Wednesday, April 4, 2018

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ! ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ! ΟΧΙ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΜΕΝΗ!ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ! ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ! ΟΧΙ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΜΕΝΗ!

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Διαβάσαμε, στην (“Παρέμβαση Εκκλησιαστική”) ΠΗΓΗ, το ακόλουθο άρθρο του Σεβ. Ναυπάκτου Ἱεροθέου:

“Στήν πρόσφατη Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ὀκτώβριος 2016), πού συζητήσαμε τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα, πολλοί Ἱεράρχες ἐπέμεναν νά ἀποδεχθῶ τήν πρόταση νά συγκαταλέγομαι στήν Ἐπιτροπή πού θά κάνη διάλογο μέ τό Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς γιά τό νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν πού ἔχει εἰσαχθῆ στά Σχολεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας καί γιά τά βιβλία τά ὁποῖα θά συγγραφοῦν.

Μέ πολλή λύπη ἀρνήθηκα νά συμμετάσχω σέ αὐτήν τήν Ἐπιτροπή, ὄχι ἀπό κάποια ἀντίδραση, ἀλλά γιατί διαπίστωσα ὅτι δέν ὑπάρχει σαφής εἰκόνα πάνω στό θέμα αὐτό, καί ἕνας διάλογος πού θά γίνη σέ ἄλλη βάση θά εἶναι ἀτελέσφορος.

Ἔχω μελετήσει ἐπισταμένως πάρα πολλά κείμενα, ἤτοι τόν ὀγκώδη φάκελλο ἀπό τίς Συνεδριάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν τελευταίων ἐτῶν, τά ὑπάρχοντα βιβλία καί τό νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν, ἀλλά καί κείμενα πού προῆλθαν ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, τούς ἐμπειρογνώμονες τοῦ Ὑπουργείου, τήν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων καί τήν Ἕνωση Θεολόγων Καιρός, διατριβές, γνωμοδοτήσεις νομικῶν καί πανεπιστημιακῶν, ἀποφάσεις τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν κλπ..

Παρατήρησα ὅτι ἡ Πολιτεία εἶχε ἕνα συγκεκριμένο στόχο, τόν ὁποῖον ἐφήρμοζε, τόν ὁποῖο παρακολουθοῦσε καί τελικά τόν ὑλοποίησε ἄσχετα ἀπό τίς ἀλλαγές στά Κυβερνητικά σχήματα καί στήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.  

Ἐπειδή, ὅμως, ἤμουν εἰσηγητής καί στήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο (Ἰαν. 2016) καί στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Μάρτιος 2016), ὅπου ἐλήφθη καθαρή ἀπόφαση,εἶχα τήν ἄποψη ὅτι δέν πρέπει νά γίνη νέος ἀτελέσφορος διάλογος καί γι’ αὐτό δέν ἀποδέχθηκα νά συμμετάσχω σέ ἕναν διάλογο, ὁ ὁποῖος δέν θά εὐδοκιμήση ὅσον ἀφορᾶ τίς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας.”

Σεβασμιώτατε Ναυπάκτου! Σας παρακαλούμε θερμά να λέτε όλη -και όχι αποσπασματικά και επιλεκτικά- την αλήθεια.

Το μάθημα των Θρησκευτικών θα απο-ορθοδοξοποιηθεί, όχι απλά επειδή οι άθεοι κρατούντες έχουν σαφή συνεπή πολιτική σύμφωνη με την ιδεολογία τους. Ούτε επειδή το χώρο της Θεολογίας κοπρίζουν -με όλη τη σημασία του όρου- οι Αγουριδικοί, οι Νεορθόδοξοι, οι Οικουμενιστές και οι Νεονικολαίτες, αλλά επειδή ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος καθοδηγεί, από τα παρασκήνια, και τους άθεους και τους ΚΑΙΡΟΣκόπους στο άνοσιο έργο τους. 

Όσο αδίστακτοι και αν είναι οι άθεοι που μας κυβερνούν, όσο και αν είναι κακόδοξο το φρόνημα της ολιγομελούς φασιστικής κλίκας των ΚΑΙΡΟΣκόπων, δεν θα μπορούσαν ΠΟΤΕ να πετύχουν το παραμικρό αν ο Αρχιεπίσκοπος δεν τους κάλυπτε και δεν τους προωθούσε -με κάθε μέσο- για να ολοκληρώσουν το έγκλημα σε βάρος των παιδιών μας.

Γι’ αυτό σας παρακαλούμε θερμά να έλθετε σε συνεννόηση με άλλους ορθοφρονούντες ιεράρχες -και ευτυχώς υπάρχουν πολλοί- για να 
1.) Καταγγείλετε, εν Συνόδω αλλά και δημόσια, τον αθεόφοβο Αρχιεπίσκοπο, και
2.) Για να οργανώσετε στην Ιεραρχία ισχυρή αντίσταση στα καταχθόνια σχέδια του Λιάπη.

ΥΓ. Ολοκλήρωσα το παρόν άρθρο, Σεβασμιώτατε, όταν διάβασα την απάντησή σας στην πρόσκληση του κ. Ρεράκη για να παραστείτε στο Συλλαλητήριο για τα Θρησκευτικά. Θα επανέλθω -συν Θεώ- σύντομα για να σχολιάσω την επιστολή σας.

No comments:

Post a Comment