Saturday, June 4, 2016

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ, ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ, ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ


ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
______

Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Κατά των Παπικών πλανών, Εκδ. «Υπακοή», Αθήνα 2016, σσ. 227.

Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού
=====

Οι μέρες που διερχόμαστε είναι εποχή κατά την οποία ο συγχρωτισμός και ο μόνιμος συναγελασμός μετα των κακοφρόνων Παπικών βρίσκεται στο απόγειό του. Τόσοι και τόσοι σπουδάζουν στην Εσπερία, σιτιζόμενοι στην τράπεζα της παπικής Ιεζάβελ κι επιστρέφοντας στην ημεδαπή θέλουν να μας «διαφωτίσουν» κάνοντας το μαύρο άσπρο. Όμως ο π. Ιωάννης τολμά όχι απλώς να αμφισβητήσει, αλλά και να τα βάλει με τον παπικό Γολιάθ. 

Ου μικρόν το εγχείρημα. Παρά ταύτα, εξοπλισμένος όχι μόνο με «πέντε λίθους λείους εκ του χειμάρρου» αλλ’ έχοντας ολόκληρη φαρέτρα πλήρη βελών κι ανά χείρας την μάχαιραν του Πνεύματος, βαδίζει σταθερώς πρόσω. Κτυπά κέντρον, κατά το σύνηθες αυτώ, και εισέρχεται με εφόδιο τη γνώριμη του μεθοδικότητα, στο βάθος των πραγμάτων. Ανατέμνει αδίστακτα το απόστημα ώστε να φανεί η εμφανής του δυσοσμία και η καταφανής και προφανής αλλοτρίωση που επέφερε στον ευαγγελικό λόγο  ο κακόφρων Παπισμός. Όποιος δεν είναι τυφλός τα ώτα, τον τε νουν τα όμματα αντιλαμβάνεται με την πρώτη ότι το εγκόσμιο, κακώνυμο και αυτόχρημα αντιχριστιανικό συστημα που ακούει στο όνομα Παπισμός ομοιάζει με τη διδασκαλία του Χριστού, όσο μοιάζει ο σκύλος που γαυγίζει στη γειτονιά μου με τον αστερισμό του Κυνός στον ουρανό. 

Χωρίς να «στρουθοκαμηλίζει» ο καλός στρατιώτης του Χριστού κονταροκτυπιέται με τις βασικές κακοδοξίες των Παπικών, δηλαδή το παπικό πρωτείο και αλάθητο, τα άζυμα, το καθαρτήριο, το Φιλιόκβε και τα «υπέρτακτα» έργα. Ξεσκεπάζει τις παπικές πλάνες με σύμμαχο τον πρώην Ιησουϊτη Παύλο Μπάλλιστερ-Κονβαλιέρ και ιδίως την άχαρη προσπάθειά τους να μας πείσουν ότι η «πέτρα» για την οποία μιλά ο Κύριος στο ευαγγέλιο είναι, όχι ο ίδιος ο Χριστός, αλλά ο Πέτρος και (φυσικώ τω λόγω) ο Πάπας!!! Με καταπελτώδες κείμενο του μακαριστού καθηγητου Κ. Μουρατίδη ανατρέπει πλείστες όσες αιτιάσεις των Παπικών υπέρ των αξιώσεων του Πάπα. 

Το πιο μέγαλο όπλο στα χέρια του καλού κληρικού είναι τα κείμενα του κεφαλαίου “Έργα και ημέραι του Παπισμού”. Σημειώνει ενδεικτικά στην πρώτη σελίδα: «Όταν απορρίπτης το Θεό στο ζητήμα της Πίστεως (δηλ. των δογμάτων), σε εγκαταλείπει η Χάρις Του και μπορείς πλέον να διαπράξης τα αίσχιστα». 


Πώς να μην ευχαριστήσουμε, για μια ακόμη φορά τον άξιο κληρικό, που επιμένει να μας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, όταν τόσοι και τόσοι αλληθωρίζουν όταν ακούουν πόσα εκατομμύρια ακολουθούν τον Παπισμό. «Κρείσσων εις ποιών το θέλημα του Κύριου ή μύριοι παράνομοι» είναι η απάντηση. Αυτές οι ρηχές συνειδήσεις ας κοιτάξουν καλύτερα τα έργα και τις ημέρες του Παπισμού. Για να πάψουν να ζούνε με ψέμματα. Ας αντικρύσουν με λίγη αγάπη κι όλες αυτές τις μυριάδες των θυμάτων του Παπισμού. Τουλάχιστον αυτών του 20ου αιώνος.

No comments:

Post a Comment