Wednesday, July 27, 2016

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ, ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (ΚΑΙ Ο κ. ΝΟΥΣΗΣ)


Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ, ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (ΚΑΙ Ο κ. ΝΟΥΣΗΣ)

Του ιερομονάχου Δαμασκηνού,
Ι. Κ. Φιλαδέλφου, Άγιον Όρος
=====

Ο γράφων, ως γνωρίζων εκ του σύνεγγυς τον άγιον Πορφύριον, από τα φοιτητικά του χρόνια, κατά την δεκαετίαν του 1960, ότε ούτος ήτο εφημέριος εις την Πολυκλινικήν Αθηνών της οδού Πειραιώς, και διατηρήσας την πνευματικήν επικοινωνίαν, μέχρι της κοιμήσεώς του, βεβαιώνει ότι ο άγιος Πορφύριος δεν συνεφώνει με τας μεταβάσεις του Οικουμενικού Πατριάρχου εις την Ρώμην ούτε με τους διαλόγους, καθ’ ον τρόπον γίνονται. Τούτο μοι ανέφερε από τηλεφώνου, και κατά μήνα Δεκέμβριον του 1987.

Αίφνης κατά την διάρκειαν της νυκτός, κατά τον Δεκέμβριον του 1987, ότε ησχολούμην, με την κατόπιν εντολής της Ι. Κοινότητος, ως Αρχιγραμματεύς, σύνταξιν του σχεδίου της επιστολής, δι’ ης ομοφώνως η Ι. Κοινότης αντέδρασεν εις την Πατριαρχικήν επίσκεψιν εν Ρώμη και τα εκεί γενόμενα εν τω ναώ του Αγίου Πέτρου, ακούω το τηλέφωνον και τον Γέροντα Πορφύριον να ομιλή. «Τι γράφεις, μωρέ;» Γράφω, Γέροντα, την επιστολήν, ην προτίθεται η Ι. Κοινότης να αποστείλη, ως διαμαρτυρίαν, εις τον Παναγιώτατον Πατριάρχην Δημήτριον, δια την επίσκεψίν του εις την Ρώμην.

Και συνεχίζει: «Διάβασε το γράμμα να ακούσω». Ο υποφαινόμενος εις τοιαύτα δύσκολα δογματικά θέματα ποτέ δεν έγραφε προς τον Πατριάρχην, χωρίς να συμβουλευθή το αρχείον, πλούσιον εις τοιαύτα θέματα, της Ιεράς Κοινότητος, ένθα εξεφράζετο το διαχρονικόν φρόνημα του Αγίου Όρους.
Έγραφα λοιπόν: «Πως, Παναγιώτατε, μετέβητε εν τω αμοίρω της Χάριτος Ναώ των απ’ αιώνων αιρετικών; Η Ρώμη δεν έχει την Χάριν του Αγίου Πνεύματος, ούτε έγκυρα μυστήρια».

Και ο πατήρ Πορφύριος μου απαντά: «Ωραία τα γράφεις. Θα αρέση η επιστολή εις τον Πατριάρχην. Δεν μπορείς να είπης εις τους Παπικούς, ότι έχουν Χάριν και Μυστήρια. Δεν έπρεπε ο Πατριάρχης να μεταβή εις την Ρώμην, διότι αυτοί κερδίζουν, χωρίς να διορθώνωνται και ζημιούται η Ορθοδοξία. Ο Παπισμός είναι μόνον υπερηφάνεια. Η Ορθοδοξία είναι μόνον ταπείνωσις. Έβλεπον με το διορατικόν χάρισμα τον ναόν του αγ. Πέτρου και το Βατικανόν κατέβαλε κάθε προσπάθειαν να εντυπωσιάση με την τελετουργίαν. Ο Πατριάρχης ίστατο σοβαρός και σκεπτικός».

Ταύτα καταθέτω εις την Εκκλησίαν, κατ’ ενώπιον Κυρίου, ότι μου είπε επί λέξει ο άγιος του Θεού και προορατικός προφήτης Πορφύριος. «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ίνα καταισχύνη τους σοφούς», ίνα εκφρασθώ κατά τον άγιον Απόστολον Παύλον.

Το φρόνημα λοιπόν του αγίου Πορφυρίου, ταυτίζεται με το Αγιορειτικόν φρόνημα του Αθωνικού μοναχισμού.

Σχετικώς με το ορθόδοξον φρόνημα, ως το μόνον αληθές, εν αντιθέσει με τας πλάνας των θρησκειών, το Ιερόν Ησυχαστήριον της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, εν Μήλεσι, από εικοσαετίας, έχει εκδόσει κασσέταν με την ιδίαν την φωνήν του αγίου Πορφυρίου, δι’ ης στηλιτεύονται αι πλάναι των θρησκειών.

Όμως, όπως διαστρέφουν τον διάλογον του Χριστού με την Σαμαρείτιδα, ως και τους αγίους Πατέρας, διαστρέφουν και παρουσιάζουν και τον Άγιον Πορφύριον, ως δήθεν σύμφωνον με τους διαθρησκειακούς διαλόγους, δια να στηρίξουν τας πλάνας των.

ΠΗΓΗ:

Ακτίνες,


Ορθόδοξος Τύπος

No comments:

Post a Comment