Tuesday, June 13, 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟ B΄


ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟ

=====

Ἀρχίζετε τὸ «σφυροκόπημά» μου μὲ παλαιότερη ἀνακοίνωση τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ( 29/1/2015 )γιὰ τὸ πρόσωπό Σας. Πρόκειται γιὰ συμμετοχή Σας σὲ παπικὴ ἐκδήλωση παρουσίασης τοῦ βιβλίου «Γιά μιά Ἐκκλησία φτωχή τῶν φτωχῶν» τοῦ αἱρεσιάρχη καταληψία τοῦ σεβάσμιου Πατριαρχείου τῆς Δύσεως «πάπα» Φραγκίσκου, στὴν ὁποία ὑπήρξατε συμπαρουσιαστὴς στό Ἰνστιτοῦτο Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν ὄργανο τοῦ ἐν Ἀθήναις Παπικοῦ Τάγματος τῶν Ἰησουϊτῶν μαζί μέ τόν Ἰησουΐτη κ. Θεόδωρο Κοντίδη καί τόν συγγραφέα κ. Σταῦρο Ζουμπουλάκη πού ζητεῖ, ἄμοιρος νομικῆς γνώσεως, τήν ἀποποινικοποίηση τῆς κακόβουλης βλασφημίας τῶν θείων καὶ συστήσατε τὸ βιβλίο στοὺς ὀρθοδόξους γιὰ ἀνάγνωση. 

Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Γραφείου ἔγινε ὅταν «πῆραν φωτιὰ» τὰ ΜΜΕ καὶ πιστοί της μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας ζητοῦσαν πληροφορίες γιὰ νὰ διαβάσουν ἢ ὄχι τὸ βιβλίο τοῦ αἱρεσιάρχη. Τό Γραφεῖο μας θεώρησε χρέος του νὰ τὸ κάνει, νὰ διαφωτίσει τοὺς πιστούς τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας. 

Γράφετε στὴν ἐπιστολή σας ὅτι δεχτήκατε «ἕναν ὀχετὸ ὕβρεων καὶ κατηγοριῶν». Ρωτᾶμε: εἶστε σίγουρος ὅτι δεχτήκατε ὕβρεις καὶ κατηγορίες; Μπορεῖτε νά τίς προσδιορίσετε; Τό γεγονός αὐταποδείκτως συνέβη καί ἑπομένως δέν Σᾶς συκοφάντησε κανείς, διαδίδων ἀναληθῆ γεγονότα. Προϊστάμενος τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἶμαι ἐγὼ καὶ τόσο ἡ ἀνάθεση τῶν κειμένων, ὅσο καὶ ἡ ἔγκριση ἀνήκει σὲ μένα. Τὸ προσωπικό τοῦ Γραφείου εἶναι στελεχωμένο ἀπὸ καταξιωμένους ἐπιστήμονες, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, τοὺς ὁποίους πέρα ἀπὸ τὴν ἄρτια θεολογική, φιλολογική, νομικὴ καὶ ἱστορικὴ κατάρτιση, τοὺς διακρίνει πνεῦμα εὐγένειας, δεοντολογίας  καὶ ἀκρίβειας. Κανένας ὡς τώρα δὲν τοὺς καταλόγισε παραβατικὴ συμπεριφορά. Διαβάστε καλλίτερα καὶ μὲ μεγαλύτερη προσοχὴ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Γραφείου μας καὶ θὰ καταλάβετε τὸ λάθος Σας. Ἀναφέρατε ὡς ὀφείλατε ὡς Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης στήν παρουσίαση ὅτι ὁ συγγραφεύς εἶναι ἐμμονικά αἱρεσιάρχης καί ἡ θρησκευτική του κοινωνία εἶναι ἁπλῶς μία παρασυναγωγή; Ἑπομένως γιατί διαμαρτύρεσθε;

Σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς ἐπιστολῆς Σας γράφετε τὰ ἑξῆς ἀπίστευτα καὶ ἀπαξιωτικά γιὰ τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, (μὲ σχετικὴ ἀσυνταξία): «… γνωρίζω πολὺ καλὰ ὅτι τὸ γραφεῖο αἱρέσεων (σ.σ. τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας), ποὺ μοναδικὸ σκοπὸ ἔχει νὰ διαφωτίζει τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς αἱρέσεις, ἀλλὰ κρίνει καὶ κατακρίνει τοὺς πάντες … ὅλοι αὐτοὶ θὰ τρίβουν τὰ χέρια τους καὶ θὰ ἀκονίζουν τὰ ξίφη τους γιὰ νὰ πολεμήσουν τὸν «αἱρετικὸ» καὶ «φιλοοικουμενιστὴ» Ἀργολίδος». 

Ἂν αὐτὴ τὴν εἰκόνα ἔχετε γιὰ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας καὶ τοὺς συνεργάτες μου, λυποῦμαι βαθύτατα! Δὲ νομίζετε ὅτι αὐτά εἶναι ἀναπόδεικτες ὕβρεις καί κατηγορίες ἀπό μέρους Σας ἀφοῦ δέν καταθέτετε πραγματικά συγκεκριμένα περιστατικά πού νά τίς ἀποδεικνύουν;

(Συνεχίζεται)

No comments:

Post a Comment