Saturday, May 14, 2016

Ο κ. ΚΟΥΤΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ


Ο κ. ΚΟΥΤΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Του Δαμιανού Αθανασίου
=====

1- Η Παραχώρηση Ορθόδοξου ναού στην Ιερά Πάτμο στους Παπικούς θα είναι ο πρώτος ναός που τους παραχωρείται επίσημα από την Ορθόδοξη εκκλησία παγκοσμίως. Αντιλαμβάνεσθε επομένως τον συμβολισμό και την σημειολογία της κίνησης αυτής. Μετά τα Ιεροσόλυμα, ο στόχος των Παπικών να βάλουν πόδι στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης, θα είναι γεγονός.

2- Θα είναι μία τρανταχτή αμφισβήτηση και αθέτηση των Κανόνων των Οικουμενικών συνόδων.

3- Θα είναι παραβίαση της βούλησης του ιδρυτού-αφιερωτού του ναού. Ποίος από σας θα δεχόταν τον ναό που έταξε και έκτισε στο Άγιο να έλθει κάποιος αργότερα να του αλλάξει χρήση;

4- Η παραχώρηση θεωρείται βέβηλη πράξη και προσβολή θρησκευτικού συμβόλου, Θεομαχία και Αγιομαχία».

5-Για τους Παπικούς ο ναός εκτός από χώρος λατρείας μπορεί άνετα να είναι «χώρος εκδηλώσεων».

6- Σύμφωνα με τον νόμο 1155/1981 της Ελληνικής Πολιτείας, μια άδεια εγκατάστασης ετερόδοξης θρησκείας ή ομολογίας, πλην της Ορθοδόξου στη Πάτμο, είναι παράνομη πράξη, που αλλοιώνει τον χαρακτήρα της μοναδικότητας της Πάτμου ως ΙΕΡΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΝΗΣΟΥ, η οποία μεριμνά με κάθε επισημότητα για την αποφυγή της αλλοίωσης του θρησκευτικού «Status Quo» της Πάτμου, δηλαδή την αμιγώς Ορθόδοξη θρησκευτική της Παράδοση.

7- Ομοίως είναι παράνομη και αυθαίρετη πράξη σύμφωνα με τον νόμο 4301/2014 του Ελληνικού κράτους, η άνευ αδείας του Υπουργείου Παιδείας τέλεση λατρείας ξένης ετερόδοξης θρησκευτικής ομολογίας.

8- Θα πρέπει τέλος όποτε χρειαστεί να λειτουργηθεί από μας τους Ορθόδοξους ο ναός που παραχωρήθηκε, δεν θα είναι δυνατόν, εάν δεν τελεστούν εγκαίνια και θυρανοίξια, εξ αρχής.

Χαρακτήρισε το «εντέλλεσθε» «προσβλητικό για όλη τη Πάτμο».

Ο κ. Θεολόγος Μαυρουδής, στην τοποθέτησή του υποστήριξε ότι ο νέος κανονισμός της Μονής, που προωθεί το Πατριαρχείο οδηγεί στην απαξίωση της.

Ο προβληματισμός του προέρχεται από τον υπ αριθμ. πρωτ.69/17-1-2013 Εσωτερικό Κανονισμό της Ι. Μονής, ο οποίος φέρεται δήθεν ότι «..κατηρτίσθη υπό της Αδελφότητος της Ι. Μονής..»- άρθ. 66 παρ. 3!..), ενώ είναι τοις πάσι γνωστό ότι κατηρτίσθη και επεβλήθη απο το Πατριαρχείο!.

Με τον νέο κανονισμό μεταρρυθμίζονται οι ανά τους αιώνες θεσμικές λειτουργίες της Μονής, ανατρέπεται το επί 900 χρόνια αυτόνομο, ανεξάρτητο και αυτοδέσποτο καθεστώς της και θεσπίζονται με τον κανονισμό αυτόν κανόνες διοίκησης της Μονής που την καθιστούν ανεπίτρεπτα υπό άμεση εξάρτηση από το Πατριαρχείο.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί, όπως είπε, η παρ.16 του άρθ.41, σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται ανεπίτρεπτος οικονομικός έλεγχος αφού « ..η Ι. Μονή δύναται, κατόπιν αποφάσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, να τοποθετεί μέρος των υφισταμένων αποθεματικών κεφαλαίων εις ασφαλή και αποδοτικά τραπεζικά προϊόντα.. .κατόπιν σχετικής μελέτης, εκπονουμένης και υποβαλλομένης εις το Οικ. Πατριαρχείον, αποφαινόμενον επί εκάστης περιπτώσεως».

Στο άρθ. 65, προβλέπεται ότι «εν περιπτώσει παρακμής της Ιεράς Μονής ελλείψει μοναχών, ή άλλων λόγων, τότε την διοίκησιν αυτής και την διαχείρισιν της κινητής και ακινήτου περιουσίας, των κειμηλίων και των βιβλίων αυτής αναλαμβάνει το κυρίαρχον Οικουμενικόν Πατριαρχείον».

Με τον τρόπο αυτό, όπως τόνισε, το Πατριαρχείο εύκολα μπορεί να εφεύρει, να νομιμοποιεί και να δικαιολογεί τη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική χειραγώγηση της Μονής, το δε κυρίαρχο όργανο διοίκησης αυτής, την Αδελφότητα των μοναχών, καθιστά παντελώς απονευρωμένη.

Χαρακτήρισε τον νέο κανονισμό «εκκλησιαστικό πραξικόπημα, που ανατρέπει θεσμούς και δεν είναι προϊόν της Βούλησης της Αδελφότητας» και υποστήριξε ότι το Πατριαρχείο «απροκάλυπτα προβαίνει σε πλήρη χειραγώγηση και ιδιοποίηση της διοίκησης και διαχείρισης της Μονής».

ΠΗΓΗ:


Δημοκρατική

No comments:

Post a Comment