hits

Friday, July 25, 2014

ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΗ (Ως δούρειος ίππος καραδοκεί η παπική πρόταση της βαβελείου αυτής αλληλοπεριχώρησης)ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΗ
(Ως δούρειος ίππος καραδοκεί η παπική πρόταση της βαβελείου αυτής αλληλοπεριχώρησης)

Του θεολόγου κ. Β. Χαραλάμπους
========

Κύριο άρθρο της Vatican insider, ημερομηνίας 23/7/2014, που τιτλοφορείται «Ο Πάπας Φραγκίσκος θέλει να επιτύχει την ενότητα και με τη μεταρρύθμιση του παπισμού» (Francesco vuole raggiungere l’unita anche riformando il papato) αναφέρει ότι «Ο Πάπας σχεδιάζει να μεταρρυθμίσει τον παπισμό και αυτό θα ωφελήσει τις σχέσεις με την Ορθόδοξη Εκκλησία» όπως δήλωσε ο Enzo Bianchi, τον οποίον ο Πάπας Φραγκίσκος διόρισε πρόσφατα ως σύμβουλο, για τη λεγόμενη «οικουμενική διακονία». Αναφερόμενος στον Πάπα Φραγκίσκο λέγει «Βλέπει την ενότητα με την Ορθόδοξη Εκκλησία ως επείγον στόχο.  Νομίζω ότι  ο Πάπας θέλει να πετύχει την ενότητα και μέσω της μεταρρύθμισης του παπισμού».  Η παπική δολιότητα δυστυχώς, δεν εξέλιπε από την εποχή του Σχίσματος μέχρι σήμερα.

Ταιριάζουν εδώ τα λόγια του ο Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως  «Τα πάντα εσοφίσθησαν, τα πάντα έδρασαν, όπως αναδείξωσιν τους Πάπας ηγεμόνας της  Εκκλησίας και τυράνους της Οικουμένης».  Επανειλημμένα  βατικάνειοι κύκλοι, αφήνουν εμφανώς, να διαφαίνεται ο σκοπός και το βαθύτερο αίτιο τέτοιων προθέσεων.  Η παλαιότερη έκφραση στην Vatican insider «πρέπει να εξηγηθεί ποιός είναι ο απόγονος του Αποστόλου Πέτρου, ο βιβλικός του ρόλος και οι υπηρεσίες του» καταμαρτυρεί τους βαθύτερους στόχους.  Χρησιμοποιώντας μάλιστα τη λέξη «discendente» που θα πει «απόγονος», αντί της χρησιμοποιούμενης λέξης «successore» που θα πει «διάδοχος» (il successore dell’  Apostolo Pietro), θεωρεί με βάση τη βατικάνειο εξουσιαστική αγωνία,  ότι εξυπηρετείται καλύτερα το σκοπούμενο, φανερώνει δηλαδή τη βατικάνειο πρόθεση.  Εδώ απλά θα αναφέρομε ότι, Αποστολική Διαδοχή  εκτός της Μίας  Εκκλησίας, της Ορθοδόξου δηλαδή Εκκλησίας, δεν υπάρχει.

Με το «υπερφρονείν» της υπεροχής, θα υπάρξει στρέβλωση του συνοδικού πρωτοχριστιανικού κάλλους. Ίσως είναι ετυμολογικώς ακριβέστερο, αν χρησιμοποιούσε κανείς για την «υπεροχήν», αντί il primato, την ιταλική  λέξη superiorità, που αν και μεταφράζεται ως υπεροχή, έχει την έννοια του (supreriore) υπέρτερου, του ανώτερου, καθώς και την ιταλική λέξη supremazia, που επίσης αν και μεταφράζεται ως υπεροχή, έχει την έννοια του (supremo) υπέρτατου, του ύψιστου.  Οι δύο τούτες λέξεις, superiorità και supremazia, επακριβώς αντικατοπτρίζουν το «κοσμικόν» του παπικού πρωτείου. Το «έδοξε γαρ τω Αγίω Πνεύματι και ημίν» Πραξ. 15,28, υποδεικνύει το πρωτοχριστιανικό συνοδικό κάλλος, το οποίο δυστυχώς αγνοεί το Βατικανό.

Η συνοδικότητα σημειώνει ο π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ «είναι μια πραγματικότητα που βιώνεται και όχι κάτι που απλώς μελετούμε και αναλύουμε» (από του σύγραμμά του  ‘’Το σώμα του ζώντος Χριστού.  Μια Ορθόδοξη ερμηνεία της Εκκλησίας’’)

Ορθώς ομιλεί περί «αρχέγονης συνοδικότητας» ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης (Ζηζιούλας).  Δυστυχώς αν παρεισφρήσει της «υπεροχής» το πλάνον, θα αλλοιώσει το συνοδικό θεσμό.  Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ζοφωδώς αγνοεί το Βατικανό την «αρχέγονη συνοδικότητα» δια το «υπερφρονείν» της υπεροχής.  Η πλάνη της υπεροχής έγινε απαρχή και αιτία να περιπέσει ο παπισμός σε ποικίλες πλάνες.   Η Αποστολική  Σύνοδος καταδεικνύει το πρωτοχριστιανικό συνοδικό κάλλος. Φανταστείτε το μέγεθος της  πλάνης, να γίνει αποδεκτό αυτό το ατόπημα της «συνύπαρξης της συνοδικότητας και της υπεροχής».  «Υπέρ της των πάντων ενώσεως» δηλαδή των ανθρώπων, ευχόμαστε και όχι το στρεβλό που υπονοούν κάποιοι, της ενώσεως των εκκλησιών.  

Για όσους αντιλαμβάνονται την «των πάντων ένωσιν» ως «επανένωσιν» της «διηρημένης» όπως την καλούν εκκλησίας, τα προβλήματα πιστεύω γίνονται ανυπέρβλητα και τα οικουμενιστικά ολισθήματα πολυποίκιλα.  Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, αναφέρει σχετικά, «η Εκκλησία ούσα καθολικώς εις και μοναδικός θεανθρώπινος οργανισμός εις όλους κόσμους, δεν είναι δυνατόν να διαιρεθή.  Κάθε διαίρεσις θα σήμαινε και τον θάνατον της». Φυσικά άλλο είναι η ενότητα της Εκκλησίας και άλλο η ενότητα των Χριστιανών κάθε δόγματος.  Το επαναλαμβανόμενο καθ’ ημέραν από τους Ορθοδόξους «Εις Μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν», υποδεικνύει αληθώς, τι είναι Εκκλησία και ποια η ενότητα εκκλησιολογικώς.

«Η μεταρρύθμιση του παπισμού σημαίνει μια νέα ισορροπία μεταξύ της συνοδικότητας και της υπεροχής», αναφέρει το σχετικό κείμενο. Η ζοφώδης «υπεροχή» καθιστά τη Σύνοδο ένα «κογκλάβιο» με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Το Βατικανό πεισματικά αγνοεί τον  λόγο του Αγίου Κυπριανού «όλοι οι Απόστολοι ήταν ότι και ο Πέτρος δηλαδή προικισμένοι με την ίδια τιμή και εξουσία» (Hoc errant utique et cacteri Apostoli quod fuit Petrus, pari consortio praediti et honoris et potestatis) ‘’De Unitate Ecclesiae’’). Παλαιότερο άρθρο της Vatican insider, αναφερόμενο στη Σύνοδο για το Δόγμα της Πίστης υπερτονίζει ότι «…το ζήτημα της υπεροχής του Πέτρου και των διαδόχων του, έχει ιδιαίτερη σημασία ακόμα και οικουμενική» (presenta una sigolare rilevanta, anche ecumenica).  Εδώ αντί το ιδιαίτερη σημασία (presenta), θα λέγαμε ότι έχει μάλλον «πρώτιστη σημασία» (primaria importanza), για το Βατικανό.

Το δόλιο της βατικανείου αναφοράς ότι «δεν μπορεί να ασκηθεί η συνοδικότητα στην Ορθόδοξη Εκκλησία χωρίς την υπεροχή και σε μας τους Καθολικούς (όπως αυτοαποκαλούνται) που έχουμε την παπική υπεροχή μας λείπει η συνοδικότητα». Ποία βαβέλειος σύγχυσις θα υπάρξει μετά την «αλληλοπεριχώρηση» συνοδικότητας και υπεροχής;  Ο π. Αλέξανδρος Σμέμαν λέγει για τη συνοδικότητα της Εκκλησίας «Πριν κατανοήσουμε τη θέση και τη λειτουργία της Συνόδου μέσα στη Εκκλησία πρέπει να δούμε την ίδια την Εκκλησία σαν μία Σύνοδο».

Η παραδοχή του Πάπα Παύλου VI, που έκανε κατά την προσφώνηση της Παπικής Γραμματείας για την Ενότητα στις 28/4/1967, ότι «Πάπας είναι χωρίς αμφιβολία το δυσκολότερο εμπόδιο στην πορεία του Οικουμενισμού» απαντά και  σε όσους ευελπιστούν από τη λεγόμενη «εκκλησιολογική αναγέννηση», της Β΄ Βατικανείου Συνόδου.  

Φυσικά το εξουσιαστικό παπικό πρωτείο και κατ’ επέκταση το αλάθητο, καθίσταται  ο σοβαρότερος λόγος για την εμμονή, σε ότι πλάνο παρεισέφρησεν στον Παπισμό, καθότι δεν είναι εύκολο ο «αλάθητος πρώτος», να παραδεχθεί ότι λαθεύει.

Επιλογικά θεωρώ σκόπιμο, να αναφέρω τη ρήση του Προηγουμένου της Μονής Ιβήρων Αρχιμανδρίτου Βασιλείου (Γοντικάκη) ότι «οι παπικοί μετανοούν κιόλας», καταδεικνύοντας με αυτό τη δυνατότητα επιστροφής στη Μία Αγία Εκκλησία, σε αντιδιαστολή με το «ο παπισμός σαν σύστημα είναι που δεν μετανοεί» που επισημαίνει το αμετάθετο των βατικάνειων θέσεων.

ΣΥ ΕΙΠΑΣ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ! ΩΡΑ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΙΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ!ΣΥ ΕΙΠΑΣ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ! 
ΩΡΑ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΙΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ!

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
========

Διαβάσαμε στη Romfea.gr:

“Ο Γέροντας Εφραίμ αναφέρθηκε στο τεράστιο πνευματικό έργο του Αγίου Όρους, τονίζοντας ότι "Οι Μόνες του Αγίου Όρους παράγουν Αγίους".

Επίσης ο Γέροντας υπογράμμισε: "Εδώ στο Άγιον Όρος ακολουθούμε τα βήματα των παλαιών Αγιορειτών Πατέρων και την αγιορειτική παράδοση".

Συ είπας Γέροντά μου! Τα Αγιορειτικά μοναστήρια -εμείς προσθέτουμε και οι σκήτες και τα κελιά- παράγουν Αγίους επειδή οι Αγιορείτες ακολουθούν τα βήματα των παλαιών Αγιορειτών Πατέρων και την Αγιορειτική παράδοση.

Επομένως εσύ γιατί προσπαθείς να αλλοιώσεις αυτή την παράδοση με την προβολή του πλανεμένου, Θεομπαίκτη, τρομολάγνου Γέροντά σου Ιωσήφ του Βατοπαιδινού;

Γιατί μετέτρεψες το μοναστήρι σου σε κέντρο  δημοσίων σχέσεων;

Γιατί δήλωσες ότι οι συμπροσευχές, όχι μόνον με αιρετικούς αλλά και με αλλόθρησκους, είναι κατ’ οικονομίαν επιτρεπτές;

Σε παρακαλούμε θερμά όλα όσα παρέλαβες από τον Ιωσήφ τον Βατοπαιδινό να τα αποκηρύξεις και να εγκολπωθείς την παράδοση των Αγίων του Αγίου Ορους.

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
======

Αναφέρει Ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Κονίτσης:

«Ως πρόεδρος του «Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτικού Αγώνος» (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.) και πνευματικός Αρχηγός της «Συντονιστικής Φοιτητικής Ενώσεως Βορειοηπειρωτικού Αγώνος» (Σ.Φ.Ε.Β.Α.), παρακολουθώ με πολλή αγωνία τα όσα συμβαίνουν, τελευταία, στην Ελληνική Κοινότητα της Βορείου Ηπείρου.

Η Αλβανία, που δεν είχε ούτε έχει πραγματικές φιλικές σχέσεις με την Ελλάδα, αφού μέχρι τώρα δεν πέτυχε να αφελληνίση τους Βορειοηπειρώτες με τις διάφορες δόλιες μεθοδεύσεις της, θέλει τώρα -με πρόσχημα διοικητικές μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- να εξουθενώση την ελληνόψυχη Χειμάρρα, τους Ελληνοβλάχους και αρκετά Ελληνικά χωριά, στην παραμεθόριο με την Ελλάδα περιοχή. 

Συγκεκριμένα, η Χειμάρρα πρόκειται να ενωθή με τον αμιγώς αλβανικό δήμο Vranisht, στο βόρειο μέρος της ιστορικής και αδούλωτης πόλεως, προφανώς για να πετύχη η Αλβανία τον εξαλβανισμό της, παρά την αντίδραση των Χειμαρριωτών, ενώ υπάρχει σχέδιο να αλλάξουν τα όρια μειονοτικών επαρχιών, ώστε κάποια χωριά τους να περιλαμβάνωνται σε άλλους μη μειονοτικούς δήμους, πάντοτε για τον ίδιο σκοπό.

Τέλος, το κόμμα των «Τσάμηδων», που έχει πέντε (5) βουλευτές στην αλβανική Βουλή, ζητάει ο νέος δήμος Κονίσπολης, που πρόκειται να δημιουργηθή, να μετονομασθή σε «Δήμο Τσαμουριάς», στον οποίο θα ενταχθούν και ωρισμένα αμιγώς Βορειοηπειρωτικά χωριά.

Και όλα αυτά τώρα, που η Αλβανία με τις ενέργειες της Ελλάδας, έχει αποκτήσει το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας.

Για όλες αυτές τις, αυτόχρημα απαράδεκτες και εχθρικές προς τους Βορειοηπειρώτες και την Ελλάδα, μεθοδεύσεις, διαμαρτύρομαι εντονότατα.

Είναι, βέβαια, ελπιδοφόρο το γεγονός, ότι σύσσωμη η ηγεσία της Βορείου Ηπείρου διαμαρτύρεται για τις αλβανικές δολιχοδρομίες.

Και μακάρι να καταλάβη ότι «η ισχύς εν τη ενώσει», παραμερίζοντας τις οποιεσδήποτε αντιθέσεις, αφού ο κίνδυνος βρίσκεται «ante portas».

Έχει, όμως, χρέος εθνικό και η Ελληνική Κυβέρνηση και, μάλιστα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, να αντιδράση αποφασιστικά και μεθοδικά, ώστε να μην περάση η αφόρητη και μισελληνική αυτή απόφαση της γείτονος.

Τα γεγονότα, που τρέχουν σαν χιονοστιβάδα δεν επιτρέπουν κανένα εφησυχασμό, ο οποίος ισοδυναμεί με προδοσία.

Πάνω και πέρα από τα οικονομικά ζητήματα, προέχει η σωτηρία του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού».

Είμαστε όχι απλά έθνος ανάδελφο αλλά και  περιτριγυρισμένο με αδυσώπητους εχθρούς.

Ενώ η Αλβανία ευεργετήθηκε παντοιοτρόπως από την Ελλάδα και οικονομικά και πολιτικά, δολιεύεται κακά κατά των Βορειοηπειρωτών ομογενών μας αλλά και των Ελληνικών εθνικών συμφερόντων.

Η Ανακοίνωση του αγωνιστή Μητροπολίτη Κονίτσης Ανδρέα επισημαίνει τους κινδύνους και καλεί όλους σε επαγρύπνηση.

Οι προσευχές μας για τους ομοεθνείς και ομόδοξους μας στη Βόρειο Ηπειρο είναι εκτενείς. Ακλόνητη ελπίδα μας είναι ότι ο Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού δεν θα τους εγκαταλείψει στη βορά των λύκων.

ΤΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΑΚΕΛ ΞΑΝΑΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ


ΤΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΑΚΕΛ ΞΑΝΑΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=======

Οι δηλώσεις του τέως Προέδρου της Κύπρου κ. Δημήτρη Χριστόφια τον οποίο προσφυώς πολλοί αποκαλούν "Καταστρόφια" και "Αχρηστόφια", του ΑΚΕΛΙΚΟΥ θεωρητικού του ενδοτισμού κ. Τουμάζου Τσιελεπή και οι δηλώσεις των κ. Ερογλου, Ερντογάν και Γκιούλ συγκλίνουν. 

Καταλογίζουν στη δική μας πλευρά την ευθύνη για το αδιέξοδο στις διακοινοτικές συνομιλίες επειδή δεν υιοθετεί τις εθνομειοδοτικές παραχωρήσεις που έκανε ο κ. Χριστόφιας στον κ. Ταλάτ.

Ουδεμία έκπληξη δοκίμασα φυσικά για τη σύγκλιση.

Το ΑΚΕΛ δημιουργήθηκε από τους Βρετανούς Αποικιοκράτες με αποκλειστικό στόχο να αλλοιώσει τον Ελληνικό χαρακτήρα της Κύπρου και να ματαιώσει τον αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου για την Ενωση.

Το ερώτημα δεν είναι αν είναι προδοτικές οι θέσεις των ΑΚΕΛΙΚΩΝ. 

Αυτό είναι δεδομένο. Μόνον φαιδροί, εθελότυφλοι, ανιστόρητοι ή όσοι εξυπηρετούν ύποπτες σκοπιμότητες το διαμφισβητούν. 

Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο ο κ. Αναστασιάδης δεν έχει ακόμη προσαγάγει σε δίκη τον κ. Χριστόφια που έφερε τον Αττίλα 3 -οικονομικό αυτή τη φορά- και οδήγησε την Κύπρο στη σημερινή της τραγική κατάσταση.

Γιατί, κ. Πρόεδρε, ολιγωρείτε να πράξετε το καθήκον σας;

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
Στο ιστολόγιο "Ακτίνες" είδαμε τις πιο πάνω φωτογραφίες, από την ενθρόνιση του Σέρβου Μητροπολίτη Αυστρίας Ανδρέα που πληγώνουν την ορθόδοξη ευαισθησία.

Αλήθεια! Ποια δουλειά έχουν οι αιρετικοί στην ενθρόνιση ενός ορθόδοξου επισκόπου;

ΑYTOΙ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΑYTOΙ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Του κ. Γ. Παπαθανασόπουλου
=======

Ακόμη και σήμερα, τέσσερα και πλέον χρόνια αυστηρής και επώδυνης λιτότητας για τους πολλούς και αδύναμους οικονομικά πολίτες, υπάρχουν συντεχνίες που κοιτάζουν τα στενά τους συμφέροντα αδιαφορώντας για τον υπόλοιπο λαό. Υπάρχουν τάξεις δημοσίων λειτουργών που επιβάλλουν την απαράδεκτη και αντιλαϊκή θέλησή τους, χρησιμοποιώντας τη θέση που τους έχει εμπιστευθεί η Πολιτεία για την εξασφάλιση της ειρήνης, της ευημερίας, της ισονομίας, της κοινωνικής συνοχής και της δικαιοσύνης στους πολίτες της.  
    
Είναι επίσης οι πολιτικοί, που ενώ οι ίδιοι ελάχιστα έχουν θιγεί από τα μέτρα λιτότητας, δεν παύουν να λαϊκίζουν και να υπονομεύουν κάθε προωθούμενη μεταρρύθμιση. Είναι ακόμη οι συνδικαλιστές, που, έστω κι αν έχουν φτάσει σε έσχατο σημείο ανυποληψίας, εξακολουθούν να εκβιάζουν, για να μην χάσουν όσα προνόμια έχουν κερδίσει οι ίδιοι και αυτοί που εκπροσωπούν. Είναι οι  επαγγελματίες που διαφεύγουν τη φορολόγησή τους, αδιαφορώντας για την πορεία της Οικονομίας, κι έστω αν αυτή τους η στάση σημαίνει μεγαλύτερη φορολόγηση στους ασθενέστερους οικονομικά πολίτες. 

Όλοι αυτοί φέρνουν στη μνήμη των παλιών τους απεχθείς μαυραγορίτες της Κατοχής, που ζούσαν με άνεση, εκμεταλλευόμενοι τις ανάγκες των συμπολιτών τους και αδιαφορώντας που αυτοί πέθαιναν από την πείνα.

Thursday, July 24, 2014

Ο ΣΕΒ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕ ΣΤΟ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ


Ο ΣΕΒ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕ ΣΤΟ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
==========

“Μήπως ἔχομεν ἐδῶ ἕνα γευσιγνωστικὸ διαθρησκειακὸ διάλογο;”! αναρωτήθηκε ο Σεβ. Χαλκηδόνος Αθανάσιος σε δείπνο ιφτάρ που διοργανώθηκε με την ευκαιρία του τέλους του ραμαζανιού;

Αυτό δεν λέμε, Σεβασμιότατε, τόσο καιρό για τους διαθρησκειακούς διαλόγους; 

Οι ορθόδοξοι αντιπρόσωποι τρώνε, πίνουν, διασκεδάζουν, απολαμβάνουν σε ξενοδοχεία χλιδής τις πιο εξεζητημένες και ακριβές γεύσεις σε κοσμοπολίτικους και εξωτικούς προορισμούς, κάνουν τα ψώνια τους κτλ. και στη συνέχεια επιστρέφουν οίκαδε φορτωμένοι διαθρησκειακές γεύσεις, διαθρησκειακές τουριστικές αναμνήσεις και διαθρησκειακά αναμνηστικά δώρα.

Γι’ αυτό ακριβώς προτείναμε από καιρό: Μη μας δουλεύετε ότι δήθεν προάγετε την ανοχή των θρησκειών και τον διάλογο επειδή τρωγοπίνετε και διασκεδάζετε.

Αφού σας αρέσουν τα ταξιδάκια αναψυχής να τα κάνετε. Απλά σας παρακαλούμε μην υπογράφετε κακόδοξα κείμενα και μην κάνετε συμπροσευχές ή κοινές ποιμαντικές παραστάσεις με τους αλλόθρησκους.

Εκφράζουμε την πιο ειλικρινή χαρά μας επειδή ένας τόσο σημαντικός και λόγιος ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου προσχώρησε στο αντι-οικουμενιστικό στρατόπεδο τουλάχιστον ως προς την αξιολόγηση των Διαθρησκειακών διαλόγων!

Αν τα πείτε τόσο ωραία, όχι μόνον για τους Διαθρησκειακούς διαλόγους, αλλά και για τον Πάπα Φραγκίσκο και για το ΠΣΕ, Σεβασμιότατε, η χαρά μας θα είναι πεπληρωμένη.

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣΗ ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!


ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ!

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ


Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=======

Η προσευχή για την ειρήνη, που πραγματοποίησε πρόσφατα ο Πάπας Φραγκίσκος στη Ρώμη με τους Προέδρους της Παλαιστίνης και του Ισραήλ -στην οποία προσκάλεσε “και τον αδελφό του” Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο να παραστεί-, είχε λαμπρά και απτά αποτελέσματα.

Για την ώρα, με την ειρηνευτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, έχουμε χίλους σχεδόν νεκρούς -στη συντριπτική τους πλειοψηφία παιδιά- και περί τους 3000 τραυματίες.

Αμφιβάλλει, λοιπόν, κανείς ότι επιτελεί θαύματα η προσευχή του “αγίου αδελφού” του Παναγιότατου, του “Αγίου Πατέρα”, του “Αγιότατου επισκόπου της πρεσβυτέρας αδελφής Εκκλησίας της Ρώμης”; 

Προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι με τόσα θαύματα ο Πάπας Φραγκίσκος μόλις πεθάνει θα ανακηρυχθεί αμέσως άγιος. Sancto subito!

Αλλά δεν πρόκειται μόνον για την παταγώδη αποτυχία της θεατρινίστικης προσευχής στους κήπους του Βατικανού στην οποία -ως μη όφειλαν- παρέστησαν δυστυχώς και οι Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως και Ιεροσολύμων.

Θυμόμαστε επίσης τις προσευχές του "Αγίου Πατέρα" στο Βατικανό για την ειρήνη στην Ουκρανία με τα δύο παιδιά να αφήνουν δύο περιστέρια να πετάξουν τα οποία αμέσως κατασπάραξαν κόρακες και γλάροι μπροστά στα έντρομα μάτια του κόσμου και ζούμε καθημερινά το δράμα της εκατόμβης των Ρώσων και Ουκρανών αδελφών μας.

Αφήνω πια την αποτελεσματικότητα της προσευχής του Πάπα Φραγκίσκου για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι χριστιανοί της Συρίας και του Ιράκ έχουν πικρή γεύση της επιτυχίας της προσευχής του ποντίφηκα.

Με τα πιο πάνω δεν εννοώ ότι φταίει ο Πάπας για την αιματοχυσία. Απλά αποδοκιμάζω τον θεατρινίστικο τρόπο που διοργανώνει προσευχές, που αποκλειστικό στόχο έχουν την προβολή του Βατικανού ως ισχυρού εγκόμιου οργανισμού.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ Η ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ!