Sunday, December 6, 2015

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Οι ηγέτες του αντιοικουμενιστικού κινήματος υιοθέτησαν -μετά από κάποιες αρχικές προ ετών αμφιταλαντεύσεις- την ορθή στρατηγική στο θέμα της αποτείχισης. Ως αποτέλεσμα έδεσαν τα χέρια των οικουμενιστών οι οποίοι αισθάνονται ιδιαίτερα δύσκολα. 

Οι οικουμενιστές περίμεναν ότι οι παραδοσιακοί πιστοί θα προχωρούσαν σε αποτείχιση. Αν οι παραδοσιακοί πιστοί ακολουθούσαν μια τόσο λανθασμένη στρατηγική, οι οικουμενιστές θα απαντούσαν με καθαιρέσεις και αφορισμούς και θα τους έβγαζαν εντελώς εκτός του παιγνιδιού.

Τώρα δεν ξέρουν τι να κάνουν. Να παραγνωρίσουν τις ελεγκτικές φωνές των αντιοικουμενιστών δεν μπορούν επειδή μεταξύ τους υπάρχουν σπουδαίοι θεολόγοι οι οποίοι καταφέρουν ανελέητα χτυπήματα εναντίον τους. Αν, όμως, οι αντιοικουμενιστές έκαναν το λάθος να προχωρήσουν στη διακοπή του μνημοσύνου τότε θα έδιναν τη λαμπρή ευκαιρία στους οικουμενιστές να τους καταφέρουν καίρια πλήγματα.

Τώρα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ο λαός του Θεού συνεχώς ενημερώνεται, και όλο και περισσότεροι κληρικοί, λαικοί και μοναχοί αγωνιούν για τις οικουμενιστικές ασχημίες. Παράλληλα οι διεκδικήσεις της αυτοπροσιοδιοριζόμενης ως “Τρίτη Ρώμη” έδεσαν τα χέρια των Οικουμενιστών οι οποίοι είναι ανίσχυροι να επιβάλουν ουνιτική ένωση με τους Παπικούς.

Ιδιαίτερα τώρα, που οι αντιοικουμενιστές ετοιμάζουν Ημερίδα με την οποία θα αναλύσουν σε βάθος τα προβλήματα της Πανορθόδοξης Συνόδου, οι Οικουμενιστές επείγονται να δουν τους αντιοικουμενιστές να κάνουν το τεράστιο -το ασυγχώρητο- λάθος στρατηγικής να προχωρήσουν σε αποτείχιση για να έχουν την τύχη όσων υιοθέτησαν την ασύνετη τακτική που ακολούθησε ο πρώην Ράσκας Αρτέμιος στη Σερβία και ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς στην Ελλάδα.

Προσοχή, λοιπόν, από τις σειρήνες της αποτείχισης. Υπάρχουν κάποιοι -ευτυχώς ελάχιστοι- που προσπαθούν να μας εξωθήσουν σε ασύνετες επιλογές οι οποίες θα βγάλουν τους οικουμενιστές από τη δύσκολη θέση που βρίσκονται σήμερα. Ορισμένοι από όσους μας παρακινούν σε αποτείχιση είναι μεν ανιδιοτελείς αλλά με υπερβάλλοντα ζήλο χωρίς επίγνωση. Ορισμένοι άλλοι είναι παγκοίνως γνωστοί για τη φιλοχρηματία και την ιδιοτέλειά τους και ενεργούν κατ' εντολήν. 

Αμετάθετος στόχος μας είναι υποσκάψουμε προκαταβολικά το κύρος της μέλλουσας να συνέλθει Πανορθόδοξης Συνόδου. Όχι να αποτειχιστούμε για να γίνουμε θύματα των οικουμενιστών και παίγνιο του Σατανά.

10 comments:

  1. Εὐλογεῖτε.
    Νά σᾶς κάνουμε κάποιες ἐρωτήσεις;


    Ὁ Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης πού σταμάτησε νά μνημονεύει τόν οἰκουμενιστή Ἀθηναγόρα εἶχε ὑπερβάλλοντα ζῆλο οὐ κατ' ἐπίγνωσιν καί ἔγινε παίγνιο τοῦ Σατανᾶ;


    Πῶς γνωρίζετε πῶς θά κρίνει ὁ Κύριος αὐτούς πού ἔχουν ἀποτειχισθεῖ καί διώχθηκαν ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Του, ὁπότε τούς παρουσιάζετε ὡς λάθος;


    Πεῖτε μας Ἁγίους Πατέρες πού ἔκαναν ἐκπτώσεις Πίστεως καί μάλιστα σέ τέτοιες προχωρημένες περιπτώσεις οἰκουμενισμοῦ(παναίρεσης καί ὄχι ἁπλῶς αἴρεσης) καί ὅπως τοῦ νῦν πατριάρχη Βαρθολομαίου; (ἄν ποτέ δηλαδή ὑπῆρξε μία τόσο προχωρημένη περίπτωση).


    Γνωρίζετε (σίγουρα ναί) πώς ὀ Κύριος θά χωρίσει τά πρόβατα ἀπό τά ἐρίφια εἰς τούς ἐσχάτους καιρούς κι ὄτι ἡ πραγματική Ἐκκλησία Του θά φύγει στήν ἔρημο κατά τήν Ἀποκάλυψη, ἐνῶ οἱ Ἐκκλησίες στόν κόσμο θά εἶναι γεμάτες, νομίζοντας ὅτι θά λατρεύουν τόν Θεό (οἱ μή ἀποτειχισμένοι); Δέν σημαίνει αὐτό ὄτι θέλουμε δέν θέλουμε ἡ ἀποτείχιση θά γίνει ὅσο κι ἄν ἀποφεύγεται ἀπό πολλούς ἤ μετατίθεται χρονικά ἤ ἀπορρίπτεται;


    Ἀπό τήν μία πλευρά συμφωνοῦμε μαζί σας ὅτι δέν πρέπει νά γίνονται ἐν ζήλῳ κινήσεις μέν, "οὐ κατ' ἐπίγνωσιν" δέ, ὅμως ἀπό τήν ἄλλη προέχει ἡ Ἀλήθεια. Ἡ ἀποτείχιση-διαχωρισμός τῶν γνησίων τέκνων ἀπό τά νόθα θά γίνει θέλουμε δέν θέλουμε, τό καθυστεροῦμε δέν τό καθυστεροῦμε. Ἐπίσης, νά λάβουμε ὑπόψιν ὅτι τό "οὐ κατ' ἐπίγνωσιν" δέν ἀφορᾶ μόνο τούς Χριστιανούς πού, ἀνιδιοτελῶς ὅπως γράψατε πολύ σωστά, παίρνουμε πλέον πιό δυναμική στάση ἀπέναντι στόν Οἰκουμενισμό καί στίς "ἀντιοικουμενιστικές μαχητικότητες"(στίς ὁποῖες συμμετείχαμε καί συμμετέχουμε παρεμπιπτόντως καλῇ τῇ θελήσει, μέχρι πότε ὅμως;...), ἀλλά ἀφορᾶ καί τούς Χριστιανούς πού θέλουν χωρίς διωγμό, χωρίς νά χαλάσει ἡ βόλεψή τους, ἀναίμακτα καί χωρίς κόστος νά διαιωνίζουν μία κατάσταση πού ἐκ τῶν καρπῶν της δέν ἀλλάζει, ἀλλά μᾶλλον χειροτερεύει παγκοσμίως καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν "ἕνωση" τῶν "ἐκκλησιῶν" (Πανθρησκεία-Ἀντίχριστος);
    Τά οἰκουμενιστικά δρώμενα ἐκ τῶν πραγμάτων αὐξάνονται καί πληθύνονται, τό ἴδιο καί οἱ οἰκουμενιστές ρασοφόροι (ὅπως Ἐπίσκοποι...) καί θεολόγοι. Ἐκ τοῦ καρποῦ γιγνώσκετε τόν δένδρον.
    Ἐπίσης ἐκτός ἀπό τίς σειρῆνες τῆς ἀποτείχισης, ὑπάρχουν καί οἱ σειρῆνες τῆς ἀδράνειας καί τῆς ἀνοχῆς. Νά μήν τίς παραβλέπουμε καί αὐτές.


    Αγαπητέ ἀδελφέ, ἔχουμε γίνει πολύ χλιαροί. Μήπως στόν βωμό τῆς χλιαρότητος σφάζουμε τήν Ἀλήθεια καί τήν βαπτίζουμε μαχητικότητα καί ἐνημέρωση τῶν ὑπολοίπων χριστιανῶν;


    Ποῦ βλέπετε ὅτι οἱ Οἰκουμενιστές εἶναι σέ δύσκολη θέση; Ἐδῶ ὁ Ἅγιος Παΐσιος πρίν δεκαετίες ἔλεγε πώς ἡ "ἕνωση" ἔχει ἤδη γίνει. Τό κοινό ποτήριο εἶναι θέμα χρόνου. Συλλείτουργα καί συμπροσευχές, δογματικές νοθεῖες καί ὅλα τά ὑπόλοιπα γίνονται κατά κόρον. Ἐμεῖς εἴμαστε σέ δύσκολη θέση πού βολοδέρνουμε νά κόψουμε-νά μήν κόψουμε τό μνημόσυνο καί πού τρέχουμε νά κάνουμε καμία ἀντιοικουμενιστική ἡμερίδα στά δεκάδες οἰκουμενιστικά δρώμενα πού λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο. Σιγά τά ὠά.


    Πεῖτε μας, τί περιμένετε νά δεῖτε νά γίνεται ὥστε ἐσεῖς νά προχωρήσετε σέ ἀποτείχιση-μή κοινωνία μέ τά σάπια μέλη τῆς Ἐκκλησίας; Ἤ τήν ἀπορρίπτεται ἐντελῶς; Διότι πολλοί Ἅγιοι προέτρεπαν στήν ἀποτείχιση, ὅπως ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ Μέγας Βασίλειος κ.λ.π. (μέ ἀπόλυτη ἐπίγνωση!...).

    Μέ πολλή καλή προαίρεση σᾶς γράψαμε τοῦτο τό μήνυμα.

    Ἄς μᾶς φωτίσει ὅλους ὁ Θεός νά ποιοῦμε τό θέλημά Του, καί τό ὁποῖο ἐμπόνως καί διακαῶς ἀναζητοῦμε κι ἐμεῖς.
    Εὐχαριστοῦμε.

    ReplyDelete
  2. Αλλο συντεταγμένη αποτείχιση που κάνουν επίσκοποι ή το Αγιον Ορος όπως έγινε επί Αθηναγόρου και άλλο ασύνταχτη αποτείχιση όπως αυτή που έκανε ο π. Τρικαμηνάς. Η πρώτη είναι ευλογημένη αν και δυνητική η δεύτερη του πειρασμού επειδή καταλήγει σε σχίσμα.

    ReplyDelete
  3. Ακόμη και επίσκοποι όταν κάνουν αποτείχιση πρέπει να προσέχουν. Το παράδειγμα του πρώην Ράσκας Αρτέμιου που κατέστη σχισματικός πρέπει να μας προβληματίσει.

    ReplyDelete
  4. Αν η ασύντακτη αποτείχιση του π. Τρικαμηνά, του Σημάτη κτλ ήταν κατά Θεόν για ποιο λόγο το καρφί του πατριάρχη στον ιστοχώρο τουτέστιν ο Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ συντάσσει πλείστα από τα αποτειχιστικά άρθρα και σχάλια; Και γιατί δεν κάνει ο ίδιος αποτείχιση αφού είναι και επίσκοπος; Γιατί το καρφί του πατριάρχη εξωθεί σε αποτείχιση αν η προτεινόμενη ασύντακτη αποτείχιση είναι κατά Θεόν;

    ReplyDelete
  5. Επειδή είμαστε πεπεισμένοι ότι με καλό λογισμό γράφετε όσα γράφετε, απαντάμε στην τοποθέτηση σας:
    Οι ηγέτες του αντιοικουμενιστικού κινήματος υιοθέτησαν -μετά από κάποιες αρχικές προ ετών αμφιταλαντεύσεις- την ορθή στρατηγική στο θέμα της αποτείχισης. Ως αποτέλεσμα έδεσαν τα χέρια των οικουμενιστών οι οποίοι αισθάνονται ιδιαίτερα δύσκολα.
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
    Σας φαίνεται ότι "δυσκολεύονται" οι Οικουμενιστές;;
    Σε τι δυσκολεύονται;
    Μα αφού έχουν καθιερώσει στη θρονική εορτή να παραβρίσκεται αντιπροσωπεία του Βατικανού. Ομοίως και στη Ρώμη αντιπροσωπεία της Κων/λης. Ορθόδοξοι επίσκοποι πάνε και προσκυνάνε το χέρι του Πάπα .
    Οι συμπροσευχές δίνουν και παίρνουν. Καθιερώθηκε ο όρος "αδελφή εκκλησία, αγιότατος επίσκοπος" κλπ για τους παπικούς. Τους καθολικούς δεν τους βαπτίζουν αλλά τους κάνουν μόνο χρίσμα (αποδεχόμενοι τα "μυστήρια" των αιρετικών καθολικών)
    Σε τι δυσκολεύονται;;


    Οι οικουμενιστές περίμεναν ότι οι παραδοσιακοί πιστοί θα προχωρούσαν σε αποτείχιση. Αν οι παραδοσιακοί πιστοί ακολουθούσαν μια τόσο λανθασμένη στρατηγική, οι οικουμενιστές θα απαντούσαν με καθαιρέσεις και αφορισμούς και θα τους έβγαζαν εντελώς εκτός του παιγνιδιού.
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
    Μα ξεφορτώθηκαν τόσους ιερείς. Να αναφέρουμε μερικούς; π.Ευθύμιο Τρικαμηνά (όπως βλέπουμε στο διαδίκτυο πέρασε από Συνοδικό δικαστήριο), π.Ματθαίος Βουλκανέσκου (τέθηκε προφορικά σε αργία και αναγκάστηκε να αλλάξει μητρόπολη), αρχιμανδρίτης στην Άνδρο (αρνούμενος να μνημονεύσει τον Σύρου, αναγκάστηκε να φύγει από το μοναστήρι του και τελικά επέστρεψε στην Άνδρο), π.Σάββας αγιορίτης (Θεσσαλονίκη), εκδιώχθηκε απ΄την Θεσσαλονίκη.
    Μα με εξαίρεση τον π.Θεόδωρο Ζήση, ένα σωρό άλλοι ιερείς εκδιώχθηκαν.
    Έναν έναν τους ξεφορτώνονται. Που τη βλέπετε την "σωστή τακτική";


    Τώρα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ο λαός του Θεού συνεχώς ενημερώνεται, και όλο και περισσότεροι κληρικοί, λαικοί και μοναχοί αγωνιούν για τις οικουμενιστικές ασχημίες.
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
    Εμείς αντιθέτως δεν βλέπουμε κανέναν να μιλάει -με εξαίρεση ελάχιστες φωνές. Όλοι (ιερωμένοι και ορθόδοξα σωματεία) υποτάχθηκαν στους δεσποτάδες τους.

    Η αχρήματη κοινωνία-κάρτα του πολίτη προχωράει: δεν μιλάει κανείς.
    Οι μεταμοσχεύσεις έχουν καθιερωθεί: απόλυτη σιωπή.
    Για τις εκτρώσεις ούτε λέξη δεν τολμάει να πει η εκκλησία.
    Παρελάσεις ομοφυλοφίλων χωρίς καμία αντίδραση της εκκλησίας.
    Σύμφωνο συμβίωσης (με εξαίρεση την συμμετοχή 1000-2000 αντιθέτων στην δημόσια διαβούλευση, απολύτως τίποτε).
    Αντιρατσιστικό νομοσχέδιο -πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε.
    Καθιερώθηκε και η κατάργηση της αργίας της Κυριακής (επί Νδ, πάλι καμία αντίδραση).
    Που τις βλέπετε τις επιτυχίες και που τον βλέπετε τον αγώνα;
    (συνεχίζεται)

    ReplyDelete
  6. (συνέχεια)

    Ιδιαίτερα τώρα, που οι αντιοικουμενιστές ετοιμάζουν Ημερίδα με την οποία θα αναλύσουν σε βάθος τα προβλήματα της Πανορθόδοξης Συνόδου,
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
    Δηλαδή αποκαλούμε αντίδραση να μαζεύονται κάθε 10 χρόνια οι αντι-Οικουμενιστές και να κάνουν μια εκδήλωση (την οποία πάλι θα "τσεκουρώσει" το προσκεκλημένο 4Ε, όπως έκανε στην εκδήλωση μνημόσυνο για τον γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο);


    Προσοχή, λοιπόν, από τις σειρήνες της αποτείχισης. Υπάρχουν κάποιοι -ευτυχώς ελάχιστοι- που προσπαθούν να μας εξωθήσουν σε ασύνετες επιλογές
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
    Κοιτάξτε, στην Ορθοδοξία κανείς δεν έχει το αλάθητο. Δεν σκοπεύουμε να κάνουμε τους αντι-ικουμενιστές "πάπες". Οι πιστοί δικαιούμαστε να κρίνουμε. Ούτε "τα παίρνουμε" (από ποιον να τα πάρουμε; από τον π.Ευθύμιο Τρικαμηνά που δεν έχει πλέον μισθό; ή από τον Ράσκας Αρτέμιο; ή από τους Εσφιγμενίτες που δεν έχουν να επιβιώσουν και που τους πήραν όλα τα ακίνητα, μέχρι και το κονάκι τους στην Θεσσαλονίκη; ή από τους ΓΟΧ που οι ιερείς τους δεν μισθοδοτούνται από την πολιτεία;)
    Ε λοιπόν ούτε εσείς κ.Τελεβάντο "τα παίρνετε" ούτε εμείς.
    Για το καλό της εκκλησίας εκφράζουμε τους προβληματισμούς μας και τους θέτουμε προ των ευθυνών τους.


    Κλείνουμε με την παρατήρηση ότι ΔΕΝ υφίσταται κανένας αγώνας. Εμείς ακούμε έναν πατέρα Θεόδωρο Ζήση και έναν π.Νικόλαο Μανώλη να τοποθετούνται σαφώς και με παρρησία σχεδόν κάθε βδομάδα, ελάχιστοι αγιορίτες επίσης πρωτοστατούν (όλοι σχεδόν κελιώτες). Εμείς θεωρούμε ότι δεν υφίσταται ούτε αγωνιστικότητα ούτε σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο; να απαντάμε με εκδηλώσεις και συλλογές υπογραφών στους εκτροχιασμούς που πάνε με 1000;
    Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, αν οι "κεφαλές" απλά περιμένουν (τι;;) και φοβούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους, αν ένα σωρό άλλοι ιερείς φοβούνται μην τους καλέσει ο δεσπότης τους σε απολογία, θα τις αναλάβει αναπόφευκτα ο πιστός λαός. Δεν μπορούμε να περιμένουμε αιωνίως. Εργάτες άξιοι του αμπελώνος θα βρεθούν. Ποτέ δεν αφήνει ο Θεός το ποίμνιο χωρίς άξιους ποιμένες.

    ReplyDelete
  7. Ουδείς κατηγόρησε τον Παιδαγωγό για ιδιοτέλεια, αλλά για ζήλο ου κατ' επίγνωση.

    Η κατηγορία για ιδιοτέλεια και χρηματισμό αφορούσε μόνον τον Μητροπολίτη Προικοννήσου που εικονίζεται στη φωτογραφία της ανάρτησης και ο οποίος είναι και το καρφί του Πατριάρχη στον ιστοχώρο.

    Εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχετε σχέση με τον Προικοννήσου άρα το σχόλιο μας δεν αφορούσε εσάς.

    Αλλά ζήλο ου κατ' επίγνωση έχετε αλλιώς δεν θα υιοθετούσατε το αίτημα για αποτείχιση για να γίνουμε θύματα των οικουμενιστών.

    Όσο για το επιχείρημά σας ότι οι οικουμενιστές έθεσαν εκτός μάχης ορισμένους κληρικούς απαντούμε. ΜΟΝΟΝ αυτούς που προέβησαν σε ασύντακτη αποτείχιση όπως εσείς εισηγείστε να γίνει.

    Επομένως το συμπέρασμα είναι ΜΑΚΡΙΑ από ασύντακτες αποτειχίσεις στις οποίες πλειοδοτεί ο Προικοννήσου το όργανο και το καρφί του Πατριάρχη στον ιστοχώρο.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Όσο δεν γίνεται συντονισμένα η διακοπή του μνημοσύνου -όπως έγινε στο παρελθόν από 2-3 μητροπολίτες και από το Άγιο Όρος- τόσο θα πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα αποτείχισης και ένας ένας οι αγνοί ανιδιοτελείς εργάτες θα αποχωρούν από το "στρατόπεδο" (για να ακριβολογούμε δεν αποχωρούν αλλά τους εκδιώκουν έναν-έναν οι δεσποτάδες τους).

      Αντί λοιπόν να εστιάζουμε σε όσους αρνούνται να συμβιβαστούν με την αίρεση, ας εστιάσουμε στο χρέος μας απέναντι στους αιρετικούς. Τις αθλιότητες τις είδαμε και τις ξαναείδαμε.
      Σε τι θα αλλάξει αν συνεχίσουμε το ίδιο μοτίβο της καταγγελίας τους μέσα από έντυπα;
      Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη ενημέρωσης. Όλοι βλέπουν τι συμβαίνει. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη αγωνιστικού φρονήματος και στην πατρίδα και στην εκκλησία μας. Αυτό έπρεπε να καλλιεργήσουν τόσα χρόνια "οι κεφαλές" του αντι-Οικουμενιστικού αγώνα.

      Delete
  8. Συντονισμένη αντίδραση κατα των Οικουμενιστών γίνεται. Δικαίωμά σας να ζητείτε να εντατικοποιηθεί αλλα σε καμία περίπτωση δεν θα κάνουμε το χατήρι του Πατριάρχη και του Προικοννήσου να προχωρήσουμε σε ασύντακτες αποτειχίσεις για να προβούν σε καθαιρέσεις και αφορισμούς για να μείνουν ανενόχλητοι οι οικουμενιστές να ασχημονούν στην Εκκλησία.

    ReplyDelete
  9. Συμφωνώ! Ο Προικοννήσου είναι το καρφί του Πατριάρχη στον ιστοχώρο και υποθάλπει αποτειχίσεις για να αποστρέψει την προσοχή των πιστών από τα αίσχη που θα πραγματοποιηθούν στην Πανορθόδοξη Σύνοδο αλλά έχουν γνώσιν οι φύλακες.

    ReplyDelete