Sunday, June 25, 2017

Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ: ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΣΜΟ! ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ!Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ: ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ! ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ!

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Σε άρθρο του π. Άγγελου Αγγελακόπουλου, που διαβάσαμε στο ιστολόγιο “Κατάνυξις”, είδαμε το ακόλουθο απόσπασμα από κήρυγμα του Αγίου Λουκά του ιατρού επισκόπου Συμφερουπόλεως:

“Νά τό ξέρετε, νά τά θυμᾶστε καί νά μήν συναναστρέφεστε μέ τούς αἱρετικούς. Νά μήν ἀπομακρύνεστε ἀπό τήν Ἐκκλησία, μή σχίζετε τό χιτώνα τοῦ Χριστοῦ. Νά θυμᾶστε ὅτι ὁ Χριστός στήν ἀρχιερατική του προσευχή παρακαλοῦσε τόν Πατέρα Του, λέγοντας: «ἵνα πάντες ἕν ὦσι, καθώς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοί καγώ ἐν σοί, ἵνα καί αὐτοί ἐν ἡμῖν ἕν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσει ὅτι σύ μέ ἀπέστειλας». Ὁ Κύριος θέλει τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ σχισματικοί, οἱ ὁποῖοι βρίσκουν σφάλματα στή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἀπομακρύνονται ἀπ' αὐτήν καί πιστεύουν ὅτι θά βροῦν τή σωτηρία στίς αἱρετικές τους ὀργανώσεις.

Ξέρετε, ὅμως, τί ἔλεγαν οἱ μεγάλοι ἅγιοι γιά τούς ἀνθρώπους, πού σχίζουν τό χιτώνα τοῦ Χριστοῦ; Ὁ ἅγιος Κυπριανός, Ἐπίσκοπος Καρθαγένης, εἶπε ὅτι οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἀπομακρύνονται ἀπό τήν Ἐκκλησία καί δέν ἔχουν κοινωνία μαζί της, καί μάρτυρες νά εἶναι, ἀκόμα καί μέ τό αἷμα τους, δέν καθαρίζουν τήν ἁμαρτία τους, διότι ἡ βαριά αὐτή ἁμαρτία τῆς διαίρεσης τῆς Ἐκκλησίας δέν καθαρίζεται οὔτε μέ τό αἷμα. Καί ὁ ἅγιος ἱερομάρτυρας Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος εἶπε ὅτι αὐτός, πού προκαλεῖ σχίσμα στήν Ἐκκλησία, δέν θά κληρονομήσει τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ὅλοι οἱ αἱρετικοί, ὅμως, εἶναι κήρυκες τοῦ σχίσματος. Ἐνῶ ὁ Ἀπόστολος λέει: «Παρακαλῶ δέ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τούς τάς διχοστασίας καί τά σκάνδαλα παρά τήν διδαχήν, ἥν ὑμεῖς ἐμάθετε, ποιοῦντας, καί ἐκκλίνατε ἀπ' αὐτῶν». Καί στήν ἄλλη ἐπιστολή του λέει τό ἑξῆς: «Εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὅ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω». Καί ὅλοι οἱ αἱρετικοί εὐαγγελίζουν, ὄχι αὐτό, πού εὐαγγελίζει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μας γέννησε πνευματικά.

ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ;
__________

Τι λέγει ο Άγιος Λουκάς στο κήρυγμά του; Όχι στον Οικουμενισμό. Όχι στη διαστροφή της αλήθειας της Εκκλησίας, αλλά και όχι στα σχίσματα, επειδή τα σχίσματα είναι διαστροφή του Ευαγγελίου και χωρισμός από το Θεό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άγιος Λουκάς είναι εναντίον της διακοπής του μνημοσύνου αιρετιζόντων επισκόπων. Σημαίνει, όμως, οπωσδήποτε ότι είναι σφροδρότατα εναντίον των σχισμάτων.

Βεβαίως όλοι στο αντιοικουμενιστικό στρατόπεδο λίγο-πολύ το ίδιο λένε επειδή η μαρτυρία της πατερικής και συνοδικής παράδοσης κατά του Οικουμενισμού και του σχίσματος είναι συντριπτική.

Με την εξής "διαφορούλα", όπως έλεγε ο Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Γιαννακόπουλος: Oρισμένοι από τους αποτειχισθέντες (υπογραμμίζουμε το ορισμένοι) βάφτισαν το σχίσμα αποτείχιση και νόμισαν ότι έλυσαν το πρόβλημά τους. Άλλο διακοπή του μνημοσύνου του αιρετίζοντος οικείου ιεράρχη που κηρύσει γυμνή τη κεφαλή κατεγνωσμένη αίρεση και άλλο διακοπή της κοινωνίας με όλη την Εκκλησία που είναι σχίσμα. Άλλο διακοπή του μνημοσύνου του αιρετίζοντος οικείου ιεράρχη και άλλο πήξις θυσιαστηρίων χωρίς την ευλογία επισκόπων. Το πρώτο -η διακοπή του μνημοσύνου του αιρετίζοντος οικείου ιεράρχη- είναι αναφαίρετο κανονικό δικαίωμα (προσοχή δικαίωμα όχι υποχρέωση) των πιστών, ενώ το δεύτερο είναι σχίσμα.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ
__________

Είναι εξόχως σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι ο Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλεως κατηχούσε με την ορθόδοξη αυτή διδασκαλία το ποίμνιό του χωρίς να γνωρίζει τη διδασκαλία του Γέροντος Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου για την αποτείχιση, τον Οικουμενισμό και το σχίσμα. Το ίδιο λίγο-πολύ συνέβαινε με τον Όσιο Ιουστίνο Πόποβιτς. Και, όμως! Και οι τρεις αυτές άγιες μορφές της Εκκλησίας συμφωνούν απόλυτα ότι
1.) Ο Οικουμενισμός είναι παναίρεση,
2.) Η διακοπή του μνημοσύνου του αιρετίζοντος οικείου ιεράρχη είναι απολύτως κατοχυρωμένο κανονικό δικαίωμα των πιστών,
3.) Άλλο διακοπή του μνημοσύνου και άλλο σχίσμα.

Γιατί οι τρεις κορυφαίοι αυτοί θεολόγοι της Εκκλησίας συμφωνούν σε όλα τα θέματα που αφορούν τον Οικουμενισμό, την αποτείχιση και το σχίσμα;

Επειδή και οι τρεις δεν λένε δικά τους πράγματα. Θεολογούν επειδή απέσταξαν την πατερική και συνοδική σοφία.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
__________

Ποια είναι, επομένως, η δική μας ευθύνη; Να αφήσουμε κατά μέρος το ίδιο θέλημα. Δεν  μπορούμε να παίζουμε με τη σωτηρία μας. Οφείλουμε να ακολουθήσουμε πιστά τη διδασκαλία και το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων. 

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; 

1.) Ότι έχουμε αδήριτη υποχρέωση να πολεμούμε τις αιρέσεις και δη την παναίρεση του Οικουμενισμού που κάνει θραύση στις μέρες μας και που είναι ανακεφαλαίωση όλων των αιρέσεων που ανεφάνησαν στο προσκήνιο της Ιστορίας. Ουδείς μπορεί να ελπίζει στη σωτηρία του αν δεν ομολογεί την πίστη του. Ουδείς μπορεί να πλησιάσει το Άγιο Ποτήριο πριν κάνει ορθόδοξη ομολογία με την απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως.

2.) Αν κάποιος επιθυμεί να διακόψει το μνημόσυνο του οικείου -επαναλαμβάνω του οικείου ιεράρχη και όχι όλων των επισκόπων της Εκκλησίαςγια τα αίσχη των Οικουμενιστών ας το κάνει. Η διακοπή του μνημοσύνου του οικείου αιρετίζοντος ιεράρχη είναι απόλυτα κατοχυρωμένο κανονικό δικαίωμα των πιστών σαν έντονη έκφραση διαμαρτυρίας για τις οικουμενιστικές ασχημίες και όχι δήθεν επειδή μολυνόμαστε από την αίρεση αν ο Μεσσηνίας μιλά για τη "διηρημένη Εκκλησία" ή αν ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συμπροσεύχεται με τον Πάπα ή αν ο Πατριάρχης Ρωσσίας Κύριλλος υπογράφει κοινή οικουμενιστική Διακήρυξη με τον Πάπα Φραγκίσκο. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις δικές του αβαρίες. Όχι για τις παρανομίες των άλλων. 

Όσους, λοιπόν, προχωρήσουν σε διακοπή του μνημοσύνου του οικείου ιεράρχη που κηρύσσει γυμνή τη κεφαλή κατεγνωσμένη αίρεση, όχι μόνον δεν θα τους ψέξουμε γι’ αυτό αλλά και θεωρούμε χρέος μας απέναντι στο Χριστό να τους επαινέσουμε και να τους στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις αν οι Οικουμενιστές τους διώξουν.

3.) Όχι, όμως, διακοπή του μνημοσύνου όλων των επισκόπων ακόμη και αυτών που δεν έκαναν ή δεν είπαν ή δεν έγραψαν το παραμικρό που να μας δίνει το δικαίωμα να τους χαρακτηρίσουμε Οικουμενιστές και οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στη Σύνοδο της Κρήτης και δεν συμφωνούν με τις αποφάσεις της.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΙΕ΄ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΒ΄ ΣΥΝΟΔΟΥ
__________

Θέλουν ορισμένοι αδελφοί μας να κάνουν Αποτείχιση; Είναι στην απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, αν ο οικείος επίσκοπος κηρύσσει γυμνή τη κεφαλή κατεγνωσμένη αίρεση. Ας την κάνουν αλλά να την κάνουν όπως την έκαναν οι δύο σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας Παίσιος ο Αγιορείτης και Ιουστίνος Πόποβιτς που αποτειχίστηκαν. Ούτε θυσιαστήρια χωρίς την ευλογία των οικείων επισκόπων έπηξαν, ούτε διέκοψαν το μνημόσυνο όλων των επισκόπων της Εκκλησίας, ούτε επεδίωξαν να δημιουργήσουν πανορθόδοξο μέτωπο με άλλους αποτειχισθέντες. 

Απλά περιορίστηκαν να διακόψουν το μνημόσυνο του οικείου ιεράρχη -επαναλαμβάνω του οικείου ιεράρχη- για περιορισμένο χρονικό διάστημα και απέδειξαν έτσι με τη ζωή και τη διδασκαλία τους ότι ο ΙΕ΄ Κανόνας της ΑΒ΄ Συνόδου είναι δυνητικός και όχι υποχρεωτικός. Το ίδιο -ως γνωστόν- έπραξαν οι τρεις ηρωικοί ομολογητές Μητροπολίτες Φλωρίνης Αυγουστίνος, Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος και Παραμυθίας Παύλος καθώς και η πλειοψηφία των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους.
Όσοι κινηθούν έξω από τα πλαίσια των δύο αυτών κορυφαίων Αγίων της Εκκλησίας μας, των τριών ομολογητών Μητροπολιτών και των Αγιορείτικων Μονών που αποτειχίστηκαν, δεν θα κινηθούν κατά Θεόν. 

Εμείς ακολουθούμε αταλάντευτα την οδό των Αγίων. Δεν υπάρχει καμία δύναμη που μπορεί να μας εκτρέψει από την οδό των Αγίων, οι οποίοι με τη ζωή και τη διδασκαλία τους ερμηνεύουν άσφαλτα και το γράμμα και το πνεύμα των Ιερών Κανόνων, των Αγίων Πατέρων και του Αγίου Ευαγγελίου.

Θα αισθανθούμε βαθύτατη θλίψη, ανείπωτο πόνο και απέραντη απογοήτευση αν κάποιοι πατέρες και αδελφοί μας αποφασίσουν να εξέλθουν από την οδό των Αγίων.  Η ευθύνη τους απέναντι στο Χριστό θα είναι τεράστια.

Η εν Χριστώ αγάπη και ο σεβασμός μας προς το πρόσωπό τους ουδόλως θα μειωθεί. Αν τυχόν βρεθούν στο στόχαστρο των Οικουμενιστών και τους οδηγήσουν στο "πραιτώριο" για καθαίρεση θα σταθούμε στο πλάι τους. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η επιλογή τους αυτή δεν θα μας βρει καθόλου σύμφωνους πολλώ μάλλον ακόλουθους.

No comments:

Post a Comment