Saturday, July 15, 2017

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΕΝΟΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΚΑΨΗΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΕΝΟΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΚΑΨΗΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Διαβάσαμε, στον “Ορθόδοξο Τύπο”, το ακόλουθο αξιόλογο σχόλιο:

“Ο Σεβ. Ύδρας απεφάσισεν αντί της Ιεραρχίας!

«Εξέλιπον δυνατοί εν  Ισραήλ, έως ου ανέστη Δεββώρα» (Κρ. 5,7). Ο στίχος αυτός ήτο προφητεία, η οποία έμελε να εκπληρωθή κατά την παρούσαν συνεδρίασιν της Ιεραρχίας… Σχεδόν 80 Μητροπολίται (!) επειθάρχησαν εις την βουλήν «Δεββώρας»! Με εισήγησιν του Αρχιεπισκόπου και Σεβ. Ύδρας, «καθ᾽ υπαγόρευσιν» του κ. Γιαγκάζογλου και άνευ πραγματικής αποφάσεως της Ιεραρχίας προχωρούν τα νέα συγκρητιστικά θρησκευτικά.

Α) Άνευ ψήφου! Παρέστησαν, δια να ενημερωθούν και όχι δια να αποφασίσουν, ως είπαν, δηλαδή παρέστησαν, δια να τους επιβληθή μία συγκεκριμένη άποψις! Δια να τηλε-κατευθύνωνται! Έπαψε να αποτελή η συνεδρίασις της Ιεραρχίας το κυρίαρχον σώμα; Εκεί κυρίως ευρίσκεται και η αιτία, δια ποίον λόγον δεν τους υπολογίζει κανείς εις την κοινωνίαν. Εις κανένα ζήτημα δεν λαμβάνουν πραγματικήν θέσιν είτε λέγεται σύμφωνον ομοφυλοφίλων, είτε ισλαμικόν τέμενος κ.λπ.

Β) Επιβολή «Αριστίνδην Συνόδου»! Ο Σεβ. Ύδρας είπεν εις την εισήγησίν του «δεν είναι δυνατόν να διαπραγματευόμεθα 80 άνθρωποι -έστω άγιοι- σε κοινή συνεδρίαση, χωρίς να γνωρίζουμε σε βάθος το επιστημονικό και ιστορικό του θέματος και να γινόμαστε όργανα ομάδων και συντεχνιακών συμφερόντων». Ο Σεβ. Ύδρας γνωρίζει εις βάθος την επιστήμην της ποιμαντικής; της διοικήσεως; Συνεχίζει όμως να διαποιμαίνει… Υπάρχει μεγαλύτερος φασισμός από το να ισχυρίζεσαι ότι θα αποφασίσης εσύ με κάποιους ειδήμονας; «Κυβέρνησιν Παπαδήμου» – διορισμένων τεχνοκρατών, θα καθιερώσωμεν εις την Εκκλησίαν; «Τότε ποίος τους χρειάζετε» λέγουν ακόμη και διανοούμενοι; Διότι όταν απαξιώνης τους συνομιλητάς σου, απαξιώνεις τον εαυτόν σου… Ας αποφασίζη ο κ. Γιαγκάζογλου και η «μυστική» λέσχη Περγάμου-Μεσογαίας-Μεσσηνίας-Ύδρας-Αθηνών κ.λπ.!

Γ) Είναι «έγκυρον» υπό τας ανωτέρω προϋποθέσεις οποιοδήποτε ανακοινωθέν;”

Πολύ εύστοχο σχόλιο. Παρά τον παραπλανητικό τίτλο του στην πραγματικότητα λέγει τα πράγματα με το όνομά τους επειδή κατονομάζει τον διά τας αμαρτίας ημών Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ως τον μαέστρο της ανίερης ομάδας ασέβειας που απειλεί θανάσιμα τον ορθόδοξο χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών. 

Νιώθω την ανάγκη να επαινέσω εκ βαθέων αυτό το σχόλιο επειδή πολλά άλλα άρθρα που γράφτηκαν γι’ αυτό το θέμα επικεντρώνουν την προσοχή τους ΜΟΝΟΝ σε κάποιους Ιεράρχες και στους στοχοποιούν δίκαια -δεν υπάρχει αμφιβολία- διότι υποσκάπτουν τον ορθόδοξο χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών. Δυστυχώς, όμως, αποφεύγουν επιμελώς να θίξουν τον αρχιτέκτονα του οικοδομήματος που επιδιώκει να απο-ορθοδοξοποιήσει το μάθημα των Θρησκευτικών, που δεν είναι άλλος από τον διά τας αμαρτίας ημών Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.  

Είναι κυριολεκτικά απίστευτο, πλην όμως αληθέστατο, ότι ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας πρωτοστατεί για να μαθαίνουν τα παιδιά μας για τον Γκανέσα το “Θεό” ελέφαντα και την πολυχερούσα “Θεά” Κάλι, για το “Ιερό Κοράνιο” και δεν ξέρω για ποια άλλα κυριολεκτικά δαιμονικά πράγματα και όχι για το Ευαγγέλιο, τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους.

Ο ιστορικός του μέλλοντος θα εξετάζει ενεός το βίο και την πολιτεία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Από τη μέρα της ενθρόνισής του ενέσκηψε δριμύς χειμών στην Εκκλησία της Ελλάδος που συνίσταται 
1.) Στην προώθηση -κατά το πλείστον-ακατάλληλων προσώπων για την αρχιερωσύνη και για τις επιτελικές θέσεις της Εκκλησίας, 
2.) Για συμπαιγνία με τους άθεους κρατούντες για να υποσκαφθεί ο ορθόδοξος κατηχητικός χαρακτήρας του μαθήματος των Θρησκευτικών, και,
3.) Για ανίερη συμμαχία με το Φανάρι για να θεσμοθετηθεί ο Οικουμενισμός σαν η πίστη της Εκκλησίας με τη Σύνοδο της Κρήτης.

No comments:

Post a Comment