Monday, April 20, 2015

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ π. ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΝΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ''ΟΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΘΟΥΝ''ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ π. ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΝΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ''ΟΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΘΟΥΝ''

Της Χριστούφαντου
=====

Ὁ π. Ἀνδρέας Κονᾶνος στήν ἐκπομπή: ''Οἱ παρθένοι πού δέν θά σωθοῦν''http://www.romfea.gr/diafora-ekklisiastika/31710-oi-parthenoi-pou-den-tha-sothooun λέγει στόν τυχόντα ἀκροατή τῆς ἐκπομπῆς του: ''...Ἐσύ κι ἐγώ θά πᾶμε στόν Παράδεισο. Εἶναι καλό, νά πιστεύουμε ὅτι θά πᾶμε στόν Παράδεισο...". 
Νά εὐχόμαστε, π. Ἀνδρέα, νά ἔχουμε μετάνοια καί νά πᾶμε ὅλοι στόν Παράδεισο. Τό ποιός θά πάει στόν Παράδεισο ὅμως, τό γνωρίζει μόνο ὁ Θεός. Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι ἕνας Μέγας Ἀντώνιος, ὅταν ἡ ψυχή του πήγαινε στόν Παράδεισο, ἔλεγε στούς δαίμονες: «Ἀκόμη δέν σᾶς νίκησα». 

Ὁ Παράδεισος, ἐπιτυγχάνεται καί βιώνεται μόνο μέ μετάνοια, μέ ἀσκητικό ἀγῶνα, ἀπαλλαγή ἀπό τά πάθη, μέ ὑπακοή σέ διακριτικό πνευματικό. Τότε θά ἐνοικήσει μέσα μας ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δέν βιώνεται ὁ Παράδεισος συναισθηματικά, ρομαντικά, κουλτουριάρικα, κλπ.,

Ἀναφέρεις π. Ἀνδρέα τόν Χριστό, πού ρωτοῦσε τούς ἀσθενεῖς πρίν τούς θεραπεύσει: «Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;». Καί καταλήγεις: ''Ἔ, κι ἐμεῖς ἄν ποῦμε ὅτι θέλουμε νά πᾶμε στόν Παράδεισο, θά πᾶμε''! Δηλαδή π. Ἀνδρέα, ἁπλᾶ, ἐπειδή τό θέλουμε, θά πᾶμε! Ἔτσι μιλοῦν οἱ Προτεστάντες, πού δημιουργοῦν μία εἰκονική πραγματικότητα γιά τόν Παράδεισο. Δέν μιλᾶς π. Ἀνδρέα, γιά τήν μετάνοια πού μόνο αὐτή ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στόν Παράδεισο.

Λές ἐπίσης: ''Στόν Παράδεισο δέν μποροῦν νά πᾶνε ἄνθρωποι πού εἶναι καταπιεστικοί''. Ἄν μετανοήσουν, ὅλοι μποροῦν νά πᾶνε. Ἐδῶ ἕνας ληστής, πού μετανόησε τήν τελευταία στιγμή, πῆγε.

Μᾶς λές ὅτι: "Τό πέρασμα τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν γῆ ἦταν ἀθόρυβο, ἀθέατο δέν ἐντυπωσίασε, δέν ἐνόχλησε, δέν ἔφερε σεισμό, δέν ἔφερε ἀναστάτωση... ". 
Κάθε ἄλλο. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός εἶπε: «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπί τήν γῆν καί τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη».

Μᾶς λές ὅτι ὁ "Χριστός δέν καταπίεσε κανέναν, σεβάσθηκε τό αὐτεξούσιο, δέν ὑποχρέωσε κανέναν νά Τόν ἀκολουθήσει, οὔτε τούς ἴδιους τούς Μαθητές Του". 
Ναί, ἔφερε ὅμως σέ πολύ δύσκολη θέση τούς Γραμματεῖς καί τούς Φαρισαίους, πού ἤλεγχε τήν ἁμαρτία, τήν ὑποκρισία καί τίς ἀδικίες τους. Γι᾽αὐτό καί Τόν ἐσταύρωσαν.

Μᾶς λέγεις ὅτι: «Στόν Παράδεισο δέν πᾶνε ἄνθρωποι πού εἶναι ἐγκρατεῖς, ἀσκητικοί, νηστευτές, παρθένοι ἀλλά ἄσπλαγχνοι...». Καί ἀναφέρεις γιά "μία σύζυγο πού εἶχε ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τόν σύζυγό της ἐπειδή πότε νήστευε, πότε ζύμωνε πρόσφορα, πότε ἦταν Σαρακοστή, πότε ἤθελε νά κοινωνήσει στήν ἐκκλησία, κλπ..." Σχολιάζεις, ὅτι: "Αὐτή εἶναι μέν ἀσκήτρια, ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δέν ἀγαπάει, ἐπειδή εἶναι ἀνέραστη καί στόν Παράδεισο δέν θά πάει. Τήν Ἐκκλησία τήν χρησιμοποιεῖ ὡς κρυψώνα γιά νά κρύψει τήν ψυχοπάθειά της καί τά κάνει ὅλα αὐτά δῆθεν ἐπειδή ἀγαπάει τόν Θεό". Μέ τά λεγομενά σου αὐτά π. Ἀνδρέα, στήν οὐσία καταπολεμεῖς τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καί θεωρεῖς  ὅτι τά ἐντάλματα τῆς Ἐκκλησίας γίνονται αὐτά καθέ αὐτά αἰτία τῆς μή ἐν Ἁγίω Πνεύματι ψυχοσωματικῆς ἑνότητος τῶν συζύγων. 

Ἡ γυναῖκα αὐτή ἄν ὄντως κάτι δέν ἐφήρμοζε σωστά, αὐτό πρέπει νά τό διορθώνουμε, νά τό θεραπεύουμε καί ὄχι νά τήν κρίνουμε καί νά ἀποφαινόμεθα ὅτι δέν θά πάει στόν Παράδεισο. Εἰδικά, σέ θέματα κρίσης τοῦ Θεοῦ, δέν ἐκφράζομε γνῶμες, διότι, ὅπως λένε οἱ Πατέρες, πολλές ἐκπλήξεις θά δοῦμε ἐκεῖ ὅσοι πᾶμε τελικά στόν Παράδεισο.

Δέν μᾶς εἶπες π. Ἀνδρέα, μιᾶς καί μᾶς ἀνέφερες ποιές, κατηγορίες ἀνθρώπων δέν θά πᾶνε στόν Παράδεισο, γιά τό ἑξῆς: Αὐτοί πού ἀνατρέπουν τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση, τούς Ἱερούς Κανόνες, καί εἰσάγουν καινά δαιμόνια μέ Βαπτισματικές, Εὐχαριστιακές, Μεταπατερικές καί ἄλλες «Θεολογίες» καί «Ἐκκλησιολογίες», αὐτοί πού προωθοῦν καί ἐνστερνίζονται τόν Παπισμό, τόν Οἰκουμενισμό ἕως καί τήν Πανθρησκεία, αὐτοί πού βάζουν μέσα στήν Ἐκκλησία τούς αἱρετικούς, πού βλασφημοῦν τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, ὅσοι καλλιεργοῦν καί προωθοῦν τόν Νεονικολαϊτισμό, ὅλοι αὐτοί, θά πᾶνε στόν Παράδεισο, ἄν δέν μετανοήσουν καί δέν ἀλλάξουν τακτική; 

No comments:

Post a Comment