Thursday, February 16, 2017

Ο ΒΟΛΟΥΔΑΚΕΙΟΣ “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ” ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ


Ο ΒΟΛΟΥΔΑΚΕΙΟΣ “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ” ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Διαβάσαμε στο ιστολόγιο “Πατερική παράδοση”:

“Νά, λοιπόν, ποὺ ὁ "Ὀρθόδοξος Τύπος" ἔχει... φρέσκες ἰδέες καὶ νέες ...θεωρίες περὶ ἀντιμετωπίσεως τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Οἱ Ἅγιοι Πατέρες (τὶς πράξεις τῶν ὁποίων ὀφείλουμε νὰ ἀκολουθοῦμε) δὲν ἀντελήφθησαν ὅτι γιὰ νὰ νικηθεῖ μιὰ αἵρεση, πρέπει νὰ καταφύγουμε (κατὰ τὸν κ. Γεώργιο Τραμπούλη) πρωτίστως στούς ...πολιτικούς, ὡς τὸ δάσος, καὶ ὄχι νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὶς προδοτικὲς ἐνέργειες τῶν ψευδοποιμένων καὶ τὶς ἀποφάσεις τους στὴν Κρήτη, γιατὶ αὐτὲς ἀποτελοῦν τὸ δέντρο!!!
   
Καὶ ὅτι, βέβαια, πρέπει οἱ χριστιανοὶ πολίτες νὰ ἐπηρεάζουν καὶ νὰ πιέζουν τοὺς πολιτικοὺς γιὰ τὰ θέματα τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι φυσικὸ καὶ εὔλογο. Τὸ νὰ ὑποβαθμίζεται ὅμως ὁ πρωταγωνιστικὸς ρόλος κλήρου καὶ λαοῦ, καὶ νὰ ἀθωώνεται ἔμμεσα ὁ προδοτικὸς ρόλος τῶν Ποιμένων στὴν ἐπικράτηση του Οἰκουμενισμοῦ, εἶναι ἐξοργιστικό!”

Στα όσα απολύτως ορθά αναφέρει το ιστολόγιο θέλουμε να προσθέσουμε τα ακόλουθα:

Πάντοτε υπήρχαν και πάντοτε θα υπάρχουν πολιτικές παραμβάσεις στα interna sacra της Εκκλησίας από πολιτικούς και άλλους κοσμικούς παράγοντες. Έργο των κληρικών και των θεολόγων δεν είναι να παριστάνουν τον ινσπέκτορα Κλουζώ για να ανακαλύψουν ποιες παρεμβάσεις μεθοδεύει η CIA, η Intelligence Service, η GKB ή η Μοσάντ.

Δεν ξέρουμε -ή καλύτερα δεν μπορούμε να ξέρουμε- τις επιδιώξεις των μυστικών υπηρεσιών και των πολιτικών ηγετών του κόσμου. Αλλά και να μπορούσαμε -που δεν μπορούμε- ουδόλως διαφοροποιείται η ουσία των πραγματών ότι οι αιρέσεις που αναφύονται είναι ανάγκη να αναιρούνται με θεολογικές αναλύσεις και με εκκλησιαστικούς αγώνες.

Ας αναλογιστεί ο π. Βασίλειος Βολουδάκης ποιες πολιτικές παρεμβάσεις έγιναν κατά τις Δ΄, Ε΄, Στ΄και Ζ΄ Οικουμενικές Συνόδους. Τι έκαναν τότε οι Άγιοι Πατέρες; Συνωμοσιολογούσαν, όπως τον Βολουδάκειο “Ορθόδοξο Τύπο,” ή απαντούσαν με θεολογικά επιχειρήματα στους αιρετικούς και στους πολιτικούς και απέκρουαν τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχόντων με θεολογικούς όρους και θεολογικές αναλύσεις;

Αλλά πέραν του τι γινόταν σε παλαιότερες εποχές γιατί δεν διδασκόμαστε πώς πρέπει να ενεργούμε στα θέματα του Οικουμενισμού από τους Αγίους Παίσιο και Πορφύριο και από τους Αγίους Γέροντες Ιάκωβο Τσαλίκη, Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, Εφραίμ Κατουνακιώτη, Φιλόθεο Ζερβάκο, Αθανάσιο Μυτιληναίο κτλ.;

Αλήθεια! Τι έκαναν όλοι οι πιο πάνω Άγιοι Γέροντες; 

Απλούστατα! Αναιρούσαν με θεολογικά επιχειρήματα τις μεθοδείες των οικουμενιστών όπως κάνουν σήμερα ο Σεβ. Ναυπάκτου Ιερόθεος, ο π. Θεόδωρος Ζήσης, ο κ. Τσελεγγίδης και τόσοι άλλοι εγκρατείς θεολόγοι της Εκκλησίας μας.

Το παράδειγμα αυτών ας μιμηθεί ο π. Βασίλειος Βολουδάκης και ο “Όρθόδοξος Τύπος” και ας αφήσουν κατά μέρος τις πολιτικολογίες και τις συνωμοσιολογίες.

Μόνον ζημιά προκαλεί η εργώδης προσπάθεια του π. Βολουδάκη να αποπροσανατολίσει τον αντιοικουμενιστικό αγώνα και να τον πολιτικοποιήσει και να τον εκτρέψει από την φυσιολογική του κοίτη, που καθόρισαν οι σύγχρονοι Άγιοι και οι σύχρονες Άγιες μορφές της Ορθοδοξίας.

No comments:

Post a Comment