Sunday, July 3, 2016

Η ΑΝΩΜΑΛΙΑ...ΔΙΧΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΥΝ ΠΑΠΑ!


Η ΑΝΩΜΑΛΙΑ...ΔΙΧΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΥΝ ΠΑΠΑ!

Του Διονύσιου Μακρή
=====

Ἡ ἀνωμαλία (κιναιδισμός) φαίνεται νά ἀποτελεῖ αἰτία μίας ὑποθαλπόμενης ἁψιμαχίας μεταξύ τοῦ παραιτηθέντος Πάπα Βενέδικτου καί τοῦ  νῦν Πάπα Φραγκίσκου. Μία ἁψιμαχία πού οὐσιαστικά δεικνύει τό πόσο βαθιά ἀκόμη καί σέ ὑψηλά κλιμάκια τῆς ἡγεσίας ἔχει εἰσχωρήσει ἡ ἀνωμαλία-ὁμοφυλοφιλία στόν Παπισμό! Οἱ καταγγελίες τοῦ τέως Πάπα ὅτι μία ὁμάδα (γκέϊ λόμπι) προσπαθοῦσε νά ἐπηρεάσει καί εἶχε ἐνεργό ρόλο στίς ἀποφάσεις τοῦ Βατικανοῦ, οἱ ὁποῖες καταγράφονται στά ἀπομνημονεύματά του πού θά κυκλοφορήσουν σέ  βιβλίο μέ τίτλο «οἱ τελευταῖες συζητήσεις» στίς 9 Σεπτεμβρίου, τμήματα τοῦ ὁποίου ἔχει ἀρχίσει νά προδημοσιεύει ἡ ἐφημερίδα «Corriere della Sera» ἦρθαν ἀμέσως μετά τά  νέα περίεργα ἀπό πάσης ἀπόψεως ἀνοίγματα τοῦ νῦν Πάπα Φραγκίσκου πρός τόν κιναιδισμό καί τήν ἀρσενοκοιτία.

Μέ δεδομένο δέ ὅτι ἡ πρώτη σέ κυκλοφορία ἰταλική ἐφημερίδα La Republica ἰσχυριζόταν λίγες ἡμέρες πρίν τήν παραίτηση τοῦ Πάπα Βενέδικτου πώς στήν ἔκθεση πού εἶχε συνταχθεῖ  περιγράφονταν διαπλοκές καί ἴντριγκες καθώς καί ἡ αὐξημένη ἐπιρροή ἑνός γκέι λόμπι πρός τόν τότε ἐπικεφαλῆς τοῦ Παπισμοῦ γίνεται κατανοητό πώς πιθανόν τά ἀνοίγματα τοῦ νῦν Πάπα Φραγκίσκου  νά ἐκπορεύονται ἀπό τό λόμπι αὐτό τῶν ἀνωμάλων ἀνωτάτων διοικητικῶν στελεχῶν (καρδιναλίων) τοῦ Βατικανοῦ. Σύμφωνα μέ τήν ἰταλική ἐφημερίδα ὁ τέως Πάπας ἀποφάσισε νά ἀποσυρθεῖ καθώς ἀναφορές, ἐκθέσεις καί φῆμες τόν ἐμφανίζουν ἐμπλεκόμενο μέ ἕνα λόμπι ὁμοφυλοφίλων, τήν ὥρα πού βγαίνουν στοιχεῖα στήν ἐπιφάνεια γιά τήν διαφθορά. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ  Βενέδικτος ζήτησε τότε ἀπό τούς συμβούλους του νά ἐκπονήσουν μία ἔκθεση γιά μία σειρά θεμάτων στό Βατικανό, μετά τό σκάνδαλο μέ τά Vatileaks, ὅπου ἀπόρρητες καί ἰδιαίτερα εὐαίσθητες πληροφορίες εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητας. Τά ὅσα περιγράφονται στήν μεγέθους 30 σελίδων ἔκθεση ἐνίσχυσαν τήν ἀπόφαση τοῦ Βενέδικτου νά παραιτηθεῖ τότε.

Ἄν καί ὁ τέως Πάπας φέρεται νά ἀρνεῖται στά ἀπομνημονεύματά του ὅτι ἀναγκάστηκε νά παραιτηθεῖ λόγω πιέσεων πού τοῦ ἀσκήθηκαν καί τῆς σχέσης του μέ τό ἰσχυρό λόμπι τῶν ἀνωμάλων καί ὑποστηρίζει ὅτι κατάφερε νά διαλύσει τό λόμπι αὐτό ἐν τούτοις ἡ πραγματικότητα τόν διαψεύδει. Τό γεγονός μάλιστα ὅτι ἡ γνωστοποίηση περί τοῦ ἰσχυροῦ λόμπι τῶν ἀνωμάλων ἀκολούθησε λίγες ἡμέρες μετά τίς δηλώσεις τοῦ νῦν Πάπα Φραγκίσκου ὑπέρ τῶν ἀνωμάλων ἀποδεικνύει ἐμμέσως μέν πλήν σαφῶς ὅτι παραμένει ἰσχυρό  τό λόμπι τῶν κίναιδων στήν ἡγεσία τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ. Δέν ἀποκλείεται μάλιστα νά ὑπάρχουν παρασκηνιακές δεσμεύσεις πού προηγήθηκαν τῆς ἐκλογῆς μεταξύ τοῦ ἰσχυροῦ αὐτοῦ λόμπι τῆς ἀνωμαλίας καί τοῦ νῦν Πάπα.

Γιατί πῶς ἀλλιῶς νά ἑρμηνεύσει κανείς ὅτι ἕνας χριστιανός ἡγέτης πού προέρχεται ἀπό τό ὑποτιθέμενο αὐστηρό τάγμα τῶν Ἰησουϊτῶν μοναχῶν ἀγνοεῖ τίς ρήσεις τοῦ Ἀποστόλου Παύλου περί τῆς ἀρσενοκοιτίας καί ἐν γένει τοῦ κιναιδισμοῦ; Πῶς δύναται νά ἀγνοεῖ μία σειρά ἐδαφίων πού ἀναφέρονται στίς ἁγιογραφικές θέσεις ἀπέναντι στόν κιναιδισμό (Σόδομα καί Γόμορρα. Λευϊτικό κ. α). 

«Πιστεύω ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὄχι μόνο θά πρέπει νά ἀπολογηθεῖ (...) σέ ὅποιον ὁμοφυλόφιλο τυχόν προσέβαλε ἀλλά θά πρέπει νά κάνει τό ἴδιο καί στούς φτωχούς, στίς γυναῖκες πού ἔγιναν ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης, στά ἀνήλικα παιδιά πού ὑποχρεώθηκαν νά ἐργάζονται. Θά πρέπει νά ἀπολογηθεῖ γιατί ἔχει "εὐλογήσει" τόσα πολλά ὅπλα», τόνισε χαρακτηριστικά στή συζήτηση πού εἶχε  μέ τούς δημοσιογράφους, κατά τήν ἐπιστροφή του ἀπό τήν Ἀρμενία. «Ἡ ἐρώτηση εἶναι: ἄν ἕνα ἄτομο πού βρίσκεται σέ αὐτή τήν κατάσταση, πού ἔχει καλή θέληση, καί πού ψάχνει τό Θεό, ποιοί εἴμαστε ἐμεῖς γιά νά τό κρίνουμε;» πρόσθεσε.

Κατά τήν ταπεινή μας ἄποψη δύο τινά συμβαίνουν: ἤ ὁ Πάπας Φραγκίσκος εἶναι δέσμιος τοῦ ἰσχυροῦ αὐτοῦ λόμπι τῆς ἀνωμαλίας ἤ ἀνήκει σέ αὐτό... Ὁ Θεός γνωρίζει ! 

ΠΗΓΗ: 


Στύλος Ορθοδοξίας

No comments:

Post a Comment