Friday, May 31, 2013

ΕΞΑΙΡΕΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ π. ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΣΥΝΑΞΗ”
ΕΞΑΙΡΕΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ π. ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΣΥΝΑΞΗ”

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
===============

Λόγω του ορμητικού και ενθουσιώδους του χαρακτήρα, ο π. Ιωάννης Φωτόπουλος συχνά παρεξηγείται ή τουλάχιστον γίνεται εύκολα στόχος από όσους τον αντιπαθούν.

Η πραγματικότητα είναι ότι ο π. Ιωάννης κατοχυρώνει με πολύ ισχυρά επιχειρήματα τις θέσεις του και μελετά εις βάθος το θέμα το οποίο πραγματεύεται.

Το πρόσφατο σχόλιό του για το περιοδικό “Σύναξη” είναι ισχυρή απόδειξη ότι ξέρει θεολογία και ότι μελετά σε βάθος τα θέματα για τα οποία μιλά.

Οι παραπομπές του σε πλείστα όσα τεύχη του περιοδικού και η γνώση της θεολογικής υποδομής των συνεργατών της “Σύναξης” αναλύονται με συγκεκριμένα παραδείγματα, ενώ ανιχνεύει με επιτυχία τις πηγές των κακόδοξων κειμένων που δημοσιεύονται συχνά από τις στήλες του περιοδικού.

Το κείμενο είναι πολύ εκτενές - σχεδόν 5,οοο λέξεις - και γι’ αυτό δεν μπορούμε να το αναδημοσιεύσουμε ολόκληρο.

Παραθέτουμε όμως στη συνέχεια ένα απόσπασμα:

“Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων προτείνουμε στό κατεστημένο τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ νά ἀκολουθήσει τό δικό του δρόμο. 

Ἔτσι κι ἀλλιῶς οἱ ἀπόψεις τῶν περισσοτέρων συνεργατῶν τοῦ περιοδικοῦ ἔχουν χαρακτηριστικά σέκτας. 

Ἔχουν μιά δική τους ἰδέα περί Ἐκκλησίας, πού ἐκτείνεται ἔξω ἀπό τά κανονικά της ὅρια. 

Ἄς διαλεχθοῦν λοιπόν μέ τίς ἄλλες θρησκεῖες καί αἱρέσεις ἄς συμπροσεύχονται μαζί τους, αφοῦ ὅλοι οἱ ἀλλόθρησκοι «κινοῦνται μέσα στήν ἀκτινοβολία τῆς δόξας» τοῦ Θεοῦ. 

Ἄς ἀγκαλιάσουν ἕνα «συμπαντικό Χριστό» πού μπορεῖ νά μήν ὑπάρχει κιόλας! 

Ἔχουν τούς δικούς τους «Πατέρες», ὅλους τούς ξένους στοχαστές. 

Ἔχουν στό νοῦ τους μιά ἄλλη λατρεία ΄μέ διαφορετικούς ναούς χωρίς τέμπλα, μέ ἄλλα τροπάρια στή δημοτική γλώσσα, μέ ἄλλη μουσική, μέ ἀράσωτους παπάδες, μέ ψυχοθεραπευτές στή θέση τῶν πνευματικῶν. 

Ἔχουν καί τή δική τους θεολογία πού ἀμφισβητεῖ τή θεοπνευστία τῆς Αγίας Γραφῆς πού διαθέτει μιά περίεργη ἐσχατολογία καί Βασιλεία πού ἔχει εἰσβάλει στό ἐνθάδε, μέ ἀμφίβολη τήν ὕπαρξή μας μετά θάνατο καί μέ ἀμφιλεγόμενο Παράδεισο καί «ἁδυνατότητα» Κολάσεως. 

Τούς φαίνεται πολύ ἀληθινός καί σοβαρός ὁ Τέρυ Ἤγκλετον - πού κανείς δέν τόν ξέρει - καί τό ἔργο του «Πίστη λογική καί ἐπανάσταση» (τεύχ. 123) καί πολύ παραμυθᾶς καί φαντασιόπληκτος ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Διάλογος! 

Ἄς φτιάξουν λοιπόν τή δική τους «ἐκκλησία».

Στήν Ἐκκλησία μας ἀρκεῖ ἡ ἁγιωτάτη Πίστη καί Παράδοσή Της. 

Ὅσα διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή καί Παράδοση μᾶς εἶναι ἀρκετά. 

Θέλουμε τή βεβαιότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι τούς αὐτοσχεδιασμούς τῆς θολοκουλτούρας. 

Μᾶς ἀρέσουν, μᾶς τέρπουν καί μᾶς ὁδηγοῦν πρός τόν Κύριό μας οἱ ναοί μας μέ τά ἱερά τέμπλα, τήν τέλεια ὑμνογραφία καί τήν ἀσύλληπτα κατανυκτική μουσική. 

Μᾶς χαροποιεῖ οἱ ἱερεῖς νά εἶναι ἐνδεδυμένοι ὅπως ὁ ἅγιος Νεκτάριος ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς ὁ π. Παΐσιος καί ὁ π. Πορφύριος. 

Τά θεολογικά καί ἀσκητικά συγγράματα τῶν ἁγίων Πατέρων παρέχουν σέ ὅλους ἀσφαλῆ τήν ὁδό τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. 

Σεβόμεθα τούς ἱερούς Κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν καί τοπικῶν Συνόδων πού ρυθμίζουν ὅλη τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἀποστρεφόμεθα τίς καταστροφικές καινοτομίες πού ἔχουν κυριολεκτικά διαλύσει καί τά τελευταία ὑπολείμματα ἐκκλησιαστικότητος στή Δύση. 

Δέν μεταίρουμε «ὅρια ἅ ἔθεντο οἱ Πατέρες ἡμῶν».

Ἀγαπητοι ἀδελφοί συνεργάτες, φανατικοί φίλοι καί ὁμοϊδεάτες τοῦ περιοδικοῦ ΣΥΝΑΞΗ εἶστε ἐλεύθεροι νά ἀκολουθήσετε τόν δρόμο σας!”

Συμφωνώ απολύτως με όσα λέγει ο π. Ιωάννης. 

Το άρθρο του όμως δεν απαντά τι πρέπει να συμβεί αν συνεχίσουν να λανσάρουν τις ίδιες προτεσταντόπληκτες ιδεοληψίες και ταυτόχρονα να θεωρούν ότι εκφράζουν το πνεύμα της Ορθοδοξίας;

Νομίζω η απάντηση είναι προφανής.

Στα θέματα της Εκκλησίας κανένας δεν δικαιούται να έχει προσωπικές απόψεις.

Τις προσωπικές μας απόψεις να τις κρατούμε για τα χρώματα που μας αρέσουν, για τους πίνακες που μας αρέσουν, για τη μουσική που μας αρέσει, για την πολιτική παράταξη που ψηφίζουμε και όσοι δεν έχουν κάτι πιο σοβαρό να κάνουν και ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, για την ομάδα που υποστηρίζουν.

Στα θέματα της Εκκλησίας είμαστε απολύτως υποχρεωμένοι, αντί το δικό μας στοχασμό, να πιστεύουμε και να διδάσκουμε “Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς εβράβευσεν.”

Αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε αυτό, η Εκκλησία - και δη οι επίσκοποι Της - οφείλουν να συζητούν εν Συνόδω αυτές τις κακοδοξίες, να λαμβάνουν σύμφωνες με την πίστη της Εκκλησίας αποφάσεις, να ζητούν από  όσους τις διατυπώνουν να ανακαλέσουν τις πλανεμένες θέσεις τους, και αν αρνηθούν να το κάνουν, να τους αποκόπτουν από το σώμα της Εκκλησίας.

Αλλιώς, αντί την ορθόδοξη εκκλησιολογία της κοινής πίστης, υιοθετούμε την εκκλησιολογία των Αγγλικανών την περίφημη - καλύτερα διαβόητη -comprehensiveness theory, όπου ο καθένας πιστεύει ότι θέλει και ότι του καπνίσει και παρόλα αυτά όλοι ανήκουν στην ίδια “Εκκλησία”.!!!

ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟΣ ΣΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ 13ΧΡΟΝΗ;


ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟΣ ΣΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ13ΧΡΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 23ΧΡΟΝΟ ΑΛΒΑΝΟ;

ΔΕΝ ΠΗΡΕ Η "ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ" ΜΑΣ ΤΟ ΚΤΕΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΟΝ "ΡΩΜΑΙΟ" ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΛΑ;

ΜΑ ΞΕΡΕΙΣ, ΛΕΝΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ, ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ...

ΚΑΚΩΣ ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΕΣ;

ΤΕΛΙΚΑ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ "ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΔΥΝΑΜΗ" , ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ, ΔΕΝ ΗΣΥΧΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ.!

ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ ΓΙΑ ΟΤΙ ΣΥΝΕΒΗΚΕ;

ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΦΤΑΙΝΕ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΦΤΑΙΕΙ Η ΙΔΙΑ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ ΣΤΟ ΚΛΑΡΙ ΣΤΑ 13 ΤΗΣ.

ΑΛΛΑ ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΝΟΥΜΕΡΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΕΙΝΑ.

ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΚΟ ΠΑΙΔΙ Ο ΑΛΒΑΝΟΣ! 

ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΤΙ ΣΤΑΥΡΟ ΦΟΡΑ!. ΟΥΤΕ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΑ ΗΤΑΝ!!! 

ΚΑΛΑ! ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ! ΕΣΤΩ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ! ΜΗ ΧΑΛΑΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΞΑΠΟΛΥΕΤΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ;ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΞΑΠΟΛΥΕΤΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ;

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=============

Οι μεταμοσχεύσεις από νεκρούς δότες είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα στο οποίο δεν υπάρχει ομοφωνία, όχι μόνον μεταξύ του ιατρικού κόσμου και της κοινωνίας, αλλά και μεταξύ των ιεραρχών και των θεολόγων.

Υπάρχει όμως μία πτυχή για την οποία τουλάχιστον ο γράφων δεν έχει υπόψη του κανένα υποστηρικτή εκ μέρους ανθρώπων της Εκκλησίας. 

Αναφερόμαστε στη λεγόμενη “εικαζομένη συναίνεση” για μεταμόσχευση όσων δεν καταθέτουν δήλωση περί του αντιθέτου σε περίπτωση που τους συμβεί κάποιο δυστύχημα.

Επομένως αφού όλοι οι ιεράρχες, αλλά και οι θεολόγοι που καταπιάνονται με το θέμα - εξ όσων γνωρίζω - συμφωνούν σ’ αυτό το σημείο, γιατί δεν εξαπολύεται Συνοδική Εγκύκλιος, η οποία να συνιστά στους πιστούς να υποβάλουν αυτή τη δήλωση χωρίς χρονοτριβή;

ΟΡΘΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΑΤΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣΟΡΘΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΑΤΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
==========

Διαβάσαμε στην τελευταία έκδοση του “Ορθοδόξου Τύπου”, αξιόλογο άρθρο του π. Διονύσιου Τάτση, αποσπάσματα του οποίου παραθέτουμε στη συνέχεια: 

“ΤΟ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ θέμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς μέρες μας εἶναι ἡ χειροτονία νέων ἱερέων. Ἐὰν συνεχιστεῖ ἡ σημερινὴ κατάσταση, δηλαδὴ τὸ κράτος νὰ ἀρνεῖται τὴ μισθοδοσία τῶν νέων ἱερέων, ἡ ἐπαρχία θὰ πληγεῖ, ἀφοῦ οἱ ἱερεῖς θὰ γίνουν περιζήτητοι καὶ οἱ θρησκευτικὲς ἀνάγκες τοῦ λαοῦ μας θὰ ἱκανοποιοῦνται μὲ μεγάλη δυσκολία. 

Οἱ Μητροπολίτες τῶν πόλεων δὲν ἀνησυχοῦν γιὰ τὸ τί θὰ συμβεῖ. Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι ἔχουν τὶς ἐνορίες τους γεμάτες ἀπὸ πιστοὺς καὶ μὲ πληθωρικοὺς ἱερεῖς. Ἀλλὰ καὶ πολλοὶ Μητροπολίτες τῆς ἐρημωμένης ἐπαρχίας ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ τί θὰ συμβεῖ, ἀφοῦ προτιμοῦν τὸν περισσότερο χρόνο τους νὰ βρίσκονται ἐκτὸς ἕδρας, περιφερόμενοι σὲ πανηγυρίζοντες Ἱ. Ναοὺς ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα ἢ κάνοντας διαρκεῖς διακοπὲς στὴν πρωτεύουσα. Ἀρέσκονται, δυστυχῶς, στὶς λαμπρὲς τελετές, τὶς πλούσιες ὑλικὲς τράπεζες, στὰ δῶρα, στὶς ὑποκριτικὲς δηλώσεις καὶ στὴν ἐπικοινωνία τους μὲ γνωστοὺς καὶ πνευματικὰ τέκνα.

Καὶ ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν, γιατὶ δὲν εἶναι συνδεδεμένοι μὲ τὶς Μητροπόλεις τους, τὸν τόπο καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Μετὰ τοὺς ἔρχεται καὶ ἡ ἐπιθυμία νὰ μετατεθοῦν πρὸς τὸ κέντρο. Παρόλο, ποὺ δὲν εἶναι τόσο εὔκολο τὸ μεταθετὸ τῶν Ἐπισκόπων, αὐτοὶ ἐλπίζουν.

Ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας συνήθως δὲν ἀσχολεῖται μὲ τέτοια θέματα. Τὰ ἀφήνει νὰ λυθοῦν μόνα τους, μὲ τὴν πάροδο τῶν ἐτῶν, ὅταν «ὡριμάσουν». Τὸ μόνο θέμα, ποὺ ἔντονα ἀπασχολεῖ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς, εἶναι ἡ ἐκλογὴ κάποιου Μητροπολίτου. Τότε δραστηριοποιοῦνται οἱ πάντες. Ὅλοι θέλουν νὰ πετύχουν τὴν ἐκλογὴ τοῦ δικοῦ τους Ἀρχιμανδρίτη ἢ ἀκολουθοῦν σήμερα τὴ γραμμὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, προκειμένου νὰ ἀποσπάσουν κάποια ὑπόσχεσή του γιὰ τὴν ἑπόμενη ἐκλογή. Δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχουν πολλοὶ ἔμπειροι ἐκκλησιαστικοὶ ἀρτοποιοί! Ξέρουν νὰ ζυμώνουν καὶ νὰ ρυθμίζουν καταστάσεις! Μὲ τὴν τακτικὴ ὅμως αὐτὴ παραθεωροῦνται ὑποψήφιοι, ποὺ ἐπὶ δεκαετίες ἐργάζονται θεοφιλῶς καὶ ἀποδοτικῶς στὴν Ἐκκλησία καὶ ὁ λαὸς τοὺς ὑπεραγαπᾶ. Καὶ αὐτὸ εἶναι μεγάλη ἀδικία, ἡ ὁποία προφανῶς καὶ θὰ κριθεῖ ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ θὰ τιμωρηθοῦν ὅσοι συμβάλλουν σὲ αὐτή. Δὲν πρόκειται νὰ μείνουν ἀτιμώρητοι ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν ἀξίους Μητροπολίτες, τὸ παζαρεύουν, γιὰ νὰ ἐκλέγονται ἀνάξιοι. Ἀλλὰ πῶς νὰ ἐκλεγοῦν ἐκεῖνοι, ποὺ ἔχουν φόβο Θεοῦ, ὅταν οἱ ἀποκλειστικοὶ ἐκλέκτορες (μόνο οἱ Μητροπολίτες ψηφίζουν) δὲν ἔχουν φόβο Θεοῦ καὶ ἡ κρίση τους ὑπηρετεῖ σκοπιμότητες, ποὺ ἐξοργίζουν τὸν Θεὸ καὶ ἀπογοητεύουν τὸν πιστὸ λαό;”

Με πολλή παρρησία ο π. Διονύσιος λέγει την αλήθεια. Δυστυχώς - με ελάχιστες εξαιρέσεις - οι ιεράρχες μας δεν συνειδητοποιούν το εύρος της καταστροφής στη συνείδηση των πιστών που θα προκαλέσει η ανυπαρξία ιερέων κυρίως στην ύπαιθρο.

Εξίσου θαρραλέα είναι η παρατήρηση ότι αυτά που προέχουν για την εκκλησιαστική ιεραρχία είναι τα κουκκιά που θα αποκτήσουν οι δελφίνοι του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου όταν προκύψει θέμα διαδοχής.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι ο π. Διονύσιος δεν διστάζει να καταδικάσει το θεομίσητο και λαομίσητο μεταθετό στο οποίο προσδοκούν πολλοί ιεράχες έστω και αν η επίτευξή του απαιτεί μεγάλη πλειοψηφία της Ιεραρχίας.

Επιπλέον επισημαίνει το πολύ θλιβερό φαινόμενο της συστηματικής απουσίας ορισμένων Μητροπολιτών από την έδρα τους για να παραστούν σε διάφορες φιέστες στην Ελλάδα και επέκεινα και στις πολύμηνες διακοπές τους, όχι στην έδρα τους, αλλά στην Αθήνα.

Και ενώ ο π. Διονύσιος πρέπει να επαινεθεί θερμά επειδή λέγει πολλές πικρές αλήθειες φοβούμαστε φόβον μέγα ότι κηρύσσει εις ώτα μη ακουόντων στη συντριπτική πλειοψηφία τους ιεραρχών.

Thursday, May 30, 2013

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΡΕΠΟΥΣΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΡΕΠΟΥΣΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
==========

Διαβάσαμε στο ιστολόγιο “Χριστιανική Βιβλιογραφία” σχόλιο για τις δηλώσεις της ανιστόρητης "ιστορικού" Μαρίας Ρεπούση ότι δήθεν συνιστά εθνικό μύθο ο χορός του Ζαλόγγου: 

“Ἂν τὸ Ζάλογγο εἶναι μυθοπλασία τοῦ Λαοῦ, τότε α) πρέπει ἡ κ. Συνωστισμοῦ νὰ ἀπαντήσει ἂν συντάσσεται μὲ τὸν Λαό ἢ μὲ τὴν “ἱστορικὴ ἀλήθεια” (της!) καὶ β) ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει μπορεῖ νὰ διαλέξει ποιό ρόλο τελικῶς προτιμᾶ: τῆς μυθικῆς Σκύλλας ἢ τῆς μυθικῆς Χάρυβδης! Δὲν γίνεται καὶ τὰ δύο ταυτοχρόνως! Οὔτε ὁ μύθος δὲν σηκώνει τέτοια ὑπερβολή.”

Καταρχήν να πούμε πόσο μας άρεσε ο όρος η κ. “Συνωστισμού”. 

Φοβούμαι όμως ότι οι καλοί διαχειριστές του ιστολογίου δεν αντιλαμβάνονται στην πληρότητά του το φαινόμενο Ρεπούση. 

Οχι μόνον μπορεί να υπερβαίνει το μύθο, αλλά ακόμη και τον θρύλο και να αποκτά διαστάσεις υπερκόσμιες.

Και Σκύλλα και Χάρυβδις και Μέδουσα και Μήδεια και σουλτάνα του Σόρος μπορεί να είναι ταυτόχρονα.

Μόνον Ελληνίδα δεν είναι!

Αλλά κι εμείς, οι ανεπρόκοποι που την ανεχόμαστε ακόμη στο Πανεπιστήμιο και στη Βουλή; 

Τι είμαστε;

Η ΚΥΡΑΤΣΑ ΤΗΣ ΑΙΣΧΥΝΗΣ ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕ!Η ΚΥΡΑΤΣΑ ΤΗΣ ΑΥΣΧΥΝΗΣ ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕ!

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=================

Διάβασα ένα εξαιρετικό κείμενο στο ιστολόγιο “Ρεσάλτο” αναφορικά με την αισχύνη του έθνους που ακούγεται στο όνομα Μαρία Ρεπούση.

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου:

Η «ιστορικός» Μαρία Ρεπούση θα καταγραφεί στην ιστορία σαν εξάμβλωμα αυθάδειας: ΟΧΙ τόσο διότι είναι διατεταγμένη «ιστορικός» (επιδοτούμενη μαζί με άλλους από «εστίες» του Σόρος) με στόχο να παραχαράξει και να αλλοιώσει την ελληνική ιστορία, αλλά για τις υστερικές εμμονές της…

Μετά τους «συνωστισμούς» και CIA, καθώς και τις υστερικές εμμονές της που αρνούνται τη γενοκτονία των Ποντίων, τώρα έβγαλε άλλη στριγκιά κραυγή: «Ο χορός του Ζαλόγγου είναι εθνικός μύθος»!!!

Εάν ήταν πραγματικά Ιστορικός και όχι «ιστορικός» υπηρεσίας, θα γνώριζε τη διαλεκτική της Ιστορίας: Οι ιστορικοί Θρύλοι δεν είναι μύθοι. Στηρίζονται σε αληθινά γεγονότα φορτισμένα συγκινησιακά, ίσως και με κάποια «μυθολογική» υπερβολή, μεταφερόμενα από γενιά σε γενιά μέσω της προφορικής παράδοσης. 

Πραγματικά γεγονότα της ιστορίας, συγκλονιστικά και ηρωικά γίνονται Θρύλοι μέσω της λαϊκής παράδοσης και λαϊκής μούσας: 

ΑΥΤΑ δεν είναι ιστορικοί μύθοι, ούτε κατασκευασμένα από κανέναν, απλώς μπορεί, το ιστορικό τους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ να «επενδύεται» με κάποιες συγκινησιακές «υπερβολές», με κάποιο «μυθολογικό» τσόφλι… 

Αν η κ. Ρεπούση ήταν Ιστορικός αυτό θα το γνώριζε. Αλλά δεν είναι Ιστορικός, εκτελεί «χρέη» επιδοτούμενου «ιστορικού»… 

Αλήθεια από πού αντλεί η κ. Ρεπούση το «ιστορικό» της απόφθεγμα: Ότι ο Χορός του Ζαλόγγου είναι μύθος; 

Βρισκόταν εκεί και κατέγραφε το συμβάν; 

Αν διέθετε λίγη σοβαρότητα θα μελετούσε τουλάχιστον τις μαρτυρίες εκείνων που ζήσανε τα χρόνια εκείνα και μάλιστα στα Ιωάννινα. 

Θα καταγράψουμε κάποιες: 

α). Ιάκωβος Μπαρτόλντυ: Πρώσος περιηγητής και διπλωμάτης (καθόλου ευνοϊκός προς τους Έλληνες) που Βρισκόταν την εποχή εκείνη (1803-1804) στα Ιωάννινα. 

Γράφει στο έργο του: «Ταξίδιον εις την Ελλάδα 1803 - 1804»: 

«Καμιά εκατοστή απ΄ αυτούς τους δυστυχισμένους είχαν αποτραβηχτεί βόρεια της Πρέβεζας στο Μοναστήρι του Ζαλόγγου. Τους επιτέθηκαν εκεί θεωρώντας ότι τάχα αυτή η τοποθεσία, πράγματι ισχυρή, θα μπορούσε να τους προσφέρει ένα νέο τόπο μόνιμης διαμονής, όπου και η σφαγή που ακολούθησε υπήρξε φρικτή. Τριάντα εννέα γυναίκες γκρεμίστηκαν από τα βράχια με τα παιδιά τους που μερικά ακόμη βύζαιναν.». ... 

δ).Φραγκίσκος Πουκεβίλ: Διέμεινε 10 χρόνια στην αυλή του Αλή Πασά. Το 1820 στο τρίτομο έργο του «Ταξίδι στην Ελλάδα» αναφέρεται στο επεισόδιο: 

«Ηρωικό θάρρος εξήντα γυναικών, που κινδύνευαν να παραδοθούν στη σκλαβιά των Τούρκων. Ρίχνουν τα παιδιά τους πάνω στους πολιορκητές σαν να ήταν πέτρες έπειτα, πιάνοντας το τραγούδι του θανάτου και κρατώντας η μιά το χέρι της άλλης, ρίχτηκαν στο βάθος της αβύσσου, όπου τα κομματιασμένα πτώματα των παιδιών τους δεν άφηναν μερικές να συναντήσουν το Χάρο, όπως θα το ήθελαν.» 

Υπάρχουν ακόμα και άλλες μαρτυρίες της εποχής εκείνης. Αλλά αυτές είναι υπέρ-αρκετές. 

Αλλά είπαμε. Η «ιστορικός» κ. Ρεπούση δεν νοιάζεται για την ιστορία. Άλλο έργο της έχει ανατεθεί…

Θαυμάσιο άρθρο και απολύτως τεκμηριωμένο.

Υπάρχει όμως κάτι που δεν αναφέρει το εξαιρετικό - από κάθε άποψη - αυτό άρθρο.

Ποιο είναι αυτό;

Οτι η "κυράτσα του έθνους" - η ντροπή όλων μας ανεξαίρετα - είναι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Και δεν βρίσκεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επειδή έγινε πραξικόπημα και την επέβαλε κάποια χούντα ως μέλος του, ούτε επειδή την διόρισε ο κ. Σόρος, η CIA, η Λέσχη Μπίντελμεργκ ή οι “σκοτεινές δυνάμεις”.

Η κυρία - και ο Θεός να την κάνει - Ρεπούση βρίσκεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επειδή κάποια γαιδούρια - απολογούμαι στα συμπαθή τετράποδα επειδή κάνω χρήση του ονόματός τους - την ψήφισαν και έτσι με την “τιμία” ψήφο τους εξελέγη βουλευτής.

Και ερωτώ: Πώς μπορεί να ελπίζει ένα έθνος ότι θα ξημερώσει καλύτερη μέρα γι’ αυτό όταν απροκάλυπτοι προδότες το εκπροσωπούν στο Κοινοβούλιο;

ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΟΥ ΨΑΛΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΟΡΙΑΣ;
ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΟΥ ΨΑΛΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΟΡΙΑΣ;

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
==============

Ηταν γνωστό σε όλους ότι ο Ιερός ναός Αγίου Δημητρίου Αστορίας - ο πιο ωραίος ίσως ναός ορθόδοξης Αρχιτεκτονικής της Εκκλησίας της Αμερικής - αντιμετώπιζε πρόβλημα για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλου ψάλτη.

Ξαφνικά εμφανίστηκε ένα νέο παιδί το οποίο είχε αξιόλογη μουσική παιδεία, είχε πολύ καλή φωνή, αλλά προπαντός η όλη παρουσία του στο ναό είχε εκκλησιαστικό ήθος και ήταν πολύ κατανυκτική η ψαλμωδία του.

Και τώρα;

Την περασμένη Κυριακή, που εκκλησιάστηκα στον Αγιο Δημήτριο, άκουσα έκπληκτος τον ιερατικώς προιστάμενο π. Νεκτάριο να λέγει ότι ο καλός ψάλτης έφυγε.

Η δικαιολογία που έδωσε ο Πανοσιολογιότατος για την απομάκρυνσή του δεν θα μπορούσε να πείσει ούτε ένα μωρό τριών χρόνων. 

Αργότερα όμως πληροφορήθηκα ότι διαδραματίστηκε ολόκληρο παρασκήνιο για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν ο καλός ψάλτης φύγει από την κοινότητα.

Πολλοί πιστοί έγραψαν επιστολές και ζήτησαν την παραμονή του. Αλλοι - πολλοί - σταμάτησαν να εκκλησιάζονται στον Αγιο Δημήτριο, επειδή αηδίασαν με την κατάσταση. Αλλοι επεχείρησαν να πείσουν κατ’ ιδίαν τους υπευθύνους, αλλά όλες οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες.

Ερώτημα: Ποιος ευθύνεται γι’ αυτή την ασχημία;

Ο π. Νεκτάριος τι έκανε για να σταματήσει την απομάκρυνση ενός ψάλτη - πρότυπο στην κοινότητα που προίσταται;

Το Διοικητικό Συμβούλιο πώς αντέδρασε;

Γνωρίζω ορισμένους επιτρόπους της κοινότητας - όλοι πολύ ευσεβείς άνθρωποι - και δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ενέχονται στο έγκλημα. Δεν έχουν λόγο να βλάψουν την κοινότητά τους. Δεν βρίσκονται σ’ αυτή τη θέση για να αυτοπροβάλλονται, αλλά για να προσφέρουν. Ποιο λόγο θα είχαν ποτέ να θέλουν η εκκλησία τους να χάσει ένα τόσο καλό - από κάθε άποψη - ψάλτη;

Δεν ξέρω - επαναλαμβάνω δεν ξέρω ΜΟΝΟΝ εικασίες κάνω, το λέγω με κάθε επιφύλαξη -, αλλά φοβούμαι ότι οι “Ιακωβίνοι” της κοινότητας, οι οποίοι παρόλα τα χρονάκια τους ζουν και βασιλεύουν και την κοινότητα κυριεύουν και καταδυναστεύουν και δεν την αφήνουν να κάνει προκοπή, έκαναν και πάλιν το θαυματάκι τους.

Υπάρχουν και άλλα που μας στενοχωρούν στην κοινότητα του Αγίου Δημητρίου Αστορίας γι’ αυτό θα επανέλθουμε - συν Θεώ - σύντομα. 

Παρά την επιθυμία μας να εκκλησιαζόμαστε σε όλους τους ναούς της Νέας Υόρκης θα περιορίσουμε σε μεγάλο βαθμό αυτή μας την πρακτική και θα εκκλησιαζόμαστε πιο τακτικά στην κοινότητά μας για να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις.

Κρίμα να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κρίμα.!

Διερωτώμαι: Μέχρι πότε το φάντασμα του Αθηναγορόπληκτου και Προτεσταντόπληκτου Ιάκωβου Κουκούζη θα πλανάται δυναστικά πάνω από τον ορίζοντα της Εκκλησίας της Αμερικής και της Ομογένειας και θα μολύνει το ορθόδοξό της φρόνημα;

ΝΕΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝΝΕΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
===========

Διαβάζουμε στο Εκκλησιαστικό Πρακτορείο Ειδήσεων “Ρομφαία”:

“Δύο ανήλικα κορίτσια βιάστηκαν από δύο μουσουλμάνους στο Πακιστάν.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μετά από μήνυση και αγωγή που κατέθεσε η μητέρα ενός από τα δύο ανήλικά κορίτσια.

Το έγκλημα διαπράχθηκε στο χωριό Ρόντε, όπου σύμφωνα με πληροφορίες οι βιαστές έκλεισαν τα κορίτσια σε ένα δωμάτιο και τα βίασαν μέχρι που έχασαν τις αισθήσεις τους.

Να σημειωθεί ότι συχνά οι Χριστιανοί στο Πακιστάν έρχονται αντιμέτωποι με τέτοια εγκλήματα, που πολλές φορές οι εγκληματίες μένουν ατιμώρητοι από την δικαιοσύνη.”

Την ώρα που οι εν Ελλάδι πολιτικοί συζητούν για το αντιρατσιστικό - γράφε φασιστικό και αντισυνταγματικό - νομοσχέδιο Ρουπακιώτη και την ώρα που ο Σεβ. Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος (Σαββάτος), προσφωνούσε το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο για να το διαβεβαιώσει για την αξία των Διαθρησκειακών διαλόγων ως της μόνης πορείας που θα φέρει την ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών, οι οπαδοί του “Προφήτη” που παρέλαβε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ το “Ιερόν Κοράνιο” - που επιδίδουν ως δώρο Ορθόδοξοι Πατριάρχες και άλλοι επίσκοποι - βίαζαν ομαδικά ανήλικα κοριτσόπουλα στο Πακιστάν μέχρι που έχασαν τις αισθήσεις τους.!!!

Και γιατί; 

Μόνον και μόνον επειδή ήταν χριστιανές.!!!

Από πρόσφατη Ανακοίνωση του Βατικανού
διαβάσαμε με φρίκη ότι εκατό χιλιάδες χριστιανοί χάνουν τη ζωή τους στον κόσμο κάθε χρόνο στα χέρια των Ισλαμιστών.

Και η Δύση; 

Δεν λέμε η χριστιανική Δύση επειδή η Ευρώπη σκότωσε το Θεό ήδη από τον 19ον αιώνα και κορδακιζόταν για τη Θεοκτονία! 

Η κοσμική Δύση με τη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ελευθερία του λόγου τι κάνει;

Ενθαρρύνει τους διάφορους Σόρους, τους Ρουπακιώτηδες και τις Ρεπούσηδες να κατεδαφίζουν και τα τελευταία οχυρά αντίστασης που θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν τον φασισμό του Ισλαμικού Μεσαίωνα που επέρχεται με βήμα ταχύ.

Σε κάθε περίπτωση ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος (Σαββάτος) έχει δίκαιο. 

Μόνον όταν συμπροσεύχεται, τρωγοπίνει σε χλιδάτα ξενοδοχεία και κάνει ψώνια σε εξωτικούς και κοσμοπολίτικους προορισμούς η jet set των Διαθρησκειακών Διαλόγων, υπάρχει ελπίδα καταλλαγής και ειρηνικής συνύπαρξης των θρησκειών και των πολιτισμών.

Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΦΟΒΟΥΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΦΟΒΟΥΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=============

Γράφει ο Ομολογητής Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος:

“Υπάρχει και η περίπτωση των εκμεταλλευτών-αθεόφοβων αλλά και των αφελών, δυστυχώς, όσον αφορά το κεφάλαιο του θαύματος.
Αυτή ακριβώς την καταραμένη κατάσταση της εκμεταλλεύσεως του θρησκευτικού συναισθήματος, βλέπουμε τόσο στην Παλαιά Διαθήκη, όσο και στην Καινή Διαθήκη, στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων με την χαρακτηριστική περίπτωση του Σίμωνος (Πραξ. Απ. Η' 18-21).
Αλλά και η περίπτωση του προφήτου Δανιήλ, είναι πολύ χαρακτηριστική και δείχνει σε τι μορφή θεομπαιξίας μπορεί να καταντήσει ο εκμεταλλευτής, αλλά και σε τι κατάντημα μια κοινωνία όταν υπάρχουν αυτοί που έχουν τον τρόπο να πλουτίζουν βάσει του πανανθρώπινου θρησκευτικού συναισθήματος (Δανιήλ Γ΄ Παράρτημα).

Όμως, δεν μπορεί να φυτρώσει το καρκίνωμα των εκμεταλλευτών και των αθεόφοβων, εάν δεν υπάρχει το σαπρό έδαφος των αφελών και των ανοήτων...

Αξίζει να μελετήσουμε τι ακριβώς συνέβαινε με τους ιερείς του Βηλ, και πώς ο «ανήρ των επιθυμιών» ο πρ. Δανιήλ, ξεσκέπασε την πλεκτάνη, εξευτέλισε τα καθάρματα, απέδειξε την αλήθεια και στη συνέχεια φόνευσε τον δράκοντα!

Φυσικά μια ζωντανή και ποιμαίνουσα Εκκλησία, διά των υπευθύνων ποιμένων της, θα πρέπει να ξεκαθαρίζει εν τω άμα τέτοιου είδους ζιζάνια, μικρόβια και σκουλήκια, εάν δεν θέλει να λάβει το δικαίωμα τούτο της καθάρσεως «εργολαβικώς», κανένας τύπος αντιχρίστου.

Να τονίσουμε επίσης ότι αυτά τα θέατρα, μόνο ευσέβεια δεν δείχνουν;

Αλλοίμονο δε, εάν κανείς πιστεύσει ότι η αλήθεια για να υπάρξει, χρειάζεται τα δεκανίκια της ανοησίας και της απάτης. 

Η στάση μας έναντι του θαύματος, πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη. Όπως ακριβώς δηλαδή την βιώνει η Εκκλησία μας και όπως αυθεντικά την μελετούμε στη Γραφή.

Ούτε απόρριψις των φανερών και γνησίων θαυμάτων, πράγμα που συνεπάγεται την βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, ούτε από την άλλη αφέλεια και αποδοχή των ποικίλων πράξεων των «αετονύχηδων», που «ποντάρουν» στην αφέλεια των ανθρώπων. Και αυτό για να μη γελά με τους απλοϊκούς ο διάβολος και μαζί του όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα.”

Πολύ ορθά όσα επισημαίνει με τόση παρρησία ο π. Ιωήλ.

Φυσικά το γεγονός ότι υπάρχουν αφελείς, ουδόλως μειώνει την ευθύνη των θεομπαικτών, οι οποίοι προσπαθούν να τους παραπλανούν με εξόφθαλμες θεομπαιξίες.

Τι να κάνουμε;

Υπάρχουν αφελείς, αλλά τις πλείστες φορές είναι καλοπροαίρετοι άνθρωποι.

Αυτό δεν δικαιολογεί το παράπαν την αποπλάνησή τους εκ μέρους των Θεομπαικτών που στόχο έχουν να κερδίσουν χρήματα, δόξα ή φήμη Αγίου.

Οι μεν είναι αναξιόπιστοι μάρτυρες λόγω αφελείας, οι δε - διαβολικά κινούμενοι - εμπαίζουν τον Θεό και εκμεταλλεύονται τους συνανθρώπους τους.

Ποιος πρέπει να βάζει φραγμό σε αυτές τις καταστάσεις;

Οπως πολύ ορθά επισημαίνει ο π. Ιωήλ, η οικεία Εκκλησιαστική Αρχή.

Αντί να γυρίζουν από πολυαρχιερατικό συλλείτουργο σε πολυαρχιερατικό συλλείτουργο οι ιεράρχες μας και αντί να περιάγουν την γην και την θάλασσαν όλην για να καταπατήσουν τους Ιερούς Κανόνες με τις ατέλειωτες συμπροσευχές με τους αιρετικούς και με τους αλλόθρησκους, οφείλουν - μεταξύ άλλων - να προφυλάσσουν το λαό του Θεού - και δη τους απλουστέρους τη καρδία - από τους Θεομπαίκτες.

Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.

Τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες μιας θεομπαιξίας ολκής του Ιωσήφ του Βατοπαιδινού του γνωστού και ως “χαμογελαστού παππού από την αιωνιότητα”.  

Ερωτούμε: Η Θεομπαιξία αυτή δεν περιήλθε εις γνώσιν του Παναγιότατου;

Στον Αθωνα πάντως, από άκρου εις άκρον, σε σκήτες, σε κελλιά και σε μοναστήρια πέφτει πολύ γέλιο - και αηδία - για το “χαμόγελο της αιωνιότητας.”

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν το αντελήφθη;

Τότε γιατί "ποιεί την νήσσαν;"

Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν τον Παναγιότατο να σιωπά μπροστά σε μια τόσο απροκάλυπτη Θεομπαιξία;

Και δεν πρόκειται μόνον για τον Οικουμενικό Πατριάρχη. 

Στο Φανάρι ζουν πολλοί αρχιερείς. 

Αυτοί γιατί σιωπούν και δεν επιλαμβάνονται της Θεομπαιξίας;

Τι να υποθέσουμε; 

Πάντως όχι κάτι που τιμά τον Παναγιότατο και τους Σεβασμιότατους ιεράρχες του Φαναρίου!

Θα μου πείτε ώστε: It is like this?

Απαντώ απερίφραστα: It is like that!

Πολλοί κατηγορούν τους γόνους του Ιωσήφ του Βατοπαιδινού ότι χρηματίζουν συγκεκριμένο λόγιο μοναχό που επιβιώνει με τη συγγραφή άρθρων και βιβλίων. 

Αναφέρονται επίσης σε επίσκοπο του Θρόνου που βρέθηκε χωρίς μοίρα από τον ήλιο και βοηθήθηκε από το Βατοπαίδι να βάλει μια στέγη πάνω από το κεφάλι του.

Και λοιπόν; Τι πήραν οι συγκεκριμένοι τους οποίους όλοι έχουν στο στόμα τους;

Peanuts πήραν, παράλληλα με πολύ προσωπικό διασυρμό, για την ελάχιστη "λογία" που τους δόθηκε.

Αν ξέρατε ποιοι και τι ποσά καταβρόχθισαν - και στο Αγιον Ορος και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και επέκεινα - για να "χαμογελάσει εκ της αιωνιότητος" ανενόχλητος ο αείμνηστος Μοναχός Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός, θα τρίβατε τα μάτια σας και τα αυτιά σας.