Friday, April 21, 2017

ΙΔΟΥ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ


ΙΔΟΥ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Διαβάσαμε στο ιστολόγιο “Χριστιανική Βιβλιογραφία” το ακόλουθο άρθρο του κ.
Κ. Β. Καραστάθη:           

“Στά ὅσα ἐνδιαφέροντα περί τῶν θαυμάτων τοῦ Ἁγίου Φωτός δημοσιεύθηκαν ἀπό τόν Δρ. Χαρ. Μ. Μπούσια στήν Χ. Β. [βλ. ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ], ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά προσθέσω τά παρακάτω, πού ἀναφέρονται ἀπό τόν Ἀρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Ἀ. Παπαδόπουλο, μετέπειτα Μητροπολίτη καί Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, στό περίφημο σύγγραμμά του «Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων» (Γ΄ Εκδοση, 2010, σελ. 342 καί 343).

Στή μεγάλη τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός ἐλιτάνευαν μαζί Ἕλληνες καί Λατίνοι. Ὅμως κατά τό ἔτος 1101 συνέβη κάποιο περίεργο γεγονός, πού συνετάραξε τούς Λατίνους: Τό ἅγιο Φῶς δέν φάνηκε, παρ’ ὅλες τίς λιτανεῖες πού τελέσθηκαν! Διηγεῖται ὁ Λατίνος αὐτόπτης μάρτυρας Πουλχέριος, ὁ μετέπειτα Πατριάρχης: «Κατελήφθημεν ὑπό μεγίστης λύπης καί θλίψεως. Πόσαι ἀνακραυγαί πρός τόν Κύριον! πόσοι στεναγμοί, πόσοι ὀδυρμοί! Διότι ἐν ὀδυρμοῖς πάντες ἐψάλλομεν “Κύρε ἐλέησον”, ἵνα διά τῆς ψαλμωδίας ἐκζητήσωμεν τό ἔλεος τοῦ Κυρίου, ἀλλά καί καθικετεύοντες αὐτόν οὐδαμῶς ἐλαμβάνομεν τό ζητούμενον...»

Τό Ἅγιο Φῶς δέν φάνηκε οὔτε κατά τό πρωί τοῦ Πάσχα. Ἀπελπισμένος ὁ βασιλιάς Βαλδουΐνος προσευχόταν μπροστά στόν Ἅγιο Τάφο καί οἱ Λατίνοι ἱερεῖς βρέθηκαν σέ πολύ δυσάρεστη θέση, μή γνωρίζοντας ἄν ἔπρεπε νά τελέσουν ἤ ὄχι τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα, δίχως τό Ἅγιον Φῶς. Τελικά ἀποφάσισαν νά φύγουν ἀπό τόν Ἱερό Ναό τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐναπόμειναν ὅμως στόν Ναό οἱ Ἕλληνες ἱερεῖς, ἀκολουθούμενοι ἀπό Ἰακωβίτες καί Ἀρμενίους, καί ἀποφάσισαν νά συνεχίσουν μέ μεγαλύτερη θέρμη τίς προσευχές καί τίς λιτανεῖες. Καί τό Ἅγιο Φῶς ἔκανε τήν ἐμφάνισή του καί πλημμύρισε ὅλον τόν Ναό! Μέ ἀλλαλαγμούς οἱ Λατίνοι ἔτρεξαν νά λάβουν τό Ἅγιο Φῶς ἀπό τούς Ἕλληνες.

Καί ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος καί περίφημος ἐκκλησιαστικός συγγραφέας καταλήγει: «Ὅπως δ’ κἄν θελήσῃ νά ἐξηγήσῃ τις αὐτό, ἀναντίρρητον εἶναι ὅτι οἱ ταπεινωθέντες καί περιφρονηθέντες ὑπό τῶν σταυροφόρων Ἕλληνες ἐξυψώθησαν δι’ αὐτοῦ· ἔκτοτε δέ ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός καί ἐπί τῶν σταυροφόρων ἔτι παρέμεινεν ὡς καθαρῶς ἑλληνική τελετή».

Ιδού, λοιπόν, γιατί οι οικουμενιστές διαμφισβητούν το θαύμα του Αγίου Φωτός. Αντίθετα με όσα οι ίδιοι πιστεύουν και θεσμοθέτησαν στην οικουμενιστική Σύνοδο της Κρήτης οι Παπικοί, οι Μονοφυσίτες και οι Προτεστάντες δεν είναι αδελφές ετερόδοξες Εκκλησίες. Είναι αιρετικοί. Γι’ αυτό και δεν έχουν χάρη, ούτε μυστήρια. Μόνον οι Ορθόδοξοι μπορούν να τελέσουν την ακολουθία του Αγίου Φωτός επειδή μόνον η Ορθοδοξία είναι η αληθινή Εκκλησία.

Οσο και αν κακοφαίνεται στους οικουμενιστές -τύπου Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Τσέτσης- και στους Νεορθόδοξους -τύπου Χρήστος Γιανναράς- το θαύμα του Αγίου Φωτός συμβαίνει κάθε χρόνο στην παρουσία χιλιάδων προσκυνητών και το τελεί μόνον ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων επειδή είναι Πατριάρχης της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της Μίας, Αγίας, Καθολικής, Αποστολικής και αδιαιρέτου Εκκλησίας.

No comments:

Post a Comment