Wednesday, March 15, 2017

ΚΑΤΑΠΕΛΤΩΔΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΚΑΤΑΠΕΛΤΩΔΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Παράλληλα με τη δημοσίευση της Δήλωσης του π. Θεόδωρου Ζήση περί διακοπής του μνημοσύνου, που συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε σύντομα, αρχίζουμε από σήμερα τη δημοσίευση της καταπελτώδους απάντησης του σεβαστού μας Πρωτοπρεσβύτερου αναφορικά με τα διωκτικά έγγραφα της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Συνήθως σχολιάζουμε αναλυτικά τα εκτενή κείμενα που δημοσιεύουμε. Σ’ αυτή την περίπτωση, όμως, παρέλκει ο αναλυτικός σχολιασμός. Πρόκειται κυριολεκτικά για καταπέλτη που αναιρεί βήμα προς βήμα το έωλο κατηγορητήριο της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Όσο και αν ήταν αναμενόμενο είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι ο Σεβ. Θεσσαλονίκης παράνομα και αντικανονικά προσπαθεί να εξοντώσει τον π. Θεόδωρο Ζήση και τον π. Νικόλαο Μανώλη επειδή έβαλαν σε εφαρμογή τη δυνητική ευχέρεια που τους δίνουν οι Ιεροί Κανόνες να διακόψουν το μνημόσυνο του οικείου ιεράρχη όταν γυμνή τη κεφαλή κηρύσσει αίρεση.

Δεν ήθελε να έχει αντιδράσεις ο Σεβ. Θεσσαλονίκης; Ας μη γινόταν διαπρύσιος κήρυξ της οικουμενιστικής Συνόδου της Κρήτης και ας μη προσπαθούσε -και μάλιστα στη Συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος- να επικυρώσει χωρίς συζήτηση τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης.

Τώρα θερίζει τους καρπούς της θεολογικής απαιδευσίας και της αφροσύνης του. Και αν μόνον ο ίδιος υφίστατο τις συνέπειες θα λέγαμε απλά ότι "άξια ων έπραξε απολαμβάνει". Δυστυχώς, όμως, η όλη πολιτεία του δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση και σκανδαλισμό, όχι μόνον στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά και στην Ορθόδοξη Εκκλησία εν γένει.

Ιδού, λοιπόν, η απάντηση του π. Θεόδωρου Ζήση, που διαβάσαμε στο ιστολόγιο “Κατάνυξις”, και που αρχίζουμε από σήμερα να δημοσιεύουμε σε συνέχειες.

*****

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΩΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
=====

Πρωτοπρεσβύτερος
Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητὴς
Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
18ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Περαίας
570 19 Ν. Ἐπιβάται
ΤΗΛ.: 23920.24865 FAX: 23920.27402
Θεσσαλονίκη 14.03.2017


Παναγιώτατον
Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης
κ. Ἄνθιμον
Ἐνταῦθα


Θέμα: Ἀπάντηση στὰ διωκτικὰ δικαστικὰ ἔγγραφα τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης


Παναγιώτατε,

Μετὰ τὴν δι᾽ ἐπιστολῆς γνωστοποίηση ὅτι προέβην σὲ διακοπὴ τῆς μνημόνευσης τοῦ ὀνόματός σας ὡς ἐπισκόπου κατὰ τὴν τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας (5-3-2017), τὴν ὁποία ἐπιστολὴ ἐλάβατε μέσῳ γραφείου ταχυμεταφορῶν τὸ μεσημέρι τῆς ἑπομένης (6-3-2017), μοῦ ἀποστείλατε κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον δύο ἔγγραφα τὸ πρωΐ τῆς ἑπομένης ἡμέρας (9.30 π.μ. 7-3-2017). 

Μὲ τὸ ἕνα ἔγγραφό σας (ἀριθμ. πρωτ. 163, 6-3-2017) μοῦ ἀνακοινώσατε ὅτι ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς λήψεως τοῦ ἐγγράφου δὲν ἔχω τὴν πνευματικὴ καὶ κανονική σας ἄδεια νὰ ἱερουργῶ καὶ νὰ ὁμιλῶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, ὅπως ἐπίσης καὶ σὲ οἱονδήποτε ἄλλο ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Μὲ τὸ δεύτερο ἔγγραφο (ἀριθμ. πρωτ. 164, 6-3-2017), διογκωμένο μὲ ἄσχετα γραφικά, συνοδικὰ καὶ πατερικὰ χωρία, ὡς καὶ μὲ σχόλια Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων σὲ διάφορους ἱστοτόπους, μοῦ ἀνακοινώνετε ὅτι, μὲ βάση τοὺς Θείους καὶ Ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὶς διατάξεις τοῦ Νόμου 5383/1932 «Περὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καὶ τῆς πρὸ αὐτῶν διαδικασίας», ἀσκεῖτε κανονικὴ δίωξη ἐναντίον μου γιὰ κατονομαζόμενα πέντε κανονικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ παραπτώματα, ἤτοι: α) σχίσμα, β) ἀπείθεια καὶ καταφρόνηση τῆς προϊσταμένης ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, γ) σκανδαλισμὸ τῶν πιστῶν, δ) ἐξύβριση καὶ συκοφαντία καὶ ε) φατρία (σελ. 13 ἐγγράφου). Συμπερασματικὰ στὸ τέλος προσθέτετε καὶ ἄλλα ἐπιτίμια, ὅπως τὸ ἐπιτίμιο τῆς ἀκοινωνησίας καὶ τῆς ἀφαιρέσεως τοῦ ὀφφικίου τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου καὶ ἐντέλλεσθε «ὅπως ἀνυπερθέτως ἐντὸς πέντε (5) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τοῦ ἐγγράφου» ἀπαντήσω ἐγγράφως στὶς κατηγορίες ποὺ μοῦ ἀποδίδονται.

Ἐπ᾽ αὐτῶν σᾶς γνωρίζω τὰ κατωτέρω, τὰ ὁποῖα δὲν ἀποτελοῦν ἀποδοχὴ τῆς ἀντικανονικῆς δικαστικῆς δίωξης ποὺ ἀσκεῖτε, ἀλλὰ ἐνημέρωση ὑμῶν καὶ τῶν συνεργατῶν σας, ὡς καὶ τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαιτέρως αὐτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, γιὰ τὴν ἄδικη, ἀντικανονική, ἀντορθόδοξη, οἰκουμενιστική, ἄκριτη, βιαστική, σκόπιμη καὶ στοχευμένη δίωξή μου.

(Συνεχίζεται)

No comments:

Post a Comment