Thursday, February 2, 2017

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ


ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

Του Τάκη Θεοδωρόπουλου
=====

Μετὰ τὸν θρίαμβο ποὺ κατήγαγε τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας κατὰ τοῦ «Ἐπιταφίου» (Thucydides in History of the Peloponnesian War, Book II, Vth cent. BC) προετοιμάζεται μία ἀκόμη νίκη. Αὐτὴν τὴ φορά, ἀντίπαλος εἶναι ἡ «Ἀντιγόνη» (Sophocles c. 483-82 BC). Ἄς μοῦ συγχωρεθοῦν οἱ ἀναφορὲς ἀγγλιστί, διεπίστωσα ὅμως, μετὰ τὴν ἐπίσκεψη Ὀμπάμα, ὅτι γιὰ νὰ σεβαστοῦμε τὴν κλασική μας κληρονομιά, καλὸ εἶναι νὰ ἀκοῦμε κάποιον νὰ μιλάει γι’ αὐτὴν στὰ ἀγγλικά. Τὴν πρόταση γιὰ κατάργηση τῆς διδασκαλίας τῆς «Ἀντιγόνης» στὴ Β΄ Λυκείου τὴν κάνει τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς. Τὴν πληροφορήθηκα ἀπὸ τὴν καταγγελία ποὺ κοινοποίησε ὁ Σύλλογος Φιλολόγων Ἀργολίδας.


Τὴν ἴδια στιγμή, ἀπὸ ἀνάρτηση στὸ Διαδίκτυο πληροφοροῦμαι ὅτι ἐγκύκλιος τοῦ ὑπουργείου ὑποχρεώνει τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς τοῦ γυμνασίου νὰ ἀφιερώσουν μία ἑβδομάδα γιὰ νὰ μεταδώσουν στὰ παιδιά τους τὶς γνώσεις τους γιὰ τὸ σῶμα. Μία ἐκ τῶν ἑνοτήτων φέρει τὸν τίτλο «Ἔμφυλες ταυτότητες» καὶ παραπέμπει στὶς ἑξῆς ὑποενότητες: «Βιολογικὸ καὶ κοινωνικὸ φύλο» (sex and gender γιὰ τοὺς ἀρχαιολάτρες), «ἡ ἀποδόμηση τῶν ἔμφυλων στερεοτύπων», «σεξουαλικὸς προσανατολισμὸς καὶ ἀνθρώπινα δικαιώματα». Τὸ πρόγραμμα ἀπευθύνεται σὲ παιδιὰ τῆς πρώτης ἐφηβείας, τὰ ὁποῖα ἀναζητοῦν τὴ σεξουαλικότητά τους καὶ θὰ τοὺς καθοδηγήσουν στὶς ἔρευνές τους καθηγητὲς ποὺ τὴν ἔχουν ἤδη βρεῖ. Ἡ καθηγήτρια, ἂς ποῦμε, θὰ τοὺς ἐξηγήσει πὼς μπορεῖ νὰ γεννήθηκε γυναίκα ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἐπέλεξε νὰ εἶναι γυναίκα, ἐνῶ θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει ἐπιλέξει νὰ εἶναι ἄνδρας. Καὶ οἱ πιγκουίνοι ἔγιναν ἄνθρωποι τῇ Θείᾳ Χάριτι, σύμφωνα μὲ τὸν ὑπέροχο Ἀνατὸλ Φράνς.


Τὰ παιδιὰ δὲν ἔχουν χρόνο νὰ χάσουν μελετώντας τὸν «Ἐπιτάφιο» καὶ τὴν «Ἀντιγόνη», ἔχουν ὅμως χρόνο νὰ ἀφιερώσουν στὴν τελευταία ψυχοκοινωνιολογικὴ μεταμοντέρνα μπούρδα γιὰ τὴν «ἔμφυλη ταυτότητα». Θὰ μοῦ πεῖτε, ἔχει μεγαλύτερη σημασία ἡ στριμμένη πριγκίπισσα τῆς Θήβας ἀπὸ τὸ σωματάκι τοῦ Κωστάκη; Ἀναμένεται πόνημα, τὸ ὁποῖον θὰ ἐξηγεῖ ὅτι ἡ Ἀντιγόνη ξεσήκωσε τὸν κόσμο, ἐπειδὴ δὲν εἶχε καταφέρει νὰ ἐπιλέξει τὸ κοινωνικό της φύλο. Συμπεριφέρθηκε σὰν ἄνδρας, ἐνῶ ἦταν γυναίκα, καὶ δὴ παρθένος. Μπερδεμένες καταστάσεις, γι’ αὐτὸ καλύτερα μὴν μπλέξεις.


«Ἀντιγόνη», ὁ «Ἐπιτάφιος» δὲν μεταδίδουν γνώσεις ποὺ ἀφοροῦν μόνον τοὺς εἰδικούς, τοὺς φιλολόγους. Εἶναι ἄσκηση πολιτισμοῦ. Εἶναι μάθημα ἀνθρώπινης ἀριστείας. Δείχνουν τὶς δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου. Προτείνουν ἀξίες ποὺ ὑπερβαίνουν τὶς ἱστορικὲς καὶ κοινωνικὲς συνθῆκες. Πρέπει νὰ διδάσκονται στὸ πρωτότυπο; Ναὶ καὶ πάλι ναί. Ἡ γλῶσσα, στὴν ὁποία δημιουργήθηκαν, ἀποδεικνύει ὅτι ἡ δημιουργία εἶναι κι αὐτὴ ἀγώνας ἀριστείας. Ἡ ἐκμάθησή της ἀπὸ τὰ Ἑλληνόπουλα εἶναι ἄσκηση πνευματικῆς πειθαρχίας. Ἡ ἀποψίλωση τῆς ἐκπαίδευσης ἀπὸ τὰ κλασικὰ γράμματα εἶναι στὴν πραγματικότητα κατάργηση τῆς ἔννοιας τῆς ἀριστείας. Ὁ στόχος τῆς ἰσοπέδωσης ἐπιτυγχάνεται σταθερά: ἡ ἀποθέωση τῆς εὐκολίας καὶ τῆς μετριότητας ἀναπαράγει τὴ δημοκρατικὴ λειψανδρία ποὺ γέννησε τοὺς σημερινοὺς κυβερνῶντες. Δὲν θὰ ἔχουν νὰ φοβηθοῦν τίποτε ἀπὸ τὶς ἀμόρφωτες γενιὲς ποὺ ἐκπαιδεύουν.


Κι ὅταν θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸ βάρος τῶν κλασικῶν, θὰ μπορέσουμε ἐπιτέλους νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ μεγάλα ζητήματα τῆς ὕπαρξης, ὅπως ἡ ἀναζήτηση τοῦ φύλου.

ΠHΓΗ: 

Χριστιανική Βιβλιογραφία,

aganargyroi.gr (ἀπὸ kathimerini.gr)


No comments:

Post a Comment