Monday, July 31, 2017

Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ


Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Στο εξαιρετικού ενδιαφέροντος άρθρο του, που επιγράφεται ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΙΕΡΩΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΝΤΩΝ apologitikaa.blogspot.com/2017/07/blog-post_38.html, που παραθέσαμε στην αμέσως προηγούμενη ανάρτηση, ο θεολόγος κ. Παναγιώτης Νούνης κάνει μία λίαν σημαντική αποκάλυψη τεράστιας σημασίας για την πορεία του αντιοικουμενιστικού αγώνα και για τον αγώνα των όπου γης παραδοσιακών πιστών που προσπαθούν να ακυρώσουν συνοδικά τις κακόδοξες αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης.

Αναφέρει, συγκεκριμένα, ότι, επί του παρόντος, οι Εκκλησίες της Βουλγαρίας και της Γεωργίας απέρριψαν συνοδικά τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης σαν πρώτο στάδιο αποτείχισης από την παναίρεση του Οικουμενισμού και αποστασιοποίησή από τη Σύνοδο της Κρήτης.

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ
________

Επιφυλάσσουν, όμως, -όπως μας αποκαλύπτει ο κ. Νούνης-, ένα πολύ πιο δραστικό μέτρο εναντίον των Πρωθιεραρχών, οι οποίοι ενέκριναν τα κακόδοξα κείμενα του Κολυμπαρίου με την διακοπή -εν ευθέτω χρόνω- του μνημοσύνου του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των άλλων Πρωθιεραρχών που συμμετείχαν στη Σύνοδο της Κρήτης.

Αυτή η αποκάλυψη πρέπει να προβληματίσει σοβαρά όλους μας.

Τα δύο παραδοσιακά Πατριαρχεία Βουλγαρίας και Γεωργίας
1.) Αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη Σύνοδο της Κρήτης, 
2.) Καταδίκασαν τις κακόδοξες αποφάσεις του Κολυμπαρίου, και 
3.) Σαν τελευταίο μέτρο μεθοδεύουν να βγάλουν από τα δίπτυχα τους Πρωθεριάρχες που έλαβαν μέρος στη Σύνοδο της Κρήτης.

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ
_______

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι οι αντιδράσεις εναντίον των αποφάσεων της Συνόδου της Κρήτης διεξάγονται πια στο επίπεδο των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Έτσι έχουμε βάσιμη ελπίδα ότι οι Οικουμενιστές θα αναγκαστούν να συμβιβαστούν και την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενοι θα δεχτούν να αναθεωρήσουν τις κακόδοξες αποφάσεις του Κολυμβαρίου σε μια Πανόρθοδοξη Σύνοδο με τη συμμετοχή όλων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Φυσικά δεν είμαστε αφελείς. Οι Οικουμενιστές δεν θέλουν να αναθεωρήσουν αλλά να κάνουν αποδεκτές τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης. Αν, όμως, θέλουν να γίνουν αποδεκτές είναι υποχρεωμένοι να συμβιβαστούν με τις παραδοσιακές Εκκλησίες της Βουλγαρίας και της Γεωργίας.

ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
________

Επομένως η διακοπή του μνημοσύνου αιρετιζόντων επισκόπων που συντελείται σε διάφορες Ορθόδοξες Εκκλησίες παίρνει άλλη διάσταση. 

Στο μεταξύ -ασφαλώς- και θα στηρίξουμε τις αποτειχίσεις όσων πατέρων και αδελφών μας διακόψουν το μνημόσυνο αιρετιζόντων επισκόπων, οι οποίοι κηρύττουν γυμνή τη κεφαλή κατεγνωσμένη αίρεση, και σαφέστατα θα υπερασπιστούμε όλους τους αποτειχισμένους από τη διωκτική μανία των Οικουμενιστών, επειδή η Αποτείχισή τους λειτουργεί σαν αποτελεσματικός μοχλός πίεσης σε βάρος των Οικουμενιστών.

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ
____________

Η απόρριψη των κακόδοξων αποφάσεων της Συνόδου της Κρήτης δεν είναι ισχυρή ένδειξη και απόδειξη για το Δογματικό Σχίσμα που επεβλήθη με τη Σύνοδο των αποστατών της Ορθοδοξίας;

Πώς είναι δυνατό δύο Αυτοκέφαλες Εκκλησίες να απορρίπτουν και να μην αναγνωρίζουν μία «Πανορθόδοξη Σύνοδο»; Δεν είναι τούτο ένα εν δυνάμει και εν εξελίξει Δογματικό Σχίσμα; Γιατί, επομένως, οι Οικουμενιστές αποκαλούν όσους διαμαρτύρονται ή όσους αποτειχίστηκαν ως σχισματικούς; Για να κουκουλώσουν το σχίσμα που οι ίδιοι δημιούργησαν;

Πόσο καθαρά έβλεπε -μα την αλήθεια- τα πράγματα ο Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς όταν προφήτευε ότι από μια οικουμενιστική Πανορθόδοξη Σύνοδο το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι να προκληθούν "σχίσματα, σχίσματα, σχίσματα.!"

Η ΕΝ ΣΥΝΟΔΩ ΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


Η ΕΝ ΣΥΝΟΔΩ ΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Του κ. Παναγιώτη Π. Νούνη, Θεολόγου
=====

Δύο Αυτοκέφαλα Πατριαρχεία εκείνο της Βουλγαρίας και Γεωργίας δεν αναγνωρίζουν την «Πανορθόδοξη Σύνοδο» της Κρήτης ως «Αγία» και «Μεγάλη» αλλά ούτε αποδέχονται τα Επίσημα Συνοδικά αποφασισθέντα του Κολυμπαρίου ως ορθόδοξα. Πρόκειται για μία συντεταγμένη και συνοδική ιερά Αποτείχιση τινών Αυτοκέφαλων Εκκλησιών κατά των αιρετικών αποφάσεων της μοιχοΣυνόδου της Κρήτης.

Η εν λόγω συνοδική ενέργεια των κατά τόπους δύο Πατριαρχείων -κατά την προσωπική μας άποψη-, δηλώνει, ένα πρώτο και ανώτατο είδος, ιεράς Αποτειχίσεως από τα ληστρικά και κακόδοξα αποφασισθέντα του Κολυμπαρίου χωρίς βέβαια να ενεργοποιείται, το κατά γράμμα, δηλ. ο δυνητικός ΙΕ΄ ιερός Κανών της Α΄Β΄ Αγίας Σύνοδου, περί της διακοπής του Λειτουργικού Μνημσύνου, του κακόδοξου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.

Διενεργείται, όμως, μία κατά πνεύμα ιερά Αποτείχιση, κυρίως από την Ληστρική Σύνοδο των Αρχιοικουμενιστών Προκαθημένων και μία σαφέστατη απομάκρυνση από τα κακόδοξα σχισματικοαιρετικά αποφασισθέντα των Συγκρητιστών.

Οι εν Συνόδω αποφάσεις των δύο τοπικών Εκκλησίων είναι μία μεγίστη απόδειξη, ότι: δεν απολυτοποιείται, στην Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία, η διακοπή του Λειτουργικού μνημοσύνου των αιρετιζόντων επισκόπων, πατριαρχών, μητροπολιτών και ότι μάλιστα μείζον κριτήριο του απλανώς και ορθοδόξως θεολογείν, δεν είναι η διακοπή ή παύση του μνημοσύνου, αλλά είναι η ιερά Αποτείχισις από τους αιρετικούς επισκόπους και τις αιρέσεις των.

Δηλαδή, απλανές και ορθόδοξο κριτήριον, είναι: η γνήσια και ακριβής Ομολογία της Ορθοδόξου Πίστεως.

Ωστόσο οι έγκυρες πληροφορίες μας λέγουν ότι: οι Εκκλησίες της Βουλγαρίας και της Γεωργίας, δεν θα διστάσουν καθόλου σε ετεροχρονισμένο στάδιο να εφαρμόσουν και την Ιεροκανονική διακοπή του Λειτουργικού Μνημοσύνου του Οικουμενικού Πατριάρχου. Συνεπώς, οι οικουμενιστές, ας χαίρονται τον πρώτο χρόνο, μετά τη μοιχοΣύνοδο, διότι έπονται τα χειρότερα.

Το αφήνουν καθώς λέγεται, ως το τελευταίο και έσχατο εκκλησιαστικό μέτρο που δύναται να παρθεί κατά του αιρετίζοντος Οικουμενιστού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.

ΠΗΓΗ:

Ιστολόγιον ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


“ΟΙ ΑΚΡΑΙΟΙ” ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΩΣ “ΠΡΕΠΕΙ”...


“ΟΙ ΑΚΡΑΙΟΙ” ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΩΣ “ΠΡΕΠΕΙ”...

Του π. Φωτίου Βεζύνια
=====

Πέρασαν πια τέσσερις μήνες από την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Από την «κορυφαία» εκείνη ημέρα κατά την οποία πήρε σάρκα και οστά το περιεχόμενο των κηρυγμάτων μας. Εκείνη την ημέρα πήρε ουσιαστική μορφή ο αγώνας μας εναντίον της παναίρεσης του Οικουμενισμού. Γιατί ουσιαστικά εκείνη την μέρα κάναμε «το σωστό». Εκείνη την ημέρα γίναμε ακόλουθοι της Αποστολικής και Αγιοπατερικής παράδοσης, όπως την παραλάβαμε μέσα από τους Ιερούς κανόνες και τα Ιερά κείμενα. Εκείνη την μέρα ακολουθήσαμε την «ακραία», κατά τους «δικαστές» μας,  μορφή αγώνα που είναι η «διακοπή μνημοσύνου» του οικείου επισκόπου.  
     
Λοιπόν σ’ αυτό το διάστημα έχουμε αποκομίσει πλέον κάποια «εμπειρία». Βιώνουμε την ομολογία. Έτσι «αποκομμένοι», από τον «κόσμο», μα με παρέα όλο το πλήθος των ομολογητών και μαρτύρων της Εκκλησίας. Μας χαρακτηρίζουν ως  «αποσυναγώγους» όλοι οι ονομαζόμενοι «καθώς πρέπει», είτε προέρχονται από τις τάξεις των οικουμενιστών είτε από τις τάξεις «αγωνιστών». Δεν μας είπαν όμως από πού αντλούν την «καθώς πρέπει» στάση τους. Από πού παίρνουν τα «καθώς πρέπει» κριτήρια. Εμείς ακολουθήσαμε την επιταγή του Ιερών κανόνων, εκείνοι, ένθεν κακείθεν, με τι κριτήρια αυτήν την επιταγή την ονομάζουν «ακραία στάση»; Ποίος κανόνας, μας  λέγει ότι απέναντι σε αίρεση υπάρχει και «λάϊτ» αντίδραση; Λέμε λοιπόν προς κάθε κατεύθυνση, ότι εμείς είμαστε ακόλουθοι «κατά γράμμα» των Αγίων Πατέρων. Εκείνοι ας ελέγξουν την ιδική τους «τακτική» και «πρακτική».

Λοιπόν  φαίνεται ήρθε ο καιρός να πούμε να πράγματα με το όνομά τους.

Δοσμένο πρώτο: Όλοι μας δεχόμαστε ότι ο οικουμενισμός είναι αίρεση. Δεν το δέχονται οι αιρετικοί οικουμενιστές. Μα μέσα στους αιώνες, πότε αιρετικοί δέχονται το ότι είναι αιρετικοί;

Δοσμένο δεύτερο: Όλοι μας δεχόμαστε ότι η «κολυμπάρια σύνοδος» είναι αιρετική. Δεν το δέχονται οι αιρετικοί οικουμενιστές, που την οργάνωσαν.

Δοσμένο τρίτο: Όλοι μας δεχόμαστε ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Την αντίδραση δεν την θέλουν μόνο οι οικουμενιστές. Αυτοί κελεύουν ίνα μείνωμεν «ατάραχοι».

Μα ποία είναι η καλύτερη αντίδραση; Βέβαια αυτή που αναστατώνει περισσότερο τους αιρετικούς οικουμενιστές. Είναι δε λάθος να ταυτίζουμε την αναστάτωση που συμβαίνει στους οικουμενιστικούς κύκλους, με την αναστάτωση της Εκκλησίας. Ας πάρουν πίσω οι αιρετικοί οικουμενιστές τις αιρετικές τους θέσεις και πρακτικές, ας αναιρέσουν τις αιρετικές μεθοδεύσεις της «κολυμπάριας συνόδου» και τότε θα βασιλεύσει γαλήνη και ειρήνη στην Εκκλησία. Ποιος δημιουργεί φασαρίες και σχίσματα; Εμείς που εφαρμόζουμε τους Ιερούς κανόνες ή οι αιρετικοί με τις επιλογές τους και τις κινήσεις τους; 
   
Λοιπόν επί δέκα και τρία έτη ιεροσύνης κάναμε χιλιάδες κηρύγματα και ομιλίες με αντιοικουμενιστικό περιεχόμενο. Ουδείς αντέδρασε. Συμμετείχαμε σε αντιαιρετικά πανορθόδοξα συνέδρια. Συμμετείχαμε σε πάμπολλα συνέδρια και ημερίδες ως παρατηρητές. Οργανώσαμε στην ενορία μας πολλές ομιλίες με θέμα αντιοικουμενιστικό. Ουδείς μίλησε με ελεγκτική διάθεση εναντίον μας. Ουδείς ενοχλήθηκε από την στάση μας.
  
Είδαμε λοιπόν με πόνο ότι η τακτική τόσων χρόνων έναντι της παναιρέσεως του οικουμενισμού, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Μήπως είναι λάθος η διαπίστωση αυτή; Όχι δεν είναι λάθος. Τι έμεινε άλλο; Ποίο είναι το τελευταίο όπλο αντίδρασης, που μας δίνει η ίδια η μητέρα μας. Η ίδια η Εκκλησία. Είναι η διακοπή μνημοσύνου του αιρετίζοντος επισκόπου. Είναι αυτό ακραίο; Μα είναι δυνατόν να θεωρηθεί και να χαρακτηρισθεί «ακραία» η Αγιοπατερική γραμμή; Δηλαδή τα κείμενα και οι προτροπές των Αγίων Αποστόλων, των αγίων ομολογητών πατέρων και μαρτύρων είναι «ακραίες θέσεις»; Κύριε ελέησον. Δηλαδή ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, ό Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, κινδυνεύουν να χαρακτηρισθούν «ακραίοι»;. Τα κείμενά τους «σχισματικά»; Κύριε ελέησον. Τους Αγίους Μέγα Βασίλειο, Μέγα Αθανάσιο και τόσους άλλους Αγίους που αποτυπώνουν στα κείμενά τους, την αγωνία για την πορεία της Εκκλησίας, να τους χαρακτηρίσουμε «ολιγόπιστους», και «ακραίους», που επιφέρουν στο σώμα της Εκκλησίας σχίσματα; Κύριε ελέησον.

Μάλιστα καταθέτουμε με θλίψη ότι μέσα μας φωνάζει η φωνή της συνειδήσεως. Αν είχαμε προβεί νωρίτερα στην «ακραία κίνηση», ίσως να μην είχε πραγματοποιηθεί η «κολυμπάρια σύνοδος». Μα και τώρα δεν είναι αργά. Αν όλοι οι ορθόδοξοι επίσκοποι σηκωθούν από τους θρόνους τους, και υψώσουν το Αρχιερατικό τους ανάστημα έναντι των οικουμενιστών, οι τελευταίοι ως φοβισμένοι λαγοί θα τραπούν εις φυγή. Αν οι επίσκοποι, χρησιμοποιήσουν την «ακραία στάση» της διακοπής μνημοσύνου, αμέσως θα ανατείλει και πάλι στην Εκκλησία ο «Ήλιος της χαράς και της ειρήνης.»
    
Υπάρχει όμως και ένα ατυχές γεγονός. Η κατάσταση έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Μετά και την επίσημη θέση του Αγίου Όρους το ποίμνιο είναι σαν καζάνι που βράζει. Δεν μπορεί αυτός που πετάγεται και φωνάζει «εγώ θα οδηγήσω τον αγώνα», να λειτουργεί ως «βαλβίδα εκτόνωσης».  Δεν μπορεί να λέγει «Δεν συμφωνούμε με ακραίες πρακτικές».. Ποίες είναι ακραίες πρακτικές; Τα λόγια, οι νουθεσίες και οι προτροπές των Αγίων  ομολογητών, μαρτύρων και Πατέρων; Αδελφοί αυτό είναι η νέα πλάνη που τείνει να επικρατήσει. Είναι η πλάνη των «εκτονωτών».  Ο Κύριος λέγει «ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην αλλά μάχαιραν». Θα πουν λοιπόν και στον Κύριο ότι είναι «ακραίος»!!!!

Κύριε μην αφήνεις μόνη τη Εκκλησία Σου. Έρχου Κύριε.

ΠΗΓΗ:

Ιστολόγιον «ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΖΩΗΣ»,

ΕΥΣΤΟΧΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


ΕΥΣΤΟΧΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου
=====

Α – Στην Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης συμμετείχαν μόνον 10 από τις 14 Αυτοκέφαλες Εκκλησίες και αυτές οι 10 Αυτοκέφαλες εκπροσωπούν μόνον το 1/3 των Ορθοδόξων, επειδή οι 4 Αυτοκέφαλες (Αντιοχείας, Ρωσίας, Βουλγαρίας και Γεωργίας)  που δεν συμμετείχαν, εκπροσωπούν τα 2/3 των Ορθοδόξων πιστών.

Β - Οι αιρετικές αποφάσεις της Ψευδο-συνόδου αλλοιώνουν και αποδομούν το Σύμβολο της Πίστεως, επειδή εισάγουν επίσημα την αντίχριστη Θρησκευτική Παγκοσμιοποίηση ή τον Θρησκευτικό Συγκρητισμό ή τον Γνωστικισμό, ο οποίος είναι μια αίρεση ήδη καταδικασμένη από τους Αγίους Αποστόλους (π.χ. Ιωάννη και Παύλο), τις Οικουμενικές Συνόδους και τους Αγίους Πατέρες. Ειδικότερα, μια σύντομη αναφορά των αιρέσεων και λοιπών αιρετικών θέσεων τις οποίες εισήγαγε επίσημα η Ψευδο-σύνοδος, είναι η εξής:

1 – Αναγνώρισε τους αιρετικούς ως «Εκκλησίες», χωρίς αυτοί να απαρνηθούν τις πλάνες τους και να δεχθούν την Ορθόδοξη Αλήθεια.

2 – Αναγνώρισε επίσης το λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών» και επιτρέπει τη συμμετοχή σε τούτο των Ορθόδοξων Εκκλησιών, αν και αυτό έχει την Αιρετική Εκκλησιολογία, κατά την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αλλά μόνο ένα τμήμα της, ενώ τα άλλα τμήματά της είναι οι Παπικοί και Προτεστάντες.

3 – Κατάργησε το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας, επειδή δικαίωμα ψήφου είχαν μόνον οι 10 προκαθήμενοι και όχι όλοι οι ποιμενάρχες επίσκοποι που συμμετείχαν.

4 – Άλλαξε το δογματικά κατοχυρωμένο αλάθητο σε θέματα πίστεως, επειδή το ταύτισε αποκλειστικά με τις αποφάσεις της, ενώ κατά την ορθόδοξη δογματική, το αλάθητο υπάρχει όταν οι δογματικές αποφάσεις της Συνόδου γίνουν αποδεκτές από τους επισκόπους που δεν ήταν μέλη της, και από τους λοιπούς κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς.

5 – Επέβαλε την αίρεση της δεσποτοκρατίας, κατά την  οποία όπου βρίσκεται ο επίσκοπος, έστω και αν διδάσκει αιρέσεις, εκεί δήθεν βρίσκεται η Εκκλησία.

6 – Καθιέρωσε την αίρεση της εκκοσμίκευσης, επειδή αρνήθηκε τον σταυρικό χαρακτήρα του Ευαγγελίου, διδάσκοντας ένα ψευδο-ευαγγέλιο άνετο για τα πάθη των ανθρώπων, διδάσκοντας τον συσχηματισμό με τον κόσμο.

7 – Διέστρεψε την ορθόδοξη ανθρωπολογία, η οποία έχει ως πρότυπό της τον Θεάνθρωπο Χριστό, αντικαθιστώντας το με ουμανισμό που, στο επίκεντρό του, τοποθετεί τον εμπαθή άνθρωπο.

8 – Αποδέχθηκε τη συμπροσευχή με τους αιρετικούς, προσκαλώντας τους ως παρατηρητές, σε πλήρη αντίθεση προς τους σχετικούς ιερούς κανόνες.

9 – Εξουσιοδότησε τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες να επιτρέπουν τους μικτούς γάμους, για να διευκολύνει, μέσω των μικτών γάμων, την άμβλυνση των συνειδήσεων προς το σκοπό της αποδοχής της πλήρους ένωσης των Ορθοδόξων με τους αιρετικούς στη νέα Ψευδο-Εκκλησία του Οικουμενισμού.

10 – Εξουσιοδότησε επίσης τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες να σχετικοποιήσουν τη νηστεία, η οποία είναι η αναλλοίωτη βάση της ορθόδοξης πνευματικής ζωής.

11 – Αρνήθηκε να ονομαστεί «Οικουμενική Σύνοδος», επειδή δεν λάμβαναν μέρος ως μέλη της παπικοί και προτεστάντες.

12 – Αρνήθηκε να επικυρώσει τις αντιπαπικές Η΄και Θ΄ Συνόδους ως Οικουμενικές, αν και στη συνείδηση του πληρώματος της Ορθόδοξης Εκκλησίας αυτές οι Σύνοδοι είναι τέτοιες.

13 – Διέγραψε από τη θεολογική ορολογία τη λέξη «αιρετικός», αν και αυτός ο όρος είναι θεμελιώδης σε όλες τις προγενέστερες Συνόδους.

ΠΗΓΗ:

Κατάνυξις

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 157


ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

157

Ανθολογία κειμένων κ. Ραφαήλ Χαραλάμπους
=====

Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να αγαπάει τα γέλια και να θέλει να γελοιοποιεί τους άλλους, να μην πιάνεις φιλία. Γιατί θα σε κάνει να συνηθίσεις στην ψυχική ατονία. 

Αββά Ισαάκ του Σύρου

*****

"Αφού, όμως, δεν τήρησα όσα άκουσα στην εκκλησία’’, θα μου πει κάποιος, “πως μπορώ να έρθω πάλι;’’ Έλα να ξανακούσεις τον θείο λόγο. Και προσπάθησε τώρα να τον εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και δεν το επουλώσει την ίδια μέρα, δεν θα ξαναβάλεις και την επόμενη; Αν ο ξυλοκόπος, που θέλει να κόψει μια βελανιδιά, δεν κατορθώσει να τη ρίξει με την πρώτη τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκατη φορά; Κάνε κι εσύ το ίδιο.

Ιερού Χρυσοστόμου

*****

Ο Γέροντας συμβουλεύοντας τα πνευματικά του παιδιά τονίζει ότι πρέπει να νηστεύουν σωστά, γιατί η νηστεία είναι μια άσκηση για τον χριστιανό. Είναι λάθος να νηστεύεις, έλεγε, μια εβδομάδα στην αρχή και μια εβδομάδα στο τέλος της νηστείας. Πάνω σ’ αυτό το θέμα ανέφερε μια μέρα και το εξής παράδειγμα: «Όταν είσαι πάνω σε μια γέφυρα και βρέχει δυνατά κι έχεις απλωμένο ένα σχοινί κι αρχίζεις να το μαζεύεις, επειδή βρέχεσαι δεν το κόβεις για να φύγεις, αλλά περιμένεις να το μαζέψεις όλο και ας βρέχεσαι."

Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ζ΄


ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ζ΄

Παρατηρήσεις στό ἀπό 17/30.6.2017
«Μήνυμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου»

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Αναστάσιου Γκοτσόπουλου
=====

δ) Δὲν εἶναι ἄνευ σημασίας ὅτι οἱ  Ἁγιορεῖτες ἀναφερόμενοι στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη νὰ τονίσουν πολλὲς φορὲς καὶ μὲ ἔνταση τὴν ἰδιαίτερη σπουδαιότητα ποὺ ἔχει ἡ ὀρθότητα τῆς πίστεως καὶ ἡ διαφύλαξή της ἀπαρα-χαράκτου ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία: «Ὃλη ἡ ζῶσα οἰκοδομὴ τῆς Ἐκκλησίας ἑδράζεται εἰς τὸ θεμέλιον τῆς πίστεως. Κάθε ἀλλοίωσις εἰς τὴν ἀλήθειαν τοῦ δόγματος προκαλεῖ ρωγμὰς καὶ ἀλλοιώσεις εἰς τὸν χῶρον τῆς ζωῆς». Ποιός δὲν κατανοεῖ τὴ σπουδαιότητα τῆς ἀναφορᾶς αὐτῆς σὲ σχέση μὲ ὅσα ἔχει ἀποφασίσει ἡ Κρήτη;

ε) Ὁ συντάκτης τοῦ Μηνύματος τονίζει ὅτι «τὸ Ἅγιον Ὅρος ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν μετὰ σαφηνείας διετύπωσε τὰς ἀπόψεις του διὰ τοὺς γινομένους διαλόγους μετὰ τῶν ἑτεροδόξων Χριστιανῶν». Ἀποσιωπᾶ ὅμως τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Σύνοδος περιφρόνησε τελείως καὶ ἀποφάσισε ἐντελῶς ἀντίθετα πρός τὶς πάγιες θέσεις τοῦ Ἁγ. Ὄρους γιὰ τοὺς διαλόγους μὲ τοὺς ἑτεροδόξους.

στ) Τέλος, οἱ Ἁγιορεῖτες ἂν καὶ προσπαθοῦν νὰ καθησυχάσουν τὶς ταραγμένες συνειδήσεις τῶν πιστῶν ἀπὸ ὅσα θλιβερὰ συνέβησαν στὴν Κρήτη, ἐν τούτοις πιστεύουν ὅτι ἡ ἐγρήγορση τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπαραίτητος ὅρος γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος. Ἔτσι, ἐπικαλοῦνται τὴν «ἱστορικὴ ἐγκύκλιο (1848)» τῶν τεσσάρων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς ὅτι «παρ' ὑμῖν οὔτε Πατριάρχαι, οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησαν ποτὲ εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστὶν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ» καὶ παράλληλα δηλώνουν ὅτι «δὲν θέλομεν νὰ προτείνωμεν ἐφησυχασμὸν ἀδιαφορίας, ἀλλὰ νὰ ὑπογραμμίσωμεν τὴν σημασίαν τῆς ἐγρηγόρσεως καὶ τῆς πίστεως».

(Συνεχίζεται)

ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ


ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ

Του κ. Ανδρέα Κυριακού, Θεολόγου
=====

Στις 29.7. στο Μόναχο, στον παπικό ναό Τεατίνερκιρχε, τελέστηκε μνημόσυνο (Ρέκβιεμ) για τα μέλη του βασιλικού οίκου των Βίττελσμπαχ, στα οποία περιλαμβάνεται και ο βασιλιάς της Ελλάδος Όθων και η σύζυγός του. Στην εν λόγω τελετή προεξάρχων ήταν ο φραγκόπαπας κ. Π. Χαλμάγιερ, προϊστάμενος του παπικού ναού, συμπαραστατούμενος από τον π. Απόστολο Μαλαμούση της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, του κλίματος του Οικουμενικού Θρόνου! Σ’ αυτήν παρέστη εκπρόσωπος του παπικού καρδιναλίου του Μονάχου, ως και η κυρία Σουζάννα Μπράι-Κέσλερ «επίσκοπος» των Λουθηρανών. Παρέστησαν επίσης συμπροσευχόμενοι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λευκής κ. Ευμένιος και ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος. 

Αληθινά. Δεν δίνουν ύπνον τοις οφθαλμοίς αυτών οι οικουμενιστές και ανάπαυσιν τοις βλέφαροις αυτών αν δεν προκαλέσουν βάναυσα την ορθόδοξη αυτοσυνείδησία και αν δεν καταπατήσουν τους Ιερούς Κανόνες (βλ. με΄ κανόνα των Αγίων αποστόλων και ς΄ κανόνα της εν Λαοδικεία Συνόδου). 

Ο πρώτος βασιλιάς του ελλαδικού βασιλείου, ο Όθων, ήταν Γερμανός την καταγωγή, και Παπικός το θρήσκευμα μέχρι του τέλους της ζωής του. Δεν είναι του παρόντος να αναφερθούμε στα κακά που προξένησε η διακυβέρνηση του στην Ορθοδοξία. Δεν έχουμε καμμιά αντίρρηση, ούτε μας πέφτει λόγος αν οι Παπικοί του κάνουν μνημόσυνα. Εκείνο που μας πικραίνει αφάνταστα είναι η συμμετοχή Ορθοδόξων κληρικών, πρεσβυτέρων και επισκόπων σε τέτοιου είδους τελετές, δηλαδή συμπροσευχές. Πρόκειται ξεκάθαρα για συμπροσευχές μετά αιρετικών, ήγουν Παπικών και Λουθηρανών. 

Αλήθεια, αφού η Ορθοδοξία, ευ και καλώς, δεν αναγνωρίζει, ούτε αποδέχεται ψιλώ ονόματι γυναικεία (ούτε ανδρική) ιερωσύνη στον εκπεσόντα της αληθείας και παραπαίοντα Προτεσταντισμό πώς οι εν λόγω κληρικοί ανέχονται να συμπροσεύχονται, λες και δεν τρέχει τίποτα, με λουθηρανή «δεσπόταινα»; Δεν υφίσταται τείχος χαλκούν που μας χωρίζει από τους Παπικούς και τους Προτεστάντες, τουτέστιν η διαφορετική πίστη; 

Μάτην ο ψαλμωδός διακηρύττει: «μακάριος ανήρ ος ουκ επορεύθη εν οδώ ασεβών και εν οδώ αμαρτωλών ουκ έστι και επί καθέδρα λοιμών ουκ εκάθισε» (Ψαλμ. α΄1); Μήπως έσχισαν τη σελίδα της Καινής Διαθήκης, όπου ο Απόστολος των εθνών σημειώνει: «αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν  και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού» (Τιτ. γ΄11); Άραγε είναι σοφότεροι και αγιώτεροι του Αγίου Πολύκαρπου Σμύρνης, που στην πρόσκληση του αιρετικού Μαρκίωνος «επιγίνωσκε ημάς», απάντησε: «επιγινώσκω σε τον πρωτότοκον του Σατανά»; 

Τέλος λόγου. Οι οικουμενιστές έβαλαν το μικρόβιο της κακοφροσύνης βαθιά μες την καρδιά τους. Ένα να ξέρουν: Η ορθόδοξη αυτοσυνειδησία θα κραυγάζει σε κάθε τους στραβοτιμονία και κάθε καταπάτηση της Πίστεως της πατροπαραδότου: «ουκ έξεστί σοι».

Sunday, July 30, 2017

ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ π. Β. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΟΤΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΕΙΤΑΙ ΜΕ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ;


ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ π. Β. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΟΤΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΕΙΤΑΙ ΜΕ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ;

Του κ. Παναγιώτη Π. Νούνη, Θεολόγου
=====

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αλήθεια, πότε επί τέλους θα καταλάβουν οι μαθητές και οι οπαδοί του Βολουδάκη, ότι ο πολύ-αιρετικός Οικουμενισμός, πολεμείται κυρίως, μόνο με θεολογικά και πνευματικά κριτήρια, αντί με πολιτικο-θρησκευτικά, κοινωνιολογικά, φιλοσοφικά, ψυχιατρικά, κομματικά, και δή με παποκαισαρικά κριτήρια; 

Ο αιρετικός Παποκαισαρισμός, είναι ή δεν είναι, κατ΄ουσίαν ένας ψιλός και ιδιότυπος Συγκρητισμός, μία αντιΕυαγγελική και αντιΚανονική, άνομη σύγκρασις και μείξις της ιερατικής μετά της πολιτικής εξουσίας; Ποιο είναι το πρωτεύον; Η σωτηρία της επίγειας Πατρίδος μας, μέσω τινών Εθνικιστικών και Εθνοφυλετικών Πολιτικο-θρησκευτικών παρατάξεων συνθημάτων και ιδιοτελών επιδιώξεων; Ή μήπως η σωτηρία της ψυχής μας, αλλά και η σωτηρία της Φίλης Ορθοδοξίας από τα γαμψά νύχια του Φραγκολατινικού και Λουθηροκαλβινικού «ορθοδόξου Οικουμενισμού»; 

Διαλέγετε και παίρνετε…

ΠΗΓΗ:

Ιστολόγιον “Απολογητικά”,

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΟΣΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΟΣΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ
=====

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - PANAGIOTIS GIANNOPOULOSJuly 26, 2017 at 8:36 AM
Εγώ θέλω να σας πω δύο λόγια...σύμφωνα μετά όσα βλέπω και η κρίση μου επιτρέπει...αρχικά θέλω να σας ενημερώσω πως δεν γνωρίζω κανονες, νουθεσίες, ρητά, βιβλία, κα Αγίων Πατέρων, Αγίων...ώστε να βασιστώ (γνωρίζω κάποια άλλα θα πέσω στο σύνηθες φαινόμενο της ημιμαθους ξερολογιας, το οποίο ως γνωστόν τυγχάνει χείριστον της αμάθειας)...έτσι θα κινηθώ στα πλαίσια μιας επιχειρηματολογικης αμάθειας και θα βασιστώ κυρίως στην κρίση μου. Αρχικά θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα λεγόμενο της κας Ελένης [Λωρίτου] το ότι πολλοί κανόνες (Συνόδων, Πατέρων κα) δεν τηρούνται...θα συμφωνήσω μαζί σας... γνωρίζετε όμως τι θα γινόταν εάν τηρούνταν όλοι κατά γράμμα;; (Ειδικά για τους επιτελουντες σχίσμα) ξέρετε κάτι κυρία μου;;; Για εμένα αυτή η ξέφρενη "αποτειχιση" και ομολογιακή διάθεση κατηντησε της μόδας ξέρετε η "επανάσταση" και οι "θεματοφύλακες πίστεως και παραδόσεως" πουλάνε στον λαό...και ξαφνικά περιμέναμε μια σύνοδο και έναν πατριάρχη ώστε να διαρρηξουμε τα ιμάτια μας και να το γυρίσουμε στο αντάρτικο;;τόσα χρόνια πριν που εκκοσμίκευση και ο χρυσος άλωσε την εκκλησία...ο ψευδοευσεβισμος και ο φαρισαϊσμός την ρήμαξαν...ο τύπος και ο δηθενπρεπισμος την αλλοίωσαν ποιος την υπερασπίστηκε;;ουδείς καλή μου κυρία..αλήθεια για τα παραπάνω πόσοι Ιεροί Κανόνες έχουν αναφερθεί και Πατέρες και ο ίδια η κεφαλή της Εκκλησίας μας ο Χριστός;;και όμως εν έτη 2016 και 17 κινδύνεψε η εκκλησία και αφυπνίστηκαν οι φρουροι της και να κάστρα της ορθοδοξίας εδώ και να εκεί και να παραπέρα...ενώ ο θεσμός της εκκλησίας (δεν θέλω να αναφερθώ σαν ουσία) είχε σαπίσει από την γάγγραινα που τον είχε καταφαει...μόλις ακούσαμε να κάνει ένα ξεροβηχο τότε πέσαμε όλοι επάνω για να την προστατέψουμε και να ψάχνουμε "ιατρούς" να την αναστήσουν...ο γιατρός πολεμά την ασθένεια και προστατεύει τον άρρωστο μέσα στο περιβάλλον του (νοσοκομείο), ο αγρότης την σοδειά του μέσα στο χωράφι του και όχι από μακριά αποκομμένοι ή από το σπίτι τους (εάν σωστά γνωρίζω πολλοί μεγάλοι πατέρες της εκκλησίας μας πολέμησαν εντός της εκκλησίας τους εντός αυτής κινδύνους)...οσο για τις κατηγοριες προς το πρόσωπο του Μητροπολίτη Φλωρίνης καλό θα ήταν να γίνεται πιο εύστοχοι (οι κατηγορούντες) μέσω χειροπιαστων στοιχείων...επίσης όπου παύση μνημοσύνου και αποτειχιση και ομολογία δεν σημαίνει και πάντα πόθο υπεράσπισης της Ορθοδοξίας (εάν μελετήσετε το παλαιημερολογικο ζήτημα θα δείτε πως πολλά γίνονται στο βωμό των προσωπικών συμφερόντων).


Αγαπητέ κύριε Γιαννόπουλε,

Λέτε πολλές αλήθειες ιδιαίτερα αναφορικά με την εκκοσμίκευση που επικράτησε στην Εκκλησία, αλλά τις αναμιγνύετε με μεγάλα ψεύδη.

Αναφέρω ορισμένα:

1.) Δεν είναι η αποτείχιση σχίσμα και εκτός Εκκλησίας κατάσταση -όπως διατείνεστε- αλλά αναφαίρετο δυνητικό κανονικό δικαίωμα των πιστών αρκεί να κηρύττει ο οικείος επίσκοπος κατεγνωσμένη αίρεση γυμνή τη κεφαλή.

2.) Μην υποτιμάτε τον κίνδυνο του Οικουμενισμού και τη σοβαρότητα των αποφάσεων της Συνόδου της Κρήτης και σας παρακαλώ μην παραθεωρείτε ότι ο Παναγιώτατος και πολλοί άλλοι ιεράρχες της Ορθοδοξίας έχουν αποδείξει εαυτούς οπαδούς του πιο απαίσιου συγκρητισμού.

3.) Έχετε δίκαιο να λέτε ότι υπάρχει ένας υπερβάλλον ζήλος σε ορισμένους (τι να κάνουμε; Είναι καντιωτικοί βλέπετε!,) αλλά πρέπει να σκεφτούμε και ποιος υποδαύλισε αυτόν το ζήλο που δεν είναι άλλος από τους Οικουμενιστές και τη Σύνοδο της Κρήτης.

4.) Και εγώ πιστεύω ότι ο Σεβ. Φλωρίνης είναι παραδοσιακός επίσκοπος αλλά, κύριε Γιαννόπουλε, θεάρεστο θα ήταν να μιλούσε πιο ανοιχτά ο Σεβασμιώτατος εναντίον των αποφάσεων της Συνόδου τη Κρήτης, αφού βλέπει τι ξεσηκωμός υπάρχει εναντίον του τοσούτον μάλλον εφόσον φαίνεται ότι τελικά έδωσε εντολή να διαβαστεί το Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου "Προς το Λαό".

Αν έχετε δυνατότητα παρέμβασης στον Σεβασμιώτατο σας παρακαλώ να του διαβιβάσετε την υική μας παράκληση να μιλήσει καθαρά εναντίον των κακόδοξων αποφάσεων της Συνόδου της Κρήτης, επειδή με αυτές οι Οικουμενιστές κατόρθωσαν να θεσμοθετήσουν τον Οικουμενισμό σαν πίστη της Εκκλησίας.


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣJuly 26, 2017 at 10:54 AM
Εν Χριστώ αδελφέ κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, θαυμάζω την υπομονή του κ. Παν. Τελεβάντου όπου σας απάντησε μάλιστα με χειρουργική ακρίβεια.

Ο κ. Παν. Τελεβάντος εξέχασε ένα βασικό και πέμπτον σημείον να σας το καταγράψει:

Ο μη έχων γνώση του ζητήματος (π.χ. Ιερά Αποτείχιση ή άλλο Θεολογικό Ζήτημα) γιατί εκφράζει γνώμη και προσωπική κρίση;

Για να διατυπώνουμε δημόσια τη γνώμη μας πρέπει να έχουμε και μία λίαν καλώς γνώση του αντικειμένου κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Αυτό ήταν και είναι το μείζον ηθικό δίδαγμα των Μεγάλων Ελλήνων Φιλοσόφων αγαπητέ κύριε.

Και εννοώ: όση ώρα έφαγες για να γράψεις την τεθεμελιωμένη άποψη, άκουσον-άκουσον, επάνω στην δική σου κρίση, έψαχνες και ερευνούσες, διαδικτυακώς, το ζήτημα της ιεράς Αποτείχισεως, άνοιγες ίσως το Ιερό Πηδάλιον και εμελετούσες με ακρίβεια την ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου, όπου κυρίως είναι προτιμωτέρα η κρίση του αγίου, αντί της εσκοτισμένης και δικής μας κρίσης.

Αλλά είπαμε: Είμεθα 10.000.000 Έλληνες σχεδόν στην Ελλαδίτσα μας και μερικά άλλα τόσα εκατομμύρια Έλληνες της Ομογένειας, όπου είμεθα ξερόλες για κάθε ζήτημα, ωσάν μικροί πανεπιστήμονες, έχουμε άποψη επί παντώς επιστητού, π.χ. για τα Ιατρικά, τα Πολιτικά, τα Αθλητικά, τα Κοινωνικά, τα Οικονομικά, τα Μετερεωλογικά, τα Αστρονομικά, τα Αστρολογικά, τα Ψυχολογικά, τα Ψυχιατρικά, τα Μηχανολογικά, τα της Μαγειρικής, τα Τηλεοπτικά, κ.ο.κ. αλλά και μόλις πρόσφατα γεγόναμε ξερόλες και για τα Εκκλησιαστικά και τα Θεολογικά....

Ζηλεύω, ειλικρινά, την περίφημη επιτηδευμένη αγνωσία και άγνοια του Σωκράτη...!

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑ


Ο ΔΙΑΒΟΗΤΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟ ΚΩΧ.

ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ ΜΕΡΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΝΤΑΛΑΒΕΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ Ο ΣΕΒ. ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ.

ΠΡΟΣΦΥΩΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ.

Ο ΜΙΛΗΤΟΥ, ΤΑ ΦΥΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣΟ ΜΙΛΗΤΟΥ, ΤΑ ΦΥΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ

Του κ. Ανδρέα Κυριακού, Θεολόγου
=====

Σε κήρυγμά του, στην εκκλησία του Αγ. Παντελεήμονος Καλαμαριάς, στις 27.7., ο Σεβασμιώτατος Μιλήτου κ. Απόστολος άδραξε την ευκαιρία να στηρίξει, για μια ακόμη φορά, το Κολυμβάριο. 

Ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πριν από ένα χρόνο στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε ένα γεγονός που δεν είναι έργο ανθρώπων(sic). Αναφέρομαι στη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία σαφέστατα και αναντίλεκτα ήταν αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού».

Ο Σεβασμιώτατος έπρεπε, για να γίνει ο λόγος του αξιόπιστος, να αποδείξει περιτράνως και πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ότι όντως αυτό που έγινε στην Κρήτη τον Ιούνιο του 2016, ήγουν η «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος», δεν ήταν  έργο ανθρώπων, αλλά αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού. Αν ήταν έργο της χάριτος του Θεού για ποιο λόγο οι εν Κολυμβαρίω συνελθόντες δεν έπραξαν αυτό που έκαναν αείποτε οι Πατέρες της Εκκλησίας εν Συνόδω, δηλαδή να επιβεβαιώσουν τις προηγούμενες Συνόδους «επόμενοι τοις θείοις Πατράσι»; Τι τους εμπόδιζε; 

Τόνισε επίσης ο Σεβασμιώτατος: «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδοξίας είναι συνέχεια των Οικουμενικών Συνόδων και των άλλων Τοπικών Συνόδων». 

Ο λόγος που δεν συμμεριζόμαστε τον ενθουσιασμό του Σεβασμιώτατου είναι η ιστορική πραγματικότητα. Η εκκλησιαστική ιστορία μας λέγει ότι πολυάνθρωπες Σύνοδοι απορρίφθηκαν από την Εκκλησία και ονομάσθηκαν, είτε ληστρικές είτε ψευδοσύνοδοι. Η παρά την Δρυν Σύνοδος (403), που καταδίκασε τον Iερό Χρυσόστομο, δεν απορρίφθηκε από τη συνείδηση της Εκκλησίας; Την ίδια τύχη δεν είχε η Ληστρική της Εφέσου(449) που δικαίωσε την αίρεση του Μονοφυσιτισμού; Δεν απέρριψε η Εκκλησία την εικονομαχική Σύνοδο της Ιέρειας (754) που συγκλήθηκε ως «Οικουμενική»; Γιατί η ψευδοσύνοδος της Φερράρας–Φλωρεντίας (1438-39), που παρέδωσε την Εκκλησία στον αιρετικό Παπισμό, δεν έγινε ΠΟΤΕ δεκτή από την Εκκλησία; 

Από την άλλη οι Οικουμενικές Σύνοδοι χαρακτήριζαν τους κακόδοξους ως αιρετικούς. Η «Σύνοδος» του Κολυμβαρίου ΔΕΝ ανέφερε ούτε μια φορά τη λέξη αίρεση και το κυριώτερο απάλλαξε τους αμετανόητους αιρετικούς και δια μιάς τους μεταμόρφωσε σε «ετερόδοξες Εκκκλησίες και Ομολογιές». Πού είναι η πίστη των Οικουμενικών Σύνοδων «εις Μιάν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν»; Αφού δεν συμφωνεί η Σύναξη του Κολυμβαρίου με τη σταθερή διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων περί Εκκλησίας ΠΩΣ είναι συνέχεια των; Γιατί τέσσερις ολόκληρες Εκκλησίες αρνήθηκαν να την αναγνωρίσουν; Για ποιο λόγο σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες ακούγονται φωνές διαμαρτυρίας για τις αποφάσεις της;

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 156


ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

156

Ανθολογία κειμένων κ. Ραφαήλ Χαραλάμπους
=====

Τί σημαίνει αναζήτηση αναψυχής; Σημαίνει το να επιθυμείς κατά κάποιο τρόπο να γεμίσει το αρρωστημένο ψυχικό σου κενό. Να γεμίσεις την ψυχή σου που φτιάχτηκε για δραστηριότητα και δεν υποφέρει να μένει αργή.

Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης

*****

Η δόξα των ανθρώπων σου στερεί τη δόξα του Θεού. Μη γλυκαίνεσαι με την τιμή του κόσμου τούτου, για να μην πικραθείς ξαφνικά κι αναπάντεχα από την ατίμωση του κόσμου τούτου.

Αγίου Δημητρίου Ροστώφ

*****

Διαρκώς να ατενίζετε προς τα άνω, προς τον Χριστό, να εξοικειώνεσθε με τον Χριστό, να εργάζεσθε με τον Χριστό, να ζείτε με τον Χριστό, να αναπνέετε με τον Χριστό.

Oσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

*****

Η κορυφή των αρετών είναι η προσευχή. Η βάση των αρετών είναι η νηστεία.

Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσανίνωφ

*****

Κράτα όλα τα πράγματα στην κατάλληλη απόσταση, μόνο την ψυχή σου πλησίασε όσο περισσότερο στον Θεό.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

*****

Υπάρχει μόνο μια αμαρτία, η αμαρτία: δηλαδή να είσαι αναίσθητος μπροστά στον Αναστάντα Κύριο.

Αββά Ισαάκ του Σύρου