Saturday, December 31, 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Του Σεβ. Μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία
=====

1. Πρώτη τοῦ ἔτους σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Νέον ἔτος ἔχουμε, τό ἔτος 2017.Ὡς ποιμενάρχης τῆς Μητροπόλεως αὐτῆς Σᾶς εὔχομαι τό ἔτος αὐτό ὅλοι ἐσεῖς, ἀλλά καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου νά γνωρίσουν καί νά ἀγαπήσουν τόν Θεό καί νά τόν ζήσουμε σωστά μέσα στήν ἁγία Του Ἐκκλησία. Γιατί πρέπει, ἀδελφοί μου, νά ἀγωνιζόμαστε νά γίνουμε ὅλο καί καλύτεροι. Ἔτσι θά ἔχει νόημα ἡ ζωή μας καί ἔτσι θά ἀνεβαίνει καί θά προάγεται ἡ κοινωνία τῶν ἀνθρώπων. Συμβαίνει ὅμως νά πνιγόμαστε μέ τά διάφορα καί πολλά προβλήματα τῆς ζωῆς καί νά ἀμελοῦμε νά «φτιάξουμε» τόν ἑαυτό μας κάνοντας καλύτερη τήν σχέση μας μέ τόν Θεό.

Ἔτσι κάθε χρόνο βρισκόμαστε στό ἴδιο ἐπίπεδο καί θυμᾶται κανείς ἐδῶ τόν λόγο τοῦ προφήτου Ἱερεμίου ὅτι περνοῦν οἱ καιροί, τό καλοκαῖρι καί ὁ χειμώνας, καί ὅμως «δέν σωθήκαμε» (Ἱερ. 8,20). Ἔτσι καί σέ μᾶς. Πέρασε ἡ δεκαετία τοῦ ᾽90, ἦρθε τό 2000, πέρασε μία δεκαπενταετία του καί ἀκόμη δέν ἔχουμε γνωρίσει καί δέν ἔχουμε γευθεῖ τόν Θεό μας, γιατί «δέν σωθήκαμε», ὅπως μᾶς εἶπε ὁ προφήτης Ἱερεμίας. Γι᾽ αὐτό, χριστιανοί μου, εἶναι ἀνάγκη τό νέο ἔτος, τό 2017 νά βάλουμε ἕνα καινούργιο πρόγραμμα καί νά φροντίζουμε νά ἐφαρμόζουμε τό πρόγραμμα αὐτό, γιά νά γίνουμε καλύτεροι σάν χριστιανοί. Καί ἄν γίνουμε καλύτεροι σάν χριστιανοί, θά γίνουμε καλύτεροι σάν ἄνθρωποι, στήν κοινωνία μας καί στίς σχέσεις μας μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Ἔτσι θά κυλάει ὄμορφα ἡ ζωή μέ τήν ὄμορφη ἀγαπητική καί καθαρή σχέση μεταξύ μας.

2. Συγκεκριμένα, νά τί θέλω νά σᾶς πῶ:

(α) Ὅταν ξυπνᾶτε τό πρωί, νά λέτε τό «Πάτερ ἡμῶν» καί νά παρακαλεῖτε τήν Παναγία νά περάσει ὡραῖα ἡ ἡμέρα, χωρίς νά κάνετε κακό στούς ἄλλους, ἀλλά οὔτε καί σεῖς νά πάθετε κακό.

(β) Στίς δουλειές σας πού πηγαίνετε θά ἀντιμετωπίζετε βέβαια δυσκολίες. Αὐτό εἶναι μία καλή εὐκαιρία, χριστιανοί μου, νά ἐξασκεῖτε τήν ὑπομονή σας, ἡ δέ ὑπομονή φτιάχνει ἕναν τέλειο ἄνθρωπο. Δέν βγαίνει τίποτε, χριστιανοί μου, μέ τά μεταξύ μας μαλώματα καί μάλιστα, ὅταν αὐτοί οἱ «μεταξύ μας» εἶναι οἱ καθημερινοί συνεργάτες μας. Καί αὐτοί καί ἐμεῖς καί ὅλοι μας ἔχουμε ἐλαττώματα. Ἄς ὑπομένουμε λοιπόν ὁ ἕνας τόν ἄλλο, ἄς ἀνεχόμαστε ἀλλήλους, ὅπως ὁ Θεός μακροθυμεῖ καί ἀνέχεται ἐμᾶς, παρά τά τόσα ἁμαρτήματά μας.

(γ) Κάθε μέρα, ἀδελφοί μου, κάθε μέρα, ξαναλέγω, εἶναι πολύ καλό νά διαβάζετε ἕνα κομματάκι ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Θεοῦ, πού τό λένε «Καινή Διαθήκη». Εἶναι ἕνα καινούργιο συμβόλαιο μέ τόν Θεό αὐτό τό Βιβλίο, συμβόλαιο πού γράφτηκε μέ Αἷμα, γι᾽ αὐτό καί λέγεται «Διαθήκη». Πρέπει νά τό διαβάσουμε τό βιβλίο αὐτό. Τώρα τελευταῖα μέ τά καλά σας παιδιά τοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου ἔστειλα σέ ὅλους σας τήν Καινή Διαθήκη, μέ τό κείμενο καί τήν μετάφρασή της, ἀπό τόν Ἀρκάδα μέγα θεολόγο, τόν πατριάρχη τῶν θεολόγων, τόν μακαριστό καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Παναγιώτη Τρεμπέλα (κατάγεται ἀπό τήν Στεμνίτσα· εἶναι δικός μας). Σᾶς παρακαλῶ πάλι, χριστιανοί μου, νά διαβάζετε καθημερινά ἕνα κομματάκι ἀπό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἐπιθυμῶ νά γίνετε σεσοφισμένοι καί ἐνσυνείδητοι χριστιανοί.

(δ) Παρατηρῶ, ἀδελφοί μου, ὅτι δέν ἀγαπᾶτε τήν ἐξομολόγηση. Ὁ πολύς λαός καί μάλιστα τά νέα τα παιδιά καί νέοι ἄνδρες καί γυναῖκες παραμένουν ἀνεξομολόγητοι. Ἡ Μητρόπολή μας ἔχει πνευματικούς. Ἐξομολογῶ καί ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπος. Θά μοῦ δίνετε μεγάλη χαρά μέ τό νά μέ ἀπασχολεῖτε σέ μία προσωπική συνάντηση μαζί σας, γιά ἐξομολόγηση ὅμως ἡ συνάντηση αὐτή. Ἀλλά, καί ἄν, γιά λόγους πού ἐσεῖς ἔχετε, δέν θέλετε νά ἐξομολογεῖστε σέ τοπικούς πνευματικούς, οὔτε σέ ἐμένα, στήν Ἀθήνα πού πηγαίνετε ἤ στίς γείτονες ἐδῶ πόλεις, νά πᾶτε κάπου νά ἐξομολογηθεῖτε.

(ε) Βάλετε, χριστιανοί μου, μόνοι σας, σάν κανόνα τῆς ζωῆς σας, γιά σᾶς καί τήν οἰκογένειά σας, νά ἐκκλησιάζεστε κάθε Κυριακή. Ἰδιαίτερα τά παιδιά σας πρέπει νά ἔχουν τήν ἐμπειρία αὐτή τοῦ κυριακάτικου ἐκκλησιασμοῦ μέ τόν μπαμπά καί τήν μαμά τους. Στήν θεία Λειτουργία ζοῦμε τόν Θεό καί ὅλη τήν πίστη μας. Ἐκεῖ παίρνουμε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς εἶναι ἀναγκαία γιά τήν ζωή μας. Ἐκεῖ λέγουμε καί ψάλλουμε τό «εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον».

(στ) Εἶναι πολύ σημαντικό τό τελευταῖο αὐτό πού σᾶς γράφω τώρα, χριστιανοί μου: Νά πηγαίνετε νά κοινωνᾶτε τά Ἄχραντα Μυστήρια. Νά λαμβάνετε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μέ τήν θεία Κοινωνία. Εἶστε παιδιά τοῦ Θεοῦ καί δέν πρέπει νά ἀποκόπτεστε ἀπό τό Τραπέζι τοῦ Θεοῦ. Τά ἀπόπαιδα ἀποκόπτονται ἀπό τό τραπέζι τοῦ πατέρα τους. Ἀλλά ἐσεῖς εἶστε παιδιά τοῦ Θεοῦ εὐλογημένα, ἁμαρτωλοί βέβαια, ὅπως καί ἐγώ, ἀλλά πού ἀγαπᾶμε ὅλοι μας τόν Θεό καί ζητᾶμε συγγνώμη γιά τά ἁμαρτήματά μας. Δέν πρέπει λοιπόν νά μένετε ἀκοινώνητοι. Πᾶτε νά ἐξομολογηθεῖτε καί μέ τήν εὐχή τοῦ πνευματικοῦ σας νά κοινωνᾶτε.

3. Σᾶς ἔδωσα, χριστιανοί μου, μέ αὐτά πού σᾶς εἶπα σήμερα ὡς ποιμενάρχης σας τήν πρώτη τοῦ ἔτους, σᾶς ἔδωσα, λέγω, ἕνα πρόγραμμα πνευματικῆς ζωῆς, πού παρακαλῶ νά ἀρχίσετε νά τό ἐφαρμόζετε τό νέο ἔτος. Ἄς εἶναι εὐλογημένος ἀπό τόν Χριστό καί τήν Παναγία ὁ χριστιανός καί ἡ χριστιανή ἐκείνη πού θά θελήσει νά κάνει ἐφαρμογή τό 2017 αὐτά πού σᾶς ἔγραψα στήν ἐφετινή μου αὐτή ἐγκύκλιο γιά τό νέο ἔτος. Ἔτσι θά ζήσουμε καλύτερες μέρες στήν ταλαίπωρη πατρίδα μας, γιατί, γιά τό κακό πού συμβαίνει σ᾽ αὐτήν, τήν εὐθύνη τήν ἔχουμε ὅλοι μας μέ τά ἁμαρτήματά μας. Καλή μετάνοια λοιπόν σέ ὅλους μας.

ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΗΡΥΞΕ ΑΓΑΠΗ, ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΗΣΗ


ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΗΡΥΞΕ ΑΓΑΠΗ, ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΗΣΗ

Του Μητροπολίτη Τορόντο κ. Σωτηρίου
=====

Ο Χριστός εκήρυξε την ανεκτικότητα. Την αγάπη. Την συνεργασία. Την ταπεινοφροσύνη, ενώ άλλες θρησκείες κηρύττουν την υπεροχή. Το μίσος. Την εκδίκηση. Την καταδυνάστευση.

Άκουσέ με. Στο νέο έτος, το πρώτο που χρειάζεσαι είναι η πίστη στο Χριστό.

Γιατί; Διότι στο πρόσωπο του Χριστού επαληθεύτηκαν όλες οι προφητείες και είναι ο Αληθινός Μεσσίας.

Ο Αληθινός Θεός. Ο μόνος Λυτρωτής και Σωτήρας του κόσμου. Δεν υπάρχει άλλος. Η αληθινή πίστη είναι η ζεύξη του ανθρώπινου με το Θείο.

Το 2016 πέρασε. Μιμήσου τους προγόνους σου. Τους αρχαίους Έλληνες. Κοίταξε πίσω και σκέψου. Τι καλό έκανες; Τι κακό έκανες; Τι έπρεπε να κάνεις και δεν το έκανες;

Στο 2016 δεν έφυγες για τους ουρανούς. Έχεις ακόμη δρόμο να διανύσεις επί της γης. Προγραμμάτισε το 2017 για το υλικό σου και το πνευματικό σου συμφέρον.

Τήρησε το πρόγραμμά σου πιστά, ώστε στο τέλος του 2017, εάν φθάσεις και είσαι ακόμη επί της γης, να είσαι πετυχημένος.

Κατά την διάρκεια του νέου έτους έχε πίστη στο Χριστό, τον Αληθινό Θεό. Αγάπη στους ανθρώπους. Είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου Πατέρα. Του Αληθινού Θεού. Εργατικότητα. Τιμιότητα. Καλωσύνη.

Μη φοβάσαι τις απειλές. Δεν θα επικρατήσει η βία. Θα επικρατήσει η αλήθεια και η αλήθεια είναι ο Χριστός.

Με πίστη στον Χριστό και την αγάπη Του, θα πετύχεις στην παρούσα ζωή και θα κερδίσεις την αιωνιότητα.

Σου εύχομαι ευτυχισμένο και ευλογημένο το νέο έτος, με τον Χριστό στην καρδιά για την αληθινή νίκη.

ΔΕΝ ‘’ΒΟΗΘΟΥΣΕ’’ Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


ΔΕΝ ‘’ΒΟΗΘΟΥΣΕ’’ Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
=====

Κάποιοι στην προσπάθειά τους να στηρίξουν την ονομασία ‘’ετερόδοξες εκκλησίες’’ του τελικού κειμένου της Συνόδου της Κρήτης, μέχρι και τον Άγιο Βασίλειο χρησιμοποίησαν, λανθασμένα φυσικά. Αναφορές όπως "τούτο έπραττε και ο Άγιος Βασίλειος για τους Αρειανούς…», ή ότι ο Άγιος Βασίλειος ευχόταν ‘’να γίνει κατορθωτή η ενότητα ‘’των πολυμερώς αποτμηθεισών Εκκλησιών’’, εννοώντας τους αρειανόφρονες, (Επιστολή 114, PG  32, 528B)», δυστυχώς αλλοίωναν τη στάση του μεγάλου αυτού Ομολογητή Αγίου. 

Πώς μπορεί να προτάσσεται τέτοια παραποίηση της στάσης του Αγίου Βασιλείου; Προσπαθούσαν αγωνιωδώς να βρουν ερείσματα, αφού η Συνοδική ορολογία των Οικουμενικών Συνόδων, δεν ‘’βοηθούσε’’ σε τέτοιο ολίσθημα. Αλλά η αδόκιμος επιμονή οδήγησε στη λανθασμένη χρήση της στάσης του Αγίου Βασιλείου. Δεν είναι τους αρειανούς που αποκάλεσε ο Άγιος Βασίλειος ‘’Εκκλησία’’, αλλά τις τοπικές Εκκλησίες που βιαίως ετοποθετούτο αρειανοί επίσκοποι και αποτέμνοντο. Ο αυτοκράτορας Ουάλης (364-378), ήταν αρειανός και ως εκ τούτου συνέβαλε αποφασιστικά στην απομάκρυνση Ορθοδόξων Επισκόπων και στην βίαιη τοποθέτηση αρειανών. Να ενθυμίσουμε ότι επί Ουάλη εκδίωκαν οι Αρειανοί τους Ορθόδοξους από τους Ναούς και τους έπαιρναν, όπως για παράδειγμα είχε συμβεί στο Ναό της Νίκαιας, ο οποίος καταλήφθηκε από αρειανούς. 

Για τη δεινή αυτή κατάσταση στην οποία περιήλθε η Εκκλησία, πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε και αυτοκράτορας Ουάλης, ο οποίος ήταν προστάτης των αρειανών. Κατάφερε λοιπόν ο Ουάλης να χωρίσει την επισκοπή Καππαδοκίας σε δύο επισκοπές, εκείνη της Καισάρειας που Επίσκοπος έμεινε ο Άγιος Βασίλειος και εκείνη των Τυάνων, όπου τοποθετήθηκε ετσιθελικά ο αρειανός Άνθιμος. Στην επιστολή 98 ‘’προς Ευσέβιον Επίσκοπον Σαμοσάτων’’, ο Άγιος Βασίλειος την αποκαλεί «δευτέραν Καππαδοκίαν». Η αποτμηθείσα λοιπόν επισκοπή Τυάνων, μετά την αποχώρηση του Ανθίμου ενώθηκε και πάλι με την Καισάρεια. 

Στην επιστολή 34 ‘’Προς Ευσέβιον Επίσκοπον Σαμοσάτων’’, ο Άγιος Βασίλειος αναφέρεται στην καθυστέρηση της διαδοχής του θανόντος επισκόπου Σιλουανού στην Ταρσό και στην τοποθέτηση αρειανού. ‘’Οίχεται ημίν και η Ταρσός’’, γράφει ο Άγιος Βασίλειος. Η πλειοψηφία όμως των ιερέων στην επισκοπή της Ταρσού παρέμειναν Ορθόδοξοι. Αντιλαμβανόμαστε πώς οι αρειανοί ενεργούσαν στο εκκλησιαστικό περιβάλλον. 

Το ότι δεν είναι τους αρειανούς που αποκάλεσε με τη φράση εκείνη ο Άγιος Βασίλειος ‘’Εκκλησία’’, διαφαίνεται και από όλα τα έργα του. Αν προστρέξει κανείς στα συγγράμματα του Αγίου, θα δει ότι η χρήση του όρου Εκκλησία αφορά την Μία Αγία Εκκλησία και ο όρος Εκκλησίες τις τοπικές Εκκλησίες. Στις επιστολές 176, 190, 200, 202, 231, 232, 248 κ.ά, ‘’Προς Αμφιλόχιον Επίσκοπον Ικονίου’’, όπου γίνεται αναφορά σε Εκκλησία ή Εκκλησίες αυτό συμβαίνει.

Στην Επιστολή (141) του Αγίου Βασιλείου ‘’προς Ευσέβιον Επίσκοπον Σαμοσάτων’’, η οποία είχε γραφεί το 373μ.Χ. και με την ευκαιρία της κατάληψης κάποιων επισκοπών της γύρω περιοχής της Καππαδοκίας από αρειανούς, δίδεται η απάντηση σε όσους επιζητούν να μάθουν για τις πολύ διαφορετικές συνθήκες στο εκκλησιαστικό περιβάλλον τα χρόνια που έζησε ο Άγιος Βασίλειος. Ήταν η περίοδος που αρειανοί αλλά και φιλοαρειανοί, ετοποθετούντο σε επισκοπές Ορθοδόξων, όπως για παράδειγμα η περίπτωση της τοποθέτησης του φιλοαρειανού Ιωάννη στην κενωθείσα επισκοπή Ικονίου. 

Ο Άγιος Βασίλειος στις Επιστολές του προς τον Άγιο Αθανάσιο, που επιγράφονται «Αθανασίω Επισκόπω Αλεξανδρείας», αναφέρεται τόσο στην Εκκλησία, εννοώντας την Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, όσο και σε Εκκλησίες εννοώντας τις τοπικές Εκκλησίες. Στην Προς Αμφιλόχιον Ικονίου Επιστολή του (236), ομιλεί για τους αρειανούς λέγοντας, δια ‘’των μεν χριστομάχων την αναιχυντίαν’’. Άλλη η αναφορά του Αγίου στις ταλαιπωρούμενες τοπικές Eκκλησίες, που συχνά ελυμαίνοντο από αρειανούς επισκόπους και άλλη η αναφορά στους χριστομάχους αρειανούς. 

Ο Άγιος Βασίλειος στην Επιστολή του (66) προς Αθανάσιον Επίσκοπον Αλεξανδρείας λέγει τα εξής :  ‘’Ταύτα πολλάκις επ’ εμαυτού γενόμενος διενοήθην, ότι, ει  ημίν ούτως ελεεινή των Εκκλησιών η παρατροπή καταφαίνεται, ποίαν τινά εικός έχειν επί τούτοις ψυχήν τον της αρχαίας ευσταθείας και ομονοίας περί την πίστιν των Εκκλησιών του Θεού πεπειραμένον;" Ποίες Εκκλησίες εννοεί ο Άγιος Βασίλειος μιλώντας για την περιπέτειά τους; Τις  Τοπικές Εκκλησίες εννοεί.

Ο Άγιος Βασίλειος στην Επιστολή του (80) προς Αθανάσιον Επίσκοπον Αλεξανδρείας λέγει ότι ‘’Όσον των Εκκλησιών τα αρρωστήματα, επί το μείζον πρόεισι, τοσούτον πάντες επί την σην επιστρεφόμεθα τελειότητα...’’. Ποίες Εκκλησίες εννοεί ο Άγιος Βασίλειος μιλώντας για τα αρρωστήματά τους; Τις Τοπικές Εκκλησίες εννοεί.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είναι άλλη η έννοια ‘’των πολυμερώς αποτμηθεισών Εκκλησιών’’, καθότι επρόκειτο για τοπικές εκκλησίες που ετοποθετούντο ετσιθελικά αρειανοί επίσκοποι. Συνεπώς δεν μπορεί να θεωρείται ότι συνηγορεί ο Άγιος Βασίλειος για την ονομασία ‘’Εκκλησίες’’ για τις αιρέσεις, ότι «τούτο έπραττε και ο Άγιος Βασίλειος για τους Αρειανούς».

«Χριστόν ενοικισάμενος εν τη ψυχή σου, δια της καθαράς σου πολιτείας, την πηγήν της ζωής, Ιεροφάντα Βασίλειε, ποταμούς ανέβλυσας δογμάτων ευσεβών τη οικουμένη, εξ ων ποτιζόμενος ο πιστός της Εκκλησίας λαός, καρπόν χειλέων ομολογούντων, την χάριν προσφέρει τω δοξάσαντι την μνήμην σου, εις αιώνα αιώνος» (Ιδιόμελον της Λιτής από την Ακολουθία του Αγίου Βασιλείου). Πώς τολμήθηκε να χρησιμοποιηθεί ο μεγάλος αυτός Άγιος για τέτοιο ‘’εγχείρημα’’; 

«Τη δυνάμει των λόγων των θεϊκών καθελών τας αιρέσεις τας ζοφεράς, πάντα τα φρυάγματα, του Αρείου εβύθισας∙ τοις γαρ βροτοίς το Πνεύμα, Θεόν ανεκήρυξας, και των χειρών εκτάσει, εχθρούς εθανάτωσας, πάσαν εκδίωξας, Σαβελλίου λατρείαν, και πάντα τα φρονήματα, Νεστορίου κατήργησας, Ιεράρχα Βασίλειε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, των πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι, τοις εορτάζουσι πόθω, την αγίαν μνήμην σου», ψάλλομε στην Εκκλησία μας. Πώς πραγματικά περιγράφονται οι αιρέσεις, αυτές που εκάλεσαν ‘’ετερόδοξες εκκλησίες’’ την υστάτη, αλλά και που προς χάρη των στη Δήλωση του Τορόντο, τους ανεγνώρισαν στοιχεία αληθούς εκκλησίας;  Εις δε την κατακλείδα της Δήλωσης του Τορόντο αποδέχτηκαν αυτό αναφέρει ότι «οι εκκλησίες (μέλη του Π.Σ.Ε.) αναγνωρίζουν ότι το να αποτελεί κάποιος  μέλος της εκκλησίας του Χριστού, είναι πιο περιεκτικό από το να αποτελεί  μέλος της ίδιας του της εκκλησίας». Πώς τολμήθηκε να χρησιμοποιηθεί ο μεγάλος αυτός Άγιος για τέτοιο ‘’εγχείρημα’’; 

Friday, December 30, 2016

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ


Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Ανακοινώθηκε επίσημα ότι, στις 4 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα ενημερώσει την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου αναφορικά με τη Διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες μέρες στη Γενεύη.

Δίνεται, επομένως, μια θαυμάσια ευκαιρία στους Μακαριότατο και στους άλλους συνοδικούς να θέσουν τον κ. Αναστασιάδη μπροστά στις ευθύνες του.

Ιδού τα ερωτήματα που βασανίζουν όλους τους Έλληνες της Κύπρου αναφορικά με τις συνομιλίες για λύση του Κυπριακού:

1.) Θα εκπροσωπηθεί και πώς η Κυπριακή Δημοκρατία στη Διάσκεψη;

2. ) Θα φύγουν και δεν θα επιστρέψουν με άλλο τρόπο οι έποικοι ή θα παραμείνουν ως μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας με βέβαιο κίνδυνο την ουσιαστική δημογραφική αλλοίωση του νησιού;

3.) Θα παραμείνει κατοχικός στρατός στην Κύπρο και μετά τη λύση;

4.) Θα συγκατανεύσουμε στην απαίτηση της Τουρκίας να της δοθεί Τουρκική βάση στη Βόρεια Κύπρο;

5.) Θα δεχτούμε Τουρκικές εγγυήσεις και μετά τη λύση έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα για το Τουρκοκυπριακό συνιστών κρατίδιο;

6.) Πώς θα βρεθούν τα δεκάδες δισεκατομμύρια που χρειάζονται για να αποζημιωθούν οι πρόσφυγες που δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους; Υπάρχουν πρόθυμοι οργανισμοί και χώρες που θα χρηματοδοτήσουν τη λύση ή θα μπει η Κύπρος σε νέο επαχθέστατο μνημόνιο δεκαετιών για να αποπληρωθούν οι αποζημειώσεις;

7.) Αληθεύει ότι συμφωνήθηκε ότι τα μεγαλύτερα έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα διοχετεύονται στους Τούρκους μέχρις ότου φτάσουν το επίπεδο των Ελληνοκυπρίων;

8.) Εχει εξασφαλιστεί η λειτουργία ενός νέου Κυπριακού Συντάγματος, που θα είναι λειτουργικό που στην πράξη σημαίνει ότι δεν θα παραχωρηθεί δικαίωμα βέτο στους Τουρκοκυπρίους και κατ’ επέκταση στην Τουρκία για τις αποφάσεις της κυβέρνησης;

9.) Στο συνταγματικό δικαστήριο θα υπάρχει σαφής πλειοψηφία Ελληνοκυπρίων δικαστών ή η τύχη της Κύπρου θα βρίσκεται στο έλεος των Τουρκοκυπρίων δικαστών και κατ’ επέκταση της Τουρκίας;

10.) Στο εδαφικό έχει εξασφαλιστεί η επιστροφή της Αμμοχώστου, της Μόρφου και άλλων περιοχών ώστε το ποσοστό εδάφους που θα εκχωρηθεί στο Τουρκοκυπριακό συνιστών κρατίδιο να μη υπερβαίνει το 25% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας;

11.) Έχει εξασφαλιστεί η αποστολή διεθνούς δύναμης των Ηνωμένων Εθνών που δεν θα περιλαμβάνει στρατεύματα από την Τουρκία που θα επιβλέψει την πλήρη αποχώρηση των Τουρκικών κατοχικών δυνάμεων πριν την λύση;

12.) Έχει συμφωνηθεί η συνέχιση και όχι η παρθενογέννηση της υπό κυοφορία Ομόσπονδης Κυπριακής Δημοκρατίας;

13.) Έχει αποκλειστεί χωρίς συζήτηση η απαίτηση των Τούρκων για εκ περιτροπής προεδρία; 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ


ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΠΑΡΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΟΠΛΑ.

ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΟΥΝ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΟΙ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΕΡΟΠΡΕΠΕΙΑΣ


ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΟΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΕΡΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΛΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟ.

ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΧΤΥΠΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΑΚΑΡΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΘΕΙ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ.

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΕΛΕΙ ΤΟΥΡΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
=====

Προβάλλει επιτακτικά και το καθήκον μας για υπεράσπιση της πατρίδας μας ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που ενώ σε μια πορεία σαράντα και πλέον ετών, λεγόμενων διακοινοτικών συνομιλιών, κατέληξε σε αδιέξοδο, και θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε την πορεία μας, συρόμαστε και πάλι σε άκρως επικίνδυνες ατραπούς, ακολουθώντας, τυφλά, χρονοδιαγράμματα και μεθοδεύσεις, που καθορίστηκαν και εξαγγέλθηκαν, πριν από καιρό, από τον εγκάθετο της κατοχής στην Κύπρο.

Η Τουρκία αφού πέτυχε, με την παγίδευση μας στις διακοινοτικές συνομιλίες, και με την πάροδο του χρόνου, να ξεχασθεί από τη διεθνή κοινότητα η φύση του προβλήματός μας, δεν κρύβει πια τον τελικό και μόνιμο στόχο της, την κατάληψη και τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου.

Τον στόχο αυτό επιδιώκει να υλοποιήσει κυρίως με την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και αναφέρεται συνεχώς σε “εκλιπούσα” Κυπριακή Δημοκρατία και επιμένει στη δημιουργία ἐξ υπαρχής νέου κράτους. Όσο υπάρχει η Κυπριακὴ Δημοκρατία συνυπάρχουν και τα ψηφίσματα των ΗΕ και οι αποφάσεις της ΕΕ που τη θωρακίζουν και δεν μπορεί η Τουρκία να νομιμοποιήσει την κατοχή.

Ο μόνος τρόπος να απαλλαγεί η Τουρκία από τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις αυτές είναι η διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το νέο κράτος που θα προκύψει θα είναι αθωράκιστο. Για να προσφύγει στα Ηνωμένα Έθνη ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χρειάζεται τη συγκατάθεση του τουρκοκυπριακού “συνιστώντος κρατιδίου”, που δεν θα την έχει. Θα είμαστε, τότε, όμηροι στα χέρια της Τουρκίας. Γι’ αυτό και δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να προσυπογράψουμε μιαν τέτοια λύση.

Δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να γίνει αποδεκτή η παραμονή των εποίκων για να μην οδηγηθούμε σε μια νέα Αλεξανδρέττα ή να υπάρξουν ασάφειες που θα επιτρέπουν την επιστροφή τους στην Κύπρο.

Οφείλουμε να περιφρουρήσουμε το κράτος μας και να σταματήσουμε να διαπραγματευόμαστε τη διάλυσή του. Σ’ αυτό πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στον κύκλο των συνομιλιών, πού ξεκινούν τώρα, όχι και με τις καλύτερες προοπτικές για την πλευρά μας.

ΠΟΙΑ Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ;


ΠΟΙΑ Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ;

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
=====

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας συμμετείχε στη Σύνοδο της Κρήτης με 25 Ιεράρχες της συμπεριλαμβανομένου και του Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου. Από τους 25 Ιεράρχες, οι 17 δεν υπόγραψαν το τελικό κείμενο της Συνόδου της Κρήτης. Αυτό δεν προβληματίζει; 

Δεν πρέπει να εστιάζομε το πρόβλημα μόνο στην παραβίαση της Συνοδικής αρχής της ομοφωνίας, αλλά και στο ότι δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο οι Προκαθήμενοι των Τοπικών Εκκλησιών. Η περίπτωση των Ιεραρχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας, που παρευρέθηκαν στη Σύνοδο της Κρήτης και δεν υπόγραψαν το τελικό κείμενο μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Είναι δυνατό η συντριπτική πλειοψηφία των Ιεραρχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας, που παρευρέθηκαν στη Σύνοδο της Κρήτης, να μη υπογράψουν το τελικό κείμενο και αυτή η στάση τους να μην έχει καμιά ισχύ; Αυτό δεν προβληματίζει; 

Οι Ιεράρχες της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας, που υπέγραψαν το τελικό κείμενο της  Συνόδου της Κρήτης
Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος
Ο Αχρίδος και Σκοπίων Ιωάννης
Ο Μπρανιτσέβου Ιγνάτιος
Ο Ζαχουμίου και Ερζεγοβίνης Γρηγόριος
Ο εν Δυτική Αμερική Μάξιμος
Ο εν Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία Ειρηναίος
Ο εν Αυστρία και Ελβετία Ανδρέας
Ο Φραγκφούρτης και πάσης Γερμανίας Σέργιος

Οι Ιεράρχες της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας, που δεν υπέγραψαν το τελικό κείμενο της  Συνόδου της Κρήτης
Ο Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας Αμφιλόχιος
Ο Ζάγκρεπ και Λουμπλιάνας Πορφύριος
Ο Σιρμίου Βασίλειος
Ο Βουδιμίου Λουκιανός
Ο Νέας Γκρατσάνιτσας Λογγίνος
Ο Μπάτσκας Ειρηναίος
Ο Σβορνικίου και Τούζλας Χρυσόστομος
Ο Ζίτσης Ιουστίνος
Ο Βρανίων Παχώμιος
Ο Σουμαδίας Ιωάννης
Ο Δαλματίας Φώτιος
Ο Μπίχατς και Πέτροβατς Χρυσόστομος
Ο Νίκσιτς και Βουδίμλιε Ιωαννίκιος
Ο Βαλιέβου Μιλούτιν
Ο Κρούσεβατς Δαβΐδ
Ο Σλαυονίας Ιωάννης
Ο Τιμοκίου Ιλαρίων

Δεν θα ήταν άσκοπο να αναφερθούμε και στην Ιερά Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας, την οποία αποτελούν εκτός από τον Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίο, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου, ο Σιρμίου Βασίλειος, επί των θεμάτων Οικονομίας και Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου (δεν υπέγραψε), ο Σβορνικίου και Τούζλας Χρυσόστομος, υπεύθυνος του τομέως των Εκδόσεων και Ενημερώσεως (δεν υπέγραψε), ο Σουμαδίας Ιωάννης, υπεύθυνος επί της Γραμματείας (δεν υπέγραψε), ο Ράσκας και Πριζρένης Θεοδόσιος, επί κεφαλής των Διεκκλησιαστικών και Εξωτερικών Σχέσεων (δεν συμμετείχε). Αναπληρωματικά μέλη της Ιεράς Συνόδου, είναι ο Μπάτσκας Ειρηναίος (δεν υπέγραψε) και ο Νίκσιτς και Βουδίμλιε Ιωαννίκιος (δεν υπέγραψε)

Παρατηρούμε ότι εκτός από τον Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίο και τον Ράσκας και Πριζρένης Θεοδόσιο που δεν συμμετείχε, τα υπόλοιπα μέλη της Ιεράς Συνόδου δεν υπέγραψαν. Αυτό δεν προβληματίζει;  Διασφαλίζεται η δογματική αλήθεια Συνοδικώς μόνο με τη αρχή της ψήφου των Προακαθημένων και την παραβίαση της αρχής της ομοφωνίας;

Πρέπει να συνυπολογίσομε στην στάση των Ιεραρχών φυσικά της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας και την απόφαση της το  έτος 1997, για αποχώρηση από το Π.Σ.Ε., απόφαση την οποία επικαλέστηκε πρόσφατα Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας Αμφιλόχιος, ζητώντας την αποχώρηση από το Π.Σ.Ε. Αυτά δεν προβληματίζουν; 

ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ


ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ

Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού
=====

Ενώ το 2016 βαδίζει προς τη δύση του μια ευχάριστη είδηση μας έρχεται από τη Ρουμανία. Η μητρόπολη Μολδαβίας και Μπουκοβίνας, μέσω του εκδοτικού της οίκου «Δοξολογία», εξέδωσε τα Άπαντα του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου σε 5 τόμους υπό τον τίτλο Sfantul Neofit Zavoratorul din Cipru. Η μετάφραση αποτελεί έργο της Μοναχής Παρασκευής Ενάκε, που δαπάνησε 2 χρόνια για την ολοκλήρωσή τους. Πρόκειται για πρωτοποριακό έργο, αφού έχουμε την πρώτη μετάφραση των Απάντων του Αγίου από τα αρχαία Ελληνικά. Ελπίζοντας ότι θα υπάρξει κι ανάλογη  προσπάθεια και στα Νέα Ελληνικά κι όχι μόνο, τονίζουμε ότι ο Άγιος είναι στις μέρες μας επίκαιρος όσο ποτέ άλλοτε. 

Υπήρξε κραταιός πολέμιος, τόσο του Μωαμεθανισμού, όσο και του Παπισμού. Σημειώνει χαρακτηριστικά στο έργο του “Περί των κατά την νήσον Κύπρον σκαιών”: «Ο Αλαμανίας … και ο Εγκλινίας και παν έθνος σχεδόν κεκίνηνται υπέρ της Ιερουσαλήμ και ήνυσαν ουδέν. Ουδέ ηυδόκησεν η Θεία Πρόνοια κύνας εξεώσαι και λύκους αντεισάξαι». 

Συγκρίνετε τις θέσεις του Εγκλείστου Αγίου με τα πορίσματα της Συνάξεως του Κολυμβαρίου. Ο Άγιος Νεόφυτος ονομάζει λύκους τους αιρετικούς της εποχής του που προέρχονταν από τη Γερμανία (Αλαμανία) και την Αγγλία (Εγκλινία) κι ακολουθούσαν τον Παπισμό. Οι συναχθέντες στο Κολύμβάριο τους προσκάλεσαν εκεί σαν «παρατηρητές» και μετεποίησαν εν ριπή οφθαλμού ολόκληρο τον κακόφρονα τους εσμό σε «ετερόδοξες Εκκλησίες και Ομολογίες». 

Ελπίζουμε ότι ο ευσεβής ρουμανικός λαός μελετώντας τα Συγγράμματα του Αγίου Νεοφύτου θα στηριχθεί στην πίστη και θα απορρίψει τα αντορθόδοξα πορίσματα του Κολυμβαρίου. Ήδη οι Εκκλησίες της Βουλγαρίας και της Γεωργίας έδειξαν το δρόμο. Ακουέτωσαν αυτά και οι κατά την νήσον Κύπρον αρχιερείς.

Thursday, December 29, 2016

Ο π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ;
Ο π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ;

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

“Ο αντίχριστος των οικουμενιστών θα περάσει δύσκολες μέρες”. Αυτός είναι τίτλος του πιο πάνω βίντεο που είδαμε στο ιστολόγιο “Κατάνυξις”. Σ’ αυτό ο π. Νικόλαος Μανώλης εκφράζει τη θέση ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην απόφαση να αποτειχιστεί επειδή απογοητεύτηκε από το δισταγμό της Εκκλησίας της Ελλάδος να αποκηρύξει τη Σύνοδο της Κρήτης.

Συμμεριζόμαστε πλήρως την απογοήτευση του π. Μανώλη για την απροθυμία της Εκκλησίας της Ελλάδος να καταδικάσει ως οικουμενιστική τη Σύνοδο της Κρήτης.

Διαφωνούμε, όμως, ριζικά με την άποψη του σεβαστού μας Γέροντα ότι εξαιτίας της προτιθέμενης αποτείχισης ελάχιστων κληρικών ο οικουμενισμός θα περάσει δύσκολες μέρες.

Το ακριβώς αντίθετο θα συμβεί. Η αποτείχιση θα διευκολύνει αφάνταστα τα σχέδια των οικουμενιστών και οι αποτειχισμένοι θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές επειδή θα καθαιρεθούν και θα εξωθηθούν από τους οικουμενιστές να κάνουν σχίσμα έστω και αν αυτή δεν είναι η πρόθεσή τους.

Παρακαλούμε το Θεό να φωτίσει τον π. Νικόλαο Μανώλη, τον π. Θεόδωρο Ζήση και όποιον άλλο κληρικό μελετά το ενδεχόμενο προσφυγής στην αποτείχιση, ώστε να αλλάξουν γνώμη και να αντιληφθούν ποια ολέθρια αποτελέσματα για τον αντιοικουμενιστικό αγώνα και για τους ίδιους θα φέρει η μεμονωμένη, ασύντακτη και άκαιρη αποτείχιση.

Αναφορικά με τον π. Νικόλαο Μανώλη πάντως αναφύεται το εξής ερώτημα: Οίκοθεν νοείται ότι για να προχωρήσει σε αποτείχιση θα εξασφαλίσει προηγουμένως απαραιτήτως την ευλογία του πνευματικού του π. Αγάθωνος, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου του Αγίου Όρους. Ο π. Αγάθων με τη σειρά του για να προχωρήσει σε αποτείχιση και για να δώσει ευλογία σε άλλους να προχωρήσουν σε αποτείχιση θα ζητήσει ευλογία από τον Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας.

Επομένως πώς θα προχωρήσουν σε αποτείχιση αν η ευλογία αυτή δεν δοθεί;

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΧΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΣΥΡΟΥΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΚΟΙΝΕΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΙΚΟ "ΕΠΙΣΚΟΠΟ" ΣΥΡΟΥ.

ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΕ Η ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΕ, ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΡΕΠΕΙΑ;

ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΝΙΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ ΕΜΠΕΔΩΝΕΤΕ ΤΟΝ "ΛΑΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ";

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΣΑ!


Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΣΑ!
=====

Το παρακάτω περιστατικό συνέβη σ΄ένα ορφανοτροφείο στη Ρωσία, όπου περιθάλπονται μικρά παιδάκια, εγκαταλελειμμένα και κακοποιημένα. Στο ορφανοτροφείο, λοιπόν, αυτό, πήγε παραμονές Χριστουγέννων ένας καθηγητής να μιλήσει στα παιδιά για τη μεγάλη αυτή γιορτή. Τα περισσότερα άπ’ αυτά άκουγαν για πρώτη φορά για το Χριστό και για τη Γέννηση του. Ένα αγοράκι έξι χρονών, ο Μίσα, άκουγε με ιδιαίτερη προσοχή τα λόγια του καθηγητή.
Στη συνέχεια δόθηκαν στα παιδιά υλικά για να φτιάξουν τη σπηλιά, τη φάτνη και όλα τα σχετικά.

Παρακολουθώντας ο καθηγητής τα χειροτεχνήματα των παιδιών, πρόσεξε κάτι πού του έκαμε εντύπωση σε εκείνο του Μίσα. Μέσα στη φάτνη τοποθέτησε δύο μωρά.
- Ο ένας είναι ο Χριστός, του είπε ο καθηγητής. Ποιό είναι το άλλο παιδάκι στην κούνια;

Τότε ο μικρός Μίσα άρχισε να του λέγει την ιστορία της Γέννησης του Χριστού πού πριν λίγο είχε ακούσει από το στόμα του καθηγητή, προσθέτοντας, όμως, και κάτι δικό του. Όταν έφτασε στο σημείο όπου η Θεοτόκος τοποθέτησε το βρέφος στη φάτνη συνέχισε με αυτά τα λόγια: «Τότε ο μικρός Χριστός γύρισε, με κοίταξε και με ρώτησε αν είχα ένα μέρος να μείνω. Εγώ του είπα ότι δεν έχω ούτε μητέρα, ούτε πατέρα, ούτε πουθενά για να μείνω. Τότε ο Χριστός μου είπε να μείνω μαζί του.
Εγώ τότε σκέφτηκα πώς δεν είχα κανένα δώρο να του δώσω, όπως οι άλλοι. Πώς θα με κρατούσε μαζί του;
Το μόνο δώρο πού μπορούσα να του προσφέρω ήταν να τον κρατήσω ζεστό. Γι' αυτό τον ρώτησα:
- Αν σε κρατάω ζεστό, είναι για σένα αυτό ένα καλό δώρο; Ο Ιησούς μου απάντησε:
- Αν με κρατήσεις ζεστό, αυτό θα είναι το καλύτερο δώρο πού μου έχει δώσει κανείς ποτέ.
Έτσι μπήκα στη μικρή κούνια, κι αφού γύρισε και με κοίταξε ο Ιησούς μου είπε ότι μπορούσα να μείνω μαζί του για πάντα».

Όταν τέλειωσε την ιστορία ο μικρός Μίσα, τα μάτια του ήταν γεμάτα δάκρυα πού έτρεχαν ασυγκράτητα στα μαγουλάκια του. Έσκυψε πάνω στο τραπέζι, κάλυψε το πρόσωπο με το χέρι κι έκλαιγε γοερά. Το μικρό ορφανό είχε βρει, επί τέλους, κάποιον πού δε θα τον εγκατέλειπε ποτέ, πού δε θα τον κακοποιούσε. Κάποιον πού θα του έλεγε να μείνει μαζί του για πάντα.

ΠΗΓΗ: 


Περιοδικό «Παρά την Λίμνην», Μηνιαία έκδοση Εκκλησίας Αγίου Δημητρίου Παραλιμνίου, Δεκέμβριος 2008

ΤΗΝ “ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ” ΤΗΝ (πολιτική) ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ!


ΤΗΝ “ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ” ΤΗΝ (πολιτική) ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ!

Tου ιστολογίου “Χριστιανική Βιβλιογραφία”
=====

«Πλεόνασμα ἠθικῆς καὶ ἀξιῶν» δὲν εἶναι σίγουρο ἂν ἔχουμε πλέον, ἀλλὰ πλεόνασμα πολιτικῆς ὑποκρισίας καὶ πολιτικῆς ἀθλιότητας διαθέτουμε μὲ τὸ παραπάνω! 

–Ποιά Κυβέρνηση ἆραγε μεθόδευσε μὲ ποικίλους τρόπους τὴν θεσμικὴ ἐκπαραθύρωση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸν συνεπακόλουθο ἐξοστρακισμὸ τῶν ἐναπομεινασῶν ἠθικῶν ἀντιστάσεων τῆς κοινωνίας;

–Ποιός ὑπουργὸς ποιᾶς Κυβερνήσεως κατηγόρησε τὴν Ἐκκλησία σὲ κρεσέντο ἀντιιστορικῆς παραφροσύνης καὶ ἀντιεκκλησιαστικοῦ παραληρήματος σὰν δῆθεν ὑπεύθυνη γιὰ τὴν «ἠθικὴ ἔκπτωση»;

–Τέλος πάντων, κι ἂν ἀκόμα ὑπάρχει αὐτὸ τὸ περιβόητο «πλεόνασμα ἠθικῆς καὶ ἀξιῶν» στὸν λαό, αὐτὴ ἡ «ἀγάπη», ποιά Κυβέρνηση καὶ μὲ ποιούς τρόπους καὶ μὲ ποιές «ἐπενδύσεις» ἐργάζεται ὥστε νὰ διατηρηθεῖ καὶ νὰ αὐξηθεῖ (αὐτὸ τὸ τόσο ἀξιέπαινο πλεόνασμα);

Μήπως μὲ τὸ σύμφωνο συμβιώσεως;
Μήπως μὲ τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων;
Μήπως μὲ τὴν κατάπτυστη καὶ ἐλεεινὰ μεθοδευμένη ὑποβάθμιση τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν;

Δὲν πάει ἄλλο! Τὸ τερμάτισε! Εὖγε!

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΚΑΙ AΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ


Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΚΑΙ AΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

(Απάντηση σε κείμενο του κ. Γιαγκάζογλου)

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
=====

Τα περί αναδυόμενου εθνικισμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας, όσον αφορά τη στάση της για τη Σύνοδο της Κρήτης, όπως ανέφερε σε πρόσφατο κείμενό του στο περιοδικό ‘’Σύναξη’’, ο κ. Σταύρος Γιαγκάζογλου, όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά αποτελούν και λοιδορία.   

Ξεκάθαρα τοποθετήθηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία Γεωργίας, ότι στη Σύνοδο της Κρήτης, παραβιάσθηκε η αρχή της ομοφωνίας καθώς και το ότι πρέπει να διορθώσεις σε κείμενα της Συνόδου ή να δημιουργηθούν καινούργια κείμενα. Πώς μπορεί να καταλογιστεί αναδυόμενος εθνικισμός στην Εκκλησία της Γεωργίας; Γιατί τέτοια αυθαίρετη λοιδωρία, για την Ορθόδοξη Εκκλησία Γεωργίας;

Η  παραβίαση της αρχής της ομοφωνίας, με την παράλληλη εφαρμογή της  υπέρ-πλειόνων αρχής, δεν επέτρεψε την αντίθετη άποψη. Επιπρόσθετα με την παραβίαση της αρχής της ομοφωνίας, υπήρξε και το πρωτόγνωρο του δικαιώματος, ψήφου μόνο στους Προκαθημένους των Τοπικών Εκκλησιών.

Όσο αφορά τον ανυπόστατο ισχυρισμό, όσων τόσο καιρό προσπαθούσαν αγωνιωδώς να βρουν άλλοθι από τις Οικουμενικές Συνόδους, ότι δηλαδή και σε Οικουμενικές Συνόδους δεν παρευρίκοντο όλες οι Τοπικές Εκκλησίες, θα αναφέρομε ότι άλλο να κωλύεται να παρευθεί κάποιος και άλλο να επιχειρηματολογεί γιατί δεν θέλει να παρευρεθεί.

Ο κ. Γιαγκάζογλου δεν πρόσεξε ότι στη Σύνοδο της Κρήτης εφαρμόσθηκε η υπέρ-πλειόνων αρχή, με το φαινόμενο της υπογραφής ‘’αντ’ αυτού’’, για λογαριασμό των Επισκόπων που δεν υπόγραψαν από τον Προκαθήμενό τους; Η αρχή της ομοφωνίας είναι η ενδεδειγμένη αρχή σε θεολογικά θέματα και όχι η αρχή των πλειόνων. 

O κ. Αριστείδης Πανώτης στο κείμενο του που τιτλοφορείται ‘‘Μετασυνοδικές σκέψεις: Η παραβολή των κακόπιστων Αμπελουργών’’ (amen.gr), ενώ ανέφερε ότι ‘’…Τότε οφείλει να θεραπεύεται η διαφωνία κατά παρέκκλιση εκ της ομοφωνίας δια της «ψήφου των πλειόνων», σε μεταγενέστερο κείμενό του ανασκεύασε τη θέση του αυτή σε άλλο κείμενό του που τιτλοφορείται ‘‘Η προϊστορία της Διορθοδόξου Συνόδου. Προς καταλαλούντες την Αγία Σύνοδο’’ (amen.gr). Στο κείμενο αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: ‘’Και τα μεν ζητήματα που απειλούν την ενότητα της επιλύονται με ειλικρίνεια «συλλογικά», τα μεν θεολογικά με «συμφωνία», τα δε κανονικά διοικητικά με την «ψήφο των πλειόνων» και όλα στερεώνονται με αγάπη στη συνείδηση του Λαού του Θεού’’. Στο δεύτερο κείμενό του ο κ. Αριστείδης Πανώτης σαφώς τοποθετήθηκε ότι στα θεολογικά με «συμφωνία» διευθετούνται, δηλαδή ομοφωνία. Ο σχολιασμός πιστεύω είναι περιττός. 

Το περί αναδυόμενου εθνικισμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας, όσον αφορά τη στάση της για τη Σύνοδο της Κρήτης, όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά αποτελεί και βαρύ χαρακτηρισμό, καθότι το ολίσθημα του εθνικισμού και του εθνοφυλετισμού για μια Τοπική Εκκλησία, αποτελεί μεγάλο εκκλησιολογικό ατόπημα. 

Wednesday, December 28, 2016

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΟΣΧΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ


ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΟΣΧΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Διαβάσαμε στο ιστολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας:

“Κοινή συναυλία της Συνοδικής χορωδίας Μόσχας υπό διέυθυνη του αρχιμουσικού Αλεξίου Πουζακώβ και της χορωδίας της Καπέλα Σιξτίνα υπό διεύθυνση του μονσενιόρ Μάσσιμο Παλομπέλα δόθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2016 στη Ρωμαϊκή βασιλική της Παναγίας των Αγγέλων και Μαρτύρων. 

Σημειωτέον ότι η συναυλία πραγματοποιήθηκε για να τιμήσει την 80η επέτειο γενεθλίων του Ρωμαίου Ποντίφικα, ο οποίος εορτάζει στις 17 Δεκεμβρίου.

Μετά το πέρας της συναυλίας ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ μιλώντας στο ακροατήριο σημείωσε τη σπουδαιότητα της συνεργασίας στον πολιτιστικό τομέα για την προώθηση των σχέσεων Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, στις οποίες δόθηκαν νέα κίνητρα με την ιστορική συνάντηση του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου με τον Πάπα Ρώμης Φραγκίσκο τον περασμένο Φεβρουάριο στην Αβάνα.”

Απίστευτη κατάντια. Ας αρχίσουμε από την αποστολή της Συνοδικής χορωδίας της Εκκλησίας της Ρωσίας για να γιορταστούν τα γενέθλια του Πάπα Φραγκίσκου. Πολύ δεν πάει αυτό το παρατράγουδο της Εκκλησίας της Ρωσίας με τις γελοιωδίες των γενεθλίων; Ως να μην έφταναν οι αθλιότητες με τους πανορθόδοξους εορτασμούς για τα 70ά γενέθλια του Πατριάρχη Κύριλλου τώρα η Εκκλησία της Ρωσίας σπεύδει να γιορτάσει με επίσημη αντιπροσωπεία και τη Συνοδική χορωδία τα γενέθλια του Πάπα Φραγκίσκου.!!! Πλήρης δυστυχώς η εκκοσμίκευση της Εκκλησίας της Ρωσίας.

Και ύστερα ο οικουμενιστικός οίστρος της Εκκλησίας της Ρωσίας που κάνει κοινές γιορταστικές οικουμενιστικές εκδηλώσεις με τους Παπικούς κατά τη διάρκεια των οποίων δεν έχασε την ευκαιρία ο Σεβ. Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ να αναφερθεί στην οικουμενιστική κοινή Διακήρυξη του Πάπα Φραγκίσκου και του Πατριάρχη Κύριλλου στην Αβάνα.

Κρίμα! Είναι φανερόν ότι πολύ λίγες ελπίδες υπάρχουν η Εκκλησία της Ρωσίας να καταδικάσει τη Σύνοδο της Κρήτης ως οικουμενιστική Σύνοδο. Οι ελπίδες μας στηρίζονται στην Εκκλησία της Βουλγαρίας και στην Εκκλησία της Γεωργίας που καταδίκασαν ήδη ως οικουμενιστική τη Σύνοδο της Κρήτης και προσδοκούμε ότι το ίδιο θα κάνει το Άγιον Όρος και η Υπερόριος Ρωσική Εκκλησία.

ΜΑΖΙΚΗ ΒΑΦΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ


ΜΑΖΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΑΝ 100,000 ΜΑΓΙΑ.

ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.

ΘΕΡΜΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΜΑΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.