Tuesday, May 31, 2011

ΤΟ FILIOQUE ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ


ΤΟ FILIOQUE ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ ΦΡΑΓΜΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

===============


Ο Σεβασμιότατος Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος - με τη θεολογική επάρκεια που τον διακρίνει - μας υπενθυμίζει κάτι που τείνουμε να ξεχάσουμε.


Τονίζουμε πάλιν και πολλάκις ότι η αχίλλειος πτέρνα του Παπισμού σήμερα είναι το “πρωτείο” και το “αλάθητο” του Πάπα. Δηλαδή τα παπικά δόγματα, τα οποία - ιδιαίτερα μετά την Α΄ και Β΄ Βατικάνεια Σύνοδο - κατέστησαν ο ακρογωνιαίος λίθος του Παπισμού και η έπαλξη από την οποία διεξάγει τους διαλόγους του με τις λεγόμενες “Ανατολικές Εκκλησίες”, όπως ατυχώς συμφύρει την Ορθόδοξη Εκκλησία με Μονοφυσιτικές και άλλες αιρετικές ομάδες.


ΤΟ FILIOQUE Η ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

____________


Αλλά τα πράγματα δεν ήταν έτσι εξ υπαρχής. Η βασική διαφορά μεταξύ Παπισμού και Ορθοδοξίας, για πολλούς αιώνες, ήταν η αίρεση του Filioque. Και αυτή ακριβώς η αίρεση - μας υπενθυμίζει ο Αγιος Ναυπάκτου - ήταν το μήλο της έριδος ακόμη και στη Φερράρα - Φλωρεντία.


Η ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ "ΠΡΩΤΕΙΟ"

____________


Με κανένα τρόπο δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας ότι η άμυνα του Παπισμού - μετά τη Β΄ Βατικάνεια Σύνοδο - θέτει ως μοναδικό όρο για την ένωση Παπισμού και Ορθοδοξίας την αδιαφιλονίκητη αποδοχή του Παπικού “πρωτείου” και “αλάθητου”.


Ολα τα άλλα το Βατικανό είναι έτοιμο να τα ανεχθεί - σε μια ενότητα σε ποικιλία - ακόμη και σε θέματα πίστεως.


Ετσι οι εν Ελλάδι Παπικοί λ.χ. απαγγέλλουν το Σύμβολο της πίστεως χωρίς το Filioque και το ίδιο κάνει περιστασιακά και ο ίδιος ο Πάπας, χωρίς να σημαίνει τούτο ότι αναιρεί “ιώτα έν ή κεραίαν μίαν” από την αιρετική διδασκαλία του Παπισμού ότι το Αγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό, και όχι μόνον από τον Πατέρα, όπως ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως.


Μέσα στα ίδια πλαίσια της ανοχής σε θέματα πίστεως το Βατικανό δέχεται τους Μαρωνίτες ως μέλη του παρόλον ότι αποδέχονται μόνον πέντε Οικουμενικές Συνόδους.!!!


ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΟ FILIOQUE ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ

__________


Αλλά, ενώ το “πρωτείο” και το “αλάθητο” και η κακοδοξία των Παπικών ότι οι ενέργειες του Θεού είναι κτιστές αποτελούν βασικές διαφορές Ορθοδοξίας και Παπισμού, που εμποδίζουν τους αιρετικούς οπαδούς του Βατικανού να γίνουν δεκτοί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι ανεπίτρεπτο να ξεχνούμε - ή έστω να υποβαθμίζουμε - τη σημασία του Filioque, δηλαδή την "και “κ του Υιού” εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, ως δεινή αίρεση, η οποία είναι αδύνατον να υπερπηδηθεί, αν ποτέ ο Θεός ευλογήσει τους Παπικούς να επιστρέψουν στην Εκκλησία.


Οι Αγιοι Μέγας Φώτιος, Γρηγόριος Παλαμάς, Μάρκος Εφέσου Ευγενικός και Γεννάδιος Σχολάριος προς την αίρεση του Filioque έστρεψαν κατεξοχήν τα πυρά τους στο διάλογο με τους Παπικούς Φραγκολατίνους. Επομένως πώς μπορούμε εμείς σήμερα να βάλουμε το Filioque σε δεύτερη μοίρα;


Παραθέτουμε στη συνέχεια απόσπασμα σχετικού άρθρου του Σεβασμιότατου Ναυπάκτου κ. Ιερόθεου το οποίο μας έδωσε την αφορμή για τη σύνταξη του πιο πάνω σχολίου.


*****Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ FILIOQUE Η ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥΤου Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

==============


Μία από τις βασικές διαφορές μεταξύ των Ορθοδόξων και των Φραγκολατίνων είναι η διδασκαλία περί του Αγίου Πνεύματος, το λεγόμενο Filioque. Οι Φραγκολατίνοι προσέθεσαν στο Σύμβολο της Πίστεως την φράση αυτή, ότι δηλαδή το Άγιον Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιόν (Filioque), αλλοιώνοντας έτσι τον λόγο του Χριστού και την διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας, όπως εκφράσθηκε και Συνοδικά με την Β' Οικουμενική Σύνοδο, αλλά και με άλλες Συνόδους.


Στο σημείο αυτό επικεντρώθηκε η αντιαιρετική πολεμική πολλών Πατέρων, κυρίως εδώ να θυμίσω τους τρεις μεγάλους Φωστήρας, ήτοι τον Μέγα Φώτιο, τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, και τον άγιο Μάρκο Εφέσου, τον Ευγενικό.


Πολύ νωρίς άρχισε στον δυτικό χώρο της ενωμένης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας να αναπτύσσεται η διδασκαλία ότι το Άγιον Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιό, καταργώντας έτσι τις ενδοτριαδικές σχέσεις μεταξύ των Προσώπων της Αγίας Τριάδος. Με την πάροδο όμως του χρόνου αυτό το θέμα απέβη το κεντρικό σημείο της διαφοροποιήσεως της Δυτικής "Εκκλησίας" από την Ανατολική Εκκλησία. Θα ήθελα να σημειώσω μερικά χαρακτηριστικά σημεία στα οποία φαίνεται η εμμονή του Παπισμού στην αιρετική αυτή διδασκαλία.


Όταν την 15 Ιουλίου του 1054 ο Καρδινάλιος Ουμβέρτος, απεσταλμένος του Πάπα έθεσε στην αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, κατά την διάρκεια της θείας Λειτουργίας, τον λίβελλο διά του οποίου αναθεματίζονταν ο Πατριάρχης και όλοι οι Ορθόδοξοι ως αιρετικοί, η βασική κατηγορία ήταν ότι ο Πατριάρχης και οι Ορθόδοξοι διέσπειραν πολλά ζιζάνια και "ως Πνευματομάχοι ή Θεομάχοι απέκοψαν από του Συμβόλου του αγίου Πνεύματος την εκπόρευσιν εκ του Υιού". Δηλαδή μας κατηγορούσαν ότι εμείς απεκόψαμεν την φράση αυτή από το Σύμβολο που θέσπισε η Β' Οικουμενική Σύνοδος!!!


Μερικοί ισχυρίζονται ότι ήρθησαν αυτά τα αναθέματα και επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως και υπάρχει πρόβλημα, γιατί με μια απλή πράξη ήρθησαν τα αναθέματα, αλλά δεν ήρθη η αίρεση του Filioque, η οποία μάλιστα ισχυροποιήθηκε ακόμη περισσότερο.


Ο μεγαλύτερος θεολόγος των παπικών, ο Θωμάς Ακινάτης, τον οποίον ονομάζουν "Doctor angelicus" (διδάσκαλο αγγελικό) υποστηρίζει αυτήν την αίρεση. Σε ένα σημείο της διδασκαλίας του γράφει: "Το άρα είναι αρχήν του αγίου Πνεύματος κοινόν εστι Πατρί και Υιώ". Και σε άλλο σημείο γράφει: "Ο Πατήρ και ο Υιός μία εστιν αρχή του αγίου Πνεύματος". Και προχωρεί: "Και εάν ελέγετο ότι το άγιον Πνεύμα εκπορεύεται εκ μόνου του Πατρός, ο Υιός δεν θα απεκλείετο αυτής της εκπορεύσεως".


Όλες οι προσπάθειες για την ένωση των "Εκκλησιών" μετά το σχίσμα του 1054 είχαν σαν κέντρο την αίρεση του Filioque, με την διαφορά ότι οι Ορθόδοξοι πρότειναν την αποβολή της προσθήκης και της διδασκαλίας από το Σύμβολο της Πίστεως, ενώ οι Λατίνοι υπεραμύνονταν της διδασκαλίας αυτής και μάλιστα ισχυρίζονταν ότι οι Ορθόδοξοι αφήρεσαν από το Σύμβολο της Πίστεως την φράση αυτή.


Ενδεικτικώς αναφέρω ότι στην Σύνοδο της Λυώνος το 1274 και στην Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας το 1438-39 το Filioque ήταν το κέντρο των συζητήσεων και βεβαίως ύστερα από πιέσεις και εκβιασμούς επιβλήθηκε στους Ορθοδόξους με επαινετές εξαιρέσεις, όπως του αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Αλλά και όλες οι προσπάθειες των Ορθοδόξων για να επανέλθουν οι Λατίνοι στην Ορθόδοξη Πίστη προσέκρουαν στη δογματική τους διδασκαλία περί του Filioque.


Το σχίσμα λοιπόν, μεταξύ των δύο Εκκλησιών έγινε από την αίρεση του Filioque, γι' αυτό και ο Γεννάδιος Σχολάριος είπε: "τό σχίσμα γέγονεν μάλιστα δια την εν τω Συμβόλω πρόσθεσιν και ότι καλώς απεστράφημεν τους Λατίνους δια την πρόσθεσιν αποστροφής ούσαν αξίαν". Και οι Πατέρες της Εκκλησίας ισχυρίζονται ότι είναι αδύνατη η επαναφορά του Παπισμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία από την οποία διεσπάσθησαν αν δεν αποσυρθή η αίρεση του Filioque.
ΠΗΓΗ:Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον

ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ“Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ”


Του Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου,

Καθηγουμένου Ι. Μ. Πενταλόφου Γουμενίσσης

=======Το Σάββατο 28 Μαΐου 2011 οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες στο Ιερό Κοινόβιο του Οσίου Νικοδήμου (Πεντάλοφο Γουμένισσας) εις ένδειξιν πένθους για την αποφράδα εκείνη ημέρα (29η Μαΐου του 1453), ημέρα που έπεσε στα χέρια των Αγαρηνών η Βασιλίδα των πόλεων.

Πλήθος προσκυνητών ανήλθαν στο Ιερό Κοινόβιο, όπου μετά τη θεία Λειτουργία, τελέστηκε ιερό Μνημόσυνο για όλους αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους στις αλησμόνητες Πατρίδες.

Κατόπιν ακολούθησε πλούσιο κέρασμα στο μεγάλο Αρχονταρίκι της Μονής, και στη συνέχεια επίκαιρη ομιλία από τον τέως Σχολάρχη της Εκκλησιαστικής Σχολής Ξάνθης, Καθηγητή Θεολόγο, Πρωτοψάλτη, Μουσικοδιδάσκαλο και Χοράρχη κ.Χαράλαμπο Μουζουρίδη.

Ο κ.Μουζουρίδης ανέπτυξε το επίκαιρο θέμα: «Από την άλωση της Πόλης – στην άλωση της ψυχής σήμερα».

Τόσο στο ιερό Μνημόσυνο όσο και στην ομιλία συμμετείχαν και τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Παιονίας κ.Αθανάσιος Λαπόρδας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας κ.Αντώνιος Σαμαράς, ο Αντιδήμαρχος Ευρωπού κ.Αναστάσιος Δερβεντλής και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως Νομού Κιλκίς κ.Διονύσιος Τσιφτσιόπουλος.

Την Κυριακή 29 Μαΐου 2011 συμπληρώθηκαν 558 χρόνια από τότε που οι ορδές του Μωάμεθ του Πορθητή κατέλαβαν την χιλιόχρονη Πόλη. Από νωρίς το Καθολικό του Ιερού Κοινοβίου κατακλύστηκε από εκατοντάδες προσκυνητές.

Μετά τη θεία Λειτουργία, ακολούθησε στο μεγάλο Αρχονταρίκι το καθιερωμένο πλούσιο μοναστηριακό κέρασμα.

Στη συνέχεια, μίλησε ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως Νομού Κιλκίς, κ.Διονύσιος Τσιφτσιόπουλος, με θέμα: «Το μεγαλείο του Βυζαντίου και οι συνέπειες από την άλωση της Κωνσταντινούπολης».

Τον λόγο έλαβε στο τέλος ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος του Ιερού Κοινοβίου Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος επισημαίνοντας ότι η ιστορία του Γένους μας είναι όμοια με τον ανηφορικό Γολγοθά.

Η κατάσταση στην Πατρίδα μας καθημερινά επιδεινώνεται. Όμως η Ιστορία μας διδάσκει ότι, ακόμη κι αν κάποτε η Πατρίδα μας γονατίζει, όμως «ξανά προς την δόξαν τραβά».

Μέσα από τον Τάφο πηγάζει η Ανάσταση. Αν ο καθένας μας προσωπικά αναστήσει μέσα του τον Χριστό και την Πατρίδα, τότε η Πατρίδα μας θα αναστηθεί και θα δοξαστεί, υπογράμμισε με έμφαση ο άγιος Καθηγούμενος.


ΠΗΓΗ:


Εκκλησιαστικό Πρακτορείο ΕΙδήσεων “Ρομφαία”

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ


Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ


Του Αββά Ιωάννη του Κολοβού

==============


Ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, συμβουλεύοντας τους νεωτέρους αδελφούς ν’ αγαπήσουν την νηστεία, τους έλεγε συχνά:


Ο καλός στρατηγός, που επιχειρεί να καταλάβει μια πόλη εχθρική, γερά οχυρωμένη, κάνει αποκλεισμό στις τροφές και στο νερό.


Μ’ αυτόν τον τρόπο ατονεί η αντίσταση του εχθρού και τέλος παραδίδεται.


Κάτι παρόμοιο συμβαίνει με τις σαρκικές ορμές, που ανελέητα πολεμούν τον άνθρωπο στη νεότητα του.


Η ευλογημένη νηστεία καταβάλλει τα πάθη και τους δαίμονας και τελικά τ’ απομακρύνει από τον αγωνιστή.


Και το πανίσχυρο λιοντάρι, τους έλεγε άλλη φορά, συχνά από τη λαιμαργία του πέφτει στην παγίδα κι όλη του η δύναμη κι η μεγαλοπρέπεια εξαφανίζονται.ΠΗΓΗ:Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Πατρών,Γεροντικόν


Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΒΓΑΛΕ ΕΙΔΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣΟ ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΒΓΑΛΕ ΕΙΔΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
==========

Η είδηση ότι ο Μακαριότατος δέχθηκε σε ακρόαση τον πρόεδρο του Σύριζα δεν αποτελεί ασφαλώς είδηση.

Μόνον σημαντική δεν μπορεί να θεωρηθεί η συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον πρόεδρο ενός αντιχριστιανικού - με την όλη σημασία του όρου - κόμματος.

Και όμως η συνάντηση του Μακαριότατου με τον κ. Τσίπρα είναι τελικά είδηση - και μάλιστα πολύ σημαντική - επειδή η φωτογραφία του Εκκλησιαστικού Πρακτορείου Ειδήσεων “Ρομφαία” δείχνει τον Μακαριότατο όρθιο και ευθυτενή και με χαμόγελα ευτυχίας να υποδέχεται τον εκκλησιομάχο πρόεδρο του Σύριζα.

Αρα αυτό σημαίνει ότι το στραμπούληγμα του Μακαριότατου δεν είναι πια και τόσο επώδυνο και αβάστακτο ώστε να αδυνατεί ο - διά τας αμαρτίας ημών - Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - να προεδρεύσει της Συνόδου της Ιεραρχίας για να αντιμετωπιστούν όλα τα σοβαρά θέματα που εκκρεμούν και που χρήζουν άμεσης δραστικής λύσης.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος πρέπει να αναλάβει αμέσως πρωτοβουλία σύγκλησης της Ιεραρχίας για να αντιμετωπιστούν τα ακανθώδη προβλήματα που βρίσκονται μπροστά μας!

Συνειδητοποιούν οι Ιεράρχες μας ότι θα καταστούν συνένοχοι του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου αν οδηγήσουν τη Σύνοδο της Ιεραρχίας σε απραξία;

Παραθέτουμε στη συνέχεια την είδηση και ένα άρθρο που μας έδωσαν την αφορμή για τη σύνταξη του πιο πάνω σχολίου.

*****

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ - ΤΣΙΠΡΑ
=========

Με τον Πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα συναντήθηκε σήμερα το πρωί ο Μακαριώτατος.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος και ο κ. Τσίπρας συζήτησαν για τις τρέχουσες κοινωνικές εξελίξεις και για το ρόλο που διαδραματίζει η Εκκλησία στην ανακούφιση των πλέον αδυνάμων μελών της κοινωνίας μας.

Τέλος, να σημειωθεί, ότι η επίσκεψη του κ. Τσίπρα διήρκησε περίπου 35' λεπτά.


ΠΗΓΗ:

Εκκλησιαστικό Πρακτορείο ειδήσεων "Ρομφαία"


*****

ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΙ ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ;

Του ιστολογίου “Θρησκευτικά”
===========

Συμπληρώθηκε σήμερα ακριβώς ένας μήνας από τότε που πραγματοποιήθηκε στην Πεντέλη η πανελλήνια συνάντηση Θεολόγων με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου και Μητροπολίτων. Στη συνάντηση εκείνη κρίθηκε αναγκαία η υποχρεωτική δίωρη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, στην Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση και «εκφράστηκε η εμπιστοσύνη των εκπροσώπων των Θεολογικών Σχολών, Ενώσεων και Συνδέσμων στους μέχρι τώρα χειρισμούς της Ιεράς Συνόδου και ζητήθηκε ομόφωνα τόσον ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος, όσον η Διαρκής Ιερά Σύνοδος να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς την Πολιτεία, για την προώθηση της ανωτέρω θέσεως».

Ως γνωστόν ο Αρχιεπίσκοπος λίγες μέρες μετά την συνάντηση της Πεντέλης έθεσε το ζήτημα των Θρησκευτικών στον πρωθυπουργό κατά την συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου και παρουσία της Υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου. Όμως όχι απλώς δεν έλαβε καμία κυβερνητική διαβεβαίωση για το θρησκευτικό μάθημα αλλά αντιθέτως βρέθηκε αντιμέτωπος με την αδιαλλαξία της Υπουργού Παιδείας που υπεραμύνθηκε του σχεδίου της για το Νέο Λύκειο.

Μετά ταύτα ακολούθησε συνεδρίαση της ΔΙΣ, του Αρχιεπισκόπου απουσιάζοντος λόγω του τραυματισμού του. Δεν έγινε γνωστό όμως αν η Σύνοδος προέβη σε κάποια περαιτέρω ενέργεια προς το Υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα του μαθήματος των Θρησκευτικών. Υπήρξε κάποια κίνηση άραγε; Κι αν ναι, γιατί δεν έγινε γνωστή; Αν πάλι δεν υπήρξε καμία απολύτως κίνηση, πότε άραγε περιμένουν οι Συνοδικοί να αντιδράσουν; Όταν το Νέο Λύκειο θα είναι νόμος του κράτους;

Εφόσον οι μέχρι σήμερα κινήσεις και αντιδράσεις απεδείχθησαν αναποτελεσματικές σε ποιες δραστικές κινήσεις και ενέργειες σχεδιάζει να προβεί η Σύνοδος, οι Θεολογικές Σχολές, οι Ενώσεις Θεολόγων, ώστε να ανατραπεί το κυβερνητικό σχέδιο υποβάθμισης των Θρησκευτικών στο Λύκειο; Αν οι μεταξύ των Θεολόγων και της Εκκλησίας ανταλλαγές απόψεων δεν οδηγούν σε κανένα είδος πίεσης προς την κυβέρνηση και αντίδρασης στα σχέδια των κρατούντων τότε «οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται» και η οριστική υποβάθμιση του θρησκευτικού μαθήματος θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη.


ΠΗΓΗ:

Θρησκευτικά

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ


ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ


Του Στέλιου Παπαντωνίου

==========


...Η γλώσσα μας είναι η ελληνική, που μας παρέδωσαν οι πρόγονοί μας εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια. «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική» - δεν είναι στίχος - αλλά ολόκληρη η ουσία της πνευματικότητάς μας, αφού χωρίς γλώσσα δεν ονοματίζουμε, δεν σκεφτόμαστε ούτε μαθαίνουμε.


Και δεν είμαστε «ελληνόφωνοι» ούτε «το μόνο στοιχείο που μας δένει με την Ελλάδα είναι η γλώσσα» όπως λεν μερικοί αδαείς, αναισχύντως, στα σχολεία, αλλά είμαστε δεμένοι με την Ελλάδα χειροπόδαρα, με ολόκληρο τον πολιτισμό μας, τα ήθη και έθιμα, τη συνείδηση της ελληνικότητάς μας. Το ουσιώδες αυτό της ψυχοσύνθεσής μας, την ελληνικότητά μας, μερικοί στα σημερινά σχολεία προσπαθούν να εκθεμελιώσουν, ακολουθώντας κατά βήμα την στραβάρα, την Άτη, τη σύγχυση φρενών των άγγλων του περασμένου αιώνα. «Μαζεύουν σύνεργα για να τις αλλάξουν, δε θα μπορέσουν», λέει ο Σεφέρης για τις προσπάθειές τους ν’ αλλάξουν την ελληνική ψυχή μας. Όσοι είναι είτε εντός είτε εκτός σχολείων βλέπουν πώς σιγά σιγά μερικοί χειραγωγούν τη νεότητα και ενσταλάζουν σ’ αυτή τα συνθήματα περί πολυπολιτισμικότητας από νηπιαγωγείου άχρι πανεπιστημίων, όλα μεθοδευμένα, με απώτερο σκοπό την αντεθνική λύση του εθνικού μας προβλήματος.

Ποιοι είμαστε, αν δεν ξέρουμε και ψάχνουμε να βρούμε την ταυτότητά μας - ο ευρών αμειφθήσεται. Ίσως όμως αυτός που δεν ξέρει να είναι η κεφαλή του κράτους, γι’ αυτό και οι πειραματισμοί του: Όποιος μας επισκεφτεί, μαζί του κι εμείς, είμαστε κι εμείς αυτό που είσαι εσύ, λίγο Σύρος αλλά και πολύ πολυπολιτισμικός. Στην Αυστραλία τώρα, το ίδιο τροπάρι, είμαστε κι εμείς αυτό που είστε κι εσείς.


Στο τέλος όμως πέφτει μεγάλο το βάρος στη βουλή, πριν καν αρχίσει τις εργασίες της να διερευνήσει το μέγα θέμα: Ποιος εκπροσωπεί τους ελληνοκυπρίους στις συνομιλίες; Και να αποφανθεί. Η απόφαση να ληφθεί βάσει αρχών, βέβαια, χωρίς ανταλλάγματα. Αν αποφανθεί ότι τους ελληνοκυπρίους εκπροσωπεί ένας πολυπολιτισμικός και όχι ελληνοκύπριος, τότε πρέπει να εκλέξουν εκπρόσωπό μας στις «κυπριακής ιδιοκτησίας» συνομιλίες, αφού σ’ αυτές συνομιλεί - λένε - εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής και εκπρόσωπος της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Αν συνομιλεί εκπρόσωπος της τουρκοκυπριακής και της πολυπολιτισμικής, ποιος εκπροσωπεί τους ελληνοκυπρίους; Το ογδόντα τοις εκατό ενός λαού βρίσκεται ακέφαλο. Τα πράματα είναι παραπάνω από σοβαρά.


ΠΗΓΗ:


www.steliospapantoniou.blogspot.com

Monday, May 30, 2011

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

==========


Ολοι είχαμε βάσιμους φόβους - εξαιτίας των δηλώσεων του Μακαριότατου Πατριάρχη Σερβίας κ. Ειρηναίου και άλλων αξιωματούχων της Σερβικής Εκκλησίας - ότι οι Σέρβοι Ιεράρχες

1.) Θα προσκαλούσαν τον Πάπα για το Ιωβηλαίο των 1700 χρόνων από την υπογραφή του διατάγματος της ανεξιθρησκείας στη Ναισσό το 313 μ.Χ..

2.) Οτι θα αφόριζαν τον Σεβ. κ. Αρτέμιο και τους οπαδούς του.

3.) Οτι θα διαμέλιζαν τη Μητρόπολη Ράσκας και ότι θα εγκαθιστούσαν στο ένα τμήμα κάποιο επίσκοπο, ο οποίος - παράλληλα με τον Σεβ. κ. Θεοδόσιο - θα ποίμαιναν τη Μητρόπολη Ράσκας. Ετσι η προσπάθεια αναψηλάφησης των αποφάσεων της Σερβικής Εκκλησίας κατά του Σεβ. κ. Αρτέμιου θα ματαιωνόταν οριστικά.


ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ

________


Τελικά ο Θεός φαίνεται ότι άκουσε τις προσευχές κάποιου δικαίου και φώτισε τους ιεράρχες της Σερβικής Εκκλησίας να μην πραγματοποιήσουν καμιά από τις απειλές τους.


Ανακοινώθηκε επίσημα ότι ο Πάπας δεν θα είναι μεταξύ των προσκεκλημένων στους εορτασμούς για το Ιωβηλαίο, δεν έγινε ο αφορισμός του Σεβ. κ. Αρτέμιου και των οπαδών του και ο διαμελισμός της Μητρόπολης Ράσκας ανεβλήθη επ’ αόριστον.


Ας δοξάσουμε τον Χριστό, επειδή απεφεύχθησαν τα χειρότερα και ας κάνουμε ότι μπορούμε για να επουλώσουμε όσα αντικανονικά συνέβησαν και συμβαίνουν στην Εκκλησία της Σερβίας.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΦΗΣΕ ΝΑ ΝΟΗΘΕΙ ΟΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟ

_______


Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαυροβουνίου κ. Αμφιλόχιος (Ράντοβιτς) σε πρόσφατη συνέντευξή του φάνηκε να επιδιώκει διάλογο με τους π. Θεόδωρο Ζήση και π. Γεώργιο Μεταλληνό για το δράμα της Εκκλησίας της Σερβίας.


Θα παρακαλέσουμε τους δύο λαμπρούς κληρικούς της Εκκλησίας και επιφανείς ακαδημαικούς δασκάλους να κινηθούν αποφασιστικά για να βοηθήσουν να επουλωθούν τα τραύματα στην Εκκλησίας της Σερβίας.


Μήπως η λύση του προβλήματος μπορεί να βρεθεί με την αναψηλάφηση των αποφάσεων της Σερβικής Ιεραρχίας σε βάρος του Σεβ. κ. Αρτέμιου και των οπαδών του και η άμεση παύση των κατ’ εξακολούθηση αντικανονικών ενεργειών του Σεβ. κ. Αρτέμιου;


Μήπως ο διαμελισμός της Μητρόπολης Ράσκας μπορεί να γίνει για να αποκατασταθεί ο Σεβ. κ Αρτέμιος σε ένα από τα τμήματα αυτής της επαρχίας;


ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ

________


Μου έκανε αρίστη εντύπωση η αντίδραση του Σεβ. Γόρτυνος κ. Ιερεμία στον ευγενικό και φιλάδελφο τρόπο, που του μίλησε πρόσφατα ο π. Γεώργιος Μεταλληνός. Βγήκε αμέσως με εγκύκλιό του να επαινέσει με πολλή αγάπη και τον π. Γεώργιο και τον π. Ιωάννη Ρωμανίδη και τον Αγιο Ναυπάκτου.


Ο Σεβασμιότατος Γόρτυνος απέσυρε μεν την υπογραφή του από την “Ομολογία πίστεως για τον Οικουμενισμό”, αλλά για όνομα του Θεού! δεν σταμάτησε ποτέ να είναι παραδοσιακός και αδιάβλητος ιεράρχης.


ΟΙ ΣΕΡΒΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΧΑΙΡΟΥΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΥΡΟΣ

_______


Αλλά το ίδιο δεν ισχύει για τους Σέρβους ιεράρχες που καταδίκασαν τον Σεβ. κ. Αρτέμιο; Για δεκαετίες τους προσκαλούσαμε από όλα τα μέρη της Ελληνικής επικράτειας, στην Κύπρο, στο Αγιον Ορος κτλ. για να παραστούν στα συνέδρια μας, να μας κηρύξουν και να μας κάνουν ομιλίες. Διαβάζαμε τα βιβλία τους και τις μεταφράσεις που έκαναν του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς και δοξάζαμε τον Χριστό για την ευλογία που μας χάρισαν.


Τώρα ξαφνικά είναι δυνατόν να έχουν αλλοιωθεί τόσο πολύ οι προσωπικότητες και η αγάπη τους προς την Εκκλησία ώστε να είναι αδύνατη η συνεννόηση μαζί τους;


Διαφωνούμε με πολλές δηλώσεις και ενέργειές τους;


Αλλά θα είμαστε οι πιο ελεεινοί ψεύτες αν λέγαμε ότι συμφωνούμε με το άναμμα των μανόρων, τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς και τους αλλόθρησκους, την υπογραφή του κοινού κειμένου της Ραβέννας, τη συμμετοχή της Εκκλησίας της Σερβίας στο Π.Σ.Ε., την τέλεση του βαπτίσματος με επίχυση νερού, κτλ..


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

_________


Αλλά αυτό σημαίνει ότι ξαφνικά οι κορυφαίοι αυτοί θεολόγοι και επίσκοποι της Εκκλησίας, που καταδίκασαν τόσο έντονα τις αξιώσεις περί πρωτείου στην Εκκλησία - όσο κανείς άλλος - και οι οποίοι ανήκουν στους ελάχιστους που κατεδίκασαν τη “βαπτισματική θεολογία”, έγιναν άνθρωποι με τους οποίους δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ταπείνωση και αγάπη - όπως μίλησε ο π. Γεώργιος Μεταλληνός για τον Αγιο Γόρτυνος - για να βάλουμε το λιθαράκι μας - του Θεού συνεργούντος - για να κλείσει κατά Θεόν το δράμα της Εκκλησίας της Σερβίας;


Μήπως ο π. Γεώργιος Μεταλληνός, που είναι εκ φύσεως ταπεινός άνθρωπος και που διακρίνεται για το διαλλακτικό του πνεύμα, μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με τον Αγιο Μαυροβουνίου και τον Σεβ. κ. Αρτέμιο για να βρεθεί κατά Θεόν λύση του εν εξελίξει σχίσματος στη Σερβία;


Παραθέτουμε στη συνέχεια τα κείμενα που μας έδωσαν την αφορμή για τη σύνταξη του πιο πάνω σχολίου.


*****ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΑΣΚΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

============


Η Ιερά Σύνοδος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο ανακοινωθέν μετά το τέλος των εργασιών της τακτικής συνεδρίας για το μήνα Μάιο 2011, δεν έκανε καμία αναφορά στην υπόθεση του Επισκόπου Ράσκας και Πριζρένης Αρτέμιου ούτε στην πιθανή συμμετοχή του Πάπα Βενέδικτου στους εορτασμούς του 2013 στη Νις για τα 1700 χρόνια από το Διάταγμα των Μεδιολάνων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι εκδηλώσεις θα έχουν χαρακτήρα Πανορθόδοξο με επικεφαλής τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.


Δημοσιεύματα όμως αναφέρουν ότι θα προσκληθούν και αντιπροσωπείες απ΄όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες που δεν είναι ενωμένες με την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά έχουν πολλές κοινές αρχές και αξίες μαζί της. Δηλαδή θα προσκληθούν Κόπτες, Αρμένιοι, Ρωμαιοκαθολικοί κ.α.


ΠΗΓΗ:


Ακτίνες


*****


ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

========


Οι εργασίες της τακτικής συνεδρίας για το μήνα Μάιο της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας τελείωσαν και σύμφωνα με ανακοινώσεις του εκπροσώπου τύπου Μητροπολίτη Μπάτσκας Ειρηναίου Μπούλοβιτς, συζητήθηκε και αν θα προσκληθεί ο Πάπας για τους εορτασμούς του 2013 στη Νις.


Σύμφωνα με τον Επίσκοπο Μπάτσκας, ο Πάπας δεν είναι στον κατάλογο των προσκεκλημένων. Οι εκδηλώσεις αναφέρει ο Επίσκοπος Ειρηναίος, θα έχουν έναν χαρακτήρα Πανορθόδοξο. Θα κληθούν να παρεβρεθούν οι επικεφαλής των Ορθοδόξων Εκκλησιών αλλά και αντιπροσωπείες απ΄όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες που δεν είναι ενωμένες με την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά έχουν πολλές κοινές αρχές και αξίες μαζί της. Δηλαδή θα προσκληθούν Κόπτες , Αρμένιοι, Ρωμαιοκαθολικοί κ.α.


ΠΗΓΗ:


Ακτίνες

Η ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!Η ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣΗ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΟ ΕΓΚΑΘΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΟ ΣΥΝΩΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΠΝΩΝΤΟ ΥΦΑΛΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΆ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΚΑΜΙΝΗ ΝΑ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ


ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟΦΡΟΝΑ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΝΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΦΑΓΕΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΧΕΙ ΝΑ ΜΗ ΧΑΣΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥ!


ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΧΕΙ ΝΑ ΜΗ ΧΑΣΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥ!


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

===========


Ειλικρινά δεν ξέρω! Είναι υποκρισία; Είναι θράσος; Είναι υποτίμηση της νοημοσύνης των συνανθρώπων του; Αγνοώ.


Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Μακαριότατος Πατριάρχης Ρωσίας Κύριλλος έχει μια μοναδική ικανότητα να προκαλεί τους συνανθρώπους του.


Ο ιερέας διακήρυξε ο Μακαριότατος “δεν πρέπει να ζει μια άνετη και εύκολη ζωή!”


Και πώς μπορεί φυσικά κανείς να διαφωνήσει ότι οι ιερείς πρέπει να δίνουν στους πιστούς το παράδειγμα για να ζουν μια λιτή ζωή;


Η ζωή του χριστιανού είναι σταυρός και όχι καλοπέραση. Οταν οι ιερείς ζουν μια ζωή γεμάτη ανέσεις και πολυτέλειες, ούτε που χρειάζεται να συζητήσουμε για ποιο λόγο αποτυγχάνουν να επιτελέσουν το καθήκον τους έναντι του Χριστού και της Εκκλησίας.


Τότε πού ακριβώς εντοπίζεται το πρόβλημα με το κήρυγμα του Μακαριότατου Μόσχας;


Ξέχασε να αναφέρει (γιατί άραγε;) ότι, όχι μόνον οι ιερείς πρέπει να ζουν μια λιτή ζωή χωρίς πολλές ανέσεις, αλλά προπαντός οι επίσκοποι και δη οι Πατριάρχες πρέπει να δίνουν υπόδειγμα αυτής της λιτής και χωρίς ανέσεις ζωής, για την οποία μιλά το Ευαγγέλιο.


Αν μετρηθεί με αυτή τη μεζούρα ο Μακαριότατος Μόσχας πόσο φερέγγυος μπορεί να αποδειχθεί;


Οταν κάποιος έχει 27 πολυτελέστατα χρυσοποίκιλτα μέγαρα, επαύλεις, θερινές κατοικίες, σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της Ρωσικής επικράτειας, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι ζει μια λιτή ζωή χωρίς ανέσεις;


Οταν κάποιος διαθέτει πολυτελέστατο θωρακισμένο αυτοκίνητο για να μετακινείται, που αν το διέθετε υπουργός της Γερμανικής Ομοσπονδίας λ.χ. θα έπεφτε εν μιά νυκτί η κυβέρνηση εξαιτίας της σκανδαλώδους πολυτέλειας που το διακρίνει, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι ζει μια λιτή ζωή χωρίς ανέσεις;


Οταν ένας Αρχιερέας έχει για κάθε μέρα του χρόνου διαφορετική πολύτιμη στολή στην γκαρνταρόμπα του που η καθεμιά στοιχίζει περιουσία είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι ζει μια λιτή ζωή χωρίς ανέσεις;


Οταν κάποιος - εκτός από τα άλλα γραφεία και μέγαρα - διαθέτει προσωπικό γραφείο δίπλα στο γραφείο του Προέδρου Μεντβέντεφ στο Κρεμλίνο, ζει μια λιτή ζωή χωρίς ανέσεις;


Δεν αντιλαμβάνεται ο Μακαριότατος Μόσχας ότι - κατά τη λαική έκφραση-, “γελά και το παρδαλό κατσίκι” σε βάρος του όταν τον ακούει να μιλά για λιτή και χωρίς ανέσεις ζωή;


Παραθέτουμε στη συνέχεια την είδηση που μας έδωσε την αφορμή για τη σύνταξη του πιο πάνω σχολίου.


*****


ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ: “Ο ΙΕΡΕΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΕΙ ΜΙΑ ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΖΩΗ”


Του κ. Αιμίλιου Πολυγένη

============


«Ο σκοπός του ιερέα είναι να δώσει στους ανθρώπους την αλήθεια του Θεού. Όσοι θέλουν να γίνουν κληρικοί, πρέπει να καταλάβουν ότι η ζωή του ιερέα δεν συνοδεύεται από μια άνετη και εύκολη ζωή…», τόνισε ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στη Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης.


Εν συνεχεία ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας, τόνισε: «Πάντα υπάρχουν εκείνοι στους οποίους δε θα αρέσει αυτό. Πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που με μια αναφορά ότι η αμαρτία είναι αμαρτία θα κατηγορούν εσάς και την εκκλησία.»


«Με την έννοια αυτή ο καθένας ιερέας που αρχίζει τη διακονία του, προορίζει τον εαυτό του να γίνει κατά κάποιο τρόπο ομολογητής», πρόσθεσε ο Πατριάρχης.


Ο Πατριάρχης Κύριλλος, επεσήμανε ότι «παρά το γεγονός ότι από τους σύγχρονους ιερείς δεν απαιτούνται μαρτυρικά κατορθώματα, ίδια με εκείνα των πατέρων και των παππούδων μας που κατάφεραν στους δύσκολους καιρούς, όταν για την πίστη στον Θεό μπορούσε κανείς να χάσει τη ζωή του.»


«Αλλά και σήμερα ο κλήρος χρειάζεται μεγάλη αντοχή, σοφία και ποιμαντική φροντίδα για να μαρτυρεί με μια φωνή χαμηλή και ταπεινή, αλλά καθαρή την αλήθεια του Θεού», υπογράμμισε ο Πατριάρχης Μόσχας.


Σύμφωνα με τον Πατριάρχη Μόσχας κ. Κύριλλο, τον καθήκον του ιερέα, είναι να δώσει στο λαό να καταλάβει ότι «ούτε τα χρήματα, ούτε η πολυτέλεια, ούτε η άνεση, ούτε η δύναμη είναι σε θέση να φέρουν στην ψυχή την ειρήνη του Θεού».


«Ο άνθρωπος του Θεού έχει ειρήνη στην καρδιά, είναι χαρούμενος, είναι αυτό που λέμε ευτυχία», πρόσθεσε κλείνοντας ο Πατριάρχης Μόσχας.


Τέλος, να σημειωθεί, ότι ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας, τέλεσε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που βρίσκεται εντός της Θεολογικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης.


ΠΗΓΗ:


Εκκλησιαστικό Πρακτορείο Ειδήσεων “Ρομφαία”