Thursday, August 11, 2016

ΣΙΓΟYΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ


ΣΙΓΟYΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
=====

Δὲν πρόκειται νὰ γίνει φέτος λειτουργία στὸ ἱστορικὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στὴν Τραπεζούντα. Ἔπειτα ἀπὸ πέντε συνεχῆ χρόνια ποὺ ἐπιτράπηκε ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχὲς ἡ λειτουργία ἀνήμερα τῆς Παναγίας, φέτος ἀνακλήθηκε ἡ σχετικὴ ἄδεια. Ἡ ἐπίσημη αἰτιολογία τὴν ὁποία προέβαλαν οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς εἶναι ὅτι στὸ μοναστήρι γίνονται ἐργασίες ἀναστήλωσης καθὼς παρουσιάστηκαν προβλήματα στατικότητας.

Κύκλοι τοῦ Πατριαρχείου καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι τοῦ ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ θεωροῦν ὅτι ἡ ἐπίκληση προβλημάτων στατικότητας εἶναι προσχηματική. Ὅπως ἀναφέρει ἡ voria.gr, κύκλοι τοῦ Πατριαρχείου καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι τοῦ ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ θεωροῦν ὅτι ἡ ἐπίκληση προβλημάτων στατικότητας εἶναι προσχηματική. Ἐκφράζουν, δέ, φόβους ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτραπεῖ ποτὲ ξανὰ ἡ λειτουργία τῆς μονῆς μετὰ τὴν ἐπιχειρούμενη ἰσλαμοποίηση τοῦ τουρκικοῦ κράτους ἀπὸ τὸ καθεστὼς τοῦ Ταγὶπ Ἐρντογάν.

Ἡ ἱστορικὴ μονὴ ἐπαναλειτούργησε τὸν Ἰούνιο τοῦ 2010, ἔπειτα ἀπὸ 88 χρόνια. Τὸ τουρκικὸ κράτος εἶχε δώσει ἄδεια στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, γιὰ νὰ τελεστεῖ στὴν ἱστορικὴ μονὴ πατριαρχικὴ θεία Λειτουργία γιὰ τὴν γιορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μὲ τὴν Τουρκία νὰ προσδοκᾶ τόσο τὴν ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία γιὰ σεβασμὸ τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν ὅσο καὶ σὲ οἰκονομικὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν αὔξηση τῶν τουριστῶν στὴν περιοχὴ τὶς ἡμέρες αὐτές. Ἡ ἄδεια νὰ ἀνοίγει ἡ μονὴ γιὰ μία ἡμέρα τὸ χρόνο ἦταν διαρκής, καθὼς δὲν εἶχε χρονικὸ περιορισμό. Ὡστόσο, στὸ τέλος Μαΐου οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς εἰδοποίησαν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὅτι ἀνακαλεῖται ἡ ἄδεια, χωρὶς μάλιστα νὰ διευκρινίζουν ἐὰν ἡ ἀνάκληση θὰ ἰσχύσει μόνον γιὰ φέτος.

Ἡ εἴδηση προκάλεσε μεγάλη ἀπογοήτευση σὲ χιλιάδες Πόντιους ἀνὰ τὸν κόσμο καὶ κυρίως Ἕλληνες οἱ ὁποῖοι εἶχαν προγραμματίσει νὰ ταξιδέψουν στὴν Τραπεζούντα τὶς ἡμέρες αὐτές.

Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, σύμμαχος στὶς προσπάθειες τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν νὰ ἐκριζώσουν κάθε ἑλληνικὸ καὶ ὀρθόδοξο στοιχεῖο ἀπὸ τὴν περιοχὴ εἶναι καὶ ὁ τοπικὸς δήμαρχος, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη τὸ 2014. Πρόκειται γιὰ ἕναν φανατικὸ ὀπαδὸ τοῦ Ἐρντογάν, ἰσλαμιστή, ὁ ὁποῖος ἀντικατέστησε τὸν προηγούμενο κεμαλικό, μετριοπαθῆ δήμαρχο.

 Ὁ ἴδιος παράγοντας ἐπισημαίνει στὴ Voria.gr ὅτι στὰ σχέδια τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν εἶναι ἡ κατασκευὴ καὶ λειτουργία στὴν περιοχὴ χιονοδρομικοῦ κέντρου, σὲ ἀπόσταση περίπου πενήντα λεπτῶν ἀπὸ τὸ μοναστήρι. «Θὰ γίνει σὲ ὑψόμετρο 2.800-3.000 μέτρων, σὲ μία φανταστικὴ βουνοκορφὴ στὴν ὁποία ἔχει χιόνι ὁλόκληρο τὸ χρόνο». Τονίζει, πὼς γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ χιονοδρομικοῦ οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς προχώρησαν τὸ προηγούμενο διάστημα σὲ διάνοιξη δρόμων, ἐργασίες γιὰ τὶς ὁποῖες χρησιμοποιήθηκαν φουρνέλα καθὼς ἡ περιοχὴ εἶναι βραχώδης. «Ἐξ’ αἰτίας αὐτῶν προκλήθηκαν ὄντως ζημιὲς στὴν ἱερὰ μονή, ὅμως ἡ ἀναστήλωση ἀποτελεῖ δικαιολογία».

Σύμφωνα μὲ τουριστικὸ πράκτορα ὁ ὁποῖος διοργανώσει ἐκδρομὲς ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια στὴν περιοχὴ τοῦ Πόντου «αὐτὴ τὴν περίοδο ἡ πρόσβαση στὸ μοναστήρι ἀπαγορεύεται. Τὸ ὑπέροχο κόσμημα τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ δεῖ κανεὶς οὔτε ἀπὸ ἀπόσταση».

ΠΗΓΗ: 

zougla.gr (ἀπὸ Voria.gr)

No comments:

Post a Comment