Friday, April 20, 2018

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΣΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΚΟΔΟΞΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ


Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΣΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΚΟΔΟΞΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Προσυπογράφουμε, διά αμφοτέρων των χειρών, το ευστοχώτατο σχόλιο του ανώνυμου σχολιογράφου του ιστολογίου “Ομολογία”, που παραθέτουμε στη συνέχεια, αναφορικά με το συνέδριο που διοργανώνει η Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης για τον Μεγάλο Αποστάτη της πίστης μας Αθηναγόρα.

Θα μας επιτρέψει, όμως, ο συντάκτης του σχολίου να παρατηρήσουμε ότι ο ίδιος έπρεπε να κάνει επώνυμα τόσο σοβαρές καταγγελίες. Αλλά, αν υπάρχει αδήριτος λόγος, που τον εξαναγκάζει να δημοσιεύσει το σχόλιο του ως ανώνυμος, τουλάχιστον έπρεπε να κατονομάσει τον Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής, ο οποίος χαρακτήρισε “μ....ς” τη δογματική διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ξεπερασμένους τους Αγίους Πατέρες και τη διδασκαλία τους.

Οι ανώνυμες καταγγελίες για ανώνυμους, όσο σοβαρές και απολύτως στοιχειοθετημένες και αν είναι, στερούνται αξιοπιστίας.

Σκέφτομαι με τρόμο ότι τέτοια υποκείμενα, όπως αυτούς τους Καθηγητές της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, θα καταρτίζουν τις επόμενες γενεές των θεολόγων.

Ιδού το ανώνυμο σχόλιο του ιστολογίου “Ομολογία”, που μας έδωσε την αφορμή για τη σύνταξη του πιο πάνω σχολίου.

*****


ΦΟΒΕΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΣΧΟΛΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ “ΟΜΟΛΟΓΙΑ”
=====

Αν δεν ξεσηκωθεί στην κυριολεξία ο λαός του Θεού, να πάει μαζικά στο εν λόγω "πορνικό" Συνέδριο (διότι περί επιχειρήσεως εκπορνεύσεως της ορθοδοξίας πρόκειται, αφού έτσι ονομάζουν οι Πατέρες την κοινωνία με τις αιρέσεις και την αποδοχή των δογμάτων της ασεβείας) και να βροντοφωνάξει έξω οι προδότες, επίορκοι και παναιρετικοί οικουμενιστές από την Ορθοδοξία, τότε αέρα δέρομεν!

Πόσο αφελές και παράδοξο είναι να συγκεντρώνονται οι χριστιανοί αγανακτισμένοι δικαιολογημένα και να διαμαρτύρονται για ασεβή και χυδαία έργα βλασφημίας κατά της Πίστεως και του Αρχηγού Αυτής Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και αυτοί οι ίδιοι να ανέχονται επισκόπους και θεολόγους να βλασφημούν και να διασύρουν την Ορθοδοξία τιμώντας έναν Μασώνο, άθεο και μετά θάνατο τυμπανιαίο προδότη πατριάρχη, όπως τον αποστάτη Αθηναγόρα, και επαινώντας το αποδεδειγμένα μασωνοκίνητο Παγκόσμιο Συμβούλιο των λεγομένων "Εκκλησιών", τω όντι δε βλασφήμων αιρέσεων;! Η ευθύνη όλων είναι μεγάλη! 

Στη Θεολογική Σχολή Αθηνών σημαίνον στέλεχος των θεολόγων του "Καιρού", συνεργάτης του αθέου Υπουργείου Παιδείας καί καθηγητής της Παιδαγωγικής στο τμήμα Θεολογίας επέπληξε προσφάτως μεταπτυχιακό φοιτητή διαμαρτυρηθέντα για αντιπατερικές διδασκαλίες αυτού, χαρακτήρισε ξεπερασμένους τους Αγίους Πατέρες και τη διδασκαλία των και τόλμησε να αποκαλέσει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας του Χριστού "μ......ς"!!! Υπάρχουν μάρτυρες, τό γνωρίζει το διδακτικό προσωπικό της Σχολής! Ωρα υμάς ήδη εξ ύπνου εγερθήναι! Και να μη απαντήσωμε ότι "ἐχει ο Θεός και δεν θα αφήσει την Εκκλησία Του" διότι ο μεν Θεός έχει, αλλά όχι για εμάς και όσους τον ἐχουμε εγκαταλείψει και δεν έχουμε πλέον το χάρισμα της Ομολογίας Του!

1 comment:

  1. ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Η΄ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

    ReplyDelete