Thursday, July 31, 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ π. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΓΙΗ ΚΑΙ ΝΟΘΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ π. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΓΙΗ ΚΑΙ ΝΟΘΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»* 
======

Π. ΙΩΗΛ: Ποιά εἶναι τά ὅρια τῆς ὑγιοῦς καί τῆς νοθευμένης πνευματικότητος;

Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Πνευματικός ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος πού ἔχει δρῶσαν τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἡ ὑγιής πνευματικότης ἔχει ὡς σκοπό τήν ἀπόκτησι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτό γίνεται μόνο μέ τήν ἀπέκδυσι τοῦ παλαιοῦ μας ἀνθρώπου.

Ὅ,τι δέν εἶναι ἐκ τοῦ Θεοῦ καί διά τόν Θεόν εἶναι ἁμαρτία.

Γιά νά μπορέση ὁ πιστός νά μετάσχη στήν Ὀρθόδοξη πνευματικότητα θά πρέπη νά διακατέχεται ἀπό Ὀρθοδοξία καί Ὀρθοπραξία. Τότε τά βιώματα τῆς πνευματικῆς του ζωῆς θά τοῦ προκαλοῦν μεγαλυτέρα ἔκπληξι ἀκόμη καί ἀπό τά μυστήρια καί τά σχέδια τοῦ Θεοῦ.

Μεταλλαγμένη πνευματικότης εἶναι ἡ ἐκκοσμίκευσις, ὁ εὐσεβισμός, κλπ.

Π. ΙΩΗΛ: Ὑπάρχει περίπτωσις κάποιοι ὑπεύθυνοι νά δίδουν πνευματικές κατευθύνσεις σέ λανθασμένες βάσεις;

Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Ἡ ὕπαρξις κακῶν γεωργῶν ἐπισημαίνεται σέ ὅλην τήν Ἁγία Γραφή, π.χ. στό 8ο Κεφάλαιό του ὁ Προφήτης Ἰεζεκιήλ κάνει λόγο γιά τούς ἱερεῖς πού κρυφά καί σκοπίμως εἰδωλολατροῦσαν.

Ὅπως στήν ἐποχή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὑπῆρχαν πολλοί ψευδάδελφοι, πολλῷ δέ μᾶλλον στίς ἡμέρες μας -σύμφωνα μέ τό προφητικό πνεῦμα τῆς Γραφῆς-, κάποιοι διαδίδουν συκοφαντικές φράσεις πού τίς εἶπαν δῆθεν ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ὁ Γέρων Παΐσιος, κλπ.. Γιά παράδειγμα, καί μόνον τό ὅτι ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἀποκαλοῦσε τήν ἐπίγεια Ἐκκλησία ''ἄκτιστη'', εἶναι ἀναιρετικό τῶν συκοφαντιῶν.

Ὄντως ὑπάρχει περίπτωσις κάποιος πνευματικά ὑπεύθυνος νά κινῆται σέ λανθασμένες βάσεις, π.χ. παραβίασις τοῦ πνεύματος τῶν Ἱερῶν Κανόνων, περιθωριοποίησις τῶν Ἁγίων Πατέρων, παγίωσις ἑνός προτεσταντικοῦ, φαινομενικά Ὀρθοδόξου, τρόπου σκέψεως, ὅπου ὁ κάθε ''πιστός'' γίνεται μικρός πάπας, κλπ.. Ὀλέθριο ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν εἶναι ἡ ἀμνήστευσις πολλῶν θανασίμων ἁμαρτημάτων, πρᾶγμα πού ὁδηγεῖ στήν αἰωνία ἀπώλεια.

* Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Κονίτσης στον Πανοσ. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρο. 

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ ΚΑΙ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΕΣ ΦΙΕΣΤΕΣΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ ΚΑΙ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΕΣ ΦΙΕΣΤΕΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου 
======

Οι ιεραποστολικές -με την όλη σημασία της λέξεως- Μητροπόλεις της Ασίας Χονγκ-Κονγκ και Σιγκαπούρης εξέπεμψαν δραματική έκκληση για αποστολή βοήθειας επειδή τους είναι αδύνατο να αντεπεξέλθουν ακόμη και στα πιο στοιχειώδη έξοδα συντήρησής τους.

Νομίζω ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος μπορεί να λάβει ουσιαστικές αποφάσεις ώστε οι οικονομικές ανάγκες των ιεραποστολικών αυτών Μητροπόλεων να καλυφθούν απολύτως για να ενισχυθεί ουσιαστικά το έργο της ιεραποστολής και της ορθόδοξης παρουσίας στην Απω Ανατολή.

Ως γνωστόν οι άγιοι αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος -και πρόσφατα και της Κύπρου με προεξάρχοντα τον “ακτιστοφωτίτη” Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιο-, τρέχουν κάθε τρις και δύο σε διάφορα πολυαρχιερατικά συλλείτουργα.

Δεν είναι καλή ιδέα η Ιερά Σύνοδος να νομολογήσει ότι για κάθε συλλείτουργο τόσον ο οικοδεσπότης αρχιερέας όσον και οι φιλοξενούμενοι ιεράρχες να πληρώνουν ένα γερό χαράτσι για τη συμμετοχή ή την πρόσκληση άλλων αρχιερέων, το οποίο να αποστέλλεται προς ενίσχυση των ιεραποστολικών Μητροπόλεων;

Ετσι και τα πολυαρχιερατικά συλλείτουργα θα γίνουν λιγότερο σκανδαλιστικά στη συνείδηση των πιστών και οι φεστιβαλίτες αρχιερείς μας θα κάνουν κάτι για την ψυχούλα τους, αλλά και οι ιεραποστολικές Μητροπόλεις θα βοηθηθούν αποτελεσματικά.

Δεν μου έρχονται τακτικά φαεινές ιδέες, αλλά μια και σήμερα μου ήρθε μια καλή ιδέα σκέφτηκα να μην την κρατήσω για τον εαυτό μου.

Σε όσους τυχόν μπουν στον πειρασμό να νομίσουν ότι απλά προσφεύγω στον προσφιλή μου σαρκασμό για να εκφράσω την απέχθειά μου προς τα πολυαρχιερατικά πανηγύρια και την αγάπη μου προς το έργο της ιεραποστολής, τους διαβεβαιώ με κάθε ειλικρίνεια ότι, όχι μόνον εννοώ κυριολεκτικά την εισήγησή αλλά και θα "χαρώ χαράν μεγάλην", αν η Σύνοδος καθιερώσει να καταβάλλουν πολύ ψηλό χαράτσι και όσους προσκαλούν και όσους συμμετέχουν στις πολυαρχιερατικές φιέστες, ώστε η αρωγή προς τις ιεραποστολικές Μητροπόλεις να είναι γενναιόδωρη.

Ο ΣΕΒ. ΣΥΡΟΥ ΜΕ ΡΟΖ ΑΝΤΕΡΙ


ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΠΡΑ ΝΥΜΦΙΚΑ ΑΝΤΕΡΙ Ο ΣΕΒ. ΣΥΡΟΥ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΡΟΖ ΕΝΩ ΑΛΛΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΝΤΕΡΙ.

ΑΣΠΡΑ, ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΑΙ ΡΟΖ.

ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ Ο ΣΕΒ. ΣΥΡΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΥΤΩΣ ή ΑΛΛΩΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΤΣΙΡΚΟ.

Ο “ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ” ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΟ “ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ” ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
======

Με εμετική αηδία διαβάσαμε στο ιστολόγιο “Θρησκευτικά”, από το ιστολόγιο “Ζωηφόρος”, την ακόλουθη δήλωση των τεσσάρων Μητροπολιτών Θράκης:

“Η πρόσφατη πρωτοβουλία του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την Λειτουργία στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα «Κατευθύνσεως Μουσουλμανικών Σπουδών» είναι σημαντική και βρίσκει ανταπόκριση στην αρχική μας θέση, η οποία, μέσα στο όλο ποιμαντικό μας έργο, προσβλέπει στην επικοινωνία και εποικοδομητική συμβίωση μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων στην Θράκη.

Η μακρόχρονη συμβίωση μεταξύ των αυτοχθόνων χριστιανών και μουσουλμάνων εδώ έχει δημιουργήσει ιδιαίτερες συνθήκες και ανθρώπινες επικοινωνίες, δείγματα αλληλοσυμπάθειας και ανθρωπίνων σχέσεων πού προάγουν την έννοια του «προσώπου». 

Η αξιοποίηση όλου αυτού του ιστορικού βιωματικού πλούτου δύναται να προσφέρει πολλά σε ακαδημαϊκό και πανανθρώπινο επίπεδο και να αναδείξει ευρέως τις μακραίωνες αυτές σχέσεις πού μαρτυρεί η περιοχή σε καιρούς χαλεπούς.

Ελπίζουμε ότι η επιστημονική κατάρτιση επί θρησκευτικών ζητημάτων και πολιτισμού των μουσουλμάνων διδασκάλων και θεολόγων, εντός του κοινού θησαυρού, της πνευματικής και ιστορικής κληρονομιάς του τόπου μας, θα έχει ευμενείς επιπτώσεις για όλους και θα προωθήσει την καλλιέργεια και το πνεύμα του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων μας. Ως ποιμένες της Εκκλησίας πού υπηρετούμε τη διδασκαλία της Ευαγγελικής Αγάπης, βλέπουμε στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου χαραγμένη την εικόνα του Θεού.

Ο Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνός,
Ο Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελέημων,
Ο Αλεξανδρουπόλεως και Τραϊαναουπόλεως Άνθιμος 
Ο Μαρωνείας και Κομοτηνής Δαμασκηνός”

Η φωτογραφία που προτάσσεται της ανάρτησης τα λέγει όλα. Ο εγκάθετος του Πάγκαλου στο Υπουργείο Παιδείας και επίδοξος Καθηγητής του υπό ίδρυση Τμήματος Ισλαμικών Σπουδών της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -άλλως “Μακαριότατος” Θράκης- κ. Γ. Καλαντζής προεδρεύει της “Συνόδου” των τεσσάρων Μητροπολιτών Θράκης.

Απολύτως καμία αρμοδιότητα δεν έχουν οι τέσσερις Μητροπολίτες της Θράκης να επεμβαίνουν στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. 

Ο Σεβ. Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να περιοριστεί στην Ανακοίνωση που εξέδωσε με την οποία διαμαρτύρεται για την αήθη ενέργεια. Πρέπει εξάπαντος να ζητήσει από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο τη σύγκληση έκτακτης Συνόδου της Ιεραρχίας αφ’ ενός μεν για να λάβει απόφαση με την οποία να διαφωνεί με την ίδρυση Τμήματος Ισλαμικών Σπουδών, αλλά και για να υποδείξει στον “Μακαριότατο” Θράκης κ. Καλαντζή να περιοριστεί στα καθήκοντά του και στους τέσσερις Μητροπολίτες της Θράκης να μην επεμβαίνουν στη Μητρόπολή του.

Θα έπρεπε να πω περισσότερα για τις Γιανναρικές αμπελοθεολογίες περί “προσώπου” που συμπεριέλαβαν στην Κοινή Δήλωσή τους οι τέσσερις Μητροπολίτες αλλά νομίζω ότι δεν είναι της ώρας.

ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ“ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ”
ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ

Του Πανοσ. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρου
======

Στο ερώτημα: “Τι γίνεται όταν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει, αλλά αδυνατεί;” Η απάντηση είναι δεδομένη. Εάν όντως δεν έχει, τότε ας προσφέρει τον λόγο του. 

Εάν και πάλι δεν διαθέτει λόγο (που λέει ο λόγος), τότε ας χαρίσει το χαμόγελό του που τόσο το έχουμε όλοι ανάγκη (κάποιες δε φορές περισσότερο και από αυτούς τους ρητορικούς και τέλειους λόγους). 

Εάν πάλι δεν δύναται να βάλει στην χούφτα του αδελφού ένα κομμάτι άρτου (ένα “αντίδωρον”) ή εάν δεν μπορεί να του δώσει λίγα ψάρια (έστω μια “μαρίδα”), εάν αδυνατεί να επικοινωνήσει καν με τον αδελφό του, επιτέλους τότε, ας στρέψει το πρόσωπό του προς τον ουρανό και ας αναμέλψει μια δέηση. Ένα “Κύριε ελέησον” που εάν επιθυμεί να φθάσει γρήγορα και να εισακουστεί, ας το παραπέμψει με δύο “συνοδευτικά δάκρυα” που ως φύλακες άγγελοι θα το παραδώσουν “ιδιοχείρως” προς Τον “Πατέρα των οικτιρμών και Θεόν πάσης παρακλήσεως” (Β' Κορ. Α' 3). 

Wednesday, July 30, 2014

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
========

Διαβάσαμε σε Ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής:

“Δέκα χρόνια επιτυχούς και συνεχώς ανερχόμενης πορείας συμπλήρωσε φέτος η Κατασκήνωση του Αποστόλου Παύλου της Αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφερείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής που λειτουργεί σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία στα βουνά του Κονέκτικατ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα από τα 19 τέτοια θερινά κατασκηνωτικά προγράμματα νεολαίας που λειτουργούν ανά την επικράτεια της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Η συμμετοχή έφτασε φέτος τα 600 περίπου παιδιά κατά τις τέσσερις εβδομάδες λειτουργίας.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος βρέθηκε εκεί, κοντά στην κωμόπολη Λίτσφιλντ του Κονέκτικατ, στις 24 Ιουλίου, για να επισκεφθεί τους κατασκηνωτές και να γιορτάσει μαζί τους την δέκατη επέτειο. Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν οι κατασκηνωτές στον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, σ’ ένα καταπράσινο χώρο δίπλα στη λίμνη Μπάνταμ, τη μεγαλύτερη φυσική λίμνη της πολιτείας του Κονέκτικατ, όπου βρίσκονται οι κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις. Μαζί τους οι υπεύθυνοι του προγράμματος, οι ομαδάρχες, ο αρχηγός της κατασκήνωσης π. Ηλίας Βίλης και ο Θεοφ. Επίσκοπος Φασιανής Αντώνιος. 

Το υπαίθριο μεσημεριανό γεύμα έδωσε την ευκαιρία στον Σεβασμιώτατο να χαρεί την συντροφιά των παιδιών, να παρακολουθήσει μια πρόχειρη επίδειξη χορευτικών ικανοτήτων στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και να ακούσει τις ερωτήσεις όσων θαρραλέων κατασκηνωτών τον πλησίασαν του έκαναν ερωτήσεις και ζήτησαν την ευλογία του. Οι κατασκηνωτές συγκεντρώθηκαν από τους ομαδάρχες τους στο υπαίθριο παρεκκλήσιο της κατασκήνωσης για να ακούσουν από τον Αρχιεπίσκοπό τους λίγα λόγια πνευματικού προβληματισμού στο θέμα της εφετινής κατασκηνωτικής περιόδου ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός (Γαλ. 2:20). Λίγο μετά, τα μεγαλύτερα παιδιά, εφηβικής ηλικίας, σε μια από τις συζητήσεις τους μίλησαν για τις προκλήσεις και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν στη ζωή τους, στο σχολείο τους και στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Τα κατασκηνωτικά προγράμματα που λειτουργούν στην Αρχιεπισκοπή, όπως αυτό του Αποστόλου Παύλου, δίνουν την ευκαιρία στα νέα παιδιά για ανέμελες καλοκαιρινές διακοπές σ’ ένα περιβάλλον καλλιέργειας καλής σωματικής και ψυχικής υγείας και διαπαιδαγώγησης. Τους δίνει τα στοιχεία που χρειάζονται για να μείνουν κοντά στην Εκκλησία, στην ορθόδοξη πίστη και την ελληνική παράδοση.

Για πάνω από 40 χρόνια λειτουργεί κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής «Ιονικό Χωριό» που είναι βεβαίως το πρότυπο και προσελκύει νέους και νέες από όλη την επικράτεια της Αρχιεπισκοπής. Λειτουργούν όμως και με αυξανόμενη συμμετοχή και επιτυχία, 19 άλλα κατασκηνωτικά προγράμματα νεολαίας στις κατά τόπους Μητροπόλεις της Αρχιεπισκοπής.”

Η Ανακοίνωση με σεμνότητα περιγράφει το τεράστιο έργο που επιτελεί η Αρχιεπισκοπή Αμερικής για τους νέους.

Να ευχηθούμε καλή δύναμη και φωτισμό από τον Χριστό όσων κοπιάζουν για να παίρνει σάρκα και οστά ένα τόσο σημαντικό έργο της Εκκλησίας. 

Ζούμε σε ένα κατακλυσμό αμαρτίας. Ιδιαίτερα οι σαρκικές αμαρτίες -οι κάθε είδους σαρκικές αμαρτίες, που σκοτίζουν την ψυχή του ανθρώπου όσο ελάχιστα πάθη- έχουν αποθεωθεί. 

Δυστυχώς δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις κληρικών που τις αμνηστεύουν με το γάντι και εδώ και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τις αμνηστεύουν με το να τις βαφτίζουν οικονομία, διάκριση, εξατομίκευση της εξομολόγησης και διάφορα παρόμοια ευτράπελα, ανέντιμα και αντιευαγγελικά. 

Οχι ότι η διάκριση, η οικονομία και η εξατοπίκευση της εξομολόγησης είναι ανεπίτρεπτες μέθοδοι ποιμαντικής εργασίας. Το ακριβώς αντίθετο! Συνιστούν την ουσία του ποιμαντικού έργου. Απλά επισημαίνουμε το θλιβερό γεγονός ότι ορισμένοι Νεορθόδοξοι και Νεονικολαίτες χρησιμοποιούν τους όρους για να διαστρέψουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας για τις σαρκικές αμαρτίες.

Γι’ αυτό εκφράζουμε την πιο ειλικρινή μας χαρά επειδή τόσοι πολλοί νέοι και νέες χειραγωγούνται κατά Θεόν στην Αρχιεπισκοπική περιφέρεια και σε διάφορες Μητροπόλεις στις ΗΠΑ, αλλά και στο “Ιονικό χωριό".

ΜΗ ΣΦΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΚΙΑΜΗ ΣΦΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΚΙΑ

Του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου
=======

Δυο πράγματα ζητεί από μας ο Χριστός. 

Πρώτα να παραδεχόμαστε τα σφάλματά μας και στη συνέχεια να συγχωρούμε τους άλλους.

Το δεύτερο προϋποθέτει το πρώτο για να γίνεται σωστότερα (όποιος παραδέχεται βαθειά μέσα του τα αμαρτήματά του, γίνεται πιο σπλαχνικός στον συναμαρτωλό του). 

Και ας μη συγχωρούμε μόνο στα λόγια, αλλά από καρδιάς.

Μη σφάζουμε τον εαυτό μας με το να κρατούμε μέσα μας κακία. 

Γιατί ποιος νομίζεις πως μπορεί να σε λυπήσει τόσο θανάσιμα, όσο καταφέρνεις συ ο ίδιος, με το να έχεις μέσα σου μνήμη της οργής και έτσι να φέρνεις καταπάνω σου την καταδίκη του Θεού στην μέλλουσα κρίση;

Μη δικαιολογήσαι ότι σε έβρισε κάποιος, ή σε συκοφάντησε, ή σου έκαμε πολλά κακά. 

Όσα περισσότερα κακά αναφέρεις ότι σου προξένησε, τόσο περισσότερο ευεργέτης τελικά σου γίνεται. 

Γιατί σου έδωσε αφορμή να ξεπλύνεις τα δικά σου αμαρτήματα με την υπομονή και την ανεξικακία.

ΠΗΓΗ:

Διακόνημα

Ο ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΒΑΤΙΚΑΝΕΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥΟ ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΒΑΤΙΚΑΝΕΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
======

Διαβάσαμε στη Romfea.gr: 

“Η ενότητα των χριστιανών είναι βασικής σημασίας, διότι αυτή είναι η εντολή του ίδιου του Ιησού», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πάπας Φραγκίσκος κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην πόλη της Καζέρτα, κοντά στην Νάπολη.

Ο ποντίφικας ανέφερε επίσης ότι «πρέπει να ξεπερασθούν οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις διάφορες χριστιανικές εκκλησίες, οι οποίες δεν γεννήθηκαν χωρισμένες», προσθέτοντας πως για να επιτευχθεί ο κύριος, αυτός στόχος «πρέπει να αναζητηθεί κάποιος καινούριος τρόπος».

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «το Άγιο Πνεύμα εμπνέει την διαφορετικότητα στην Εκκλησία. Η διαφορετικότητα είναι ωραία αλλά, παράλληλα, το Άγιο Πνεύμα εμπνέει και την ενότητα. Και έτσι η Εκκλησία είναι μία, ενωμένη. Για να χρησιμοποιήσουμε έναν ωραίο όρο, πρόκειται για μια συμφιλιωτική διαφορετικότητα».

Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις του “Αγίου Πατέρα” ότι οι χριστιανοί δεν ήταν πάντοτε χωρισμένοι. 

Οι κακοδοξίες και οι ενέργειες των προκατόχων του Πάπα Φραγκίσκου οδήγησαν στον σημερινό κατακερματισμό του Χριστιανισμού, με την υιοθέτηση σωρεία αιρέσεων που αλλοίωσαν την αλήθεια του Ευαγγελίου.

Αρα, αντί να προσπαθεί ο “Αγιότατος” να επιβάλει το μοντέλο ένωσης της Β΄Βατικάνειας Συνόδου ως μέθοδο ένωσης Ορθοδοξίας και Παπισμού, ας φροντίσει να αποπτύσσει τις αιρέσεις που πρεσβεύει και να επιστρέψει εν μετανοία στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Οι δηλώσεις του Πάπα Φραγκίσκου ουδένα εξέπληξαν. Απλά αποδεικνύουν -για μια ακόμη φορά- ότι το Βατικανό παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένο στις αποφάσεις της Β΄ Βατικάνειας Συνόδου, η οποία επιδιώκει η ένωση της Ορθοδοξίας και των αρχαίων Ανατολικών “Εκκλησιών” -όπως αποκαλεί τις Μονοφυστικές και Νεστοριανές “Εκκλησίες”- να γίνει βάσει της αρχής “ενότητα εν τη ποικιλία” με αναγνώριση παγκόσμιου πρωτείου εξουσίας στον Πάπα.

Σε απλά Ελληνικά ο “Αγιος Πατέρας” , ούτε λίγο ούτε πολύ θέλει να μας κάνει Ουνίτες!

Δυστυχώς το μοντέλο αυτής της ένωσης υιοθετήθηκε από την προδοτική για την Ορθοδοξία Συμφωνία του Μπαλαμάντ, η οποία αναγνώρισε έγκυρα τα μυστήρια των Παπικών και προωθήθηκε επί τα χείρω με το απαράδεκτο ορθοδόξως κοινό κείμενο της επιτροπής Ορθοδόξων και Παπικών στη Ραβέννα.

Επιτακτική όθεν η ανάγκη να συγκληθεί άμεσα Πανορθόδοξη Σύνοδος για να αποκηρύξει την προδοτική για την Ορθοδοξία συμφωνία του Μπαλαμάντ και το απαράδεκτο κοινό κείμενο Ορθοδόξων και Παπικών της Ραβέννας και να καθαιρέσει όσους τυχόν εμμείνουν αμετανόητα στις πρόνοιες αυτής της συμφωνίας και αυτού του κοινού κειμένου.

Ο ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΣ “ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ” ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥΟ ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΣ “ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ” ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
========

Διαβάσαμε στη Romfea.gr: 

“Ευχαριστήριο εξέδωσε ο Πρόεδρος του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ., Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου, για την οικονομική συνδρομή της Ι. Μ. Βατοπαιδίου προς το Τμήμα.

Ακολουθεί το ευχαριστήριο του Προέδρου:

Με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους (2013-14) αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω δημόσια την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου και τον Καθηγούμενό της Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κ. Εφραίμ για την οικονομική συνδρομή προς το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., με την οποία το εκπαιδευτικό μας έργο σ’ αυτή την δύσκολη περίοδο που διέρχεται ο τόπος μας διευκολύνθηκε.”

Είναι φανερόν ότι ο Σεβ. Λεμεσού Αθανάσιος, οι Βατοπαιδινοί και τα “κοπέλια” τους συνεχίζουν την προκλητική και συστηματική αντιευαγγελική διαφήμιση της κάθε φιλανθρωπίας ή προσευχής που κάνουν.

Προς τούτο συνεπικουρούνται από κάτι τύπους, όπως τον ανεκδιήγητο ΚΑΙΡΟΣκόπο κ. Θεόδωρο Γιάγκου, ο οποίος -ανάμεσα σε άλλες ασχημίες του- έδωσε στον “ακτιστοφωτίτη” Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο αντιεπιστημονική και αντορθόδοξη γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία δήθεν οι γυναίκες, αντί οι κανονικοί ψάλτες, μπορούν να ψάλλουν στη Θεία Λειτουργία.!!!

Είναι ο ίδιος Καθηγητής του Κανονικού Δικαίου που προωθούσε το μεταθετό των επισκόπων στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, που τελικά ευτυχώς δεν συμπεριελήφθη στα άρθρα του Καταστατικού!!!

Ακόμη ένας κρίκος, λοιπόν, στη μακρά αλυσίδα της αντορθόδοξης πρακτικής του προβεβλημένου ΚΑΙΡΟΣκόπου κ. Θεόδωρου Γιάγκου.

Η πρακτική που ακολουθούν οι Βατοπαιδινοί κινείται σταθερά στο ίδιο μοτίβο: Δίνουν κάθε είδους “κατεψυγμένα κοτόπουλα” προς κάθε κατεύθυνση με αποκλειστικό λόγο να τους στείλουν ευχαριστήριες επιστολές για να τις δώσουν στη συνέχεια στη δημοσιότητα για επικοινωνιακούς λόγους.

Δεν εκπλήττεται κάποιος επειδή οι γόνοι του Ιωσήφ του Βατοπαιδινού ενεργούν αντιευαγγελικά. Το όντως εκπληκτικό θα ήταν αν ενεργούσαν κατά Θεόν αφού ακολουθούν το μοντέλο της ανάδειξης της Μονής Βατοπαιδίου σε "Βατικανό της Ορθοδοξίας" σύμφωνα με το διακηρυγμένο στόχο του π. Ιωσήφ του Βατοπαιδινού. 

Ακου φιλοδοξία ο πλανεμένος μοναχός! “Ορθόδοξος” μοναχός ήθελε να καταστήσει τη μονή του "Βατικανό της Ορθοδοξίας.!!!" 

Αλλά τι να περιμένει κανείς από ένα θεομπαίκτη, που δεν δίστασε να διασύρει ακόμη και τον Γέροντα Παίσιο με πρωταγωνιστή της συκοφαντίας τον Σεβ. Λεμεσού;

Tuesday, July 29, 2014

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΕΙ ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΣΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΕΙ ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=========

Σε εμπνευσμένη εγκύκλιό του για την περίοδο του Δεκαπενταυγούστου, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος υψώνει τη φωνή του υπέρ των απηνώς διωκόμενων χριστιανών αδελφών μας της Μέσης Ανατολής. 

Αναφέρει ότι οι  χριστιανοί της Συρίας έχασαν τα πάντα κατά τη διάρκεια του πολυετούς πολέμου των Ισλαμοφασιστών με το καθεστώς της Συρίας. 

Υπενθυμίζει ότι η τιμή, η αξιοπρέπεια, οι ναοί, οι μονές και τα θρησκευτικά τους Ιδρύματα και η ίδια τους η ζωή υπέστησαν  ανελέητη επίθεση, ενώ συμπληρώθηκε ήδη ένας ολόκληρος χρόνος από την απαγωγή του Σεβ. Μητροπολίτη Χαλεπίου Παύλου και του μονοφυσίτη επίσκοπου Αλύπου χωρίς να γνωρίζουμε πού βρίσκονται ή έστω αν ζουν.

Πρόσφατα είδα βίντεο με συνέντευξη που έδωσε πριν λίγα χρόνια ο Σεβ. Χαλεπίου στην “Πεμπτουσία” και συγκινήθηκα ιδιαίτερα επειδή αντελήφθηκα τι υπέροχος άνθρωπος και πόσο εξαιρετικός κληρικός είναι.

Οσο για το Ιράκ, εξηγεί ο Σεβ. Αμερικής, οι χριστιανοί της Μοσούλης που ζουν εκεί αδιάλειπτα για τα δύο χιλιάδες τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν άμεσο θανάσιμο κίνδυνο που θα τους εξαφανίσει οριστικά από τη γη των πατέρων τους.

Γι' αυτό ο Σεβασμιότατος, με την ευκαιρία της νηστείας του Δεκαπενταγούστου, καλεί όλους σε πανστρατιά προσευχής υπέρ των διωκόμενων χριστιανών αδελφών μας και μας προτρέπει επίσης να υψώνουμε τη φωνή μας υπέρ των καταπατημένων τους δικαίων.

Οπως πάντοτε έτσι και αυτή η εγκύκλιος του Σεβ. Αμερικής είναι πολύ πνευματική και επί της ουσίας. Ο Σεβασμιότατος δεν ενδιαφέρεται να πολιτικολογήσει. Μιλά σαν ιεράρχης. Καταφεύγει στην προσευχή και καλεί το ποίμνιό του να πράξει το ίδιο, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει ότι είναι ευαγγελική εντολή να υπερασπιζόματε τους δεδιωγμένους.

Ας ακούσουμε πρόθυμα την πατρική του έκκληση.

ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΓΓΕΛΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΒΛΑΣΦΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΓΓΕΛΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟ

“Περιστατική τις ενέργεια’’ χαρακτηρίζεται από τον Άγιο Βασίλειο η διακονία των Αγγέλων “δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν’’

Του θεολόγου κ. Β. Χαραλάμπους
=======

Στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο, από το διαδίκτυο του Γεωργίου Κ. Τασούδη, «Ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός  1921-2009» (Αλεξανδρούπολη 2013) σε μορφή pdf,  ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός,  αναφέρει στις νουθεσίες του προς μοναχούς,  «Οι λαμπρότατοι Άγγελοι που κρατούν εις τους ώμους τους την Παναγίαν Θεία Θεότητα και δοξολογούν, ζηλεύουν διότι δεν είναι άξιοι να πάρουν αυτό που πήραμε εμείς.  Διότι εμείς εγίναμε αδερφοί Του Κυρίου, Του Πατρός* ενώ αυτοί υπηρέτες.  Αυτά να μην ξεχνάτε αδερφοί μου γιατί θα είναι τα ισχυρότερα οχυρώματα της μάχης μας εναντίον του παραλόγου και της διαστροφής».

Τα αναφερθέντα για τους Αγγέλους, από τον π. Ιωσήφ Βατοπαιδινό «ζηλεύουν διότι δεν είναι άξιοι να πάρουν αυτό που πήραμε» μας λυπούν.  Κατ’ αρχήν ο ρηματικός χαρακτηρισμός «ζηλεύουν» για τους Αγίους Αγγέλους είναι βλάσφημος και απαράδεκτος.  Ο Γέροντας Παΐσιος αναφέρει σχετικά για τη ζήλεια «Εάν έδιωχνες την ζήλεια, η προσευχή σου θα είχε δύναμη.  Με την ζήλεια αποδυναμώνεται κανείς πνευματικά». Αταίριαστος και απαράδεκτος ο χαρακτηρισμός αυτός, με τη χρήση του ρήματος «ζηλεύω». Τι έχουν να ζηλέψουν οι Άγιοι Άγγελοί από τον άνθρωπο, τον «ηλαττωμένον βραχύ τι παρ’ αυτών Ψαλμ. 8,6.

Κι αν υποθέσουμε, ότι απλά ατυχώς χρησιμοποιήθηκε το ρήμα «ζηλεύουν», αυτό που καταληκτικά αναφέρεται στη συγκεκριμένη πρόταση, μιλώντας για τους Αγίους Αγγέλους, «διότι δεν είναι άξιοι να πάρουν αυτό που πήραμε», είναι μειωτικό και απαράδεκτο.  Για την ακρίβεια η φράση «δεν είναι άξιοι», δεν είναι απλά απαράδεκτη αλλά και βλάσφημη.  Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καραμούζης στο κείμενό του «Ο κόσμος των Αγγέλων», σημειώνει ότι «οι Άγγελοι έχουν μεγαλύτερες και ανώτερες γνωστικές ικανότητες από τους ανθρώπους».

Αντί του ρηματικού μειωτικού τύπου «ζηλεύουν», που την εμπάθεια δηλώνει, ας παραθέσομε τα λόγια του Αγίου Βασιλείου «θεάσαι την αγγελικήν ακατάστασιν, ει άλλη αυτοίς πρέπει κατάστασις πλην  του χαίρειν και διαθυμείσθαι· ότι ηξίωται παρεστάναι Θεώ και απολαύειν του απορρήτου κάλλους της δόξης του κτίσαντος ημάς» (Περί Ευχαριστίας  4,PG31,228A).  Το «χαίρειν και διαθυμείσθαι» καταδεικνύει το μεγαλείο της αγγελικής κατάστασης.

Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός, «διότι εμείς εγίναμε αδελφοί του Κυρίου, του Πατρός ενώ αυτοί οι υπηρέτες».  Ο υποτιμητικός λόγος «ενώ αυτοί οι υπηρέτες», καταδεικνύει το μέγεθος της παρερμηνείας του λόγου του Αποστόλου Παύλου «λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελλόμενα» Εβρ. 1,14.  

Την διακονία τούτη, ως επίγειο υπηρεσία θεώρησε; Γιατί καλεί τους Αγγέλους υπηρέτες;  Την σωτηρία του ανθρώπου διακονούν.  Δεν είναι υπηρέτες, αλλά διάκονοι εις σωτηρίαν.   Αυτό εξάλλου καταμαρτυρεί και ο λόγος του Αποστόλου Παύλου «λειτουργικά πνεύματα εις διακονία αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν» Εβρ. 1,14.  Το γεγονός ότι τα λειτουργικά αυτά πνεύματα αποστέλλονται εις διακονία, δεν σημαίνει ότι είναι υπηρέτες του ανθρώπου και ουδόλως εξυπονοεί ανωτερότητα του ανθρώπου.  Αντί του άκρως υποτιμητικού «ενώ αυτοί οι υπηρέτες», έπρεπε ο λόγος του Αποστόλου Παύλου «εις διακονία αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν» να είναι δοξολογική αφορμή για τον Φιλάνθρωπο Κύριο, ο οποίος για τη σωτηρία μας θέτει αρωγούς τους Αγίους Αγγέλους.

Ο άνθρωπος που ενθυμείται το «ηλάττωσας αυτόν βραχύ τι παρ’ αγγέλους» Ψαλμ. 8,6 και το γεγονός ότι ο Θεός αποστέλλει τα λειτουργικά αυτά πνεύματα για τη σωτηρία μας, ευχαριστία αδιάλειπτο αναπέμπει στο Θεό.

Ο καθηγητής κ. Δημήτριος Τσάμης στο σύγγραμμα του «Εισαγωγή στη σκέψη των Πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας», εύστοχα σχολιάζει, «τη διακονίαν (των αγγέλων) τούτην ο Άγιος Βασίλειος, τη χαρακτηρίζει ως "περιστατική τις ενέργεια’» και ότι «κύριο έργο τους είναι η ενατένιση του κάλλους του Θεού και η διηνεκής δοξολογία του».

Γιατί ανάξιοι χαρακτηρίζονται οι Άγιοι Άγγελοι σε σχέση με το τι αξιώνεται από το Θεό ο άνθρωπος;  Ο Άγιος Βασίλειος λέγει για τους Αγίους Αγγέλους, «πως αν την μακαρίαν διεξήγον ζωήν, ει μη δια παντός έβλεπον το πρόσωπον του Πατρός του εν τοις ουρανοίς» (Περί Αγίου Πνεύματος).  Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εις την "Προς Κληδόνιον Πρώτην Επιστολήν" ερωτά  «ει δε βούλει άγγελος προς Θεόν και προς άγγελον άνθρωπος;».

Η κατακλείδα του λόγου αυτού του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, «Αυτά να μην ξεχνάτε αδερφοί μου γιατί θα είναι τα ισχυρότερα οχυρώματα της μάχης μας εναντίον του παραλόγου και της διαστροφής», ας γίνει αφορμή γι αυτούς που πεισματικά προσπαθούν να «αγιοποιήσουν»**  αυτόν τον «θεοπρόβλητο» και «ουρανοβάμονα», κατά τον Γεώργιο Κ. Τασούδη, να μη ξεχάσουν στη διαδικασία αυτή, να λάβουν υπόψη τους και τα παράλογα αυτά λόγια του.

*«Διότι εμείς εγίναμε αδερφοί Του Κυρίου, Του Πατρός…» - η ασάφεια της φράσης αυτής οφείλεται στο λόγο του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού.
**Χρησιμοποιήθηκε το ρήμα «αγιοποιήσουν», γιατί η διαδικασία αγιοκατάταξης που ακολουθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία, προνοεί άλλα κριτήρια.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΕΣΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΕΣ
======

Λόγῳ τῶν συνεχιζομένων ἐκκαθαρίσεων χριστιανικῶν πληθυσμῶν ὑπό τοῦ φονταμενταλιστικοῦ Ἰσλάμ, πού ἀποτελεῖ ἐπιβίωση καί τῆς δεινῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρειανισμοῦ εἰς τήν Μ. Ἀνατολήν καί τήν Β. Ἀφρικήν καί δή εἰς τίς χῶρες τῆς Συρίας, τοῦ Ἰράκ, τοῦ Σουδάν, τῆς Αἰγύπτου καί τῆς Λιβύης μέ τρομακτικές ἐγκληματικές ἐνέργειες ἀποκεφαλισμῶν, σταυρώσεων, ἀνασκολοπίσεων καί πολυωδύνων βασάνων πού καθιστοῦν ἁπτά τά μαρτύρια τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων καί διακηρύσσουν παγκοσμίως ὅτι οἱ εἰς τόν ἀποκαλυφθέντα Θεόν Λόγον πιστεύοντες, διακρατοῦν τῆς ἐλευθερίας καί ἀξιοπρεπείας των μή προδίδοντες τήν ἀποκάλυψη τοῦ αἰωνίου Θεοῦ ἀλλά προτιμῶντες τήν ἀπώλεια τῆς κατά σάρκαν βιοτῆς των ἐπαγόμεθα τά κάτωθι:

Εὐθύνη γιά τό συνεχιζόμενο αὐτό διεθνές καί διαρκές ἔγκλημα ἐκκριζώσεως τῶν γηγενῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν ἀπό τίς πατρογονικές τους ἑστίες ἔχει τό σκοτεινό Σιωνιστικό λόμπυ πού κυβερνᾶ τίς Η.Π.Α. καί οἱ εὔχρηστοι καί εὐεπίφοροι σέ κάθε εἴδους καταδολίευση, δυτικοί σύμμαχοί του πού γκρέμισαν μέ τήν περιλάλητη «Ἀραβική Ἄνοιξη» μέ τήν συνέργεια καί τοῦ Σουνιτικοῦ μπλόγκ (Σαουδική Ἀραβία, Κατάρ, Τουρκία) τά κοσμικά καθεστῶτα καί παρέδωσαν τίς χῶρες αὐτές καθώς καί ἄλλες τῆς ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς στόν παρανοϊκό Ἰσλαμισμό, ὁ ὁποῖος δείχνει τό εἰδεχθές του πρόσωπο ὄχι ἀσφαλῶς ὅταν εἶναι μειοψηφία ἀλλά ὅταν αἰσθάνεται δυνατός νά ἐπιβάλλει τήν ἰδεοληψία τῆς Σαρίας καί τό πολιτικοστρατιωτικοθρησκευτικό του μοντέλο.

Ἀποδεικνύεται πασίδηλα γιά μιά ἀκόμα φορά καί μέ τό ἰδεολόγημα τοῦ ἀνακηρυχθέντος «Χαλιφάτου» καί τίς θηριωδίες τῶν Τζιχαντιστῶν πού ἑδράζονται στήν Ἰσλαμική «Θεολογία» καί παράδοση (Κοράνιο καί Οὔμα) ὅτι τό Ἰσλάμ δέν εἶναι θρησκεία ἀνεκτή κατά τό Εὐρωπαϊκό κεκτημένο καί τίς ἀρχές τῶν κρατῶν δικαίου διότι ἀρνεῖται καί στοχοποιεῖ θανάσιμα τήν ἄρνησή του καί ἑπομένως εἶναι ἔννοιες ἀσύμβατες μέ τό Ἰσλάμ καί ἡ Δημοκρατία καί ἡ Ἀνεξιθρησκεία καί ἡ ἀνεκτικότητα πρός τήν ἑτερότητα. 

Δυστυχῶς οἱ «χρήσιμοι ἠλίθιοι» τῶν Δυτικῶν χωρῶν καί τῆς χώρας μας θεωροῦν ὡς διαχειρίσιμο μέγεθος τό Ἰσλάμ καί ὡς ἐνδεχόμενο συνεργό τους γιά τήν ἀπομείωση τῆς Χριστιανικῆς Εὐρωπαϊκῆς ἰδιοπροσωπείας. 

Τά διαδραματιζόμενα ὅμως στίς χῶρες πειραματισμοῦ τῆς Δύσης πού παραδίδονται στήν Ἰσλαμική λαίλαπα, ἀποδεικνύουν καί στόν πλέον ἀφελῆ ὅτι ἐλευθερία, ἀνεξιθρησκεία, εὐρωπαϊκό κεκτημένο, ἀνεκτικότητα καί Ἰσλάμ δέν ἔχουν καμμία δυνατότητα συνυπάρξεως καί μόνο ἀργυρώνητοι, χειραγωγούμενοι καί ἐξωνημένοι κάλαμοι μποροῦν νά ὑποστηρίξουν τό ἀντίθετο. 

Τήν ἰδία στιγμή ἀνόσιες πολιτικές δυνάμεις θέλουν νά θεσμοθετήσουν τό Ἰσλάμ καί στήν χώρα μας μέ χειραγωγούμενες δικαστικές ἀποφάσεις πρόδηλα ἀντισυνταγματικές πού ἐκθέτουν ἀνεπανόρθωτα καί τούς ἐντολεῖς καί τούς διατάκτες των.

Διά τούς λόγους αὐτούς παρακαλοῦμεν ὅπως κοινό αἴτημα τῶν Παρακλητικῶν Κανόνων καί τῶν προσευχῶν μας κατά τήν ἱερά αὐτή περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου νά εἶναι ἡ κατωτέρω ἐπίκαιρος καί ἀναγκαία δέησις:
«Ὑπέρ τῶν ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ καί Βορείῳ Ἀφρικῇ καί ἀλλαχοῦ τῆς γῆς χειμαζομένων ὑπό τῆς Ἰσλαμικῆς ἀπειλῆς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί τῆς ἀπό Θεοῦ ἀντιλήψεως, βοηθείας καί σωτηρίας αὐτῶν καί ἑδραιώσεως αὐτῶν ἐν τῇ πίστει».