Monday, May 31, 2021

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι. Μ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ


ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι. Μ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΙΤΑΛΙΑΣ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

=====

Πάντοτε μπροστάρης στους αγώνες εναντίον του Οικουμενισμού ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ.

Με αφορμή τις εξοργιστικά απαράδεκτες δηλώσεις του Σεβ. Ιταλίας κ. Πολύκαρπου για τον Πάπα της Ρώμης και την εξουσία την οποία δήθεν εξακολουθεί να έχει στην Εκκλησία, η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς βρίσκει την ευκαιρία να πει τα πράγματα με το όνομά τους, να στηλιτεύσει τον Οικουμενισμό, να κατανομάσει τους εκπροσώπους του και να ελέγξει τον αλλοτριοεπίσκοπο Μητροπολίτη Ιταλίας Πολύκαρπο.

Είναι πραγματικά απογοητευτικό ότι οι κυριολεκτικά αιρετικές δηλώσεις του Σεβ. Ιταλίας δεν ξεσήκωσαν καθολική καταδίκη πανταχόθεν.

Αλλοίμονον αν οι επίσκοποι κηρύττουν από των δωμάτων γυμνή τη κεφαλή αιρέσεις και οι πιστοί (κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί) σφυρίζουν αδιάφορα λες και δεν συμβαίνει τίποτα.

Θερμά και υικά υποβάλλουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες στον Σεβ. Πειραιώς, επειδή στέκει πάντοτε άγρυπνος στο τιμόνι της επισκοπικής του ευθύνης, πραγματικός επίσκοπος = φρουρός των αληθειών της πίστεως και αποτολμά ευθεία σύγκρουση με τους αιρετικούς παρά τις λυσσαλέες προσωπικές επιθέσεις που δέχεται από τους Οικουμενιστές πανταχόθεν.  

ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ι. Μ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ


ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ι. Μ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

=====


Μᾶς ἔλαχε νά ζοῦμε σέ καιρούς ἀποκαλυπτικούς, κατά τούς ὁποίους δοκιμάζεται σκληρά ἡ σώζουσα ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐξαιτίας τῆς οἰκουμενιστικῆς λαίλαπας, ἡ ὁποία ἔχει ἀλώσει ἐπικίνδυνα μεγάλη μερίδα ὑψηλά ἱσταμένων ἐκκλησιαστικῶν προσώπων.

Ὕστερα ἀπό ἕναν καί πλέον αἰῶνα σκοτεινῶν καί φανερῶν διεργασιῶν τό πολυκέφαλο τέρας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐπέβαλε, ὡς «ἀνάγκη», τόν θρησκευτικό συγκρητισμό, γιά τήν δῆθεν ἑδραίωση τῆς παγκόσμιας εἰρήνης, ὁ ὁποῖος προϋποθέτει τήν σχετικοποίηση τῆς ἀμώμητης ὀρθοδόξου 

πίστεώς μας.

Μέ πραγματικά δαιμονικά διδάγματα κατασυκοφαντεῖται ἡ θεμελιώδης χριστιανική διδασκαλία, σύμφωνα μέ τήν ὁποία, ἡ ἀλήθεια εἶναι ἐνυπόστατος ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ καί ἑπομένως εἶναι μία καί μοναδική καί συνώνυμη μέ τή Σωτηρία.

Ὁ Κύριός μας ζητᾷ νά μήν ἀφαιροῦμε οὔτε ἕνα ἰῶτα ἀπό τόν σωτήριο λόγο Του.

Σαφέστατες εὐαγγελικές ἐντολές, οἱ ὁποῖες συμβουλεύουν τούς πιστούς νά ἔχουν πολύ συγκρατημένες καί διακριτικές σχέσεις μέ τούς ἀμετανόητους αἱρετικούς, παραθεωροῦνται καί διαστρέφονται, καλλιεργώντας μία περίεργη «ἀγαπολογία» πού ἀποτελεῖ οὐσιαστική ἄρνηση τῆς ἀγάπης, ἔφ ὅσον ἀδιαφορεῖς γιά τήν σωτηρία τῶν συνανθρώπου σου, ἐγκαταλείποντάς τους στόν δαιμονισμό τῆς 

ἀμετανοησίας τους.

Ἡ σαφής ἐντολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, «Μή γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γάρ μετοχή δικαιοσύνη καί ἀνομίᾳ; τίς δέ κοινωνία φωτί πρός σκότος; τίς δέ συμφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαλ; ἤ τίς μερίς πιστῶ μετά ἀπίστου; τίς δέ συγκατάθεσις ναῶ Θεοῦ μετά εἰδώλων;» (Β΄Κόρ.6,14-15) ἔπαψε νά ἔχει ἰσχύ; 

Ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελιστῆ τῆς Ἀγάπης, ἁγίου Ἰωάννου, «εἰ τίς ἔρχεται πρός ὑμᾶς καί ταύτην τήν διδαχήν οὐ φέρει, μή λαμβάνετε αὐτόν εἰς οἰκίαν καί χαίρειν αὐτῶ μή λέγετε. ὁ λέγων γάρ αὐτῶ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς» (Β΄Ἰωάν.1,10-11), θεωρεῖται «μισαλλόδοξος» καί 

«μή ἐφαρμόσιμος» στήν ἐποχή μας!

Κι ὅλα αὐτά, διότι ἡ λέξη καί ἡ ἔννοια τῆς αἵρεσης ἔχει διαγραφεῖ ἀπό τό λεξιλόγιο τῶν συγχρόνων μας θιασωτῶν τῆς λεγομένης «Οἰκουμενικῆς Κινήσεως», στήν ὁποία ἔχει στρατευτεῖ πλειάδα ὑψηλόβαθμων κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν θεολόγων.

Χωρίς ἀναστολές, δισταγμούς καί φόβο Θεοῦ, διακηρύσσουν πώς οἱ αἱρέσεις περιορίζονται στούς πρωτοχριστιανικούς αἰῶνες καί πώς στίς μέρες μας δέν ὑπάρχουν αἱρετικές πλάνες, ἀλλά διαφορετικές παραδόσεις, οἱ ὁποῖες, ὄχι μόνο δέν θεωροῦνται προβληματικές, ἀλλά «δῶρο Θεοῦ», διότι μποροῦν νά ἐμπλουτίσουν τήν παράδοσή μας 

καί τήν ἐμπειρία μας!

Μάλιστα, ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης (2016) ἀναγνώρισε, ἐμμέσως πλήν σαφῶς, τήν ἐκκλησιαστική ὑπόσταση τῶν συγχρόνων αἱρετικῶν κοινοτήτων μέ τήν «ἱστορική τους ὀνομασία» μή καταγνώσασα ὡς ὄφειλε ἐν χώρῳ καί χρόνω τίς ὑφιστάμενες αἱρέσεις καί μή ὀριοθετήσασα τήν σώζουσα πίστη.

Ὑπάρχει βεβαίως καί χειρότερη καί φρικωδέστερη προέκταση τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ: πολλοί ὑψηλόβαθμοι κληρικοί καί θεολόγοι «βλέπουν» σωτηρία καί στίς διάφορες 

θρησκεῖες τοῦ κόσμου.

Διαλέγονται μέ ἐκπροσώπους των ἐπί ἴσοις ὄροις, ἐπισκέπτονται τούς λατρευτικούς τους τόπους, συμπροσεύχονται, συνεστιάζονται, ὅπως στόν μουσουλμανικό «ἱερό δεῖπνο ἰφτάρ», καταφρονώντας τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, σύμφωνα μέ τήν ὁποία, πραγματική ἀδελφότητα δημιουργεῖ τό ἅγιο Βάπτισμα, ἡ συσσωμάτωση στό πανάγιο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ «ὑμεῖς δέ ἐστέ σῶμα Χριστοῦ καί μέλῃ ἐκ μέρους» (Α΄Κορ.12, 27).

Ἄν ἀφαιρέσουμε τά ὑπολείμματα τῶν ἀρχαίων αἱρετικῶν (νεστοριανούς, μονοφυσῖτες) κύρια ἑστία τῆς σύγχρονης κακοδοξίας, ἡ ὁποία παράγει συνεχῶς αἱρετικές δοξασίες τά 

τελευταία χίλια χρόνια, 

εἶναι τό Βατικανό.

Ἀφότου ὁ σεβάσμιος Πατριαρχικός θρόνος τῆς Δύσεως καταλήφθηκε ἀπό τούς αἱρετικούς καί βαρβάρους Φράγκους, ἀποκόπηκε ἀπό τήν Μία καί Ἀδιαίρετη Ἐκκλησία, ἄρχισε νά παράγει φρικώδεις πλάνες καί κακοδοξίες.

Ὡς κοσμικός ὀργανισμός διέπραξε ἀνείπωτα ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητας, γιά τά ὁποία οὐδέποτε μετανόησε ἐμπράκτως. Ἐπίσης οὐδεμία μετάνοια ἐκδήλωσε γιά τίς ἑκατοντάδες αἱρέσεις του, παρά τούς ἐδῶ καί μισό αἰῶνα ἀτέρμονους «θεολογικούς» διαλόγους μέ τήν Ἐκκλησία.

Ἀντίθετα μάλιστα, ἐμμένοντας στίς δαιμονικές του πλάνες, ἐπιχειρεῖ νά τίς ἐπιβάλλει καί στήν Ἐκκλησία. Δυστυχῶς μερικοί ἀδόκιμοι Ποιμένες ἁπλά ἀνέχονται τίς παπικές πλάνες, ἀλλά καί προσπαθοῦν νά τίς ντύσουν μέ ὀρθόδοξο ἔνδυμα, νά τίς ἀποδεχθεῖ τό ὀρθόδοξο πλήρωμα.

Πρόκειται γιά τόν λεγόμενο «λαϊκό οἰκουμενισμό». Γνωρίζουν πολύ καλά ὅτι ὁ λαός εἶναι ὁ τελικός καί ὕπατος φύλακας τῆς Ἀλήθειας καί ὡς ἐκ τούτου αὐτός πρέπει νά πεισθεῖ γιά τήν «ἀνάγκη» τῆς «ἕνωσης τῶν Ἐκκλησιῶν», πρέπει νά ἀποβάλλει τήν «πλάνη» καί τήν «μισαλλόδοξη» ἄποψη τοῦ παρελθόντος, ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση καί νά δεχθῆ ὅτι δέν μᾶς χωρίζουν διαφορές πίστης, ἀλλά διαφορετικές παραδόσεις καί ὡς ἐκ τούτου μποροῦμε νά ἑνωθοῦμε μαζί του!

ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ


ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

=====


Με πολλή θλίψη πληροφορούμεθα ότι ο π. Σάββας Σταυροβουνιώτης συνεχίζει να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα και γι’ αυτό του παρέχεται συνεχώς οξυγόνο, αλλά η κατάστασή του -τουλάχιστον επί του παρόντος- δεν εμπνέει σοβαρή ανησυχία.


Ο π. Θεοφάνης Σταυροβουνιώτης αποδιασωληνώθηκε πριν λίγες μέρες, αλλά δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Γι’ αυτό την διακονία του ανέλαβε ο π. Ιλαρίων Σταυροβουνιώτης που βρίσκεται στο πλάι του.


Ετέθη υπόψη μου πληροφορία ότι σήμερα θα γινόταν προσπάθεια να αποδιασωληνωθεί ο Αρχιμαδρίτης Αλέξιος Εγκλειστριώτης. Ας ελπίσουμε ότι αυτό έγινε κατορθωτό.


Είναι πολύ συγκινητικό να παρακολουθείς το γενικό ενδιαφέρον για την υγεία των εμπερίστατων πατέρων μας, αλλά και τόσων άλλων λαϊκών αδελφών μας, που πλήγηκαν από την φοβερή αυτή πανδημία.


Είθε Κύριος ο Θεός να επιταχύνει τα μάλιστα την πορεία της ανάρρωσής τους, για να επιστρέψουν υγιείς στις Μονές και στις οικογένειές τους.

Saturday, May 29, 2021

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ!

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ!


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

=====


Αύριο, Κυριακή 30 Μαίου 2021, οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας θα προσέλθουν στις κάλπες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για τις βουλευτικές εκλογές.


Ουδεμία αποχή είναι νοητή σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα που κινδυνεύει να καταληφθεί ολόκληρη από τους Τούρκους.


Διακυβεύονται, όχι απλά

πολλά, αλλά τα πάντα 

στην Κύπρο.

Οι αυριανές βουλευτικές εκλογές θα καθορίσουν οριστικά το μέλλον της Κύπρου.


1.) Καταρχήν θα δείξουν ποιες συμμαχίες θα δρομολογηθούν για τις επόμενες Προεδρικές εκλογές το 2023.


2.) Με πολύ ενδιαφέρον θα διαπιστωθεί πόσους ψήφους θα πάρουν τα αντιδιζωνικά κόμματα.


3.) Τα δύο μεγάλα κόμματα ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ θα λάβουν περισσότερο από το 50%;


4.) Αν το ΔΗΚΟ θα είναι -όπως όλα δείχνουν- το τρίτο κόμμα, ποιο ποσοστό 

θα εξασφαλίσει;

5.) Το άθροισμα των ψήφων του ΑΚΕΛ και του ΔΗΚΟ θα υπερβεί το 40%, ώστε να τους δοθει η δυνατότητα να συνεργαστούν για τις προεδρικές εκλογές;


6.) Ποιο θα είναι το ποσοστό αποχής; Θα υπερβεί το 25%;


7.) Πόσο ποσοστό θα δώσει την ψήφο του σε κόμματα που ουσιαστικά δεν έχουν βάσιμες ελπίδες να εισέλθουν στην Βουλή;


8.) Ποιες ενδοκομματικές διεργασίες θα υπάρξουν στα κόμματα ανάλογα με 

το αποτέλεσμα των 

εκλογών;

Γι’ αυτό αύριο όλοι στις κάλπες!


Με το βλέμμα στραμμένο στην Ελληνική Ιστορία της Κύπρου και στην ορθόδοξη πίστη μας και με το χέρι στην καρδιά, χωρίς προσωποληψίες και προκαταλήψεις και χωρίς κομματικές παρωπίδες, ας κάνουμε το καθήκον μας προς τον Θεό, την πατρίδα, την οικογένεια και τους συμπατριώτες μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙ


ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

=====


Ο π. Νεόφυτος Σταυροβουνιώτης πήρε εξιτήριο, μετά από μία μακρά παραμονή στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλευόταν με κορωνοιό για αρκετό μάλιστα διάστημα διασωληνωμένος.


Επέστρεψε στην Μονή της μετανοίας του για να συνεχίσει με τους υπόλοιπους πατέρες 

την ανάρρωσή του.

Δυστυχώς, όμως, σήμερα το πρωί, κατέστη επιβεβλημένο να πάει ασθενοφόρο στο Σταυροβούνι για να μεταφέρει τον Ιερομόναχο Σάββα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.


Στο πλευρό του π. Σάββα βρίσκεται ο π. Ιλαρίων, ο οποίος και στο παρελθόν έμεινε με πατέρες της Μονής στο νοσοκομείο για να τους διακονεί.


Τα χιλιάδες πνευματικά τέκνα της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου προσεύχονται θερμά η δοκιμασία του π. Σάββα να τελειώσει σύντομα για να μπορέσει να επιστρέψει στην Μονή της μετανοίας του.


Μακάρι ο Χριστός και ο Τίμιος Σταυρός να τον συντροφεύουν σε κάθε στιγμή της ζωής του.

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΕΦΡΑΙΜ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΜΕ ΚΟΡΩΝΟΙΟ


Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΕΦΡΑΙΜ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΜΕ ΚΟΡΩΝΟΙΟ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

=====


Ο Πανοσιλογιώτατος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, μετεφέρθη με ελικόπτερο από το Άγιον Ορος στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”.


Για την ώρα δεν παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, αλλά επειδή έχει σοβαρά υποκείμενα νοσήματα (καρδία και διαβήτη) θεωρήθηκε χρήσιμο να βρίσκεται υπό στενή και συνεχή παρακολούθηση.


Θλιβόμαστε ιδιαίτερα με την περιπέτεια της υγείας του και προσευχόμαστε ο Χριστός και η Υπεραγία Θεοτόκος να τον αποθεραπεύσoυν πλήρως σύντομα.

Friday, May 28, 2021

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ κ. Ε. ΛΩΡΙΤΟΥ


 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ κ. Ε. ΛΩΡΙΤΟΥ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

=====

Αγαπητή κ. Λωρίτου,


Το σχόλιό σας μας βοηθά να ξεκαθαρίσουμε πολλά πράγματα.


Καταρχήν όσοι νομίζουν ότι η Αποτείχιση είναι Σχίσμα, καλό είναι πριν ξανανοίξουν το στόμα τους, για να επαναλάβουν την ίδια ανοησία, να διαβάσουν τι λέγει το Πηδάλιο και συγκεκριμένα οι Κανόνες της ΑΒ΄ Συνόδου για το θέμα.


Η Αποτείχιση θεσπίστηκε για να απομακρύνει από τους ζηλωτές την σκέψη 

να προχωρήσουν 

σε Σχίσμα.

Γι’ αυτό, σύμφωνα με τον 15ο Κανόνα της ΑΒ΄ Συνόδου, όχι μόνο επιτρέπεται η Αποτείχιση, αν ο οικείος επίσκοπος κηρύσσει επ’ εκκλησίαις γυμνή τη κεφαλή κατεγνωσμένη αίρεση, αλλά και επαινεί όσους αποτειχιστούν από ένα αλλοτριοεπίσκοπο, όπως είναι λ.χ. o Σεβ. Ιταλίας Πολύκαρπος, που διδάσκει ξεκάθαρα αιρέσεις κατεγνωσμένες και συνοδικά καταδικασμένες.


Και ενώ είναι σαφές ότι η Αποτείχιση και το Σχίσμα δεν ταυτίζονται, είναι επιβεβλημένο να επισημάνουμε ότι η Αποτείχιση μπορεί κάλλιστα να διολισθήσει σε Σχίσμα αν


1.) Επί παραδείγματι. Πρέπει να επαινέσουμε, εκ  βάθους καρδίας, ένα κληρικό της Μητροπόλεως  Ιταλίας αν διακόψει το μνημόσυνο του αρχιοικουμενιστή 

Μητροπολίτη 

Ιταλίας κ. Πολύκαρπου.

Αν, όμως, ένας κληρικός της Μητροπόλεως Αιτωλοακαρνανίας διακόψει το μνημόσυνο του οικείου του Ιεράρχη, Σεβασμιώτατου κ. Κοσμά, επειδή ο Μητροπολίτης Ιταλίας Πολύκαρπος είπε όσα αχαρακτήριστα είπε, τότε καθίσταται σχισματικός. 


Κανένα τέτοιο κανονικό δικαίωμα δεν έχει. Τότε μόνο νομιμοποιείται ένας κληρικός να διακόψει το μνημόσυνο του οικείου του Ιεράρχη, αν ο επίσκοπός του κηρύσσει επ’ εκκλησίαις

κατεγνωσμένη αίρεση.

2.) Σχισματικοί είναι όσοι θεωρούν ότι ο ιβ΄ Κανόνας της Αντιοχείας σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την Αποτείχιση. 


Ο Κανόνας αυτός δεν έχει καμμία σχέση με την Αποτείχιση. Αναφέρεται στους συνοδικά καταδικασθέντες.


3.) Σχισματικοί, επίσης, είναι όσοι θεωρούν ότι ο ιε΄ Κανόνας της ΑΒ΄ Συνόδου είναι υποχρεωτικός και όχι δυνητικός.


Ο Κανόνας επαινεί όσους Αποτειχίζονται από κακόδοξους επισκόπους, αλλά δεν επιβάλλει καμμία ποινή σε όσους δεν Αποτειχιστούν. Άρα είναι δυνητικός.


4.) Σχισματικοί -προπαντός- είναι όσοι, εκ των αποτειχισμένων, θεωρούν ότι η Εκκλησία και η Ορθοδοξία διασώθηκαν στο πρόσωπό τους και στους ελάχιστους ομοϊδεάτες τους και ότι όλοι οι άλλοι είναι προδότες της πίστεως επειδή δεν αποτειχίστηκαν.

Η κ. ΕΛΕΝΗ ΛΩΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

Η κ. ΕΛΕΝΗ ΛΩΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

=====


Αποκαλυπτικότατος ο τύπος! 

Βραβείο ειλικρίνειας! 

Τι δεν καταλαβαίνουμε;

Εάν υποθέσουμε ότι η αποτείχιση είναι σχίσμα, σχίσμα από ποιόν; Από αυτόν;

Μνήσθητί μου!

Πιστεύει κανείς ότι είναι το απολωλός και όχι η κυρίαρχη και επικυρωμένη με υπογραφές πραγματικότητα; 

Έχουμε κάποια ψευδαίσθηση ότι είναι τυχαίες επιπολαιότητες και ότι δεν είναι όλα μιλημένα και συμφωνημένα; 

Ποιός από τις κεφαλές (πατριαρχαίους, επισκόπους, ονόματα της βαρειάς θεολογίας) βγήκε να τον καταδικάσει;

Μας τα είπαν οι Άγιοί μας! Έρχεται τράνταγμα γερό! Από αυτό το τράνταγμα δεν θα μπορεί κανείς από τους νυν εφησυχάζοντες να ξεφύγει .

Ας ετοιμάζουμε ο καθείς το τσαρδάκι μας για να έχουμε να γείρουμε το κεφάλι μας. 

Οι Άγιοί μας είναι η εγγύηση της Εκκλησίας.

ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ,Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΚΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ


 

Thursday, May 27, 2021

ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΑΣ ΔΙΑΠΥΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΑΣ ΔΙΑΠΥΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

=====


Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος περνά πολύ δύσκολες ώρες στις ΗΠΑ όπου πήγε για θεραπεία καρκίνου.


Προσευχόμαστε, με όλη την δύναμη της ψυχής μας, να τον αποθεραπεύσει σύντομα ο Κύριος για να επιστρέψει ακμαίος στην Κύπρο για να συνεχίσει απρόσκοπτη την διακονία του.


Ο Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Εγκλειστριώτης εξακολουθεί μεν να είναι διασωληνωμένος, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν βάσιμες ελπίδες για κάποια βελτίωση της 

κατάστασής του.


Όλοι οι Σταυροβουνιώτες πατέρες που νοσηλεύονταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας συνεχίζουν την ανάρρωσή τους στην Μονή της μετανοίας τους, εκτός από τον μοναχό Θεοφάνη που εξακολουθεί να είναι διασωληνωμένος.


Η υγεία του π. Νεόφυτου που ήταν διασωληνωμένος για εβδομάδες έχει βελτιωθεί σημαντικά και γι’ αυτό του αφαίρεσαν τον αναπνευστήρα, αλλά συνεχίζει την νοσηλεία του στο Νοσοκομείο Λευκωσίας.


Πολλοί άλλοι επώνυμοι και ανώνυμοι πατέρες και αδελφοί μας εξακολουθούν να δοκιμάζονται σκληρά από την φοβερή αυτή πανδημία που γονάτισε κυριολεκτικά την υφήλιο.


Οι πιο θερμές προσευχές μας και η αγάπη μας τους συντροφεύουν.

Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ,ΑΙΘΙΟΠΕΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΙΘΙΟΠΕΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΣ


Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού

=====

 

Σε άρθρο του στη “Ρομφαία” (27.5.) ο κ. Νικ. Χρ. Βοζίκης αναφέρεται στους Αιθίοπες και διαμαρτύρεται διότι τους αποκαλούν λανθασμένα Κόπτες. Ασφαλώς οι Αιθίοπες δεν είναι Κόπτες. Κόπτες είναι οι Μονοφυσίτες της Αιγύπτου, από τους οποίους οι Μονοφυσίτες της Αιθιοπίας, μόλις τον περασμένο αιώνα απέκτησαν ανεξαρτησία, και ίδρυσαν δικό τους “πατριαρχείο”. Άρα δεν είναι Κόπτες, έχουν όμως την ίδια πίστη με τους Κόπτες, είναι δηλαδή Μονοφυσίτες. 


Στο ίδιο άρθρο ο κ. Βοζίκης αναφέρει: “η υποτιμητική αντιμετώπιση του Αγίου Φρουμεντίου και των Αιθιόπων Ορθοδόξων Χριστιανών 

είναι εξοργιστική…”. 

Εν πρώτοις ο Άγιος Φρουμέντιος είναι Ορθόδοξος κι έζησε τον 4ο αιώνα, πριν τη διολίσθηση των Αιθιόπων στο Μονοφυσιτισμό και τον γιορτάζουμε στις 30 Νοεμβρίου. 


Προξενεί, όμως, εντύπωση το γεγονός ότι ως Έλληνας της Αιθιοπίας που γνωρίζει τόσα για τη χώρα δεν πήρε είδηση πως οι Αιθίοπες, από το 451 μ. Χ. και εντεύθεν ΔΕΝ είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. 


Οι Αιθίοπες ακολούθησαν κατά πόδας τους Κόπτες και τους Ιακωβίτες της Συρίας (αμφότερους φανατικούς Μονοφυσίτες) αρνήθηκαν την 4η Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνος, αλλά 

κι όλες τις επόμενες 

Οικουμενικές Συνόδους. 

Πώς λοιπόν είναι Ορθόδοξοι; Αρνούνται τις δύο φύσεις του Χριστού κι επιμένουν εδώ και 15 αιώνες πώς η θεία φύση του Χριστού απορρόφησε την ανθρώπινη. Την ίδια άποψη έχουν άχρι του νυν. 


Θυμάμαι τις συζητήσεις μου με Αιθίοπες που μας έλεγαν κοφτά: -αν θέλετε να ενωθούμε μαζί σας πρέπει να αποκηρύξετε τη Χαλκηδόνα. 


Δεν μισούμε κανένα λαό. Πολύ περισσότερο τους Αιθίοπες και τους Κόπτες, που ζουν εν μέσω μωαμεθανικής πλημμυρίδας. Αλλά κατά τον Αριστοτέλη: Φίλος μεν Πλάτων φιλτάτη δε η αλήθεια. 


Η σύγχυση και ο συγχρωτισμός με μη Ορθόδοξους δεν ωφελεί ουτές εμάς μήτε εκείνους. “Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς”. 

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ,Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: “Αληθής νηστεία η των κακών αλλοτρίωσις.”

Wednesday, May 26, 2021

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ


ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

======


Δυστυχώς! Αυτοί είναι οι επίσκοποι -όχι βεβαίως όλοι- που έχουμε σήμερα.


Προσέξτε τι λέγει ο Σεβ. Ιταλίας Πολύκαρπος: Δεν πήγε απλά εθιμοτυπικά να συναντήσει το Πάπα, επειδή ζούν στην ίδια πόλη, αλλά για να ζητήσει την ευλογία του Πάπα για την διακονία του!!! 


Αλλά προχώρησε ακόμη πιο οικουμενιστικά και είπε ότι ένοιωσε ευλογημένος γιος του Αιρεσιάρχη της Ρώμης.!!!


Φαντασθήκατε ποτέ τον Μέγα Αθανάσιο να κάνει εθιμοτυπική επίσκεψη στον Άρειο και στην συνέχεια να προβαίνει σε δηλώσεις ότι αισθάνθηκε ευλογημένο παιδί του Άρειου και ότι ζήτησε την ευλογία του Άρειου για να επιτελέσει την διακονία του;


Αυτά -δυστυχώς- συμβαίνουν καθημερινά στην Ορθοδοξία σε όλες σχεδόν τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες. 


Ως αποτέλεσμα ο λεγόμενος λαϊκός Οικουμενισμός θριαμβεύει, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τη υφηλίου και εμπεδώνει στην συνείδηση των πιστών την λανθασμένη πεποίθηση ότι Παπικοί και Ορθόδοξοι βασικά ανήκουν στην ίδια Εκκλησία παρά την όποια μεταξύ τους διαφορά.


Όσο για τους αντιοικουμενιστές περί άλλων τυρβάζουν και μεριμνούν.


Πλήρης δυστυχώς εγκατάλειψη Θεού προς άφατη αγαλλίαση των Οικουμενιστών.

Ο ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΕ ΩΣ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ!!!


Ο ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΕ ΩΣ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ!!!


Του ιστολογίου “Ορθοδοξία και Οικουμενισμός”

======


Ἐξωφρενικές δηλώσεις!!! --Ἀλλά δυστυχῶς ποιμένες και ποίμνιο θά συνεχίσουν νά κοινωνοῦν μαζί του!


Ἰταλίας Πολύκαρπος ζήτησε τὴν εὐλογία τοῦ αἱρετικοῦ Πάπα, δηλώνοντας ὅτι αἰσθάνθηκε σὰν γιὸς τοῦ ἀγαπημένου του Πατέρα Φραγκίσκου!!! 

Ὁ κακόδοξος καὶ διαβολοκίνητος Πάπας εἶναι πλέον ὁ ἀγαπημένος Πατέρας τῶν Οἰκουμενιστῶν!

 

Ιταλίας Πολύκαρπος: Η συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο πήγε πολύ καλά. Ήταν μια πολύ εγκάρδια συνάντηση, ενός γιου με τον αγαπημένο του πατέρα 

Ο μητροπολίτης Ιταλίας Πολύκαρπος,  μετά την συνάντηση με τον αιρετικό Πάπα δήλωσε:

Η συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο πήγε πολύ καλά. Ήταν μια πολύ εγκάρδια συνάντηση, ενός γιου με τον αγαπημένο του πατέρα, μια συνάντηση επισκόπου με τον πρωτεύοντα και τον πατριάρχη του. 


Ο Άγιος Πατέρας έχει μια μεγάλη καρδιά, μια γνήσια καρδιά, τον ευχαρίστησα για το ενθαρρυντικό μήνυμα που μου έστειλε για την ενθρονισή μου, ζήτησα την παπική ευλογία του για την υπηρεσία μου, πάλι, στην Ιταλία αυτή τη φορά ως επίσκοπος.............

ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ:Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ιερός Χρυσόστομος: 


“Εύκολα κατρακυλάει και μεταβάλλεται η φύσις των ανθρώπων. 


Η νεότητα βιάζεται να γίνη γερατειά. 


Η ομορφιά τρέχει να γίνη ασχήμια. 


Η ρωμαλεότητα να γίνη αδυναμία, η υγεία μεταπίπτει σε αρρώστια, η δόξα σε ευτελισμό, ο πλούτος σε φτώχεια, η τιμή σε περιφρόνησι. 


Μοιάζει η ζωή με ποτάμι, που δεν θέλει πουθενά να σταθή, αλλά τρέχει βιαστικά πρός το γκρεμό.”