Tuesday, May 16, 2017

ΓΙΑΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΓΙΩΝ;


ΓΙΑΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΓΙΩΝ;

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Είναι απολύτως επιβεβλημένο να μας προβληματίσει σοβαρά μια πολύ επικίνδυνη στάση ορισμένων πατέρων και αδελφών μας οι οποίοι, ενώ έχουν παραδοσιακό φρόνημα, θεολογούν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη διδασκαλία των σύγχρονων Αγίων της Εκκλησίας που αντιμετώπισαν την αίρεση του Οικουμενισμού.

ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ;
_________

Στις μέρες μας η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει την ευλογία της παρουσίας πλειάδας επίσημα αναγνωρισμένων Αγίων αλλά και την παρουσία δεκάδων αγίων Γερόντων οι οποίοι ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΑ ήταν σφοδροί αντιοικουμενιστές. Όλες αυτές οι άγιες μορφές της Ορθοδοξίας -χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση- μας δίδαξαν με τη διδασκαλία τους και προπαντός με το παράδειγμά τους την αυθεντική ερμηνεία των κανόνων που αφορούν την αποτείχιση και δη του ΙΕ΄ κανόνα της ΑΒ΄ Συνόδου.

Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Η συντριπτική πλειοψηφία των Αγίων της Εκκλησίας, αλλά και των συγχρόνων αγίων μορφών των τελευταίων δεκαετιών, που έζησαν την περίοδο που ξέσπασε η λαίλαπα του Οικουμενισμού, ουδέποτε διέκοψε το μνημόσυνο των αιρετιζόντων οικουμενιστών επισκόπων.

Αλλά και η μικρή μειοψηφία μεταξύ τους που προχώρησε σε αποτείχιση το έκανε συντεταγμένα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. ΟΛΟΙ, μάλιστα, ανεξαίρετα οι αποτειχισθέντες Άγιοι και άγιες μορφές κοιμήθηκαν εν Κυρίω μνημονεύοντες τους αιρετίζοντες οικουμενιστές επισκόπους (Όσιος Παίσιος, Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς, Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος (Καντιώτης), Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, Μητροπολίτης Παραμυθίας Παύλος κτλ.).

Ερωτούμε, λοιπόν, τους πατέρες και αδελφούς μας που πλανεμένα θεωρούν υποχρεωτικό και όχι δυνητικό τον ΙΕ΄ Κάνονα της ΑΒ΄ Συνόδου.

Οι Άγιοι (Ιουστίνος Πόποβιτς, Παίσιος Αγιορείτης, Φιλούμενος ο Νεομάρτυρας, Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης) και οι σύγχρονες άγιες μορφές (π. Φιλόθεος Ζερβάκος, π. Ιάκωβος Τσαλίκης, π. Αμφιλόχιος της Πάτμου, π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, π. Εφραίμ Κατουνακιώτης, π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος κτλ.), που ήταν ΟΛΟΙ ανεξαίρετα σφοδροί αντιοικουμενιστές, για ποιο λόγο δεν προχώρησαν ΠΟΤΕ σε αποτείχιση και ελάχιστοι μόνον από αυτούς αποτειχίστηκαν για μικρό χρονικό διάστημα και ΟΛΟΙ κοιμήθηκαν εν Κυρίω μνημονεύοντες αιρετίζοντες επισκόπους;

Προφανώς επειδή θεωρούσαν τον ΙΕ΄ Κανόνα δυνητικό και όχι -όπως ορισμένοι πλανεμένα νομίζουν- υποχρεωτικό.

 ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΟΠΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ;
________

Ορισμένοι άλλοι πατέρες και αδελφοί μας (επί παραδείγματι οι εν Μολδαβία αποτειχισθέντες) ισχυρίζονται ότι η ακρίβεια απαιτεί την αποτείχιση για τους προχωρημένους, αλλά μπορεί να γίνει ανεκτή σαν οικονομία η συνέχιση της μνημόνευσης του αιρετίζοντος επισκόπου για τους μη προχωρημένους πνευματικά. 

Ορισμένοι άλλοι αποτειχισθέντες, μάλιστα, προχωρούν πάρα πέρα και ισχυρίζονται ότι όσοι δεν αποτειχίζονται δεν έχουν την πνευματική ωριμότητα αλλά και το ομολογιακό σθένος να αποτειχιστούν. Γι’ αυτό κατ’ οικονομία ας ανεχτούμε να συνεχίσουν να μνημονεύουν τους αιρετίζοντες επισκόπους μέχρις ότου ωριμάσουν πνευματικά.

Για να δούμε αυτός ο ισχυρισμός ποια μαρτυρία έχει στη ζωή και στη διδασκαλία των σύγχρονων Αγίων που έζησαν την εποχή που άκμασε ο Οικουμενισμός.

Δηλαδή ο Όσιος Πορφύριος, που ουδέποτε αποτειχίστηκε, δεν έφτασε στην πνευματική ωριμότητα και δεν είχε το ομολογιακό σθένος όσων αποτειχίστηκαν;!!!

Ξέρετε πόσο αντιοικουμενιστής ήταν ο Όσιος Φιλούμενος ο Νεομάρτυρας; Αμφιβάλλω αν υπήρξε πιο αντικοικουμενιστής Άγιος στην ιστορία της Εκκλησίας. (Κάποτε πρέπει να γράψω τι μου ειπε ο Άγιος αυτός για τον Οικουμενισμό και τους νεωτερισμούς). 

Αυτός ο αληθινός Μάρτυρας και αληθινός Ομολογητής της Εκκλησίας υπολείπεται σε ομολογιακό σθένος από όσους αποτειχίστηκαν;!!! Καλά αδελφοί μου! Δεν ερυθριάτε για το μέγεθος της βλασφημίας;

Ειλικρινά πιστεύετε ότι ο μέγας αντιοικουμενιστής π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, ο κορυφαίος αντιοικουμενιστής π. Φιλόθεος Ζερβάκος, ο ακαταμάχητος πολέμιος του Παπισμού π. Αμφιλόχιος της Πάτμου, ο Ομολογητής Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης, ο π. Εφραίμ Κατουνακιώτης, που θεωρούσε τον Οικουμενισμό καρπό πνεύματος ακαθάρτου, ότι δεν είχαν το ομολογιακό σθένος και την πνευματική ωριμότητα να προχωρήσουν στην αποτείχιση και γι’ αυτό δεν αποτειχίστηκαν ή αν αποτειχίστηκαν για περιορισμένο χρονικό διάστημα κοιμήθηκαν εν Κυρίω μνημονεύοντες αιρετίζοντες επισκόπους;

Είσαστε βέβαιοι, αδελφοί μου, ότι πιστεύετε αυτές τις βλασφημίες; Πιστεύετε πραγματικά ότι εσείς έχετε μεγαλύτερη πνευματική ωριμότητα και πιο ακμαίο εκκλησιαστικό φρόνημα και μεγαλύτερο ομολογιακό σθένος από όλους ανεξαίρετα τους σύγχρονους αντιοικουμενιστές Αγίους και όλες ανεξαίρετα τις σύγχρονες Άγιες μορφές;

Λυπάμαι να παρατηρήσω ότι, αν όντως αυτό φρονείτε, "ευχών χρεία" επειδή καβαλλικεύσατε καλάμι εωσφορικής οίησης από το οποίο φυσικά κανένα καλό δεν πρόκειται να προκύψει.

Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ
__________

Είπαμε πολλές φορές -το επαναλαμβάνουμε και τώρα εμφατικά- ότι, όσοι θέλουν να διακόψουν το μνημόσυνο του οικείου ιεράρχη που κηρύσσει γυμνή τη κεφαλή κατεγνωσμένη αίρεση, έχουν τη διακριτική ευχέρεια από τους Ιερούς Κανόνες να το πράξουν, έστω και αν πολλοί απο μας θεωρομε ότι η διακοπή του μνημοσύνου των αιρετιζόντων επισκόπων που κηρύσσουν γυμνή τη κεφαλή κατεγνωσμένη αίρεση δεν είναι η πιο συμφέρουσα ποιμαντικά λύση.

Αν, όμως, ορισμένοι πατέρες και αδελφοί μας, φρονούν ότι αυτή είναι ποιμαντικά η ενδεδειγμένη πορεία, επειδή νιώθουν την ανάγκη να προβούν σε έντονη διαμαρτυρία για τα καθημερινά οικουμενιστικά αίσχη και για τις συνεχείς συναλλαγές σε θέματα πίστεως που κάνουν οι Οικουμενιστές, έχουν κάθε κανονικό δικαίωμα να το κάνουν. 

Εμείς με τη σειρά μας οφείλουμε να τους υποστηρίξουμε, αφού προπαντός αντιμετωπίζουν τη διωκτική μανία των Οικουμενιστών. Δεν θα τους προσφέρει κάποια χρησιμότητα η συνηγορία μας -ασφαλώς- αλλά είναι θέμα ανθρωπιάς, συνείδησης, συναγωνιστικού πνεύματος και φιλότιμου να τους υποστηρίξουμε αφού αναγνωρίζουμε ότι όντως έχουν τη διακριτική ευχέρεια από τους Ιερούς Κανόνες να διακόψουν το μνημόσυνο των αιρετιζόντων επισκόπων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ
__________

Αλλά 
1.) Μη μας λέτε, σας παρακαλώ, ότι είναι υποχρεωτική και όχι δυνητική η διακοπή του μνημοσύνου του αιρετίζοντος επισκόπου, 

2.) Μη μας λέτε ότι έχετε δικαίωμα να διακόψετε το μνημόσυνο ιεραρχών οι οποίοι ουδέποτε είπαν ή έγραψαν ή κήρυξαν αίρεση, 

3.) Μη μας λέτε ότι πρέπει να διακόψουμε το μνημόσυνο του επισκόπου μας επειδή διαφορετικά θα μολυνθούμε από την αίρεση!!!, 

4.) Μη μας λέτε ότι εσείς που προχωρήσατε σε διακοπή του μνημοσύνου είστε περισσότερο πνευματικά ώριμοι από τους Αγίους που δεν διέκοψαν το μνημόσυνο των οικουμενιστών!!!, 


5.) Μη μας λέτε ότι έχετε πιο ακμαίο εκκλησιαστικό φρόνημα και μεγαλύτερο
ομολογιακό σθένος από όλους τους σύγχρονους Αγίους της Εκκλησίας και όλες τις άγιες μορφές της Ορθοδοξίας που ήταν ΟΛΟΙ ανεξαίρετα σφοδροί αντιοικουμενιστές, αλλά όμως ουδέποτε αποτειχίστηκαν ή αποτειχίστηκαν για περιορισμένο χρονικό διάστημα και κοιμήθηκαν εν Κυρίω μνημονεύοντες οικουμενιστές επισκόπους.

6.) Μη μας λέτε ότι τα μυστήρια των κληρικών που δεν αποτειχίστηκαν είναι άκυρα.!!! (Άκου βλασφημία!)

7.) Μη μας λέτε ότι πρέπει να διακόψουμε το μνημόσυνο, όχι μόνον των αιρετιζόντων επισκόπων, αλλά και όλων των επισκόπων οι οποίοι δεν προχώρησαν σε αποτείχιση. Να πάρει η ευχή! Δεν μπορεί να μη κατανοείτε ότι η διακοπή κοινωνίας με όλη την Εκκλησία δεν είναι αποτείχιση. Είναι σχίσμα, και το σχίσμα είναι τόσο φοβερό όσο και η αίρεση.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
________

Συνοψίζουμε: Δεν είμαστε Προτεστάντες. Είμαστε -χάριτι Θεού- χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί δέχονται τη διδασκαλία και την πράξη των Αγίων της Εκκλησίας ως αυθεντική ερμηνεία του Ευαγγελίου, των Πατέρων και των Κανόνων.

Με αυτά τα δεδομένα δεν μας τα λένε καθόλου καλά όσοι θεωρούν ότι ξέρουν καλύτερα τα θέματα της πίστεως από τον Όσιο Ιουστίνο Πόποβιτς. Ούτε εμπιστευόμαστε αυτούς που νομίζουν ότι κατανοούν καλύτερα το κανονικό δίκαιο από τον Γέροντα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο. Δεν μας πείθουν, επίσης, όσοι θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερο ομολογιακό σθένος και αγωνιστικό φρόνημα από τον Φλωρίνης Αυγουστίνο και τον Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιο.

Δεν λέγαμε όλοι πάντοτε πόσο σημαντική είναι για τον αγώνα μας η θεολογία του Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς; Δεν τον θεωρούσαμε όλοι γενάρχη του αγώνα εναντίον του Οικουμενισμού; Τι άλλο διδάσκει ο Όσιος Ιουστίνος εκτός από το ότι οι Άγιοι είναι το ζωντανό Ευαγγέλιο σε κάθε εποχή επειδή ενσαρκώνουν με τη ζωή και τη διδασκαλία τους το Ευαγγέλιο; 

Τώρα τα ξεχάσαμε όλα αυτά; Και αφήσαμε το τι εμείς νομίζουμε, το τι εμείς θεωρούμε σωστό και το τι εμείς κατανοούμε για την αλήθεια της Εκκλησίας και το νόημα των Ιερών Κανόνων!!! Και σε τι διαφέρει η στάση αυτή από τη στάση των λεγομένων μαρτύρων του Ιεχωβά και των κάθε λογής Προτεσταντών που νομίζουν ότι κατανοούν το θέλημα του Θεού επειδή διαβάζουν τη "Βίβλο" -όπως την αποκαλούν- και την ερμηνεύουν κατά το δοκούν; 

Αντί τιμητές επιλέγουμε εντελώς συνειδητά να είμαστε πιστοί μαθητές και πρόθυμοι ακροατές των Αγίων και δη των σύγχρονων Αγίων επειδή με τη ζωή και το έργο τους αντιμετώπισαν την παναίρεση του Οικουμενισμού. Αυτή τη στάση ελπίζουμε να υιοθετήσουν όσοι πατέρες και αδελφοί μας προχώρησαν ή σκέφτονται να προχωρήσουν σε αποτείχιση. 

Εξυπακούεται ότι τα πιο πάνω δεν τα γράψαμε για όλους τους αποτειχισθέντες, αλλά ΜΟΝΟΝ (επαναλαμβάνουμε ΜΟΝΟΝ) για όσους από αυτούς υιοθετούν κακόδοξη ερμηνευτική των Κανόνων αναφορικά με τη διακοπή του μνημοσύνου αιρετιζόντων επισκόπων.

6 comments:

 1. Kύριε Τελεβάντο, απλώς να επισημάνουμε ότι ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος δεν μνημόνευε επίσκοπο για ένα θέμα υποδεέστερο της αιρέσεως, για ένα θέμα εκκλησιολογικό δηλαδή την αντικανονικότητα των επισκόπων , που ήρθαν και έφυγαν από την εκκλησία της Λάρισας με τελικό τον νύν μητροπολίτη Ιγνάτιο ,τον οποίον μνημόνευσε ολίγον πρό της κοιμήσεώς του , για να μην αφήσει το μοναστήρι σε μία τέτοια εκκρεμότητα που δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί , όταν θα εξέλιπε ο ίδιος Βέβαια αυτή η διαμαρτυρία είχε πάρει μία μορφή γενικά για όλα τά θέματα και μακάρι να είχε μείνει έτσι η διαμαρτυρία στον άγιο Αχίλλειο ,αλλά δυστυχώς καταπνίγηκε και σε αυτό είχαν να κάνουν και τά μηνύματα τά ερχόμενα από το άγιο Όρος και αλλαχόθεν τά γνωστά περί ΄΄προσευχής ΄΄ και ΄΄ υπακοής στους επισκόπους ΄΄ κ.τ.λ. Ηταν πολύ καλό που οι αγιορείτες πατέρες έκαναν ό,τι έκαναν σχετικά με΄ την αποτείχιση, γιατί ακόμα θα μας απέκρυπταν την ύπαρξη των εξεγειρομένων συνειδησιακά πατέρων του αγίου Όρους και ακόμα θα μας πούλαγαν το παραμύθι ,ενώ τώρα αποκαλύφθηκαν όλα τά κρύφια των καρδιών Βλέπουμε ότι παντού λειτουργούν με μία προπαγάνδα Καταρρίφθηκε πλέον ο μύθος περί του Αγίου Όρους που παντού συναντούσαμε μπροστά μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θετικό

  ReplyDelete
 2. Τώρα αν ποιμαντικά συμφέρει Δεν μπορεί να υπάρξει μία τόσο εύκολη απάντηση ,αλλά τι να την κάνεις την ποιμαντική όταν αυτή χάνει την ουσία της Φυσικά τίθεται σε δοκιμασία η ποιμαντική ,αλλά τι προέχουν τά κατηχητικά , όπου τά θέματα που κουβεντιάζουμε είναι θέματα ταμπού ; Ζείτε εκτός της Ελλάδος και δεν έχετε ιδίαν αντίληψιν Μιλάς με αδελφούς των διαφόρων εκκλησιαστικων χώρων ακόμα και των αγίων γεροντάδων μας και μπορεί να ακούσεις τά πλέον ΄΄κουφά ΄΄ πράγματα όπως το ΄΄ίνα πάντες έν ώσιν΄΄ Τελικά καταλήγουν όλοι αυτοι οι χώροι να γίνονται ΄΄μικρομάγαζα ΄΄ που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να συγκρατήσουν τους σοφάδες να μην πέσουν και τους πλακώσουν Θα πρέπει τά θέματα να αντιμετωπιστούν με΄ μία γενναιότητα και φρόνημα ανδρείο Ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος ερμήνευσε τον 15ο Κανόνα με΄ σαφήνεια και σοφία ,αλλά ο καθένας παίρνει ό,τι θέλει και όπως έχουμε ξαναπεί τά ίδια τά πνευματικά του παιδιά ,ένιοι εξ αυτών , τον συλούν Είναι να απορεί κανείς για το ότι ενώ συμβαίνει όλη αυτή η κοσμογονία ,αμφισβητούνται τά ιερά και τά όσια της πίστεως , όλα λειτουργούν ρολόι , δεν ανοίγει μύτη , τά αρχονταρίκια των μοναστηριών συνεχίζουν να προσφέρουν καφέ Ήθελα απλώς αυτό να επισημάνων περί του π. Αθανασίου Μυτιληναίου ,ο οποίος ήταν ο πρώτος που ανέτρεψε το ΄΄δόγμα ΄΄ της υπακοής στους επισκόπους και τίποτα περισσότερο εκτός του ότι χρειάζεται προσοχή να μην αδικούμε όλως διόλου την μαρτυρία των αγιορειτών πατέρων Σας ευχαριστώ !

  ReplyDelete
 3. Αγαπητή κυρία Λωρίτου,

  Όσα αναφέρετε για τον μ. Αθανάσιο Μυτιληναίο επιβεβαιώνουν αυτά που αναφέρει το άρθρο.

  Ο Γέροντας ουδέποτε αποτειχίστηκε για τον Οικουμενισμό, αν και ήταν σφόδρα αντιοικουμενιστής, και όταν αποτειχίστηκε για άλλο θέμα το έκανε για σύντομο χρονικό διάστημα και οπωσδήποτε ο ίδιος κοιμήθηκε εν Κυρίω μνημονεύοντας τον οικείο επίσκοπο.

  Αναφέρετε, επίσης, ότι αδικώ του Αγιορείτες αποτειχισμένους. Καθόλου δεν τους αδικώ. Άλλωστε υπάρχει διαφορετική προσέγγιση των θεμάτων από τους 33 πατέρες που αποτειχίστηκαν. Άρα οι παρατηρήσεις μου δεν αφορούν όλους τους Αθωνίτες αποτειχισμένους.

  Πέραν του τι μάθαμε από τους τρεις Πρωτορεσβύτέρους έχω άμεση πληροφόρηση των γεγονότων από Αγιορείτη ιερομόναχο που γνωρίζει πολύ καλά όσα αφορούν τους 33 αποτειχισμένους πατέρες.

  Ακόμη είχα την ευκαιρία μακράς τηλεφωνικής συνομιλίας με ένα εξ αυτών και έτσι έχω ιδίαν αντίληψη του πράγματος.

  Αναφέρεστε τέλος στην ποιμαντική ορθότητα της διακοπής του μνημοσύνου.

  Κυρία Λωρίτου ποία χρείαν έχουμε άλλων μαρτύρων αφού από τη μέρα που εκδηλώθηκε η αποτείχιση σταματήσαμε ουσιαστικά να συζητούμε για τον Οικουμενισμό και εστιάσαμε την προσοχή μας στην αποτείχιση;

  Περιττόν να αναφέρω ότι συμφωνώ μαζί σας απόλυτα ότι ο "Ορθόδοξος Τύπος" σκυλεύει τον Γέροντα Επιφάνιο για τους ιδιοτελείς και εξωεκκλησιαστικούς λόγους αλλά και για να δικαιώσει τις εμμονές και τις ιδεολοληψίες του.

  ReplyDelete
 4. Κύριε Τελεβάντο, σας ευχαριστώ για την απάντηση Τά έχω ζήσει τά πράγματα από πολύ κοντά , πιο κοντά δέν γίνεται Στον Βολο έχουμε το πρωτοπαλλήκαρο των αποτειχισμένων ,τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά Στο τέλος αναγκάζεται και ο Θεός να τά πάει καλά μαζί τους .....όλοι έχουν την χάρη τους ......!

  ReplyDelete
 5. γιατι ομως ΤΩΡΑ ο π.Θεωδορος -και μαζι μ'αλλους φυσικα- αποφασισε να προχωρηση σ'αυτη την διακοπη μνημοσυνου?ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ.

  ΟΠΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΝΕΦΕΡΕ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ.."ΤΩΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΔΟΣ".ΤΩΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΣΗΜΗ ΣΥΝΟΔΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.Τωρα υπαρχει μεσω της συνοδου αναγνωριση και διδασκαλια αιρετικων.Η ΑΙΡΕΣΗ ΠΛΕΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ !με βουλοκερι και υπογραφη !
  και κατι αλλο.ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΟΣΟ ΠΕΡΝΑΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ.Σκανδαλιζονται τοσο πολυ απο τους οικουμενιστες ,που η πηγαινουν στους αιρετικους παλαιοημερολογητες η φευγουν εντελως απο την εκκλησια σιγα σιγα ! Ακομα και ορισμενοι που κρατιωντουσαν ορθοδοξοι αρχιζουν σιγα σιγα και αυτοι και αρεσκονται σε οικουμενιστικες ιδεολογιες η σε οικουμενιστες ιεροις.ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΕΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΙΕΡΟΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ .ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (ιδιως τους νεους).δειχνουν τεχνιεντως οτι ενδιαφερονται γι'αυτους,ΠΟΛΛΕς ΦΟΡΕς ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ Η ΑΔΕΛΦΟΥ.Αυτοι οι χαρισματουχοι οικουμενιστες ιεροις "μεγα διδασκαλοι " εχουν πιασει πολυ σοβαρες θεσεις διδασκαλιας,ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΕς,ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ.Απο εκει λοιπον σπερνουν ανενοχλητοι το οικουμενιστικο δηλητηριο . Οι νεοελληνες οντως ΤΥΦΛΟΙ!!!! πεφτουν οχι απλως στα δυχτια τους ,ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥΣ !!!!!!!! Ερμηνευουν Ευαγγελιο,αγιους πατερες ,ΜΕ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕς.ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ.ΙΣΩΣ ΕΝΑΣ ΚΑΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΕΙ.ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΡΝΩ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΟ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΑΜΟς !!!!!!!!!!!!!!(εχω σταματησει εδω και 10 χρονια να πηγαινω σε ομιλιες,ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΗΚΑ,ΕΧΩ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ).

  Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ Η ΦΤΩΧΟΥΛΑ.....οσο περναει ο καιρος ,θα ειναι ολο και ποιο δυσκολο να διαμαρτυρηθεις με αποτελεσμα,με διακοπη μνημοσυνου αλλα και με αλλα μετρα ισχυροτερα .ΓΙ'ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ π.ΘΕΩΔΟΡΟ ΖΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ !!!!!

  ReplyDelete
 6. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ.

  ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ ΘΕΡΜΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΝΑ ΜΗ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΧΙΣΜΑ.

  ReplyDelete