Saturday, December 3, 2016

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ


Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Για μια ακόμη φορά το ευλογημένο Κοινόβιο του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτη Πενταλόφου Γουμενίσσης δείχνει το δρόμο στους πιστούς.

Σε Ανακοίνωσή του ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος και οι πατέρες που εγκαταβιώνουν σε αυτό αξιολογούν τη Σύνοδο της Κρήτης και εκφράζουν την πεποίθηση ότι πρόκειται για οικουμενιστική Σύνοδο που δεν ακολουθεί τα βήματα των προγενεστέρων Συνόδων.

Ταυτόχρονα διευκρινίζουν ότι απορρίπτουν μεν τη Σύνοδο της Κρήτης αλλά προσκαρτερούν εν προσευχή για να δείξει ο Θεός τον δρόμο της ακύρωσής της. Με άλλα λόγια ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να προσφύγουν σε αποτείχιση και αναμένουν να δείξει ο Θεός τον τρόπο της ακύρωσης της Συνόδου της Κρήτης.

Ευτυχώς για την Ορθοδοξία η Εκκλησία της Βουλγαρίας απέρριψε ήδη τη Σύνοδο της Κρήτης, όχι απλά για λόγους ομοφωνίας και διαδικασίας, αλλά για λόγους ουσίας, δηλαδή επειδή είναι οικουμενιστική Σύνοδος.

Αναμένουμε τις αποφάσεις της Εκκλησίας της Γεωργίας, της Εκκλησίας της Ρωσίας και του Αγίου Όρους.

Αλλά και μόνον η απόφαση της Εκκλησίας της Βουλγαρίας είναι αρκετή για να γίνει καταλύτης εξελίξεων. Πόσο μάλλον αν η φωνή της ενισχυθεί με παρόμοιες αποφάσεις άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Οι οικουμενιστές θα αναγκαστούν να προέλθουν σε συμβιβασμό και μια Πανορθόδοξη Σύνοδος θα διορθώσει τα λάθη της εν Κρήτη Συνόδου και θα μελωδήσει ορθόδοξο μέλος θεολογίας.

Ας σημειωθεί ότι η Εκκλησία της Βουλγαρίας κινήθηκε στο ίδιο ακριβώς πνεύμα που χαρακτηρίζει την Ανακοίνωση του Ιερού Κοινοβίου Πενταλόφου Γουμενίσσης. Δηλαδή απέρριψε τη Σύνοδο της Κρήτης για λόγους ουσίας, επειδή είναι οικουμενιστική Σύνοδος, αλλά ξεκαθάρισε ότι βρίσκεται σε κοινωνία με όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες και με αυτές που συμμετείχαν στη Σύνοδο της Κρήτης και με αυτές που απείχαν των εργασιών της.

Θερμά ευχαριστούμε τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο και το ευλογημένο Κοινόβιο του Οσίου Νικοδήμου για την κατά Θεόν καθοδήγησηή τους.

ΚΑΘΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΕΝΑ ΜΩΡΟ ΣΚΟΤΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΚΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ


ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΔΟΥ


ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΔΟΥ
=====

Ἐρωτώμενοι ἀπό ἀδελφούς μας ἐν τῷ κόσμῳ περί τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου», θά θέλαμε νά καταθέσουμετά ἑξῆς:

Ἐμεῖς οἱ Μοναχοί, ἀδελφοί μου, ζοῦμε καθημερινά τή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας στό ἀναλόγιο καί ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Ἀπό τήν ἀναστροφή μας μέ τά ἱερά κείμενα (Παρακλητική, Μηναῖον κλπ), διδασκόμεθα ἐμπειρικά τήν δογματική ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Μέ πόνο ἀντικρίζουμε τά κείμενα τῆς ἐν Κρήτῃ συνόδου ὡς ξένα πρός τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» δέν εἶναι «Σύνοδος», δέν ἐπορεύθη τήν ὁδόν τῶν Ἁγίων Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀφοῦ δέν ἐπεκύρωσε τίς προηγούμενες Συνόδους. Δέν εἶναι «ἑπόμενη τοῖς Ἁγίοις Πατράσι». Ἡ σύνοδος τῆς Κρήτης ἔφερε μιά ἀνατροπή στήν ἱστορία τῆς λειτουργίας τῶν Συνόδων.

Μιά ἀληθινή Σύνοδος εἶναι συνέχεια τῶν πρό αὐτῆς Συνόδων καί ἐπικυρώνει τίς ἀποφάσεις τους, ὅπως συμβαίνει μέχρι σήμερα μέ τίς τοπικές συνόδους τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Ἡ ἐν Κρήτῃ σύνοδος δέν ἐπεκύρωσε τίς πρό αὐτῆς Συνόδους, δέν κατεδίκασε τίς αἱρέσεις πού αὐτές κατεδίκασαν, ἀλλά ἐνεργώντας ἀντίθετα καί ἀντιπατερικά, ἀγνοώντας τίς ἀποφάσεις τῶν πρό αὐτῆς Συνόδων, ἀνύψωσε τίς αἱρέσεις καί τίς ἀναγνώρισε ὡς Ἐκκλησία.

Αὐτό τραυμάτισε τήν μοναχική μας συνείδηση. Αἰσθανόμεθα τίς ἀποφάσεις τῆς συνόδου αὐτῆς ὡς ξένο σῶμα πού προσπαθεῖ μέ βία νά εἰσχωρήσει μέσα στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Θεωροῦμε ὅτι ἡ σύνοδος αὐτή ἐμφορεῖται ἀπό τό πνεῦμα τῆς συγχρόνου παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (πού ἤδη μετρᾶ πάνω ἀπό 100 χρόνια ζωῆς) καί ὅτι ἀπέστη ἀπό τόν ὀρθό δρόμο πού μᾶς ὑπέδειξαν οἱ Πατέρες μας.

Ἐμεῖς οἱ Μοναχοί ἐμμένουμε «ἐν οἷς ἐδιδάχθημεν καί ἐπιστώθημεν», ἀναμένοντες καί προσκαρτεροῦντες ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ διά τήν ἔκβασιν τῆς ὅλης ὑποθέσεως.

Μετ᾿ εὐχῶν,

Ὁ Καθηγούμενος
Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος

καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

ΚΟΣΜΑ ΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ


ΚΟΣΜΑ ΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ*
                                                              
Του Β. Χαραλάμπους
=====

Την ένθεον ησυχίαν αγαπή σας
εν τη Σκήτη της Θεοπρομήτορος ήθλησας
Όσιε Κοσμά Μάρτυς Χριστού.

Ο θείος έρως
και το της ασκήσεως θησαύρισμα
εις την της ομολογίας οδόν σε ίθυναν.

Δια τούτο εν Κωνσταντινουπόλει
τον γλυκύτατον Ιησούν εκήρυξας
και την της Άγαρ αντίθεον πλάνην ήλεγξας.

Του μαρτυρίου τον στέφανον έλαβες
Οσιομάρτυς Κοσμά
κοσμήσας του του Άθωνος Aγιώνυμον Όρος
και την σωτήριον εν αληθεία αγάπην
εις ημάς μαρτυρικώς εδίδαξες.


*Του εν τη Σκήτη της Αγίας Άννης ασκήσαντος και μαρτυρήσαντος εις την Κωνσταντινούπολη (1760 μ.Χ).

Friday, December 2, 2016

ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ π. ΠΑΙΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ


ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ π. ΠΑΙΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Διαβάσαμε, στο ιστολόγιο “Κατάνυξις”, την ακόλουθη επιστολή του π. Παίσιου Παπαδόπουλου:

“Σεβασμιώτατε!

Γνωρίζοντας την μεγάλη ανησυχία σας, αν και ασθενής από χθες, σπεύδω να απαντήσω στην επιστολή σας ανοιχτά και δημόσια. Κατ’ αρχήν όπως επεσήμανα επανειλημμένως η διακοπή της μνημονεύσεώς σας κατά τις ακολουθίες και κατ’ εξοχήν στην αγία Αναφορά δεν έχει χαρακτήρα προσωπικής αντιπαραθέσεως. Υπάρχει σοβαρό θέμα παρέκκλισης από την ορθόδοξο πίστη με όλα αυτά που κάνει και λέει ο οικουμενικός πατριάρχης και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να έχουμε μαζί του εκκλησιαστική κοινωνία. 
  
Έχουν αναρτηθεί και δημοσιευθεί πολλά άρθρα που αποδεικνύουν την δογματική εκτροπή του προκαθημένου, ο οποίος λόγω θέσεως μέσα στην Εκκλησία συμπαρασύρει και τις άλλες τοπικές Εκκλησίες,  μεταξύ αυτών και την Εκκλησία της Ελλάδος όπως αποδείχθηκε με την προσφάτως  συγκληθείσα Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
    
Αν εσείς διακρίνετε στις ενέργειές μου πλάνη επειδή θέλω να κρατήσω την πίστη των αγίων Πατέρων πραγματικά λυπούμαι. Διαπιστώνω ότι έχετε υποστεί πνευματική μετάλλαξη και ακολουθείτε στον κατήφορο και τους υπολοίπους που δεν είχαν το σθένος να αντιπαραταχθούν στην αίρεση. Στην πορεία σας αυτή εφ’ όσον δεν θελήσατε να ακολουθήσετε τον Γέροντα προκάτοχό σας αείμνηστο π. Αυγουστίνο δεν θα σας ακολουθήσουμε.  Έχετε το ελεύθερο να κινήσετε εναντίον μας όποιες διαδικασίες νομίζετε κατάλληλες, «Κύριος μερίς της κληρονομίας μου»!”

Τι λέγει η επιστολή του π. Παισίου; Οτι ο Παναγιότατος υπέπεσε σε πολλά δογματικά και κανονικά λάθη. Και ασφαλώς έχει δίκαιο. Εκεί που κάνει λάθος δεν είναι όταν λέγει ότι ο Παναγιότατος ενεργεί αντορθόδοξα αλλά όταν ο ίδιος νομίζει ότι έχει δικαίωμα να διακόψει το μνημόσυνο του οικείου ιεράρχη επειδή ο Πατριάρχης σφάλλει. 

Ο π. Παίσιος Παπαδόπουλος δεν μνημόνευε ποτέ τον Οικουμενικό Πατριάρχη για να χρειαστεί να διακόψει το μνημόσυνό του. Μνημόνευε τον Μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο ο οποίος είναι αποδεδειγμένα αντιοικουμενιστής επίσκοπος. Το γεγονός ότι ο Σεβ. Φλωρίνης δεν διακόπτει το μνημόσυνο του Πατριάρχη δεν δίνει κανένα κανονικό δικαίωμα στον π. Παίσιο Παπαδόπουλο να διακόψει το μνημόσυνο του Σεβ. Φλωρίνης. Τον παρακαλούμε θερμά και υικά να αναθεωρήσει τη στάση του και να αρχίσει να μνημονεύει στη Θεία Λειτουργία και σε όλες τις Ακολουθίες που τελεί του “Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεοκλήτου”.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΒΙΝΤΕΟ Ο π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ -ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΣΑ ΑΥΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ- ΑΝΑΤΕΜΝΕΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ -ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΚΟΥΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ- ΝΑ ΑΦΙΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΟΥΝ. 

ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ.

Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ


Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Του Πανοσ. Αρχιμανδρίτη Ζαχαρία
=====

Ἡ μετατροπὴ ψυχολογικῶν καταστάσεων σὲ πνευματικὲς ἀποτελεῖ μεγάλη καλλιέργεια τοῦ μοναχισμοῦ. Καὶ ἂν δὲν μάθει ὁ μοναχὸς αὐτὴ τὴν πρακτική, δὲν θὰ κατορθώσει ποτὲ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἀληθινὰ στὴ μοναχική του κλίση, γιατί ἔρχεται συνεχῶς ἀντιμέτωπος μὲ  τέτοιου εἴδους καταστάσεις. Γιὰ παράδειγμα, ἕνας ἀδελφός μοῦ ἀπευθύνει λόγο καὶ μὲ πληγώνει. Ὑπάρχουν δύο τρόποι ἀντιδράσεως σὲ αὐτὴ τὴν ἀρνητικὴ ἐνέργεια, ἡ ὁποία τόσο πολὺ συντρίβει τὴν καρδιά.
–Ἔχω τὴ δυνατότητα νὰ ἀντιδράσω μὲ πικρία λέγοντας: «Τί ἀχάριστος ποὺ εἶναι! Πάντοτε ἤμουν εὐγενικὸς μαζί του. Προσεύχομαι καὶ ἐνδιαφέρομαι γι᾽ αὐτὸν καὶ κοίταξε πόσο ἄδικα μοῦ συμπεριφέρεται. Εἶναι κακὸς ἄνθρωπος!» Αὐτὴ εἶναι ἡ φυσιολογικὴ ψυχολογικὴ ἀντίδραση τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων.
– Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη ἀντιμετώπιση. Ὁ πόνος εἶναι ἀληθινὸς καὶ στοχεύει κατ᾽ εὐθείαν στὴν καρδιὰ ἀλλά, χωρὶς νὰ σκεφτῶ ἀπὸ ποῦ προέρχεται, ἀλλάζω τὴν κατεύθυνση τῶν νοημάτων μου καὶ λέω: «Κύριε Σὺ γνωρίζεις τὴ νωθρότητα καὶ τὴν ἀμέλειά μου καὶ ἔστειλες τὸν ἄγγελό Σου γιὰ μὰ μὲ ἀφυπνίσει. Ἐλέησέ μας».

Χρησιμοποιῶ τὴν ἐνέργεια τῶν συναισθημάτων, κατευθύνω τὴν σκέψη μου πρὸς τὸν Θεὸ καὶ προσεύχομαι γιὰ τὰ αἰτήματά μου.

Μποροῦμε πάντα νὰ μεταχειριζόμαστε τὴν ἐνέργεια αὐτῆς τῆς ἐσωτερικῆς πικρίας μετουσιώνοντάς την σὲ προσευχὴ ὑπὲρ τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας. Μετατρέποντας τὴν ψυχολογικὴ ἐνέργεια σὲ πνευματικὴ εἰσερχόμαστε σὲ διάλογο μὲ τὸν Θεό, στὸ τέλος τοῦ ὁποίου αἰσθανόμαστε ἀνανεωμένοι καὶ οὔτε κὰν θυμόμαστε ἀπὸ ποῦ ξεκινήσαμε καὶ ποιὸς μᾶς ἐπέφερε τὸ πλῆγμα. Ἔτσι ὁτιδήποτε συνθλίβει τὴν ψυχὴ μας γίνεται χρήσιμο στὸν βαθμὸ ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ καρδιακὴ συντριβή.

ΠΗΓΗ:

Χριστιανική Βιβλιογραφία,

Ἀπὸ τὸ βιβλίο
Ο ΚΡΥΠΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ἀρχιμανδρίτου Ζαχαρία

Ἱ. Μ. Τ.  Προδρόμου Ἔσσεξ

ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΗΚΕ Η ΙΔΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Π.ΣΕ., ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ


ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΗΚΕ Η ΙΔΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Π.ΣΕ., ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
=====

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Βουλγαρίας www.bg-patriarshia.bg, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016, όπου αναφέρεται  στο  κείμενο ‘’Η σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο’’, της Συνόδου στο Κολυμπάρι της Κρήτης,  επισημαίνει  στο Μέρος Ι, Παρ. 6 ότι νομιμοποιείται η συμμετοχή στο Π.Σ.Ε., με την παρήγορη σημείωση ’στο οποίον (Π.Σ.Ε.), η Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας, ευτυχώς, εδώ και πολύ καιρό δεν συμμετέχει’’. Ως γνωστό η Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας έχει αποχωρήσει από το Π.Σ.Ε. το έτος 1998.


Ανάλογη ήταν και η επισήμανση κατά   την 21 Απριλίου 2016 της Ιεράς Συνόδου της Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας, η οποία ανέφερε τα εξής: «Δόξα τω Θεώ για το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας εξήλθε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, για το οποίο εξέφρασε την  αποδοκιμασία της για τη λειτουργία του, για τον λόγο ότι δεν μπορεί να είναι μέλος μιας οργάνωσης στην οποία θα θεωρείται ‘’ως μια  εκ των πολλών ή ως κλάδος της Μίας Εκκλησίας, που ψάχνει και αγωνίζεται για την πραγμάτωσή της στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών’’». Ο σχολιασμός πιστεύομε είναι περιττός.

Thursday, December 1, 2016

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΟΥ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. Μ. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ


ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΟΥ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. Μ. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Ο π. Βασίλειος Βολουδάκης, σε άρθρο του στον “Ορθόδοξο Τύπο”, που επιγράφεται “Μασωνία - Θεολογία - Πολιτική”, επιστρέφει -για μια ακόμη φορά- επί το ίδιον εξέραμα και αποπροσανατολίζει τους πιστούς με τις πλανεμένες αντιλήψεις του περί δημιουργίας “χριστιανικών” κομμάτων εξυπηρετώντας έτσι τους στόχους του λιλλιπούτειου κόμματος “Κοινωνία” που τυγχάνει πνευματικό του τέκνο.

Τα επιχειρήματα που προτάσσει στερούνται πάμπαν πειστικότητας. Μιλά σύμφωνα με τις προκαταλήψεις και τις αγκυλώσεις του και προσπαθεί να κάνει διάκριση μεταξύ κόμματος και παράταξης λες και έχει καμιά διαφορά αν μια πολιτική ομάδα που επιδιώκει να καταλάβει την εξουσία με εκλογές ονομάζεται κίνημα, όπως το ΠΑΣΟΚ, κόμμα ή παράταξη όπως η “Κοινωνία”.

Με την πονηρή αυτή διάκριση, που υφίσταται μόνον στο μυαλό του συντάκτη του άρθρου, ο π. Βασίλειος επιδιώκει να αποφύγει τη σαφή καταδίκη της εμπλοκής των χριστιανών με χριστιανικά κόμματα στην πολιτική από σοφούς και Αγίους Γέροντες. Μορφές όπως ο Άγιος Παίσιος ο Αγιορείτης, ο Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος και ο π. Θεόκλητος Διονυσιάτης καταδικάζουν σαφώς αυτού του είδους τις τάσεις. 

Επιπλέον το άρθρο του π. Βασιλείου καταδεικνύει ότι η πρόσφατη αναφορά του στη Μασωνία δεν γίνεται στην πραγματικότητα για να καταδείξει τον αντιχριστιανικό της χαρακτήρα αλλά για να χρησιμοποιήσει τον αντιμασωνικό αγώνα για να προβάλει το κομματίδιό του ως τη μόνη οδό για να χτυπηθεί η Μασωνία.!!! 

Ο π. Βασίλειος Βολουδάκης -ως γνωστόν- προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τον αντιοικουμενιστικό αγώνα και να τον μετατρέψει σε αγώνα εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως θεσμού. Με αυτόν τον τρόπο δίνει διέξοδο στις δικές του ιδεοληψίες και εμμονές. Ταυτόχρονα προσπαθεί να προβάλει τον εαυτόν του ως τον αρχηγό του αντιοικουμενιστικού αγώνα. 

Ο π. Βασίλειος, όμως, -όπως φαίνεται από αυτό και από άλλα άρθρα του- προσπαθεί να καταστήσει τον “Ορθόδοξο Τύπο” φορέα προπαγάνδας υπέρ του λιλλιπούτειου κόμματος “Κοινωνία”.

Π. Βασίλειε Βολουδάκη! Συνέλθετε! Σταματήστε να αποπροσανατολίζετε τους αγώνες της Εκκλησίας.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΧΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΒΟΣΤΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ


Την Θρονική εορτή της Μητρόπολης Βοστώνης "τίμησε" με την παρουσία του ο καρδινάλιος Βοστώνης κ. Sean O’ Malley, όπως κάνει επί σειρά ετών, ενώ ο Μητροπολίτης κ. Μεθόδιος ανταποδίδει την επίσκεψη κατά την Θρονική εορτή του Βατικανού.

Δεν φτάνουν οι οικουμενιστικές ασχημίες στο Φανάρι και στη Ρώμη με αφορμή τη Θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Βατικανού, ο οικουμενιστής Μητροπολίτης Βοστώνης Μεθόδιος -δελφίνος του αρχιεπισκοπικού Θρόνου της Αμερικής- υιοθέτησε τις οικουμενιστικές ασχημίες στη μητρόπολη του.

Αυτά είναι τα χάλια της Εκκλησίας της Αμερικής.