Sunday, April 16, 2017

ΟΙ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ο ΜΟΛΥΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥΟΙ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ο ΜΟΛΥΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Ισχυρίζονται οι ακοινώνητοι σχισματικοί: "Αν δεν αποτειχιστούμε ή αν εκκλησιαζόμαστε σε ναούς που μνημονεύονται οικουμενιστές επίσκοποι θα μολυνθούμε από την αίρεση".

Αυτά ισχυρίζονται οι ακοινώνητοι σχισματικοί. Για να δούμε ποιο έρεισμα έχει ο ισχυρισμός τους στη ζωή και στη διδασκαλία των σύγχρονων Αγίων της Εκκλησίας.

Είμαστε ευλογημένοι επειδή την εποχή μας, που θριαμβεύει η παναίρεση του οικουμενισμού, έχουμε την ευλογία της παρουσίας επίσημα αναγνωρισμένων κορυφαίων αντιοικουμενιστών Αγίων, όπως είναι ο Άγιος Παίσιος, ο Άγιος Φιλούμενος, ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Παράλληλα έχουμε την ευλογία να εντρυφήσουμε στη ζωή και στη διδασκαλία πολλών Αγίων Γερόντων, οι οποίοι δεν αγιοκατατάχτηκαν επίσημα, αλλά έχουν καθιερωθεί ως Άγιοι στη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας πολύ πέραν των ορίων της Ελλάδας. Αναφέρουμε ορισμένα ονόματα: π. Αμφιλόχιος της Πάτμου, π. Φιλόθεος Ζερβάκος, π. Ιάκωβος Τσαλίκης, π. Δημήτρης Γκαγκαστάθης, π. Αθανάσιος Χαμακιώτης κτλ.

Έχουμε, επίσης, πολλούς αγωνιστές και σφοδρούς αντιοικουμενιστές κληρικούς όπως είναι οι Φλωρίνης Αυγουστίνος, Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, Παραμυθίας Παύλος, Κονίτσης Σεβαστιανός, Χαλκίδος Νικόλαος, Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, Μάρκος Μανώλης, Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, Αθανάσιος Μυτιληναίος κτλ..

Οι πλείστοι από τους πιο πάνω ΟΥΔΕΠΟΤΕ αποτειχίστηκαν. Ορισμένοι ΜΟΝΟΝ εξ αυτών αποτειχίστηκαν, αλλά και αυτοί ΜΟΝΟΝ για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Όλοι, όμως, κοιμήθηκαν εν Κυρίω μνημονεύοντες διάφορους οικουμενιστές επισκόπους ή ακόμη και τους οικουμενιστές Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρα, Δημήτριο και Βαρθολομαίο.

Ερωτούμε, λοιπόν, τους ακοινώνητους σχισματικούς όλων των αποχρώσεων εντός και εκτός του Αγίου Όρους: 

Οι πιο πάνω άγιες μορφές μολύνθηκαν από τον ιό της παναίρεσης του Οικουμενισμού;

Πιστεύουν ειλικρινά ότι ο Άγιος Παίσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ο Άγιος Φιλούμενος και οι άλλοι άγιοι Γέροντες, που αναφέραμε πιο πάνω, πέθαναν μολυσμένοι από τον ιό της αίρεσης του Οικουμενισμού;

Αν οι ακοινώνητοι σχισματικοί πιστεύουν ότι οι Άγιοι δεν μολύνθηκαν από τον ιό της αίρεσης, πρέπει ανυπερθέτως 1.) Να σταματήσουν να διδάσκουν την κακοδοξία -επειδή περί κακοδοξίας πρόκειται- ότι ο ΙΕ΄Κανόνας της ΑΒ΄ Συνόδου είναι δήθεν υποχρεωτικός και όχι δυνητικός και 2.) Να αποκηρύξουν την φοβερή κακοδοξία ότι δήθεν πρέπει να προχωρήσουμε σε ακοινωνησία με όλη την Εκκλησία, δηλαδή να γίνουμε σχισματικοί.

Αν, πάλιν, θεωρούν τους Αγίους της Εκκλησίας μολυσμένους από την αίρεση του οικουμενισμού, δηλαδή αιρετικούς, ενώ -ως είναι τοις πάσιν γνωστόν- υπήρξαν πύργοι Ορθοδοξίας και το βαρύ πυροβολικό της Εκκλησίας και της θεολογίας εναντίον του Οικουμενισμού, σημαίνει: 1.) Ότι είναι κακόδοξοι και βλάσφημοι και 2.) Ότι διακατέχονται από εωσφορικό εγωισμό.

Ο ΙΕ΄ Κανόνας της ΑΒ΄ Συνόδου είναι δυνητικός. Τι σημαίνει δυνητικός; Σημαίνει ότι είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια των πιστών να διακόψουν το μνημόσυνο του οικείου επισκόπου που κηρύσσει γυμνή τη κεφαλή κατεγνωσμένη αίρεση ή να συνεχίσουν να έχουν κοινωνία μαζί του μέχρι την ετυμηγορία Συνόδου.

Ποιος μας βεβαιώνει ότι αυτή είναι η ορθή ερμηνεία του Κανόνα; ΟΛΟΙ ανεξαίρετα οι σύγχρονοι Άγιοι που αντιμετώπισαν την αίρεση του Οικουμενισμού.

Ο Άγιος Πορφύριος ΟΥΔΕΠΟΤΕ διέκοψε το μνημόσυνο του οικείου ιεράρχη. Ούτε και ο Άγιος Φιλούμενος διέκοψε ΠΟΤΕ το μνημόσυνο του οικείου ιεράρχη. Αντίθετα οι Άγιοι Ιουστίνος Πόποβιτς και Παίσιος ο Αγιορείτης διέκοψαν μεν το μνημόσυνο του οικείου ιεράρχη, αλλά ΜΟΝΟΝ για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ κοιμήθηκαν εν Κυρίω μνημονεύοντες οικουμενιστές επισκόπους. Σε κάθε περίπτωση κανένας σύγχρονος Άγιος και καμία από τις δεκάδες αγίες μορφές που πολέμησαν σθεναρά την παναίρεση του Οικουμενισμού, ΔΕΝ δίδαξαν και ΔΕΝ εφάρμοσαν ακοινωνησία με ΟΛΗ την Εκκλησία. Οι μόνοι που διδάσκουν αυτή την κακόδοξη ερμηνεία των Κανόνων είναι οι ακοινώνητοι σχισματικοί. 

Ερωτούμε λοιπόν: Εμείς το παράδειγμα ποιών πρέπει να ακολουθήσουμε; Των Αγίων ή των ακοινώνητων σχισματικών;

No comments:

Post a Comment