Κωνστάνταρου
=====

Δεν αρκεί να ισχυρίζεται κάποιος ότι ευρίσκεται εντός του σκάφους της Εκκλησίας απλώς και μόνον. Φυσικά, αυτό είναι εκ των ων ουκ άνευ. Χρειάζεται επιπλέον να υπακούει στα κελεύσματα της αληθείας εφαρμόζοντας αυτά σε κάθε πτυχή της ζωής. Και τούτο διότι, ναι μεν το σκάφος, παρά τις θύελλες και τα κύματα που αντιμετωπίζει, παρά τις συμπληγάδες των αιρέσεων και του οικουμενισμού, της αθεΐας και της Νέας Εποχής, είναι βέβαιον ότι θα φθάσει στον προορισμό του, στον ακύμαντο λιμένα της Βασιλείας των Ουρανών. Όσοι όμως επιβαίνουν επί του σκάφους δεν είναι βέβαιον ότι και αυτοί θα προσορμισθούν και θα λάβουν το ποθούμενον. Και αυτό όχι διότι υπάρχει πρόβλημα εις το σκάφος-Εκκλησία, αλλά διότι αυτοί ως επιβάτες, αντί να υπακούσουν στις εντολές των Αγίων, υψώνουν την θρασείαν κεφαλήν τού εγωισμού, νομίζοντες ότι θα διορθώσουν την αποκεκαλυμμένη αλήθεια.

Η Εκκλησία είναι η σώζουσα διότι είναι ΑΓΙΑ. Ομολογούμε όλοι μας πίστιν “εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν”. Αυτό, διότι ο αρχηγός της, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι Άγιος. Ο Άγιος των αγίων. Και άγιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Παρά τα ανθρώπινα λάθη, παρά τις αμαρτίες και τις ελλείψεις, η Εκκλησία μας είναι Αγία και μόνο εντός Αυτής καθαρίζουμε εαυτούς “από παντός μολυσμού σαρκός και Πνεύματος και επιτελούμεν αγιοσύνην εν φόβω Θεού”. Αυτός είναι και ο λόγος που όχι μόνο σεβόμαστε την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, αλλά με την σφενδόνην τού Πνεύματος είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όσους έρχονται έξωθεν μη φέροντες την διδαχήν, ή όσους έχει παρασύρει ο Σατανάς έσωθεν για να αλλοιώσουν τόσο το δόγμα όσο και τον αγιαστικόν τρόπον ζωής που κατέχει το Σώμα του Χριστού.

ΔΙΧΩΣ ΤΙΤΛΟΔΙΧΩΣ ΤΙΤΛΟ

Της Χριστουφάντου
=====

Κάποιος μίλαγε μονάχος,
μόνος μέσα στή νυχτιά
καί βρεθήκαν λογισμοί του
στήν δική σου τήν καρδιά.

Κάποιος ἔλεγε στήν νύχτα
τόν κρυφό του λογισμό,
καί τόν ἔφερ᾽ ὁ ἀγέρας
στήν αὐλή σου κεραυνό.

Κάποιος πάλευε τήν νύχτα
μόνος μέ τήν λογική
κι ἔγιν᾽ ἡ σκέψι φυλακή
πολλά γεννήθηκαν "γιατί ".

Κι ἀπόκαμε στή λογική
μυστήριο μεγάλο
τ᾽ ἄφησε ὅλα στόν Θεό
δέν συλλογιέται ἄλλο.

Saturday, May 30, 2015

ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Διαβάσαμε στο Amen.gr:

“Την πολύτιμη συνεισφορά του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου στους διαλόγους με τους ετερόδοξους επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 

Ειδικότερα αναφερόμενος στη συμμετοχή του Μητροπολίτη Μεσσηνίας στους διαλόγους με τους ετερόδοξους, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι αποτελεί “πολύτιμο στέλεχος όχι μόνο της Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά και της Ορθοδοξίας.” 

“Είναι το δεξί χέρι του Προέδρου του Διαλόγου με την Καθολική Εκκλησία του Μητροπολίτη Περγάμου και σε άλλα οικουμενικά φόρουμ” είπε ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας για να προσθέσει με νόημα: Εκφράζει την αυθεντική φωνή της Ορθοδοξίας. Τον χρειαζόμαστε και τον εκτιμούμε”.

Σχολιάζουμε κάποια σημεία της δήλωσης του Παναγιότατου:

1.) Δεν υπάρχει καμιά “καθολική Εκκλησία”, όπως την χαρακτηρίσατε Παναγιότατε, και το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα. Υπάρχει μόνον το Πατριαρχείο της παλαιάς Ρώμης, που έχει εκπέσει στην αίρεση, και το οποίο είναι γνωστό ως Βατικανό. Οι Παπικοί μπορούν να αποκαλούνται Λατίνοι και Φράγκοι και δεν είναι σε καμία περίπτωση Εκκλησία. Ούτε Ρωμαίοι είναι, ούτε καθολικοί είναι. Εσείς κατεξοχήν είστε ο Πατριάρχης των Ρωμηών και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι “καθολική”, όπως ομολογούμε στο Σύμβολο της πίστεως.

2.) Αλλά, αφού αναγνωρίζετε το Βατικανό ως Εκκλησία και στοιχείστε στην κακοδοξία της συμφωνίας του Μπαλαμάντ που αναγνωρίζει έγκυρα μυστήρια στους Παπικούς, φυσικό είναι να επαινείτε τον Σεβ. Μεσσηνίας ο οποίος -όπως πολύ καλά γνωρίζετε-, είναι κόκκινο πανί για τους πιστούς εξαιτίας της κακοδοξίας του για τη “διηρημένη Εκκλησία” και όχι μόνον.

3.) Ότι ο Σεβ. Μεσσηνίας είναι το δεξί χέρι του Σεβ. Περγάμου επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση του στη συνείδησή μας, αφού είναι γνωστόν ότι ο Σεβ. Περγάμου είναι ο επιτελάρχης των οικουμενιστικών σχεδιασμών του Φαναρίου, όπως είναι εξίσου γνωστόν ότι έχει διατυπώσει κακόδοξες θεολογικές θέσεις εν οις και η "βαπτισματική θεολογία".

4.) Ο ισχυρισμός σας ότι ο Σεβ. Μεσσηνίας εκφράζει την αυθεντική φωνή της Ορθοδοξίας, προκαλεί σε όλους μας βαθύτατο πόνο και ταυτόχρονα αφήνει εσάς ανεπανόρθωτα εκτεθειμένο.

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Διαβάσαμε στον “Ορθόδοξο Τύπο” από το “Αγιορειτικό Βήμα”:

“Μετὰ τὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἀποφάσισε νὰ τὸν συμπεριλάβει στὸ ἁγιολόγιό της. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου: “Μὲ εὐχαριστία στὸν Κύριο ἐλάβαμε τὴν εἴδηση τοῦ δοξασμοῦ μεταξὺ τῶν ἁγίων τοῦ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.

Συμπεριλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Παϊσίου ἐκ τοῦ Ἄθω στὸ ἁγιολόγιον τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ ὁρισμὸ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης του τὴν 29η Ἰουνίου / 12 Ἰουλίου, ὅπως ὁρίζεται στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως”.. είπε ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίωνας”.

1.) Εκφράζουμε τη μεγάλη μας χαρά επειδή η Εκκλησία της Ρωσίας ακολούθησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην αγιοκατάταξη του Οσίου Παισίου. Αυτό τιμά την Εκκλησία της Ρωσίας τα μέλη της οποίας τιμούσαν ήδη τον Όσιο Παίσιο ως άγιο και πριν την Αγιοκατάταξή του. Όπως εμείς τιμούμε τους Αγίους της Ρωσίας, έτσι και οι ομόδοξοι Ρώσοι αδελφοί μας τιμούν τους Ελληνικής καταγωγής αγίους. Οι Άγιοι συντελούν όσο κανείς άλλος στην υπέρβαση του εθνοφυλετισμού στην Εκκλησία.

2.) Η αναγνώριση του Οσίου Παισίου, όμως, έχει κάποιες συνέπειες επειδή ο Όσιος Παίσιος ήταν μεγάλος πολέμιος της αίρεσης του Οικουμενισμού, όπως ήταν όλοι ανεξαίρετα οι σύγχρονοι Άγιοι και οι μεγάλοι Γέροντες της Ορθοδοξίας.

3.) Δυστυχώς η Εκκλησία της Ρωσίας ακολουθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο στους οικουμενιστικούς ακροβατισμούς. Αναγνωρίζει ως έγκυρα τα μυστήρια των Παπικών καθ’ εαυτά -και όχι κατ’ οικονομίαν αν επιστρέψουν στην Εκκλησία-, συμμετέχει στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών (ΠΣΕ) και προβαίνει σε διάφορες συμπροσευχές και ποιμαντικές παραστάσεις με ετερόδοξους ακόμη και με αλλόθρησκους.

4.) Προσευχόμαστε η διδασκαλία του Οσίου Παισίου του Αγιορείτη, ο οποίος απεκάλεσε τον μεγάλο αποστάτη της πίστης μας Αθηναγόρα ως μοιχό κατά το πνεύμα επειδή αγάπησε άλλη γυναίκα από την νόμιμη του σύζυγο την Ορθοδοξία, να φωτίσει τους Ρώσους ιεράρχες ώστε να αποστούν από τις οικουμενιστικές θέσεις που πρεσβεύουν.

5.) Η Εκκλησία της Ρωσίας από μόνη της μπορεί να γκρεμίσει σαν χάρτινο πύργο τον Οικουμενισμό αν τηρήσει την ορθή στάση σε θέματα πίστεως. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να γίνει η πρώτη Εκκλησία, όχι στα πρεσβεία τιμής, αλλά στη συνείδηση των πιστών επειδή φρυκτωρεί τις αλήθειες της πίστεως. Τώρα όμως;

Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ

Του Πανοσ. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρου
=====

Η Εκκλησία ονομάζεται ΜΙΑ. Και είναι όντως μία διότι ο ιδρυτής της και αρχηγός της, ο Χριστός είναι ένας και μία είναι η αλήθεια την οποία κηρύσσει η Εκκλησία. Εάν ένας αρνείται να παραδεχθεί την μοναδικότητα της Εκκλησίας και θεωρεί τις δογματικές αυτές αλήθειες ξεπερασμένες· εάν κηρύσσει δικά του οθνεία διδάγματα και αλλοιώνει την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, αυτός είναι αιρετικός και αποκόπτεται από το Σώμα τής Εκκλησίας. Όπως επίσης δυνάμει αιρετικοί έχουν καταντήσει οι οικουμενιστές που κακοδόξως διδάσκουν ότι υπάρχουν πολλές σώζουσες Εκκλησίες.

Και μόνο που θα κηρύξει ένας “ορθόδοξος ποιμένας” τέτοιου είδους απαράδεκτες δοξασίες και οικουμενιστικές ανοησίες, προσωπικώς έχει χάσει την χάρι του Θεού καίτοι τα μυστήρια που τελεί είναι έγκυρα. Επομένως ομιλούμε περί κακού ποιμένος, πλανεμένου και λύκου εν δορά προβάτου.

Εννοείται δε ότι η σωτηρία τόσο αυτού αλλά και όσων επιμένουν να τον ακολουθούν αντί να τον ελέγξουν και να τον αποκόψουν, καθίσταται προβληματική. Αυτά μας διδάσκει η Ιερά Αποστολική παράδοσις, αυτά διασαλπίζουν επί του θέματος οι Άγιοι και αυτά πιστεύουμε και ομολογούμε έστω κι αν ορισμένοι δυσαρεστούνται, που μακάρι να συμβαίνει αυτό, μήπως και κάποιες ψυχές αφυπνιστούν από τον ύπνο της πνευματικής ραστώνης και του επάρατου συμβιβασμού. Ο πιστός λοιπόν Ορθόδοξος Χριστιανός ενωμένος με την Εκκλησία του και καθοδηγούμενος από τους Αγίους και από τους φωτισμένους και θεούμενους ποιμένες και μοναχούς πιστεύει και ακολουθεί επακριβώς όσα διδάσκει η Εκκλησία. Ζει στο φως, αγωνίζεται κατά της ποικίλης πλάνης και των εκφραστών αυτής, όποια θέση και αν κατέχουν τα τέκνα του σκότους και προσανατολίζει την ζωή του στις εντολές του Θεού.

Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΚΑΙ Η ΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΚΑΙ Η ΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Αναφέρει το “Γεροντικό”:

“Μερικοί ασκητές, που άκουσαν τη φήμη του αββά Αγάθωνα και τη μεγάλη διάκριση που είχε, πήγαν να τον επισκεφθούν. Θέλοντας να τον δοκιμάσουν αν οργίζεται, τον ρώτησαν: «Εσύ είσαι ο Αγάθων, που λένε πως είσαι πόρνος και υπερήφανος;» «Nαι, αδελφοί μου, εγώ είμαι». «Εσύ είσαι o Αγάθων ο φλύαρος και κατάλαλος;» «Nαι, αδελφοί μου, εγώ είμαι». «Εσύ είσαι ο Αγάθων ο αιρετικός;»

Τότε ο Αγάθων αποκρίθηκε: «Όχι, δεν είμαι αιρετικός!» Οι ασκητές τον ρώτησαν να τους πει, γιατί όσα του έλεγαν πρώτα τα παραδέχονταν για τον εαυτό του, ενώ το λόγο τούτο, με την κατηγορία του αιρετικού, δεν τον βάσταξε;

Και ο αββάς Αγάθων τους απάντησε: «Τα πρώτα, αποδίδω στον εαυτό και αυτό συνιστα όφελος για την ψυχή μου. Το δε αιρετικός, σημαίνει χωρισμός από του Θεό, και δεν θέλω να χωριστώ από το Θεό». Οι ασκητές θαύμασαν την πνευματική σοφία της διακρίσεως του γέροντα και έφυγαν πνευματικά οικοδομημένοι.”

Αυτή τη συγκλονιστική διήγηση θυμόμαστε σήμερα που η Εκκλησία μας γιορτάζει την Αγία Πεντηκοστή. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος έγινε στην Εκκλησία και η Εκκλησία είναι Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, δηλαδή είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Κάθε απόπειρα παραχαράξεως της πίστεως βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα που οδήγησε την Εκκλησία σε όλη την αλήθεια. 

Οι Οικουμενιστές προσβάλλουν το Άγιο Πνεύμα με τον τρόπο που πολιτεύονται γι’ αυτό είναι επιβεβλημένο καθήκον μας να ομολογούμε την πίστη μας και να ελέγχουμε όσους προσχώρησαν στον συγκρητισμό. Αν δεν το κάνουμε θα δώσουμε λόγο στο Θεό γι’ αυτό.

Η ΑΙΩΝΙΑ ΑΝΟΙΞΙΗ ΑΙΩΝΙΑ ΑΝΟΙΞΙ

Της Χριστουφάντου
=====

Ἄνοιξι μοσχοβόλησε
κι Ἀπρίλης μέσ᾽ στά ἄνθη,
πεταλουδίτσες ὄμορφες
βγήκανε γιά σεργιάνι.

Τά λουλουδάκια φόρεσαν
τήν γιορτινή στολή τους,
τά μελισσάκια τρέχουνε
νά παίξουνε μαζί τους.

Πουλάκια ἔστησαν χορό,
τ᾽ ἀρνάκια στό λιβάδι,
μέ χρώματα θεσπέσια
στολίσθηκε ἡ πλάσι.

Θά ᾽ρθῃ κι ὁ Μάης σύντομα
τ᾽ ἀηδόνι νά μᾶς φέρῃ
θά κελαηδῇ στή ρεματιά
τήν νύχτα θά μαγεύῃ.

Τά ταξιδιάρικα πουλιά
ἤρθανε στίς φωλιές τους
καί τιτιβίζουνε γλυκά
στίς γνώριμες αὐλές τους.

Καί σάν ὁ ἄνεμος φυσᾷ
ἀνθόμυρο σκορπάει,
χρυσοφεγγίζ᾽ ὁ οὐρανός
κι ὁ ἥλιος τραγουδάει.

Ὅλη ἡ κτίσις ζωγραφιά,
λάμπουνε τά ἀστέρια
φέγγουνε ᾽κεῖ ἀπό ψηλά
σάν νά ᾽ναι ἁγιοκέρια.

Φεγγάρια διαμαντόπετρες
τόν οὐρανό στολίζουν
ἡ πούλια κι ὁ αὐγερινός
ἀσήμια ἀρμενίζουν

Κι ὅποιος θωρεῖ τῆς θάλασσας
μετάξι τό οὐράνιο
ταξίδι ὀνειρεύεται
στ᾽ ἀπέραντο γαλάζιο.

Τά δένδρα πράσινα φοροῦν
πηγοῦλες κελαρύζουν
ζῶα πτηνά καί ἑρπετά
Δημιουργό θυμίζουν.

Κι  ἐμεῖς  στίς  ἅγιες ἐκκλησιές
Ἀνάστασι ὑμνοῦμε
"Χριστός Ἀνέστη" ψάλλουμε
καί Τόν παρακαλοῦμε.

Στήν ἰδική Σου Ἄνοιξιν
τ᾽ ἀστείρευτόν Σου νέκταρ
φώτισον ν᾽ ἀπολαύσουμε
γλυκύτατόν μας Ἔαρ!

ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΒΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΒΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

Του θεολόγου κ. Β. Χαραλάμπους
=====

Ετοιμάζεται νομοσχέδιο για να επιτρέπεται η έκτρωση πριν τον τρίτο μήνα της κύησης, για συζήτηση στην Κυπριακή Βουλή. Δυστυχώς θα ψηφιστεί έστω και αντιβαίνουν σε αυτά που διδάσκει η Εκκλησία μας. Το αυτό δεν έπραξαν και για το θέμα των  ομοφυλοφίλων; 

Ετοιμάζεται σχετικός νόμος, παρά το γεγονός ότι περιήλθε εις γνώση των η θέση της Εκκλησίας. Βουλευτές προβαίνουν σε ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με όσα διδάσκει η Εκκλησία μας σε αυτό το θέμα. 

Η Εκκλησία μας εφόσον πιστεύει ότι «άμα το σώμα και η ψυχή», όπως λέγει Άγιος Γρηγόριος Νύσσης, θεωρεί ως φόνο την άμβλωση σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο. «Την ψυχήν ούτε γαρ προυφίσταται του σώματος, ούτε μεθυφίσταται. Αλλ’ άμα τη τούτου γενέσει κτίζεται και αυτή» λέγει Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης (Κλίμαξ, Λόγος Κστ΄).

O Άγιος Γρηγόριος Νύσσης στο σύγγραμμά του «Εξήγησις του Άσματος των Ασμάτων», Λόγος Ζ΄. Σαφώς δεν προηγείται το σώμα της ψυχής, αλλ’ η ψυχή γίνεται «ομοχρόνως» με το σώμα. Ούτε γαρ σώμα προ της ψυχής αφίστατο, ούτε ψυχή προ του σώματος» αναφέρει ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης, P.G. 89,724. «Η μέντοι ψυχή συνέχουσα το σώμα, ω και συνεκτίσθη, πανταχού του σώματος εστίν…» λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς  στα Εκατόν Πεντήκοντα Κεφάλαια (Συγγράμματα Τόμος Ε΄).

Δεν είναι πρωτόγνωρο βουλευτές να προβαίνουν σε νομοθετήματα που αντιβαίνουν στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία μας φυσικά προβαίνει σε ενέργειες όταν πληροφορείται τέτοιες απαράδεκτες προθέσεις που αντιβαίνουν στη διαδασκαλία της. 

Όμως για μια ακόμη φορά η Εκκλησία μας αγνοείται και θα συνεχίσει να αγνοείται από αυτούς που προσμετρούν πάνω από τις αξίες της Πίστης μας, το τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού γνωρίζουν τη θέση της Εκκλησίας μας. Όμως; Αυτό ας το απαντήσουν αυτοί οι οποίοι επιμένουν να ψηφίζουν βουλευτές που είναι έτοιμοι να υποβάλουν νόμους που αντιτίθενται στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, με γνώμονα τη ‘’υψίστη’’ γι’ αυτούς Ευρωπαϊκή αυθεντία.  

Είναι πολύ λυπηρό να αναφέρεις ή να παραδέχεσαι ότι ανθρωπίνως είναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξει η πρόθεσή τους, και να μην υποβληθεί το γενοκτόνο νομοσχέδιο.  

Friday, May 29, 2015

ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΟΙ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΟΙ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Ο επίλογος της τραγωδίας του πρώην Μητροπολίτη Ράσκας κ. Αρτέμιου (Ραντοσάβλιεβιτς) γράφτηκε χθες, 29 Μαίου 2015. Ο Σεβ. κ. Αρτέμιος και ο πρόσφατα υπό αυτού αντικανονικά χειροτονηθείς ως επίσκοπος κ. Νικόλαος, αναθεματίστηκαν από τη Σύνοδο της Ιεραρχίας της Σερβικής Εκκλησίας.

Ο Σεβ. κ. Αρτέμιος, όχι μόνον δεν δέχθηκε να συμβιβαστεί με τη Σύνοδο, αλλά δεν δέχθηκε καν να συναντήσει τους εκπροσώπους της Συνόδου που ήθελαν να του παραδώσουν το υπόμνημα της Ιεραρχίας.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Σεβ. κ. Αρτέμιος βρίσκεται εν αδίκω. Προχώρησε σε σχίσμα, στάθηκε ακλόνητος στις σχισματικές θέσεις του και όξυνε την κατάσταση μέχρι που η Εκκλησία της Σερβίας τελικά τον αναθεμάτισε.

Μπορεί οι Σέρβοι Ιεράρχες να θεωρούν ότι με τον αναθεματισμό του θα λυθεί το πρόβλημα. Πολλοί πάντως έχουν εκφράσει το φόβο ότι μετά τον αναθεματισμό του ο Σεβ. κ. Αρτέμιος και οι οπαδοί του θα γίνουν ακόμη πιο ριζοσπαστικοί και θα συγκροτήσουν πλήρη σύνοδο με νέες χειροτονίες επισκόπων. Το ότι θα είναι αντικανονικές χειροτονίες είναι πλέον ή βέβαιον, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο αναθεματισμός των δύο επισκόπων θα αποτρέψει την παγίωση του σχίσματος.

Ο Σεβ. Αρτέμιος άρχισε καλά. Αγωνιζόνταν εναντίον του Οικουμενισμού, αλλά σταδιακά διολίσθησε στο σχίσμα. Δεν αντελήφθη ότι ο αγώνας του χριστιανού δεν είναι αρκετό να διεξάγεται εναντίον του Οικουμενισμού. Είναι επιβεβλημένο να διεξάγεται παράλληλα και προς το άλλο άκρο: Το σχίσμα.