Monday, April 24, 2017

«ΤΟΝ ΔΕ ΤΡΟΠΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ), ΣΙΩΠΗ ΤΙΜΑΝ ΜΕΜΑΘΗΚΑ» - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ


«ΤΟΝ ΔΕ ΤΡΟΠΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ), ΣΙΩΠΗ ΤΙΜΑΝ ΜΕΜΑΘΗΚΑ» - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

(Απάντηση σε σχολιασμό για την χωρίς Πατερική βάση αναφορά του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού για τη Γέννηση του Χριστού)

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
=====

O λόγος που αναγκαζόμαστε να γράψομε ένα ακόμη κείμενο για την αυθαίρετη περιγραφική του τρόπου της Γεννήσεως του Χριστού, που έδωσε ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός, η οποία δεν στηρίζεται σε καμιά Πατερική βάση, είναι η προτροπή σχολιαστού να διαβάσομε ‘’το βιβλίο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού για τον Βίο της και θα καταλάβομε από που το πήρε ο γέροντας και τι εννοεί’’. 

Κατ’ αρχή το βιβλίο αυτό δεν αναφέρεται σε καμιά περιγραφική του τρόπου της Γεννήσεως του Χριστού και είναι ασέβεια προς τον Άγιο να θεωρείται συνήγορος σε τέτοια περιγραφή. Το βιβλίο που πιθανότατα αναφέρεται ο σχολιαστής, το οποίο αποδίδεται στον Άγιο Μάξιμο, τιτλοφορείται ‘’Εις τον βίον της Υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου’’ και αποτελεί έκδοση του Ιερού Κελλίου Αγίου Νικολάου ‘’Μπουραζέρη’’.

Να προσθέσομε ότι το έργο αυτό δεν διασώθηκε στην ελληνική γλώσσα, αλλά στη γεωργιανή γλώσσα από τον μαθητή του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, τον Άγιο Ιωάννη τον Ιβηρίτη, και μεταφράστηκε στα γαλλικά το έτος 1986. Το βιβλίο που αποτελεί έκδοση του Ιερού Κελλίου Αγίου Νικολάου ‘’Μπουραζέρη’’, είναι μετάφραση από τα τα γαλλικά. Ο σχολιαστής πιθανότατα αναφέρεται στο Ε΄ Κεφάλαιο που επιγράφεται ‘’Η Φανέρωσις (Θεοφάνεια)’’. Σε καμιά περιγραφική του τρόπου της Γεννήσεως του Χριστού, δεν αναφέρεται ο Άγιος Μάξιμος. 

Ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός με τη διδασκαλία του περιγράφει τον τρόπο της Γεννήσεως του Χριστού, ως δήθεν επεξήγηση του Αείπαρθενου της Υπεραγίας Θεοτόκου. ‘’Αυτομάτως όπως εκαθόταν βλέπει …στην αγκαλιά της το βρέφος χωρίς να αισθανθεί τους τρόπους του τοκετού, διότι το αειπάρθενον δεν θα ήταν ύστερα’’, αναφέρει ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός. ‘’Όπως εκάθητο εκεί μέσα, αυτομάτως βρίσκεται στην αγκαλιά της το βρέφος’’, συμπληρώνει παρακάτω. Ποιος Άγιος είχε προβεί σε τέτοια περιγραφική του τρόπου της Γεννήσεως του Χριστού;

Χωρίς πολλά λόγια, πιστεύω πως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εις τον Λόγο του ’’Εις το γενέθλιον του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού’’, δίδει την απάντηση σε αυτό που αναφέρει για τη Γέννηση του Χριστού: «‘’τον δε τρόπον της Γεννήσεως (του Χριστού), σιωπή τιμάν μεμάθηκα».

Κανένας Άγιος της Εκκλησίας μας δεν προέβηκε σε αυθαίρετη περιγραφική του μυστηρίου της Γεννήσεως του Χριστού. Η αυθαίρετη περιγραφική του τρόπου της Γεννήσεως του Χριστού, που έδωσε ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός, δεν στηρίζεται σε καμιά Πατερική βάση. Δεν μπορούμε να ‘’επεξηγούμε’’ κατά το δοκούν το μυστήριο της Γεννήσεως του Χριστού.  

Ξεκάθαρα ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός παραθέτει τον τρόπο της Γεννήσεως του Χριστού και αυτό χωρίς καμμιά αμφιβολία αντιβαίνει στον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, «‘’τον δε τρόπον της Γεννήσεως (του Χριστού), σιωπή τιμάν μεμάθηκα». Δεν συντρέχει κανείς λόγος για την εκ των προτέρων στήριξη των οποιονδήποτε λόγων είπε  ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός. Αυτό δεν είναι σωστό. «‘’Τον δε τρόπον της Γεννήσεως (του Χριστού), σιωπή τιμάν μεμάθηκα» (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος).

2 comments:

 1. κ.Χαραλάμπους όντως το βιβλίο αυτό είναι που γράψατε αλλά το χωρίο που έχει σχέση με αυτά που αναφέρει ο γέροντας βρίσκεται στο κεφάλαιο 3 «Η Γέννησις» και όχι στο κεφάλαιο 5 που αναφέρατε. Πιο συγκεκριμένα στη σελίδα 75 παράγραφός 2 αναφέρει:
  «Η δε Μαριάμ συνετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν τη καρδία αυτής»· όχι μόνον τα ρήματα των ποιμένων αλλά και όλα όσα είχε ακούσει από την αρχή εντός του ναού, και μετά την έξοδον της από εκεί τον Ευαγγελισμόν του αγγέλου και την άσπορον σύλληψιν, την ανώδυνον γέννησιν και την μετ’αυτήν διατήρησιν της παρθενίας· ακόμη το ότι όχι μόνο απέφυγε τις ωδίνες των γυναικών και συγχρόνως έγινε μητέρα και διεφυλάχθη Παρθένος, αλλ’επίσης ότι δεν ημπόρεσε να συνειδητοποιήσει πως εγέννησε. Ιδού πως διευθετήθησαν τα θεία γεγονότα και έγινε η αντίδοσις των φύσεων· όπως ο υπερθαύμαστος Υιός δεν εγνωστοποίησε εις την μητέρα του το μυστήριον της γεννήσεως του, ωσαύτως εις μια στιγμήν χωρίς και η ίδια να το γνωρίζει τον τρόπον, ευρέθη εκτός της κοιλίας αυτής και εκάθισε επι του θρόνου των χειρών της ώστε η Γέννησις να υπάρξει αφθορος και ακατανόητος, όπως και η σύλληψις είχε γίνει ασπόρως και ακαταλήπτως.
  Νομιζω ο καθένας μας διαβάζοντας το παραπάνω χωρίο του Αγίου Μάξιμου του Ομολογητού αντιλαμβάνεται ότι είναι η πιθανή πηγή του γέροντα Ιωσήφ.

  ReplyDelete
 2. Το πιο κάτω σχόλιο μας στάληκε απο τον κ. Βασίλη Χαραλάμπους σαν απάντηση στο πιο πάνω σχόλιο:

  Δεν θεωρώ φρόνιμο να υποπέσομε σε πιθανολογίες από πού έλκει την καταγωγή της η περιγραφική του τρόπου της Γεννήσεως του Χριστού που προέβηκε ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός (ασχέτως αν η πρώτη έκδοση του βιβλίου αυτού που αναφέρεστε έγινε το 2010, μετά το θάνατο του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού το 2009, και αυτά που λέγει, τα έλεγε παλαιότερα – τον ενθυμούμαι προσωπικά να τα λέει περί το έτος 2000). Προτείνω και πάλι να αναγνώσομε τον σπουδαιότατο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου ’’Εις το γενέθλιον του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού’’, και ιδιαιτέρως τη ρήση του «‘’τον δε τρόπον της Γεννήσεως (του Χριστού), σιωπή τιμάν μεμάθηκα», η οποία πιστεύω και εσάς αναπαύει. Φαντάζομαι δεν διαφωνείτε με αυτό τον λόγο. Σημειώστε επίσης τα λόγια του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς «Πρέπει να θέτωμεν φυλακήν τω στόματι ημών όταν ομιλούμεν περί των μυστηρίων του Χριστού».
  Με την ευκαιρία της συζήτησής μας αυτής σας προτείνω, εάν τυχόν ακούτε τις ομιλίες από τα βίντεο του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού την προσοχή, γιατί ο εν λόγω μοναχός δεν διακρίθηκε για την Ορθόδοξη ακρίβειά του. Μάλιστα έχει διδάξει και κακοδοξίες. Επισημαίνω την διδασκαλία του περί της κατωτερότητος της Θείας Χάριτος έναντι του ανθρώπινου νου με την αιρετική δικαιολόγησή της, ότι αυτή είναι εργαλείο, ενώ ο νους είναι πρόσωπο. «Ο νους του ανθρώπου που είναι πρόσωπον και το καθ’ εικόνα και ομοίωσιν, είναι υπεράνω της Χάριτος», δίδαξε. Επίσης δίδαξε για το μη εφάμαρτο της άμβλωσης πριν τον τρίτο μήνα της κύησης. Άλλη θεολογική πλάνη του είναι η διδασκαλία ότι η συζυγία συνεχίζεται στην αιωνιότητα. Η συστηματική διδαχή του ότι η Σταύρωση του Χριστού μας έγινε για πληρώσει την δική μας ενοχή και παραπέμπει αστόχως στην ανσέλμειο πλάνη. Η διδασκαλία του ότι «ο νους του ανθρώπου είναι ένα κομμάτι κομμένο από πάνω στον Θεόν», «το σώμα το έκαμε πρωτύτερα». Η άτοπος αναφορά του «προσποιείται (ο Χριστός) το ρόλο του μετανοούντος και μας δείχνει πρακτικά τον τρόπο της επιστροφής». Το άτοπο που δίδαξε ότι ‘’ο Χριστός κατέβηκε φοράει τη διεφθαρμένη φύση που διεφθείραμε να την ανακαινίσει’’. ‘’Εάν λοιπόν γάμος ήταν ευλογία και όχι οικονομία θα έπρεπε ο Χριστός να κοινωνήσει με τον γάμο. Άλλωστε ο γάμος είναι αθεράπευτος’’, δίδαξε ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός. Φυσικά υπάρχουν κι άλλα. Φαντάζομαι δεν συμφωνείτε με αυτά, καθώς και στο ότι δεν είναι ο ‘’απλανώς διδάξας’’, όπως κάποιοι ιδιοτελώς τον χαρακτηρίζουν.

  Αυτά σας τα λέω γιατί η περίπτωση του μοναχού αυτού χρειάζεται να προσεγγίζεται όχι με τόση εμπιστοσύνη στην Ορθοδοξία των λόγων του.

  ReplyDelete