Monday, June 6, 2016

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ


ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ

Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού
=====

Δημοσιεύθηκε το κείμενο της, κατά πλειονοψηφίαν, αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της κατά Κύπρον Εκκλησίας σχετικά με την Πανορθόδοξη Σύνοδο, που θα συνέλθει, εκτός απροόπτου, στο Κολυμβάριο Χανίων στις 16 τρέχοντος και εξής. 

Στο εν λόγω κείμενο σημειώνεται ενδεικτικά: Η Εκκλησία της Κύπρου «έχουσα συνείδησιν… ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η μία, άγία, καθολική και αποστολική Εκκλησία, η οποία αδιασπάστως διατήρησε ανά τους αιώνας την ενότητα της «άπαξ παραδοθείσης τοις αγίοις πιστεως» θεωρεί ότι η συμμετοχή και η συμβολή στην ανάπτυξη των σχέσεων της Ορθοδοξου Εκκλησίας μετά των Ετεροδόξων Εκκλησιών και Ομολογιών είναι απαραίτητη και αναγκαία με σκοπό την προώθηση της ενότητας των Χριστιανών, σ΄ ένα Σώμα,της μιάς και αδιαιρέτου Εκκλησίας». 

Σαν απλό μέλος της κατά Κύπρον Εκκλησίας του Χριστού δικαιούμαι, με όλο το σέβας, να έχω τις απορίες μου. Μακαριώτατε, Άγιοι Συνοδικοί. Στο πιο πάνω κείμενο εντοπίζονται τρεις (3) συνολικά απόψεις περί του όρου Εκκλησία

α.) η κλασσική περί Εκκλησίας ομολογία που υπάρχει στο Σύμβολο Νικαίας- Κων/πόλεως. Ευ και καλώς, λοιπόν, ομολογείτε ότι η Ορθοδοξία αποτελεί την μίαν, αγίαν καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν

β.) Εισάγετε  στο κείμενό σας τον νεοφανή όρο «Ετερόδοξες Εκκλησίες και ομολογίες» (τα εισαγωγικά δικά μου). Ο όρος είναι, εν πρώτοις, καινοφανής. Δείξετέ μας σε ποιο συνοδικό κείμενο και σε ποιο κείμενο των αγίων Πατέρων τον συναντάτε, ώστε να πεισθούμε ότι βαδίζετε «επόμενοι τοις αγίοις Πατράσι» έργω και λόγω. Κατά δεύτερον και κύριον λόγον σ’ ένα αυστηρά δογματικό κείμενο (διότι περί αυτού πρόκειται) ΔΕΝ είναι δυνατόν να εμφιλοχωρήσουν αμφισημίες. Το ήξεις-αφήξεις, ως γνωρίζετε, παραπέμπει σε πυθιακούς χρησμούς. Τα συνοδικά, και, πολλώ μάλλον, τα κείμενα μιας Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ΔΕΝ έχουν τέτοια πολυτέλεια. 

Η Εκκλησία είναι ΜΙΑ διακηρύττετε ανωτέρω. Πώς από τη μια είναι ετερόδοξοι (δηλαδή πιστεύουν ΑΛΛΑ και αλλότρια της πίστεως της Εκκλησίας) κι από την άλλη είναι Εκκλησία οι Παπικοί, η πανσπερμία των Προτεσταντών κι οι καταδεδικασμένοι από την Δ΄ Οικουμενικήν Συνόδον Μονοφυσίτες, μου είναι παντελώς αδύνατον να το προσεγγίσω. 

γ.) Εισάγετε, αυτό λέει το υπογραφέν κείμενό σας, και τρίτην έννοια του όρου Εκκλησία. Γράφετε αυτολεξεί περί «της ενότητας των Χριστιανών σ’ ένα, Σώμα, της μιάς και αδιαιρέτου Εκκλησίας». Συνάγεται, λοιπόν, από το κείμενο ότι ψάχνουμε για την ενότητα «σ’ ένα Σώμα, αυτό της μιάς και αδιαιρέτου Εκκλησίας». Αυτό διαχέει πόρρωθεν την οσμήν της ετεροδιδασκαλίας περί «διαιρεμένης Εκκλησίας» και κράζει και βοά εισάγοντας  την  αγγλικανική «θεωρία των κλάδων». Ο β΄ και γ΄ ορισμός περί Εκκλησίας ανατρέπει άρδην, εκμηδενίζει και στην ουσία διαγράφει  τον πρώτο.  


Έγιναν τόσες επαρκείς αναλύσεις του διαβόητου άρθρου 6 από επισκόπους της Κύπρου, της Ελλάδος, της Βουλγαρίας, της Γεωργίας, της Ουκρανίας, από το Άγιον Όρος, από διακεκριμένους Καθηγητές. Ποιός θα περισώσει το κύρος της ημετέρας Εκκλησίας, όταν αυτή θα καταθέσει στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο τέτοιες προτάσεις;

No comments:

Post a Comment