Sunday, August 31, 2014

Η ''ΘΕΟΛΟΓΙΑ'' ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥΗ ''ΘΕΟΛΟΓΙΑ'' ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Mε αφορμή της αρχής της Ινδίκτου

Του Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἀρσένιου Κατερέλου
=====

Ἀπό τό «ἐν Ἀρχῇ» τῆς Γενέσεως ἀποκαλύπτεται, ὅτι ἡ κτίσις καί ὁ χρόνος ἐδημιουργήθησαν ταυτόχρονα ἀπό τόν Θεό καί ὅτι ὁ Θεός ὑπάρχει «πρό πάσης ἀρχῆς». Εἶναι ὁ μόνος ἐκτός χωροχρόνου Ὤν.

Ὅταν δέν ὑπῆρχε κόσμος, δέν ὑπῆρχε καί χρόνος.
Ἀρχή τοῦ χρόνου εἶναι ἡ στιγμή τῆς γενέσεως τοῦ κόσμου.

Μποροῦμε νά παραλληλίσωμε τήν ταυτόχρονη ἐμφάνισι κόσμου καί χρόνου μέ τήν ταυτόχρονη ἐμφάνισι, ψυχῆς καί σώματος στόν ἄνθρωπο.
Λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅτι ὁ χρόνος ἔχει ἀρχή καί τέλος.

«Ἔσται ὅτε ὁ χρόνος οὐκ ἔσται ἔτι» (Ἀποκ. Ι´, 6), ἀλλά ὁ κτιστός κόσμος δύναται νά ὑπάρχη καί ἐν ''οὐχί χρόνῳ''.

Ἡ ἔκφρασις “αἰώνιος ζωή καί αἰώνιος κόλασις” φανερώνει τό ἀτελείωτον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός λέγει ὅτι δέν θά μετρᾶται ὁ χρόνος μετά τήν Κοινή Ἀνάστασι τῶν νεκρῶν μέ τάς ἡμέρας καί τάς νύκτας, ἀλλά θά εἶναι μία ''ἡμέρα ἀνέσπερος''.

Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός μπορεῖ ἐν χρόνῳ νά βιώση τό αἰώνιο, τό ἄχρονο, μέ τήν ἀποκάλυψι τοῦ Θεοῦ μέσα του καί τήν εἴσοδό του στόν «συμπεπυκνωμένο χρόνο» τῆς Θείας Λειτουργίας, στόν λεγόμενο ''λειτουργικό χρόνο''. Ὁ λειτουργικός χρόνος καθιστᾶ τά πάντα - παρελθόν, παρόν καί μέλλον - ἕνα ἀδιάκοπο παρόν, ἕνα αἰώνιο «σήμερον». 

Λέγει ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος: «Ἡ Ἐκκλησία, οὖσα προθάλαμος καί πρόγευσις τῆς αἰωνιότητος, ζεῖ ἕναν ἄχρονο χρόνο, ἕν διηνεκές σήμερον, ἕν ἀδιάλειπτον καί σταθερόν καί ἀμετακίνητον παρόν».

Ὁ χρόνος μᾶς δόθηκε πρωτίστως γιά νά μεγιστοποιήσωμε τήν προσωπική αἰωνία ἄχρονη πνευματική ἀποκατάστασί μας.

Εὐλογημένη ἐκκλησιαστική χρονιά!

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΤΗΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ


ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΤΗΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
======

Η ψυχή του μ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου βρίσκεται ήδη στα χέρια του Θεού και το φθαρτό σώμα του αναπαύεται στην Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Μυρτιάς, όπου και ήταν η επιθυμία του να ταφεί το σκήνωμά του.

Στην κηδεία του περεβρέθηκαν τέσσερις αρχιερείς, ήτοι οι Σεβ. Κονίτσης, Πειραιώς, Γόρτυνος και ο επιχώριος Μητροπολίτης Ακαρνανίας Κοσμάς, οι οποίοι, όμως, δεν έλαβαν μέρος στην Εξόδιο Ακολουθία την οποία τέλεσε μόνος ο Πανοσ. Αρχιμ. Δανιήλ Αεράκης, προσωπικός φίλος και πνευματικός αδελφός του μεταστάντος, ο οποίος και εξεφώνησε εμπνευσμένο επικήδειο λόγο.

Οχι μόνον δεν επετράπη στους αρχιερείς που παρέστησαν να λάβουν μέρος στην Εξόδιο Ακολουθία, αλλά ούτε και σε οποιονδήποτε άλλο κληρικό που έσπευσε στην κηδεία πρόθυμος να συμμετάσχει.

Ακολούθησε νέο λίαν προσβλητικό για τον μακαριστό θεολόγο ατόπημα όταν δεν επετράπη στους πιστούς που μετέβησαν στην κηδεία να δώσουν τον τελευταίο ασπασμό στον μεταστάντα. Μόνον στους ιερείς επετράπη να αποχαιρετήσουν τον κεκοιμημένο.

Ο επιχώριος ιεράρχης -Σεβ. Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, ο μόνος ουσιαστικά που είχε δικαίωμα να αποφασίσει για το θέμα- ήταν ολοφάνερα πολύ στενοχωρημένος, αφού ούτε στον ίδιο δεν επετράπη να συμμετάσχει στην Ακολουθία.!!!

Είναι απολύτως βέβαιο ότι -με παρασκηνιακή παρέμβαση- ο Παναγιότατος έδωσε εντολή να γίνει η κηδεία με τον τρόπο που τελέστηκε.

Πρόκειται για ατυχέστατη παρέμβαση η οποία δεν ερείδεται σε κανένα θεολογικό υπόβαθρο.

Ο Παναγιότατος γνώριζε ότι ο μ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος συμμετείχε ανελλιπώς στο Ποτήριο της Ζωής σε πολλές Μητροπόλεις ανεμπόδιστα. Οι επίσκοποι μάλιστα αυτών των Μητροπόλεων προσκάλεσαν τον Παναγιότατο να πραγματοποιήσει στην επαρχία τους ποιμαντική επίσκεψη. Επομένως το λιγότερο που μπορούσε να κάνει ο Παναγιότατος ήταν να δείξει μεγαλοψυχία και να μην προβάλει αντιρρήσεις για την Εξόδιο Ακολουθία του που είναι το έλασσον σε σχέση με τη Θεία Κοινωνία.

Ο Παναγιότατος μπορεί να έχει προσωπική πικρία για τον κατά καιρούς οξύ έλεγχο που του άσκησε ο μεταστάς. Μπορεί να θεωρεί αντικανονικές ορισμένες ενέργειες του μεταστάντος στην Αυστραλία. Μπορεί να ήθελε να δείξει σεβασμό στις αποφάσεις της Μείζονος και Υπερτελούς Συνόδου που αφόρισε τον μεταστάντα. Οφειλε, όμως, επίσης να λάβει υπόψη ότι ο αφορισμός του ήταν εν παντί αντικανονικός. Εκτός από Οικουμενικός Πατριάρχης ο Παναγιότατος είναι και Διδάκτωρ του Κανονικού Δικαίου και ξέρει το γιατί. Γνώριζε προπαντός ότι εν πάσει περιπτώσει καταργήθηκε στην πράξη ο αφορισμός αφού τόσο πολλοί ιεράρχες επέτρεπαν στον μεταστάντα να κοινωνά. 

Πώς είναι αφορισμένος ένας πιστός που κοινωνά σε τόσες Μητροπόλεις συνεχώς;

Ο Παναγιότατος, όμως, όφειλε να λάβει υπόψη του, επίσης, ότι ο μεταστάς -παρόλη την απολύτως δικαιολογημένη προσωπική του πικρία- ουδέποτε προσχώρησε σε σχίσμα ή σε αποτείχιση και ότι μάλιστα πρόσφατα συγκρούστηκε με τους αποτειχισμένους επειδή τους υπέδειξε ότι ενεργούν λανθασμένα όταν απέχουν από τη Θεία Κοινωνία.

Λυπάμαι να παρατηρήσω ότι η έλλειψη μεγαλοψυχίας εκ μέρους του Παναγιότατου έναντι του μεταστάντος ουδένα εκθέτει παρά μόνον τον ίδιο.

Αλλά υπάρχει και μια άλλη πολύ σοβαρή διάσταση του θέματος.

Ποιος έγραφε, Παναγιότατε, τις κατάπτυστες επιστολές του μ. Χριστόδουλου εναντίον του Πατριαρχείου;

Ο μ. Σωτηρόπουλος; Ο π. Θεόδωρος Ζήσης; Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός ή ο π. Σαράντης Σαράντης;

Νομίζω ότι δεν αγνοείτε ότι ο δράστης του εγκλήματος κατά της Μητρός Εκκλησίας είναι ο κυριολεκτικά ειδεχθής -στο λαό του Θεού- Μεσσηνίας κ. Σαββάτος.

Και όμως! Εναντι του αχαρακτήριστου, ανεκδιήγητου και καθαιρετέου αυτού επισκόπου, όχι μόνο δείχνετε μεγαλοψυχία αλλά και τον προωθείτε παντί σθένει, ενώ έναντι του κεκοιμημένου Νικόλαου Σωτηρόπουλου δείξατε τόση μικροψυχία. Κρίμα!

Στον Παναγιότατο έγκειται να διορθώσει τα ημαρτημένα.

Μια σειρά από κατά Θεόν ενέργειες μπορούν να προσδώσουν μεγάλο προσωπικό κύρος στον Παναγιότατο.

Ας αρχίσουμε από την πολύπαθη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.

Παναγιότατε! Μέχρι πότε θα κωφεύετε στις οιμωγές του ποιμνίου σας; Ποιος είναι ο λόγος που δεν καθαιρείτε ή έστω δεν εκθρονίζετε και δεν απομακρύνετε κλωτσηδόν -υπογραμμίζουμε το κλωτσηδόν- από την Ωκεανία τον αλλοτριοεπίσκοπο Στυλιανό (Χαρκιανάκη);

Για ποιο λόγο, Παναγιότατε, περιβάλλετε με τόση εμπιστοσύνη τον κ. Σαββάτο, αφού έχει να επιδείξει τόσες αντιπατριαρχικές περγαμηνές; 

Δεν πρέπει να του στερήσετε τη σκανδαλώδη εύνοια που του δείχνετε και δεν πρέπει να συνεργαστείτε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για να τον οδηγήσετε σε συνοδικό δικαστήριο για να καθαιρεθεί;

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι, αν ο Παναγιότατος ενεργήσει κατά Θεόν έναντι των λυκοποιμένων της Αυστραλίας και της Μεσσηνίας, ο λαός του Θεού θα τον αγαπήσει σφόδρα, το προσωπικό του κύρος θα ανυψωθεί κατακόρυφα και η αίγλη του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα πυργωθεί μέχρι τα σύννεφα.

ΟΧΙ ΣΕ ΜΑΣ! ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΣΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΕ!ΟΧΙ ΣΕ ΜΑΣ! ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΣΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΕ!

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
======

Διαβάσαμε στη Romfea.gr τα ακόλουθα:

“Για ανάγκη συνεργασίας και στήριξη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη έκανε λόγο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά την ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας.

Ο άνθρωπος, μπορεί για την πολιτεία να είναι ο πολίτης και για την εκκλησία ο πιστός, αλλά ιδίως σήμερα, με τα προβλήματα που τον απασχολούν και την ανασφάλεια που τον διακατέχει, δε μπορούμε να τον χωρίσουμε στα δυο. Πολίτης και Πιστός είναι το ίδιο. Πολίτης, άλλωστε, είναι αυτός που ασχολείται με τα πράγματα της πόλεως, που προσπαθεί να δώσει λύση. Και ποιος θα μπορούσε να πει ότι η Εκκλησία βρίσκεται έξω από αυτόν τον χώρο; Η Εκκλησία ενδιαφέρεται για τον πολίτη, τον ευσεβή άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο και εκείνοι που θέλουν να τη βάλουν στο περιθώριο, να χτυπά μόνο την καμπάνα ή να κάνει μόνο κηδείες και μνημόσυνα είναι εκτός πραγματικότητας".

Αναφέρθηκε, επίσης, στα σοβαρά προβλήματα της εποχής και έκανε λόγο για ανάγκη συνεργασίας σε όλους τους τομείς λέγοντας πως "σήμερα έχουμε ανάγκη από την ευρύτερη συνεργασία. Καλούμαστε να βρούμε τρόπους να απομακρύνουμε αυτά που μας χωρίζουν και να δυναμώσουμε αυτά που μας ενώνουν, για να έχουμε προκοπή".

You are preaching to the converted, Μακαριότατε!

Λέξη προς λέξη είναι σωστά αυτά που αναφέρατε. Πλην όμως, τι μας τα λέτε εμάς αυτά; Στους φίλους σας τους Πασόκους να τα πείτε και προπαντός στα παλικαράκια του ΣΥΡΙΖΑ και στους άλλους ανεπρόκοπους προοδευτικάριους που το μόνον που επιζητούν είναι να περιθωριοποιήσουν την Εκκλησία από τη ζωή του έθνους μας και να βγάλουν από την ψυχή του Ελληνα την πίστη μας.

Οταν θα δείτε, λοιπόν, τη φιλεναδίτσα σας τη Δούρου, τον φίλο σας τον Καμίνη, τον φίλο σας τον Τσίπρα -που απομονώθηκε επί δεκάλεπτο μπροστά στην εικόνα του "Αξιον Εστίν"-, τη φιλεναδίτσα σας την Περιστέρα του -τη φανατική Δωθεκαθείστρια, που άφησε τα καυμένα τα παιδάκια της αβάπτιστα-, το φίλο σας τον Μπουτάρη και το υπόλοιπο τρισάθλιο συνάφι του προοδευτικού χώρου θυμείστε τους αυτά που είπατε στους δημοτικούς άρχοντες της Τανάγρας, οι οποίοι κάθε άλλο παρά χρειάζονται αυτές τις συμβουλές αφού σας προσκάλεσαν για να τους ορκίσετε.

Στην Τανάγρα εύκολα λέτε ότι θέλετε. Γιατί δεν πήγατε στην ορκωμοσία της Δούρου και αφήσατε τον Σεβ. Ιλίου να φάει τη χυλόπιτα;

Saturday, August 30, 2014

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
======

Μέσα στην αναπουμπούλα που δημιουργήθηκε για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο πέρασε σχεδόν απαρατήρητη η απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου να στείλει επιτροπή για να απαλλάξει από τα καθήκοντά του τον Σεβ. Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Κωνσταντίνο.

Ο Σεβ. Νέας Ιωνίας είναι προχωρημένης ηλικίας και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και η παραίτησή του -εκούσια ή ακούσια- είναι επιβεβλημένη.

Ως εκ τούτου η απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου να κηρύξει τον θρόνο κενό με την αποστολή επιτροπής γιατρών για να προβεί σε σχετική γνωμάτευση είναι ορθή.

Ενας επίσκοπος ουδέποτε αντικαθίσταται λόγω γήρατος εκτός αν το γήρας επιφέρει κατάπτωση των σωματικών και πνευματικών του δυνάμεων σε βαθμό που αδυνατεί να επιτελεί τα καθήκοντά του.

Αφού, λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στη Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας ήρθε η ώρα να κενώσει ο Θρόνος για να αναλάβει άλλος ιεράρχης που θα μπορεί να την ποιμάνει.

Το ερώτημα, όμως, είναι γιατί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επέλεξε αυτή τη χρονική στιγμή να στείλει την επιτροπή και προπαντός ποιον προορίζει για διάδοχό του.

Πρόκειται απλά για μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του να εκπαραθυρώσει υπέργηρους Μητροπολίτες, για να αλλάξει η σύνθεση της Ιεραρχίας, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάδειξη του Θεοφ. Επισκόπου Διαυλείας -άλλως “Νεωκόρου”- στο Αρχιεπισκοπικό αξίωμα;

Μήπως η χρονική στιγμή της εκπαραθύρωσης του Σεβ. Νέας Ιωνίας θα συνδυαστεί με προώθηση του ιδίου του Θεοφιλέστατου Διαυλείας για κατάληψη του Θρόνου;

Αν η απάντηση στο τελευταίο ερώτημα είναι θετική τότε ίσως βρισκόμαστε στις παραμονές καταιγιστικών εξελίξεων, που θα οδηγήσουν στην παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και στην προώθηση του νυν Διαυλείας -και πιθανόν αυριανού Νέας Ιωνίας- στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο.

Αν θα γίνει αυτό σημαίνει ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος -που δεν είναι καθόλου επιπόλαιος άνθρωπος- μέτρησε τα κουκιά του και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έχει τη δυνατότητα να επιβάλει τον Διαυλείας για Αρχιεπίσκοπο. 

Διαφορετικά, αν δεν έχει εξασφαλισμένη αυτή τη βεβαιότητα, η τυχόν προώθηση του Διαυλείας ως Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας θα είναι μια καλή τοποθέτησή του σε Μητρόπολη “φιλέτο”, εν αναμονή καλύτερης χρονικής στιγμής για να προωθηθεί το σχέδιο εκλογής του στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο.

Πέραν της όποιας στρατηγικής του Αρχιεπισκόπου ας δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες της Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας. 

“Κομίζω γλαύκαν εις Αθήνας” αν αναφέρω ότι η κατάσταση της Μητροπόλεως έχει “τα μαύρα της τα χάλια τα αδιόρθωτα”, κατά τη λαική έκφραση.

Επομένως χρειάζεται ποιμενάρχη με φόβο Θεού, δυναμικό και αποφασισμένο να καθαρίσει την κόπρο του Αυγείου που συσσωρεύθηκε στη Μητρόπολη από τη σύστασή της.

Περιττόν να πω ότι ένα παιδαρέλι, με παντελή έλλειψη ωριμότητας, όπως είναι ο Θεοφιλέστατος Διαυλείας Γαβριήλ -άλλως "Νεωκόρος"-, που είναι μάλιστα και τακτικός θαμώνας του ΠΣΕ, κάθε άλλο παρά είναι το ενδεδειγμένο πρόσωπο για να διαδεχθεί τον Σεβ. Ιωνίας Κωνσταντίνο σε μια τόσο προβληματική Μητρόπολη.

Ας ελπίσουμε, λοιπόν, ο Θεοφιλέστατος προσφιλής "Νεωκόρος" μας να μην ενδιαφέρεται για τον θρόνο, επειδή αν επιθυμεί να εκλεγεί Νέας Ιωνίας, ο Αρχιεπίσκοπος είναι σε θέση να του προσφέρει τη Μητρόπολη στο πιάτο.

Στην Εκκλησία της Ελλάδας -ακόμη και στο στενό περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου, όπως λ.χ. ο Διευθυντής του Αρχιεπισκοπικού Γραφείου ή ο Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής- υπάρχουν άξιοι κληρικοί αδιάβλητοι και με πείρα ποιμαντική και ικανότητες πολλές που μπορούν να αναλάβουν το δυσχερέστατο έργο της διαποίμανσης μια τόσο προβληματικής Μητρόπολης.

Οικουμενιστές ή νεωτεριστές ή εκκοσμικευμένοι ή και διαβεβλημένοι κληρικοί επ' ουδενί λόγω δεν πρέπει να προωθούνται για επισκοποίηση. Οχι μόνον στη Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, αλλά σε κάθε Μητρόπολη. Είναι αδιανόητο να εκλέγει η Ιεραρχία επισκόπους, που θα γκρεμίζουν συνειδήσεις παρά θα στηρίζουν ψυχές.

Περιττόν να προσθέσουμε, τέλος, ότι επ' ουδενί λόγω πρέπει να γίνει πλήρωση της Μητροπόλεως με το μεταθετό. Καταρχήν επειδή αυτό απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά από τους Ιερούς Κανόνες, αλλά και επειδή θα είναι οπωσδήποτε καρπός μη κατά Θεόν συνδιαλλαγής.

Ο "ΑΚΤΙΣΤΟΦΩΤΙΤΗΣ" ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤΟ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ


ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥΣ.

ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΠΟΣΟΙ ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΙ ΚΟΥΝΗΘΗΚΑΝ, ΠΟΣΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΑΚΡΥΣΑΝ, ΤΙ ΕΥΩΔΙΕΣ ΟΣΦΡΑΝΘΗΚΑΝ, ΠΟΣΟ ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ ΕΙΔΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤΟ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ.

ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΥ -ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ- ΠΑΠΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ.

ΜΗΠΩΣ ΜΕ ΤΟΝ "ΓΕΡΟΝΤΑ" ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙ, ΑΦΟΥ "ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ Η ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΤΗ", ΚΑΤΑ ΤΟΝ π. ΕΦΡΑΙΜ;

ΟΥΤΩΣ ή ΑΛΛΩΣ ΠΑΝΤΩΣ ΕΜΕΙΣ -ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΙ- ΘΑ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΠΙΣΤΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ, ΤΟΣΟΥΤΟΝ ΜΑΛΛΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ, ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΛΛΑ ΓΙΑ "ΑΚΤΙΣΤΟΦΩΤΙΤΗ" ΕΠΙΣΚΟΠΟ, ΠΡΟΟΡΑΤΙΚΟ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΥΣ ΝΑ ΚΟΥΝΙΟΥΝΤΑΙ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΝΑ ΔΑΚΡΥΖΟΥΝ, ΕΥΩΔΙΕΣ ΝΑ ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΘΕΩΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΕΙ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=======

Διαβάσαμε στο ιστολόγιο “Θρησκευτικά” από το "ΒΗΜΑτοδότη":

“Δεν θέλει ανοιχτό μέτωπο με την Εκκλησία η κυβέρνηση (ήδη έχει με τους ενστόλους και με τις παρενέργειες του ΕΝΦΙΑ) και αυτός είναι ο λόγος που δόθηκε εντολή να αποσυρθεί το σύμφωνο συμβίωσης από το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Οπως μου εξήγησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Χ. Αθανασίου, η συζήτηση για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο πρόκειται να αρχίσει την Τρίτη, αλλά σε αυτό δεν θα περιλαμβάνεται καμία διάταξη και δεν πρόκειται να κάνει δεκτή καμία τροπολογία που αφορά το σύμφωνο συμβίωσης. Το εντυπωσιακό είναι ότι το ΠαΣοΚ (το οποίο ως την τελευταία στιγμή επέμενε για την ψήφισή του) κάνει και αυτό πίσω: «Το σύμφωνο συμβίωσης ορίζεται από το Οικογενειακό Δίκαιο, καμία σχέση δεν έχει με το Αντιρατσιστικό και προτού έρθει στη Βουλή θα πρέπει να γίνει αρκετή συζήτηση για τις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές επιπτώσεις που θα έχει. Τέτοια θέματα δεν είναι του παρόντος» μου είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.”

Η πιο πάνω είδηση επιβεβαιώνει την ακρίβεια των ισχυρισμών του Σεβ. Θεσσαλονίκης ότι όντως δεν υπάρχει πρόθεση -τουλάχιστον επί του παρόντος και οπωσδήποτε σε σχέση με τον αντιρατσιστικό νόμο- να συνδεθεί η επέκταση του συμφώνου συμβίωσης στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια.

Επιβεβαιώνει όμως επίσης ότι όντως η κυβέρνηση έλαβε υπόψη τις αντιδράσεις της Εκκλησίας και έτσι το προσχέδιο νόμου που έστειλε στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο είναι διαφορετικό από αυτό που όλοι είχαν -μέχρι πρόσφατα- υπόψη τους.

Ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλους το νομοσχέδιο δεν θα περιέχει καμιά διάταξη, η οποία θα ποινικοποιεί την ελευθερία της έκφρασης και δεν θα δίνει δικαίωμα σε κανένα να σύρει στα δικαστήρια τους λειτουργούς του Υψίστου επειδή κηρύττουν το Ευαγγέλιο, ενώ θεωρούμε δεδομένο ότι είναι αδιανόητο να μη συμπεριληφθεί η καταδίκη των γενοκτονιών του Εθνους μας και των χριστιανών της Μέσης Ανατολής από τους Τούρκους.

Σχόλιο για το άκομψο περιστατικό με τον π. Ιωσήφ Βατοπαιδινό, στην Κνωσό της Κρήτης


ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ή ΑΚΟΜΨΟΣ  ΣΑΡΚΑΣΜΟΣ; 

(Σχόλιο για το άκομψο περιστατικό με τον π. Ιωσήφ Βατοπαιδινό, στην Κνωσό της Κρήτης)

Του θεολόγου κ. Β. Χαραλάμπους
=====

Σε βίντεο που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα  www.vatopedi.gr, το οποίο τιτλοφορείται «ο Αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδάκης μιλά για τον Γ. Ιωσήφ Βατοπαιδινό», παρατηρείται διήγηση η οποία θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να διαδίδεται.  Θεωρώ ότι δεν αρμόζει να κοινοποιούνται γεγονότα που κατά την άποψή μου «εκφεύγουν» της στοιχειώδους ευπρεπείας. 

Η ομιλία του  Αρχιμ. Χρυσόστομου Παπαδάκη έγινε σε σύναξη της Μονής Βατοπαιδίου, την ημέρα του μνημοσύνου (όχι εορτίου μνήμης) του  π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού.  Συγκεκριμένα προς το τέλος του βίντεο αυτού, ακούεται  ο Αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδάκης να αναφέρει για τον Γ. Ιωσήφ Βατοπαιδινό, «Μια από τις φορές που είχε κατέβει (Ιωσήφ Βατοπαιδινός) κάτω (εννοεί την Κρήτη) μου λέει “θέλω να με πας στην Κνωσό να δω τα αρχαία’’.  Λέω να σας πάρω γέροντα και τον πήγα.  Ενθουσιάστηκε τόσο πολύ στο Μινωικό ανάκτορο, που έβλεπε εκεί τα ανάκτορα εκεί πέρα, αρχαίος πολιτισμός προ Χριστού και μετά βγαίνοντας έξω ήταν εκεί τουρίστες πολλοί, ήταν Καλοκαίρι, ήταν εκεί μια κολώνα, ήταν κάπως πεσμένη, ήταν τόση περίπου στο ύψος (δείχνει το ύψος) και δίνει ένα σάλτο και βγαίνει πάνω στην κολώνα και αρχίζει να φωνάζει στους τουρίστες “ελάτε, όταν εμείς φτιάχναμε αυτά εσείς τρώγατε ανθρώπους και είσαστε στις τρώγλες’’ και να είναι εκεί πέρα κι οι ξεναγοί και να μεταφράζουν στους ξένους.  Λέω γέροντα κατέβα κάτω, θα μας βάλουν μέσα».  Και συνέχισε ο Αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδάκης να διηγείται, με τη συνοδεία γελώτων, τι του απάντησε ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός «Να τ’ ακούσουν δεν φοβάμαι, εγώ..εγώ σήμερα είμαι και αύριο δεν είμαι.  Να τ’ ακούσουν, που μας κάνουν τους έξυπνους, που μας πουλάν πολιτισμό.  Ποιο πολιτισμό βρε μας πουλάτε;».  Και συμπλήρωσε ο Αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδάκης, την διήγηση του εν μέσω γελώτων, «Τον παίρνω λοιπόν, βγαίνουμε έξω».

Και ο γέλως θριαμβικά ισοκρατούσε, τα κατορθώματα του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, από την μια η άκρα συμπάθεια για τα υμενόπτερα μυρμήγκια και από την άλλη η άκρα αντιπάθεια για τους “επαίσχυντους απόγονους των προγόνων τους (τους Ευρωπαίους)’’* που “έτρωγαν ανθρώπους’’.

Γιατί να προβάλλεται ένα τέτοιο άκομψο περιστατικό;  Δεν ήταν δείγμα αγενείας προς τους τουρίστες, η συμπεριφορά του αυτή;  Σκέφτηκε κανείς τι αρνητική εντύπωση προκάλεσε στους τουρίστες, η συμπεριφορά του αυτή;   Προς τι οι επικροτούντες γέλωτες των ακροωμένων;  Δεν είναι φρόνιμο πιστεύω να είναι ανηρτημένο  στον διαδικτυακό ιστοχώρο τέτοιο βίντεο και δη στην ιστοσελίδα Vatopedi.gr.

Είναι τούτο εθνική ομολογία ή άκομψος σαρκασμός;   Ο σαρκασμός προς τους ανυποψίαστους τουρίστες «ελάτε, όταν εμείς φτιάχναμε αυτά εσείς τρώγατε ανθρώπους και είσαστε στις τρώγλες» δεν ήταν άκομψος;  Εξάλλου και  εις την προ Χριστού ιστορία των Αρχαίων Ελλήνων έχομε  περιπτώσεις ανθρωποφαγίας.  Όπως διαβάζομε στον Διογένη Λαέρτιο «γεύσασθε τε και ανθρωπίνων σαρκών κατά περίστασιν, μόνον τ’ ελεύθερον, τους δε φαύλους δούλους· είναι γαρ την ελευθερίαν εξουσίαν αυτοπραγίας, την δε δουλείαν στέρησιν» (Διογένη Λαέρτιου “Βίοι και γνώμαι των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων και των εκάστη αιρέσει αρεσκόντων εν επιτόμω συναγωγή’’ 7,121) και «ητυχηκώς μολύνειν το στόμα είποι αν· αισχροτάτην γαρ φασί, ταύτην άναπλάττει ιστορίαν, ει και επαινεί ως φυσικήν, χαμαιτύπαις μάλλον πρέπουσαν ή θεοίς, έτι τε και παρά τοις περί πινάκων γράψασι ου κατακεχωρισμένην·  μήτε γαρ παρά Πολέμωνι μήτε παρ’ Υψικράτει, αλλά μηδέ παρ’ Αντιγόνω είναι, υπ’ αυτού δε πεπλάσθαι, εν δε τω περί πολιτείας και μητράσι λέγει συνέρχεσθαι και θυγατράσι και υιοίς· τα δ’ αυτά φησί και εν τω περί των μη δι’ εαυτά αιρετών ευθύς εν αρχή· εν δε τω τρίτω περί δικαίου κατά τους  χιλίους  στίχους και τους αποθανόντας κατεσθίειν κελεύων» (Διογένη Λαέρτιου “Βίοι και γνώμαι των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων και των εκάστη αιρέσει αρεσκόντων εν επιτόμω συναγωγή’’ 7,188).  Το καταληκτικό «και τους αποθανόντας κατεσθίειν κελεύων», καταδεινύει αλλοτρόπως «του σιγάν».  

Ένας εκ των πρώτων Χριστιανών Απολογητών, ο Επίσκοπος Θεόφιλος Αντιοχείας, ο οποίος έζησε το κατά το δεύτερο μισό του 2ου αιώνα και πέθανε περίπου το έτος 182 μ.Χ. στην  Προς Αυτόλυκον Επιστολή του (βιβλίο Β΄) αναφέρει σχετικά για τις ανθρωποφαγίες στη Αρχαία Ελλάδα «Επειδή ουν πολλά ανέγνως, τι σοι έδοξε τα Ζήνωνος ή τα Διογένους και Κλεάνθους, οπόσα περιέχουσι αι βίβλοι αυτών, διδάσκουσαι ανθρωποβορίας, πατέρας μεν υπό ιδίων τέκνων έψεσθαι  και βιβρώσκεσθαι και ει τις ου βούλοιτο ή μέλος τι της μυσεράς τροφής απορρίψειεν, αυτόν κατεσθίεσθαι τον μη φαγόντα;  Προς τούτοις αθεωτέρα τις φωνή ευρίσκεται, η του Διογένους διδάσκοντος τα τέκνα τους εαυτόν γονείς εις θυσίαν άγειν και τούτους κατεσθίειν.  Τι δε;  Ουχί και Ηρόδοτος ο ιστοριογράφος μυθεύει τον Καμβύσην τα του Αρπάγου τέκνα σφάξαντα και εψήσαντα παρατεθεικέναι τω πατρί βοράν;»

Ακόμα και το γεγονός της ανθρωποβορίας να μην συνέβαινε, ήταν κατά την άποψή μου η συμπεριφορά του αυτή αγενής, γι’ αυτό και η απόσυρσή του από τους διαδικτυακούς ιστότοπους είναι επιβεβλημένη.

*Σε βίντεο αναρτημένο στο διαδίκτυο, όπου ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός, μιλά «προφητικά» για τον τον Γ΄Παγκόσμιο Πόλεμο «Τώρα λοιπόν οι επαίσχυντοι απόγονοι των προγόνων τους που λέγονται Ευρωπαίοι θα τους μαζέψει η δικαιοσύνη του Θεού στην περιφέρεια του Βυζαντίου και δεν θα γυρίσει ένα πίσω να πει τι έπαθα».

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
======

Ο Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Ανθιμος, σε τηλεοπτική του συνέντευξη αναφορικά με την απόφαση της Διαρκούς Συνόδου για τον αντιραστιστικό νόμο, διευκρίνισε ότι το σχέδιο νόμου που εστάλη στη Σύνοδο δεν ήταν αυτό που είχαμε υπόψη. Οχι μόνον εμείς, αλλά και οι Μητροπολίτες που εξέφρασαν δημόσια αντιρρήσεις για την ψήφισή του.

Η αναφορά φυσικά για τους Σεβ. Μεσογαίας Νικόλαο, Γλυφάδας Παύλο, Ακαρνανίας Κοσμά, Πειραιώς Σεραφείμ, Κονίτσης Ανδρέα, Φλωρίνης Θέοκλητο, Γόρτυνος Ιερεμία, Κυθήρων Σεραφείμ, αλλά και τον ίδιο τον Σεβ. Θεσσαλονίκης Ανθιμο, ο οποίος -σε κήρυγμά του- στηλίτευσε την πρόθεση να ψηφιστεί ο αντιρατσιστικός νόμος.

Ο Σεβ. Θεσσαλονίκης εξήγησε ότι το νέο σχέδιο νόμου καλύπτει τις ανησυχίες της Εκκλησίας. Αρα κανένας από τους Συνοδικούς Μητροπολίτες δεν ένιωσε την ανάγκη να επαναλάβει τους ενδοιασμούς και τις επιφυλάξεις που κατέθεσαν δημόσια ορισμένοι Μητροπολίτες εναντίον του νομοσχεδίου.

Δυστυχώς ο Σεβασμιότατος δεν επεκτάθηκε περαιτέρω για να εξηγήσει ποιες ακριβώς επιφυλάξεις της Συνόδου υιοθέτησε το νέo νομοσχέδιο.

Το μόνο που ανέφερε είναι ότι υπάρχει πρόνοια για την καταδίκη και άλλων γενοκτονιών -χωρίς να προσδιορίσει ποιών- και ότι η επέκταση του συμφώνου συμβίωσης των ομοφυλόφιλων δεν απασχολεί το νομοσχέδιο, αλλά ότι είναι ανεξάρτητο θέμα που θα αποσχολήσει ίσως την κυβέρνηση στο μέλλον.

Φυσικά όσοι δεν διαβάσαμε στο νομοσχέδιο δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς διαλαμβάνει γι’ αυτό καλόπιστα δεχόμαστε τις διαβεβαιώσεις του Σεβ. Θεσσαλονίκης ότι καλύπτει τις ανησυχίες μας.

Τουτέστιν:

1.) Περιλαμβάνει, πέραν των γενοκτονιών των Ναζί και της Ρουάντας, τις γενοκτονίες των Ελλήνων αδελφών μας του Πόντου, της Μικρασίας και της Θράκης καθώς επίσης των Αρμενίων, Ασσυρίων κτλ., που διέπραξαν οι Τούρκοι σε βάρος των χριστιανών αδελφών μας.

2.) Η όποια καταδίκη του ρατσισμού δεν θα ποινικοποιεί την ελευθερία του λόγου, αλλά μόνον την κακόβουλη έκφρασή της με σκοπό τη διάπραξη εγκληματικών ενεργειών. 

Επί παραδείγματι. Αν κάποιος δεν συμπαθεί ένα λαό ή μια ομάδα ανθρώπων και ισχυρίζεται ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά που δεν αρέσουν στον ίδιο, αυτός δεν είναι λόγος για να πάει φυλακή. Αν όμως κάποιος χρησιμοποιεί γλώσσα που καθοδηγεί ανθρώπους να διαπράττουν εγκληματικές πράξεις καθ' οιουδήποτε αυτό ασφαλώς και πρέπει να κολάζεται.

3.) Δεν θα ποινικοποιεί το Ευαγγέλιο. Δηλαδή δεν θα δίνει τη δυνατότητα σε ακτιβιστές διαφόρων κινημάτων (όπως λ.χ. του ομοφυλοφιλικού κινήματος και των φεμινιστριών, αιρετικούς κάθε λογής, νεωτεριστές ή οικουμενιστές) να σύρουν στα δικαστήρια τους ιεράρχες, τους άλλους κληρικούς και τους θεολόγους επειδή θα αναφέρουν λ.χ. στο κήρυγμά τους ότι οι εκτρώσεις είναι φόνος ή ότι η διάπραξη της ομοφυλοφιλίας είναι αμαρτία ή ότι οι Ιεχωβίτες δεν είναι χριστιανοί, αφού δεν αναγνωρίζουν τη θεότητα του Χριστού.

4.) Εάν όλες οι πιο πάνω ανησυχίες καλύπτονται, όχι μόνον ο Μακαριότατος κ. Ιερώνυμος, οι συνοδικοί ιεράρχες που εξέδωσαν την Ανακοίνωση, οι Σεβασμιότατοι ιεράρχες που εξέφρασαν δημόσια αντιρρήσεις για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, αλλά και εμείς οι απλοί πιστοί ουδεμία αντίρρηση έχουμε για την ψήφισή του.

Γιατί να έχουμε άλλωστε; Μήπως είμαστε ρατσιστές;

Αναμένουμε, λοιπόν, να δούμε στην πράξη τι θα διαλαμβάνει ο αντιρατσιστικός νόμος και bona fide αποδεχόμαστε τις διαβεβαιώσεις του Σεβ. Θεσσαλονίκης.

Friday, August 29, 2014

Η ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ, Ο ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΦΤΩΧΕΙΑ


Η ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ, Ο ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΦΤΩΧΕΙΑ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Γράφει ο κ. Ιωάννης Λότσιος στο dogma.gr:

“Ασυνήθιστη αλλά ταυτόχρονα όμορφη μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς την πρόσφατη κατασκευή ενός άρματος-εκκλησίας, που έγινε σε χωριό της Πίζας.

Το περίεργο δεν είναι ότι κατασκευάστηκε ένα άρμα-εκκλησία αλλά το γεγονός ότι αποτελεί ταυτόχρονα και γλύκισμα! Το τεράστιο αυτό γλυκό δημιουργήθηκε προς τιμή του Πάπα Φραγκίσκου.

Ο ναός αυτός, έκανε παρέλαση στους δρόμους της πόλης παρουσία του επισκόπου San Miniato Tardelli, του Δημάρχου, των τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου.

Η κατασκευή του ναού-γλυκίσματος αποτελεί διαμαρτυρία για την αύξηση των φτωχών στην περιοχή, γεγονός που σίγουρα δεν αφήνει αδιάφορο τον Πάπα.”

Το θέατρο και η ανοησία που αφορά τον Πάπα Φραγκίσκο δεν έχουν όρια.

Για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τη φτώχεια έφτιαξαν μια τεράστια άρμα-τούρτα σε μια περιοχή που ο κόσμος πεινά! (Προσέξτε τις διαστάσεις της σε σχέση με τους ανθρώπους που παρακολουθούν την παρέλαση για να αντιληφθείτε πόσο πελωρίων διαστάσεων είναι η τούρτα!).

Πλήρης επαλήθευση της ρήσης της Μαρίας Αντουανέτας όταν άκουσε ότι ο κόσμος διαμαρτύρεται επειδή δεν έχει ψωμί να φάει!

Δεν είναι η πρώτη φορά που το έριξαν στη ζαχαροπλαστική για να εξυμνήσουν τον “Αγιο Πατέρα”.

Θυμάστε ότι έφτιαξαν πριν μερικούς μήνες άγαλμα-σοκολάτα του “Αγιότατου επισκόπου της πρεσβυτέρας αδελφής Εκκλησίας της Ρώμης”.

Οτι σχετίζεται με τον Πάπα Φραγκίσκο βρίσκεται μέσα στα αυστηρά καθορισμένα πλαίσια του θεατρινισμού και του επικοινωνισμού.

Εμείς -για να ακριβολογούμε ορισμένοι ορθόδοξοι εκκλησιαστικοί ηγέτες- όμως, για ποιο λόγο είμαστε πρόθυμοι να παίξουμε τον ρόλο του κομπάρσου στις θεατρικές του παραστάσεις;

ΟΠΟΙΑ ΦΑΙΔΡΟΤΗΣ! ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ ΜΠΟΥΓΕΛΩΝΟΝΤΑΙ!


ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΦΤΑΝΑΝ ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΟ ΜΠΟΥΓΕΛΩΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ, ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΑΝΟΗΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΤΡΩΝΕ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΣΩΘΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

ΜΗΠΩΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΥΘΕΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑTIΚΑ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΩΔΙΕΣ;

ΔΙΕΡΩΤΩΜΑΙ ΑΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΠΟΥΓΕΛΩΜΑΤΟΣ Ο ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ. 
ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΗ ΠΛΑΚΑ!

Ο ΣΕΒ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΞΗΓΕΙ ΠΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ο ΣΕΒ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ, ΣΤΟ DOGMA.GR, ΕΞΗΓΕΙ ΜΕ ΠΕΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΞΗΓΕΙ ΣΕ ΠΟΣΟ ΣΟΒΑΡΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΥΠΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΑΝΑΡΜΟΔΙΩΣ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΣΑΦΕΣ ΟΤΙ  ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΟΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΑΣ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ, ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΕ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΟΣΟΙ ΟΦΕΙΛΑΝ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΣΑΣ ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΑΝ ΡΙΨΑΣΠΙΔΕΣ.

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ” ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΔΟΥΡΟΥ


Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ” ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΔΟΥΡΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
======

Η σκηνοθεσία του κ. Τσίπρα μπροστά στην εικόνα του “Αξιόν εστίν” δεν έπεισε κανένα νουνεχή άνθρωπο για τις αγαθές προθέσεις του εν αναμονή πρωθυπουργού της Ελλάδας έναντι της Εκκλησίας. 

Η ορκωμοσία όμως της κυρίας Δούρου στην παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης έδειξε τον καθαρά εκκλησιομάχο και αντίχριστο χαρακτήρα της διακυβέρνησης του αυριανού πρωθυπουργού της πατρίδας μας.

Η κυρία Δούρου -η οποία αν δεν κάνω λάθος συζεί με τον “σύντροφό” της-, αρνήθηκε όχι απλά να ορκιστεί με θρησκευτικό όρκο, αλλά ακόμη και με τον καθιερωμένο πολιτικό όρκο και προσέφυγε σε ένα “όρκο του βουνού” για να δείξει το βαθμό της φαιδρότητας και της Εκκλησιομαχίας που τη χαρακτηρίζει.

Ο κ. Τσίπρας δεν είναι απλά εκκλησιομάχος και άθεος. Απλά δεν πρόκειται για σοβαρό πρόσωπο. Αλλο να είσαι αριστερός και άθεος -που είναι ασφαλώς αναφαίρετο δικαίωμά σου και γι’ αυτό αρνείσαι να δώσεις θρησκευτικό όρκο- και διαφορετικό να το παίζεις Τσε Γουεβάρα του Κολωνακίου. 

Ο ίδιος είναι αστεφάνωτος και τα δύστυχα τα παιδάκια του τα άφησε αβάπτιστα, η Περιστέρα του είναι φανατική δωδεκαθείστρια, έστησε ρεσιτάλ ηθοποιίας που θα το ζήλευε ακόμη και ο Πάπας Φραγκίσκος μπροστά στην Εικόνα του “Αξιον εστίν” για να μας παραστήσει τον ευσεβή και ορθόδοξο χριστιανό και τελικά παρέστη στην ορκωμοσία της κυρίας Δούρου -αυριανής υπουργού εξωτερικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- με τον οποίο αρνήθηκε να ορκιστεί, όχι μόνον με τον θρησκευτικό αλλά και με τον καθιερωμένο πολιτικό όρκο.!!!

Αραγε το ρεσιτάλ αυτής της ασυνέπειας, της εκκλησιομαχίας και της φαιδρότητας υπάρχει ελπίδα ότι θα εγείρει εκ της ραστώνης του ύπνου όσους συνειδητούς χριστιανούς εργάζονται επιγνώστως ή ανεπιγνώστως άμεσα ή έμμεσα υπέρ του κ. Τσίπρα; 

Αναφερόμαστε καταρχήν σε όσους θα ψηφίσουν κόμματα που είχαν την αναισχυντία να μας πουν από τώρα ότι θα συνεργαστούν με τον κ. Τσίπρα για τον σχηματισμό κυβέρνησης -τουτέστιν τους "Ανεξάρτητους Ελληνες"-, αλλά και για όλα τα μικρά κόμματα που δεν έχουν καμία ελπίδα να μπουν στη Βουλή και έτσι η ψήφος που δίνεται σ' αυτά βάσει του εκλογικού νόμου την καρπούται το πρώτο κόμμα τουτέστιν ο ΣΥΡΙΖΑ στο οποίο κατακυρώνεται το πριμ των 50 εδρών.