Tuesday, April 4, 2017

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
===== 

Διαβάσαμε, στο ιστολόγιο “Κατάνυξις”, το ακόλουθο μήνυμα του Γέροντα Γαβριήλ Αγιορείτη:

“Ἅγιον Ὄρος, Δευτέρα 21 Μαρτίου/3 Ἀπριλίου 2017

Μήνυμα ἑνότητας τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ὑπό τοῦ Γέροντος Γαβριήλ Ἁγιορείτου, Ἱερόν Κελλίον Ἁγίου Χριστοδούλου Καρυαί.

Ἐπικράνθη ἡ καρδία μας μέ τάς εἰδήσεις πού ἀκούσαμε διά διαχωρισμόν τῶν Ἁγιορειτῶν ὁμολογητῶν τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί τῶν ἀγωνιζομένων ὁμολογητῶν πατέρων στόν κόσμο.

Πρέπει πάνω ἀπ᾿ ὅλα νά διασωθεῖ καί νά κηρυχθεῖ ἡ ἀγάπη καί ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ, πού ὄντως εἶναι ὁ ἕνας, μοναδικός καί ἀνεπανάληπτος μέγας εἰρηνάρχης, εἰρηνοποιός καί εἰρηνοδῶρος μεταξύ ἡμῶν καί ὑμῶν.

Σᾶς παρακαλῶ π. Σάββα, πού εἶστε ὁ πρῶτος διωκόμενος στό Ἅγιο Ὄρος γιά χάρη τῆς πίστεως καί π. Θεόδωρε πού γιά τήν φτωχή μου γνώμη εἶστε ὁ ἡγέτης καί ἔξαρχος στήν Ἑλλάδα καί κατέχετε τά σκῆτρα στόν ἀγώνα ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, νά συζητήσετε μέ πνεῦμα εἰρήνης, ἀγάπης καί κατανόησης, ἀπόψε Δευτέρα 21/3-3/4/2017.

Οἱ ἅγιοι πατέρες μας ἐζήτησαν τήν ἀκρίβεια τῶν ἀποφάσεων τῶν συνόδων ἀλλά καί τήν οἰκονομία στό πρακτέο τῆς ζωῆς.

Σᾶς παρακαλῶ ἀκολουθεῖστε τούς ἁγίους πατέρας στήν σημερινή συγκυρία καί ἐφαρμόστε τήν οἰκονομία.

Γαβριήλ Μοναχός”

Αν και δεν μιλά πολύ συγκεκριμένα νομίζω ότι δεν θα αδικούσαμε τον Γέροντα Γαβριήλ αν λέγαμε ότι νουθετεί όλους όσους αποτειχίστηκαν να υιοθετήσουν την οικονομία στο θέμα της διακοπής του μνημοσύνου. Δηλαδή, φαίνεται, ότι ο π. Γαβριήλ συντάσσεται με τον π. Θεόδωρο Ζήση και τους άλλους αγωνιστές πατέρες που τον ακολουθούν. Φαίνεται, επίσης, ότι δεν θεωρεί υποχρεωτική αλλά δυνητική την διακοπή του μνημοσύνου των επισκόπων που κηρύσσουν γυμνή τη κεφαλή κατεγνωσμένη αίρεση.

Ο π. Γαβριήλ χαίρει μεγάλης εκτίμησης στο Άγιον Όρος αλλά και μεταξύ των εν τω κόσμω πιστών. Αν μιλήσει πιο συγκεκριμένα με πνεύμα Θεού θα ωφελήσει τους πιστούς αλλά και τους αγωνιστές κληρικούς και μοναχούς που προχώρησαν ή που σκέπτονται να προχωρήσουν σε αποτείχιση.

Ο π. Γαβριήλ είναι κάτοχος πτυχίου θεολογίας. Υπήρξε πνευματικό παιδί του Γέροντα Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου. Καθοδηγείται πνευματικά από ένα πολύ άγιο κληρικό που δεν διέκοψε το μνημόσυνο του οικείου ιεράρχη παρόλον ότι απορρίπτει κατηγορηματικά τη Σύνοδο της Κρήτης. 

Ο π. Γαβριήλ είναι μεν άνθρωπος της ακριβείας στα θεμάτα της πίστεως, αλλά είναι εξ ιδιοσυγκρασίας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Γι’ αυτό και -κατά κανόνα- ακολουθεί τη μέση βασιλική οδό της διάκρισης, που διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες.

Ταυτόχρονα ο π. Γαβριήλ σέβεται πολύ τον π. Θεόδωρο Ζήση και τον αναγνωρίζει σαν αδιαφιλονίκητο αρχηγό του αντιοικουμενιστικού αγώνα σε αντίθεση με άλλους που τον υποσκάπτουν, τον καρφώνουν πισώπλατα και του συμπεριφέρονται με σκαιότητα από φθόνο και μικρότητα. 

Ορισμένοι Αγιορείτες, επίσης, που διέκοψαν το μνημόσυνο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καυχώνται δημόσια ότι δήθεν ο αντιοικουμενιστικός αγώνας άρχισε από αυτούς και φιλοδοξούν να τον ποδηγετήσουν, όπως δημόσια δήλωσε στην σχισματική Ημερίδα του Ωραιόκαστρου ο π. Σάββας Λαυρεώτης.

Μακάρι ο Θεός να φωτίσει τον π. Γαβριήλ να μιλήσει πιο συγκεκριμένα για να βοηθήσει όσους έχουν σχισματικό φρόνημα και προχώρησαν σε ακοινωνησία με όλη την Εκκλησία, δηλαδή σε σχίσμα, και όχι απλά σε διακοπή του μνημοσύνου του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, όπως διακελεύουν οι Ιεροί Κανόνες.

No comments:

Post a Comment