Monday, November 21, 2016

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ, ΑΡΧΙΜ ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗ, ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ


ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
__________

Αρχιμ. Δανιήλ Γούβαλη, Τα θαυμάσια της Δημιουργίας, Έκδοσις Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού, Σοχός 2016, σσ. 178.

Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού
=====   

Ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Δανιήλ Γουβαλης, σημείωνε στον πρόλογο της α΄εκδοσεως του παρόντος, το 1983: «Στην ενασχόληση με τα θαυμάσια της Δημιουργίας μας ενίσχυσε και το παράδειγμα του Μ. Βασιλείου, που και με ειδικό σύγγραμμα «την φύσιν των όντων ετράνωσεν». Και ο πνευματικός μου πατήρ είχε πει κάποτε ότι ο φυσικός κόσμος αποτελεί ένα μυστικό Ευαγγέλιο, που διαγγέλλει με το δικό του τρόπο σωτήριες αλήθειες».
                                                                              Δεν πρέπει επίσης να μας διαφεύγει ότι ο Ψαλμωδός τονίζει στον Προοιμιακό: «ανοίξαντος σου την χείρα τα σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος». Από την άλλη ο ίδιος ο Σωτήρας μιλά για την πρόνοια του Θεού για τα κρίνα λέγοντας: «καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνει. Ου κοπιά,ούδε νήθει. Λέγω δε υμίν ότι ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτων» (Ματθ. ς΄ 28). Δεν μας διαφεύγει ότι ο Απόστολος των εθνών τονίζει στους Ρωμαίους: «τα γαρ αόρατα αυτού από κτίσεωςς κόσμου τοις ποιήμασι νοούμενα καθοράται, η τε αΐδιος αυτού δύναμις και θειότης» (Ρωμ. α΄ 20). 

Ο π. Δανιήλ, όπως σημειώνει ο ίδιος, περιορίζεται στον κόσμο των ζώων και των φυτών, απ’ όπου αντλεί υλικό για να παρουσιάσει στον αναγνώστη τα θαυμάσια της Δημιουργίας. Το πιο κάτω παράδειγμα είναι ενδεικτικό της παρουσιάσης του κόσμου των φυτών: «το γνωστό σε όλους μας καρύδι αποτελεί ένα μικρό θαύμα αντοχής. Είναι σχεδιασμένο και φτιαγμένο έτσι, ώστε να σπάζη δύσκολα. Σ΄αυτό συμβάλλουν ο εξωτερικός δακτύλιος συμπιέσεως γύρω από τη μέση του, που του ζαρώνει την επιφάνεια και στο εσωτερικό  του οι δύο μεμβράνες εντάσεως σε ορθές γωνίες». 

Ο συγγραφέας με βλέμμα διεισδυτικό βλέπει, όχι μόνο τις καταπληκτικές ιδιότητες των ζώων και των φυτών, αλλά διαπιστώνει ότι οι άνθρωποι έσπευσαν να τις μιμηθούν στις σύγχρονες  εφευρέσεις. Οι σύγχρονοι εφευρέτες και ερευνητές μελέτησαν προσεκτικά τη φύση κι από εκεί άντλησαν για να δημιουργησουν αυτά που ονομάζουμε σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα. Γιομάτος έκπληξη και θαυμασμό μπροστά στα θαυμάσια της δημιουργίας παραθέτει πλείστα όσα γεγονότα, ανεξιχνίαστα ακόμη από την ανθρώπινη σοφία, που μας αφήνουν με το στόμα ανοικτό! Χωρίς δισταγμό μαζί μα τον π. Δανιήλ αναφωνούμε: «ως εμεγαλυνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας».

Χωρίς πολλές κουβέντες το βιβλίο του μακαριστού πατρός μας βοηθά, όχι μόνο να λέμε ότι η φύση γύρω μας είναι ένα θαύμα, αλλά μας παρέχει τα εφόδια και το κατάλληλο υλικό να το διαπιστώνουμε εν τοις πράγμασι, στα ζώα και τα φυτά που είναι τριγύρω μας. Κλεινω με μια διαπίστωση του Ιερού Χρυσοστόμου: «Δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό για να προσκυνήσουμε τον Δημιουργό. Αλλά οι ειδωλολάτρες θεοποίησαν το έργο του». Ποιο μήνυμα μας δίνει σήμερα ο ιερός Πατήρ; Ασφαλώς ότι η μελέτη των έργων του Θεού αν δεν μας οδηγήσει στην προσκύνηση και δοξολογία του υπάρχει το ενδεχόμενο να μας σπρώξει στη σύγχρονη ειδωλολατρεία, που απομονώνει τα δημιουργήματα από το Δημιουργό. Οι σημερινοί ειδωλολάτρες δεν μπορούν να καταλάβουν ότι «πας γαρ οίκος κατασκευάζεται υπό τινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός» (Εβρ. γ΄ 4). 

Μου διέφυγε ότι ο π. Ιωαννίκιος Κοτσώνης παραθέτει στην αρχή του βιβλίου, βιογραφία του μακαριστού π. Δανιήλ Γούβαλη. Καταληκτικό σχόλιο στο παρόν βιβλίο είναι ότι η παρούσα έκδοση της Μονής Σοχού και αξιόλογη είναι και επιβεβλημένη. Άξιος ο μισθός όλων των κοπιασάντων.

No comments:

Post a Comment