Friday, August 11, 2017

ΚΑΤΑΠΕΛΤΩΔΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΕΒΕΙΣ ΦΛΥΑΡΙΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝΚΑΤΑΠΕΛΤΩΔΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΕΒΕΙΣ ΦΛΥΑΡΙΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Διαβάσαμε, στο ιστολόγιο “Κυθηραϊκά Νέα”, απάντηση του Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ σε σχόλιο της “Ιδιωτικής Οδού”

"Στίς ἡμέρες αὐτές τῆς φρικτῆς δοκιμασίας ἀναρτήθηκε στό ἱστολόγιο: panagiotisandriopoulos.blogspot.gr – Π.Α.Α. σχετικό σχόλιο μέ τίτλο: «Ἡ φωτιά … τιμωρία γιά τόν Κυθήρων Σεραφείμ;», τό ὁποῖο ἀναδημοσιεύεται ἀπό τά «Κυθηραϊκά νέα» τοῦ νησιοῦ μας. Ὁ συντάκτης του, διατυπώνοντας, ὅπως γράφει, τό ἀμείλικτο ἐρώτημα «ἀντιοικουμενιστῶν» πού συνδυάζουν τό γεγονός τῆς φωτιᾶς τῶν Κυθήρων «μέ τήν φωτιά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πού καίει μετά τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης», ἐπιχειρεῖ νά παρουσιάση τό πρῶτο ὡς τιμωρία γιά τόν Μητροπολίτη μας ἕνεκα τῆς δῆθεν χλιαρῆς στάσεώς του ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῶν Οἰκουμενιστῶν. Δύο πράγματα ἐντελῶς ἄσχετα καί ἀσυνάρτητα. 

Τήν στάσι τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔναντι τῆς φυσικῆς φωτιᾶς τήν διαπιστώνουμε μέ τά παραπάνω δύο ἠχητικά ντοκουμέντα. Τήν στάσι του ἔναντι τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης (πρίν καί μετά τήν σύγκλησί της) δέν τήν γνωρίσαμε μέσῳ τῶν ἐπισήμων ἐγγράφων του πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρός τούς Πατριάρχας καί Ἀρχιεπισκόπους τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν καί γενικώτερα πρός τόν Ὀρθόδοξο Χριστεπώνυμο Πλήρωμα, ἔπειτα καί ἀπό τήν Ἡμερίδα, στήν ὁποία συμμετέσχε τόν Μάρτιο τοῦ 2016 στό στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας καί πού ἀφοροῦσε στά θέματα τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης; 

Γραπτῶς καί προφορικῶς ὁ Μητροπολίτης μας, ἐν Συνόδῳ καί ἐκτός Συνόδου, μέ τά προφορικά καί γραπτά του μηνύματα, τοποθετεῖται εὐκαίρως - ἀκαίρως κατά τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, κατά τῶν αἱρέσεων τοῦ Παπισμοῦ καί κατά τῶν ποικιλωνύμων προτεσταντικῶν παραφυάδων, ἀφοῦ αὐτές αὐτοθεωροῦνται ἤ διεκδικοῦν τό ὄνομα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Προασπίζεται σθεναρῶς τοῦ βασικοῦ καί καιρίου ἐκκλησιολογικοῦ δόγματος τῆς Μιᾶς (καί Μόνης) Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, μή δεχόμενος τό παράπαν ἀπόδοσιν ἐκκλησιαστικότητος σέ ἑτερόδοξες ὁμολογίες καί κοινότητες (σύμφωνα καί μέ τήν ἀρχική Ἀπόφασι τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ Μαΐου τοῦ 2016). Καί γενικώτερα ἐμμένει σταθερά στήν Ὁμολογία Πίστεως, τήν ὁποία ἔδωκε πρό τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας του (2-7-2005) «μηδέν προστιθείς, μηδέν ἀφαιρῶν, μηδέν μεταβάλλων, μήτε τῶν δογμάτων, μήτε τῶν Παραδόσεων». 

Ἡ φωτιά τῶν Κυθήρων μέ τά δυσάρεστα ἀποτελέσματά της πέρασε καί ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς καλεῖ σέ πνευματική ἐγρήγορσι, προσευχή καί δραστηριοποίησι γιά τήν ἐν καιρῷ ἀποκατάστασι τῶν ὑλικῶν ζημιῶν. Ὅμως, τά μάτια μας πρέπει νά εἶναι στραμμένα στήν ἄλλη φωτιά, τήν φωτιά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πού θέλει νά ἰσοπεδώση τά πάντα καί νά ὁδηγήση στό καταλυτικό ρεῦμα τῆς Παγκοσμιοιποίησης καί τῆς Πανθρησκείας. 

Αὐτό ἄς τό λάβη σοβαρά ὑπ’ ὄψιν του ὁ θεολόγος συντάκτης τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ καί οἱ συμφρονοῦντες μέ αὐτόν."

Για μια ακόμη φορά ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ δίνει καταπελτώδη απάντηση στις ασεβείς φλυαρίες των Οικουμενιστών.

Χωρίς κανένα φόβο ή πάθος ο Σεβ. κ. Σεραφείμ δίνει και πάλιν γενναία ορθόδοξη ομολογία πίστεως για την παναίρεση του Οικουμενισμού, για την αίρεση του Παπισμού και για τη Σύνοδο της Κρήτης.

Ο Σεβ. Κυθήρων εμπνέει τους πιστούς επειδή είναι ταπεινός, σεμνός, χαμηλών τόνων, ήπιος, ευγενής, πραύς αλλά και μαχητής και ομολογητής.

Χωρίς ποτέ να βρίζει κανένα, χωρίς ποτέ να επιδιώκει συγκρούσεις και διχοστασίες και έριδες, ομολογεί με παρρησία και ήθος την πίστη μας σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα θέματα.

Δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσω εκ του σύνεγγυς τον Σεβασμιώτατο. Διαβάζω, όμως, συστηματικά και πολύ προσεκτικά πάντοτε τα περισπούδαστα και εμπεριστατωμένα κείμενα που γράφει και έχω ακούσει πολλά ηχητικά με πνευματικές ομιλίες του.

Με αναπαύει πλήρως για όλες τις θέσεις που παίρνει με γνώμονα πάντοτε το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες.

Από κανένα αγώνα της Εκκλησίας δεν λείπει και είναι μάλιστα μπροστάρης των αγώνων χωρίς να επιδιώκει πρωτοκαθεδρίες. Παίρνει τα εύσημα του αγώνα στο στίβο των πνευματικών αγώνων.

Ευλογημένη η Μητρόπολη Κυθήρων που ποιμαίνει και ευλογημένη η Εκκλησία της Ελλάδος που έχει τέτοια αναστήματα μεταξύ των ιεραρχών της. Δυστυχώς όχι πολλά.

Σχολιασμός της απάντησης του Σεβ. Κυθήρων προς το οικουμενιστικό ιστολόγιο δεν χρειάζεται. Είναι τόσο περιεκτικός, σαφής και εύγλωττος ο Σεβασμιώτατος ώστε παρέλκει κάθε σχολιασμός. 

No comments:

Post a Comment