Friday, August 11, 2017

Η ΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ


Η ΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Του κ. Παναγιώτη Π. Νούνη, Θεολόγου
=====

Στην Εκκλησία της Ρουμανίας μέχρι στιγμής, οι ίδιες πληροφορίες μας λένε, ότι έχουν διενεργήσει διακοπή του Λειτουργικού Μνημοσύνου και ιερά Αποτείχιση κατά του Αρχιοικουμενιστή Πατριάρχη Ρουμανίας τριάντα έξι (36) Κληρικοί που τους ακολουθούν χιλιάδες λαού. Ο κύριος λόγος της ιεράς Αποτείχισης των αδελφών εκ της Ρουμανίας, είναι η συμμετοχή, η αποδοχή και η αναγνώριση των κακοδόξων αποφάσεων της Ληστρικής Συνόδου της Κρήτης υπό της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ρουμανίας.

Το Πατριαρχείο Ρουμανίας, δυστυχώς, γράφει με τα μελανώτερα χρώματα, την χειρίστου είδους (αντι)Εκκλησιαστική του Ιστορία, διότι προέβη σε αντικανονικές και παράνομες καθαιρέσεις των ιερώς Αποτειχισμένων Κληρικών του. Απώτερος στόχος και σκοπός των ρουμάνων πατριαρχικών Οικουμενιστών είναι να καταπνίξουν, πάση θυσία, το αντιΟικουμενιστικό Κίνημα της ιεράς Αποτείχισης στη Ρουμανία. Θα τα καταφέρουν άραγε; Πολύ το αμφιβάλω!

Το εκπληκτικό είναι, όσο προσπαθούν να καταπνίξουν την Εκκλησιαστική και αγία ανυπακοή των Ρουμάνων, άλλο τόσο εξαπλώνεται και επεκτείνεται η ιερά Αποτείχιση και η αγία εκκλησιαστική ανυπακοή του Χριστεπώνυμου πληρώματος. Διότι, επιπρόσθετες σημαντικές πληροφορίες, περί της Εκκλησίας της Ρουμανίας, μας λένε, ότι επίσης εφτά (7) ιερά Κοινόβια-Μοναστήρια και Σκήτες έχουν αποτειχιστεί.

Η Εκκλησία της Ρουμανίας, το πλήρωμα της τοπικής Εκκλησίας, διενεργούν, ακάθεκτοι και αμετακίνητοι την Ιερά Αποτείχιση και πληρώνουν το όποιο τίμημα. Σε άλλες τοπικές Εκκλησίες, υπερισχύει, κυρίως, το φοβικό σύνδρομο, η δειλία, η ηττοπάθεια, η άθεος σιωπή και ο άνομος συμβιβασμός μετά των οικουμενιστών Προκαθημένων.

Ο ρουμανικός Μοναχισμός, δηλ. οι δυνάμεις εκείνες των «Ειδικών Δυνάμεων» του Ησυχασμού βρίσκονται ατη Ρουμανία στην πρώτη γραμμή. Ενώ στην Κύπρο και την Ελλάδα διατείνονται ή υποκρίνονται, μάλιστα εκλεκτές διοικήσεις τινών ιερών Κοινοβίων, ότι δεν τους αφορά το ζήτημα. Η εκκοσμίκευση του Ησυχασμού, ένας χλιαρός Μοναχισμός για τα ζητήματα της Πίστεως, είναι και το τελικό θανατηφόρο κτύπημα κατά της Οικουμενικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Οι Ρουμάνοι, οι Γεωργιανοί, οι Μολδαβοί, οι Βούλγαροι κ.ά,. ας το ομολογήσουμε τέλος πάντων, μας παραδίδουν πράγματι ορθόδοξα κατηχητικά μαθήματα γνησίου Ευαγγελικού Ησυχασμού και ορθοδόξου ήθους, αλλά και ακριβούς Ομολογίας Πίστεως, σύμφωνα με την Πατερική Θεολογία της Εκκλησίας.

Ο αιρετίζων Προκαθήμενος της Ρουμανίας, θα το μετανοιώσει πικρά πάρα πολύ το γεγονός, επειδή διέσυρε και υπέσκαψε το τοπικό πατριαρχείο του, και δη όταν έσυρε ολόκληρη την Εκκλησία της Ρουμανίας δια της ληστρικής βίας στον δυσσώδη βόθρο του Οικουμενισμού. Και όλα αυτά τα διενήργησε, για την εωσφορική (μωρο)φιλοδοξία του να φιλοξενήσει μία δεύτερη «Πανορθόδοξη Σύνοδο» στην Ρουμανία.

Ιδού αδελφοί και πατέρες, ποιοι ακριβώς διενεργώσι έριδες, φατρίες, φιλονεικίες, ανταρσίες, σχίσματα, παρασυναγωγές και (δι)αιρέσεις μέσα στο Σώμα της Εκκλησίας. Οι ψευδεπίσκοποι και ορκισμένοι Αρχιοικουμενιστές Πατριάρχες, Αρχιεπισκόποι και Μητροπολίτες, που υποστηρίζουν, διά το άνομο ψευδο-φιλάδελφον εαυτούς και αλλήλους στο βούρκο της πολύ-αιρέσεως του νεοΓνωστικισμού και νεοΣυγκρητισμού.

ΠΗΓΗ: 

Ιστολόγιον «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», apologitikaa.blogspot.com/2017/08/blog-post_11.html

No comments:

Post a Comment