Saturday, December 9, 2017

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΙΣΑΓΕΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΙΣΑΓΕΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τοῦ κ. Παναγιώτη Π. Νούνη, Θεολόγου
=====

1.) Τί σόϊ Ἐπίσκοπος είναι όποιος συμπορεύεται, ἀνοικτά ἤ ἀνιεροκρύφια, μέ τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Δέν εἶναι ἀποδοχή τῆς Πανθρησκείας, ὅταν κάποιος ἀναγνωρίζει ΔΗΜΟΣΙΑ τά νεωτεριστικά κακόδοξα ἀποφασισθέντα τῆς Ληστρικῆς Συνόδου; 

2.) Πότε ἀκριβῶς, Θεοφιλέστατε, νά προχωρήσουμε ῥωμαλέα στήν τιμητική πράξη τῆς Μαρτυρίας καί Ὁμολογίας τῆς Πίστεως κατά τῆς πολύ-αιρέσεως τοῦ «Ὀρθοδόξου Νεοεκκλησιολογισμοῦ»; Πότε νά ξεκινήσει μία Κληρικολαϊκή Ὁμολογία Πίστεως κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ποῖος ἀρνεῖται στίς γυναίκες νά δραστηριοποιηθούν, παντοειδῶς, στίς ἱερές Ενορίες τους; Ἀλλά ὅμως, εἶναι τόσον μεγίστη ἀνάγκη, σήμερα, νά ἐπαναφέρουμε ἕνα παρωχημένο καί ἀρχαῖο θέσμιο; Γιά ποῖο λόγο άραγε;

3.) Ἔχει σαφῶς δίκαιο ὁ Θεοφιλέστατος, μόνον, στό περί τῆς ἱσοτιμίας, στήν Ἁγιότητα ἤ Μαρτυρία καθῶς καί στήν Ὁμολογία Πίστεως, ἀνδρῶν καί γυναικών, μέσα στό Σῶμα τῆς Ἔκκλησίας. Όντως ἔχει δίκαιο, ὅτι κάποτε ήταν ἐνεργοποιημένος ὁ «Θεσμός τῶν Διακονισσῶν» ἀλλά ὅμως στήν πορεία τῷ ὅντι κατέπαυσε, ὄχι ὅμως ἀναιτιολόγητα! Γιατί, ὅμως, ὁ Θεοφιλέστατος, δέν μᾶς ἀναπτύσσει τίς κύριες αἰτίες πού ἐξαφανίστηκε ὁ θεσμός; Μήπως ἡ κατάπαυσις τοῦ θεσμοῦ, ἐρείδετο, σέ στενή διασύνδεση μέ «ἠθικά κωλύματα» ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἀλλά καί πάσης λογῆς σκάνδαλα;

4.) Γιατι,́ ὅμως, Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπολῖτες, Ἐπίσκοποι τῆς Εκκλησίας τῆς Κύπρου καί ἀλλοῦ, βραχυκυκλώνουν πνευματικά τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Εκκλησίας γιά νά μή διενεργούν ἀντιαιρετικό καί δή ἀντιΟἰκουμενιστικό ἀγώνα; Τοῦτο εἶναι τό «δημοκρατικό» καί ἐκκλησιαστικό σας φρόνημα Θεοφιλέστατε;

5.) Πῶς εἶναι δυνατόν, μέ τόσα ἄλυτα Ἐκκλησιαστικά προβλήματα νά αποφασίζετε (ἐρήμην τοῦ Κληρικοῦ καί Λαϊκοῦ στοιχείου) νά διαπραγματευτεῖτε καί νά προσθέσετε ἕνα ἀκόμη λελυμένο πρόβλημα, ὡς σοβαρό Ζήτημα;

6.) Γιατί Θεοφιλέστατε, ἐσεῖς οἱ Οἰκουμενιστές σπέρνετε ὁμοθυμαδόν, διχόνοιες, διαιρέσεις, διχοστασίες, σχίσματα καί κακοδοξίες στό Σῶμα τῆς Εκκλησίας, διά τῶν ληστρικών ἀποφάσεων, τῆς ἰδιότυπης Ληστρικῆς Συνόδου τῆς Κρήτης; Ἐνῶ ἔπειτα, ἔρχεσθε ὅλοι ἐσεῖς οἱ φανατικοί ὀπαδοί τοῦ ψευδόδοξου Κολυμβαρισμοῦ ἐν πλήρει πανουργίᾳ και παπιστική μαεστρίᾳ νά συκοφαντεῖτε ἤ λοιδορεῖτε, ὅσους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἀντιΟἰκουμενιστάς διαμαρτύρονται ἰσχυρῶς μέ πᾶν εἰρηνικό μέσον, ὅτι εἶναι δῆθεν σχισματικοί, φανατικοί, φονταμενταλιστές κ.ο.κ.;

7.) Γιατί ᾆραγέ ἐπανῆλθε τέτοιο «Ἐκκλησιαστικό Ζήτημα» πρός συζήτηση; Ποῖος ὀρέγεται γυναίκες ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος; Μήπως τά κριτήρια γιά τοῦτο τό κακο-φλύαρο καί ψευδοἘκκλησιαστικό Ζήτημα εἶναι βάσει τῶν προϋποθέσεων τοῦ ὀρθοδόξως καί ἀπλανῶς θεολογεῖν-ἐπισκοπεῖν; Προφανῶς ὅχι, διότι τά ἀποδεικτικά Ντοκουμέντα, φωτογραφίζουν Πατριάρχες, Ἀρχιεπισκόπους, Μητροπολῖτες, να ἐπιθυμούν να ἐπαναβιώσουμε το «Θεσμό τῶν Διακονισσῶν» σύμφωνα με τά ἀρχέτυπα, ὅχι τοῦ ἀρχέγονου Χριστιανισμοῦ, ἀλλά βάσει τῆς πολυαιρετικῆς Κοινότητος τοῦ Ἀγγλικανισμοῦ!

8.)Γιατί παραβιάζετε-καταπατεῖτε, μεθοδικῶς καί συστηματικῶς, τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί εἰσαγάγετε ἦδη, τόν ἀντιΚανονικόν «θεσμό τῶν Ψαλτριῶν» στους Ἱερούς Ναοῦς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, καί δή στήν «Ἁγιορείτικη» Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ; Ἐπιτρέπεται ἤ ἀπαγορεύεται, δεινῶς, οἱ γυναίκες νά ψέλνουν ἐν ὥρᾳ Θείας Λατρείας καί Θείας Λειτουργίας; Ἐπιτρέπεται ἤ ἀπαγορεύεται, δεινῶς, γυναίκες καί ἄντρες, νά εἰσέρχονται, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος; Γιατί τότε ἡ διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀλλοιώνει και διαστρέφει πλήθος Ἱερῶν Κανόνων; Ὁ σχετικισμός τοῦ Ἱεροῦ Πηδαλίου, δέν εἶναι στυγνή κακοδοξία, Θεομπαιξία, αἵρεσις καί δεινή διαστροφῆ τῆς Πατερικῆς Θεολογίας;

Εἰκάζω καί καθόλου αὐθαίρετα, ὅτι γίνεται κατανοητό, στούς καλοπροαίρετους ἐρευνητές καί φιλότιμους μελετητές τῶν κειμένων μας, ὅτι ἡ κακοΣύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου, ἄνοιξε διαπαντός τούς ἀσκούς τοῦ Αἰό́λου!...

Ἄνοιξε, δηλαδή, τήν κερκόπορτα τῆς Λουθηροκαλβινικῆς ἀλώσεως τῆς Φίλης Ὀρθοδοξίας. Μέχρι καί τά Μαρτυρολόγια καί Συναξάρια νοσφίζονται ἵνα εἰσάξωσι τίς οἰκουμενιστικές προπαγάνδες ἤ καί αἱρετίζουσες ἰδεοληψίες τους. Τελικά, μόνον ὁ Τριαδικός Θεός δύναται νά μᾶς βοηθήσει μαζί με τους «300 τῶν Λεωνίδων»!

ΠΗΓΗ:

Ιστολόγιον «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,No comments:

Post a Comment