Thursday, April 20, 2017

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Απολύτως ικανοποιητικές οι εξηγήσεις που δίνει ο Σεβ. Πειραιώς με την επιστολή του που δημοσιεύουμε στο τέλος του σχολίου. 

Ο Ερντογάν -όπως και ο κάθε άνθρωπος- πρέπει να γνωρίσει την Ορθοδοξία για να μη χάσει την ψυχή του.

Κακώς ειρωνεύτηκαν τον Σεβασμιώτατο οι κοσμικοί κύκλοι και οι Οικουμενιστές. Είναι χρέος αδήριτο κάθε επισκόπου να κηρύττει την Ορθοδοξία σε όλους και να τους καλεί να μετανοήσουν και να βαπτιστούν.

Η πρόταση του Σεβασμιώτατου να βαπτιστεί ο Ερντογάν από τον Πατριάρχη με ανάδοχο τον Πούτιν είναι θαυμάσια ιδέα.

Κατά την γνώμη μου θα ήταν ακόμη πιο εύστοχο αν ο Σεβασμιώτατος προσέθετε ότι ανάδοχος του Ερντογάν θα μπορούσε να ήταν ταυτόχρονα και ο Έλληνας Πρόεδρος και οι άλλοι Πρόεδροι των Ορθοδόξων χωρών.

Και το κυριώτερο! Η βάπτιση του Ερντογάν να γίνει στην Αγία Σοφία η οποία πρέπει να αποδοθεί στους ορθόδοξους για να λατρεύουν τον εν Τριάδι Θεόν.

Ακούω τις αντιρρήσεις σας. Εξεζητημένο το σχόλιο μου, θα μου πείτε. Ίσως, αλλά πάντως απολύτως σύμφωνο με την πίστη μας. Όλοι οι άνθρωποι -μηδέ του Ερντογάν εξαιρουμένου- πρέπει να κληθούν σε μετάνοια για να εγκεντριστούν στο σώμα της Εκκλησίας με το μυστήριο του βαπτίσματος. Ο Χριστός σταυρώθηκε και για τον Ερντογάν όπως σταυρώθηκε και για μας. Όλοι μια ψυχή έχουμε να παραδώσουμε. Γιατί, δηλαδή, δεν πρέπει να κηρυχθεί το Ευγγέλιο και στους Μωαμεθανούς και στον Ερντογάν προσωπικά; Αυτός δεν έχει ψυχή να παραδώσει; 

Ο Απόστολος Παύλος δεν κήρυξε το Ευαγγέλιο στον Ανθύπατο Σέργιο Παύλο; Μήπως πήγε για να κάνει συμπροσευχή μαζί του όπως τους οικουμενιστές; 

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν έκανε διάλογο στην Προύσσα που ήταν τότε πρωτεύουσα των Οθωμανών με τον εγγονό του εμίρη Ορχάν, τον Ισμαήλ;

Ο Άγιος Γεννάδιος Σχολάριος δεν έκανε διάλογο με τον Μωάμεθ για θεολογικά θέματα για να του αποδείξει την πλάνη του Κορανίου;

Οι Άγιοι γενικά δεν κατέβαλλαν τεράστιες προσπάθειες για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλη την κτίση; 

Μήπως έκαναν ταξιδάκια σε εξωτικούς και κοσμοπολίτικους προορισμούς, όπως κάνουν οι σύγχρονοι οικουμενιστές που τρώγουν και ευφραίνονται με τους αιρετικούς και τους αλλόθρησκους για να προάγουν τον διάλογο, την ανοχή, την οικολογία, και τις ευρωπαικές αξίες;

Παραθέτουμε στη συνέχεια την επιστολή του Σεβασμιώτατου Πειραιώς που μας έδωσε την αφορμή για τις πιο πάνω σκέψεις και θα επανέλθουμε εν ευθέτω χρόνω για να αναδημοσιεύσουμε σε συνέχειες την αντιρρητική επιστολή του για το Ισλάμ επειδή πρόκειται για πολύ εμπεριστατωμένο αντιρρητικό κείμενο που αναλύει σε βάθος το μέγεθος της πλάνης του Μωαμεθανισμού.

*****


ΟΙ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Του Σεβ. Πειραιώς Σεραφείμ
====

Ἐπειδή ἀρκετοί παραξενεύτηκαν καί ἄλλοι εἰρωνεύτηκαν τήν ἐνέργεια ἀποστολῆς μιᾶς ἀντιρρητικῆς πρός τό Ἰσλάμ ἐπιστολῆς πρός τόν Πρόεδρο τῆς γείτονος Τουρκίας καί ἔκριναν «κατ’ ὄψιν» μή ἔχοντες γνῶσι τῆς στοχεύσεως τοῦ ἐγχειρήματος, ὀφείλομεν πρός ἄρσι κάθε παρανοήσεως, νά ἀποκαλύψωμε ὅτι παρεκλήθημεν ἀπό κύκλους τῆς γείτονος χώρας, νά δημοσιοποιήσωμε μία κριτική ἀποδόμησι τῆς ἀνθρωποκατασκευασμένης θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ, πού ἀποτελεῖ τό κοσμοείδωλο καί τόν πυλώνα τοῦ μοντέλου ἐξουσίας τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν.

Γιά νά προκαλέσῃ τό ἐνδιαφέρον καί νά διαδοθῇ εὐχερέστερον ἡ ἀποδόμησις τῆς ψευδοθρησκείας πού κατακυριεύει ἑκατομμύρια συνανθρώπων μας στή γείτονα χώρα, ἐπελέγη αὐτός ὁ τρόπος, τῆς ὑπό μορφήν ἐπιστολῆς πρός τόν ἐπιβάλλοντα μετά μανίας τό ἰσλαμικό κοσμοείδωλο Πρόεδρον Ἐρντογάν, καταθέσεως τῶν ἀποδείξεων ἀπό τό ἴδιο τό Κοράνιο τῆς ἀνθρωποκατασκευῆς του.

Εἶναι γνωστόν ὅτι στίς χῶρες πού ἐπικρατεῖ τό Ἰσλάμ, ἡ ὁποιαδήποτε κριτική πρός αὐτό ἀποτελεῖ ἔγκλημα καθοσιώσεως καί τιμωρεῖται βαρύτατα ἀπό τόν νόμο. Ἑπομένως διά τήν προστασία καί τῶν διακινούντων τό θέμα, χρησιμοποιήθηκε αὐτός ὁ τρόπος τῆς διακινήσεως ὑπό μορφήν ἐπιστολῆς πρός τόν Πρόεδρον Ἐρντογάν τῶν στοιχείων πού ἀποδεικνύουν πλήρως τό ἀνθρωποπαθές καί τό ψευδές τῆς θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ.

Ἤδη οἱ κύκλοι πού ἀνέφερα, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς δῆθεν Μουσουλμάνοι, ἐνῶ εἶναι περισσότερον πιστοί ἀπό ἐμᾶς στόν Ἀληθινό Τριαδικό Θεό, μέ ἐνημέρωσαν ὅτι σέ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης τό συγκεκριμένο κείμενο ἔχει 4.158.354 «χτυπήματα» καί συνεχίζεται ἡ κυκλοφόρησίς του.

Αὐτή ἦταν λοιπόν ἡ στόχευσις τοῦ ἐγχειρήματος καί ὄχι ἀσφαλῶς ὁ «προσηλυτισμός» τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν.

Ταυτοχρόνως τό συγκεκριμένο κείμενο, εἶναι καί μία ἔμμεσος ἀπάντησις στήν Ἑλληνική Πολιτεία πού μέ τό Τέμενος στό Βοτανικό, ἱδρύουσα Ν.Π.Ι.Δ., συμπράττει στήν ἐπίσημη παρουσία τοῦ Ἰσλάμ στό λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς, καθώς καί σέ διάφορες ἰσλαμικές ἱστοσελίδες τῆς χώρας μας πού προβάλλουν αὐτή τήν ἀπαράδεκτη θρησκευτική παραδοχή ἐγκλήματος, ψεύδους καί στρεβλώσεως τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

No comments:

Post a Comment