Thursday, May 31, 2012

ΛΑΜΠΡΗ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑ


ΛΑΜΠΡΗ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
========

Να συγχαρούμε, με όλη μας την καρδιά, τον Ομολογητή Μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία - ένα λαμπρό ιεράρχη με παραδοσιακό φρόνημα και λίαν αξιόλογη θεολογική παιδεία - επειδή στις μέρες του συγκρητισμού που ζούμε κατηχεί το ποίμνιό του ορθόδοξα.

Μιλά καθαρά και ξάστερα. Μία είναι η αληθινή Εκκλησία διδάσκει το ποίμνιό του ο Σεβασμιότατος Γόρτυνος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία. Οτι άλλο υπάρχει έξω από την Εκκλησία είναι σχίσμα, αίρεση, κακοδοξία. Οχι Εκκλησία. Δεν κνήθει ο Σεβασμιότατος τα αυτιά του ποιμνίου του με τα μηνύματα του συγκρητισμού και της "Νέας Εποχής".

Ούτε χαιδεύει όσους τα αιρετικά στόματα (Μεσσηνίας Χρυσόστομου και των ομογάλακτων του) “διαιρούν την Εκκλησία”.

Ομολογεί την αλήθεια του Χριστού, όπως την ομολογούμε στο “Σύμβολο της πίστεως”: “Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν.” Οχι "δέντρα" και θάμνους και "κλάδους" και κλωνάρια.

Αναφέρει μεταξύ άλλων στην εμπνευσμένη του εγκύκλιο ο Σεβασμιότατος Γόρτυνος:

ΜΙΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
______

“Η Εκκλησία, τήν ὁποία ἵδρυσε ὁ Χριστός στή γῆ, διά τῶν Ἁγίων Του Ἀποστόλων, εἶναι ΜΙΑ. Εἶναι ἡ Ἐκκλησία στήν ὁποία ἀνήκουμε, ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Οἱ ἔξω ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία λεγόμενες ἐκκλησίες, δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, ἀλλά εἶναι σχίσματα και αἱρέσεις.

ΑΛΛΟ ΑΙΡΕΣΗ ΑΛΛΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
_______

Αὐτοί πού ἀποχώρησαν ἀπό τήν Ἐκκλησία μας καί δέν ἀνήκουν πιά σ᾽ αὐτήν, βεβαίως δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία. Αὐτοί εἶναι σχισματικοί καί αἱρετικοί καί δέν μποροῦμε το σχίσμα καί τήν αἵρεση νά τά ποῦμε «Ἐκκλησία».

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Ο ΟΡΟΣ “ΕΚΚΛΗΣΙΑ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ
_______

Στό σημεῖο αὐτό, ἀδελφοί μου, θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι πρέπει να προσέχουμε τήν ἔκφραση, πού χρησιμοποιοῦμε ὅταν μιλᾶμε γι᾽ αὐτούς, πού ἔφυγαν ἀπό τήν Ἐκκλησία. Γι᾽ αὐτούς πρέπει νά λέμε τό ρῆμα «κόπηκαν» ἀπό τήν Ἐκκλησία μας. Γιατί, ἄν ποῦμε ἁπλῶς «ἔφυγαν» ἤ «χωρίσθηκαν» ἀπό την Ἐκκλησία καί ὀνομάζουμε μάλιστα καί αὐτούς μέ τή λέξη Ἐκκλησία (ὅπως λένε πολλοί, «Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία»), τότε φαίνεται ὅτι καί αὐτοί οἱ αἱρετικοί, ἀποτελοῦν πραγματικά Ἐκκλησία. Δηλαδή, κατά τήν ἄποψη αὐτή, ἡ ΜΙΑ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ διαιρέθηκε σε πολλές ἐπιμέρους Ἐκκλησίες. Μεγάλη αἵρεση αὐτό, χριστιανοί μου, ἄν τό ποῦμε.

ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ Η “ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ”
__________

Αὐτό μᾶς φέρνει την «θεωρία τῶν κλάδων», πού λέγουν οἱ Προτεστάντες. Ὅτι, δηλαδή, ὅλοι ὅσοι πιστεύουν γενικά στον Χριστό, ἀποτελοῦν κλάδους τοῦ ἑνός δένδρου, τῆς μιᾶς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Γιά νά μή πέσουμε στή μεγάλη αὐτή πλάνη καί αἵρεση, πρέπει νά ξέρουμε καί νά λέμε αὐτό τό βασικό, πού σᾶς εἶπα καί το ξαναλέγω: Ἡ ἀληθινή ᾽Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ΜΙΑ, ὅπως καί ἡ ἀλήθεια εἶναι μία ἐνῶ τά ψέματα εἶναι πολλά. Ἡ ΜΙΑ αὐτή Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Ὅσοι κόπηκαν ἀπό αὐτό τό θεῖο Δένδρο, πού φύτευσε ὁ Χριστός στή γῆ καί πότισε μέ τό Αἷμα Του, αὐτοί, λέγω, πού κόπηκαν ἀπό το Δένδρο αὐτό τῆς Ἐκκλησίας, ξεράθηκαν, δέν εἶναι πιά μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ Ο ΟΡΟΣ “ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ”
_________

Δέν δεχόμαστε λοιπόν, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τόν ὅρο «διῃρημένη Ἐκκλησία». Τόν θεωροῦμε ἐσφαλμένο καί αἱρετικό, γιατί προσβάλλει καί βλασφημεῖ τήν Ὀρθόδοξη ᾽Εκκλησία μας, την Ὁποία θεωροῦμε ἀκεραία καί ὄχι «κουτσουρεμένη», ὥστε νά την ποῦμε «διῃρημένη».

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
________

Ὅλη ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας εἶναι μία οἰκογένεια αὐτοδιοικουμένων Ἐκκλησιῶν. Ἄλλες Ἐκκλησίες ἀποτελοῦν Πατριαρχεῖα και ἄλλες εἶναι Αὐτοκέφαλες. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι, ἀνάλογα μέ τό ποῦ κατοικοῦν, ἀνήκουν ἤ σέ κάποιο Πατριαρχεῖο ἤ σέ μία Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, για παράδειγμα, ἀνήκουμε στήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ὅλα ὅμως τά Πατριαρχεῖα και ὅλες οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες εἶναι ἑνωμένες μεταξύ τους.

Ἡ ἑνότητα ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων προέρχεται ἀπό την ἑνότητά μας στήν ἴδια πίστη και ἀπό τήν κοινωνία μας στό ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Πραγματικά, κάθε Πατριαρχεῖο και κάθε Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία ἔχουν μεταξύ τους τήν ἴδια πίστη καί ἔχουν ἀκόμη μεταξύ τους μυστηριακή κοινωνία.

Τί πιστεύουμε γιά τήν Ἐκκλησία μας ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι; Πιστεύουμε, πρῶτον: Ὅτι φυλάσσει καί διδάσκει τήν ὀρθή πίστη γιά τον Θεό. Δεύτερον: Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δοξάζει τόν Θεό μέ ὀρθή λατρεία. Καί ἀκριβῶς γι᾽ αὐτά τά δύο, διότι ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ καί ΟΡΘΗ ΛΑΤΡΕΙΑ, γι᾽ αὐτό καί λέγεται ΟΡΘΟΔΟΞΗ. Και τρίτον γιά τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας πιστεύουμε ὅτι εἶναι ἡ ΜΟΝΗ Ἐκκλησία ἐπί τῆς γῆς.


ΠΗΓΗ:

Θρησκευτικά,

Ορθόδοξος Τύπος, 1/6/2012

ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ


ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
================

Ο π. Φίλιππος - της συνοδείας των Θωμάδων του Αγίου Ορους - προβαίνει σε σοβαρότατες καταγγελίες εναντίον του Σεβ. Μητροπολίτη Προύσσης κ. Ελπιδοφόρου αλλά και του π. Νικόλαου Λουδοβίκου ότι διδάσκουν “γυμνή τη κεφαλή” κακοδοξίες.

ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟ
________

Παράλληλα ο Αγιορείτης Ιερομόναχος επισημαίνει ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να βάλουν στο στόμα του Γέρονος Παισίου κουβέντες που ποτέ δεν είπε ή να του αποδώσουν ενέργειες τις οποίες ποτέ δεν έκανε για να επενδύσουν με το κύρος του Αγίου Γέροντα τις πλάνες ή την κενοδοξία τους.

Ο ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΣ ΑΛ. ΚΑΡΥΩΤΟΓΛΟΥ
________

Ο π. Φίλιππος κατονομάζει τον κ. Καρυώτογλου - γνωστό “Συναξιακό” - ως υπεύθυνο της απόδοσης στον Γέροντα Παίσιο της κακοδοξίας ότι δήθεν ο Αλλάχ είναι ο αληθινός Θεός.!!!

Αν είναι ποτέ δυνατόν να είπε τέτοια βλασφημία ο Γέροντας Παίσιος.!

Ας μου επιτραπεί να καταθέσω την προσωπική μαρτυρία ότι ο Αγιος Γέροντας έλεγε για το Ισλάμ ότι “το δόγμα του είναι μια σκέτη αμαρτία”!

Κατά τα άλλα ο πολύς κ. Καρυώτογλου αποδίδει στον Γέροντα Παίσιο αυτά τα βλάσφημα!

Τι να πει κανείς;

Προσωπικά ουδόλως εκπλήττομαι από την συμπεριφορά του κ. Καρυώτογλου επειδή ανήκει στον σκληρό πυρήνα της ομάδας του περιοδικού “Σύναξη” από την οποία έχουν εκπορευθεί κατά καιρούς “άρρητα ρήματα”.

Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ
____________

Αλλωστε ποιος ενδιαφέρεται να ξέρει τι είπε ή τι δεν είπε ο κ. Καρυώτογλου για τον Γέροντα Παίσιο αφού ευτυχώς έχουμε τον αυθεντικό βίο του γραμμένο από τον Ιερομόναχο Ευθύμιο Γέροντα της Καλύβης της Αναστάσεως στην Καψάλα του Αγίου Ορους, ο οποίος από ταπείνωση αποδίδει το έργο στον αείμνηστο Γέροντά του π. Ισαάκ.

Ο π. Ευθύμιος ήταν από τους πλέον στενούς μαθητές του Γέροντος Παισίου και ο βίος του Αγίου Γέροντα Παίσιου που συνέταξε - με την σύμφωνη γνώμη όλων των μοναχών που συνδέονταν στενά με τον Γέροντα Παίσιο - περιέχει τα αυθεντικά στοιχεία της ζωής και της διδασκαλίας του και έτσι δεν έχουμε ανάγκη να προστρέχουμε στις νόθες πηγές του κ. Καρυώτογλου και των ομοίων του για να πληροφορηθούμε όσα αφορούν τον σύγχρονο αυτό Αγιο της Εκκλησίας μας.

Ο π. ΠΑΙΣΙΟΣ ΗΤΑΝ ΑΚΡΑΙΦΝΩΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ
________

Ο Γέροντας Παίσιος ήταν σαφώς αντίθετος με την παναίρεση του Οικουμενισμού και τη στάση του αυτή γνωστοποιούσε και διά λόγου και διά γραφίδος σε όλους.

Αρα προς τι η ψευδομαρτυρία του όποιου Καρυώτογλου;

ΟΙ ΘΕΟΜΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ
________

Δυστυχώς αυτό συμβαίνει με όλους τους Αγίους Γέροντες.

Και εδώ στην Αστόρια λ.χ. έχουμε ορισμένους Θεομπαίκτες - γράφω τον όρο εν πλήρει επιγνώσει της σημασίας του - οι οποίοι διαδίδουν πράγματα και θαύματα για τον όντως ενάρετο π. Εφραίμ της Αριζόνας, όχι βέβαια από αγάπη και σεβασμό προς τον Γέροντα, αλλά επειδή νομίζουν ότι έτσι οι ίδιοι αποκτούν κύρος ως πιστοί του ακόλουθοι.!!!

ΓΕΝΝΑΙΑ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ π. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
__________

Να συγχαρούμε τον π. Φίλιππο για το θάρρος να καταγγείλει ονομαστικά τις ετεροδιδασκαλίες του κ. Καρυώτογλου, του Σεβ. Προύσσης και του π. Λουδοβίκου, από τον οποίο - ομολογούμε - ότι δεν αναμέναμε ποτέ ότι θα υποστήριζε ότι δήθεν οι συμπροσευχές με τους αιρετικούς και τους αλλόθρησκους είναι επιτρεπτές.!!!

Αν είναι ποτέ δυνατόν!

Να λέγονται αυτά τα πράγματα από ορθόδοξους κληρικούς!

Παραθέτουμε στη συνέχεια αποσπάσματα της επιστολής του π. Φίλιππου των Θωμάδων που μας έδωσε την αφορμή για τη σύνταξη του πιο πάνω σχολίου.

*****

Ο ΑΛΛΑΧ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ;

Τοῦ Ἱερομονάχου π. Φιλίππου Θωμάδων
=====================

Εἰς τό περιοδικόν “ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ” τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς τό τεῦχος τοῦ Ἰανουαρίου, εἰς τήν σελίδα 14, κάποιος Καριώτογλου γράφει ὅτι ὁ ἀείμνηστος Γέρων Παΐσιος...ὅταν ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μονήν τοῦ Σινᾶ καί συνήντησε μουσουλμανάκια στήν αὐλή τούς εἶπε “τώρα νά φωνάξετε δυνατά “δόξα στόν ἀλλάχ” κι ἐκεῖνα τό ἔκαναν μέ δυνατή φωνή. Ἕνας Μοναχός παρεξηγήθηκε καί εἶπε: “Τί πράγματα εἶναι αὐτά, γέροντα, δόξα στόν ἀλλάχ, ἐμεῖς εἴμαστε ὀρθόδοξοι χριστιανοί” καί ὁ ἅγιος γέροντας τοῦ ἀπάντησε “γιατί ἄλλος νομίζεις εἶναι ὁ ἀλλάχ ἀπό τόν Θεόν Πατέρα;”.

Ἀφοῦ ἀπευθύνομαι εἰς εὐλαβεῖς χριστιανούς εἶναι περιττά τά σχόλια. Ἀλλά πρέπει νά τονισθῆ ὅτι τό περιοδικό ἀπευθύνεται εἰς ἱερεῖς ὡς κατήχησις, διά νά διδάσκουν αὐτήν τήν ὕβριν ἀφ᾽ ἑνός καί ἀφ᾽ ἑτέρου θέτει εἰς τό στόμα τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος τήν ὡς ἄνω βλασφημίαν. Ὡς γνωστόν, τόν ἐν λόγῳ Γέροντα, πολλοί ἐκ τῶν ὀρθοδόξων, σέβονται ὡς Ἅγιον.

Πρό μηνός εὑρεθήκαμε προσκεκλημένοι εἰς Ἱ. Μονήν τῆς Β. Ἑλλάδος. Εἰς συζήτησιν μετά τόν Ἑσπερινόν εἷς ἱερεύς, δάσκαλος ἐκκλησιαστικῆς σχολῆς, π. Νικόλαος Λουδοβῖκος, μᾶς εἶπε ὅτι ὁ Γέρων Παΐσιος τοῦ ἐνεπιστεύθη ὅτι οἱ φράγκοι ἔχουν βάπτισμα. Ἐπίσης ἐπέμενε μετά τοῦ προεξάρχοντος Ἐπισκόπου Προύσης κυρίου Ἐλπιδοφόρου, ὅτι δέν ἀπαγορεύονται αἱ συμπροσευχαί μετά τῶν αἱρετικῶν, φράγκων καί προτεσταντῶν. Βεβαίως ἔλαβαν τάς καταλλήλους ἀπαντήσεις.

Ἀμφότεροι ὅμως διδάσκουν νέους, μερικοί ἐκ τῶν ὁποίων στο μέλλον θά ἱερωθοῦν ἤ θά διδάσκουν στά σχολεῖα τά παιδιά “θεολογία”.

Ὁ Ἐπίσκοπος μάλιστα ἐφηῦρε καί μίαν νέαν διδασκαλίαν, θεωρίαν, ὅτι ὄχι ἡ οὐσία, ἀλλά ἡ μοναρχία τοῦ Πατρός ἀποτελεῖ κεντρικόν ἰδίωμα τῆς Ἁγίας Τριάδος, διά νά στηρίξη μᾶλλον τήν ἐπί γῆς θρησκευτικήν ἐξουσίαν. Ἀλλά καί τό Φιλιόκβε, διά νά στηρίξη τήν φραγκοπαπικήν ἐξουσίαν, ἐφευρέθη καί ἐπεβλήθη εἰς τήν δύσιν.

Ἆραγε, θέλουν νά μᾶς ἀλλάξουν τήν πίστιν; Ματαιοπονοῦν, διότι αὐτή ἡ πίστις εἶναι θεϊκή.

Ὀφείλουν ὅμως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, νά φροντίζουν νά ἀντικρούουν τίς πλάνες καί τίς νοθεῖες. Ἡ διδασκαλία μας εἶναι Ἁγιοπνευματική καί δέν ἐπιδέχεται προσθαφαιρέσεις.

Ὡς ἐν ἐπιλόγῳ, προτείνουμε εἰς τούς κληρικούς καί λαϊκούς ὀρθοδόξους θεολόγους, ἄς ἔχουν πρό ὀφθαλμῶν των τήν διδασκαλίαν και ἐκκλησιαστικήν παρουσίαν τοῦ συγχρόνου Ὁμολογητοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου τοῦ Σέρβου. Ἀποτελοῦσε ἐν ζωῇ πρόβλημα, εἰς τούς φράγκους καί τούς οἰκουμενιστάς. Συνεχίζει καί μετά τήν ὁσιακήν κοίμησίν του νά εἶναι πρόβλημα, Ἴδιον τῶν ἀληθινῶν Ἁγίων, εἶναι ὁ Διωγμός τους καί ἐν ζωῇ καί μετά τήν κοίμησιν.


ΠΗΓΗ:

Θρησκευτικά,

Ορθόδοξος Τύπος, 11/5/2012

ΣΙΚΙΝΟΣΣΙΚΙΝΟΣ


Του Βασίλη Χαραλάμπους

=========


Τ’ αγνάντεμα

καταμεσίς στην Ίο και τη Φλέγανδρο

από του Τρούλου τη βουνοκορφή

που δρασκελίζει τα τόσα βραχονήσια

τη Βολάδα

τον Άη Γιώργη

την Καρδιώτισσα

την αρχαία εκείνη Λάγουσα

τον Καλόγερο

τον Κάκαβο.


Αναπηδά ο σιρόκος

τα φρύγανα και τις ξερολιθιές

διάβα περίεργο στα πάμπολλα τα θάμνα

ανάμεσα σε αρχαίους οικισμούς.


Να προλάβω

τ’ αγιοκέρια ν’ ανάψω

στον Άη Νικόλα

στου Κάτεργου τις Ράχες

και στης Χρυσοπηγής

τ’ ολόλευκο μοναστήρι.(Από την ποιητική Συλλογή «Περιδιάβαση»)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ - ΜΕΡΟΣ Ε'ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ E΄

Του π. Σαράντη Σαράντου

============


Καλεῖται ὁ θεολόγος νά μετέλθει πολλά εἴδη προσωπικῶν ἐν Χριστῷ πνευματικῶν ἀσκήσεων.


Ἰδιαίτερα καλεῖται νά ὑπερβεῖ τόν ἀτομισμό του, τό ἴδιον μεταπτωτικό θέλημα, νά ζητήσει ἐμπόνως τή βοήθεια τοῦ Πρώτου Τελείου Διδασκάλου, τοῦ Χριστοῦ, τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μητέρας, τῶν ἁγίων οἰκουμενικῶν διδασκάλων καί Ἱεραρχῶν καί τοῦ πνευματικοῦ του πατρός, γιά νά καταφέρει νά διαπεράσει τό σκληρότατο φλοιό τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ τῶν σημερινῶν μαθητῶν καί νά ἐξεύρει κώδικα ἐν Χριστῷ ἐπικοινωνίας πάσῃ θυσία.

Ὁ πονετικός καί σταυρούμενος σημερινός καθηγητής τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, καί δή ὁ ἐν Χριστῷ ἀγωνιζόμενος θεολόγος εἶναι ἀδύνατο νά μήν ἀποκρυπτογραφήσει, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, τρόπο, κώδικα ἐπικοινωνίας μέ τούς μαθητές.


Ἔτσι θά ἀνεβαίνει στίς συνειδήσεις τῶν μαθητῶν του· ὅσο αὐτός ὁ θεολόγος θά ταπεινώνεται καί θά νίπτει τίς ψυχές τῶν μαθητῶν του ἀπό τό ρύπο τῆς ἀπιστίας καί τῆς ἀνιαρῆς κοσμικότητας, ὅπως ὁ Κύριος ἔνιψε τούς πόδας τῶν μαθητῶν Του, τόσο περισσότερο θά εἰσπράττει τιμή ἐκ μέρους τῶν μαθητῶν του καί ἀποδοχή τῆς ἐν Κυρίῳ διδαχῆς του.


Ἀλλά καί οἱ μαθητές ἀντιστοίχως, ὅσο καί ἄν ἔχουν διαφθαρεῖ μέ τήν τροφοδοσία τῶν ὑποπροϊόντων τῆς Νέας Ἐποχῆς, λόγῳ τῶν χαρισμάτων τοῦ ἀληθινοῦ μυστηρίου τοῦ ὀρθοδόξου Βαπτίσματος καί τοῦ Χρίσματος, ἔχουν τήν εὐαισθησία νά ἀντιλαμβάνονται τήν ἀγάπη, τόν πόνο, τήν ἐν Χριστῷ μόρφωση τοῦ θεολόγου καθηγητοῦ τους. Ἀνοίγουν τίς καρδιές τους καί δειλά – δειλά ἀπορροφοῦν τό ἄδολο γάλα τῆς ἐν Χριστῷ πίστεως.


Κρατοῦν σ’ ἕνα μυστικό στόμαχο τήν αὐθεντική χριστιανική διδασκαλία γιά νά τή μυρηκάσουν σέ ἥσυχες, σπάνιες ὧρες καί στιγμές πού ἡ θεία Χάρη θά τούς φωτίσει καί θά τούς ὑπομνήσει νά ἀξιοποιήσουν.


Οἱ ἐν Χριστῷ γνώσεις τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί ἐμπειρίας τοῦ θεολόγου καθηγητοῦ πού θά μεταγγισθοῦν πρός τούς ἀδιάφορους ἤ μή μαθητές, ἐπειδή ἀποτελοῦν χρυσάφια καί διαμάντια, πλοῦτο ἀνέκλειπτο, κληρονομιά τοῦ Ἰδίου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός ἅπαν τό ἀνθρώπινο γένος, καί πρός τούς μαθητές μας, δέν εἶναι δυνατόν κάποτε νά μήν ἐκτιμηθοῦν.


Σέ ὁριακές στιγμές τῆς ζωῆς τους καί κατά τό παρόν ἤ κατά τό ἐγγύς ἤ ἀπώτερο μέλλον, θά ἀναπηδήσουν ἀπό τό πιεσμένο ὑποσυνείδητο, ἀπό τή βαθιά λήθη, ἀπό τά ἔγκατα τῆς ὑπάρξεώς τους, καί χωρίς νά τό μάθει ὁ θεολόγος καθηγητής, θά ἀποτελέσουν τό ἰαματικό ἔμπλαστρο, τό ἰσχυρότερο ἀντιβιωτικό, τίς ἀπαραίτητες βιταμίνες, τά ὄντως θεραπευτικά φάρμακα πού θά ἀρχίσουν τήν ἀληθινή θεραπεία τόσο γιά τό ὑπόλοιπο διάβα τῆς παρούσης ζωῆς ἐντός τῆς στρατευομένης μας ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅσο καί γιά τήν εἴσοδο στήν αἰώνια μετά τοῦ Κυρίου μας ζωή, στή θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τῶν ἐν οὐρανοῖς πρωτοτόκων.ΠΗΓΗ:


Αναβάσεις

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


Του κ. Λυκούργου Νάνη

========


Η Εκκλησία μας αθορύβως μεριμνά για τους μετανάστες εκπληρώνονουσα στοιχειώδες ποιμαντικό χρέος.


Η Ορθόδοξη Ελλαδική Εκκλησία ασκεί την προνοιακή και φιλανθρωπική της δραστηριότητα έχουσα υπόψην το Παύλειο χωρίο της προς Γαλάτας επιστολής επί τη βάσει του οποίου στα όμματα του Θεού καταργείται κάθε διάκριση φύλου, κοινωνικής τάξεως και εθνικότητος.


Επίσκοποι, ενορίες, μοναστήρια, ιεραποστολικές αδελφότητες εξασκούν την εντολή της προς τον πλησίον αγάπης χωρίς να διαφημίζουν το έργο τους.


Ικανός αριθμός συμπατριωτών μας δοκίμασε στο πετσί του την προσφυγιά είτε στις ΗΠΑ είτε στην Αυστραλία είτε στις χώρες της Δυτικής και κεντρικής Ευρώπης ιδιαίτερα στις προβληματικές μετεμφυλιακές δεκαετίες του 50 και του 60 και ως εκ τούτου εκδηλώνει τη συμπάθειά του προς τους εμπερίστατους μετανάστες.


Δυστυχώς οι τελευταίοι χωρίς να φταίνε σε τίποτε γίνονται όργανα και παίγνια υλοποίησης γεωπολιτικών στόχων και επιδιώξεων υπερδυνάμεων που πειρώνται να μεταβάλλουν το status quo της Βαλκανικής χερσονήσου αλλοιώνοντας την εθνολογική σύσταση των βαλνανικών κρατών.


Το μεταναστευτικό πρόβλημα εύκολα θα μπορούσε να λυθεί όπως και τόσα παγκόσμια και περιφερειακά προβλήματα εάν έλλειπαν οι υστεροβουλίες των ισχυρών κρατών που επιδιώκουν να παγιώσουν την κυριαρχία τους εκμεταλλευόμενα την εμπερίστατη θέση των μεταναστών αποδεικνύοντας τοιουτοτρόπως ότι η αξία άνθρωπος υποτιμάται σε μια εποχή κατά την οποία κατά κόρον υπερτονίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.


Ο μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος τυγχάνει αξιέπαινος για τη συλλογιστική του όπως φυσικά και πολλοί άλλοι επίσκοποι.


Η υπεύθυνη στάση των ποιμένων αλλά και του πιστού λαού δίδει αποστομωτική απάντηση στους νοσταλγούς του χιτλερισμού που μονοπωλούν την ευαισθησία για το μεταναστευτικό ζήτημα.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΦΑΝΙΟ


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣE ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

===========


Με ιδιαίτερη χαρά λάβαμε νέα επιστολή του κ. Πολυνείκη Θεοδωρόπουλου κατά σάρκαν αδελφού του αείμνηστου οσιακής βιοτής Γέροντα Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου πατερικής μορφής της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας τον 20ον αιώνα αναφορικά με τον αείμνηστο Γέροντα Επιφάνιο.


Στην επιστολή του ο κ. Πολυνείκης Θεοδωρόπουλος αποκαλύπτει το κύρος που απελάμβανε και απολαμβάνει στο Αγιον Ορος ο π. Επιφάνιος και ξαναθυμίζει - σε όσους το ξέχασαν - την αποφασιστική συμβολή του για να μείνει ο αντιοικουμενιστικός αγώνας στα σωστά πλαίσια ως αγώνας εναντίον των “δύο άκρων”.


Η παρέμβαση του αείμνηστου Γέροντα με τις μνημειώδεις επιστολές του για το Σχίσμα, τον Οικουμενισμό και την αποτείχιση οριοθέτησαν τα ορθά πλαίσια του αγώνα, αλλά και κατάφεραν αποφασιστικό πλήγμα εναντίον των σχισματικών τάσεων που άρχισαν να εμφανίζονται στο Αγιον Ορος εξαιτίας των Οικουμενιστικών ακροβατισμών του μακαριστού Πατριάρχη Αθηναγόρα.


Εκείνη την εποχή η παρέμβαση του αείμνηστου Γέροντα ανέκοψε την πρόθεση του Γέροντα Εφραίμ (νυν της Αριζόνας) να προχωρήσει στους σχισματικούς με αποτέλεσμα να μπορέσει στη συνέχεια να επανδρώσει την Ιερά Μονή Φιλοθέου και άλλες Μονές του Αγίου Ορους και στη συνέχεια τα πολυάριθμα μοναστήρια της Αμερικής. Αν ο Γέροντας Εφραίμ προχωρούσε τότε σε σχίσμα ο Θεός ξέρει ποια δυνατότητα θα είχε να συνεχίσει το αξιοθαύμαστο έργο του στο Αγιον Ορος και στην Αμερική.


Αλλά δεν είναι μόνον την συνοδεία του Γέροντα Εφραίμ που βοήθησαν οι επιστολιμαίες διατριβές του π. Επιφάνιου. Βοήθησαν όλο το Αγιον Ορος να αντιληφθεί πού εβαιναν τα πράγματα και έδωσε στους Αθωνίτες πατέρες τη δυνατότητα να τοποθετηθούν εκκλησιαστικά και θεολογικά έναντι του Οικουμενισμού αλλά και των σχισμάτων.


Τα συγγράμματα του π. Επιφανίου επηρέασαν καθοριστικά την πορεία του Αγίου Ορους και της Ορθοδόξου Εκκλησίας.


Σήμερα κανείς δεν μπορεί να κινηθεί σε σωστά πλαίσια στο θέμα του Οικουμενισμού αν δεν έχει αφομοιώσει τις παραμέτρους που ανέπτυξε με τις διατριβές του ο π. Επιφάνιος και ο Αγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς).


“Ελεύθερο σκοπευτή” ονόμαζε από “άκραν ταπείνωση” ο αείμνηστος Γέροντας τον εαυτό του. Ουδέν τούτου αναληθέστερον.


Στην πραγματικότητα υπήρξε ο στρατηγός του αντιοικουμενιστικού αγώνα και ο μεγάλος θεολόγος που καθόρισε τα πλαίσια του αγώνα εναντίον του συγκρητισμού.


Η πατερική κυριολεκτικά ανάλυση των θεμάτων του π. Επιφάνιου έγινε η “βασιλική οδός” πάνω στην οποία και οι σημερινοί ηγέτες του αγώνα εναντίον του Οικουμενισμού καλούνται να βαδίσουν.


Π.Μ.Τ.


Παραθέτουμε στη συνέχεια την επιστολή του κ. Πολυνείκη Θεοδωρόπουλου:


*****


ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΦΑΝΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ


Του κ. Πολυνείκη Θεοδωρόπουλου

=============


Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Παναγιώτη σε χαιρετώ,


Πρόσφατα επέστρεψα από το Άγιον Όρος, όπου και παρέμεινα επί μία εβδομάδα, συνοδευόμενος από στενό, κατά σάρκα, συγγενή μου.


Ήταν μία προσκυνηματική επίσκεψις, την οποία είχα απόλυτη ανάγκη – όπως υποθέτω και πάρα πολλοί συμπατριώτες μας – ένεκα της δύσκολης κι επώδυνης κατάστασης που βιώνουμε ως Έλληνες για μακρύ χρονικό διάστημα, η οποία είναι απότοκος της αμοραλιστικής πολιτικής των κυβερνώντων τη Χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.


Προσπάθησα, κατά το δυνατόν, ν’ αποκρύψω την κατά σάρκα αδελφική μου συγγένεια με το μακαριστό π. Επιφάνιο, αλλά, όπως καταλαβαίνεις, αυτό δεν ήταν πάντοτε εφικτό.

Εξομολογητικά σου λέω ότι μ’ εξέπληξε το πόσο γνωστός είναι ο αείμνηστος στο Περιβόλι της Παναγιάς και το πόσο σεβασμό και αγάπη τρέφουν γι’αυτόν οι εγκαταβιούντες εκεί.

Επισκέφθηκα επτά συνολικά Μονές και συνομίλησα με αρκετούς Πατέρες.Όλοι ανεξαιρέτως, Ηγούμενοι, Ιερομόναχοι και Μοναχοί τον χαρακτήρισαν σύγχρονο, νεοφανή Πατέρα της Εκκλησίας, που με τις διδαχές και τις σοφές συμβουλές του – γραπτές και προφορικές – έχει στηρίξει σημαντικά Μοναστικές Αδελφότητες.

Εκεί πληροφορήθηκα ότι τα άρθρα του, κυρίως για τον Οικουμενισμό – Ζηλωτισμό βοήθησαν και συνεχίζουν να βοηθούν τους εγκαταβιούντες στο Άγιον Όρος ν’αποφεύγουν ν’ακολουθούν τα παραπάνω ΔΥΟ ΆΚΡΑ.


Επίσης, έμαθα το ότι για αρκετές Μονές υπήρξε σημαντικός σύμβουλος για θέματα Ορθοδοξίας και ιδιαιτέρως τήρησης της Θείων και Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας μας. Μου τον χαρακτήρισαν ως απλανή οδηγό σε θέματα και Πίστεως, αλλά και Ορθοπραξίας.

Μετά απ’ όλα τα παραπάνω, συνειρμικά ανεκάλεσα στη μνήμη μου ένα γεγονός που έλαβε χώρα το έτος 1963.

Συγκεκριμένα, εγράφη τότε στον ημερήσιο τύπο (εφημερίδα ΄Εθνος) και στη στήλη του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ, το εξής κείμενο που σου κοινολογώ σχεδόν αυτολεξεί:

«επί τεθέντος δογματικού θέματος εκλήθησαν από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεδρίασή της, ο Καθηγητής Θεολογίας του Παν/μίου Αθηνών κ. Παναγιώτης Τρεμπέλας, καθώς επίσης και ο νεαρός Αρχιμανδρίτης π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις των».


Σημειωτέον, την περίοδο εκείνη ο π. Επιφάνιος ήταν μόλις τριάντα τριών ετών και όμως ετύγχανε της εκτιμήσεως και ήταν αποδεκτός από το σύνολο των Αρχιερέων.

Με αισθήματα αδελφικής αγάπης,


Πολυνείκης Θεοδωρόπουλος


Wednesday, May 30, 2012

Ο "ΣΥΡΙΖΑ" ΕΠΕΛΑΥΝΕΙ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ


Ο “ΣΥΡΙΖΑ” ΕΠΕΛΑΥΝΕΙ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ


Του Παναγιώτη Τελεβάντου

============


Διαβάζουμε στην εφημερίδα “Φιλελεύθερος”:


“ΕΠΤΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΤΟΝ "ΣΥΡΙΖΑ" ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

____________


"Νέα ανατροπή στα ποσοστά των κομμάτων προκύπτει από δημοσκόπηση της VPRC, η οποία δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του περιοδικού «Επίκαιρα».


Στην εκτίμηση της εκλογικής επιρροής τα ποσοστά έχουν ως εξής:


ΣΥΡΙΖΑ 30%

Ν∆ 26,5%

ΠΑΣΟΚ 12,5%

Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,5%

ΔΗΜΑΡ 7,5%

ΚΚΕ 5,5%

Χρυσή Αυγή 4,5%


Κάτω από το όριο του 3% που εξασφαλίζει την είσοδο στη Βουλή βρίσκονται τα υπόλοιπα κόμματα:


Δράση-ΦΣ-Δημιουργία Ξανά 2%

Οικολόγοι Πράσινοι 1,5%

ΛΑΟΣ 1%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0,5%

Αλλο κόμμα 1%”.


Αν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης επιβεβαιωθούν στην κάλπη της 17ης Ιουνίου σημαίνει ότι ο Θεός απέστρεψε το πρόσωπό του από μας.


Ο “Σύριζα” λεηλάτησε κυριολεκτικά το ΚΚΕ και τους Οικολόγους, έρχεται πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την αυτοδυναμία!


Ο κ. Τσίπρας αποδεικνύεται στην πράξη ο νέος Ανδρέας Παπανδρέου.


Το βαθύ ΠΑΣΟΚ με τους επαγγελματίες συνδικαλιστές αποτελούν ήδη τμήμα της εκλογικής δύναμης του "Σύριζα", ενώ η ΔΗΜΑΡ φαίνεται ότι διατηρεί τα ποσοστά της.


Ο σχηματισμός κυβέρνησης "Σύριζα" και ΔΗΜΑΡ πρέπει να θεωρείται δεδομένος στον οποίο είναι ενδεχόμενο να προσχωρήσει και το ΠΑΣΟΚ ως “τσόντα”.


Μακάρι να υπάρχουν περιθώρια αισιοδοξίας για αντιστροφή της επέλασης των Εκκλησιομάχων και των εθνομειοδοτών που ετοιμάζονται να καταλάβουν εξ εφόδου την εξουσία με τις οφθαλμοφανείς θλιβερές συνέπειες για την Εκκλησία, την παιδεία και το έθνος μας.


Είναι κυριολεκτικά απίστευτη η κατάντια μας.


Ενας “καταληψίας” Ακαδημαικών Ιδρυμάτων, με φανερό έλλειμα παιδείας και υπερπερίσσευμα προπέτειας, θα γίνει σε λίγες βδομάδες πρωθυπουργός με την “τιμία” ψήφο μας και με την “τιμία” αποχή μας ή με την έμμεση πριμοδότησή μας με την υπερψήφιση λιλλιπούτειων κομμάτων τα οποία αφενός μεν δεν έχουν καμία απολύτως πιθανότητα να εισέλθουν στη Βουλή και αφ’ ετέρου δίνουν το μπόνους των 50 βουλευτών του εκλογικού νόμου στην πιο ελεεινή κάστα της μεταπολίτευσης.


Αναλύει παραστατικά, όπως πάντοτε, ο κ. Λυκούργος Νάνης, τον ξεπεσμό που μας πλακώνει:


Πώς μετά να μην αποσύρει ο Θεός τη χάρη Του απ’ το αμαρτωλό έθνος μας; Τα στοιχεία που καθ ημέραν δημοσιοποιούνται σχετικά με την εμβρυοκτονία αποτυπώνουν κατά τρόπο δραματικό το μέγεθος του προβλήματος! Όμως εμείς αλληθωρίζουμε και στρέψαμε την προσοχή μας στη διάσωση της καρέτα-καρέτα και στη φροντίδα των τετραπόδων!


Τη στιγμή κατά την οποία ανθρώπινα έμβρυα απορρίπτονται στους σκουπιδοτενεκέδες και τους υπονόμους των ιατρείων σφαγέων ιατρών που ορκίστηκαν να σώζουν ζωές κι αυτοί πράττουν το εντελώς αντίθετο προς δόξαν του...ουμανισμού!


Η ποιοτική καθίζηση της νεοελληνικής κοινωνίας δεν έχει πάτο!


Αμβλώσεις, διαζύγια, αδιαφορία για τα εθνικά ζητήματα, αποκλειστική φροντίδα για την τσέπη, αποχαύνωση απ τα άθλια πρωινάδικα και τα ηλίθια σήριαλς, τουρκικά και μη, ποδοσφαιρολαγνικός κρετινισμός κ.τ.ο. συνθέτουν ένα εφιαλτικό παζλ που προοιωνίζεται άσχημη κατάληξη!


Την ίδια στιγμή κάποιοι γνωστοί και μη εξαιρετέοι απ’ τον εκκλησιαστικό χώρο ισχυρίζονται ότι επείγοντα και ζωτικά εκκλησιαστικά-ποιμαντικά προβλήματα αποτελούν ο εθνικισμός, ο αντισημιτισμός, ο φονταμενταλισμός κ.α.


Ο αοίδιμος π. Αυγουστίνος Καντιώτης με τα ιερατικά συνέδρια που διοργάνωνε στη μητρόπολή του, αλλά και με τις κατά καιρούς παρεμβάσεις του, πρόβαλλε κατά τρόπο σαφή τα πραγματικά ποιμαντικά προβλήματα όπως π.χ. τις αμβλώσεις, τα διαζύγια, τις διάφορες αιρέσεις που λυμαίνονται την πατρίδα μας, την εκκοσμίκευση ποιμένων και ποιμαινομένων, τον οικουμενισμό, τον επανευαγγελισμό του λαού, την ποιμαντική των μελλονύμφων, τους μεικτούς γάμους και πολλά άλλα που για λόγους οικονομίας του δημοσιογραφικού χώρου δεν αναφέρουμε.


Ο σημερινός εκκλησιαστικός λόγος ως επί το πλείστον αποφεύγει να ασχοληθεί και αναφερθεί σε θέματα όπως τα προαναφερθέντα. Αποφεύγει να διαφωτίζει, να ελέγχει, να αφυπνίζει συνειδήσεις. Ο ελεγκτικός και αφυπνιστικός λόγος διαβάλλεται απ’ τους αντιφρονούντες ως καταγγελτικός, εισαγγελικός, δικανικός, νομικιστικός, ηθικιστικός, οργανωσιακός, πιετιστικός, μισαλλόδοξος!


Είναι τέτοια η διαστροφή των εννοιών στη γέμουσα συγχύσεως εποχή μας που απαξιώνεται κατά τρόπο πάντη απαράδεκτο η αγωνιστικότητα και η ποιμαντική επαγρύπνηση. Και το ποίμνιο παραμένει αδιαφώτιστο και απροβλημάτιστο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πνευματικη του πορεία".


Απίστευτο πραγματικά το κατάντι μας. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν τελικά οι "δέκα δίκαιοι" μεταξύ μας που θα γίνουν τα αλεξικέραυνα της οργής του Θεού για τις αμαρτίες μας.