Sunday, April 29, 2018

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΥΒΡΕΙΣ ΤΟΥ κ. Θ. ΓΙΑΓΚΟΥ ΟΙ ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΕΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ ΤΟΥ κ. Γ. ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ


ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΥΒΡΕΙΣ ΤΟΥ κ. Θ. ΓΙΑΓΚΟΥ ΟΙ ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΕΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ ΤΟΥ κ. Γ. ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Απαράδεκτος πραγματικά ο τρόπος που αντέδρασαν οι Οικουμενιστές Καθηγητές, επειδή νεαροί μοίραζαν φυλλάδιο της “Σύναξης Κληρικών και μοναχών”, για το συνέδριο της αισχύνης, που διοργάνωσε η Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης για τον Μεγάλο Αποστάτη της πίστης μας Αθηναγόρα.

Αναφέρει το ιστολόγιο “Κατάνυξις”:

“Ο κ. Λαρεντζάκης προχώρησε ανερυθρίαστα στην απαξίωση των αγίων Παϊσίου και Ιουστίνου Πόποβιτς, ζητώντας κάποιους μεγάλους αγίους για την υπόθεση:
Ποιος Πόποβιτς;;; Αυτός είναι μικρός, νέος. Πες μου καναν μεγάλο Άγιο Πατέρα που να μίλησε κατά του Οικουμενισμού.”

Ποιος θα το πίστευε; Φτάσαμε στο σημείο να ακούμε Καθηγητές των Θεολογικών Σχολών να απαξιώνουν με αυτή την προπέτεια και με αυτό το βλάσφημο και αθεολόγητο φρόνημα τους Αγίους της Εκκλησίας!

Ο κ. Λαρεντζάκης μιλά τόσο απαξιωτικά για ένα σύγχρονο φωτισμένο Άγιο -τον Άγιο Παίσιο- που αποτελεί σταθμό στα αγιολογικά χρονικά της Εκκλησίας και σελαγίζει μεσούρανα στο στερέωμα της οικουμενικής Ορθοδοξίας.

Και ως να μη του έφτανε η απαξίωση του Αγίου Παίσιου μιλά απαξιωτικά και για τον μεγαλύτερο δογματολόγο της Ορθοδοξίας των τελευταίων αιώνων, τον Όσιο Ιουστίνο Πόποβιτς.

Για τον κ. Καθηγητή, λοιπόν, οι Όσιοι Ιουστίνος και Παίσιος είναι “μικροί” και δεν τους υπολογίζει. 

Κ. Καθηγητά! Αν μελετούσατε την Παλαιά Διαθήκη δεν θα τολμούσατε να ρωτήσετε ποιοι είναι οι μεγάλοι αντιοικουμενιστές Άγιοι της Εκκλησίας.

Τι σημαίνει Οικουμενισμός; Τι άλλο εκτός από συγκρητισμός;

Ο Θεόπτης Μωυσής δεν πολέμησε τον συγκρητισμό; Τότε γιατί έσπασε τις πλάκες της Διαθήκης όταν είδε τους Ισραηλίτες να λατρεύουν τον χρυσούν μόσχον;

Πώς συμπεριφέρθηκε ο Ιησούς του Ναυή στους συγκρητιστές όταν έφτασε στη γη της Επαγγελίας;

Δεν σας λέγει τίποτα ο κορυφαίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης Ηλίας, που ήταν παρών κατά τη Μεταμόρφωση του Κυρίου και ο οποίος όχι μόνον ήταν εναντίον του συγκρητισμού, αλλά και κατέσφαξε τους ιερείς της αισχύνης;

Ούτε οι τρεις παίδες εν καμίνω, σας πείθουν που αρνήθηκαν να προσκυνήσουν την εικόνα την χρυσή του Ναβουχοδονόσορος;

Ούτε το σύνολον των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, που έλεγχαν τον περιούσιο λαό του Θεού, επειδή δεχόταν συγκρητιστικές επιδράσεις, δεν σας φρονηματίζει; 

Τι λέγει ο Ευαγελλιστής της αγάπης Ιωάννης και ο Απόστολος Παύλος για το συγκρητισμό;

Οι μάρτυρες των πρώτων αιώνων δεν υφίσταντο μαρτύρια -ακόμη και θάνατο κατά εκατομμύρια- απλά και μόνον επειδή ηρνούντο να θυσιάσουν στο βωμό των ειδωλολατρικών “θεών”;

Γνωρίζετε, έστω και ένα Πατέρα και Διδάσκαλο της Εκκλησίας, που ανεχόταν τις αιρέσεις και δη τον συγκρητισμό;

Ποιους να πρωτοαναφέρουμε; Τους τρεις Ιεράρχες; Τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο; Τον Άγιο Επιφάνιο Κύπρου; Τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή; Τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά; Τον Μέγα Φώτιο; Τον Άγιο Μάρκο Εφέσου τον Ευγενικό; 

Ο μεγάλος όγκος της Πατερικής Γραμματείας της Β΄ χιλιετηρίδας είναι αντιπαπικός, και σεις κ. Καθηγητά, ρωτήσατε τους νεαρούς που ήθελαν να σας δώσουν διαφωτιστικό φυλλάδιο για το συνέδριο της ανομίας για τον Αθηναγόρα, να σας πουν όνομα Μεγάλου Πατέρα και Διδασκάλου της Εκκλησίας που πολεμά τον Παπισμό;

Αν υπάρχει μια κατεγνωσμένη αίρεση, από καταβολής ανθρώπου, αυτή είναι ο συγκρητισμός και εσείς, κ. Λαρεντζάκη, μιλάτε απαξιωτικά για τους σύγχρονους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας, Όσιο Παίσιο τον Αγιορείτη και Όσιο Ιουστίνο Πόποβιτς, επειδή είναι αντιοικουμενιστές;

No comments:

Post a Comment