Thursday, January 31, 2013

ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΑΜΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΑΜΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====================

Διαβάζουμε στον “Ορθόδοξο Τύπο” σχόλιο του Διευθυντή του κ. Γ. Ζερβού:

“Η εφημερίς «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» τῆς 27ης Ἰανουαρίου ὑποστηρίζει ὅτι εἰς μίαν ἀπό τάς λίστας μέ τούς πολίτας, οἱ ὁποῖοι ἐξήγαγον κατά τήν διάρκειαν τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως χρήματα εἰς τό ἐξωτερικόν περιλαμβάνονται καί Ἱεράρχαι ὑπεράνω ὑποψίας. 

Οἱ Ἱεράρχαι περιλαμβάνονται εἰς τήν λίσταν μέ τούς 54.000 πολίτας. 

Ἡ ἐφημερίς ὑποστηρίζει ὅτι συμφώνως πρός ἔγγραφον τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πρός τό ΣΔΟΕ ἔχει ζητηθῆ ὁ ἔλεγχος εἴκοσι Ἱεραρχῶν. 

Ὁ ἔλεγχος ἐζητήθη πρό τεσσάρων περίπου ἑβδομάδων. 

Δέν γνωρίζομεν ἄν αἱ ἀποκαλύψεις τῆς ἐφημερίδος (εἶναι «χριστοδουλική») εἶναι ἀληθεῖς ἤ ὄχι. 

Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος, μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὀφείλει νά καλέση γραπτῶς ὅλους τούς Ἱεράρχας νά ἀπαντήσουν, ἐάν ἔχουν ἀδήλωτα χρήματα τόσον εἰς τό ἐξωτερικόν ὅσον καί εἰς τό ἐσωτερικόν. 

Τοῦτο διά νά προετοιμασθῆ καταλλήλως, ὥστε νά δυνηθῆ νά ἀντιμετωπίση τόν πόλεμον λάσπης ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας ἤ τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας ή τήν ὠμήν πραγματικότητα. 

Ἐάν πράγματι περιλαμβάνωνται Ἱεράρχαι εἰς μίαν τοιαύτην λίσταν, οὗτοι πρέπει εἴτε εὐθέως εἴτε μέ πλάγιον τρόπον νά ἀποβληθοῦν ἀπό τό Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας, στερούμενοι τόν Ἐπισκοπικόν τίτλον. 

Ἐάν τά πράγματα ἔχουν ἄλλως, ἤτοι ὅλα αὐτά νά εἶναι λάσπη ἐναντίον τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας καί κατ ̓ ἐπέκτασιν ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, τότε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ Ἱερά Σύνοδος νά ἀπευθύνουν προειδοποίησιν ὅτι ὅποιος συκοφαντήση εἴτε τήν Ἐκκλησίαν εἴτε Ἐπισκόπους, τότε θά μετανοήση πικρῶς. 

Τέλος, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος ὀφείλει νά ζητήση ἐμπιστευτικήν ἐνημέρωσιν ἀπό τόν ὑπεύθυνον Διοικητήν τοῦ ΣΔΟΕ, ὡς ἔπραξε προσφάτως, ὅταν προεκλήθη παρόμοιος θόρυβος εἰς βάρος Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἐφημολογεῖτο ὅτι εἶχον ἀδήλωτον μεγάλον πλοῦτον.”

Ορθές οι παρατηρήσεις του κ. Γ. Ζερβού.

Να προσθέσουμε πάντως ότι δεν έπρεπε καν να περιμένει τον ΣΔΟΕ ή την οικονομική κρίση για να δραστηριοποιηθεί η Εκκλησία σ’ αυτόν τον τομέα.

Οι άγαμοι κληρικοί - και όχι μόνον οι αρχιερείς - ως μοναχοί δίνουν όρκον ακτημοσύνης με την κουρά τους. 

Τουτέστιν ασχέτως αν διέπραξαν αξιόποινη σύμφωνα με τον νόμο πράξη είναι οπωσδήποτε υπόλογοι στο Θεό και στην Εκκλησία επειδή παρέβηκαν βασική υπόσχεση που έδωσαν κατά την κουρά τους.

Ωστε ναι μεν οπωσδήποτε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πρέπει να ενεργήσει αποφασιστικά και άμεσα για να προφυλάξει την Εκκλησία από τυχόν άδικες επιθέσεις ή από την αποκάλυψη αναξίων λειτουργών Της, αλλά πρέπει πρωτίστως να φέρει το θέμα στην Ιεραρχία για να θεσμοθετήσει ότι είναι εντελώς απαράδεκτο άγαμοι κληρικοί να έχουν προσωπική περιουσία.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΥΔΡΑΣ ΕΦΡΑΙΜΤΑ ΟΝΟΜΑΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΥΔΡΑΣ ΕΦΡΑΙΜ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
================

Διαβάζουμε στον Πυλώνα Εκκλησιαστικών Ειδήσεων ΑΜΗΝ:

“Την Κυριακή, 28 Ιανουαρίου, ο Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης Εφραίμ εόρτασε με κατάνυξη και απλότητα τα Ονομαστήριά του στην Αίγινα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μητροπολίτης Εφραίμ εόρτασε με διακριτικότητα συμπάσχοντας με τη δοκιμασία του λαού εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Ανήμερα της εορτής τελέσθηκε Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ύδρας στο παρεκκλήσιο του Οσίου Εφραίμ εντός του Κέντρου Νεότητος.”

Είπαμε! Υπάρχει σαβούρα, αλλά υπάρχουν και Ιεράρχες που φοβούνται τον Θεό.

Ο Σεβ. Υδρας κ. Εφραίμ - κατά σάρκα αδελφός του Σεβ. Κορέας κ. Αμβρόσιου - είναι ιεράρχης, που ποιμαίνει το λαό του Θεού με αγάπη και έγνοια για τη σωτηρία του.

Να μη σκανδαλιζόμαστε από τους ασεβείς ιεράρχες και άλλους κληρικούς, οι οποίοι περιφέρουν την κουφότητά τους σε κάθε γωνιά της Ελληνικής επικράτειας και επέκεινα στα πολυαρχιερατικά συλλείτουργα και στις λοιπές φαιδρότητες.

Θα ελέγχουμε καθηκόντως την ασεβή συμπεριφορά τους, αλλά τα μάτια μας να τα έχουμε προσηλωμένα στους ευσεβείς ιεράρχες και στους άλλους κληρικούς με φόβο Θεού οι οποίοι κατεργάζονται με φόβο και τρόμο τη σωτηρία τους και τη σωτηρία του ποιμνίου τους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΗΘΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΗΘΙΚΗ

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
===============

Είναι πιά κοινή διαπίστωση ὅτι οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι ἔχουν ἀρνηθεῖ τούς ἠθικούς φραγμούς καί συνάπτουν σχέσεις γιά σαρκικές ἡδονές, χωρίς κανένα δισταγμό. Σήμερα ὅλα ἐπιτρέπονται, ἀρκεῖ να περνοῦν καλά οἱ ἄνθρωποι. Καί ὅταν δέν συμβαίνει αὐτό, διαλύουν την σχέση, γιά νά δημιουργήσουν σύντομα μία νέα σχέση. Ἀκόμα καί ἐντός τοῦ γάμου παρατηροῦνται σχέσεις μέ τρίτα πρόσωπα. Δέν τό ἔχουν σε τίποτε νά συνάπτουν διπλές σχέσεις καί νά μολύνουν τό γάμο τους.

Ὅλα αὐτά σέ παλιότερες ἐποχές ἦταν σπάνιες περιπτώσεις, ἐνῶ σήμερα τείνουν νά γίνουν γενικός κανόνας. Ἰδιαίτερα οἱ νέοι δέν ἐπιλέγουν τήν ἁγνότητα καί δέν θέλουν νά ἀκούσουν ὅτι οἱ σαρκικές σχέσεις εἶναι ἀπαγορευμένες καί ἡ Ἐκκλησία μιλάει γιά τό ἱ. μυστήριο τοῦ γάμου και τήν τεκνογονία. Καί μέσα σέ αὐτή τήν ἀνηθικότητα, ἔρχονται ἀπό το χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ὑποστηρικτές της! Ἐννοῶ τούς μοντέρνους πνευματικούς, πού ἀκολουθοῦν τό ρεῦμα τῆς ἐποχῆς καί δέν θέλουν νά στενοχωρήσουν τά πνευματικά τους τέκνα, γι᾽ αὐτό ἀνέχονται τίς ἐρωτικές σχέσεις τους μέ τή δικαιολογία ὅτι πρόκειται στό μέλλον νά παντρευτοῦν!

Εἶναι προκλητική ἡ τακτική τους καί φανερώνει τό θράσος τους νά διορθώνουν τή χριστιανική ἠθική καί νά ἑρμηνεύουν κατά τίς προσωπικές τους ἐπιθυμίες τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ!

Μέ αὐτό τό χαλαρό τρόπο ἀντιμετωπίζουν καί πολλά ἄλλα θέματα, πού ἐπίσης εἶναι σοβαρά καί δέν ἐπιδέχονται διαστρεβλώσεις. Αὐτούς τους κληρικούς ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά τούς τιμωρεῖ, γιατί ἄν ἡ ἐγκράτεια καί ἡ ἁγνότητα, πού εἶναι ἐντολές τοῦ Θεοῦ, θεωροῦνται ξεπερασμένες, τότε τί μένει ὄρθιο; Ἐάν ἱκανοποιοῦνται ὅλα τά ἁμαρτωλά πάθη τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ πατρός, τότε γιά ποιόν πνευματικό ἀγώνα μιλᾶμε καί ποιές ἀρετές πρέπει νά ἀποκτήσουμε; Ἀλήθεια, σκοπός τοῦ πνευματικοῦ πατρός εἶναι νά διευκολύνει τή διάπραξη τῆς ἁμαρτίας ἤ νά τήν καταπολεμεῖ;

Μέ τόν ἴδιο ἀπαράδεκτο τρόπο οἱ συγκεκριμένοι αὐτοί πνευματικοί ἀντιμετωπίζουν καί τό βδελυρό ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, πού δεν ἀπουσιάζει καί ἀπό μερικούς ἀναξίους κληρικούς. Τό θεωροῦν φυσικό και μή κολάσιμο. Μιλᾶνε γιά ἀδυναμία, τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία δέχεται καί δεν καταδικάζει!

Ἐδῶ θέλω νά θυμίσω ὅτι ὁ Γέροντας Παΐσιος ἦταν σαφῶς ἀντίθετος μέ τούς συγκεκριμένους πνευματικούς καί ἀντιδροῦσε ζωηρά. Σέ κάποια ὁμάδα προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι τόν ρώτησαν, ἄν ἐπιτρέπεται νά διατηροῦν φιλικές σχέσεις μέ νέες καί συγχρόνως νά ἔχουν μυστηριακή ζωή, εἶπε: «Γιά πέστε μου. Εἶστε ἄγγελοι; Δεῖξτε μου τά φτερά σας. Ἄν εἶστε ἄγγελοι, τότε ναί, νά τό κάνετε αὐτό πού ρωτᾶτε. Ἄν ὅμως εἶστε νέοι πού εὔκολα πέφτετε, ὅπως καί εἶστε, κρατῆστε τήν καθαρότητά σας καί την προσοχή σας. Κρατῆστε τήν ἁγνότητά σας. Μή κάνετε αὐτά πού κάνουν τόσοι νέοι. Πηγαίνουν στίς ἀγρυπνίες καί ἀπό τό ἕνα χέρι κρατοῦν τό κομποσχοίνι καί ἀπό τό ἄλλο τή νέα φίλη τους. Ἔτσι δέν ὠφελοῦν οἱ ἀγρυπνίες».

Οἱ πνευματικοί πρέπει νά εἶναι προσεκτικοί καί νά μή ἀνοίγουν «νέους δρόμους», καταργώντας τή χριστιανική ἠθική. Νά εἶναι πατέρες πρός σωτηρίαν καί ὄχι πρός ἀπώλειαν.

ΠΗΓΗ:

Ακτίνες,

Ορθόδοξος Τύπος,1/2/2013

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ...ΚΗΔΕΙΑ ΑΛΑ ΣΥΡΙΖΑ!
ΜΕΡΟΣ Β΄

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Της κ. Σοφίας Βούλτεψη
=============

Όσοι βλέπουν με τόσο μεγάλη επιπολαιότητα το ενδεχόμενο χωρισμού Κράτους και Εκκλησίας, είναι προφανές ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους πως στην Ελλάδα έχουμε επίσημα αναγνωρισμένη (από τη Συνθήκη της Λοζάνης) μουσουλμανική μειονότητα.

Και αν η μουσουλμανική θρησκεία έπαυε να τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, τότε κουμάντο στη μειονότητα θα έκαναν το προξενείο και οι ψευδομουφτήδες – με τις γνωστές προπαγανδιστικές συνέπειες.

Θα ήταν δηλαδή, βούτυρο στο ψωμί της Τουρκίας.

Μόλις πρόσφατα έγινε ολόκληρος καυγάς προκειμένου να ψηφιστεί η τροπολογία περί του διορισμού των ιεροδιδασκάλων για τον μουσουλμανικό πληθυσμό της χώρας, ώστε τα μουσουλμανάκια να διδάσκονται το Κοράνι στο σχολείο, όπως τα χριστιανόπουλα το Ευαγγέλιο – κάτι που εξόργισε τους ψευδομουφτήδες και για το οποίο ο Τούρκος πρόξενος είχε πει πως όσο ο ίδιος παραμένει πρόξενος, τέτοια τροπολογία… δεν επρόκειτο να περάσει!

Τι θα συνέβαινε στην πράξη

Επίσης, όσοι υποστηρίζουν τα περί χωρισμού Κράτους και Εκκλησίας, οφείλουν να πουν στον λαό τι θα σημάνει αυτό στην πράξη:

Θα καταργούνταν τα θρησκευτικά στα σχολεία, οι ιερείς σε νοσοκομεία και φυλακές, στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, ο θρησκευτικός όρκος στα δικαστήρια και τις δημόσιες υπηρεσίες, οι μισθοί των ιερέων, οι αργίες Χριστουγέννων, Πάσχα, Θεοφανίων κλπ., οι σταυροί και οι εικόνες στους δημόσιους χώρους, ο σταυρός από το κοντάρι της σημαίας, οι θρησκευτικές τελετές σε εθνικές επετείους, η θρησκευτική ορκωμοσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, οι νόμοι για προσηλυτισμό και για τη συνεργασία Πολιτείας – Εκκλησίας για τους νέους ευκτήριους οίκους, κυρίως σεκτών, οι θρησκευτικές εορτές στις Ένοπλες Δυνάμεις, τα προνόμια – πλην της Εκκλησίας της Ελλάδος – των Πατριαρχείων, της Μονής Σινά και του Αγίου Όρους. 

Θα μετατρέπονταν σε ΝΠΙΔ το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο και οι μουφτείες της Θράκης. Η Εκκλησία θα μετατρεπόταν σε ΝΠΙΔ και θα εντασσόταν σε σύνολο θρησκευτικών ομάδων, ενώ θα καθίστατο υποχρεωτικός ο πολιτικός γάμος και προαιρετικός ο θρησκευτικός.

(Αυτά για εκείνους τους ιερείς που τελευταίως… συριζοφέρνουν και παριστάνουν τους Παπαφλέσσες). 

(Συνεχίζεται)

Ο ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΔΙΑΥΛΕΙΑΣ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΣΤΑ ΥΨΗ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΙΟΥ κ. ΜΑΡΚΟΟ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ ΔΙΑΥΛΕΙΑΣ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΣΤΑ ΥΨΗ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΙΟΥ κ. ΜΑΡΚΟ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
================

Εκτός από “εραστής του Ντον Τζούαν” του Λόρδου Βύρωνα, “ταυρομάχος της Διαυλείας” και λάτρης του Βιβάλντι, ο Θεοφιλέστατος Διαυλείας κ. Γαβριήλ Παπανικολάου αποδεικνύεται και μελετητής των αρχαίων τραγικών και δη του Σοφοκλέους.!!!

Γράφει συγκεριμένα στο υστερόγραφο του τελευταίου “μουσικολογικού” του σημειώματος στο Εκκλησιαστικό Πρακτορείο Ειδήσεων “Ρομφαία”:

«Χάρις χάριν τίκτει» έλεγε ο Σοφοκλής. Η ευεργεσία ανταποδίδεται, δηλαδή. Αυτό το θυμήθηκα όταν στα πρώτα μου χρόνια ως νεωκόρος είχα επισκεφθεί με τον μακαριστό Χριστόδουλο ένα νησί.

Με μαστίχες και άλλα καλούδια. Εκεί ο μακαριστός είχε γνωρίσει έναν παπά, καλό παιδί και διαβασμένο. Με παραίνεση του Βρεσθένης τον πήρε να εργαστεί στην Ιερά Σύνοδο.

Και κατέληξε, μετά από χρόνια, μητροπολίτης αυτού του νησιού. Σε άλλη περίπτωση θα ήταν ίσα μ’ εμένα, στο επίπεδο ενός απλού νεωκόρου.

Τώρα μαθαίνω πως ο ίδιος ο ευεργετηθείς αποστρέφεται με βδελυγμία την πιθανότητα να αποκατασταθεί ο ευεργέτης του. Η ευεργεσία τελικώς, μέγιστε Σοφοκλή, δεν ανταποδίδεται πάντοτε.

Ο Νεωκόρος”

Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεστε, Θεοφιλέστατε, αλλά επειδή ψέγετε τον Σεβ. Χίου κ. Μάρκο επειδή δεν συναινεί στην προαγωγή του Σεβ. Βρεσθένης σε Μητροπολίτη Μαρωνείας κατ’ ουσίαν δεν τον ελέγχετε - όπως αφελώς νομίζετε - ως αγνώμονα αλλά ως ιεράρχη που σέβεται το Ευαγγέλιο.

Παράλληλα - χωρίς ίσως και πάλιν να το συνειδητοποείτε - εξευτελίζετε απόλυτα τον Σεβ. Δημητριάδος όταν αποκαλύπτετε ότι τάσσεται αναφανδόν υπέρ της εκλογής του Σεβ. Βρεσθένης.

Αφού από ότι διαπιστώνω όλα τα κατέχετε (Βιβάλντι, Σοφοκλή, Βύρωνα, ταυρομαχίες) δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα να βάλετε στον κατάλογο των αναγνωσμάτων σας δύο άλλα βιβλία πολύ χρήσιμα για κάθε επίσκοπο και δη για τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου.

Το ένα λέγεται “Αγία Γραφή” και το άλλο “Πηδάλιο των Θείων και Ιερών Κανόνων”.

Θα τα έχετε ακουστά, υποψιάζομαι. 

Αν τα μελετήσετε δεν θα δυσκολευθείτε να ανακαλύψετε για ποιο λόγο ο Σεβ. Βρεσθένης δεν πρέπει να προαχθεί και ο Αγιος Χίου πρέπει να επαινεθεί, όχι επειδή είναι αγνώμων - όπως νομίζετε - αλλά επειδή είναι ευγνώμων προς τον Κύριο και τη Σταυρική Του θυσία.

Ντροπή, Θεοφιλέστατε, να προωθείτε την υποψηφιότητα Κουμαριανού.

Ολοι θα πεθάνουμε μια μέρα "και μετά ταύτα Κρίσις!"


ΣΚΗΝΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΒΑΘΥΤΑΤΗ ΘΛΙΨΗΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΚΤΡΟΠΑ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
====================

Σκηνές που προκαλούν βαθύτατη θλίψη εκτυλίχθηκαν στην Ναύπακτο κατά την ομιλία του Σεβ. Ναυπάκτου κ. Ιερόθεου. Ομάδα πιστών προσκειμένων στην αδελφότητα της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου αποδοκίμασε έντονα τον Σεβασμιότατο και κατά την έλευση και κατά την αναχώρησή του αλλά και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Για τα συμβάντα η Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου εξέδωσε την ακόλουθη Ανακοίνωση:

“Στις 30 Ιανουαρίου ε.έ. εορτάσθηκε στην Ναύπακτο η εορτή των Τριών Ιεραρχών, κατά την οποία το πρωΐ εκκλησιάσθηκαν οι καθηγητές και οι μαθητές και εκφωνήθηκαν σχετικοί πανηγυρικοί λόγοι από εκπαιδευτικούς. Το δε απόγευμα πραγματοποιήθηκε η καθιερω­μένη εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως για τους Εκπαιδευτικούς της Επαρχίας μας με ομιλητή τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ιερόθεο και θέμα: «Ο αιώνας των Τριών Ιεραρχών ως ο Χρυσούς αιώνας της Εκκλησίας». Ο Μητροπολίτης ανέπτυξε το θέμα με πληρότητα, στην συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και προσφέρθηκε κέρασμα.

Δυστυχώς, την μεγάλη αυτή ημέρα της Εκκλησίας και της Παιδείας, επέλεξε να βεβηλώση μια μικρή ομάδα οπαδών της πρώην Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως, η οποία συγκεντρώθηκε έξω από την αίθουσα και αποδοκίμαζε όσους εισέρχονταν, και με τηλεβόα, σφυρίχτρες και συνθήματα προσπαθούσε να καλύψη την ομιλία του Μητροπολίτου και να παρεμποδίση την όλη εκδήλωση.

Για το γεγονός αυτό θέλουμε να επισημάνουμε μερικές αλήθειες που διέγνωσαν όλοι οι παριστάμενοι Εκπαιδευτικοί της Ναυπάκτου στην κατάμεστη αίθουσα της Μητροπόλεως.

1. Οι οπαδοί των αμόναχων μοναχών μετατρέπονται δυστυχώς σε χούλιγκανς και σε ταλιμπάν μεταβάλλοντας την Εκκλησία σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Δυστυχώς υπενθυμίζουν σκηνές που έρχονται από τον Μεσαίωνα.

2. Οι αναρχικές αυτές ενέργειες, ενέργειες βίας, φασισμού και ρατσισμού, δείχνουν ποιό ήταν το έργο που επιτελούσε τόσα χρόνια η πρ. Ιερά Μονή, αποκαλύφθηκε η εσωτερική κατάσταση και των μοναχών και των οπαδών τους. Οι αγριότατες ενέργειές τους φανερώνουν ότι βρίσκονται έξω από την Εκκλησία, έχοντας δημιουργήσει ένα ιδιότυπο θρησκευτικό γκέτο.

3. Με αυτές τις μεσαιωνικές ενέργειές τους προσέβαλαν τους προσκεκλημένους της Ιεράς Μητροπόλεως Εκπαιδευτικούς που ήλθαν να ακούσουν τον Μητροπολίτη, προσβάλλουν όλους τους φιλήσυχους κατοίκους της Ναυπάκτου, ταράσσουν την όμορφη πόλη μας και δυσφημούν την επαρχία μας σε όλον τον κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να απομονωθούν όσοι προκαλούν τέτοιες βιαιότητες.

4. Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους οπαδούς και τους καθοδηγητές τους να ανανήψουν, να αισθανθούν την ζημιά που προκαλούν στην Εκκλησία, την πόλη και τους πολίτες και να μετανοήσουν για να τους συγχωρήση ο Θεός. Ελπίζει ότι κάποτε θα καταλάβουν ότι η πρώην Ιερά Μονή έφθασε στο σημείο αυτό από δικά της σφάλματα, από την δική της νοτροπία, την αδιάλλακτη στάση που τήρησαν όλα αυτά τα χρόνια, πράγμα που φανερώνουν τα ποινικά αδικήματα και οι εκκλησιαστικές εκτροπές.

5. Τέλος, δε, πρέπει να επαινεθή η προσέλευση πολλών εκπαιδευτικών που γέμισαν την αίθουσα, αγνοώντας τον εκφοβισμό που ήθελαν να εμπνεύσουν όσοι ήταν συγκεντρωμένοι έξω από την αίθουσα.

Υπάρχει Θεός και βλέπει την αδικία.” 

Παράλληλα με τα θλιβερά - με την όλη σημασία του όρου - γεγονότα που προκαλούν μεγάλο σκανδαλισμό στους ανά την Οικουμένη πιστούς, η ανάγνωση των κειμένων της ιστοσελίδας του Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη Ιγνάτιου Σταυρόπουλου - εκ των μελών της Αδελφότητας της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου -δείχνει ότι η Αδελφότητα και οι οπαδοί της δεν προτίθενται να καταθέσουν τα όπλα.

Μήπως υπάρχει τρόπος να λυθεί το πρόβλημα πριν εξελιχθεί σε πραγματική γάγγραινα;

Το βέβαιο είναι ότι το Προεδρικό Διάταγμα της διάλυσης της Μονής έχει υπογραφτεί και δύσκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί τον Σεβ. Ναυπάκτου να απεμπολεί τα δικαιώματα που του παρέχει.

Από την άλλη ο τρόπος που σχολίασαν οι προσκείμενοι στην Αδελφότητα την αίτηση του π. Γεώργιου Δορμπαράκη να μετατεθεί στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος - δεν σχολιάζουμε εδώ τον τρόπο και τους λόγους που οδήγησαν τον π. Γεώργιο στην απόφαση να υποβάλει αίτηση μετάθεσης - και η προσφυγή στη Δικαιοσύνη εκ μέρους της Αδελφότητας για να αναιρέσει το Προεδρικό Διάταγμα, δεν δείχνουν καμία διάθεση συνδιαλλαγής.

Μήπως υπάρχει τρόπος να λυθούν όλα τα προβλήματα με μια συνάντηση του Σεβ. Ναυπάκτου με την Αδελφότητα;

Αλλά στη συνάντηση αυτή ούτε νομικές απειλές θα βοηθήσουν, ούτε αποδοκιμασίες με ντουντούκες.

Ας σκεφτούμε ποιες ώρες περνά η πατρίδα μας.

Το λιγότερο που αναμένει από την Εκκλησία ο κόσμος είναι να μη τον σκανδαλίζει με θέματα και σκηνές όπως αυτά που παρουσιάζει το βίντεο.

Σεβασμιότατε Ναυπάκτου! 

Ανησυχώ προπαντός για την ερμηνεία που δίνει περί “Αδελφότητος” ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Σταυρόπουλος στο ιστολόγιό του.

Ο Θεός να με βγάλει ψεύτη, αλλά βρισκόμαστε μπροστά σε φαινόμενο νέας Εσφιγμένου. 

Σας παρακαλώ, θερμά και υικά, και με την αγάπη και το σεβασμό που γνωρίζετε ότι τρέφω προς το πρόσωπό σας, ως επίσκοπος να αναλάβετε συγκεκριμένη πρωτοβουλία και να μην επαναπαυθείτε με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.

Εχει δύο άκρες η ράβδος του Προεδρικού Διατάγματος...


Η Αδελφότητα της Μεταμορφώσεως πρέπει να αντιληφθεί ότι η διαφωνία με τον Σεβασμιότατο δεν πρέπει να παίρνει αυτή την τροπή, που βλέπουμε στο βίντεο.

Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που τους παρακαλούμε θερμά να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη. 

Αφού ο Σεβασμιότατος λέγει ότι από το 1997 δεν έγινε οικονομικός έλεγχος της Μονής δεν κατανοούμε γιατί η Αδελφότητα δεν σπεύδει να συμφωνήσει με νέο εξονυχιστικό έλεγχο και αντί αυτού υποβάλλει μήνυση κατά του Σεβασμιότατου.

Ας επιδιωχθεί μια κατά Θεόν λύση που και την οικονομική διαφάνεια της Μονής θα εξασφαλίσει και την ενότητα της Αδελφότητας.

Ούτε μια Αδελφότητα είναι ορθό να διαλυθεί, ούτε οικονομική αδιαφάνεια να υπάρχει, ούτε ένας διαπρεπής και ακατηγόρητος επίσκοπος της Εκκλησίας να αποδοκιμάζεται με αυτόν τρόπο, ούτε ο λαός του Θεού να σκανδαλίζεται με ατέλειωτους δικαστικούς αγώνες και οχλαγωγικές διαδηλώσεις αποδοκιμασίας.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΒΑΡΝΤ ΠΟΥ ΣΝΟΜΠΑΡΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ!


Wednesday, January 30, 2013

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΝΤΟΝ ΤΖΟΥΑΝ ΜΑΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΣ!!!ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΝΤΟΝ ΤΖΟΥΑΝ ΜΑΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΣ!!!

Του Παναγιώτη Τελεβάντου

===================

Διαβάζουμε ενεοί τις νέες επιδόσεις του “ταυρομάχου της Διαυλείας” και του “Ντόν Τζούαν της Φιλοθέης” του γνωστού και ως “Νεωκόρου” κοινώς καντηναλάφτη.

Αυτή τη φορά εκτός από ταυρομάχος μας προέκυψε και μουσικολόγος!!! 

Μάλλον δεν τον βλέπω καλά στο νέο πεδίο που διάλεξε να διαπρέψει επειδή μπαίνει στα χωράφια του κ. Ανδριόπουλου και η αναμέτρηση προβλέπεται ανελέητη στην κοιλάδα του Grande Britagne και στα υψίπεδα του Da Capo!Γράφει λοιπόν:“Αράχνες, σκόνη και ζωύφια. Γεμάτη ήταν η αποθήκη του ναού. Δεν πήγαινε άλλο, λέγαμε τόσα χρόνια. Δεν περίμενα κάτι καλύτερο.

Ο κλήρος έλαχε σ’ εμένα, τον νεωκόρο, να καθαρίσω το χάλι που είχε μαζευτεί. «Τρεις Αρχιεπισκόπους βρε αχρείε γνώρισες και ακόμη στο αποθηκάκι δεν έχεις μπει να συμμαζέψεις» έλεγε κάθε φορά των Τριών Ιεραρχών ο προϊστάμενος. Τότε θυμόταν, ένεκα της γιορτής, πως είχα «έλλειψη παιδείας» στα ζητήματα της καθαριότητας.

Μεσοβδόμαδο ήταν, βαπτίσεις και γάμους δεν είχαμε, κι είπα να σηκώσω τα μανίκια. Ψάχνοντας βρήκα και κάτι παλιούς δίσκους που είχα στοιβάξει εκεί. Έβαλα να παίζει η «Άνοιξη» από τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι και καταπιάστηκα με το ξεκαθάρισμα. Οι μελωδίες με συνεπήραν. Έδιναν τον ρυθμό και εγώ πετούσα ότι έβρισκα.

Ξάφνου, αναμαλλιασμένος και σκονισμένος, βρέθηκα μπροστά σ’ ένα απόκομμά εφημερίδας που είχα σχεδόν ξεχάσει. Ο «Επενδυτής» έγραφε στην άκρη της σελίδας. Πριν δεκατρία ολόκληρα χρόνια. Λίγες μέρες αφού είχαμε μπει στο 2000. Στη σελίδα με τα εκκλησιαστικά το ρεπορτάζ έγραφε για μία επιστολή του τότε μητροπολίτη Θηβών Ιερωνύμου - και νυν Αρχιεπισκόπου - που είχε στείλει στον μακαριστό Χριστόδουλο.

«Σήμερα δεν πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τον τρόπο εκλογής των Αρχιερέων» έλεγε στην επιστολή του ο νυν Αρχιεπίσκοπος προς τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο.  «Είναι διαβλητός και αναξιόπιστος. Είναι αναγκαίο να γίνει κάτι το ταχύτερο δυνατό προς το καλύτερο. Και εδώ δυστυχώς νικάει ο φόβος και πνίγεται η ελευθερία. Πού; Στην κρισιμότερη δομή της Εκκλησίας, δηλαδή στη σύναξη όλου του σώματος της Ιεραρχίας…» έλεγε τότε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Ίδρωνα με αυτά που διάβαζα, πνιγμένος από τη σκονή και την έκπληξη, αλλά συνέχισα το διάβασμα: «Η κεντρική διοίκηση έχει και αυτή τρόπο εξασφαλισμένο, ώστε να πνιγεί η ελευθερία και να επιβληθεί ο φόβος. Έτσι γίνονται κατ' ιδίαν συναντήσεις, συζητήσεις, συναλλαγές. Έπειτα οι εκλέκτορες Αρχιερείς δεν ψηφίζουν με σταυρό, αλλά γράφοντας στο δελτίο τα στοιχεία του υποψηφίου με το χέρι τους. Έτσι ο γραφικός χαρακτήρας είναι αψευδής μάρτυρας στα χέρια της γραμματείας…Όλα αυτά δεν ταιριάζουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά σε μια Εκκλησία που έχει καταστεί ιδεολογία».

Βρε πώς αλλάζουν οι εποχές σκέφτηκα. Αυτά έλεγε, τότε, ο νυν Αρχιεπίσκοπος; Είχε δίκιο ο Ιl Prette Rosso,ο κοκκινομάλης παπάς, όπως αποκαλούσε ο κυβερνήτης της Μάντουα, πρίγκηπας Philip of Hesse–Darmstadt, τον Βιβάλντι που έγραφε για τις εποχές που η μία φέρνει την άλλη.

Θυμήθηκα πως τότε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είχε κάνει θόρυβο με την πρότασή του που την επανέλαβε και πέντε χρόνια μετά. Ζητούσε να μην περνάει «γραμμή» για τις εκλογές μητροπολιτών. Να είναι ελεύθεροι οι δεσποτάδες να ψηφίζουν κατά το δοκούν και να υποστηρίξουν αυτό που πιστεύουν καλό για την Εκκλησία. Ή και, γιατί όχι, να βγαίνουν και με κλήρο.  

Άλλα έλεγε τότε, άλλα κάνει τώρα, μονολόγησα. Ποιος είμαι εγώ να κρίνω τον Αρχιεπίσκοπο; Αλλά δεν μπορώ να μην τα πω θα σκάσω. Γιατί, σκέφτηκα, πέντε χρόνια τώρα δεν πήρε μία πρωτοβουλία να αλλάξει τις «κατ’ ιδίαν συναλλαγές» και τις «συναντήσεις»; Γιατί πρέπει να δίνει «χρίσμα»; Οι μητροπολίτες μυαλό δεν έχουν και περιμένουν από τον «πρώτο»;

Έτσι μου ήρθε στο μυαλό και η Κομοτηνή. Καλός ο Παντελεήμονας Μουτάφης, λένε. Εξαίρετος ο Κωστάντιος Παναγιωτακόπουλος. Μήπως ο Βρεσθένης Θεόκλητος δεν είναι καλός κληρικός και δεν δικαιούται να αποκατασταθεί; «Δεν ήρθε η ώρα να τιμήσουν τη μνήμη του μακαριστού Χριστόδουλου εκείνοι που ευεργετήθηκαν από αυτόν;» άκουσα με τ’ αυτιά μου έναν ιεράρχη να λέει για το πνευματικό παιδί του μακαριστού.

«Ο Μουτάφης είναι καλό παιδί. Έχει όμως μέλλον μπροστά του. Άκουσα πως από σεβασμό στον Βρεσθένης μπορεί και να αποσύρει την υποψηφιότητά του για να επανορθώσουν όλοι με μια φωνή την αδικία που έγινε το 2005...» έλεγε ένας άλλος μητροπολίτης, κι αυτός παιδί του Χριστόδουλου.

Ο Δημητριάδος προς τιμήν του βγήκε δημοσίως και βροντοφώναξε από τους πρώτους πως θα στηρίξει τον Βρεσθένης. Γιατί, λοιπόν, σκέφτηκα, να μην δείξει μεγαλοψυχία και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και να αφήσει το πνευματικό παιδί του προκατόχου του να εκλεγεί; Γιατί πρέπει να δώσει γραμμή και να αφήσει το σώμα ελεύθερα να ψηφίσει κατά βούλησιν; Δεν χρειάζεται να στηρίξει κανέναν. Να αφήσει το σώμα να αποφασίσει.

Και ο Μητροπολίτης Ξάνθης; Που είναι το δίκαιο και σ’ αυτή την περίπτωση, αναρωτήθηκε άλλος μητροπολίτης που ζούσε κοντά στον μακαριστό Χριστόδουλο. Δίνει αγώνα για το δικό του παιδί και καλά κάνει. Όμως τα χρόνια δεν τον πήραν τον π. Παντελεήμονα, συνέχισε. Ξεχνά, τα γεγονότα του 1995; Το τρέξιμο και τον αγώνα που είχε δώσει τότε ο Δημητριάδος Χριστόδουλος για να εκλεγεί ο Παντελεήμονας στη Μητρόπολη Ξάνθης;

Εγώ αυτά ακούω και τα καταγράφω. Θυμίζω απλώς τα γεγονότα. Νεωκόρος είμαι και παραπάνω λόγος δεν μου πέφτει. Όμως το δίκιο δεν μπορώ να μην το πω. Και την ανακόλουθη στροφή του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου να μην την αναφέρω.

Όμως ο Βιβάλντι και το μπαρόκ με συνεπήρε και έγραψα πολλά περισσότερα απ’ ότι συνήθως.

Σταμάτησα τη μουσική που έπαιζε, παράτησα όλα τα πράγματα εκεί που τα είχα αφήσει για χρόνια και έκλεισα πίσω μου την πόρτα της αποθήκης του ναού.”

Θεοφιλέστατε! 

Για να αφήσουμε τα αστεία! 

Αν είχατε ίχνος φόβου Θεού δεν θα προωθούσατε τον Σεβ. Βρεσθένης κ. Θεόκλητο για νέο Μητροπολίτη Μαρωνείας.

Τις μπούρδες για την δήθεν αδικία του 2005 και για τις υποθήκες και την ευγνωμοσύνη προς τον μακαριστό Χριστόδουλο αφήστε τις στην άκρη.

Το καλύτερο μνημόσυνο για την ψυχή του αείμνηστου Χριστόδουλου - για όσους από σας πρέπει να του χρωστάτε ευγνωμοσύνη - είναι να αποκλείσετε οπωσδήποτε τον Σεβ. Κουμαριανό και να τον πείσετε μάλιστα - για το καλό της ψυχής του - να κρεμάσει το ωμοφόριο.

Για όνομα του Θεού.! 

Ασθενοφόρο εκλήθη στη Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος for a reason!!! 

Ή μήπως ξεχάσατε ότι ο όντως σεβάσμιος ιεράρχης Σεβ. Τρίκκης κ. Σεραφείμ κόντεψε να πάθει συγκοπή όταν οι αστυνομικοί του παρουσίασαν κάποιο κληρικό - όνομα και μη χωριό - που συνέλαβαν σε ακατανόμαστο χώρο;

Τι είναι που θέλετε δηλαδή;

Να τον στείλετε στην κόλαση με το ωμοφόριο;

Αυτός είναι ο δικός σας ορισμός της αγάπης και της ευγνωμοσύνης;

Οσο για τα παράπονά σας για τη γραμμή που δίνει ο Αρχιεπίσκοπος για την εκλογή επισκόπων "τι φω και τι λαλήσω";

Ποιος έδωσε γραμμή για τη δική σας εκλογή ως βοηθού επισκόπου;

Ποιος κατευθύνει την μάχη - "ψυχή τε και σώματι" - για την προώθηση της υποψηφιότητάς σας στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο;