Monday, July 30, 2018

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ


Ανοιχτή Επιστολή Οικογένειας Ζαχαρίου Καλαμάτα Μεσσηνίας Ελλάδα 30/07/2018
=====

Ο κ. Σπυρίδων Ζαχαρίου εργάστηκε στα γραφεία του Επισκοπικού Μεγάρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας στην Καλαμάτα ως Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής συνολικά περί το ενάμιση έτος. Απολύθηκε πριν λήξει η νομίμως ηλεκτρονική αναγκελθείσα διάρκεια εργασίας του, ενώ διακρινόταν για την εργατικότητα και το ήθος του όπως έγγραφη σχετική Απόφαση Μητροπολιτικού Συμβουλίου Μεσσηνίας υπ’ αριθ. 625/2015 ανέφερε, δια εισηγήσεως του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Απολύθηκε δηλαδή πρόωρα χωρίς να ανανεωθεί η σύμβαση του και άνευ καταβολής της νομίμου αποζημιώσεως υπερημερίας και ανάλογου των προσόντων του μισθού, ενώ υπήρχε ανάγκη εργασίας καθότι όλοι γνώριζαν το βιοποριστικό πρόβλημα της οικογένειας, σε συνδυασμό με εγκεκριμένες εργασίες ψηφιοποίησης των από εκατονταετιών αρχείων της Μητρόπολης Μεσσηνίας, με τις οποίες είχε αναλάβει την ψηφιακή τους αποτύπωση και αποθήκευση, έργο που έμεινε εκκρεμές. Η νομίμως ηλεκτρονική αναγκελθείσα διάρκεια εργασίας του στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πραγματικά έληγε έξι μήνες μετά από την πρόωρη και άνευ αποζημιώσεως και σπουδαίου λόγου απόλυση, ενώ οι συμβάσεις που υπέγραφε με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας ήτο καθ’ όλα νομικά και ουσιαστικά άκυρες και οι αμοιβές του κατώτερες των νόμιμων βάση προσόντων του.

Στην επιτροπή του Ασφαλιστικού Φορέα κατέφυγε διότι υπήρξε διάστημα που εργάστηκε ακόμα και χωρίς ένσημα και αμοιβή στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, η οποία ατυχώς και δυστυχώς δια της πληρεξούσιας της Δικηγόρου δήλωσε ψευδώς και εγγράφως ότι ο κ. Σπυρίδων Ζαχαρίου δεν εργάστηκε στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, ενώ επιδείχθηκαν αδιάσειστα έγγραφα που αποδείκνυαν την εργασία του. Όταν διεκδίκησε τα Εργατικά Δικαιώματα του με ένορκες καταθέσεις η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας δια ιθύνοντος της και Αρχιμανδρίτου, δευτέρου πλέον τη τάξη ως νυν Πρωτοσυγκέλλου, άσκησε συκοφαντική μήνυση κατά του συνόλου της οικογενείας μας, για να αναγκασθεί εκβιαστικά και εκφοβιστικά ο πρώην εργαζόμενος να αποσύρει την Εργατική Αγωγή του. Στο Εργατικό Δικαστήριο λέχθηκαν από μάρτυρες και εγράφησαν εντός δικογράφων πλήθος ψευδών, όπως: αναφορές για εργασία του σε άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ήτοι ενορίες, έγγραφα άνευ στοιχείων του εργαζομένου, (ενώ υπήρχαν δελτία αποστολής - τιμολόγια εισερχόμενα προς τον εργαζόμενο δια Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας από εταιρία, υπόψιν του ονόματος του και του Α.Φ.Μ. της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας κατά το ανασφάλιστο και άνευ αμοιβής διάστημα). Τελικώς κέρδισε την Εργατική Αγωγή, της οποίας η Απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας 1|26/01/2018 έκανε ιδιαίτερη μνεία στα αδιάσειστα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα, καθώς και στην μαρτυρία εταιρίας ειδών Πληροφορικής, η οποία βεβαίωνε την επικοινωνία με τον εργαζόμενο Σπυρίδων Ζαχαρίου το διάστημα που ήτο ανασφάλιστος και άνευ αμοιβής.

Λόγω των ψευδών καταθέσεων της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας ενωπιων Δικαστηρίων, Εισαγγελικών Αρχών και Δημοσίων Φορέων έχει ξεκινήσει ένας αγώνας Ποινικών Διώξεων, διότι παρουσιάσθηκαν εκπρόσωποι της, κατόπιν εντολής της πάντα, να ψεύδονται δυστυχώς και ατυχώς, αποσιωπώντας το πραγματικό γεγονός της εργασίας του Σπυρίδωνος Ζαχαρίου. Συνέπεια των ανωτέρω και για την προάσπιση της έννομης τάξης διώκεται το Νομικό Προσώπο Δημοσίου Δικαίου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και ο εκπρόσωπος της, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Σαββάτος για Απάτη ενώπιων Δημοσίου Ασφαλιστικού Φορέα, διότι με σκοπό το οικονομικό κέρδος απέκρυψε το πραγματικό γεγονός της ανασφάλιστης εργασίας του Σπυρίδωνος Ζαχαρίου στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, ώστε να αποφύγει την καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών στο Δημόσιο.

Ο πρώην εργαζόμενος και το σύνολο της οικογενείας μας εντός δικογράφων και υπομνημάτων, αλλά και απροσδιορίστου αριθμού ανθρώπων της μικρής κοινωνίας της Καλαμάτας Μεσσηνίας, σπιλώνεται και αηθώς διώκεται από το Μεγάλο Σάββατο του 2016 (30/04/2016 ημερομηνία πρόωρης απόλυσης του Σπυρίδωνος Ζαχαρίου), ενώ ο Σπυρίδων Ζαχαρίου είναι αριστεύσας με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας και πρώην αναπληρωτής εκπαιδευτικός Πληροφορικής, αλλά και ο Νικόλαος Ζαχαρίου πατέρας του και εικαστικός Καλλιτέχνης και εκπαιδευτικός Ζωγραφικής με κοινωνική προσφορά στους σεισμούς που κατέστρεψαν την Καλαμάτα το 1986, αλλά και η μητέρα του Σταυρούλα Ζαχαρίου πρώην εργαζομένη σε Ιδιωτική Επιχείρηση, έχουν, στην τοπική Κοινωνία, που όπως προκύπτει απο πολυάριθμες κατατεθειμένες μαρτυρίες υπερασπίσεως, εύφημες μνείες Δημοσιών Φορέων αλλά και από συστατικές επιστολές, άριστο ήθος, απαράμιλλή εργατικότητα, κοινωνική προσφορά και έως τώρα ουδεμία πρότερη δικαστική διαμάχη. H Μητρόπολη Μεσσηνίας δια ιθυνόντων της δείχνει υπέρμετρη εμπάθεια, καθώς τις εργατικές απαιτήσεις του πρώην εργαζομένου προσπαθεί να τις αποτρέψει με κατά πρόσωπον επίθεση και συγκεκριμένα με προσωποποιημένη ψευδή ποινική δίωξη από τον νυν Πρωτοσύγκελλό της, κατά του συνόλου της οικογενείας μας, την οποία και δεν δέχτηκε ποτέ για συζήτηση επί της ουσίας. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας διακρίνεται από εκδικητική και Μακιαβελική Ηθική. Η στάση του πόρρω απέχει από συμπεριφορά Ιεράρχη που διδάσκει το Θείο Λόγο του Ευαγγελίου καί την αγάπη στον συνάνθρωπο.


Σπυρίδων Ζαχαρίου
Νικόλαος Ζαχαρίου
Σταυρούλα Ζαχαρίου
Πρώην αναπληρωτής εκπαιδευτικός Πληροφορικής και Μηχανικός Πληροφορικής
Πρώην εκπαιδευτικός Εικαστικών Τεχνών και Εικαστικός Καλλιτέχνης Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος Υπουργείου Πολιτισμού
Πρώην Ιδιωτικός Υπάλληλος

22 comments:

 1. Τα ψέμματα και οι ψευδείς καταδιώξεις κατά μιας οικογένειας δεν έχουν χώρο στην Εκκλησία που διδάσκει την Αγάπη. Απορώ γιατί φέρονται έτσι;

  ReplyDelete
 2. Είναι κρίμα στις μέρες μας να ταλαιπωρούνται άνθρωποι και οικογένειες επειδή ζητήσανε τα αυτονόητα, ειδικά από παράγοντες που ισχυρίζονται ότι ενεργούν για το καλό του συνανθρώπου και πρεσβεύουν το καλό.

  ReplyDelete
 3. Τραμπουκισμοί, εκφοβισμοί και συκοφαντίες μέσω ψευδών μηνύσεων απο Ιερωμένο της Μητρόπολης Μεσσηνίας; Με μία απλή αναζήτηση στο google μπορεί εύκολα να βρει κανείς ότι η συγκεκριμένη Μητρόπολη έχει παρελθόν τέτοιων πρακτικών. Ακόμα και με καθηγητές η άλλους Μητροπολίτες. Μόνο αγάπη δεν τους διακατέχει . . . Κυνηγούν τώρα και τον πυλώνα της Ελληνικής Κοινωνίας, μια ολόκληρη οικογένεια. Πραγματική απογοήτευση.

  ReplyDelete
 4. Ποσό Χριστιανικό είναι, ειδικά απο ανθρώπους που κάνουν Λειτούργημα να φέρονται με μένος κατά μίας οικογενείας καταθέτοντας ψέματα; Μήπως θα έπρεπε να καθαιρεθούν απο την Ιερά Σύνοδο;

  ReplyDelete
 5. Η οικογένεια Ζαχαρίου, πάντως γνωστού στην Καλαμάτα είναι μια οικογένεια με ήθος και εντιμότατο βίο. Με λείπει βαθύτατα πως η τοπική μας εκκλησία δια εκπροσώπων και στελεχών της καταδιώκει ολόκληρη οικογένεια, επειδή ο γιός τους διεκδίκησε και κέρδισε τα εργατικά του αυτονόητα δικαιώματα, αφού συκοφαντηθηκε και μάλιστα ακόμα και εγγράφως κιόλας για δήθεν χρωματισμό και εργασια του σε αλλα Νομικά Πρόσωπα. Περιμένω επέμβαση Εισαγγελέα ώστε επιτέλους να λειτουργήσει η Δικαιοσύνη και να απαλλάξει τους ανθρώπους που αδίκως καταδιώκονται και να αποδωθουν ευθύνες σε αυτούς που πρέπει.

  ReplyDelete
 6. Δεν μιλάμε για απλή ψευδή καταδίωξη και ψευδείς μηνύσεις κατά της οικογενείας του μόνο, αλλά και για καταδίκη σε πολυετή ανεργία λόγω συκοφαντιών, κατά ενός αξιόλογου ανθρώπου και αριστούχου επιστήμονα πληροφορικής με διακρίσεις και υποτροφιες, για τον οποίο κάποιοι διέδωσαν αριστερά και δεξιά στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας και ποιός ξέρει που αλλού, για να αποφύγουν τις ευθύνες της ανασφάλιστης εργασίας του, αναφέροντας οτι δεν δούλευε τάχα στα γραφεία της Μητρόπολης άλλα σε ενορίες και χρηματιζόταν κιόλας. Λόγια τα οποία ειπώθηκαν χωρίς αποδείξεις και απορρίφθηκαν πανυγιρικα απο την απόφαση του δικαστηρίου Καλαμάτας, που δημοσιεύθηκε στην τοπική εφημερίδα Ελευθέρια και τον ΔΙΚΑΙΩΣΕ, καθότι ο κυριος Ζαχαρίου Σπυρίδων δούλευε ανασφάλιστος στα γραφεία της Μητρόπολης Μεσσηνίας και κάποιοι διαψευσθήκαν παταγωδώς.

  ReplyDelete
 7. Όλα αυτά θυμίζουν τακτικές μαφίας. Τί θα γινόταν αν αυτός ο άνθρωπος δεν είχε καταφέρει να αποδείξει την αλήθεια; Αν δεν είχε το σθένος να αγωνιστεί για τόσο διάστημα για να βρει το δίκιο του; Αν είχε παραιτηθεί όπως κάποιοι σαφέστατα ήλπιζαν; Μόνο οργή μπορεί να νιώσει κανείς όταν βλέπει υψηλόβαθμους εκπροσώπους της εκκλησίας, και τους "αυλικούς" τους να φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Ευτυχώς η οικογένεια δικαιώθηκε αλλά το ερώτημα παραμένει: όταν κάποιος έχει συκοφαντηθεί σε τέτοιο βαθμό, είναι ποτέ δυνατόν να αντιστραφεί πλήρως η ζημιά την οποία έχει υποστεί; Ελπίζω να αποδοθεί δικαιοσύνη και η εκκλησία να ρίξει μια καλύτερη ματιά στις υποθέσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βρήκες την σωστή έκφραση, αλλά ίσως είναι και κομψές οι λέξεις «τακτικές μαφίας» για να περιγράψουν τον τραμπουκισμό, την αποτροπή και τον εκβιασμό που βιώνει ακόμα ο κύριος Σπυρίδων Ζαχαρίου και η οικογένεια του. Παρ’ όλο που την αλήθεια την απέδειξε με την απόφαση του δικαστηρίου που τον δικαιώνει, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα, απέναντι του βρέθηκαν και κάποιοι ακόμα βρίσκονται Μητροπολίτες, Αρχιμανδρίτες, υπάλληλοι, βουλευτής της παρούσας Κυβέρνησης, πρώην γραμματέας της ΝΟ.ΔΕ. και συνεργάτης πρώην πρωθυπουργού, αναπληρωτής προϊστάμενος καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέλος της επιτροπής του ασφαλιστικού φορέα ο οποίος είναι επίσης μέλος της ΝΟ.ΔΕ., Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας, με αποτρεπτικές, εκφοβιστικές και ψευδείς ενέργειες και κάποιοι από τους ανωτέρω έφτασαν στο σημείο να καταθέσουν ψεύδη ενώπιων της Δικαιοσύνης. Όλοι οι ανωτέρω «αυλικοί» είναι σε αγαστή συνεργασία με τους Ιεράρχες της Μητρόπολης Μεσσηνίας, όπως οι ίδιοι δηλώνουν στον τύπο, γιατί όχι απλά «ήλπιζαν», αλλά αποσκοπούσαν, με εκφοβισμούς και ακόμα και έγγραφες απειλές ή ύβρεις στον προσωπικό του λογαριασμό, στην αποτροπή και απόσυρση του κύριου Σπυρίδωνος Ζαχαρίου και της οικογένειας του από οποιαδήποτε νομική διεκδίκηση. Η συκοφαντία που αυτή η οικογένεια πρώτα δέχθηκε και μετά έκανε την οποιαδήποτε νομική ενέργεια διεκδίκησης των εργατικών δικαιωμάτων, είναι σαφές ότι δύσκολα μπορεί να «αντιστραφεί» και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι αφότου ο κύριος Σπυρίδων Ζαχαρίου απολύθηκε αδίκως και πρόωρα από την Μητροπολη Μεσσηνίας, μετά από περίπου τέσσερις μήνες έχασε την εργασία του και ο πατέρας του που εργαζόταν σε Δήμο, ως Εκπαιδευτικός Εικαστικών Τεχνών, ενώ μετα από πολυετή πορεία στον χώρο με εύφημες μνείες και δημοσιεύσεις εικαστικών εκθέσεων δεν διαφαινόταν κάτι τέτοιο, του οποίου ο Δήμαρχος έχει στενή σχέση με πρώην πρωθυπουργό, υπόθεση συγκοινωνούντων δοχείων; Δικαιοσύνη αποκλείεται να αποδοθεί όταν η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και η Ιερά Σύνοδος διατηρεί άριστες σχέσεις με την συγκεκριμένη Μητρόπολη και κωφεύει στην αδικία της συγκεκριμένης υπόθεσης, παρά μόνο με επέμβαση του Εισαγγελέα που θα δικαιώσει την οικογένεια.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Συνεχίζουν και τους διώκουν με ψέματα χρησιμοποιώντας την ιεροσύνη τους η το υποτιθέμενο κύρος τους και χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο, ενώ ο κ. Ζαχαρίου έχει αποδείξει τα πάντα και έχει και απόφαση δικαστηρίου που τον δικαιώνει. Εκβιάζουν με ανελέητο τρόπο μια ολόκληρη οικογένεια και κανείς δεν τους έχει σταματήσει η αποθαρρύνει επειδή εχουν γνωριμίες με πολιτικά πρόσωπα , με δημόσιους υπαλλήλους και υπηρεσίες και πολύ φοβάμαι ίσως και με άτομα που εργάζονται για την Ελληνική δικαιοσύνη. Οι γνωριμίες τους ειναι γνωστές σε ολόκληρη την κοινωνία , με πολιτικά πρόσωπα , καθότι υπάρχουν φωτογραφίες ιερωμένων με πολιτικούς παράγοντες στο διαδίκτυο , γεγονός που για εμένα είναι απαράδεκτο , γιατι αυτοί θα έπρεπε να είναι "αγκαλιά" με την κοινωνία και οχι με πρωθυπουργούς και βουλευτές σε τραπέζια.

   Delete
 8. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 9. Τον Κ.Ζαχαρίου τον γνωρίζω προσωπικά ως συνάδελφο εκπαιδευτικό πληροφορικής, όπως και την οικογένειά του και έχω να θέσω στην κοινή γνώμη ότι καταδιώκεται αδίκως γιατί ζήτησε τα εργασιακά αυτονόητα,δηλ τα ένσημα και τον σωστό μισθό βάση της ειδικότητάς του.Αυτή η δίωξη είναι ανεπίτρεπτη ειδικά όταν προέρχεται από την Τοπική εκκλησία.

  ReplyDelete
 10. Απορώ πως κάποιοι διδάσκουν τον λόγο του Ιησού , ο οποίος μας δίδαξε ότι αυτός είναι η αλήθεια , διώκοντας μία ολόκληρη οικογένεια καταθέτοντας ψέματα στην Ελληνική δικαιοσύνη επιχειρώντας με αυτα τα ψεματα να αποφύγουν τις τεράστιες ευθύνες τους απεναντι στον εργαζόμενο και στην κοινωνία στην οποια ασκούν το λειτούργημα τους .

  ReplyDelete
 11. Η δικηγόρος της Μητροπόλης Μεσσηνίας για λογαριασμό τους και ως επίσημη θέση τους είπε οτι τηλεφώνησε σε έναν έναν τους Ιερείς των ενοριών και της είπαν οτι πλήρωσαν τον κύριο Ζαχαρίου και μάλιστα για παραλαβή Υπολογιστών του ΕΣΠΑ χωρις αποδείξεις; Από ότι ξέρουμε δεν έφερε κανένα στοιχείο στο εργατικό δικαστήριο. Παρά μόνο μια ψευδή μήνυση του Πρωτοσυγκέλλου τους που λέει οτι δεν τα είπε αλλά ΕΝ ΤΕΛΗ ΤΑ ΕΙΠΕ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΓΙΑΤΙ ΤΗΣ ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙ ΕΝΩΠΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΚΑΘΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ η συγκεκριμένη δικηγορος ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΝΤΟΛΕΣ. Ψευδοκαταθεσεις και λάσπη δηλαδη. Κατόπιν είπε οτι δεν το είπε, επειδή ο κύριος Ζαχαρίου είχε τιμολόγια στα στοιχεία του Μητροπολιτικού Μεγάρου και στο όνομα του με τα οποία και δικαιώθηκε και όχι στα στοιχεία των ενοριών, που ισχυρίσθηκαν. Οι Ιερείς που υποτίθετο οτι τα έδωσαν μαύρα που είναι; Κρύφτηκαν κάτω απο το ράσο τους; "ΜητρόποληΜεσσηνίαςgate" σκάνδαλο. Εισαγγελείς ακούνε; Επιτροπή διαφάνειας προγραμμάτων ΕΣΠΑ ακούει; Ευρωπαϊκή Ένωση ακούει; Να επέμβει άμεσα η δικαιοσύνη. Κατηγορούν με ψέματα για χρηματισμό άνεργο άνθρωπο και σπιλώνουν την οικογένεια του εδώ και δύο χρόνια για να αποφυγουν να πληρώσουν ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ.

  ReplyDelete
 12. Όσοι γνωρίζουν την οικογένεια Ζαχαρίου ξέρουν για το ήθος της και την προσφορά της. Εμείς στην Κυπαρισσία που είχαμε την τύχη να τους γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε στη λειτουργία του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Κυπαρισσίας, τους θεωρούμε υπόδειγμα ήθους και προσφοράς στο χώρο της τέχνης. Ελπίζω οι κακοί σύμβουλοι της μητρόπολης Μεσσηνίας, που δυστυχώς πάντα υπάρχουν, να περιθωριοποιηθούν και να πάψει ο διασυρμός ενός εκκλησιαστικού θεσμού. Η Εκκλησία είναι κατ' εξοχήν ο χώρος στον οποίο πρέπει να υλοποιείται η μετάνοια. Δεν δείχνει αδυναμία, αλλά είναι Δύναμη...

  ReplyDelete
 13. O TEMPORA O MORES

  Σε τέτοιους δύσκολους καιρούς , ιδιαίτερα για τα νιάτα της πατρίδας μας, τώρα που η Εκκλησία πρέπει να διευκολύνει, να αφήσει να κουρνιάσουν κάτω από τα φτερά της, νέοι αξιόλογοι, αγωνιστές της ζωής, έντιμοι, εργατικοί, καταξιωμένοι στο αντικείμενο των σπουδών τους, τους πετά έξω από τη φωλιά , τόσο άπονα και τόσο βάρβαρα!
  Τί έφταιξε άραγε για αυτή την ανείπωτη αδικία στο πρόσωπο του Σπύρου και της οικογένειάς του;
  Η παραπληροφόρηση, η ανασφάλεια, ο θυμός ,η κακιά στιγμή; Τί ;
  Πού είναι ο καλός ποιμένας, η μακροθυμία, η πατρική αγκαλιά!
  Πού είναι ο γρήγορος νους , o σώφρων λογισμός, και η νήφουσα καρδία;
  Είναι επίδειξη δύναμης ο κατατρεγμός μιας έντιμης αλλά οικονομικά εξαθλιωμένης οικογένειας; Και ο θρίαμβος θα είναι η ολοκληρωτική απώλεια της σωματικής και ψυχικής υγείας της;
  Στο χέρι σας είναι Σεβασμιότατε να σταματήσετε αυτή την αλυσιδωτή αντίδραση πριν την έκρηξη.
  Ο Θεός Αγάπη εστί. Πιστεύουμε στον Αληθινό Θεό, Πόσο όμως είναι
  αληθινή και η Εκκλησία του άραγε;

  ReplyDelete
 14. Μένω κατάπληκτη από την αντίδραση των ανώτατων Ιεραρχών!!!!...Παρόλο που ο Σπυρίδων Ζαχαρίου ,"τελικώς κέρδισε την Εργατική Αγωγή, της οποίας η Απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας 1|26/01/2018 έκανε ιδιαίτερη μνεία στα αδιάσειστα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα, καθώς και στην μαρτυρία εταιρίας ειδών Πληροφορικής, η οποία βεβαίωνε την επικοινωνία με τον εργαζόμενο Σπυρίδων Ζαχαρίου το διάστημα που ήτο ανασφάλιστος και άνευ αμοιβής", η Ιερά Μητρόπολη ,όχι μόνο δεν αποδέχεται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης ,αλλά με βάση στους αρχικούς ανυπόστατους ισχυρισμούς της, εξακολουθεί να λέει ψέμματα και να συκοφαντεί ...για να μην πληρώσει τον εργαζόμενο!!...Η ελληνική πραγματικότητα της Μητρόπολης Μεσσηνίας ξεπέρασε κατά πολύ την φαντασία του Μολιέρου στον "Ταρτούφο".Όμως είμαστε στο 21ο αιώνα,μπορεί ακόμα η συκοφαντία να μην τιμωρείται,όταν συμβαίνει,αλλά τειμωρείται μετά.(ευτυχώς) .Οι υποκρισίες και οι Μακιαβελλισμοί δεν περνάνε, γιατί ήδη ως λαός και άτομα ,έχουμε πείρα ,γνώση και σθένος να υπερασπιζόμαστε το Δίκαιο ,με κάθε θεμιτό μέσο. Ένα από αυτά θα πρέπει κατά την ταπεινή μου γνώμη να είναι και η καταγγελία αυτής της άδικης και εχθρικής συμπεριφοράς της Μητρόπολης, και στα Εκκλησιαστικά Δικαστήρια. Συμπαραστέκομαι στον αγώνα της οικογένειας Ζαχαρίου της οποίας το χρηστό ήθος και η μεγάλη προσφορά τους είναι αποδεδειγμένα , ως προσωπικότητες ,ως επαγγελματίες και ως οικογένεια.

  ReplyDelete
 15. Τον Νίκο Ζαχαρίου γνωρίζω πολύ καλά εδώ και 32χρόνια! Δουλέψαμε μαζί στο εικαστικό εργαστήρι του δήμου Καλαμάτας (Δ.Ε.Π.Α.Κ.) για πολλά χρόνια. Οπότε μπορώ να βεβαιώσω ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο εντιμότατο και άξιο καλλιτέχνη. Η συνεργασία μαζί του ήταν άψογη και υποδειγματική, ενός τίμιου και με εξαιρετικό ήθος ανθρώπου. Δεν μπορώ να βρω ένα ψεγάδι στην συμπεριφορά του, του ιδίου και της οικογένειάς του, που να δικαιολογεί αυτή την κατηγορία σε βάρος τους. Τον γιό του Σπύρο, τον γνωρίζω από μικρό παιδί, ο οποίος μεγάλωσε με τις καλύτερες ηθικές αξίες. Ο Σπύρος σπούδασε και διακρίθηκε για την επιμέλεια, την εργατικότητα και την ειλικρίνειά του. Αρίστευσε σαν επιστήμονας της πληροφορικής με διακρίσεις και υποτροφίες. Με λυπεί βαθύτατα το ότι καταδιώκεται ολόκληρη η οικογένεια, επειδή ο γιός τους διεκδίκησε τα αυτονόητα εργασιακά του δικαιώματα, τα οποία και κέρδισε. Είναι ντροπή μας σαν κοινωνία να φορτώνουμε ένα παιδί που τώρα ξεκινάει την επαγγελματική του ζωή με αυτό το βάρος. Δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να απευθυνθεί στην δικαιοσύνη, ένα θεσμό που όλοι σεβόμαστε, και να διεκδικήσει να νόμιμα. Φαίνεται ότι στους καιρούς που ζούμε, το να διεκδικείς τα δικαιώματα σου είναι μομφή.

  ReplyDelete
 16. Αγαπητέ Νίκο
  Από την κοινοποιημένη ανοιχτή σας επιστολή αντιλαμβάνομαι μετά θλίψεως την δυσκολία που διέρχεσθε.
  Προσέχετε την υγεία σας, καθ’ ότι τέτοιες περιπέτειες βλάπτουν αυτήν πρωτίστως.
  Από τα σχόλια των αναγνωστών της επιστολής διακρίνω αμηχανία, θυμό, έκπληξη και αγωνία δυσπροσανατολισμού έως αναρωτήσεως :
  Είναι αληθινή η Εκκλησία του Θεού;
  Λογικό επόμενο το ερώτημα αν ο - ή ερωτών δεν αντιλαμβάνεται ότι εκκλησία είναι και το λαϊκό σώμα της μετά του ιερουργούντος, όχι μόνο η διοικητική της ρασοφορούσα ιεραρχία. Η συνάθροιση του γύρω από το ναό είχε από την αρχαιότητα εόρτιο χαρακτήρα. Χαίρονταν την μετοχή της αληθείας στο βίο. Κοινωνούσε εμπειρικώς και δια του «εκκλησιαστικού γεγονότος», εκτός άλλων, (αθλοπαιδιών πανηγύρεων κ.λπ..) της μη λήθης αξιών – λόγων συνοχής και υπάρξεώς του. Πολλά τα σημάδια της εκπτώσεως πλέον του εν λόγω γεγονότος, μαρτυρούν εσχατολογία παρακμής. Δεν είναι προς ώρας η περιγραφή τους, ικανή όμως να εγείρει ερωτήματα, όπως το ανωτέρω διατυπωθέν.

  ReplyDelete
 17. Κατά την γνωριμίας μας (αρχές της δεκαετίας του 90) ομιλούσα αν θυμάσαι για την προϊούσα χρεοκοπία θεσμών - κατά το μάλλον ή ήττον – και αξιών η οποία θα επέφερε χρεωκοπία της κρατικής μας οντότητας. Ελπίδα π.χ. αναχαίτισης της προειρημένης παρακμής θα υπήρχε, αν έστω και από φυγοπονία οι Υπουργοί της Παιδείας (όποιας κομματικής απόχρωσης) δεν αμίλλοντο μετά ζήλου θαυμαστού σε «μεταρρυθμίσεις» - απορυθμίσεις, ακόμη και κατά των όποιων τυχόν εναπομεινάντων καλώς κειμένων. Δεν εννοήσαμε π.χ. την προειδοποίηση του λανθάνοντος, εξ αγλωσσίας πρωθυπουργικού λόγου, που εν τέλει έλεγε την αλήθεια. Αγλωσσίας δικής του αλλά και δικής μας. Ότι … «η χώρα είναι αδιαπραγμάτευτη» αντί του ορθού : μη διαπραγματεύσιμη. Ούτως τεθήκαμε στο ιστορικό περιθώριο επαισχύντως επιτροπευόμενοι, δια της αγλωσσίας, φτάσαμε στον απελπισμό των «σκληρών διαπραγματεύσεων». Είμαστε – εύχομαι την διάψευση - υποψήφιοι προς διαμελισμό. Μπορεί αυτό που βιώνουν οι κοινωνίες της δύσεως να ονομαστεί καταχρηστικά ίσως κρίση. Όσον αφορά σε μας δεν είναι κρίση, είναι τελικά στάδια παρακμής. Σε παρακμιακούς καιρούς ο καθένας μας δυνάμει μπορεί να βρεθεί στην θέση σου. Στην αντίδικο πλευρά θύμισε τη Βιβλική ρήση «…τον εργάτη σου πλήρωσε και άλλο τι μην πράττεις…». Συνήθιζε να τη λέει και ο π. Κοσμάς. Άλγος οι πράξεις να νοηματοδοτούν την παρακμ

  ReplyDelete
 18. Μπαίνω στον πειρασμό για την ανάγκη της συνεννόησης και ενθυμούμενος τον Αντισθένη «…αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης….» να δούμε την ετυμολογία, πιο κάτω, δυο αρχαίων λημμάτων, με τη βοήθεια του Λεξικού Της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης του Ι. Σταματάκου. Όσων αφορούν στα ουσιώδη (κατά Μ. Χατζιδάκη) του βίου μας προς κατανόηση τι σου συμβαίνει, τι μας συμβαίνει, σε παραπέμπω σε διανοητή - που παρά την όποια πολιτική ή κοσμοθεωρητική τυχούσα απόσταση, εφ’ όσον δεν τον γνωρίζω προσωπικά - πολλά ομολογουμένως δεινότερον εμού σε σκέψη και γραπτόν λόγο.

  http://www.kathimerini.gr/728756/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/pote-anastainontai-nekroi

  http://www.kathimerini.gr/994567/opinion/epikairothta/politikh/xwrismos-o-synepesteros-dynatos

  http://www.kathimerini.gr/780081/opinion/epikairothta/politikh/oysiwdh-se-aposiwphsh

  ReplyDelete
 19. [ Υπ-ουργός, όν, συνηρ, αντί υποεργός (υπό + έργο) ο προσφέρων υπηρεσίας είς τινά, ο παρέχων εξυπηρέτησιν, εξυπηρετικός, χρήσιμος, συντελεστικός είς τι. ]. Τι άλλο από την ευτυχία του εντολέα που τον εξέλεξε για να του αναθέσει το έργο. Όπως ορίζεται από το πολιτειακό μας σύστημα, και το ισχύον σύνταγμα. Με την «μιντιοκρατία» όμως οι πολιτικοί μας συγχέουν τους εντολείς. . . έχουν καταργήσει στην πράξη τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα της, ούτως ειπείν, δημοκρατίας μας.
  [ Επί-σκοπος (Α) ο ( σκοπός I)· επιτηρητής, επόπτης, φύλαξ, II κατάσκοπος, ανιχνευτής Επί-σκοπος (Β), ον ( σκοπός II) ο βάλλων (επι-τυγχάνων) τον στόχον, επιτυχής II πρόσφορος κατάλληλος II φθάνων τι, εγγίζων τι. – ουδ. πληθ. επίσκοπα ως επιρ., επιτυχώς, αποτελεσματικώς.]. Ευκόλως συμπερασματικά συνάγεται τι σημαίνει για τους ακολουθούντας η λάθος εκτίμηση και πληροφορία - οδηγία του ιχνηλάτη ή κατασκόπου. Είναι συνεχώς σε κίνηση να προφυλάξει τους ακολουθούντας·έχει πάνω του τις ψυχές τους.
  Σου εύχομαι δύναμη, υγεία και δημιουργικότητα εν όψη της νέας χρονιάς.

  ReplyDelete