Saturday, April 15, 2017

ΤΗ ΕΠΙΦΩΣΚΟΥΣΗ ΕΚΕΙΝΗ ΗΜΕΡΑ


ΤΗ ΕΠΙΦΩΣΚΟΥΣΗ ΕΚΕΙΝΗ ΗΜΕΡΑ

                    Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
=====

Ώρα ωσεί έκτη
και το σκότος την οικουμένην εκάλυψεν.

Ο φυλακτήρ της οικουμένης
ησφαλισμένος εν τω Τάφω.

Ο Φωτοδότης Κύριος
εν τω μνημείω σωματικώς.
Κουστωδία τηρεί τον Τάφον
μετά Λογγίνου του Κεντυρίωνος.

Ο Ζωοδότης Κύριος
εν τω Τάφω σωματικώς ημέρας τρείς.

Οψέ των Σαββάτων
το έλεος Αυτού
τας μυροφόρους προήγεν
τον Τάφον θεωρήσαι.

Τη επιφωσκούση εκείνη ημέρα
η των Προφητών πρόρρησις εβεβαιώθη
ο Δεσπότης πάντων ηγέρθη.

Ο Κεντυρίων ουκ ακούει τας εντολάς του Πιλάτου
εκ νυκτός αγνωσίας εξέρχεται
τοις πάσι καταγγέλλων ότι ηγέρθη ο Κύριος.

Ο αντιμετρών τας προθέσεις* ημών Κύριος
την του Λογγίνου πρόθεσιν ιδών
το έπαθλον της χαράς Αυτού εδωρήσατο αυτώ.

Ο ξενίσας αυτόν Τάφος Ζωοδόχος γέγονεν.
Ανέστη ο Ζωοδότης Κύριος
χαρά εν όλω τω  κόσμω γέγονεν.

Ανέστη ο του θανατου νικητής
της λύπης ο όλεθρος μέγας.

Ανέστη ο Κύριος.
Ανέστη ο Κύριος.
Ανέστη ο Κύριος.

 *«Κατά τας προθέσεις ημών αντιμετρεί τα έπαθλα και τα του Πνεύματος εκάστου χαρίσματα» (Αγίου Συμεών – Λόγος περί της του Χριστού Αναστάσεως, ‘’Λόγος ΙΓ’’).

ΠΗΓΗ:


Κατάνυξις

No comments:

Post a Comment