Monday, July 11, 2016

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΕΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ ΕΔΙΩΞΑΝ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ...ΠΑΠΑ


Λάβαμε το ακόλουθο νέο μήνυμα από Αγιορείτες Πατέρες αναφορικά με την εκδίωξη τεσσάρων μοναχών από την Ι. Μ. Χιλανδαρίου. 

Το δημοσιεύουμε όπως μας απεστάλη και θα επανέλθουμε -συν Θεώ- για να το σχολιάσουμε. 

Για την ώρα περιοριζόμαστε να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας για τον διωγμό των πατέρων και ευχόμαστε η Ι. Μ. Χιλανδαρίου να αναθεωρήσει τις έκνομες αποφάσεις της.

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΕΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ ΕΔΙΩΞΑΝ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ...ΠΑΠΑ
=====

Ἡ τελική πράξη τοῦ δράματος στήν ἱστορική, σερβική, Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου ὁλοκληρώθηκε σήμερα πού τό Ἃγιον Ὂρος ἑορτάζει τούς ἐπί Τουρκοκρατίας ἀθλήσαντας Νεομάρτυρας, οἱ ὁποίοι διά τῆς ἂχρις αἳματος ὁμολογίας τους, ἐμεγάλυναν τήν Ὀρθόδοξο πίστι καταισχύνοντας τούς ὁπαδούς τοῦἀντιχρίστου Μωάμεθ.

Ἡ άχαλίνωτη μανία τῶν παπο-οἰκουμενιστῶν, μή ἀνεχόμενη τήν πεπαρρησιασμένη ὁμολογιακή στάση τῶν: Λουκᾶ μοναχοῦ, Δαμιανοῦ μοναχοῦ, Ὀνουφρίου μοναχοῦ καί Δανιήλ δ. μοναχοῦ, προέβην στήν ἐκδίωξή τους ἀπό τή Μονή τῆς μετανοίας τους.

Χάριν ἱστορικῆς ἀληθείας ὀφείλουμε νά σημειώσουμε ὃτι δύο εἷναι τά κυρίως πρόσωπα πού πρωτοστάτησαν καί ὁδήγησαν στόν διωγμό: ὁ ἡγούμενος Μεθόδιος καί ἐπιπλέον ἓνας προϊστάμενος, ΠΡΩΗΝ ΠΑΠΙΚΟΣ, συνεργούντων δυστυχῶς διά τῆς σιωπῆς τους τῶν ἑτέρων προϊσταμένων. Αὐτός ὁ πρώην παπικός ἒκανε, ἐντός τῆς συνάξεως, οἰκουμενιστικό "κήρυγμα" ὑπέρ τοῦ πάπα, ἀποδεικνύων διά λόγων καί ἒργων ὃτι στό φρόνημα παραμένει ἐξίσου ἢ καί περισσότερο παπικός ἀπό πρίν! Ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε ὃτι οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου ΕΓΚΑΙΡΩΣ εἶχαν εἰδοποιηθεῖ ὂτι παραβαίνουν βασικές διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὂρους, καθότι τίθεται ζήτημα πίστεως καί θά ὂφειλαν νά τό παραπέμψουν στό ἁρμόδιο ὂργανο τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας. Αὐτοί ὃμως προτίμησαν τόν ρόλο τοῦ διώκτη...

Θεωρήσαμε πρέπον ὢστε τό εὐλαβές πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων νά  ἐνημερωθεῖ ἐπί τῶν ἐξελίξεων καί παρακαλοῦμε νά συνδράμει δι᾽ ἀποστολῆς email στίς κάτωθι ἠλεκτρονικές διευθύνσεις, ὢστε νά ὑπάρξει εὐαισθητοποίηση ἐπί τῶν ἀδίκων, παρανόμων καί ἀντιμοναχικῶν ἐνεργειῶν τῆς ἠγεσίας τῆς Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου.

Ἡ ἰσοπέδωση τῶν ὀρθοδόξων ἀντιστάσεων ἀπό τήν οίκουμενιστική φάλαγγα τῶν ἀποστατῶν δέν πρόκειται νά περάσει!
Ἁγιορεῖτες Πατέρες

Ιερά Μονή  Χιλανδαρίου 
PORTARNICA@ HILANDAR.ORG
Τηλ.Μονής
2377023797  Κέντρο 
2377023108   Γραμματεία 
2377023129    Επίτροποι   
2377023281   Αντιπροσωπείο 
2377023494   φάξ - Τηλεομοιότυπο
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
> ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
> ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
> ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
> ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
> ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ
> ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ
> ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΔΑ
> ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
> ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
> Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
> Ε2 Δ/ΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
> ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
> Πρεσβεία της Σερβίας

No comments:

Post a Comment