hits

Tuesday, July 29, 2014

ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΓΓΕΛΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΒΛΑΣΦΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΓΓΕΛΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟ

“Περιστατική τις ενέργεια’’ χαρακτηρίζεται από τον Άγιο Βασίλειο η διακονία των Αγγέλων “δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν’’

Του θεολόγου κ. Β. Χαραλάμπους
=======

Στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο, από το διαδίκτυο του Γεωργίου Κ. Τασούδη, «Ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός  1921-2009» (Αλεξανδρούπολη 2013) σε μορφή pdf,  ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός,  αναφέρει στις νουθεσίες του προς μοναχούς,  «Οι λαμπρότατοι Άγγελοι που κρατούν εις τους ώμους τους την Παναγίαν Θεία Θεότητα και δοξολογούν, ζηλεύουν διότι δεν είναι άξιοι να πάρουν αυτό που πήραμε εμείς.  Διότι εμείς εγίναμε αδερφοί Του Κυρίου, Του Πατρός* ενώ αυτοί υπηρέτες.  Αυτά να μην ξεχνάτε αδερφοί μου γιατί θα είναι τα ισχυρότερα οχυρώματα της μάχης μας εναντίον του παραλόγου και της διαστροφής».

Τα αναφερθέντα για τους Αγγέλους, από τον π. Ιωσήφ Βατοπαιδινό «ζηλεύουν διότι δεν είναι άξιοι να πάρουν αυτό που πήραμε» μας λυπούν.  Κατ’ αρχήν ο ρηματικός χαρακτηρισμός «ζηλεύουν» για τους Αγίους Αγγέλους είναι βλάσφημος και απαράδεκτος.  Ο Γέροντας Παΐσιος αναφέρει σχετικά για τη ζήλεια «Εάν έδιωχνες την ζήλεια, η προσευχή σου θα είχε δύναμη.  Με την ζήλεια αποδυναμώνεται κανείς πνευματικά». Αταίριαστος και απαράδεκτος ο χαρακτηρισμός αυτός, με τη χρήση του ρήματος «ζηλεύω». Τι έχουν να ζηλέψουν οι Άγιοι Άγγελοί από τον άνθρωπο, τον «ηλαττωμένον βραχύ τι παρ’ αυτών Ψαλμ. 8,6.

Κι αν υποθέσουμε, ότι απλά ατυχώς χρησιμοποιήθηκε το ρήμα «ζηλεύουν», αυτό που καταληκτικά αναφέρεται στη συγκεκριμένη πρόταση, μιλώντας για τους Αγίους Αγγέλους, «διότι δεν είναι άξιοι να πάρουν αυτό που πήραμε», είναι μειωτικό και απαράδεκτο.  Για την ακρίβεια η φράση «δεν είναι άξιοι», δεν είναι απλά απαράδεκτη αλλά και βλάσφημη.  Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καραμούζης στο κείμενό του «Ο κόσμος των Αγγέλων», σημειώνει ότι «οι Άγγελοι έχουν μεγαλύτερες και ανώτερες γνωστικές ικανότητες από τους ανθρώπους».

Αντί του ρηματικού μειωτικού τύπου «ζηλεύουν», που την εμπάθεια δηλώνει, ας παραθέσομε τα λόγια του Αγίου Βασιλείου «θεάσαι την αγγελικήν ακατάστασιν, ει άλλη αυτοίς πρέπει κατάστασις πλην  του χαίρειν και διαθυμείσθαι· ότι ηξίωται παρεστάναι Θεώ και απολαύειν του απορρήτου κάλλους της δόξης του κτίσαντος ημάς» (Περί Ευχαριστίας  4,PG31,228A).  Το «χαίρειν και διαθυμείσθαι» καταδεικνύει το μεγαλείο της αγγελικής κατάστασης.

Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός, «διότι εμείς εγίναμε αδελφοί του Κυρίου, του Πατρός ενώ αυτοί οι υπηρέτες».  Ο υποτιμητικός λόγος «ενώ αυτοί οι υπηρέτες», καταδεικνύει το μέγεθος της παρερμηνείας του λόγου του Αποστόλου Παύλου «λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελλόμενα» Εβρ. 1,14.  

Την διακονία τούτη, ως επίγειο υπηρεσία θεώρησε; Γιατί καλεί τους Αγγέλους υπηρέτες;  Την σωτηρία του ανθρώπου διακονούν.  Δεν είναι υπηρέτες, αλλά διάκονοι εις σωτηρίαν.   Αυτό εξάλλου καταμαρτυρεί και ο λόγος του Αποστόλου Παύλου «λειτουργικά πνεύματα εις διακονία αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν» Εβρ. 1,14.  Το γεγονός ότι τα λειτουργικά αυτά πνεύματα αποστέλλονται εις διακονία, δεν σημαίνει ότι είναι υπηρέτες του ανθρώπου και ουδόλως εξυπονοεί ανωτερότητα του ανθρώπου.  Αντί του άκρως υποτιμητικού «ενώ αυτοί οι υπηρέτες», έπρεπε ο λόγος του Αποστόλου Παύλου «εις διακονία αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν» να είναι δοξολογική αφορμή για τον Φιλάνθρωπο Κύριο, ο οποίος για τη σωτηρία μας θέτει αρωγούς τους Αγίους Αγγέλους.

Ο άνθρωπος που ενθυμείται το «ηλάττωσας αυτόν βραχύ τι παρ’ αγγέλους» Ψαλμ. 8,6 και το γεγονός ότι ο Θεός αποστέλλει τα λειτουργικά αυτά πνεύματα για τη σωτηρία μας, ευχαριστία αδιάλειπτο αναπέμπει στο Θεό.

Ο καθηγητής κ. Δημήτριος Τσάμης στο σύγγραμμα του «Εισαγωγή στη σκέψη των Πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας», εύστοχα σχολιάζει, «τη διακονίαν (των αγγέλων) τούτην ο Άγιος Βασίλειος, τη χαρακτηρίζει ως "περιστατική τις ενέργεια’» και ότι «κύριο έργο τους είναι η ενατένιση του κάλλους του Θεού και η διηνεκής δοξολογία του».

Γιατί ανάξιοι χαρακτηρίζονται οι Άγιοι Άγγελοι σε σχέση με το τι αξιώνεται από το Θεό ο άνθρωπος;  Ο Άγιος Βασίλειος λέγει για τους Αγίους Αγγέλους, «πως αν την μακαρίαν διεξήγον ζωήν, ει μη δια παντός έβλεπον το πρόσωπον του Πατρός του εν τοις ουρανοίς» (Περί Αγίου Πνεύματος).  Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εις την "Προς Κληδόνιον Πρώτην Επιστολήν" ερωτά  «ει δε βούλει άγγελος προς Θεόν και προς άγγελον άνθρωπος;».

Η κατακλείδα του λόγου αυτού του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, «Αυτά να μην ξεχνάτε αδερφοί μου γιατί θα είναι τα ισχυρότερα οχυρώματα της μάχης μας εναντίον του παραλόγου και της διαστροφής», ας γίνει αφορμή γι αυτούς που πεισματικά προσπαθούν να «αγιοποιήσουν»**  αυτόν τον «θεοπρόβλητο» και «ουρανοβάμονα», κατά τον Γεώργιο Κ. Τασούδη, να μη ξεχάσουν στη διαδικασία αυτή, να λάβουν υπόψη τους και τα παράλογα αυτά λόγια του.

*«Διότι εμείς εγίναμε αδερφοί Του Κυρίου, Του Πατρός…» - η ασάφεια της φράσης αυτής οφείλεται στο λόγο του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού.
**Χρησιμοποιήθηκε το ρήμα «αγιοποιήσουν», γιατί η διαδικασία αγιοκατάταξης που ακολουθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία, προνοεί άλλα κριτήρια.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΕΣΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΕΣ
======

Λόγῳ τῶν συνεχιζομένων ἐκκαθαρίσεων χριστιανικῶν πληθυσμῶν ὑπό τοῦ φονταμενταλιστικοῦ Ἰσλάμ, πού ἀποτελεῖ ἐπιβίωση καί τῆς δεινῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρειανισμοῦ εἰς τήν Μ. Ἀνατολήν καί τήν Β. Ἀφρικήν καί δή εἰς τίς χῶρες τῆς Συρίας, τοῦ Ἰράκ, τοῦ Σουδάν, τῆς Αἰγύπτου καί τῆς Λιβύης μέ τρομακτικές ἐγκληματικές ἐνέργειες ἀποκεφαλισμῶν, σταυρώσεων, ἀνασκολοπίσεων καί πολυωδύνων βασάνων πού καθιστοῦν ἁπτά τά μαρτύρια τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων καί διακηρύσσουν παγκοσμίως ὅτι οἱ εἰς τόν ἀποκαλυφθέντα Θεόν Λόγον πιστεύοντες, διακρατοῦν τῆς ἐλευθερίας καί ἀξιοπρεπείας των μή προδίδοντες τήν ἀποκάλυψη τοῦ αἰωνίου Θεοῦ ἀλλά προτιμῶντες τήν ἀπώλεια τῆς κατά σάρκαν βιοτῆς των ἐπαγόμεθα τά κάτωθι:

Εὐθύνη γιά τό συνεχιζόμενο αὐτό διεθνές καί διαρκές ἔγκλημα ἐκκριζώσεως τῶν γηγενῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν ἀπό τίς πατρογονικές τους ἑστίες ἔχει τό σκοτεινό Σιωνιστικό λόμπυ πού κυβερνᾶ τίς Η.Π.Α. καί οἱ εὔχρηστοι καί εὐεπίφοροι σέ κάθε εἴδους καταδολίευση, δυτικοί σύμμαχοί του πού γκρέμισαν μέ τήν περιλάλητη «Ἀραβική Ἄνοιξη» μέ τήν συνέργεια καί τοῦ Σουνιτικοῦ μπλόγκ (Σαουδική Ἀραβία, Κατάρ, Τουρκία) τά κοσμικά καθεστῶτα καί παρέδωσαν τίς χῶρες αὐτές καθώς καί ἄλλες τῆς ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς στόν παρανοϊκό Ἰσλαμισμό, ὁ ὁποῖος δείχνει τό εἰδεχθές του πρόσωπο ὄχι ἀσφαλῶς ὅταν εἶναι μειοψηφία ἀλλά ὅταν αἰσθάνεται δυνατός νά ἐπιβάλλει τήν ἰδεοληψία τῆς Σαρίας καί τό πολιτικοστρατιωτικοθρησκευτικό του μοντέλο.

Ἀποδεικνύεται πασίδηλα γιά μιά ἀκόμα φορά καί μέ τό ἰδεολόγημα τοῦ ἀνακηρυχθέντος «Χαλιφάτου» καί τίς θηριωδίες τῶν Τζιχαντιστῶν πού ἑδράζονται στήν Ἰσλαμική «Θεολογία» καί παράδοση (Κοράνιο καί Οὔμα) ὅτι τό Ἰσλάμ δέν εἶναι θρησκεία ἀνεκτή κατά τό Εὐρωπαϊκό κεκτημένο καί τίς ἀρχές τῶν κρατῶν δικαίου διότι ἀρνεῖται καί στοχοποιεῖ θανάσιμα τήν ἄρνησή του καί ἑπομένως εἶναι ἔννοιες ἀσύμβατες μέ τό Ἰσλάμ καί ἡ Δημοκρατία καί ἡ Ἀνεξιθρησκεία καί ἡ ἀνεκτικότητα πρός τήν ἑτερότητα. 

Δυστυχῶς οἱ «χρήσιμοι ἠλίθιοι» τῶν Δυτικῶν χωρῶν καί τῆς χώρας μας θεωροῦν ὡς διαχειρίσιμο μέγεθος τό Ἰσλάμ καί ὡς ἐνδεχόμενο συνεργό τους γιά τήν ἀπομείωση τῆς Χριστιανικῆς Εὐρωπαϊκῆς ἰδιοπροσωπείας. 

Τά διαδραματιζόμενα ὅμως στίς χῶρες πειραματισμοῦ τῆς Δύσης πού παραδίδονται στήν Ἰσλαμική λαίλαπα, ἀποδεικνύουν καί στόν πλέον ἀφελῆ ὅτι ἐλευθερία, ἀνεξιθρησκεία, εὐρωπαϊκό κεκτημένο, ἀνεκτικότητα καί Ἰσλάμ δέν ἔχουν καμμία δυνατότητα συνυπάρξεως καί μόνο ἀργυρώνητοι, χειραγωγούμενοι καί ἐξωνημένοι κάλαμοι μποροῦν νά ὑποστηρίξουν τό ἀντίθετο. 

Τήν ἰδία στιγμή ἀνόσιες πολιτικές δυνάμεις θέλουν νά θεσμοθετήσουν τό Ἰσλάμ καί στήν χώρα μας μέ χειραγωγούμενες δικαστικές ἀποφάσεις πρόδηλα ἀντισυνταγματικές πού ἐκθέτουν ἀνεπανόρθωτα καί τούς ἐντολεῖς καί τούς διατάκτες των.

Διά τούς λόγους αὐτούς παρακαλοῦμεν ὅπως κοινό αἴτημα τῶν Παρακλητικῶν Κανόνων καί τῶν προσευχῶν μας κατά τήν ἱερά αὐτή περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου νά εἶναι ἡ κατωτέρω ἐπίκαιρος καί ἀναγκαία δέησις:
«Ὑπέρ τῶν ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ καί Βορείῳ Ἀφρικῇ καί ἀλλαχοῦ τῆς γῆς χειμαζομένων ὑπό τῆς Ἰσλαμικῆς ἀπειλῆς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί τῆς ἀπό Θεοῦ ἀντιλήψεως, βοηθείας καί σωτηρίας αὐτῶν καί ἑδραιώσεως αὐτῶν ἐν τῇ πίστει».

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΑΣΤΟΡΙΑΣ


Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΤΑΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΕΛΟΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΑΣΤΟΡΙΑΣ.


ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΙΣΤΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.

Monday, July 28, 2014

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΣΜΟΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΣΜΟ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ έστειλε μακροσκελές λίαν κατοχυρωμένο Υπόμνημα στον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο με το οποίο ζητά την άμεση διακοπή του διαλόγου της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τους Αγγλικανούς μετά την πρόσφατη απόφαση του Αγγλικανισμού να χειροτονεί γυναίκες “επισκόπους”.

Αναφέρει χαρακτηριστικά η εισαγωγή και ο επίλογος του Υπομνήματος που δημοσιεύουμε στη συνέχεια:

“Ἡ πρόσφατη ἀπόφαση τῆς Γενικῆς «Συνόδου» τῆς Ἀγγλικανισμού πού συνεκλήθη στήν Ὑόρκη τῆς Μ. Βρετανίας, μέ τήν ὁποία ψηφίστηκε ἡ χειροτονία γυναικῶν «Ἐπισκόπων» μετά ἀπό πρόταση πού προώθησε ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος» τοῦ Καντέρμπουρυ Τζάστιν Οὐέλεμπι μέ ψήφους 152 ὑπέρ καί 45 κατά, δημιουργεῖ πλέον ἕνα ἀνυπέρβλητο ἐμπόδιο στόν διαχριστιανικό διάλογο τῆς Ἁγιωτάτης μας Ἐκκλησίας μέ τόν Ἀγγλικανισμό καί θέτει μέ ἐπιτακτικό τρόπο τήν ἀναγκαιότητα τῆς Πανορθοδόξου ἀντιδράσεως στήν τραγική αὐτή ἐκκοσμίκευση καί ἀλλοτρίωση του Ἀγγλικανισμού. 

Ἑπομένως ἡ περαιτέρω ἐκτροπή τοῦ Ἀγγλικανισμοῦ πού μέ τόν πλέον ἐπίσημο καί ἀπόλυτο τρόπο ἐπιβεβαιώνεται μέ τήν τραγική αὐτή ἀπόφαση τῆς Ὑόρκης, καθιστᾶ ἀλυσιτελῆ καί ἐντελῶς ἀνεδαφικό τόν συνεχιζόμενο θεολογικό διάλογο καί κατά ταῦτα πανορθοδόξως θά πρέπει νά στιγματιστῆ ἡ ληφθεῖσα ἀπόφαση καί νά διακοπῆ πλέον ὁ διεξαγόμενος αὐτός διάλογος «κωφῶν» πού τραυματίστηκε θανασίμως καί πού τυχόν συνεχιζόμενος θά ἀποτελεῖ ἄλλοθι γιά τήν δῆθεν ἐκκλησιαστικότητα τοῦ ἐκπεσόντος Ἀγγλικανισμοῦ.

Ὅθεν παρακαλοῦμε ὅπως διά τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἁγιωτάτης μας Ἐκκλησίας τεθῆ τό ζήτημα στά Ὀρθόδοξα μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου μετά τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας καί ἰδίᾳ στόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Διοκλείας κ.κ. Καλλίστο, ἐκπρόσωπο τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό διεξαγόμενο διάλογο.

Παρέλκει νά ἐπισημειώσωμε ὅτι ἡ τοπική Ἐπισκοπελιανή «Ἐκκλησία» τῆς Ἀμερικῆς πού ἀνήκει στήν Ἀγγλικανική Κοινωνία ἔχει ἤδη θεσμοθετήσει τόν ὁμοφυλοφιλικό «γάμο» καί χειροτονεῖ κατεγνωσμένους ὁμοφυλοφίλους στόν «Ἐπισκοπικό» βαθμό ἀνατρέπουσα κατά τόν πλέον τραγικό τρόπο τήν ἀνθρώπινη ὀντολογία καί ἀνθρωπολογία καί διαστρέφουσα πλήρως τό Εὐαγγελικό κήρυγμα γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι ἡ σιωπή μας ἐνώπιον αὐτῶν τῶν ἀπαραδέκτων καί ἀντιχριστιανικῶν ἐγκληματικῶν συμπεριφορῶν μᾶς καθιστᾶ ὑπολόγους ἐνώπιον τοῦ Παναγίου Θεοῦ καί γιά τόν λόγο αὐτό πρέπει ὁπωσδήποτε νά ἀντιδράσουμε καί ἴσως προβληματίσουμε τό τμῆμα αὐτό τῶν χριστιανῶν τοῦ πάλαι ποτέ περιπύστου καί πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου τῆς Δύσεως.”

Ορθότατη η ενέργεια του Σεβ. Πειραιώς να απευθυνθεί αρμοδίως για να ληφθεί συνοδική απόφαση για τερματισμό του ατελέσφορου διαλόγου με μια χριστιανική ομάδα η οποία απεμπόλησε τις αρχές του Ευαγγελίου, όχι μόνον στα θέματα που αναφέρεται το Υπόμνημα του Σεβ. Πειραιώς, αλλά σε πλείστα όσα θέματα της πίστης μας.

Οι Αγγλικανοί έχουν διαστρέψει το Ευαγγέλιο σε απίστευτο βαθμό. Ως αποτέλεσμα εγκαταλείπουν ομαδικά τις τάξεις του εκατομμύρια άνθρωποι.

Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα ο διάλογος με τον Αγγλικανισμό. Ελπίζουμε ότι τόσον ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, όσον και η Ιερά Σύνοδος, θα υιοθετήσουν τις εισηγήσεις του Υπομνήματος του Σεβ. Πειραιώς και θα ενεργήσουν τα δέοντα.

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΣΥΛΟ ΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΣΟΥΛΗΣ


ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΣΥΛΟ ΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΣΟΥΛΗΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
======

Διαβάσαμε στη Romfea.gr από το ΑΜΠΕ/Γαλλικό Πρακτορείο/Reuters:

“Η κυβέρνηση της Γαλλίας δηλώνει έτοιμη να υποδεχθεί τους χριστιανούς από το βόρειο Ιράκ τους οποίους το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) προειδοποίησε πως είτε θα εγκαταλείψουν την περιοχή, είτε θα προσηλυτιστούν στο Ισλάμ και θα πληρώσουν ένα θρησκευτικό φόρο, σε αντίθετη περίπτωση θα πεθάνουν.

Οι μαχητές του ΙΚ, οι οποίοι έχουν καταλάβει μεγάλες εκτάσεις του βόρειου Ιράκ από τον περασμένο μήνα, ανάγκασαν εκατοντάδες οικογένειες χριστιανών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Μοσούλη.

«Προσφέρουμε βοήθεια στους εκτοπισμένους ανθρώπους που φεύγουν για να γλιτώσουν από τις απειλές του Ισλαμικού Κράτους και έχουν ζητήσει καταφύγιο στο Κουρδιστάν. Είμαστε έτοιμοι, εάν το επιθυμούν, να διευκολύνουμε τη χορήγηση ασύλου στο έδαφος της χώρας μας», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση ο υπουργός Εξωτερικών Λοράν Φαμπιούς και ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Καζνέβ.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τις τοπικές και τις ιρακινές αρχές για να εξασφαλίσουμε πως θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να προστατευθούν», επεσήμαναν οι δύο υπουργοί, οι οποίοι έκαναν λόγο για «διωγμό» των ιρακινών χριστιανών από τους τζιχαντιστές του ΙΚ.

Νωρίτερα τον Ιούλιο ο σιίτης πρωθυπουργός του Ιράκ Νούρι αλ Μάλικι καταδίκασε τη μεταχείριση των χριστιανών από τους τζιχαντιστές κι έδωσε εντολή σε μια κυβερνητική επιτροπή να βοηθήσει όσους έχουν μείνει άστεγοι.

Πάντως δεν έκανε καμιά εκτίμηση για το πότε αναμένει οι ιρακινές ένοπλες δυνάμεις να ανακτήσουν τον έλεγχο της Μοσούλης.

Το Ισλαμικό Κράτος έχει καλέσει όλες τις γυναίκες στην πόλη να φορούν καλύμματα που να κρύβουν όλο το πρόσωπό τους, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν αυστηρή τιμωρία.

Οι σουνίτες αντάρτες, οι οποίοι έχουν ανακοινώσει πως εγκαθίδρυσαν «χαλιφάτο» στις περιοχές του Ιράκ και της Συρίας τις οποίες ελέγχουν, θεωρούν την πλειονότητα των σιιτών απίστους που αξίζει να πεθάνουν.”

Βεβαίως πρέπει να επαινεθεί η κυβέρνηση της Γαλλίας που προσπαθεί τουλάχιστον να σώσει τη ζωή των χριστιανών της Μοσούλης την ώρα που οι κυβερνήσεις των άλλων χωρών του κόσμου “ποιούν την νήσσαν” και αφήνουν στα αιμοβόρα χέρια των Ισλαμοφασιστών  την τιμή, την περιουσία, την αξιοπρέπεια αλλά και την ίδια τη ζωή των χριστιανών της περιοχής.

Ασφαλώς όμως με τη χορήγηση ασύλου στους χριστιανούς της Μοσούλης δεν λύνεται το πρόβλημα.

Η ανθρωπότητα πρέπει να τελειώσει οριστικά με την αιμοδιψή συμμορία του χαλιφάτου της Μέσης Ανατολής. Με κατεπείγουσα εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας πρέπει να αποσταλούν στρατεύματα του ΟΗΕ για ξεπαστρέψουν αυτό το συνδικάτο του εγκλήματος και να το εξαφανίσουν από προσώπου της γης.

Φυσικά δεν υποτιμούμε τους διαθρησκειακούς διαλόγους σε αυτή την προσπάθεια. 
Αλίμονον! 
Μια συμπροσευχή που τυχόν θα διοργανώσει ο Πάπας Φραγκίσκος στους κήπους με τους θάμνους του Βατικανού λ.χ. μπορεί κάλλιστα να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ή αν το Βατικανό δεν προφέρεται για τη Διαθρησκειακή συμπροσευχή ο "Αγιος Πατέρας" μπορεί να την προγραμματίσει στις Σευχέλλες ή στα νησιά Φίτζι ή στις Μπαχάμες ώστε μέσα σε ειδυλλιακό περιβάλλον να εμπνευστούν οι Ισλαμοφασίστες να υιοθετήσουν το πολυπολιτισμικό μοντέλο και την θρησκευτική ανοχή.

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
===== 

Αναφέρει, σε πρόσφατη εγκύκλιό του, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ιερεμίας:

“Υπάρχουν πολλοί, πού μάχονται τήν πίστη μας. Καί τήν μάχονται, ἐπειδή εἶναι ἀληθινή. «Αἱρετικοί» λέγονται οἱ ἐχθροί μας αὐτοί. Ἡ πιό μεγάλη δέ αἵρεση στίς μέρες μας, πού ἔχει μέσα της ὅλες τίς αἱρέσεις, εἶναι ὁ «Οἰκουμενισμός». Ὁ Οἰκουμενισμός θέλει νά ἀνακατώσει ὅλα τά θρησκεύματα, γιά τήν ἑνότητα τάχα τοῦ κόσμου. Ἀλλά ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας εἶναι τέλεια, εἶναι ἀκέραιη, δέν τῆς λείπει τίποτε καί δέν ἔχει λοιπόν ἀνάγκη νά ἑνωθεῖ μέ κάποια ἄλλη ἤ ἄλλες πίστεις, γιά νά συμπληρωθεῖ ἀπ᾽ αὐτές. 

Ἄλλη μεγάλη αἵρεση εἶναι ὁ «Παπισμός». Τό περίεργο δέ γιά τόν Παπισμό εἶναι ὅτι ὑπάρχουν μερικοί ἀθεολόγητοι ἱερωμένοι, πού δέν γνωρίζουν ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση, ἐνῶ τά κείμενα τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποκαλοῦν καθαρά τούς παπικούς «αἱρετικούς». Καί συναντῶνται λοιπόν οἱ ἀθεολόγητοι αὐτοί, ὅπως τούς εἶπα, κληρικοί μέ τόν αἱρετικό Πάπα, καί τόν ἀγκαλιάζουν καί τόν φιλᾶνε καί τόν καλοῦν ἀδελφό, τόν λένε καί «ἁγιώτατο» (!...) καί συμπροσεύχονται μαζί του! Ἀλλά ἐσεῖς, ἀδελφοί μου χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, θέλω νά γνωρίζετε τήν ἀλήθεια καί σάν ποιηματάκι νά λέτε: «Ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση καί ὁ Οἰκουμενισμός παναίρεση»!”

Αν όλοι οι αρχιερείς, ή έστω όλοι οι παραδοσιακοί αρχιερείς, κατηχούν τόσο συστηματικά το λαό του Θεού, όπως ο Σεβ. Γόρτυνος κ. Ιερεμίας, ο Οικουμενισμός θα δεχτεί δεινό και ανεπανόρθωτο πλήγμα. 

Ο Οικουμενισμός έχει ξεφύγει ολοκληρωτικά από το πλαίσιο των διαλόγων και προσπαθεί να επιβληθεί στα πλαίσια του “λαικού οΙκουμενισμού”. 

Επομένως εγκύκλιοι, όπως η ως άνω του Σεβ. Γόρτυνος, κάνουν πραγματικές χαλάστρες στους οικουμενιστικούς σχεδιασμούς. 

Καθόλου παράξενο, επομένως, το γεγονός ότι ο Σεβ. Γόρτυνος είναι στόχος τόσων των Οικουμενιστών όσο και των σχισματικών που αυτοαποκαλούνται αποτειχισμένοι.

Ο Σεβ. Γόρτυνος στοιχείται στη μόνη ενδεδειγμένη πορεία που μας κληροδότησαν -έργω τε και λόγω- δύο πατερικά αναστήματα του 20ού αώνα που ηγήθηκαν του αγώνα εναντίον του Οικουμενισμού: Ο Οσιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) και ο Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλουπος, οι οποίοι συνόψισαν με τα έργα τους την κανονική και πατερική διδασκαλία της Εκκλησίας.

Ο αγώνας εναντίον των αιρέσεων διεξάγεται μόνον εντός της Εκκλησίας.

Η εχθρότητα που αντιμετωπίζει ο Σεβασμιότατος Γόρτυνος και η συστηματική προσπάθεια διασυρμού του έχει ως αφετηρία το γεγονός ότι οι Οικουμενιστές και οι σχισματικοί δεν μπορούν να απαντήσουν τις θεολογικές του θέσεις. Τους ενοχλεί όμως επίσης επειδή ο Σεβ. Γόρτυνος με την διακρίνουσα αυτόν ταπείνωση και σεμνότητα αλλά και το μαχητικό πνεύμα, παραμένει όρθιος ακλόνητος στις επάλξεις και στηλιτεύει με σθένος και με συναίσθημα ευθύνης και τον συγκρητισμό και τα σχίσματα.

Παράσημα τιμής για τον Σεβ. Γόρτυνος συνιστούν όλες οι επιθέσεις -και δη οι ανέντιμες επιθέσεις- που δέχεται.

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΧΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΣΙΖΗ
ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΧΗΜΙΕΣ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΣΙΖΗ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Διαβάσαμε στο ιστολόγιο “Ακτίνες”:

“Διαχριστιανική συνάντηση διαλόγου Μοναχών και Μοναζουσών πραγματοποιήθηκε στην Ασσίζη στις 12 - 18 Ιουλίου 2014.

Η φετινή συνάντηση των τριών χριστιανικών δογμάτων, πραγματοποιήθηκε στο παπικό μοναστήρι 'Domus Laetitiae' του τάγματος των Καπουτσίνων. Πρόεδρος του Διεθνούς Συνδέσμου Μοναχών και Μοναζουσών είναι ο Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας.”

Ο διάλογος των ορθόδοξων, παπικών και προτεσταντών μοναχών και μοναζουσών εξυπηρετεί μόνον την εμπέδωση του λεγόμενου “λαικού οικουμενισμού”. 

Τι είδους διάλογο, διαφορετικό από το διάλογο που διεξάγει η ορθόδοξη Εκκησία με το Βατικανό και τους Προτεστάντες, μπορεί να διεξάγουν οι μοναχοί και οι μονάζουσες;

Το θέμα των διαλόγων αφορά την Ορθόδοξη Εκκλησία γενικά με τους αιρετικούς και όχι ειδικά τους μοναχούς.

Αλλά πέραν των αντιρρήσεων που πρέπει να διατυπωθούν επειδή ο διάλογος είναι εξ ορισμού άγονος και “εις ουδέν ωφελεί, αλλά μόνον" στην εμπέδωση του “λαικού οικουμενισμού” συντελεί, διερωτόμαστε τι είδους Ορθοδοξία προβάλλει η ορθόδοξη αντιπροσωπεία νοουμένου ότι εκπροσωπείται από τον γνωστό βαμμένο οικουμενιστή Μητροπολίτη Βελγίου Αθηναγόρα, ο οποίος κάθε λίγο τρέχει στο Βατικανό για να ασπαστεί τη χαριτόβρυτο δεξιά του Πάπα Φραγκίσκου.

Sunday, July 27, 2014

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ


ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=======

Σήμερα, στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδας στο Μανχάταν, ο Αρχιμ. Ναθαναήλ Συμεωνίδης έκανε κάτι πολύ γενναίο και επιβεβλημένο το οποίο ελπίζω να βρει όλους τους κληρικούς μας μιμητές. 

Αντί να περιοριστεί να πει λίγα λόγια για την ευαγγελική περικοπή, μας πρότρεψε -με ένα πολύ δυναμικό κήρυγμα- να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στα γεγονότα που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. 

Μας συνέστησε να έχουμε διαρκώς στις προσευχές μας τους σκληρά δοκιμαζόμενους χριστιανούς αδελφούς μας και να μιλούμε ευθαρσώς για τα δίκαιά τους και για την αδίστακτη καταπάτηση όλων των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων και τον καθημερινό μαρτυρικό τους θάνατο.

Πρέπει όλοι να αισθανόμαστε ένοχοι επειδή δεν κάνουμε τίποτα ή σχεδόν τίποτα για να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας στη Μέση Ανατολή που ζουν απηνείς διωγμούς.

Οι χριστιανοί του Ιράκ, της Τουρκίας, του Ισραήλ, του Λιβάνου, της Συρίας και της Αιγύπτου αλλά και άλλων Αραβικών χωρών, ζουν ένα εξοντωτικό διωγμό που θα τους οδηγήσει στον οριστικό ξερριζωμό από την γη των πατέρων τους στην οποία οι πρόγονοί τους ζούσαν αδιάλειπτα από την εποχή του Χριστού και ακόμη νωρίτερα.

Το χτύπημα στους δίδυμους πύργους οδήγησε τις ΗΠΑ σε ολέθριες σπασμωδικές κινήσεις. 

Η εισβολή στο Ιράκ ανέτρεψε μεν τον αδίστακτο δικτάτορα Χουσείν, αλλά παρέδωσε την εξουσία στα πιο έξαλλα και αιμοβόρα στοιχεία καταρχήν του Σιιτικού και αργότερα του Σουνιτικού Ισλαμοφασισμού.

Οσο για την “Αραβική Ανοιξη” -γράφε “τον αντιχριστιανικό βαρύ χειμώνα”- οδήγησε στο μαρτύριο και στην ολοκληρωτική εξόντωση τους χριστιανικούς πληθυσμούς των Μεσανατολικών -και όχι μόνον- χωρών.

Πολλή προσευχή, λοιπόν, για τους χριστιανούς αδελφούς μας της Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας και συνεχής εγρήγορση για να υπερασπιζόμαστε τα δίκαια και την ίδιά τους τη ζωή.

Αλλά να μην κλείσουμε το σύντομο αυτό σημείωμα χωρίς να επισημάνουμε το αυτονόητο. 

Σε τι άραγε βοήθησαν τους χριστιανούς αδελφούς μας οι παντοειδείς οικουμενιστικές ασχημίες των πρεσβυγενών Πατριαρχείων που από μακρού χρόνου έχουν επιδοθεί;

Πώς προστάτευσαν τη ζωή τους;

Ποιος χριστιανός -οιουδήποτε χριστιανικού δόγματος- έσωσε την ζωή ή την περιουσία του από τους εχθρούς της πίστης μας εξαιτίας της συμπροσευχής του Πάπα Φραγκίσκου, του Παναγιότατου και του Μακαριότατου Ιεροσολύμων με τους αιρετικούς και με τους αλλόθρησκους;