Saturday, June 17, 2017

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ “ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΟΥ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ “ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΟΥ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Ο γνωστός ιστολόγος, συγγραφέας και πολιτευτής κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος είχε την ευγένεια να μας κοινοποιήσει την πιο κάτω αλληλογραφία που διεξήχθη μεταξύ του ιδίου και του κ. Τραμπούλη. (Ποιου Τραμπούλη; Ακόμη και οι κότες γνωρίζουν ότι πίσω από τον κ. Τραμπούλη κρύβεται ο σεβαστός π. Βασίλειος Βολουδάκης).

Ο διάλογος είναι εξόχως αποκαλυπτικός για πολλά θέματα. Είναι προπαντός μάρτυρας του ασίγαστου φθόνου που τρέφει στην ψυχή του ο σεβαστός π. Βασίλειος Βολουδάκης εναντίον του π. Θεόδωρου Ζήση.

Είναι, επίσης, αποκαλυπτικός για τις αχρείες μεθοδεύσεις που μετέρχεται ο σεβαστός π. Βασίλειος Βολουδάκης για να επιβληθεί σαν αρχηγός του παραδοσιακού χώρου.

Ο καλός αναγνώστης θα διαπιστώσει χωρίς δυσκολία ότι οι απαντήσεις που δίνει ο κ. Σωτηρόπουλος είναι συντριπτικές και κονιορτοποιούν τα έωλα επιχειρήματα του σεβαστού π. Βασίλειου Βολουδάκη.

Να τελειώσω το προλογικό αυτό σημείωμα της ανταλλαγής των επιστολών μεταξύ του “Ορθοδόξου Τύπου" -τουτέστιν του π. Βασίλειου Βολουδάκη- και του κ. Δημήτρη Σωτηρόπουλου με την έκφραση της αγανάκτησής μου επειδή τα καμώματα και η κακοήθεια του σεβαστού π. Βασίλειου Βολουδάκη μας εξαναγκάζει να έχουμε σχεδόν επί καθημερινής βάσεως δημοσιεύματα για να αναιρούν τις κατά συρροήν κακοδοξίες και αχρείες μεθοδεύσεις που μετέρχεται. 

Αλλά τι να κάνουμε; Μήπως έχουμε άλλη επιλογή; Δεν μπορούμε να αφήσουμε στο χάλι του τον σεβαστό π. Βασίλειο να ασχημονεί και να καρφώνει πισώπλατα τον αντιοικουμενιστικό αγώνα και να υποσκάπτει την ηγεσία του.

Ιδού οι επιστολές του “Ορθοδόξου Τύπου” και του κ. Σωτηρόπουλου:

*****

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. Δ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
_________

Σεβαστοί Πατέρες, Ευλογείτε,

Σας στέλνω την αλληλογραφία μου με τον Διευθυντή Συντάξεως του «Ορθοδόξου Τύπου» κ. Τραμπούλη, σχετικά με τις ενστάσεις μου για την προβολή της είδησης της αποτείχισης του π. Θεοδώρου Ζήση, του π. Νικολάου Μανώλη και άλλων, από την εν λόγω εφημερίδα. Ο διάλογος ξεκίνησε από σχόλιό μου στην ανάρτησή σας στην «Κατάνυξη», εδώ: Γιατί αποκρύπτεται η συγκλονιστική είδηση διακοπής μνημοσύνου των παραδοσιακών μας ιερέων από γνωστό Ιστότοπο;

Διαβάστε την και βγάλτε τα συμπεράσματά σας, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική.

Ευχαριστώ και Καλή Ανάσταση!

Δημήτρης Σωτηρόπουλος

*****

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ “ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ”
_________

Προς τον κ. Δημήτριον Σωτηρόπουλον
Αξιότιμε κύριε, η είδησις περί διακοπής μνημοσύνου όχι μόνον δεν απεσιωπήθη, αλλά ετοποθετήθη εις το πρωτοσέλιδον. Εγράψαμεν ότι θα επανέλθωμεν, αλλά το χρονικόν σημείον ορίζει ο Ο.Τ. και όχι ο κάθε αναγνώστης. Απόδειξις είναι ότι, όταν διέκοψεν ο π. Σάββας ο Λαυρεώτης και άλλοι Αγιορείται ο Ο.Τ. πρώτος εδημοσίευσε κείμενά τους. Αυτό διατί εσείς το αποσιωπάται; Μόνον συγκεκριμένοι κληρικοί διέκοψαν την μνημόνευσιν δι’ εσάς; Οι υπόλοιποι που υπήρξαν και πρωτοπόροι εις αυτό δεν είναι αγωνισταί; Όταν εθέσαμεν τίτλον «Σείεται η Ελλάς και η Ιεραρχία κωφεύει;», εις ποίον ανεφέρετο; Το πλήθος των ιερέων που δεν διέκοψαν και των λαϊκών που δεν συμφωνούν δεν είναι αγωνισταί; Εφ’ όσον όμως επιθυμείτε να προβαίνετε εις υποδείξεις δια το πως πρέπει να τοποθετούνται τα άρθρα και μάλιστα να προσδιορίζετε και το μέγεθος που θα πρέπη να καταλαμβάνουν σημαίνει ότι γνωρίζετε καλύτερα τας καταστάσεις από τον Ο.Τ., παρά τας απορρήτους πληροφορίας που έχομεν εις την κατοχήν μας. Αν δεν τας γνωρίζετε ας μη σπεύδετε να εκφέρετε γνώμην, διότι πλήττετε θανασίμως αυτούς τους οποίους ισχυρίζεσθε ότι υπερασπίζεσθε… Ο π. Θεόδωρος δεν έχει διακόψει την συνεργασίαν του με τον Ο.Τ. και μάλιστα εγώ ο ίδιος ως διευθυντής συντάξεως μόλις προ ολίγων ημερών επεκοινώνησα μαζί του. Πάντως είσθε πλήρως ενημερωμένος δια τα τεκταινόμενα και έχετε μελετήσει επιστολάς, αι οποίαι κυκλοφορούν, οπότε δεν έχετε το δικαίωμα να κατηγορήτε τον Ο.Τ. ότι δεν σας ενημερώνει δια κάτι το οποίον το γνωρίζετε ήδη!
Ο αγών του Ο.Τ. εναντίον οικουμενιστών Επισκόπων τον έχει φέρει πολλάκις εις τα δικαστήρια, αντιθέτως τα χιλιάδες σχόλια εις τα ιστολόγια, ως και το ιδικόν σας, δεν έχουν κανένα τίμημα. Αν είχατε μελετήσει επισταμένως τα άρθρα του Ο.Τ. θα επεσημαίνατε ότι ο Ο.Τ. είναι τόσον μαχητικός όσον ποτέ και απόδειξις είναι ότι ιστοσελίδες έγραψαν ότι η αποτυχία του Κολυμβαρίου οφείλεται και εις τον Ο.Τ.. Ο Ο.Τ. απεκάλυψε πρώτος απ’ όλα τα μέσα ενημερώσεως και την ίδρυσιν της Κατευθύνσεως Ισλαμικών Σπουδών, αλλά ούτε αυτό το επεσημάνατε… Τελευταίον άφησα το τέμενος. Εγράψαμεν πολλά, καλά και στοχευμένα άρθρα εναντίον του τεμένους και συνεχίζομεν να γράφωμεν. Καλύτερον θα ήτο να απευθύνετε την μομφήν εις όλους εκείνους (δεν εννοούμε τους αγωνιστάς κληρικούς) οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικώς και μόνον με μίαν ανύπαρκτον «Σύνοδον» (Ούτε Αγία, ούτε Μεγάλη, ούτε Σύνοδος), ενώ η Ελλάς οδεύει προς μουσουλμανοποίησιν και οι μαθηταί θα διδάσκωνται θρησκειολογίαν.
Γ. Τραμπούλης
*****

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
__________

Αγαπητέ κ. Διευθυντά,

Διάβασα στο υπ' αριθμόν 2159 φύλλο της 31ης Μαρτίου 2017 τον σχολιασμό σας σχετικά με προηγούμενο δικό μου σχόλιο σε χριστιανική ιστοσελίδα (το οποίο δεν αναδημοσιεύσατε, ως έχετε υποχρέωση στα πλαίσια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας) και θα ήθελα να παρατηρήσω τα εξής:

- Σε κανένα σημείο του κειμένου σας δεν απαντάτε επί της ουσίας στα όσα έγραψα: Δηλαδή, γιατί ο Ο.Τ. δεν αναφέρει αναλυτικά την συγκλονιστική είδηση της αποτείχισης του π. Θεόδωρου Ζήση και τις αποκαλυπτικές απαντήσεις του στις διώξεις του από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο, όπως επίσης γιατί έχουν σταματήσει εδώ και καιρό οι αναφορές στο νεοανεγερθέν μεγαλοπρεπές ισλαμικό τέμενος των Αθηνών.

- Γράφετε ότι «θα επανέλθωμεν, αλλά το χρονικόν σημείον ορίζει ο Ο.Τ. και όχι ο κάθε αναγνώστης». Σωστά, κάθε ΜΜΕ αποφασίζει τι θα δημοσιεύσει και τι όχι. Όμως, είναι αναφαίρετο δικαίωμα και των αναγνωστών να κρίνουν αυτές τις αποφάσεις.

- Επίσης, αναφέρετε ότι «Ο π. Θεόδωρος δεν έχει διακόψει την συνεργασίαν του με τον Ο.Τ.». Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε από πότε έχετε να δημοσιεύσετε άρθρο του στην εφημερίδα σας;

- Όσον αφορά το ισλαμικό τέμενος, «Εγράψαμεν πολλά, καλά και στοχευμένα άρθρα εναντίον του τεμένους και συνεχίζομεν να γράφωμεν», λέτε. Όμως και πάλι, έχουμε να δούμε πολύ καιρό τέτοιο άρθρο στον Ο.Τ.. Μπορείτε να μας πείτε πότε δημοσιεύθηκε τελευταία κάτι σχετικό για το θέμα;

- Τέλος, επειδή αναφέρετε πως σας κατηγορώ για απόκρυψη ειδήσεων, ενώ ο ίδιος είμαι ενημερωμένος (!!!). Δεν γνωρίζετε ότι υπάρχει πολύς κόσμος που δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και περιμένει να ενημερωθεί από τον Τύπο για τις εξελίξεις στον αντι - οικουμενιστικό αγώνα; Γιατί λοιπόν στερείτε την ενημέρωση από τους αναγνώστες σας, υποβαθμίζοντας σημαντικές εξελίξεις όπως η αποτείχιση του π. Θεοδώρου Ζήση;

Εύχομαι Καλή Ανάσταση,

Δημήτρης Σωτηρόπουλος

*****

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ
_______

Αξιότιμε κ. Σωτηρόπουλε,
 Δεν είχαμε υποχρέωση να δημοσιεύσουμε το σχόλιό σας διότι δεν τηρήσατε εσείς πρώτος τη δεοντολογία, η οποία λέει ότι όταν έχουμε πρόβλημα με μια εφημερίδα τα ερωτήματα τα απευθύνουμε στην ίδια και όχι σε κάποιο ιστολόγιο. Φανταστείτε κάποιος να έγραφε εναντίον σας σε ένα ιστολόγιο χωρίς να ενημερώσει εσάς τον ίδιο! Τυχαία λάβαμε γνώση! Αν όμως δεν το μαθαίναμε τα όσα γράφετε εναντίον μας θα διακινούνταν καιρό, καλλιεργώντας στον κόσμο μία εικόνα που δεν είναι αληθής.
 Ας απαντήσουμε τώρα στα συγκεκριμένα ερωτήματά σας.
Πρώτον, την είδηση της αποτείχισης την αναφέραμε και μάλιστα στο πρωτοσέλιδο και είπαμε θα επανέλθουμε αλλά δεν προλάβαμε να επανέλθουμε και αμέσως εσείς και άλλοι αρχίσατε την κριτική. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε υποχρεωμένοι να καλύψουμε «αναλυτικά» την αποτείχιση του π. Θεοδώρου; Γιατί δεν είχατε την ίδια ευαισθησία όταν αποτειχίστηκε ο π. Σάββας εδώ και μήνες; Μήπως μεροληπτείτε; Επειδή εσείς κάτι το αξιολογείτε ως σπουδαίο και κάτι άλλο ως ασήμαντο πρέπει να ταυτίζεται ο Ο.Τ. με την κρίση σας; Ο π. Σάββας που τον πέταξαν έξω από το κελί του και δεν έχει που την κεφαλή κλίναι και δεν έχει οικογένεια και μισθό δεν έχει υποστεί μεγαλύτερο διωγμό;
Επιπροσθέτως, η αλληλογραφία μεταξύ Μητροπολίτου και π. Θεοδώρου είναι δημόσιο έγγραφο ή προσωπικό; Ξεχνάτε ότι στην Εκκλησία υπάρχουν διαδικασίες; Επειδή υπάρχουν οι εφημερίδες θα παρακάμπτουμε πλέον το πως λειτουργεί η Εκκλησία; Δηλώνει κάποιος ότι δεν μνημονεύει τον οικείο Επίσκοπο, αμέσως τίθεται σε παύση ιεροπραξιών μέχρι να κληθεί για να εξετάσει ο Επίσκοπος τι συμβαίνει, αυτό είναι το λογικό και κανονικό. Πως θα θέλατε να γίνει; Αντ’ αυτών έχουμε μετατρέψει τα εκκλησιαστικά σε τηλεοπτικό θέαμα με κάθε μισή ώρα ο καθένας να δημοσιεύει έγγραφα, σχόλια, μια νέα πληροφορία κ.λπ. Αυτά κάνουν οι πολιτικοί όχι η Εκκλησία!
Δεύτερον, βεβαίως έχετε δικαίωμα να κρίνετε τους πάντες και τα πάντα, δεν σας στερήσαμε από αυτό το δικαίωμα. Όμως κάντε μια προσπάθεια πρώτα να ρωτήσετε τους αρμοδίους και μετά προχωρήστε σε κάθε ενέργειά σας. Ο καθένας μπορεί να γίνει κριτής των άλλων είτε έχει γνώσεις είτε δεν έχει. Σκεφτείτε κάθε φορά που εσείς γράφετε κάτι στο διαδίκτυο κάποιος άλλος να σας έκανε συνεχώς κριτική σε άλλον ιστότοπο χωρίς να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας! Είναι δίκαιο; Το βρίσκεται παραγωγικό;
Πάντως, δεν θα σας απαντούσα στο ηλεκτρονικό δημοσίευμα αν ο κ. Π. Τελεβάντος, ο οποίος πολεμά συστηματικά τον Ο.Τ., δεν σας χρησιμοποιούσε στο δικό του ιστολόγιο για τους σκοπούς του.
Τρίτον, παρά το ότι εσείς δεν απαντάτε σε όσα σας έγραψα, εγώ θα σας απαντήσω και στα υπόλοιπα. Μεταξύ όσων σας έγραψα, έγραψα ότι επικοινώνησα με τον π. Θεόδωρο τηλεφωνικά, οπότε γνωρίζω καλύτερα τι πρέπει να κάνω, από εσάς που προβαίνετε σε υποθέσεις, χωρίς να γνωρίζετε. Μήπως γνωρίζετε τι μου είπε; Αν δεν γνωρίζετε τότε μην αναλαμβάνετε την εκπροσώπησή του, διότι θα του κάνετε κακό στο τέλος.
Ωστόσο, δημοσιεύσαμε πολυσέλιδο εγκωμιαστικό άρθρο του κ. Χρ. Λιβανού για τον π. Θεόδωρο. Δεν το διαβάσατε; Ούτε αυτό εντάσσεται στην αναλυτική ενημέρωση;
Συμπεραίνω ότι εσείς θέλετε να δείτε στον Ο.Τ. αυτό που εσείς επιθυμείτε και όχι απλώς ενημέρωση…
Τέταρτον, όσον αφορά το Τέμενος. Πριν 5 φύλλα, συγκεκριμένα στο φ. 2156 της 10ης Μαρτίου 2017 στην σελ. 8, το κεντρικό τετράστηλο είναι αφιερωμένο στο τζαμί. Είτε δεν αγοράσατε την εφημερίδα είτε την διαβάζετε πλημμελώς. Μη μας κατηγορείτε όμως άδικα! Θα πείτε ίσως ότι «πριν 5 φύλλα;»! Σας υπενθυμίζω ότι εις το μεταξύ είχαμε Ιεραρχία, καταδίκη του Ηγουμένου της Εσφιγμένου, αθώωση του Ηγουμένου της Βατοπαιδίου και άλλες σημαντικές αποκαλύψεις για τις οποίες όμως δεν δίνετε καμιά σημασία! Αναφέρω μόνο μία: πρώτος ο Ο.Τ. δημοσίευσε το κείμενο του π. Χρυσοστόμου Πήχου, που ζητά την καθαίρεσι του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως! Αλλά αυτό είναι ασήμαντο και μόνο η αποτείχιση του π. Θεοδώρου είναι σημαντική. Ασήμαντη επίσης είναι η στάση του π. Γ. Μεταλληνού, του π. Σ. Σαράντου, του π. Β. Βολουδάκη, του π. Κυρίλλου Κωστοπούλου, του π. Δαμασκηνού (πρώην Αρχιγραμματέως της Ι. Κοινότητας) κ.α. οι οποίοι δεν διέκοψαν το μνημόσυνο. Αυτοί είναι δειλοί ή κατώτεροι από τον π. Θεόδωρο; Ποια είναι πιο αποτελεσματική πράξη στον αντιοικουμενιστικό αγώνα: να βγαίνεις μόνος σου μπροστά ή όλοι μαζί να βομβαρδίζουμε συντεταγμένα;
Τέλος, όσον αφορά για εκείνους που δεν έχουν διαδίκτυο, γιατί είναι ο Ο.Τ. υποχρεωμένος να τους αναμεταδίδει το τι γράφεται στα ιστολόγια; Με την ίδια λογική θα έπρεπε όσοι έχουν διαδίκτυο να είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν τον έντυπο Ο.Τ.! Εσείς αν κόπτεστε τόσο για όσους δεν έχουν διαδίκτυο ενημερώστε τους, όπως εσείς νομίζετε. Αντί να κρίνετε εμάς αναλάβετε εσείς αυτό το οποίο ισχυρίζεστε ότι δεν κάνουμε. Είναι εύκολο όμως να γράφετε σε μια ιστοσελίδα, κοστίζει μόλις 5 λεπτά από το χρόνο σας! Ξέρετε τι κόπο, τι προσπάθεια, τι έξοδα, τι μέριμνα, τι ξενύχτια έχει η έκδοση του Ο.Τ.;
Σας έγραψα μόνο τα αναγκαία. Να μη βιάζεστε να εξάγετε συμπεράσματα διότι εδώ στον Ο.Τ. έχουμε 60 χρόνια εμπειρίας. Δεν ξεκίνησε ο αντιοικουμενιστικός αγώνας με την αποτείχιση του π. Θεοδώρου... Αναμένω τουλάχιστον μια συγγνώμη κύριε Σωτηρόπουλε για τα όσα διαδίδετε στο διαδίκτυο.
Καλή Ανάσταση

*****

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
___________

κ. Διευθυντά,

Παρότι μακροσκελής, η απάντησή σας ουσιαστικά δεν απαντά στα ερωτήματά μου, αλλά κινείται στο ίδιο (επιθετικό) μοτίβο με την αρχική δημοσίευση στην εφημερίδα εναντίον μου.

Πρώτον, μάθετε να δέχεστε κριτική. Οι αναγνώστες είναι η ψυχή κάθε εντύπου και αλλοίμονο αν στην παραμικρή κριτική που σας ασκείται απαντάτε με εριστικό ύφος, που εύκολα μπορεί να παρεξηγηθεί.

Δεύτερον, επαναλαμβάνετε ονόματα άλλων αγωνιστών όπως ο π. Σάββας Αγιορείτης, για τους οποίους όμως δεν έγραψα το παραμικρό! Γιατί επιμένετε να αναφέρεστε σε άλλους, αντί να απαντήσετε επί της ουσίας, δηλαδή σχετικά με τον π. Θεόδωρο Ζήση; Γιατί με τόσο πάθος προχωράτε σε συγκρίσεις του αγώνα που κάνει ο καθένας; Αμφισβήτησα πουθενά την αντι - οικουμενιστική προσφορά όσων αναφέρετε; Όχι! Όμως, όσο κι αν προσπαθήτε να αλλάξετε θέμα, το ζήτημα που μας απασχολεί είναι η υποβάθμιση της αποτείχισης του π. Θεοδώρου.

Όσον αφορά την αλληλογραφία μεταξύ π. Θ.Ζ. και Ι.Μ.Θ., από τη στιγμή που τα δημοσίευσε η «Κατάνυξις» παύουν να είναι προσωπικά και άρα θα έπρεπε να τα λάβετε υπόψη σας και να τα αναδημοσιεύσετε. Δεν το κάνατε όμως, στερώντας έτσι την αντικειμενική ενημέρωση των αναγνωστών σας. Χωρίς να γνωρίζω το εκκλησιαστικό δίκαιο, από τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν φαίνεται ξεκάθαρα πως η Ι.Μ.Θ. πρώτα καταδίκασε τον π.Θ.Ζ. και μετά τον κάλεσε σε απολογία!!! Εσείς που προφανώς γνωρίζετε, μπορείτε να μου πείτε πώς λέγεται ένα δικαστήριο που λειτουργεί έτσι;

Τέλος, όσον αφορά το τέμενος: Δεδομένου ότι εντός ολίγου έχουμε εγκαίνια, οι αναφορές σας στο θέμα κρίνονται ανεπαρκείς. Αφιερώνετε ολόκληρες σελίδες σε διαλόγους με κομματικά στελέχη (!!!) αλλά για ένα θέμα που είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα, περιορίζεστε σε λακωνικά άρθρα, χωρίς καμία κριτική στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο οποίος ευθύνεται από την πλευρά της Εκκλησίας για την αποδοχή της ανέγερσης του τεμένους.

Φυσικά δεν αισθάνομαι ότι πρέπει να απολογηθώ για κάτι, αφού απλά έγραψα τη γνώμη μου ως Ορθόδοξος Χριστιανός και Έλλην πολίτης. Μάθετε να δέχεστε όλες τις απόψεις.

Καλή Ανάσταση.

Υ.Γ. Επειδή, ακριβώς λόγω της εργασίας μου, γνωρίζω καλά τι ισχύει στον εκδοτικό χώρο, ξέρω πόσο επίπονη είναι η διαδικασία παραγωγής οποιουδήποτε εντύπου. Όπως, επίσης, γνωρίζω καλά και τη δύναμη που έχει ένα πρωτοσέλιδο, με τι τρόπους μπορεί να εξυψωθεί ή να «θαφτεί» μία είδηση και όλα τα σχετικά.

Υ.Γ.2. Η αλληλογραφία μας θα κοινοποιηθεί στους διαχειριστές της «Κατανύξεως».

2 comments:

  1. Σας ευχαριστώ για την δημοσίευση του διαλόγου κ. Τελεβάντο. Νομίζω πως οι αναγνώστες θα βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα.

    Υ.Γ. Δεν γνωρίζω γιατί η "Κατάνυξις" αρνήθηκε να το δημοσιεύσει.

    ReplyDelete
  2. Η απάντηση του Ο.Τ. συνοψίζεται στό ότι , εφ'όσον ο Ο.Τ. δέν προέβαλε την αποτείχιση του π. Σάββα του αγιορείτη , γιατί να προβάλει την αποτείχιση του π. Θεοδώρου Ζήση !Κάθε αντικειμενική ενημέρωση απαιτεί την ίση προβολή όλων των πλευρών Ετσι και ο Ο.Τ προέβαλε ακόμα καί την πλευρά των διωκτών των αγιορειτών πατέρων Σημειώνουμε μία προαγωγή , κάτι σάν μαστροπία του δημοσιογραφικού ήθους ! Βρέ σείς ο π. Επιφάνιος μίλησε για ΄΄συντεταγμένη΄΄ αποτείχιση και όχι για ΄΄συντεταγμένη ΄΄ μή αποτείχιση Κολλάτε τις λέξεις όπου νάναι ;

    ReplyDelete