Wednesday, March 16, 2016

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ- ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ, Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ


ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
_____

Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Η Δευτέρα Παρουσία, Στο Χριστό θα έχουμε second coming και όχι second camping, Έκ. Άγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Σταμάτα 2016, σσ. 259.

Του Ανδρέα Κυριακού
=====

Ασταμάτητα, αόκνως και παραγωγικά προχωρεί ο πρόθυμος εργάτης του μυστικού αμπελώνος «επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού». Ο π. Ιωάννης Κωστώφ ακαμάτως τροφοδοτεί τα μέλη της Εκκλησίας με τους ευκλεείς καρπούς των καμάτων του. Το παρόν βιβλίο προσεγγίζει ένα θέμα γνωστό, αείποτε επίκαιρο και πάντοτε ενδιαφέρον, τη Β΄Παρουσία του Χριστού. Ο καλός συγγραφέας στέκεται ενώπιον του σοβαρού αυτού θέματος με τη δέουσα προσοχή κι ανατέμνει όλες του τις πτυχές με επάρκεια, χωρίς να παρακάμπτει κάποιο σημείο ή να αφήνει κάποιο ερώτημα αναπάντητο. Χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι, εν πρώτοις, η απόκρουση των παχυλά υλιστικών κι αυτόχρημα διαστροφικών ερμηνειών των Ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά. Καταπελτικός ο λόγος του π. Ιωάννου καθαίρει, το ένα μετά το άλλο, τα οχυρώματα του εχθρού. 

Ένα άλλο σημείο που χαρακτηρίζει το συγγραφέα είναι η έλλειψη στοχαστικών αναμασημάτων, στείρων ηθικολογιών και αυτοσχεδιασμών. Πορεύεται στην εξέταση του θέματος του χέρι με χέρι με το βιβλικό λόγο. Σωρεία είναι οι παραπομπές του από τη Γραφή, Παλαιάν τε και Καινήν, πράγμα που μαρτυρεί λιπαράν γνώσιν του θείου λόγου. Δεν στερείται επίσης η φαρέτρα του και «τα βέλη του δυνατού» τα παρμένα από το ερμηνευτικό οπλοστάσιο των Αγίων Πατέρων. Ο Ειρηναίος Λουγδούνου, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Εφραίμ ο Σύρος, ο Βαρσανούφιος ο Μέγας, ο Ιερός Αυγουστίνος, ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Ιωάννης της Κροστάνδης, ο Παϊσιος ο Αγιορείτης είναι μόνο μερικοί από τους Αγίους των οποίων τις θέσεις επί του ζητήματος παρουσιάζει ο π. Ιωάννης. Δεν διστάζει, όμως, να  αντλήσει ό,τι σχετίζεται με το θέμα του κι από σύγχρονους Χριστιανούς μελετητές του ζητήματος, κληρικούς και λαϊκούς. Παρελαύνουν επίσης από τις σελίδες του υπό κρίσιν βιβλίου και γνώμες θύραθεν συγγραφέων, φιλοσόφων, διανοουμένων και δημοσιογράφων που χρησιμοποιούνται προκειμένου να διαλευκανθούν πτυχές του θέματος της Β΄ Παρουσίας του Κυρίου. 

Για ν’ αντιληφθεί ο αναγνώστης την αρτιότητα του βιβλίου παραθέτω τα περιεχόμενα του: 1.Πρόλογος, 2.Διευκρινίσεις, 3.Ποιός και με τι κριτήριο, 4.Τα προ της Β΄ Παρουσίας, 5.Πότε θα γίνη; 6.Διωγμός, 7.Όχι χιλιετής βασιλεία, 8.Κατά τη Β΄Παρουσία, 9.Ανάστασι σωμάτων, 10.Ορατή η Β΄Παρουσία, 11.Η μελλοντική κατάστασι, 12.Το μέλλον του σύμπαντος, 13.Βαθμίδες, 14.Αιωνιότητα της κολάσεως, 15.Επίλογος, 16.Συντμήσεις και βιβλιογραφία.


Κλείνω με το παρόν με την πιο κάτω παρατήρηση του π. Ιωάννη στον επίλογο: «Σε μας εναπόκειται να είμαστε άγρυπνοι στη χριστιανική συμπεριφορά, ούτως ώστε να εφαρμοσθή και σε μας ο λόγος του Κυρίου «μακάριος ο δούλος εκείνος, ον ελθών ο κύριος αυτού ευρήσει ποιούντα ούτως» (Ματθ. κδ΄46), να έχη εργασθή για το εισιτήριο του Παραδείσου».

No comments:

Post a Comment