Thursday, December 5, 2019

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΝΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ;


ΓΙΑΤΙ EINAI ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΝΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ;

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

“Παναγιώτατε καί Μακαριώτατοι ἅγιοι Προκαθήμενοι,
Ταπεινῶς αἰτούμεθα, ὡς μέλη τῆς Πανορθοδόξου Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπως σύμπασα ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία, συναθροισθησομένη διά τῶν Κανονικῶν Ἐπισκόπων Της ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἐπιληφθῇ ἐν Πανορθοδόξῳ (τό ὀρθότερον ἐν Οἰκουμενικῇ Ἁγίᾳ Συνόδῳ) τοῦ φλέγοντος καί πολυπλόκου ἀπό κανονικῆς καί ἐκκλησιολογικῆς πλευρᾶς ζητήματος τοῦ εἰς οὕς καί δι’ οἵου τρόπου δοθέντος Οὐκρανικοῦ Αὐτοκεφάλου, παραθεωρηθείσης τῆς Κανονικῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐν Οὐκρανίᾳ καί «ἀποκατασταθέντων», ὡς μή ὤφελε καί ἀναρμοδίως, τῶν σχισματικῶν, καθῃρημένων, ἀναθεματισμένων καί ἀχειροτονήτων «κληρικῶν», συγκροτησάντων τήν νέαν «Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας», τοῦθ’ ὅπερ ἀποτελεῖ «πέτραν σκανδάλου» καί ἀναστατώνει τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῶν κατά τόπους Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
Ἐπί δέ τούτοις, ὑποσημειούμενοι εὐλαβῶς, διατελοῦμεν,”

Με αυτήν την παράγραφο κατακλείουν την εκτενή επιστολή τους προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τους άλλους Προκαθημένους των Αυτοκέφαλων Ορθοδόξων Εκκλησιών οι 4 αντιοικουμενιστές Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, ήτοι οι Σεβ. Κονίτσης Ανδρέας, Πειραιώς Σεραφείμ, Κυθήρων Σεραφείμ και Αιτωλοακαρνανίας Κοσμάς, προς τους οποίους τρέφω απεριόριστη εκτίμηση για όλες τις αρετές που τους κοσμούν, αλλά κυρίως επειδή -για δεκαετίες- είναι οι μπροστάρηδες του αντιοικουμενιστικού αγώνα.

Στην επιστολή τους για το Ουκρανικό οι 4 Μητροπολίτες υιοθετούν στο ακέραιο τις θέσεις της Εκκλησίας της Ρωσσίας και αντιτίθενται εξ ολοκλήρου στις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η επιστολή αποτελεί περιεκτική σύνοψη της αξιόλογης αντιρρητικής γραμματείας που αναπτύχθηκε στον Ελλαδικό χώρο εναντίον της εκχώρησης Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας.

Πολύ δυνατό κείμενο, με εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία, αλλά πολύ μονομερές.

Η επιστολή των 4 Μητροπολιτών χωλαίνει διότι

1.) Αποτυγχάνει -συνειδητά ή ασυνείδητα- να διαπιστώσει ότι δεν είναι μόνον το Οικουμενικό Πατριαρχείο που διέπραξε λάθη με την εκχώρηση Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία, αλλά και η Εκκλησία της Ρωσσίας.

2.) Αποτυγχάνει, επίσης, να αντιληφθεί ότι αυτή την στιγμή υπάρχει ένα μη αναστρέψιμο δεδομένο, ήτοι η Αυτοκεφαλία της Ουκρανίας.

3.) Η Αυτοκεφαλία της Ουκρανίας εκχωρήθηκε και αναγνωρίστηκε ήδη από 3 Αυτοκέφαλες Εκκλησίες (Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Ελλάδα), ενώ επίσκοποι 3 άλλων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών (Κύπρου, Βουλγαρίας και Τσεχίας) συλλειτουργούν με επισκόπους της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Επομένως, -τουλάχιστον για όποιους δεν θέλουν να κοροϊδεύουν τον εαυτό τους-, δεν υπάρχει τρόπος ανάκλησης της Αυτοκεφαλίας της Ουκρανίας. Μετασχηματισμού της, με την σύμφωνη γνώμη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ίσως, αλλά σε καμιά περίπτωση ανάκλησής της.

4.) Με αυτά τα δεδομένα πώς μπορεί να γίνει Οικουμενική Σύνοδος για το Ουκρανικό, αφού η επιστολή των 4 Μητροπολιτών είναι τόσο μονομερής υπέρ όλων των θέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας;

5.) Πόσες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν σε Πανορθόδοξη Σύνοδο που δεν θα συγκαλέσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης;

6.) Αν συγκληθεί Οικουμενική Σύνοδος από άλλο Προκαθήμενο, πόσες Εκκλησίες θα δηλώσουν συμμετοχή, ακόμη και αν διαφωνούν με τις ενέργειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Εκκλησία της Ουκρανίας;

7.) Αν στην Οικουμενική Σύνοδο παρεβρεθούν οι 800 Ιεράρχες της Ορθοδοξίας -όπως ζητούν οι 4 Μητροπολίτες- τι άλλο μπορεί να συμβεί, εκτός από πλήρη κατίσχυση των θέσεων της Ρωσσικής Εκκλησίας, που διαθέτει το 50% των Ιεραρχών της Ορθοδοξίας;

8.) Επομένως ο Οικουμενικός Πατριάρχης γιατί θα την συγκαλέσει;

9.) Άραγε, αν η Εκκλησία της Ρωσσίας θα κυριαρχεί απόλυτα στην Οικουμενική Σύνοδο θα περιοριστεί να εξασφαλίσει την ανάκληση του Τόμου Αυτοκεφαλίας της Ουκρανίας;

10.) Ή μήπως θα προχωρήσει στην αναθεώρηση των Δίπτυχων ώστε το όραμα της “Τρίτης Ρώμης” να γίνει πραγματικότητα;

Με αυτά τα δεδομένα ποια είναι η πρακτική αξία της επιστολής των 4 Μητροπολιτών;

Το πολύ που μπορεί να συμβεί είναι να συγκαλέσει η Μόσχα -ή η Αντιόχεια- Πανορθόδοξη Σύνοδο στην οποία θα συμμετάσχουν ΜΟΝΟΝ οι φυσικοί δορυφόροι της για να λάβει τις αποφάσεις που την εξυπηρετούν.

Και τότε τι θα γίνει;

Απλούστατα θα παγιωθεί συνοδικά Πανορθόδοξο Σχίσμα.

Αυτό θέλουν οι 4 Μητροπολίτες;

Δεν το πιστεύουμε επειδή και οι 4 είναι Ιεράρχες πολύ ακμαίου εκκλησιαστικού φρονήματος.

Εκφράζω την εκτίμηση ότι, ίσως, δεν σκέφτηκαν σε βάθος τις συνέπειες της πρότασής τους, η οποία -αν ποτέ υλοποιηθεί- θα οδηγήσει -με μαθηματική ακρίβεια- σε Πανορθόδοξο Σχίσμα με Πανορθόδοξη Συνοδική σφραγίδα.

Το ζητούμενο δεν είναι να ταπεινώσουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά να δημιουργήσουμε γέφυρες ώστε το Σχίσμα της Εκκλησίας της Ρωσσίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και την Εκκλησία της Ελλάδος να αρθεί και να βρεθεί φόρμουλα σύμφωνη με τους Ιερούς Κανόνες ώστε όλες οι Ορθόδοξες εκκλησιαστικές ομάδες της Ουκρανίας να συναποτελέσουν το Πατριαρχείο της Ουκρανίας.

Μια τελευταία παρατήρηση.

Υπήρξε ο ισχυρισμός ότι υπεκλάπη η ψήφος των Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος με τις μεθοδείες του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, επειδή οι πλείστοι αρχιερείς δεν ήθελαν να εγκριθεί η Αυτοκεφαλία της Ουκρανίας.

Η αλήθεια είναι ότι τελικά μόνον 11 Ιεράρχες εξέφρασαν αντίρρηση ή έστω σοβαρές επιφυλάξεις.

Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι και από αυτούς τους 11, μόνον οι 4 υπογράφουν την επιστολή με την οποία ζητούν την σύγκληση Πανορθόδοξης Συνόδου για το Ουκρανικό.

Αν δεν κατόρθωσαν οι -κατά πάντα άξιοι- 4 Μητροπολίτες να πείσουν τους 7 ομόφρονές τους Ιεράρχες, για την ανάγκη σύγκλησης Πανορθόδοξης Συνόδου, πώς αναμένουν η πρότασή τους να γίνει αποδεκτή από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τους άλλους Ορθόδοξους Προκαθημένους με εξαίρεση φυσικά τον Πατριάρχη Μόσχας και τους φυσικούς του συμμάχους;

ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ


ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ


ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ


Wednesday, December 4, 2019

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ! ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΕΡΜΑ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΜΠΡΑΖΑΒΙΛ;


ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ! ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΕΡΜΑ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΜΠΡΑΖΑΒΙΛ;

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Μας γράφουν από το Κογκό:

“Κλείσιμο μιας δεύτερης ενορίας στο Κονγκό (Ορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας).

Για να αποφευχθούν οι διαταραχές της δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας, οι αρχές της πόλης Nkayi στο Κονγκό Μπραζαβίλ διέταξαν το προσωρινό κλείσιμο της ενορίας της Αγίας Μεταμόρφωσης.

Για περίπου δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση αυτού του έργου, αυτή η νέα Ορθόδοξη ενορία αποτέλεσε αντικείμενο καβγάδων και εντάσεων. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Επίσκοπος Παντελεήμονας ΑΡΑΘΥΜΟΣ έκανε ρατσιστικές παρατηρήσεις στον πατέρα Δημήτριο OTOMBA μπροστά στους πιστούς, αποκαλώντας τον πίθηκο και βρώμικο νέγρο. 

Οι θυμωμένοι πιστοί αρνήθηκαν να δεχθούν τον επίσκοπο στην ενορία στο εξής, και έτσι μια καταγγελία κατατέθηκε στο δικαστήριο κατά του επισκόπου. Δυστυχώς αυτός αρνήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον των αρχών, και αυτό παρά τις αρκετές κλητεύσεις, προτίμησε τιμωρήσει τον ιερέα της ενορίας και απείλησε να αφορίσει όλους τους πιστούς αυτής της ενορίας που θα υπακούσουν στον ιερέα της ενορίας.”

Μακαριώτατε Αλεξανδρείας! Πού θα πάει αυτό το κακό; Το ιεραποστολικό κλιμάκιο στην Μπραζαβίλ μαράνθηκε, οι ναοί κλείνουν, το σκάνδαλο απλώνεται, οι ψυχές σκανδαλίζονται.

Κι εσείς Μακαριώτατε; Γιατί δεν λαμβάνετε ριζικά μέτρα για να λυθεί κατά Θεόν το πρόβλημα;

Γιατί διστάζετε να απομακρύνετε από τον χώρο της ιεραποστολής τον προβληματικό επίσκοπο;

Δεν αντιλαμβάνεστε την ευθύνη σας έναντι του Αγίου Θεού και την ζημιά που προκαλείται στις ψυχές των Αφρικανών που προσέρχονται στην Ορθοδοξία;

Αλλοίμονον αν οι ιεραπόστολοι πήγαιναν για να σκανδαλίσουν αντί να στηρίξουν και να εμπνεύσουν τους νεόφυτους.

ΣΥΝΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ


ΣΥΝΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ Ο ΟΣΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ

Του Σεβ. Ναυπάκτου Ιεροθέου
=====

Ἡ λέξη σύννοια χρησιμοποιεῖται στά μοναχικά κείμενα καί σημαίνει τήν συγκέντρωση τοῦ νοῦ. Σύννους εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος πού εἶναι προσεκτικός στήν ζωή του, ὁ νοῦς του εἶναι συγκεντρωμένος στόν Θεό καί τίς ἐντολές Του, δέν διαχέεται στό περιβάλλον, δέν σκορπίζεται σέ κοσμικά θέματα, δέν πλανᾶται. Ὅταν γίνεται λόγος γιά ἀπλανῆ νοῦ, ἐννοεῖται ὅτι ὁ νοῦς δέν περιφέρεται δεξιά καί ἀριστερά, ἀλλά εἶναι πάντοτε συγκεντρωμένος στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί στήν ἐνέργεια πού μεταδίδεται ἀπό τό εὐλογημένο αὐτό Ὄνομα, ἀναπαύεται μέσα στήν καρδιά, μέ τήν ἀσκητική ἔννοια τοῦ ὅρου. Ὁ σύννους ἄνθρωπος δέν εἶναι ἁπλῶς ὁ σοβαρός, ἀφοῦ ὑπάρχει διαφορά μεταξύ σύννοιας καί σοβαρότητας.

Ὁ σύννους ἔχει συγκεντρωμένο τόν νοῦ του ἀδιάλειπτα στόν Θεό, ἐνῶ ὁ σοβαρός τό κάνει αὐτό ἐπιτηδευμένα, ἐξωτερικά ἴσως καί ὑποκριτικά καί γι’ αὐτό μέ τήν λέξη σοβαρότητα ἀποδίδεται, συνήθως, ὁ ἐγωϊστής, ὁ ὑπερήφανος, πού ἐπιτηδεύεται αὐτό πού κάνει.

Εὐχάριστος ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος πού δημιουργεῖ εὐχάριστο κλίμα στούς γύρω του, πού δέν δημιουργεῖ προβλήματα στούς ἄλλους, δέν γκρινιάζει, δέν παραπονεῖται, δέν ἐλέγχει διαρκῶς τούς ἄλλους. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾶ στούς Χριστιανούς: «Εὐχάριστοι γίνεσθε» (Κολασ. γ΄, 16). Καί αὐτό, βέβαια, δέν πρέπει νά γίνεται ἐπιτηδευμένα, ἀλλά νά εἶναι ἀπόρροια τῆς ἐσωτερικῆς ἁπλότητας.

Ὑπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ τοῦ σύννου καί τοῦ εὐχάριστου. Ὁ ἄνθρωπος, πού ἔχει ἐλεύθερο νοῦ ἀπό κοσμικά πράγματα, ἀπό ποικίλες διασπάσεις, πού ὁ νοῦς του εἶναι καθαρός, εἶναι συγχρόνως καί εὐχάριστος στούς συνομιλητές του, ἀφοῦ διακρίνεται γιά τήν ἁπλότητα τοῦ νοῦ του.

Στόν ἅγιο Σωφρόνιο βλέπαμε συνδυασμένα καί τά δύο αὐτά γνωρίσματα, τῆς σύννοιας καί τοῦ εὐχάριστου. Ἐπειδή ὁ ἴδιος εἶχε φθάσει στήν θέα τοῦ ἀκτίστου Φωτός καί γνώρισε τόν Θεό, ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξή του ἦταν ἑνοποιημένη καί δέν ὑπῆρχαν διασπάσεις στήν ἐσωτερική του ζωή. Τό λογιστικό, τό ἐπιθυμητικό καί τό θυμικό άναφέρονταν στόν Θεό καί μεταξύ τους ἦταν ἑνοποιημένα. Δέν μποροῦσε νά γίνη διάσπαση στόν ἐσωτερικό του κόσμο. Αὐτό στά νηπτικά καί ἡσυχαστικά κείμενα χαρακτηρίζεται ὡς ἁπλότητα. Ἐπειδή ὁ ἅγιος Σωφρόνιος διακρινόταν γιά τήν ἑνοποίηση καί τήν ἁπλότητα τοῦ ψυχικοῦ του κόσμου, γι’ αὐτό καί συνδύαζε πολύ στενά τήν σύννοια μέ τό εὐχάριστο. Μερικές ὧρες ἦταν σύννους –ὄχι σοβαρός– καί, ὅταν τόν πλησίαζες ἤ ὅταν ἐκεῖνος σέ πλησίαζε, ἦταν εὐχάριστος.

Παρατηροῦσα στόν ἅγιο Σωφρόνιο ὅτι εἶχε ἔντονο χιοῦμορ, ἔλεγε διάφορα διδακτικά ἀνέκδοτα, ἀλλά ἀντί μέ αὐτά νά διαχέη τόν νοῦ τοῦ συνομιλητοῦ του, ἐν τούτοις τόν συγκέντρωνε, τοῦ ἄνοιγε τόν νοῦ του πρός τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία, τοῦ μετέδιδε ἐλπίδα καί ἐνέργεια. Δηλαδή, μέ ἕναν εὐχάριστο λόγο πού ἔβγαινε ἀπό τά χείλη του μετέδιδε καί μιά θαυμαστή ἐνέργεια καί συγκέντρωνε τόν νοῦ τοῦ συνομιλητοῦ του. Ἀλλά καί, ὅταν συζητοῦσε γιά σοβαρά θεολογικά θέματα, καί πάλι ἔβλεπε κανείς τήν ἁπλότητα τῆς σκέψεώς του, ἀλλά καί τό εὐχάριστο τοῦ χαρακτῆρος του.

ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ


Στους μουσουλμάνους λαθροεισβολείς, που εποικίζουν με ανατριχιαστικούς ρυθμούς την πατρίδα μας, παρέχονται όλα τα προνόμια, τα επιδόματα και πλήρης ιατροφαρμακευτιή κάλυψη.

Για τους Έλληνες άστεγους, όμως, καμμιά απολύτως πρόνοια.

Γιατί;

Οι Έλληνες στην πατρίδα τους (και πατρίδας μας) είναι δεύτερης τάξεως πολίτες και οι λαθροεισβολείς πρώτης κατηγορίας πολίτες; 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ

Tuesday, December 3, 2019

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ ΠΑΤΡΩΝ


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟ
=====

Σεβασμιώτατε Πατρών,

Γνωρίζουμε ότι είστε παραδοσιακός Ιεράρχης, με ανάστημα, που διατυπώνει ορθόδοξο λόγο.

Γνωρίζουμε, επίσης, την αφιλοχρηματία και την γενναιοδωρία σας και την ολόθυμη στήριξη που παρέχετε στους καλούς κληρικούς της Μητρόπολής σας.

Σήμερα θα μας επιτρέψετε υικά και με κάθε σεβασμό να επισημάνουμε ότι ο Παποπροτεσταντικός χριστουγεννιάτικος διάκοσμος στους ναούς είναι απαράδεκτος.

Συγκεκριμμένα επισημάναμε ότι υπάρχει χτυπητός Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος γύρω από την εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα, στον ομώνυμο περικαλλή ναό της Πάτρας, όπως δείχνει η φωτογραφία που προτάσσεται της ανάρτησης. 

Πρόκειται για μεγάλο ατόπημα, που μαρτυρεί βαθύτατη εκκοσμίκευση.

Δεν υπονοούμε, Σεβασμιώτατε, ότι εσείς προσωπικά είστε υπεύθυνος γι’ αυτό. Ασφαλώς και δεν μπορείτε να ελέγχετε σε κάθε στιγμή τι κάνουν οι ιερείς ή οι επίτροποι ή όποιος άλλος είναι υπεύθυνος για την διακόσμηση των ναών.

Μπορείτε, όμως, να εξαπολύσετε εγκύκλιο ή να νουθετήσετε σε Ιερατικό Συνέδριο τους εφημέριους της Μητροπόλεως σας -οι πλείστοι εκ των οποίων είναι ευλαβέστατοι κληρικοί- να μην επιτρέπουν αυτά τα αίσχη στους ναούς, έστω και αν οι πιστοί δεν αντιδρούν, επειδή είναι εθισμένοι από τα ηλεκτρονικά ή έντυπα ΜΜΕ, να τα βλέπουν ως απαραίτητο ή έστω αποδεκτό διάκοσμο των Χριστουγέννων.

Επιτρέψετε μου, Σεβασμιώτατε, εξομολογητικά να σας πω ότι ζούσα για 24 συνεχή χρόνια στις ΗΠΑ και μαράζωνε η καρδιά μου όποτε πήγαινα να εκκλησιαστώ, επειδή έβλεπα όλα αυτά τα φαινόμενα εκκοσμίκευσης. Μονολογούσα: Πότε θα επιστρέψω στην πατρίδα που δεν υπάρχουν αυτά τα ξενόφερτα και αλλότρια του ορθόδοξου ήθους φαινόμενα.

Περιττόν να σας περιγράψω την πλήρη  απογοήτευση και πικρία μου επειδή -άμα τη επιστροφή μου- διαπίστωσα σε πόσο μεγάλη έκταση αυτά παρατηρούνται δυστυχώς στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Σας παρακαλώ θερμά και υικά, με όλο το σεβασμό και την αγάπη που γνωρίζετε ότι τρέφω προς το σεπτό σας πρόσωπο, να δώσετε άμεσα εντολή όλα αυτά Αγγλοαμερικάνικα μπιχλιμπίδια να απομακρυνθούν άμεσα από τους ναούς της Μητροπόλεως σας.

Γνωρίζουμε, Σεβασμιώτατε, ότι αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται και σε άλλες Μητροπόλεις. Από εσάς, όμως, έχουμε άλλες προσδοκίες, διότι αποδεδειγμένα είστε παραδοσιακός Ιεράρχης.

Σας παρακαλούμε θερμά να μη μας απογοητεύσετε.

Με πολύ σεβασμό και υική αγάπη,

Παναγιώτης Τελεβάντος

ΟΡΘΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ!