Monday, July 9, 2018

ΑΤΥΧΕΣΤΑΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ


ΑΤΥΧΕΣΤΑΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====
Σεβασμιώτατε Πειραιώς! Διαβάσαμε, στον “Ορθόδοξο Τύπο”, σε πρωτοσέλιδο άρθρο, που επιγράφεται: “Πόσον σοβαρα􏰷ί εί􏰠ναι αι􏰝 σκέψεις 􏰀αναθεωρήσεως το􏱃 Συντάγματος ε􏰜ις τη􏰶ν σχέσιν 􏰏Εκκλησίας- Πολιτείας;" μεταξύ άλλων το ακόλουθο απόσπασμα: 
“Τίθεται δέ τό ἐρώτημα στούς δημοσιολογούντας γιά τό ζήτημα, ἐάν ἔχουν σκεφθεῖ σοβαρῶς τήν μεταλλαγή τῶν Κληρικῶν μέ τόν λεγόμενο «χωρισμό», σέ ἁπλούς ἰδιῶτες πού ἀποκτοῦν τό δικαίωμα καί τοῦ ἐκλέγεσθαι, πού σήμερα τό στεροῦνται, ἕνεκεν τῆς ἰδιότητός των ὡς προεχόντως θρησκευτικῶν λειτουργῶν, θρησκευτικῆς ὀντότητος πού ἀναγνωρίζεται ὡς ΝΠΔΔ, ἐάν θά εἶναι δυσχερές διά τούς 82 Μητροπολίτας τῆς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά ἐπιτύχουν τήν ἐκλογή τους μέ ὁποιαδήποτε κόμματα στό Κοινοβούλιο καί νά συγκροτοῦν μία ἄτυπη ὁμάδα 82 Βουλευτῶν ἀπό τούς 300 στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο; Τότε ἀσφαλῶς θά δικαιοῦνται νά ὁμιλοῦν γιά θεοκρατική Πολιτεία. Καί μήν ἐπικαλεσθεῖ κάποιος τίς γνωστές διατάξεις τοῦ 7ο Κανόνος τῆς ἁγίας Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου πού ἀπαγορεύουν τήν ἐμπλοκή σέ κοσμικά ἀξιώματα, γιατί θά κατισχύσει ἡ ἀρχή lex suprimus salviae Ecclesiae.”

Εκφράζουμε την βαθύτατη θλίψη και απογοήτευσή μας, για τις ατυχέστατες δηλώσεις του Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιώς.

Καταρχήν δεν είναι μόνον ο 7ος Κανόνας της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, που απαγορεύει την ανάμιξη κληρικών “σταις του βίου πραγματείαις” και την ανάληψη από κληρικούς πολιτικών αξιωμάτων, αλλά πολλοί Κανόνες Οικουμενικών Συνόδων. Ο Σεβ. Πειραιώς, ως νομομαθής και ιεράρχης, που εντρύφησε στο κανονικό δίκαιο, τους γνωρίζει. Γιατί, επομένως, τους αποσιωπά;

Η πρόταση του Σεβασμιώτατου οι 82 Μητροπολίτες να κατέλθουν υποψήφιοι στις εκλογές με διάφορα κόμματα θα προκαλέσει σεισμό σκανδαλισμού στις ψυχές των πιστών.

Αν λ.χ. ένας Μητροπολίτης πολιτευθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ θα προκαλέσει σοβαρά τους πιστούς της Μητροπολεως του που δεν ανήκουν σε αυτό κόμμα.

Αυτός ο σκανδαλισμός του κόσμου μας έλειπε, ως να μην έφταναν οι υπόλοιποι.!

Η πνευματική πατρότητα, που εκφράζεται από τους επισκόπους, δεν μπορεί να συρθεί στην κομματική κραιπάλη και να αποξενώσει πιστούς από την Εκκλησία, για λόγους που δεν σχετίζονται με την σωτηρία του ανθρώπου.

Η Ελλάδα, Σεβασμιώτατε, έχει 200 περίπου χρόνια ελεύθερου πολιτικού βίου. Στο διάστημα αυτό, στον Ελλαδικό χώρο, αγίασαν περίπου είκοσι Άγιοι, ενώ υπάρχουν πολλαπλάσιοι σε αριθμό άγιοι Γέροντες, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αγιοκαταταχθεί.

Μπορείτε να μας πείτε -έστω και ένα- Άγιο ή ενάρετο Γέροντα, ο οποίος κατήλθε στην πολιτική κονίστρα ή που είπε ποτέ ότι οι επίσκοποι πρέπει να κατέρχονται στον κομματικό στίβο;

Δεν γνωρίζω τα κίνητρα της ατυχέστατης σας πρότασης, η οποία -σε κάθε περίπτωση- σας εκθέτει ανεπανόρθωτα.

Πολύ φοβούμαι ότι ο σεβαστός π. Βασίλειος Βολουδάκης ο Μακρακιστής ασκεί πάνω σας ολέθρια επίδραση.

Άλλωστε δεν ξεχνούμε ότι πριν λίγα χρόνια συμμετείχατε -ως μη οφείλατε- στο στάδιο "Ειρήνης και φιλίας", σε κομματική συγκέντρωση του Βολουδάκειου Μακρακιστικού και Παποκαισαρικού κόμματος “Κοινωνία”.

Πρόσφατα -πλήρως αποκαρδιωμένοι- πληροφορήθηκαμε ότι αναθέσατε στον σεβαστό κακόδοξο κληρικό π. Βασίλειο Βολουδάκη εκπομπή στο Ραδιόφωνο της Μητροπόλεως Πειραιώς.

Σεβασμιώτατε, σας παρακαλούμε θερμά να ανακαλέσετε δημόσια όσα ατυχέστατα δηλώσατε και να απομακρύνετε εξάπαντος από συνεργάτη σας τον κακόδοξο κληρικό.

Αυτό που αναμένουμε από σας είναι να τον αρπάξετε από το αυτί και να τον οδηγήσετε σε συνοδικό δικαστήριο για να καθαιρεθεί, για τις κακοδοξίες που σπέρνει και για την δεινή παράβαση των Ιερών Κανόνων που μετέρχεται.

Αλλοίμονον αν εσείς, ένας παραδοσιακός επίσκοπος, ενθαρρύνει κληρικούς με κακόδοξα φρονήματα.

Πού βρήκατε, Σεβασμιώτατε, το ρητό “lex suprimus salviae Ecclesiae”;

Προσπάθησα ανεπιτυχώς να το εντοπίσω στην πατερική και κανονική παράδοση, ζήτησα μάλιστα και την βοήθεια εγκρατούς θεολόγου, αλλά πουθενά δεν μπορέσαμε να βρούμε αυτή την αρχή, που επικαλείστε.

Μήπως είναι όρος της νομικής επιστήμης τον οποίο ατυχώς υιοθετείτε κατ' αναλογίαν για τα θεολογικά και εκκλησιαστικά θέματα;

Σε κάθε περίπτωση, ο όρος αντίκειται στην θεμελιώδη αρχή του θεσμού της “οικονομίας”, όπως την κατανοεί η Ορθόδοξη Εκκλησία:

“Οικονομητέον ένθα ου παρανομητέον” (Άγιος Νικόλαος Μυστικός).

Γι’ αυτό θερμά σας παρακαλούμε τις μεν ατυχέστατες δηλώσεις να ανακαλέσετε και τον σεβαστό κακόδοξο π. Βασίλειο Βολουδάκη τον Μακρακιστή να απομακρύνετε από συνεργάτη σας και να τον παραπέμψετε σε συνοδικό δικαστήριο για να καθαιρεθεί.

Αλλοίμονον αν ο σεβαστός π. Βασίλειος γλυτώσει την καθαίρεση, με όλα αυτά που κάνει και λέγει σε βάρος της πίστης μας.

No comments:

Post a Comment