Tuesday, May 8, 2018

ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΝΩΝ ή ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ;


ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΝΩΝ ή ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ;

Του Πανοσ. Ἀρχιμ. Φωτίου Ἰωακείμ
=====

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀπόφαση τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς γιὰ ἀποποινικοποίηση τῶν ἀμβλώσεων.

Μετὰ ἀπὸ μακρὰ συζήτηση, ἡ Ὁλομέλεια τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς στὶς 30.03.2018, μὲ 33 ψήφους ὑπέρ, 8 ἐναντίον καὶ 5 ἀποχές, τροποποίησε τὸν ποινικὸ κώδικα, ἀποποινικοποιώντας τὶς ἐκτρώσεις μέχρι τὴν 12η ἑβδομάδα τῆς κύησης καὶ μέχρι τὴν 19η ἑβδομάδα σὲ περιπτώσεις βιασμοῦ τῆς ἐγκύου. 

Πολλὰ σχετικὰ λέχθηκαν, ὅπως ὅτι, μὲ τὴν ἐν λόγω ἀποποινικοποίηση «ἐκσυγχρονιζόμαστε», ἡ στοχεύουμε στὴν ὑγεία τῶν γυναικών, ἢ στὴ μείωση τῶν ἀμβλώσεων, κ.λπ. 

Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων Στέλλα Κυριακίδου, κατὰ τὴ συζήτηση ποὺ προηγήθηκε τῆς ψηφοφορίας, μεταξὺ ἄλλων εἶπε ὅτι «ἀμβλώσεις γίνονται ἐν κρυπτῶ καὶ εἶναι ὀδυνηρὲς» (ἐννοώντας προφανῶς ὅτι οἱ ἀθέλητα ἐγκυμονοῦσες καταφεύγουν ἀπὸ ντροπὴ καὶ φόβο γιὰ ἐκτρώσεις σὲ τσαρλατάνους καὶ ὄχι εἰδικοὺς γυναικολόγους). Πρόσθεσε πὼς «σύμφωνα μὲ ἐκτιμήσεις τῆς... γυναικολογικῆς ἐταιρείας ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκτρώσεων ξεπερνὰ τὶς 9.000 τὸ χρόνο». Διευκρινίζοντας τὴν ἐπέκταση τῆς περιόδου κύησης στὶς 19 ἑβδομάδες, στὴν ὁποία θὰ ἐπιτρέπεται ὁ τερματισμὸς τῆς ἐγκυμοσύνης γιὰ θύματα βιασμοῦ, ἐξήγησε ὅτι πολλὰ νεαρὰ κορίτσια θύματα βιασμοῦ δὲν συνειδητοποιοῦν ἔγκαιρα ὅτι εἶναι ἔγκυες. 

Πέραν τῆς ὡραιοφάνειας τῶν ἐπιχειρημάτων τῶν ὑπερψηφισάντων βουλευτῶν καὶ τῆς κατὰ κόρον ἐπίκλησης τῶν ποικίλων δικαιωμάτων τῆς κυοφοροῦσας γυναίκας γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴν ὑγεία της, τίποτα δὲν ἀκούσθηκε ἀπὸ αὐτοὺς γιὰ τὸ ἴδιο τὸ κυοφορούμενο βρέφος. Τί εἶναι τέλος πάντων αὐτό; Μία μάζα ἐνόργανης ὕλης; Ἕνα ἄψυχο ἀντικείμενο μὲ γενετικὸ ὑλικό; 

Γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὅμως τὸ ἀνθρώπινο ἔμβρυο «ἐξ ἄκρας συλλήψεως» (ἀπὸ τὴν πρώτη δηλαδὴ στιγμὴ τῆς σύλληψής του) εἶναι ἔμψυχο, φέρει δηλαδὴ ἀνθρώπινη ἀθάνατη ψυχή, εἶναι ζωντανὸς ἄνθρωπος! Ἄρα ἔχει κι αὐτὸ δικαιώματα· ἔχει τὸ πρῶτο καὶ σπουδαιότερο δικαίωμα, ἔχει τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα τῆς ζωῆς! Καὶ ἡ διακοπὴ τῆς κυοφορίας τοῦ ἐμβρύου, σὲ ὁποιοδήποτε στάδιο κι ἂν γίνει (δὲν ἔχουμε μαγικὴ στιγμὴ ἐμψύχωσής του) συνιστᾶ φόνο, φόνο στὴν εἰδεχθέστερη μορφή του, φόνο ἑνὸς ἀνυπεράσπιστου πλάσματος. Καὶ τοῦ στεροῦμε, γιὰ χίλιες ὅσες «προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις», ὄχι μονάχα τὸ πολυτιμώτατο καὶ σ? αὐτὰ τὰ ἄλογα ζῶα θεϊκὸ δῶρο τῆς ζωῆς, ἀλλὰ —γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς— καὶ τὴ δυνατότητα νὰ βαπτισθεῖ, νὰ λάβει τὸ ἅγιο Μύρο, νὰ κοινωνήσει Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, νὰ ἐνταχθεῖ στὴν Ἐκκλησία —τὸ Σῶμα τοῦ Χριστού—, νὰ πολιτογραφηθεῖ πολίτης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. 

Καὶ οὐδεὶς ἀναφέρεται στὴν ἡδονὴ τῶν σαρκικῶν σχέσεων —ποὺ ὅλοι θέλουν καὶ ἐπιθυμούν—, δὲν θέλουμε ὅμως καὶ δὲν ἐπιθυμοῦμε τὸν φυσικὸ καρπὸ τῶν σχέσεων αὐτῶν, τὴν ἔλευση δηλαδὴ στὸν κόσμο μίας ἀθάνατης ὕπαρξης. Ἀλλὰ τὸ κυοφορούμενο ἔμβρυο ἀποτελεῖ τέλειο ἄνθρωπο, μὲ ὅλα τὰ δικαιώματά του, ἔστω κι ἂν ἀποτελεῖ καρπό... βιασμοῦ ἡ ἀνεπιθύμητης κυοφορίας... 

Γιὰ τὴν πρόσφατη ὑπόθεση θανάτου τοῦ τρίμηνου ἐκείνου βρέφους μὲ Ρουμάνους γονεῖς κινήθηκε —δικαίως— γῆ καὶ οὐρανός, μὲ τόσες ἔρευνες καὶ ἀνακρίσεις καὶ τὴν κλήση τόσων ἰατροδικαστῶν, γιὰ ἐπακρίβωση τῶν αἰτίων θανάτου του. Ὁποία ὅμως τραγικὴ εἰρωνεία, νὰ νομιμοποιοῦνται ἀπὸ τὴν ἄλλη χιλιάδες ἐκτρώσεις, μὲ μία ἁπλὴ συγκατάθεση ἡ ὁμολογία τῆς κυοφοροῦσας μητέρας καὶ ἔτσι, νομίμως καὶ ἀξιοπρεπώς, νὰ φονεύονται χιλιάδες ἔμβρυα τὸν χρόνο... 

ΠΗΓΗ:

immorfou

No comments:

Post a Comment