Monday, May 9, 2016

ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΕΝ ΚΡΑΝΙΩ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΤΡΙΚΥΜΙΑ ΕΝ ΚΡΑΝΙΩ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Με ένα αθεμελίωτο άρθρο του, στον Πυλώνα Εκκλησιαστικών Ειδήσεων ΑΜΗΝ, που επιγράφει “Η διακονία του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ορθόδοξη Εκκλησία”, ο γνωστός οικουμενιστής, νεωτεριστής και Αγουριδικός κ. Πέτρος Βασιλειάδης προσπαθεί να θεμελιώσει τον Οικουμενισμό στη συνοδικότητα της Εκκλησίας.

Το άρθρο του κ. Καθηγητή δεν αντέχει καμία σοβαρή κριτική.

Θα σταθούμε μόνον σε ένα σημείο της αναφοράς του. Αν δικαιωθεί ο Οικουμενισμός με την Μεγάλη Σύνοδο, λέγει ο κ. Καθηγητής, οι επίσκοποι, οι Καθηγητές πανεπιστημίου, οι κληρικοί, οι μοναχοί και οι λαικοί που πολεμούν την παναίρεση του Οικουμενισμού “πρέπει να έχουν την εντιμότητα να ζητήσουν συγγνώμη από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο επειδή είναι οικουμενιστής ή να έχουν το θάρρος να αποτειχιστούν όπως έκαναν οι σχισματικοί Παλαιοημερολογίτες.”

Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε κ. Βασιλειάδη. Ότι εμείς θα ζητήσουμε συγγνώμη επειδή οι οικουμενιστές ασχημονούν ή ότι θα γίνουμε σχισματικοί. Έχω νέα για σας κ. Καθηγητά. Σχισματικοί δεν θα γίνουμε ποτέ των ποτών.

Μένω πάντως έκπληκτος από την άγνοιά σας ότι η αποτείχιση δεν είναι σχίσμα. Η αποτείχιση είναι κανονικό δικαίωμα των πιστών όπως η Πρωτοδευτέρα Σύνοδος διακελεύει και όπως η μακραίωνη παράδοση της Εκκλησίας μαρτυρεί.

Το ότι όμως συγχύζεται το σχίσμα των εκτός Εκκλησίας Παλαιοημερολογιτών με την αποτείχιση στην οποία παλαιότερα προσέφυγαν πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας και στη σύγχρονη ιστορία οι Μητροπολίτες Φλωρίνης Αυγουστίνος, Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, Παραμυθίας Παύλος, οι είκοσι Μονές του Αγίου Όρους και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς δεν τιμά ούτε την ευθυκρισία σας, ούτε τη θεολογική σας παιδεία.

Άλλο σχίσμα, άλλο αποτείχιση. Η αποτείχιση υπάρχει ακριβώς για να εμποδίζει στην καταφυγή στο σχίσμα. Η αποτείχιση είναι κανονικό δικαίωμα των πιστών ενώ το σχίσμα είναι διαβολική ενέργεια.

Αν η Μεγάλη Σύνοδος προσδώσει εκκλησιαστικότητα στους αιρετικούς Παπικούς, Μονοφυσίτες και Προτεστάντες θα συγκαταριθμηθεί στις ληστρικές ψευδοσυνόδους της Εκκλησίας. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα υπάρξει ουδεμία υπακοή στις αποφάσεις της. Ο λαός του Θεού θα αντιδράσει και αναλόγως των συνθηκών θα αποφασίσει ποιες είναι οι ενδεδειγμένες ενέργειες αντίδρασης. Στο Σχίσμα πάντως δεν θα καταφύγουμε ΠΟΤΕ. 

1 comment:

  1. Εδώ δεν έχετε δίκιο, η Αποτείχιση συνοδευόμενη με την διακοπή του μνημοσύνου των Αρχιερέων που αποδέχονται ή ανέχονται Εκκλησιαστικά τον Οικουμενισμό, σημαίνει αυτόματα δημόσια αποκήρυξη, έστω και προσωρινού χαρακτήρα μέχρι να γίνει ή όχι μόνιμη κατάσταση των παραπάνω Αρχιερέων ως Αιρετικών. Εάν υποθέσουμε ότι την πράξη αυτή την ακολουθήσουν και Ορθόδοξοι Αρχιερείς, τότε είναι υποχρεωμένοι, εάν οι Αιρετικοί δεν μετανοήσουν, σε εύλογο χρονικό διάστημα, να προχωρήσουν στην συγκρότηση Ορθοδόξου Συνόδου, για την διασφάλιση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εάν αυτό σεις το ονομάζετε ΣΧΙΣΜΑ, μάλλον πλανάσθε. Όσο για τα λεχθέντα από τον κ. Βασιλειάδη το χειρότερο από όσα έγγραψε είναι το ότι όρισε την έννοια της ομοφωνίας, ως συναίνεση όλων των τάσεων που οδηγεί στην ενότητα των Ορθοδόξων. Συναίνεση με την ΑΙΡΕΣΗ δεν υπάρχει για τους Ορθοδόξους, εάν θέλουν να παραμείνουν Ορθόδοξοι. Χριστός Ανέστη, Πολυμενόπουλος Διονύσιος Πάτρα

    ReplyDelete